ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23383 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 15:44:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 24220
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.198/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 79.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.500,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 14:42:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 24218
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.488/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.144/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручаване, регал дрвени, кревет, кауч, столице, плакар, замрзивач, веш машина, гарнитура, фрижидер
  Процењена вредност предмета продаје: 164.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 114.800,00  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 16:21:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24216
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/3/15, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: ИИ 46/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 62/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милићев Борко
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. њива 3. класе, површине 16 а 47 м2, 2. њива 3. класе, површине 16 а 47 м2 3. њива 1. класе површине 10а 36м2 4. њива 3. класе површине 10а 65 м2 5. њива 3. класе површине 34а 92м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 389.400,00 динара 2. 389.400,00 динара 3. 106.200,00 динара 4. 59.000,00 динара 5. 200.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 15:01:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 24215
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.437/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАРИ ГРАД ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, стаклена витрина, кожни тросед, кожни двосед, кожна фотеља, сто за дневни боравак
  Процењена вредност предмета продаје: 106.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 14:22:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24214
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 466/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Плуг, бр.плен.марк. АА001614
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 14:19:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24213
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 132/16
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 128/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са помоћном зградом, кп. 7571, улица Меше Селимовића, Лист непокретности број 6211 КО Шабац
  Процењена вредност предмета продаје: 7.117.205,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.982.044,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 14:16:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24212
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-67/2019 од 04.04.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-197/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 906 КО Александрово Број парцеле 16 земљиште у грађ
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 906 КО Александрово Број парцеле 16 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 11а73м2 Број парцеле 17 земљиште у грађевинском подручју површине 17а26м2 Број парцеле 16 брзг 1 породична стамбена зграда пр1 Михајла Пупина 61 Све приватна својина Мира Арсић, Александрово, ул. Михајла Пупина бр. 61, ЈМБГ 2502965845049 обим удела 1/1 , у износу од 1.066.500,00 динара. На непокретностима постоји заложно право извршног повериоца уписано дана 03.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.066.500,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 14:00:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 24211
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 18/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.152/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР МЕТАЛ ПРОМЕТ ЗЛАТАН БАБИЋ ПР КУЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор на адреси у ул. Кнаеза Лараза у великом Градишту, зграда бр. 1 површине 126,00м2 број парцеле 475 Велико Градиште
  Процењена вредност предмета продаје: 12.646.148,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.852.303,60


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 13:39:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24210
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИВ 678/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.350/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УТЦ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД-БОЛЕЧ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај и остало
  Опис предмета продаје: канцеларијске столице, рачунари, орман са полицом, канцеларијски столови, комода, витрина, штампач...
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 13:35:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24209
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 Ии-36/2019 од 27.02.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-102/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДМ ДЕБТ МАНАГМЕНТ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, ул. Светозара Марковића 81, број етажа ПР, к.п. бр 4622,л.н. бр. 9323 КО Бечеј Помоћна зграда број 2, ул. Светозара Марковића 81, број етажа ПР, к.п. бр. 4622, л.н. бр. 9323 КО Бечеј Процењене вредности 2.370.000,00 динара. Јавна продаја је записнички проглашена неуспешном.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.370.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-09-18 13:13:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 24208
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 67/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 126/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GRANEXPORT" ДОО ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-19 14:35:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 24204
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-11/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 6 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Mercator-S" doo Novi Sad, Нови Сад, ул. Temerinski put бр. 50,
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: NJIVE I OBJEKTI
  Опис предмета продаје: NJIVE I STAMBENI OBJEKAT
  Процењена вредност предмета продаје: 678.647.00
  Почетна цена предмета продаје: 475.052.90


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 12:57:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24203
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 441/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 167/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зграда, пољопривредно земљиште, све ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.156.103,00 динара; 8.232,50 динара; 94.085,36 динара; 87.029,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.078.051,50 динара; 4.116,25 динара; 47.043,00 динара; 43.515,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 11:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24202
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-438/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-800/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: цистерна тракторска, прскалица, елеватор
  Процењена вредност предмета продаје: 98.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 13:45:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24201
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.232/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.59/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STIHL DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 190
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: чистач KG 550 991080787- ком1, усисивач SE122 966996633-ком 1, перач RE 88 965562176-ком1, перач RE109 967548051 -ком1, бен.фреза HB 585.1 435218394-ком1, бен.фреза HB 585.1 435748753-ком 1, бен.кос MB448.PH 434903895- ком 1, ел.кос.МЕ235,994415776-ком 1, бушач БТ130 299634289-ком 1, мот.тест.MS193t.502301953-
  Процењена вредност предмета продаје: 1.919.637,00
  Почетна цена предмета продаје: 959.818,50


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 08:40:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24200
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-21993/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-109/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 203.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 10:40:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 24199
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 861/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 565/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 67.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.650,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 12:04:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24198
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 570/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна "Vox", ТВ "Housel" старије производње, ТВ "Quadro"...
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 18.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 13:15:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24196
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 406/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда" Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кухиња из два дела, notebook "Aspire one", звучници марке "Medison"...
  Процењена вредност предмета продаје: 64.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 32.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 11:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24195
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 331/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 220/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИЦА МАРТИНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве и воћњаци
  Опис предмета продаје: њива 3. класе потес ЋЕЛЕПОВАЦ површине 72.а 54м2 ; њива 4. класе потес ЋЕЛЕПОВАЦ површине 42а 55м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.786.562,05
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767