ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-05-24 11:45:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 21685
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-464/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу, промет и услуге "Пирамида 72" доо, Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 11:42:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21683
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ивк 524-17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 524-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Лозница Развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 11:36:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21682
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.ivk-579-2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.ivk-579-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Javno preduzece Elektroprivreda Srbije
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке VIVAX LDC 31 инча у исправном стању
  Опис предмета продаје: ТВ марке VIVAX LDC 31 инча у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 7.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.250,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 11:29:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 21681
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 13 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-3771/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-986-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKE USLUGE I KONSALTING EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-породична стамбена зграда, земљиште и њива
  Опис предмета продаје: непокретности по л.н.бр.538 К.О Липовица, к.п.бр. 1562, породична стамбена зграда 36 м2, земљиште под зградом и другим објектом 36м2, земљиште под зградом и другим објектом 76м2, земљиште под зградом и другим објектом 74м2, земљиште уз зграду и други објекат 500 м2, њива 2.класе 2.728 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.149.550,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 804.685,34 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 11:24:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21680
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 265-2018
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 265-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: јп електропривреда србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 11:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21679
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 71-17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 71-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговина Игњатовић, доо Голочело
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 11:03:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21678
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 653-18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 653-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 10:54:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21677
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иив 93-18
  Број предмета јавног извршитеља: иив 93/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole banka Srbija,
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 10:48:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21675
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 287-18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 287-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутокомерц С, доо Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 10:32:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21673
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 519-18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 519-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа Финанце доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 09:41:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21671
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-587/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-744/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dragan Rancic
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило марке Застава 101 SKALA 55, бр. Шасије-VX1128A0001109841, безуловни бензин, беле боје
  Опис предмета продаје: Моторно возило марке Застава 101 SKALA 55, бр. Шасије-VX1128A0001109841, безуловни бензин, беле боје, регистарске ознаке PO=085-ži, пописна маркица АА 109345, година производње 2006
  Процењена вредност предмета продаје: 35.391,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.695,5


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 14:59:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21670
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-270/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-206/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕНОР БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "САМСУНГ", сто и три столице, угаона гарнитура- оштећена, орман, електрични спорет "Слобод
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 3.100,00 динара, 4.900,00 динара, 2.100,00 динара, 4.900,00 динара, 700,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 11:28:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 21669
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 21/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Sony" WEGA, клима уређај марке "Fuego Espan", ТВ марке "LG LED", веш машина марке "BOSCH"
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 08:17:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21668
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1036/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-988/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободанка Добромировић, Дивна Првуловић, Смиљана Радосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор УРСУС 355, тракторска сејалица за кукуруз, ниски плугови ИМТ, товарна корпа за трактор, трок
  Опис предмета продаје: Трактор УРСУС 355, тракторска сејалица за кукуруз, ниски плугови ИМТ, товарна корпа за трактор, трокрилна дрљача, тракторска приколица, 3 домаће краве, 2 овце
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00 динара, 30.000,00 динара, 25.000,00 динара, 10.000,00 динара, 25.000,00 динара, 60.000,00 динара, 180.000,00 динара, 12.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 189.000,00 динара, 21.000,00 динара, 17.500,00 динара, 7.000,00 динара, 17.500,00 динара, 42.000,00 динара, 126.000,00 динара, 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:06:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21667
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-286/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-221/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А.Д. Вино Жупа
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "ТЕВИОН" 51цм, фрижидер "Горење", Замрзивач "Горење", телевизор "ВЕГ", Орман, Кауч
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 9.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 6.300,00 динара, 3.500,00 динара, 2.800,00 динара, 4.200,00 динара,


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-24 08:11:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21666
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И И-58/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 73/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миком ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: трособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.701.115,20
  Почетна цена предмета продаје: од 7.490.780,64 динара  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-21 15:07:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21665
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.246/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.116/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-05-23 18:15:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21664
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.282/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.124/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INFORMA 2005 D.O.O.SUBOTICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 15:50:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21663
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: I.IV-1083/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV-199/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Концерн Фабрика вагона Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 15:28:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21662
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 293/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 318/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве-грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: њиве-грађевинско земљиште и породична кућа, помоћни објекти-који су у ванкњижној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767