ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 09:08:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22729
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-246/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-102/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 дин.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 07:51:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 22727
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: ИИв 537/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Крчадинац ПР СТР НА ВЕЛИКО И МАЛО WEIFERT PANČEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби марке FORD TRANSIT
  Опис предмета продаје: Комби марке FORD TRANSIT,
  Процењена вредност предмета продаје: 88.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.000,00 динара  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:37:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22723
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВK-322/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-322/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 124.600,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 87.220,00 дин.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 12:42:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 22719
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-08-06 08:31:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22705
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 3328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, кауч, кухиња
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,0 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 15:22:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22702
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POGLED TELEKOMUNIKACIJE DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 10:48:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22700
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И Ив-158/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив а50/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и четири столице, фотеља, кауч, витрина, електрични шпорет, машина за судове, аутомоб
  Опис предмета продаје: Телевизор "Daewoo" 51cm, Електрични шпорет "Gorenje", Машина за судове "Vox" 2C21, Аутомобил "Opel Vectra" 1990. годиште, 2.0 бензин, Камион "Застава 8010"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.000,00 динара, 9.000,00 динара, 12.000,00 динара, 60.000,00 динара, 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 14:07:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22698
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 683/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 920/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.363.708,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.181.854,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 13:42:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22697
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 165/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 165/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 31000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 15500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 12:43:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22696
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И:ивк 218/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 218/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 23000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 11500 рсд


  Оглас поставио: Бојан Ђурић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 13:10:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Генерала Штефаника број 20, стан 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojandjuric@gmail.com
  Контакт телефон: 066220039
  ПИБ: 108585342
  Матични број: 63554910

  Број записа у бази: 22695
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд - Вождовац, ул. Генерала Штефаника бр.20/1
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-517/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-428/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД А.Д. БЕОГРАД-У СТЕЧАЈУ, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 70
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: - двособан стан број 17, који се налази на петом спрату стамбене зграде за колективно становање у Београду, ул. Јеврејска бр.14, корисне површине 58 м2, постојећа на катастарској парцели 216/1, уписано у лист непокретности број 1190 КО Стари град
  Процењена вредност предмета продаје: 11.142.684,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.799.878,80 динара
  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 14:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22694
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-173/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.486.859,90
  Почетна цена предмета продаје: 1.243.429,95  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-08-05 08:33:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22692
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И И-54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Профи Систем Темерин
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.070.034,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.035.017,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 11:59:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22689
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: иив 305/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив 337/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор и бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 23000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 11500 рсд


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 09:30:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22677
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 671/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 722/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ФАСИЛ" ДОО из Ариља
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 13:28:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22676
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ив 711/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1461/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ристановић ПР, СЗТР "Ристановић" Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 15:53:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22675
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 919/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 743/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јеротије Петровић, Радмила Ракић и Раденко Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 2.782.897,95
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 10:19:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22665
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-161/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-158/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "NELT CO" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач, веш машина, кауч, орман, сто и две столице, кварцна грејалица
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 7.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 07:37:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 22662
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 9 ИИ 31534/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 599/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROMET ROBE I USLUGE VOS-MEDIATOR DOO BEOGRAD (STARI GRAD), Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 6 класе
  Опис предмета продаје: кат. парцела 173/1 површине 58а90м2 потес Бређаци уписана у лист непокретности 402 КО Дражиновићи и кат. парцела 173/ 2 површине 16а29м2 потес Бређаци уписана у лист непокретности 402 КО Дражиновићи
  Процењена вредност предмета продаје: 173.694,18 и 48.038,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: 86.847,09 и 24.019,34 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 09:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22661
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 31 П.1161/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.46/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: звучници и комода
  Опис предмета продаје: звучници CANIDAS, 2 ком и комода дрвена махагони боје 1.ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 55.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767