ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1746 активних, од укупно 29826 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-10-28 12:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 30879
  Датум продаје: 2020-11-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 2 И.И.бр. 714/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 292/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Воћњак
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-09-21 14:42:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30876
  Датум продаје: 2020-10-21
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.193/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-129-2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Страхиња Зечевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 до 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2020-10-29 14:48:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 30875
  Датум продаје: 2020-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 1а, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.395/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чистоћа" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Термоакумулационе пећи и фотеље
  Опис предмета продаје: Термоакумулационе пећи и фотеље
  Процењена вредност предмета продаје: 25000
  Почетна цена предмета продаје: 12500


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-08-21 14:03:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 30873
  Датум продаје: 2020-09-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Портал министарства правде епродаја https://eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: Ии 14/20
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 398/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP Banka Srbije A.d Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 38
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Хладњача и пољопривредно земљиште њиве
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 487.917.642,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 429.789.292,20 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-09-18 08:43:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 30869
  Датум продаје: 2020-10-16
  Време продаје: 13:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br. 1295/18
  Број предмета јавног извршитеља: ii 773.18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Miloš Bataveljić iz Čačka
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.006,00
  Почетна цена предмета продаје: 708.003,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-09-21 13:21:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30868
  Датум продаје: 2020-10-21
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ив-28157/2010
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 126 2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-18 10:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 30867
  Датум продаје: 2020-10-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Јабланица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк-485/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %  Оглас поставио: Ненад Милић
  Датум и време постављања: 2020-09-18 14:31:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milicn@gmail.com
  Контакт телефон: 019542180
  ПИБ: 111874861
  Матични број: 65709112

  Број записа у бази: 30864
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ненада Милића, Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
  Пословни број судског предмета: И И-309/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1692/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Refki Xhara
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више предмета продај
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 породична стамбена зграда, 1 помоћна зграда, 3 пута земљиште под зградом
  Опис предмета продаје: 2 породична стамбена зграда, 1 пословни објекат, шуме, грађевинско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 2.902.201,90
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2020-10-20 12:29:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 30860
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.151/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД, Филипа Вишњића 47
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, чамац, мотор за чамац
  Опис предмета продаје: 1.Ауто приколица, 2. чамац, 3. мотор за чамац марке TOMOS
  Процењена вредност предмета продаје: 33.600,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-09-02 15:38:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 30859
  Датум продаје: 2020-10-01
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 3 Ии-365/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 10 II 196-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO i MATOX AD PARAĆIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: удео 40/200 извршног дужника GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ARADINOVIĆ DOO, Београд, ул. ВИШЊИЧКА БР. 30, МБ 17490303, ПИБ 103034724 на њиви 2. класе, површине 1ха, 00а, 00м2, Потес или улица и кућни број: Малетинци, врста земљишта: пољопривредно земљиште које се налази у Добановци кат. парц. 4933/5, - удео 60/200 извршног дужника Александар Мирковић, Београд - Звездара, ул. Кулина Бана бр. 001/14, ЈМБГ 2312966792611 на њиви 2. класе, површине 1ха, 00а, 00м2, Потес или улица и кућни број: Малетинци, врс
  Процењена вредност предмета продаје: удео 40/200 извршнг дужника GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ARADINOVIĆ DOO, Београд, ул. ВИШЊИЧКА БР. 30, МБ 17490303, ПИБ 103034724 на њиви 2. класе, површине 1ха, 00а, 00м2, Потес или улица и кућни број: Малетинци, врста земљишта: пољопривредно земљиште које се налази у Добановци кат. парц. 4933/5 -износ 54
  Почетна цена предмета продаје: слободно се уговара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2020-09-04 15:17:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 30857
  Датум продаје: 2020-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: Ии бр.4/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 15/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Шприг
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: хармоника Dallape
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 рсд  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-10-09 10:20:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 30855
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2766/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1377/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-09-21 15:23:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 30853
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165а
  Пословни број судског предмета: 2 И.И. 2092/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.I 811/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутин Јосиповић из Београда, Рада Кончара 25 а
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПОКРЕТНА СТВАР
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2020-09-11 20:59:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Нови Београд, Милентија Поповића 19, приземље, стан бр. 3а
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0637716381
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 30847
  Датум продаје: 2020-09-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: НА ПОРТАЛУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОДАЈЕ
  Пословни број судског предмета: ИИ-658/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 188/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГ 116 ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР -МАГАЦИН ПОВРШИНЕ 1110 М2
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР -МАГАЦИН ПОВРШИНЕ 1110 М2 ИЗГРАЂЕН НА КП 607/1 УПИСАН У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 2701 КО ЗЕМУН ПОЉЕ СА ОБИМОМ УДЕЛА 1/1 У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА
  Процењена вредност предмета продаје: 37.042.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 25.929.400,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-08-20 11:03:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 30846
  Датум продаје: 2020-09-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии. 5189/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1585/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретна имовина
  Опис предмета продаје: видети у закључку од 20.08.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку од 20.08.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку од 20.08.2020. године


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-08-20 09:49:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 30845
  Датум продаје: 2020-09-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-4286/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2214/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 20.08.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 164.612,00
  Почетна цена предмета продаје: 82.306,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-10-12 14:38:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 30844
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Иив 201/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 427/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DE HEUS DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 845.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 422.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-09-16 14:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 30842
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-6732/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 958/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маријан Чоп
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-10-15 12:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 30841
  Датум продаје: 2020-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: Ив 214/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 14/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/6 дела непокретности уписаних у лист непокретности бр. 421 ко Босут
  Процењена вредност предмета продаје: 1.586,13 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 475,84 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-09-17 13:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 30839
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Александра Такића из Ниша, ул. Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ 9412/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1735/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Ђорђиевски
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 233.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767