ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 14:10:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 21353
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 18Ии-41/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Јовишевић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шкода Фабиа
  Опис предмета продаје: Путничко возило, марка: ŠKODA FABIA, регистарских ознака: PA 124-TC, година производње: 2000.
  Процењена вредност предмета продаје: 177.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 16:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 21350
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Скадарска 6, други спрат
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1612/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.263/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Дамљановић и др.
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Опис предмета продаје: Пословни простор за који није утврђена делатност
  Процењена вредност предмета продаје: 4.508.000,00 дин по комаду
  Почетна цена предмета продаје: 2.254.000,00 дин по комаду


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 11:15:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 21348
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ив 1121/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 355/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dunav osiguranje
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 653.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 16:37:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 21345
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-613/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: стаклени сто, витрине и телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 8.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.250,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 13:54:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21343
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И бр. 141/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-163/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранка Жерађанин и Радољуб жерађанин
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 12:17:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21342
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 395/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 14:11:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21341
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 417/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 10:28:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21340
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 164/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А43/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђерђика Комароми Линтнер
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: зграда бр.1 – породична стамбена зграда површине 120 кв.м. са земљиштем под зградом-објектом, зграда бр.2 – помоћна зграда површине 6 кв.м. са земљиштем под зградом-објектом, земљиште уз зграду – објекат површине 5 ари и њива 1. класе површине 6 кв.м. УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 6 а 38 кв.м. у грађевинском подручју власништво 1/1 извршног дужника, Партизанска 56, Бачко Градиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1,200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-01 13:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 21338
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-728/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1222/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ТОПЛИЦА КУРШУМЛИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “CORONA”, браон боје, непознате године производње Казан за ракију, словеначки, 100 литара, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 7,000.00 динара 20,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 динара 10,000.00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 10:55:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21336
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 757.17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.575.17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DONAFETP DOO, Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-01 12:55:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 21335
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-1809/2008
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE VANAS DOO, BORČA
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Теретни комби марке “MERCEDES”, тип-VITO, произведено 2004. године, тамно љубичасте боје, 2200 cm3
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 11:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21323
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-3386/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-546/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Градимир Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 09.08.2019. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 09.08.2019. године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 09.08.2019. године до 16:00 часова. Покретне ствари детаљније описане у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 15:00:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21322
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Иив.-496/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фондација "Просперитати"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Ручни палетни виљушкар „TOTAL LIFTER“ СЕРИЈСКИ БРОЈ 15101395-4/027, година производње 2015, носивост 1000 кг
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 14:11:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21321
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.393/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
  Опис предмета продаје: телевизор VIVAX црне боје 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 16:04:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21317
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И И-107/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 131/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број зграде 1, постојећа на КП бр. 3272, број етажа ПР, на адреси Сремска, 4/А, ЛН бр. 18277 К.О. Сента
  Процењена вредност предмета продаје: 1.952.548,95 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 10:30:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21316
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 1190/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 963/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нина Милошевић ПР, СТКР "ТИ АМО"
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-05-30 14:29:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21314
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ии 16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Селеушу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 12:19:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21312
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 349/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 529/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 144.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-06-10 13:57:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 21310
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10:10
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 656/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: БЛИЖИ ОПИС СТВАРИ ДАТ У ЗАКЉУЧКУ ОД 10/06/19
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-09 13:18:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21308
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2Ии-4805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.2375/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор Samsung, комода за телевизор из три дела (са оштећењем), двокрилни орман, орман са једним стакленим крилом, орман са два клизна крила (са оштећењем), сточић, машина за прање TECHWOOD.
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00, 15.000,00, 15.000,00, 10.000,00, 15.000,00, 6.000,00, 7.000,00.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00, 7.500,00, 7.500,00, 5.000,00, 7.500,00, 3.000,00, 3.500,00.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767