ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1901 активних, од укупно 27612 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 09:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28592
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 73/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 1.621.205,60
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 09:28:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28591
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 549/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 241/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROFRIGO" DOO Винча
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.934.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 09:17:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28590
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 610/16
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 610/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 32000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 22400 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 09:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28589
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 87 И.бр.1473/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 688/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, црно сиве боје 2. Витрина материјал дрво, величина 2м дужина, в
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, црно сиве боје 2. Витрина материјал дрво, величина 2м дужина, висина 1,5м висина
  Процењена вредност предмета продаје: 25.960,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.980,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 08:31:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28586
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-115/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 329/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 22000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 15400 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 08:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28585
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ив 402/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 63000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 44100 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 08:03:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28584
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 925/18
  Број предмета јавног извршитеља: ив 413/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Опрема прехрамбене продавнице
  Процењена вредност предмета продаје: 57000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 39900 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 07:43:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28582
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-630/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 428/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нева Продукт доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Шкољка возила и приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16800 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 07:58:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28581
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-630/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 428/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нева Продукт доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Шкољка возила и приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16800 рсд


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 11:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28580
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна и плакар из два дела
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 11:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28579
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Philips", преслица од ораховог дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 15:22:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28578
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 92/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 442/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породично стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породично стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.174.055,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.221.838,64 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 15:14:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28577
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.143/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 11/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд - огранак "Електродистрибуција", Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Daewo“ 51 цм, црне боје, у испраном стању 2. Тросед, двосед и фотеља од еко коже, тамно браон
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Daewo“ 51 цм, црне боје, у испраном стању 2. Тросед, двосед и фотеља од еко коже, тамно браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 22.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.250,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 09:08:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28576
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 946/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 806/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Аерофрути" ДОО Севојно
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке SEAT, модел IBIZA, регистарске ознаке UE 080-SČ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-26 12:42:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28575
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив. 10/20
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 23/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Rolo-Signal BB" DOO, Бајина Башта
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Три путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: Три путничка моторна возила ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 580.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 14:29:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28574
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ии 354/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 280/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СРЕМСКА ПОЉА ИРИГ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: ЊИВА И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ
  Процењена вредност предмета продаје: 6.164.418,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 13:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28573
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 51/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Шумадија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 57000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28500 рсд


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-05-13 14:01:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 28572
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 1680/19
  Број предмета јавног извршитеља: И И 315/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САША БУРСАЋ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЋЊАК 1. КЛАСЕ И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ПОМОЋНОМ ЗГРАДОМ У НОВОМ САДУ
  Опис предмета продаје: ВОЋЊАК 1. КЛАСЕ И ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ПОМОЋНОМ ЗГРАДОМ У НОВОМ САДУ, БРОЈ ПАРЦЕЛЕ 3924/13, БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 9338 К.О. ВЕТЕРНИК
  Процењена вредност предмета продаје: 10.017.816,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 7.012.471,20 ДИНАРА


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 13:39:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28570
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-13/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ив 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство, ПМВ Застава и Бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 95000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 47500 рсд


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:48:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28569
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. БП 77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД "САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767