ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1381 активних, од укупно 31301 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-12-15 17:44:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28314
  Датум продаје: 2021-01-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И-1778/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1396/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Вељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг, Гумена кола, Замрзивач 100 л, Угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-12-08 14:37:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28236
  Датум продаје: 2021-01-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Тавник бр. 130.
  Пословни број судског предмета: И 1179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 428/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор и прикључне машине
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 680.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 340.000,00 динара


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-12-15 11:06:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28176
  Датум продаје: 2021-01-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ-971/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2214/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-12-22 10:27:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28076
  Датум продаје: 2021-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 93/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2021-01-18 14:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 27995
  Датум продаје: 2021-02-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-1886/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1664/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2021-01-18 14:36:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27854
  Датум продаје: 2021-02-17
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-66/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А226/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 7.класе
  Опис предмета продаје: њива 7.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 64.759,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2021-01-05 14:25:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27379
  Датум продаје: 2021-02-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-268/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-483/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 32” led Микроталасна “Samsung” Орман Електрични шпорет “Vox” Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 32” led Микроталасна “Samsung” Орман Електрични шпорет “Vox” Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 2.000,00 3.000,00 9.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 2.000,00 1.500,00 4.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-12-01 15:45:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 27184
  Датум продаје: 2020-12-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 2004/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 203/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK S.A.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословна зграда у центру Београда
  Опис предмета продаје: Продаје се пословна зграда "Центропром" у ул. Нушићева бр. 15 у Београду, утврђене површине од 2893 м2, спратности По+Пр+мезанин+6+Пк, која се налази на катастарској парцели бр. 2356, К.О Стари град.
  Процењена вредност предмета продаје: 376.277.550,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-12-28 11:52:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26753
  Датум продаје: 2021-01-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.394/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-11-27 13:19:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26745
  Датум продаје: 2020-12-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив 183/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 373/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за штампање папирних кеса и машина за штампање картонских кутија
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 769.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-12-30 14:15:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 26679
  Датум продаје: 2020-12-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОСТОЈИЋ ДРАГАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.411.806,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.688.264,20 динара


  Оглас поставио: Александар Николић ВР
  Датум и време постављања: 2020-12-14 18:10:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26481
  Датум продаје: 2021-01-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1462/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1249/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2021-01-15 15:09:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26428
  Датум продаје: 2021-02-24
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Иив 952/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 467/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНИ РАСТ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор ИМТ-539 De luxe
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-12-04 08:45:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26427
  Датум продаје: 2021-01-14
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 153/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 97/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Караклајић Радојле
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: Томо Винковић
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 118.000,00 динара  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-12-31 12:09:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 26420
  Датум продаје: 2021-01-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 971/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 694/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирсад Козица
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 417.614,11
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности непокретности
  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-12-29 13:07:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 26230
  Датум продаје: 2021-01-26
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1345/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 192/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симеуна Кукић, Баноштор, ул. Црквена бр.9
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: од 173..699,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 86.849,87 динара
  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2021-01-04 13:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 25922
  Датум продаје: 2021-02-03
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 214/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-750/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: према закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: према закључку о продаји  Оглас поставио: Александар Николић ВР
  Датум и време постављања: 2021-01-15 10:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25335
  Датум продаје: 2021-02-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 190/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 334/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Плутос д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машине, намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 826.420,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 413.210,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-12-22 11:48:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25245
  Датум продаје: 2021-01-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 1026/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 271/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште ближе описано у закључку, уписано у лист непокретности 90 КО Драгиње
  Процењена вредност предмета продаје: 28.206,00 дин; 532.391,00 динара; 88.144,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-12-14 14:37:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25200
  Датум продаје: 2021-01-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1.И.Ив-42/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-24/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за пластификацију
  Опис предмета продаје: Машина за пластификацију ROTOX
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767