ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1619 активних, од укупно 32108 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-12-28 14:57:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 33238
  Датум продаје: 2021-01-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Сучића 1, улаз из Ивана Броза 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 439/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 299/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић ВР
  Датум и време постављања: 2021-02-10 14:45:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 33236
  Датум продаје: 2021-03-03
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 106/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 816/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 76.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.300,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2021-01-27 13:42:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 33235
  Датум продаје: 2021-02-26
  Време продаје: 08:45 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 4572/13
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 573/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Краљеву
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 до 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-12-28 13:57:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 33229
  Датум продаје: 2021-01-26
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1151/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 232/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОМБОРЕЛЕКТРО СПОЉНА И УНУТРАШЊА ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.292.486,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.646.243,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2021-01-27 10:15:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 33222
  Датум продаје: 2021-02-26
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 1593 2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 599 2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Краљеву
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2021-01-11 16:07:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 33219
  Датум продаје: 2021-01-29
  Време продаје: 12:30 часова
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-76/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-25/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ад Бип Београд у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ТВ Philips, Vivax, Matrix, угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 динара до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 750,00 динара до 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-11-30 12:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 33217
  Датум продаје: 2021-01-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића 20, улаз 2, стан 2
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-571/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-11-30 12:48:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 33216
  Датум продаје: 2021-01-26
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића 20, улаз 2, стан 2
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-456/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија и Основни суд Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-01-26 12:37:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 33210
  Датум продаје: 2021-02-24
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: https://eaukcija.sud.rs/
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 160/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕЧАЈНА МАСА "БАНАТ МНС АГРО" ДОО - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-01-29 10:00:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 33209
  Датум продаје: 2021-02-26
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: https://eaukcija.sud.rs/
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 20/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2021-01-26 14:59:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 94
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 33203
  Датум продаје: 2021-02-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Устаничка 94
  Пословни број судског предмета: 4-И-22109/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 202/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: троипособан стан, површине 93 м2, на другом спрату у ул. Др. Ивана Рибара, број 46, стан број 6.
  Процењена вредност предмета продаје: 16.463.426,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.878.055,60  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-01-13 13:58:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 33202
  Датум продаје: 2021-02-01
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1292/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈН&АН НИКОЛИЋ КОНСАЛТИНГ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox-1ком, комода трпезаријска -1ком,
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-01-20 12:49:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 33201
  Датум продаје: 2021-02-11
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1117/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв Алдер-1 ком,трпезаријска комода-1ком,веш машина Беко-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-01-20 12:52:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 33200
  Датум продаје: 2021-02-11
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1114/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв LOEVE-1 ком,трпезаријска комода-1ком,висећи кухињски елементи-1ком,веш машина Горење-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2021-02-19 09:40:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 33199
  Датум продаје: 2021-03-22
  Време продаје: У периоду од 09 до 15 часова преко портала електронског јавног надметања који је доступан на интерне
  Место продаје: Преко портала електронског јавног надметања који је доступан на интернет страници портала - www.еaukcija.gov.rs .
  Пословни број судског предмета: ИИ-323/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 393/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Ранковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о другој продаји непокретности посл. бр. ИИ 393/20 од 18.02.2021. године
  Опис предмета продаје: према Закључку о другој продаји непокретности посл. бр. ИИ 393/20 од 18.02.2021. године
  Процењена вредност предмета продаје: 705.504,60
  Почетна цена предмета продаје: 352.752,30  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-01-22 13:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 33198
  Датум продаје: 2021-02-09
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.844/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина EIDA-1ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2021-02-09 12:19:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 33197
  Датум продаје: 2021-02-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2462/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1982/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Матија Миленковић, мал. Митар Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Заинтересовани понудиоци могу понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом доставити јавном извршитељу у року од 15 дана од дана објављивања овог Закључка, а све у циљу благовременог потписивања споразума са повериоцем, а потом и закључења уговора о продаји са јавним извршитељем.Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 24.02.2021. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 24.02.2021. године до 16:00 часова.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2021-01-26 09:38:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 33189
  Датум продаје: 2021-02-25
  Време продаје: У периоду од 09 до 15 часова преко портала електронског јавног надметања који је доступан на интерне
  Место продаје: Преко портала електронског јавног надметања који је доступан на интернет страници портала - www.еaukcija.gov.rs .
  Пословни број судског предмета: ИИв-268/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 440/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Самарџић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности посл. бр. ИИВ 440/20 од 27.11.2020. године
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности посл. бр. ИИВ 440/20 од 27.11.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 4.173.721,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.921.604,70 динара  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-11-27 13:31:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 33182
  Датум продаје: 2021-01-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив 276/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: видети у закључку
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2021-02-02 15:47:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 33178
  Датум продаје: 2021-03-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИв-1044/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 209/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај CREE 12 btu, Телевизор 32 инча без ознаке, Трпезаријска витрина са стакленим орманом, Полица за телевизор 2,5м дужине, сиво браон боје, Гарнитура тросед, двосед и фотеља светло сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.500,00Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767