ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 08:58:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23953
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии. 325/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 187/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Неда Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 574.850,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 10:23:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23952
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 495/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 295/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 395.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 277.060,00
  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 09:04:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23951
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 31/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 90/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милољуб Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.868.360,50
  Почетна цена предмета продаје: 2.434.180,25


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 11:36:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23950
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља Александра Такића из Ниша , ул. Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-6531/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2603/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку у прилогу
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 08:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23949
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 43/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 30/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 50000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 25000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 08:43:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23946
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И 454/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС Осигурање а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 120000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 60000 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 15:01:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23945
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-32/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 337/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирољуб (Драган) Милановић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаја пољоприредног земљишта
  Процењена вредност предмета продаје: 11.600,00 динара 165.900,00 динара 206.850,00 28.800,00 динара 29.150,00 динара 241.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.800,00 динара 82.950,00 динара 103.425,00 динара 14.400,00 динара 14.575,00 динара 120.875,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 10:12:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23944
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 1071/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 743/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТП Морава доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 141000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 70500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 07:51:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23938
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 253/17
  Број предмета јавног извршитеља: ив 284/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANKA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 22000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 11000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23937
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 4/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 44/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покућство и радне машине пољопривредног газдинства
  Процењена вредност предмета продаје: 1312000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 656000 рсд


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 13:15:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 23934
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 291/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 369/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине 37,00 м2
  Опис предмета продаје: Пословна зграда за коју није утврђена делатност, заједно са припадајућим земљиштем, површине 37,00 м2, катастарска парцела бр. 5437/2 КО Барајево, бр. згр.1, ул. Светосавска бр. 36/Д; све уписано у Лист непокретности 6041 (раније7241) КО Барајево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.681.232,54 динара
  Почетна цена предмета продаје: 840.616.27 динара  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-04 12:37:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23927
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-782/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.258-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво ГЕТРАКО ДОО Бољевци
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 10:51:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23926
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 48/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 38000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19000 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 10:26:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23924
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2201/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-996/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Тасић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладне витине, клима уређај, та пећ, каса-пулт, пећ за пециво, топла витрина, неутрална витрина,
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: погледати закључак
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 13:40:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 23923
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 160/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 427/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 08:38:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23921
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 351/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 351/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 56000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 08:24:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23920
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 775/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 534/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Јовановић ПР Пољопривредна Апотека "Агроцентар"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машине и ПМВ
  Процењена вредност предмета продаје: 520000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 260000 рсд


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 08:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23919
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИВ-75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00 дин.  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 13:49:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 23917
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12
  Место продаје: Крагујевац, Николе Пашића 7/1/15
  Пословни број судског предмета: И.Ив 689/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Имлек ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 45.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.750,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 15:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23916
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-383/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 до 4.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767