ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1471 активних, од укупно 29080 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-09-07 10:23:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28292
  Датум продаје: 2020-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-162/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1709/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-08-27 13:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28256
  Датум продаје: 2020-09-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-94/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Драгиша Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Клуб сто, браон боје, непознат произвођач и година производње Гардеробер, крем боје из 3 дела, непознат произвођач и година производње Двосед, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње Фотеља, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње Тросед, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 3,000.00 динара 10,000.00 динара 5,000.00 динара 4,000.00 динара 6,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-08-31 12:33:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28251
  Датум продаје: 2020-10-12
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: у месту Панојевиће бр. 25.
  Пословни број судског предмета: И.И 153/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 172/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор и веш машина
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-08-31 11:24:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28212
  Датум продаје: 2020-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул. Булевар Српских ратника бр. 25.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 757/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 183/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO D WAY DOO BEOGRAD-SURČIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-08-20 11:29:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28184
  Датум продаје: 2020-09-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ћирила и Методија 17, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-971/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-5514/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционрско друштво за осигурање "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00
  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-08-17 10:54:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28176
  Датум продаје: 2020-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-971/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2214/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-08-26 12:12:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28164
  Датум продаје: 2020-09-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: II.564/2019
  Број предмета јавног извршитеља: II.453/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADO Triglav osiguranje Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 148.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-09-09 11:54:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28133
  Датум продаје: 2020-09-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 107/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИО МАР АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-09-28 14:20:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28132
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-1532/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3754/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Јовановић, Радмила Дикић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-09-09 13:20:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28116
  Датум продаје: 2020-10-07
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 24 ИИВ-720/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 146/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 15.000,00 динара, 6.000,00 динара, 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-09-07 10:13:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28108
  Датум продаје: 2020-09-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив 299/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 343/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - ТВ, стаклена витрина..
  Процењена вредност предмета продаје: 24.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-09-07 10:20:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28106
  Датум продаје: 2020-09-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив 349/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 302/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - ТВ, трпезаријски сто...
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-09-01 11:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28083
  Датум продаје: 2020-09-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: И.Ив-86/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-206/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ауто приколица црвене боје, Ручна колица плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 16.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-08-27 11:31:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 28070
  Датум продаје: 2020-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: I-И Ии-322/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 51/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна покрајна војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште њива 3 класе, лец, 1229/2. Њива 3 класе, Данијелско 13, 1687, Стари Лец.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700.617,44 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 850.308,72 рсд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-09-18 15:14:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28050
  Датум продаје: 2020-10-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: I39.IIv.370/19
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.619/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 29.500,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-09-07 10:12:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28043
  Датум продаје: 2020-09-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5ГЖИ-3604/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ОПРМ 1/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Живадиновић, Славољуб Живадиновић
  Надлежни суд: Виши суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, ул.Синђелићев трг 1/3. у Нишу, до 24.09.2020. године, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене поштом најкасније на дан 24.09.2020. године или предате непосредно у канцеларију извршитења до 24.09.2020. године до 16 часова. Детаљније у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2020-08-03 14:31:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 28008
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-2268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 513/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драги Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 97.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2020-09-04 11:31:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 28006
  Датум продаје: 2020-09-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд
  Пословни број судског предмета: 4 И.И.18557/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.562/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Тешмановић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 122.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-08-29 13:32:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27984
  Датум продаје: 2020-09-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1275/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 474/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO EXPORT-IMPORT STANDARD DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, ул.Синђелићев трг 1/3. у Нишу, до 17.09.2020. године до 16:00 часова, односно, јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 17.09.2020. године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 17.09.2020. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору

  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-08-05 13:19:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 27934
  Датум продаје: 2020-09-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 4И ИВ-137/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУСТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 15.000,00 динара, 3.000,00 динара, 8.000,00 динара, 7.000,00 динара, 10.000,00 динара, 12.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767