ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1653 активних, од укупно 28037 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-06-15 12:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 28612
  Датум продаје: 2020-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-33/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Чистоћа ЈП Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: од 3000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 28610
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 703/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 116/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PROJECT ONE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско земљиште у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 9.404.144,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.582.901,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 15:03:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28605
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 374/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ марке "Vivax", угаона гарнитура - плишана
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 11:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28601
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 192/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Panasonic", гарнитура са троседом и две фотеље, клима марке "Neon"
  Процењена вредност предмета продаје: 109.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 54.500,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 12:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28600
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 612/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 612/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 45000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 22500 рсд


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28599
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 664/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Favorit", замрзивач марке "Gorenje", веш машина марке "Gorenje"...
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 27.600,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 11:40:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28598
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 666/16
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 666/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 12000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 11:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28596
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 656/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 656/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 23000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 11500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 11:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28590
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 610/16
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 610/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 32000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 10:32:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28586
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-115/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 329/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 22000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 11000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 10:07:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28585
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ив 402/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 63000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 31500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 09:49:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28584
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 925/18
  Број предмета јавног извршитеља: ив 413/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Опрема прехрамбене продавнице
  Процењена вредност предмета продаје: 57000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 09:40:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28582
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-630/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 428/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нева Продукт доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Шкољка возила и приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 12000 рсд


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 11:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28580
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна и плакар из два дела
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 11:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28579
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Philips", преслица од ораховог дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 дин.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 09:08:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28576
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 946/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 806/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Аерофрути" ДОО Севојно
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке SEAT, модел IBIZA, регистарске ознаке UE 080-SČ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 13:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28573
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 51/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Шумадија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 57000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 13:39:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28570
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-13/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ив 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство, ПМВ Застава и Бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 95000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 47500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 13:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28568
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-37/18
  Број предмета јавног извршитеља: ив 39/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 53000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 37100 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 12:53:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28565
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-4776/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 1389/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Ракић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 58000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 29000 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767