ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1693 активних, од укупно 30540 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2020-10-16 15:24:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 31566
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 11ИИ 1037/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-446/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Цветановић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 5/6 идеалног дела четворособног стана бр.18 који се налази на адреси Краљевића Марка бр.12, Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 11.751.560,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.875.780,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-11-16 12:41:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 31559
  Датум продаје: 2020-11-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 460/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 223/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Бановић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: Грађевинско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 107.205,10 дин. 43.601,87 дин. 122.805,63 дин. 856.440,86 дин. 210.810,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-10-06 09:54:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 31557
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: биће утврђено накнадно
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 10 ии 27/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 193-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: eurobanka ad beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива , земљиште, зграда
  Опис предмета продаје: 1. Породична стамбена зграда, број зграде 1, спратности Пр1, Пк1, изграђена на к.п. бр. 2769 потес Крчевина, 2. Земљиште под зградом – објектом број 1, површине 79 м2 , к.п. бр. 2769 потес Крчевина, 3. Земљиште уз зграду – објекат, површине 500 м2 , к.п. бр. 2769 потес Крчевина, 4. њива 3. класе, површине 4307 м2 , к.п. бр. 2769 потес Крчевина, све уписано у Лист непокретности 1752 К.О Стублине
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000.00 evra
  Почетна цена предмета продаје: биће накнадно утрвђена


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-11-19 15:15:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 31548
  Датум продаје: 2020-12-17
  Време продаје: од 09:00 до 13:00
  Место продаје: Портал еАукција (eaukcija.sud.rs)
  Пословни број судског предмета: ИИ-134/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 822/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Лазар Русимовић, мал. Дуња Русимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-10-21 12:47:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 31547
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИВК-186/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-186/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЧИСТОЋА" ЈП СТАРА ПАЗОВА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Golf III" - 1996. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 дин.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-10-22 10:26:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 31534
  Датум продаје: 2020-11-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Ии.90/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.295/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Поповић" д.о.о. Уб
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица са хидрауличном дизалицом „Екипажа“ – LIV Slovenija
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-10-21 08:14:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 31531
  Датум продаје: 2020-11-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1214/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 472/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU ЕXPORT IMPORT METLAKOMERC DOO, LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-10-26 13:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 31530
  Датум продаје: 2020-11-19
  Време продаје: од 09:00 до 13:00
  Место продаје: Портал еАукција (eaukcija.sud.rs)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-750/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 805/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Саитовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-12-03 15:16:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 31528
  Датум продаје: 2020-12-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-2299/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1692/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андреа Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Заинтересовани понудиоци могу понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом доставити јавном извршитељу у року од 20 дана од дана објављивања овог Закључка, а све у циљу благовременог потписивања споразума са повериоцем, а потом и закључења уговора о продаји са јавним извршитељем. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 22.12.2020.године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 22.12.2020. године до 16:00 часова.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-11-17 10:05:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 31526
  Датум продаје: 2020-12-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-16597/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А2601/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-11-24 14:59:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 31525
  Датум продаје: 2020-12-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-21/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 216/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Василијић
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-10-22 11:04:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 31524
  Датум продаје: 2020-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 302/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1.ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ VOX, 2.СТОЧИЋ И ДВЕ СТОЛИЦЕ, 3. ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ GORENJE, 4. КОМОДА
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-10-19 16:46:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 31522
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-562/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-163/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MOTOSPEED ДОО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 283.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 141.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-10-22 15:53:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 31521
  Датум продаје: 2020-11-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: Ив-415/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-150/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АТЛАНТИК ГРАНД ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: o Кп. бр. 3941/5, површине 602 мкв, улица Тијабара, уписано у лн. бр. 8184 КО Пирот – град, са уделом 395/602
  Процењена вредност предмета продаје: 1.580.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 474.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-11-20 13:01:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 31520
  Датум продаје: 2020-12-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 428/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 76/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ангелина Милетић и Живан Милетић, обоје из Свилајнца, Кнеза Лазара бр. 5
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Воћњак 3. класе и ливада 4. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 176.702,24 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 88.351,12 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-10-14 13:56:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 31517
  Датум продаје: 2020-11-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ. 211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-10-24 09:38:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 31510
  Датум продаје: 2020-11-16
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.915/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Tv panasonic-1 kом,плакар-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-10-24 12:54:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 31509
  Датум продаје: 2020-11-10
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета: И.Ив.4/20
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив.4/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: клима баланс-1ком,комода за посуђе-1ком,кафемат фаема-1ком,огледало-1ком,фрижидер дводелни јелен-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-10-24 09:05:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 31508
  Датум продаје: 2020-11-10
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.889/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина vox-1ком,тв адлер-1ком, висећи елементи-3ком, кухињски елемент-комода-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 24.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.250,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-10-24 08:53:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 31507
  Датум продаје: 2020-11-10
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.843/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV FOX - 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767