ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1825 активних, од укупно 33264 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2021-02-12 13:05:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 34812
  Датум продаје: 2021-03-17
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 20/2/2 Чачак
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 126-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 251-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КИМ" д.о.о., Горњи Милановац, ул. НИКОЛЕ ЛУЊЕВИЦЕ 99
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: видети у закључку
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 62.468,23
  Почетна цена предмета продаје: 31.234,11


  Оглас поставио: Војислава Тубић Драговић
  Датум и време постављања: 2021-03-24 17:02:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10а, спрат 5, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tubic@gmail.com
  Контакт телефон: 021525007
  ПИБ: 111896133
  Матични број: 65709813

  Број записа у бази: 34811
  Датум продаје: 2021-04-16
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 10а, спрат 5, стан 13
  Пословни број судског предмета: не постоји
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 5504/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЧИСТОЋА" НОВИ САД,
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Више комада, количин
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 76.439,00
  Почетна цена предмета продаје: 38,219,50


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-03-24 08:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 34808
  Датум продаје: 2021-04-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. БП 226/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Марчета
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности број: 5085 КО Меленци
  Процењена вредност предмета продаје: 172.196,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.537,37 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2021-03-11 13:29:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 34805
  Датум продаје: 2021-04-09
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И-802/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-567/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД Крагујевац, Крагујевац, ул. БУЛЕВАР КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 54 Б,УЛАЗ 54 Н, МБ 07654812, ПИБ 101458655
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива, шума
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 84.558,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2021-03-17 13:10:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 34804
  Датум продаје: 2021-04-08
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 10 ii 1857-19
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ii 469-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ракуш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари за домаћинство
  Опис предмета продаје: Samsung телевизор 2.полица за телевизор 3. стаклени сточић 4. 2 кожне гарнитуре и 1 кожна фотеља 5. 6 кожних кухињских столица 6. 3 зидне слике 7. клима уређај (Korel) 8. велика TA пећ 9. велика ваза за цвеће 10. зидни сат 11. фотеља 12. 2 зидне слике 13. телевизор NEO 14.DVD уређај (Pionir) 15.компјутерски сто 16. полица за телевизор 17. дрвени ноћни сто
  Процењена вредност предмета продаје: 95.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2021-03-12 15:09:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 34803
  Датум продаје: 2021-04-12
  Време продаје: од 09:00 до 15:00
  Место продаје: Портал електронске продаје
  Пословни број судског предмета: ИИ-49/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 161/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни Суд у Бору,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стаклени сто Гардеробер Сто и четири столице Телевизор “Samsung”51” Фрижидер “Gorenje”
  Опис предмета продаје: Стаклени сто Гардеробер Сто и четири столице Телевизор “Samsung”51” Фрижидер “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара 5.000,00 динара 7.000,00 динара 4.000,00 динара 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара 2.500,00 динара 3.500,00 динара 2.000,00 динара 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2021-03-26 11:28:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 34802
  Датум продаје: 2021-04-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-402/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа


  Оглас поставио: Бранкица Степић
  Датум и време постављања: 2021-04-13 10:23:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Господар Јевремова 2Б
  Е-маил адреса: brankica@izvrsiteljstepic.rs
  Контакт телефон: 0606804490
  ПИБ: 111691178
  Матични број: 65597250

  Број записа у бази: 34800
  Датум продаје: 2021-05-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: електронско јавно надметање
  Пословни број судског предмета: ИИ 387/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 333/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, парцела
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100.000,00  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2021-03-26 15:14:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 34799
  Датум продаје: 2021-04-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 И. 108/2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 12/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР ВАСИЉЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Опис у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 948.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-03-17 15:07:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 34798
  Датум продаје: 2021-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И2И-400/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-304/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА, ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретне ствари по закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.489.818,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 744.909,00 динара


  Оглас поставио: Војислава Тубић Драговић
  Датум и време постављања: 2021-03-13 10:51:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10а, спрат 5, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tubic@gmail.com
  Контакт телефон: 021525007
  ПИБ: 111896133
  Матични број: 65709813

  Број записа у бази: 34797
  Датум продаје: 2021-04-09
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 10а, спрат 5, стан 13
  Пословни број судског предмета: И-516/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1003/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна покрајина Војводина у чије име иступа Развојни фонд АПВ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: кућа
  Процењена вредност предмета продаје: 835,040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250,512,00  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2021-03-08 10:31:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 30/3
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 34795
  Датум продаје: 2021-04-07
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: ИИ 578/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 583/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе
  Опис предмета продаје: њива 4. класе од 22938м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.948.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.063.775,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2021-04-09 13:31:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 34794
  Датум продаје: 2021-05-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-91/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 317/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” 51cm Кауч Машина за веш “EIDA” Ел. Шпорет “ARTUR MARTIN” Орман Сто и четири ст
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” 51cm Кауч Машина за веш “EIDA” Ел. Шпорет “ARTUR MARTIN” Орман Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара 6.000,00 динара 10.000,00 динара 9.000,00 динара 4.000,00 динара 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00динара 4.200,00 динара 7.000,00 динара 6.300,00 динара 2.800,00динара 2.800,00динара  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2021-02-11 13:53:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 34793
  Датум продаје: 2021-03-31
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића 20, улаз 2, стан 2
  Пословни број судског предмета: ИИ-418/18, ИИ-485/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-156/18 и ИИ-182/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "LD TRANS" ПРЕЉИНА,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума и ливада
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2021-03-11 13:14:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 34790
  Датум продаје: 2021-03-31
  Време продаје: од 09:00 до 15:00
  Место продаје: www.eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: Ии-392/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 293/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Лукач
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.410.598,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2021-04-07 14:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 34789
  Датум продаје: 2021-05-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ-501/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 600/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живан М. Васиљевић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ауто приколица, Бицикла Алпина са брзинама, Плинска боца 20л, Ручна колица, Апарат за варење, Стаклена витрина 2м дужине
  Процењена вредност предмета продаје: 55.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.850,00  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2021-03-26 09:12:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бате Јанковића 56, стан бр. 3
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 34788
  Датум продаје: 2021-04-23
  Време продаје: од 09-13ч
  Место продаје: преко портала електронског јавног надметања
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1301/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИКТОР ЋУРЧИЋ ,Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у гаражи и подруму
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-03-26 08:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 34786
  Датум продаје: 2021-04-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. A210/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2021-02-11 11:21:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 34785
  Датум продаје: 2021-03-16
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 386/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОГЛОБЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и нелегални објекти
  Опис предмета продаје: кат. парцела 6198/3 и кат. парцела бр. 6198/4 пољопривредно земљиште уписано у лист непокретности бр. 311 КО Мартинци. На кат. парцели бр. 6198/4 саграђена су два нелегална објекта
  Процењена вредност предмета продаје: од 319.000,00 динара до 4.541.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић ВР
  Датум и време постављања: 2021-03-17 07:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 34784
  Датум продаје: 2021-04-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.5630/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Трајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај, бела техника и путничко моторно возило ЛАДА НИВА
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767