ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-26 14:13:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22108
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 825/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Банатском Брестовцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.124.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-05 13:56:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22101
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив-564/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-61/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕНОР БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: тросед и две фотеље, сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 5.000,00 динара2.5
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 15:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22099
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2И И-3011/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-646/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-20 12:25:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22098
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-1139/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-340/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО - ТРАНСПОРТНО ДОО ЋАТИЋ COMPANY, ПРИЈЕПОЉЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 708.050,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 354.025,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 10:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22068
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-190/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Крсмановић из Пожеге
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: крш, шума, њива, воћњак, пашњак, ливада...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 5.273.135,37 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 2.636.567,68 рсд  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 09:25:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22063
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 16/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уневерзал банка АД Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 09:16:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22062
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 304/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1378/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" AD Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-08-20 15:29:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 22056
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-971/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1006/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 10:11:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22053
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: И.ив 5/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 14/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕГО СТАНИЋ ПРЕДРАГ И ДР. О.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ШЉИВОВИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 118.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 12:54:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 22032
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 326/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАНКОВИЋ МИРА
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и три помоћне зграде
  Опис предмета продаје: породичне стамбене зграде на кат.парцели бр.3513, КО Сремчица, лист непокретности бр.1098 КО Сремчица, која се налази у улици Горичка бр. 31 Сремчица, и три помоћне зграде на катастарској парцели бр.3513 КО Сремчица, ул. Горичка бр. 31, Сремчица,
  Процењена вредност предмета продаје: 18.327.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-03 15:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22030
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-557/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-214/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ELDI ELECTRONICS DOO GORNJI MATEJEVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 15 дана од дана објављивања овог закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти, као препоручена пошиљка, на дан најкасније до 18.09.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 18.09.2019. године до 16:00 часова. Покретне ствари ближе описане у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:02:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22028
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И 429/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 26/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Сто, столице, тросед, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 64.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-22 13:23:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22024
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5И Ив-1353/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP БАНКА СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 138.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 69.300,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 13:26:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22023
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:17:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22022
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И Ив-860/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-352/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАЛАМБЕР ДОО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: TOYOTA, Corolla, NI 087 IG
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.500,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:36:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22017
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-466/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Mercedes Vito" - 1996. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:43:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22015
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИиВ-399/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-252/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 9.900,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 14:28:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22013
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 80/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 173/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY BANKA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВ. 173/2018 од 31.07.2019.године
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВ. 173/2018 од 31.07.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22011
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И. 945/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 160/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Јотић и Станојла Јоксимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 263.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:42:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 21999
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДЕ КОСТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767