ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 5 активних, од укупно 365 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Горан Шкеро
Датум и време постављања: 2021-01-19 14:52:51
Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
Контакт телефон: 013351383
ПИБ: 108002649
Матични број: 63143308

Број записа у бази: 483
Пословни број судског предмета: ИИ 123/2020
Број предмета јавног извршитеља: И.и 72/2020
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Станисављевић
Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
Тип предмета продаје:
Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Панчеву
Оглас поставио: Слободан Живанов
Датум и време постављања: 2021-01-16 13:17:06
Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
Контакт телефон: 0617500070
ПИБ: 108325543
Матични број: 63374628

Број записа у бази: 482
Пословни број судског предмета: ИИв 623/2020
Број предмета јавног извршитеља: ИИв 309/2020
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еrste bank ad Novi Sad
Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Objekat se sastoji od 4 stana, dva su veličine po 50 m2, a dva su veličine po 80 m2 (dupleksi) kao i
Оглас поставио: Јелена Поповић
Датум и време постављања: 2021-01-12 10:39:14
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Рузвелтова 55
Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
Контакт телефон: 0652010548
ПИБ: 107998952
Матични број: 63141151

Број записа у бази: 481
Пословни број судског предмета: 3ИИ 596/2020
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 769/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NBF Company doo
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
Оглас поставио: Срђан Јовановић
Датум и време постављања: 2021-01-12 08:54:55
Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
Контакт телефон: 0643358676
ПИБ: 109342479
Матични број: 64106805

Број записа у бази: 474
Пословни број судског предмета: II 30/20
Број предмета јавног извршитеља: II 51/17
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INCONRA COMPANY DOO INĐIJA
Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекти у вакнљижној својини
Оглас поставио: Драган Лековић
Датум и време постављања: 2021-01-12 08:12:50
Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
Контакт телефон: 0606071002
ПИБ: 109339570
Матични број: 64104772

Број записа у бази: 473
Пословни број судског предмета: ИИ-1086/20
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-848/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Игор Илић из села Затоње, СО Велико Градиште, ул.Маршала Тита бр.56
Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у Записнику

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767