ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 12 активних, од укупно 498 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
Датум и време постављања: 2021-12-09 14:04:01
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
Контакт телефон: 0628809183
ПИБ: 108586550
Матични број: 63555720

Број записа у бази: 632
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: II 54/2018
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BORISLAV APOSTOLOVSKI
Надлежни суд:
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
Оглас поставио: Далибор Станојковић
Датум и време постављања: 2021-12-09 12:38:51
Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
Седиште: Лесковац, Млинска 19
Е-маил адреса: daliborstanojkovic.izvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 0643066811
ПИБ: 111693559
Матични број: 65598957

Број записа у бази: 631
Пословни број судског предмета: И.И.2507/2020
Број предмета јавног извршитеља: И.И.3134/2020
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Вучковић
Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 Породичне стамбене зграде бр.1 и 1/2 Породичне стамбене зграде бр.2
Оглас поставио: Миљан Трајковић
Датум и време постављања: 2021-12-04 14:06:59
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
Контакт телефон: 063434995
ПИБ: 108586996
Матични број: 63556386

Број записа у бази: 630
Пословни број судског предмета: 3ИИ-1544/2021
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 556/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Гроздановић
Надлежни суд: Основни суд у Нишу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
Оглас поставио: Јелена Поповић
Датум и време постављања: 2021-12-03 13:22:47
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Вождовац, Господара Вучића 88, 4. спрат
Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
Контакт телефон: 0652010548
ПИБ: 107998952
Матични број: 63141151

Број записа у бази: 629
Пословни број судског предмета: Ив.3231/13
Број предмета јавног извршитеља: Ив.847/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
Надлежни суд: Први основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
Оглас поставио: Александар Вуловић
Датум и време постављања: 2021-12-03 09:25:02
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
Контакт телефон: 0691906261
ПИБ: 108017366
Матични број: 63141941

Број записа у бази: 627
Пословни број судског предмета: 4Ии 584/21
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 203/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE OPTICUS DOO BEOGRAD( STARI GRAD)
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
Оглас поставио: Стана Жунић
Датум и време постављања: 2021-12-02 16:18:09
Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
Седиште: Крагујевац, Ул. Николе Пашића 37/IV, стан 26
Е-маил адреса: stanazunic@yahoo.com
Контакт телефон: 034356878
ПИБ: 107573926
Матични број: 62838744

Број записа у бази: 626
Пословни број судског предмета: ИИ 5889/14
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 97/14
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
Тип предмета продаје:
Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
Оглас поставио: Марија Радовић
Датум и време постављања: 2021-12-02 12:29:08
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Мије Петровића 4/1, стамбени део ламеле "Кула", ТЦ Душанов базар
Е-маил адреса: info@jimr.rs
Контакт телефон: 0644219552
ПИБ: 109746439
Матични број: 64399802

Број записа у бази: 625
Пословни број судског предмета: ИИ-217/20
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-690/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, 11070 НОВИ БЕОГРАД, ул. Булевар М
Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
Оглас поставио: Марија Радовић
Датум и време постављања: 2021-12-02 12:28:00
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Мије Петровића 4/1, стамбени део ламеле "Кула", ТЦ Душанов базар
Е-маил адреса: info@jimr.rs
Контакт телефон: 0644219552
ПИБ: 109746439
Матични број: 64399802

Број записа у бази: 624
Пословни број судског предмета: ИИ-217/20
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-690/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, 11070 НОВИ БЕОГРАД, ул. Булевар М
Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
Оглас поставио: Марија Радовић
Датум и време постављања: 2021-12-02 12:26:35
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Мије Петровића 4/1, стамбени део ламеле "Кула", ТЦ Душанов базар
Е-маил адреса: info@jimr.rs
Контакт телефон: 0644219552
ПИБ: 109746439
Матични број: 64399802

Број записа у бази: 623
Пословни број судског предмета: ИИ-217/20
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-690/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, 11070 НОВИ БЕОГРАД, ул. Булевар М
Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
Оглас поставио: Марија Радовић
Датум и време постављања: 2021-12-02 12:14:52
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Мије Петровића 4/1, стамбени део ламеле "Кула", ТЦ Душанов базар
Е-маил адреса: info@jimr.rs
Контакт телефон: 0644219552
ПИБ: 109746439
Матични број: 64399802

Број записа у бази: 622
Пословни број судског предмета: ИИ-217/20
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-690/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, 11070 НОВИ БЕОГРАД, ул. Булевар М
Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
Оглас поставио: Ратко Видовић
Датум и време постављања: 2021-12-02 10:00:13
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Далматинска 5
Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
Контакт телефон: 062222599
ПИБ: 107605990
Матични број: 62846160

Број записа у бази: 621
Пословни број судског предмета: И.Ив 224/18
Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 310/18
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Крњачи
Оглас поставио: Мирослав Ињац
Датум и време постављања: 2021-12-01 14:58:35
Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
Контакт телефон: 032348275
ПИБ: 108664622
Матични број: 63568490

Број записа у бази: 620
Пословни број судског предмета: И-89/21
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-98/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Исидора Ћојбашић и малолетна Зорана Ћојбашић
Надлежни суд: Основни суд у Чачку
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: видети у закључку

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767