ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 1 активних, од укупно 423 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Немања Протић
Датум и време постављања: 2021-06-11 13:56:32
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
Контакт телефон: 0603605140
ПИБ: 107581025
Матични број: 62843632

Број записа у бази: 546
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: И И 260/2021
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОИЗВОДЊУ „FERBILD DOO BEOGRAD" из Београда-Чукарице
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор - 8 канцеларија у стамбено пословној згради, на к.п.2003; к.о. Палилула

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767