ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 12 активних, од укупно 745 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Мирко Ратковић
Датум и време постављања: 2023-10-03 09:56:15
Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
Контакт телефон: 0669011000
ПИБ: 108298106
Матични број: 63356247

Број записа у бази: 897
Пословни број судског предмета: 2 Иив бр. 691/22
Број предмета јавног извршитеља: 130 ИИВ 339/22
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност у ванкњижној својини
Оглас поставио: Мирко Ратковић
Датум и време постављања: 2023-10-03 09:47:54
Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
Контакт телефон: 0669011000
ПИБ: 108298106
Матични број: 63356247

Број записа у бази: 896
Пословни број судског предмета: 5 Иив301/20
Број предмета јавног извршитеља: 130 ИИВ 192/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк Директна банка акционарско друштво Београд
Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност у ванкњижној својини
Оглас поставио: Јелена Поповић
Датум и време постављања: 2023-10-02 15:04:16
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Вождовац, Господара Вучића 88, 4. спрат
Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
Контакт телефон: 0652010548
ПИБ: 107998952
Матични број: 63141151

Број записа у бази: 895
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: I.Iv 167/23
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO MAČVA NOVOGRADNJA DOO BADOVNICI, 15358 Бадовинци, ул. Дринска бб, МБ 20774533, ПИБ
Надлежни суд:
Тип предмета продаје:
Назив предмета продаје/наслов продаје: ословног стамбеног објекта број 1 спратности П+1 са једном стамбеном јединицом и пословним простором
Оглас поставио: Мирко Ратковић
Датум и време постављања: 2023-10-02 14:24:11
Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
Контакт телефон: 0669011000
ПИБ: 108298106
Матични број: 63356247

Број записа у бази: 894
Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 2295/22
Број предмета јавног извршитеља: 130 ИИ 39/23
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марица Станић
Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност у ванкњижној својини
Оглас поставио: Урош Васиљевић
Датум и време постављања: 2023-10-02 09:37:17
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Булевар Михајла Пупина бр. 10д/И, 3. спрат, пословни простор бр. 22
Е-маил адреса: izvrsiteljurosvasiljevic@gmail.com
Контакт телефон: 0653356162
ПИБ: 111873387
Матични број: 65709830

Број записа у бази: 893
Пословни број судског предмета: ИИ-5776/2021
Број предмета јавног извршитеља: II 788/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИНКО МУШОВИЋ
Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: JEDNOSOBAN STAN BROJ 2 NA ADREDI OLGE PETROV 5, ZEMUN POLJE
Оглас поставио: Урош Васиљевић
Датум и време постављања: 2023-10-02 09:35:25
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Булевар Михајла Пупина бр. 10д/И, 3. спрат, пословни простор бр. 22
Е-маил адреса: izvrsiteljurosvasiljevic@gmail.com
Контакт телефон: 0653356162
ПИБ: 111873387
Матични број: 65709830

Број записа у бази: 892
Пословни број судског предмета: ИИ-5776/2021
Број предмета јавног извршитеља: II 788/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИНКО МУШОВИЋ
Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: DVOSOBAN STAN NA ADRESI BRACE BURGEROVIH 48, ZEMUN POLJE
Оглас поставио: Урош Васиљевић
Датум и време постављања: 2023-10-01 10:35:23
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Булевар Михајла Пупина бр. 10д/И, 3. спрат, пословни простор бр. 22
Е-маил адреса: izvrsiteljurosvasiljevic@gmail.com
Контакт телефон: 0653356162
ПИБ: 111873387
Матични број: 65709830

Број записа у бази: 891
Пословни број судског предмета: 1II 18158/23
Број предмета јавног извршитеља: II 2496/23
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДРА ИВАНОВ
Надлежни суд: Први основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: JEDNOSOBAN STAN BROJ 8, NA ADRESI MATICE SRPSKE 69Z, BEOGRAD
Оглас поставио: Милован Ђиновић
Датум и време постављања: 2023-09-28 12:22:51
Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 0373102281
ПИБ: 108313732
Матични број: 63366285

Број записа у бази: 890
Пословни број судског предмета: ИИ 11755/21
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5324/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Томић
Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
Оглас поставио: Марина Пековић
Датум и време постављања: 2023-09-27 13:19:36
Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу
Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 0600523652
ПИБ: 109245532
Матични број: 64039431

Број записа у бази: 889
Пословни број судског предмета: ИИ 373/2017
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 156/2017
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉИЉАНА НИКОЛИЋ
Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋА У УЖИЦУ УЛ. ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА БРОЈ 19 У ВАНКЊИЖНОЈ СВОЈИНИ ДУЖНИКА
Оглас поставио: Младен Пецељ
Датум и време постављања: 2023-09-27 10:36:50
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Нови Београд, Народних хероја бр. 43, спрат 6 (Генекс пословна кула)
Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 0637716381
ПИБ: 109258350
Матични број: 64048759

Број записа у бази: 888
Пословни број судског предмета: ИИв 2148/2021
Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 109/2022
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd
Надлежни суд: Други основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа за становање површине 84 м2
Оглас поставио: Миланка Савић
Датум и време постављања: 2023-09-26 14:37:17
Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредног суда у Чачку
Седиште: Чачак, Бате Јанковића 56, стан бр. 3
Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 032335305
ПИБ: 108588658
Матични број: 63557439

Број записа у бази: 886
Пословни број судског предмета: ИИ 58/20
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1154/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Ђокић ПР Маркет 032 Чачак
Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Записник о попису у ванкњижној својини
Оглас поставио: Михаило Драговић
Датум и време постављања: 2023-09-25 10:34:12
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
Контакт телефон: 0693447167
ПИБ: 107580774
Матични број: 62843900

Број записа у бази: 885
Пословни број судског предмета: ИИ-106/2023
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27/23
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LABTEH EXPORT IMPORT DOO
Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋА

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767