ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 4 активних, од укупно 35 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
Датум и време постављања: 2017-03-28 13:05:42
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Вилине воде број 6
Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
Контакт телефон: 0628809183
ПИБ: 108586550
Матични број: 63555720

Број записа у бази: 75
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: ИИв 1757-16
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit bank Srbija ad, Beograd
Надлежни суд:
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
Оглас поставио: Дамир Шаботић
Датум и време постављања: 2017-03-28 11:35:04
Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 0603461089
ПИБ: 108589128
Матични број: 63557781

Број записа у бази: 74
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: И.И.173/16
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД Трговина 22 Крагујевац
Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
Оглас поставио: Немања Протић
Датум и време постављања: 2017-03-22 14:11:04
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
Контакт телефон: 0603605140
ПИБ: 107581025
Матични број: 62843632

Број записа у бази: 73
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: И И 874/2016
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СИМЕ ГЛУМЦА и ДУШАНА ГЛУМЦА, оба из Београда ул. Светогорска бр. 50
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак: КОНСТАТУЈЕ СЕ да су три најповољнија понудиоца непокретности
Оглас поставио: Валентина Секулић
Датум и време постављања: 2017-03-22 10:09:21
Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
Контакт телефон: 013334127
ПИБ: 108588623
Матични број: 63557382

Број записа у бази: 72
Пословни број судског предмета: И.381/2016
Број предмета јавног извршитеља: И.ии.276/2016
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УЉАРИЦЕ-БАЧКА" ДОО НОВИ САД, Нови Сад, ул. Руменачка бр. 1, МБ 08671613, ПИБ 101705915
Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767