ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 7 активних, од укупно 401 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Миљан Трајковић
Датум и време постављања: 2021-04-14 12:46:11
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
Контакт телефон: 063434995
ПИБ: 108586996
Матични број: 63556386

Број записа у бази: 522
Пословни број судског предмета: 2ИИ-4186/2017
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2084/17
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободанка Жагар
Надлежни суд: Основни суд у Нишу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
Датум и време постављања: 2021-04-13 11:09:29
Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
Седиште: Лесковац, Моше Пијаде 8/3
Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
Контакт телефон: 0628832681
ПИБ: 109252247
Матични број: 64044362

Број записа у бази: 521
Пословни број судског предмета: Ии-1991/2019
Број предмета јавног извршитеља: И.И-965/19
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Коцић, Лесковац, ул. Љутице Богдана бр. 22, ЈМБГ 0107977740028
Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности - разно
Оглас поставио: Александар Вуловић
Датум и време постављања: 2021-04-12 10:41:20
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
Контакт телефон: 0691906261
ПИБ: 108017366
Матични број: 63141941

Број записа у бази: 520
Пословни број судског предмета: 4Ии-433/2021
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу ЗИИЛИ БЕОГРАД
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
Оглас поставио: Александар Вуловић
Датум и време постављања: 2021-04-12 10:37:11
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
Контакт телефон: 0691906261
ПИБ: 108017366
Матични број: 63141941

Број записа у бази: 519
Пословни број судског предмета: 4Ии-433/2021
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу ЗИИЛИ БЕОГРАД
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
Оглас поставио: Миљан Трајковић
Датум и време постављања: 2021-04-12 09:29:56
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
Контакт телефон: 063434995
ПИБ: 108586996
Матични број: 63556386

Број записа у бази: 518
Пословни број судског предмета: ИИ 38/21
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1124/2020
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљан Миљковић
Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
Оглас поставио: Драгана Стојков
Датум и време постављања: 2021-04-08 12:49:30
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
Контакт телефон: 0112563235
ПИБ: 107574566
Матични број: 62838809

Број записа у бази: 517
Пословни број судског предмета: ИИ 60620/2019
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 329/2020
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЉКО МАНДИЋ И ТАТЈАНА РАКИЋ
Надлежни суд: Први основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Гараже
Оглас поставио: Немања Протић
Датум и време постављања: 2021-04-08 11:57:55
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
Контакт телефон: 0603605140
ПИБ: 107581025
Матични број: 62843632

Број записа у бази: 516
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 573/2016
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОЈИЦЕ ЛАЗИЋА из Београда
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Продајa непокретности 24/144 делова на 6 објеката са правом својине делова земљишта КО Звездара у Бе

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767