ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 3 активних, од укупно 434 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Миљан Трајковић
Датум и време постављања: 2021-07-30 15:00:23
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
Контакт телефон: 063434995
ПИБ: 108586996
Матични број: 63556386

Број записа у бази: 558
Пословни број судског предмета: ИИ-8/2021
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 97/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Милић
Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
Оглас поставио: Драган Лековић
Датум и време постављања: 2021-07-29 15:33:37
Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
Контакт телефон: 0606071002
ПИБ: 109339570
Матични број: 64104772

Број записа у бази: 557
Пословни број судског предмета: ИИв-153/19
Број предмета јавног извршитеља: ИИв-289/19
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сређан Јевтовић, Бор, ул.7.јули бр.16/6
Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у Записнику
Оглас поставио: Љиљана Живковић
Датум и време постављања: 2021-07-28 14:18:37
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Вождовац, Господара Вучића 88, 4. спрат
Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
Контакт телефон: 0114300140
ПИБ: 108160394
Матични број: 63258997

Број записа у бази: 556
Пословни број судског предмета: ИИ 3702/20
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 621/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања (Милутин) Џингалашевић
Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: је пород. стамб. зграда, површине 210 м2, изграђ. на к. п бр. 12020/1, бр. дела парцеле 19, бр. обје

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767