ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 8 активних, од укупно 625 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Коста Брдарић
Датум и време постављања: 2022-12-08 12:08:36
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Кондина 26, спрат 2, стан 4
Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljbrdaric.rs
Контакт телефон: 0652151011
ПИБ: 108295591
Матични број: 63355275

Број записа у бази: 773
Пословни број судског предмета: 3 И.Ив 9029/18
Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 4/19
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ванах доо
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
Оглас поставио: Бранкица Степић
Датум и време постављања: 2022-12-08 10:12:40
Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
Седиште: Шабац, Краља Милана 45, 3. спрат, стан бр. 13
Е-маил адреса: brankica@izvrsiteljstepic.rs
Контакт телефон: 0606804490
ПИБ: 111691178
Матични број: 65597250

Број записа у бази: 772
Пословни број судског предмета: ИИВ 152/22
Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 71/22
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк директна АД Београд
Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Записник о попису непокретности у ванкњижној својини
Оглас поставио: Ратко Видовић
Датум и време постављања: 2022-12-07 14:42:28
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Далматинска 5
Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
Контакт телефон: 062222599
ПИБ: 107605990
Матични број: 62846160

Број записа у бази: 771
Пословни број судског предмета: ИИ 1451/2022
Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 264/22
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Стојановић из Београда
Надлежни суд: Други основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела стана
Оглас поставио: Ратко Видовић
Датум и време постављања: 2022-12-07 14:42:08
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Далматинска 5
Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
Контакт телефон: 062222599
ПИБ: 107605990
Матични број: 62846160

Број записа у бази: 770
Пословни број судског предмета: ИИ 1451/2022
Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 264/22
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Стојановић из Београда
Надлежни суд: Други основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела стана
Оглас поставио: Ратко Видовић
Датум и време постављања: 2022-12-07 14:40:28
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Далматинска 5
Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
Контакт телефон: 062222599
ПИБ: 107605990
Матични број: 62846160

Број записа у бази: 769
Пословни број судског предмета: ИИ 790/2022
Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/22
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Стојановић из Београда
Надлежни суд: Други основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела стана
Оглас поставио: Драган Лековић
Датум и време постављања: 2022-12-05 11:58:16
Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
Седиште: Саве Ковачевића бр. 4, Зајечар
Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
Контакт телефон: 0606071002
ПИБ: 109339570
Матични број: 64104772

Број записа у бази: 768
Пословни број судског предмета: ИИ-804/16
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А118/16
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ, ГАРАНТНИ ФОНД, Београд, ул. Трешњиног Цвета 1Г бр. 5Б/2, МБ 7008724, ПИ
Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат
Оглас поставио: Далибор Станојковић
Датум и време постављања: 2022-11-30 15:04:07
Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
Седиште: Лесковац, Млинска 19
Е-маил адреса: daliborstanojkovic.izvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 0643066811
ПИБ: 111693559
Матични број: 65598957

Број записа у бази: 767
Пословни број судског предмета: И.И.3416-2022
Број предмета јавног извршитеља: И.И.2118/2022
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Савић из Ниша, ул. Косте Војиновића бр.1/3
Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбеног објекта бр.1, у улици Бабичког одреда, изграђеног на кат. Парцели бр.5322 КО Лесковац, по
Оглас поставио: Драган Лековић
Датум и време постављања: 2022-11-30 10:48:25
Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
Седиште: Саве Ковачевића бр. 4, Зајечар
Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
Контакт телефон: 0606071002
ПИБ: 109339570
Матични број: 64104772

Број записа у бази: 766
Пословни број судског предмета: ИИ-2403/18
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1010/18
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општа Земљорадничка задруга "Дели Јован" Салаш, МБ.07301529, ПИБ 101330882
Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: објекти

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767