ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 5 активних, од укупно 22 записника. Записници који су постављени пре осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Иван Младеновић
Датум и време постављања: 2017-02-22 11:41:23
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Број и датум решења о именовању: 740-08-00484/2012-22 од 09.05.2012
Седиште: Београд, Улица Интернационалних бригада 71
Е-маил адреса: izvrsiteljmladenovic@gmail.com
Контакт телефон: 0637770078
ПИБ: 107615023
Матични број: 62845872
Број легитимације: 6

Број записа у бази: 57
Пословни број судског предмета: 2-ИИ 1653/16
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 201/16
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Симовић
Надлежни суд: Други основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Покретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
Оглас поставио: Бојан Костић
Датум и време постављања: 2017-02-20 14:36:30
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Број и датум решења о именовању: 740-08-00460/2013-22 од 05.11.2013
Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
Контакт телефон: 0621981151
ПИБ: 108297752
Матични број: 63355674
Број легитимације: 112

Број записа у бази: 56
Пословни број судског предмета: ИИ 69/16
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1034/16
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA a.d NOVI SAD
Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Записник о другом јавном надметању
Оглас поставио: Исидора Ранковић
Датум и време постављања: 2017-02-19 18:20:56
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Број и датум решења о именовању: 740-08-00209/2012-22 од 09.05.2012
Седиште: Београд, Улица Хаџи Проданова 16
Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
Контакт телефон: 0652003511
ПИБ: 107582972
Матични број: 62845210
Број легитимације: 8

Број записа у бази: 55
Пословни број судског предмета: 7 И.Ив. 1272/16
Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 330/16
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „MARFIN BANK“ a.d. Beograd
Надлежни суд: Први основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Записник о попису непокрености стан у Београду Ивана Ђаје 22/1/3
Оглас поставио: Омер Екић
Датум и време постављања: 2017-02-17 11:31:39
Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
Број и датум решења о именовању: 740-08-1703/2014-22 од 27.06.2014
Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
Контакт телефон: 0604584755
ПИБ: 108585414
Матични број: 63554979
Број легитимације: 159

Број записа у бази: 54
Пословни број судског предмета: Ии.1091/2016
Број предмета јавног извршитеља: И.И.403/16
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радисав Стојковић
Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
Тип предмета продаје: Покретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица дубрава и др. ближе описано у закључку о продаји
Оглас поставио: Марко Лазић
Датум и време постављања: 2017-02-15 22:34:25
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Број и датум решења о именовању: 999-99-9999/9999-99 од 99.99.9999
Седиште: Београд, Његошева 73
Е-маил адреса: marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs
Контакт телефон: 0649999999
ПИБ: 999999999
Матични број: 88888888
Број легитимације: 4444

Број записа у бази: 53
Пословни број судског предмета: adas
Број предмета јавног извршитеља: sadasda
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: dasdsad
Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
Тип предмета продаје: Покретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: sdadsa

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767