ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 8 активних, од укупно 672 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Валентина Секулић
Датум и време постављања: 2023-03-31 12:49:33
Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
Контакт телефон: 0642536377
ПИБ: 108588623
Матични број: 63557382

Број записа у бази: 822
Пословни број судског предмета: ИИ 261/18
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 271/18
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Илинковић, Erste bank ad.d Novi Sad
Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: PRVA PRODAJA
Оглас поставио: Милан Лојаничић
Датум и време постављања: 2023-03-29 17:59:36
Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу
Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
Контакт телефон: 063223653
ПИБ: 108624752
Матични број: 63583219

Број записа у бази: 821
Пословни број судског предмета: И.И.915/2022
Број предмета јавног извршитеља: И.И. 743/2022
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Малбашић
Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност у ванкњижној својини постојећа на кп бр. 4577/179 КО Чајетина
Оглас поставио: Милан Лојаничић
Датум и време постављања: 2023-03-29 17:58:33
Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу
Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
Контакт телефон: 063223653
ПИБ: 108624752
Матични број: 63583219

Број записа у бази: 820
Пословни број судског предмета: И.И.916/2022
Број предмета јавног извршитеља: И.И. 742/2022
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Цмиљанић, Славка Цмиљанић
Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност у ванкњижној својини постојећа на кп бр. 4577/179 КО Чајетина
Оглас поставио: Милан Лојаничић
Датум и време постављања: 2023-03-29 17:54:52
Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу
Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
Контакт телефон: 063223653
ПИБ: 108624752
Матични број: 63583219

Број записа у бази: 819
Пословни број судског предмета: И.И.917/2022
Број предмета јавног извршитеља: И.И. 740/2022
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубисав Ђорђевић, Славица Ђорђевић
Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност у ванкњижној својини постојећа на кп бр. 4577/179 КО Чајетина
Оглас поставио: Милош Митровић
Датум и време постављања: 2023-03-27 19:16:19
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Врачар, Дубљанска 48, 1. спрат, стан бр. 3
Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
Контакт телефон: 066333787
ПИБ: 108585406
Матични број: 63554944

Број записа у бази: 818
Пословни број судског предмета: 1 ИИ 7160/21
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 606/22
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Петровић из Београда
Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: ванкњижни објекти-водозахват на Рупској реци, водозахват на Острожупској реци и водозахват на Банков
Оглас поставио: Бојан Костић
Датум и време постављања: 2023-03-27 12:14:57
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
Контакт телефон: 0112107729
ПИБ: 108297752
Матични број: 63355674

Број записа у бази: 817
Пословни број судског предмета: 4 ИИВ-2283/2018
Број предмета јавног извршитеља: ИИв 714/2018
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: S1 RENT INVESTMENT
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда
Оглас поставио: Драган Лековић
Датум и време постављања: 2023-03-23 11:23:41
Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
Седиште: Саве Ковачевића бр. 4, Зајечар
Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
Контакт телефон: 0606071002
ПИБ: 109339570
Матични број: 64104772

Број записа у бази: 816
Пословни број судског предмета: ИИ-1960/19
Број предмета јавног извршитеља: ИИ-547/22
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Богдановић, Београд, ул. ВИТЕЗОВА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ бр. 31/15, ЈМБГ 0709983755029 и Марија М
Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: објекти
Оглас поставио: Бојан Костић
Датум и време постављања: 2023-03-23 08:24:44
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
Контакт телефон: 0112107729
ПИБ: 108297752
Матични број: 63355674

Број записа у бази: 815
Пословни број судског предмета: 8 ИИ-912/2018
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 790/2018
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроздана Савић
Надлежни суд: Други основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: - 132/172 идеалног дела Објекта угоститељства, површине 164м2, улица Топчидерска, број етажа приземљ

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767