ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 5 активних, од укупно 381 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Милован Ђиновић
Датум и време постављања: 2021-02-24 12:36:35
Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 037203301
ПИБ: 108313732
Матични број: 63366285

Број записа у бази: 499
Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2338/18
Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр.1987/18
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Шошић из Крушевца
Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
Оглас поставио: Немања Протић
Датум и време постављања: 2021-02-22 14:02:37
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
Контакт телефон: 0603605140
ПИБ: 107581025
Матични број: 62843632

Број записа у бази: 498
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 198/2020
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Предић из Неготина село Врбово
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у поткровљу породичне стамбене зграде 80м2 КО Кнежевац у Београду-Раковица
Оглас поставио: Јасна Џудовић
Датум и време постављања: 2021-02-22 13:59:36
Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
Контакт телефон: 0216614638
ПИБ: 108181785
Матични број: 63273244

Број записа у бази: 497
Пословни број судског предмета: ИИ. 2362/2020
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 298/2020
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коруга Владимир и Кондић Зорка, обоје из Новог Сада
Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Записник о попису непкоретности у ванкњижној својини извршног дужника
Оглас поставио: Валентина Секулић
Датум и време постављања: 2021-02-19 14:22:00
Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
Контакт телефон: 0642536377
ПИБ: 108588623
Матични број: 63557382

Број записа у бази: 496
Пословни број судског предмета: ИИ 33/2018
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 116/18
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CARDS PRINT
Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
Оглас поставио: Милован Ђиновић
Датум и време постављања: 2021-02-18 15:50:43
Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
Контакт телефон: 037203301
ПИБ: 108313732
Матични број: 63366285

Број записа у бази: 495
Пословни број судског предмета: Иив.бр.574/18
Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.бр.93/18
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: помоћна зграда

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767