ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 5 активних, од укупно 450 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Михаило Драговић
Датум и време постављања: 2021-09-17 15:41:32
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
Контакт телефон: 0693447167
ПИБ: 107580774
Матични број: 62843900

Број записа у бази: 575
Пословни број судског предмета: 3 ИИ-49100/2019
Број предмета јавног извршитеља: ИИ 356/19
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK AD
Надлежни суд: Први основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
Датум и време постављања: 2021-09-16 13:05:02
Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
Контакт телефон: 063405271
ПИБ: 107575116
Матични број: 62838256

Број записа у бази: 574
Пословни број судског предмета: И.И. 70/2019
Број предмета јавног извршитеља: И.И. 208/2019
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД МИТРОСРЕМ Сремска Митровица
Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћни објекти
Оглас поставио: Драган Лековић
Датум и време постављања: 2021-09-15 14:53:44
Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
Контакт телефон: 0606071002
ПИБ: 109339570
Матични број: 64104772

Број записа у бази: 573
Пословни број судског предмета: ИИв-176/19
Број предмета јавног извршитеља: ИИв-311/19
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AIK BANKA" А.Д. БЕОГРАД, Београд - Нови Београд, ул. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА бр. 115Ђ, МБ 06876366,
Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат
Оглас поставио: Љиљана Живковић
Датум и време постављања: 2021-09-14 12:34:32
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Вождовац, Господара Вучића 88, 4. спрат
Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
Контакт телефон: 0114300140
ПИБ: 108160394
Матични број: 63258997

Број записа у бази: 572
Пословни број судског предмета: 1 ИВ 282/13
Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 574/20
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
Надлежни суд: Први основни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕДОВРШЕНИ ОБЈЕКАТ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 3746/15 КО КУЧЕВО I
Оглас поставио: Миљан Трајковић
Датум и време постављања: 2021-09-13 09:37:48
Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
Контакт телефон: 063434995
ПИБ: 108586996
Матични број: 63556386

Број записа у бази: 571
Пословни број судског предмета: ИИВ-603/2021
Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 313/21
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАХХЕРЦ Д.О.О. НИШ
Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767