ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 2 активних, од укупно 222 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Живан Милинов
Датум и време постављања: 2019-04-18 07:45:54
Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
Седиште: Нови Сад, Радничка 7
Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
Контакт телефон: 021540660
ПИБ: 107577058
Матични број: 62840471

Број записа у бази: 309
Пословни број судског предмета: Ии 3977/2017
Број предмета јавног извршитеља: И.И 547/2017
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дракић Ненад, Сремска Каменица
Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
Оглас поставио: Дамир Шите
Датум и време постављања: 2019-04-15 18:57:18
Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
Контакт телефон: 0695542660
ПИБ: 107592648
Матични број: 62850973

Број записа у бази: 308
Пословни број судског предмета: 2. Ии.45/2018
Број предмета јавног извршитеља: И.И.100/18
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAZVOJ-JANIĆ DOO
Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767