ЗАПИСНИЦИ О ПОПИСУ ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕТренутно је објављено 2 активних, од укупно 278 записника. постављени записници након осам дана више нису видљиви.


Оглас поставио: Дамир Шите
Датум и време постављања: 2019-12-09 17:45:37
Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
Контакт телефон: 0695542660
ПИБ: 107592648
Матични број: 62850973

Број записа у бази: 374
Пословни број судског предмета: Ии.402/18
Број предмета јавног извршитеља: И.И.118/18
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Herba Coop Export Import доо
Надлежни суд: Основни суд у Суботици
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност у ванкњижној својини
Оглас поставио: Немања Протић
Датум и време постављања: 2019-12-04 10:09:06
Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
Контакт телефон: 0603605140
ПИБ: 107581025
Матични број: 62843632

Број записа у бази: 373
Пословни број судског предмета:
Број предмета јавног извршитеља: ИИв 224/19
Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Д.О.О. ХИМЕЛ ГРАДЊА из Београда
Надлежни суд: Привредни суд у Београду
Тип предмета продаје: Непокретна имовина
Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено пословни простор у изградњи са грађевинским земљиштем у Младеновцу К.П.Бр. 1087/1

Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767