ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-11-05 12:26:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 25322
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 474/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.633,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 886.316,50 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 12:20:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25321
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-102/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-166/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: електромотор
  Процењена вредност предмета продаје: 62.519,04 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.763,32 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 12:18:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25320
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии478/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И171/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Лазић, Грушић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 11:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 25319
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИ 14/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 215/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Божичек
  Надлежни суд: Основни суд у Димитровграду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: УТОВАРИВАЧ НА ТОЧКОВИМА
  Опис предмета продаје: жуте боје, марке, "LIEBHERR", тип L574 бр.4727499
  Процењена вредност предмета продаје: 3.600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.520.000,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 11:47:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 25318
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16ИИ-236/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-120/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Леповић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски инвентар
  Опис предмета продаје: Канцеларијски инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 202.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 141.400,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 11:34:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25317
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Ии623/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И190/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО БЕЛОТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 285.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 199.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-11-05 11:05:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 25315
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Ушћу у ул. Студеничка бр. 127 А
  Пословни број судског предмета: И. 828/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 311/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирчета Ђорић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.200,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 11:03:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25314
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.96/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.118/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Костадиновић Драгиша из Горњег Зунича
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина vox vm 6061-1ком, регал-1ком, tv vox-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-11-05 10:32:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 25313
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 399/15
  Број предмета јавног извршитеља: И И 436/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСУГУРАВАЧА СРБИЈЕ, РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ УПИСАНО У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 3544 КО ЖАБАЉ
  Процењена вредност предмета продаје: 874.478,28 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 524.686,96 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 10:23:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25312
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв 1646/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 641/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Голубовић Саша ПРЕДУЗЕТНИК "Самостална радња за превоз путника у друмском саобраћају "Никос"
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 889.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-05 10:19:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25311
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 103/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај "Midea"; Телевизор "FOX 32"; Ормар (браон)
  Опис предмета продаје: Клима уређај "Midea"; Телевизор "FOX 32"; Ормар (браон)
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај "Midea"-8.000,00 динара; Телевизор "FOX 32"-15.000,00 динара; Ормар (браон)-20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај "Midea"-5.600,00 динара; Телевизор "FOX 32"-10.500,00 динара; Ормар (браон)-14.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-05 10:09:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25310
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 73/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 73/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Србијагас" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Панчевачка 46
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило Zastava Yugo 45 Koral, рег. ознаке ZR 053-WU, 1997. год. произв., број шасије: VX114
  Опис предмета продаје: ПутПутничко возило Zastava Yugo 45 Koral, рег. ознаке ZR 053-WU, 1997. год. произв., број шасије: VX1145A0000774453
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Zastava Yugo 45 Koral, рег. ознаке ZR 053-WU, 1997. год. произв., број шасије: VX1145A0000774453-25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Zastava Yugo 45 Koral, рег. ознаке ZR 053-WU, 1997. год. произв., број шасије: VX1145A0000774453-15.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:49:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25309
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1449-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: J.П. Електропривреда Србије Београд - огранак Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ Samsung” Замрзивач “Gorenje” 310L Кауч Сто и 4 столице Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “ Samsung” Замрзивач “Gorenje” 310L Кауч Сто и 4 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 5.600,00 4.200,00 2.800,00 2.800,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:39:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25308
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 3829/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке ZASTAVA YUGO 45, рег. ознаке NS 142-ČW, 1982. год. произв., број шасије: VX114
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке ZASTAVA YUGO 45, рег. ознаке NS 142-ČW, 1982. год. произв., број шасије: VX1145A0000022746
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило марке ZASTAVA YUGO 45, рег. ознаке NS 142-ČW, 1982. год. произв., број шасије: VX1145A0000022746-17.931,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило марке ZASTAVA YUGO 45, рег. ознаке NS 142-ČW, 1982. год. произв., број шасије: VX1145A0000022746-10.758,60 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:34:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 25307
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 162/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 196/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда,двориште и њива
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом,објектом,бр.1 ( По+1Пр+1Сн 882,63 м2) површине 6а 42м2,кат.парцела 2891,КО Звечка,Обреновац,воћњак 2 класе површине 3а 82м2
  Процењена вредност предмета продаје: 40.110.483,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.077.338,71 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:27:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25306
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I.1287/15
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 479/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG"; Клима "LG"; Трпезаријски сто, Трпезаријске столице
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG"; Клима "LG"; Трпезаријски сто, Трпезаријске столице
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG"-10.000,00 динара; Клима "LG"-10.000,00 динара; Трпезаријски сто-15.000,00 динара; Трпезаријске столице-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG"-6.000,00 динара; Клима "LG"-6.000,00 динара; Трпезаријски сто-9.000,00 динара; Трпезаријске столице-2.400,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:16:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25305
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 3373/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 1003/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Горење", Телевизор "Samsung"
  Опис предмета продаје: Веш машина "Горење", Телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина "Горење"-10.000,00 динара, Телевизор "Samsung"-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Горење"-6.000,00 динара, Телевизор "Samsung"-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:05:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25304
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1460/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, регал мањи-1ком, веш машина EI NIŠ-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 08:59:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25303
  Датум продаје: 2019-11-23
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1064/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung-1ком, веш машина Bosh-1ком, плакар за тв-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.700,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 08:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25302
  Датум продаје: 2019-11-23
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1029/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung-1ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.700,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767