ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 07:54:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28939
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ии 24/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 24/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољоопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 07:46:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28938
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 13.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ии 25/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 25/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР" Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 8
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-27 20:15:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28937
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I IV 309/2018
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 155/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvrsnog duznika (obim udela 1/1), kao i u vanknjiznom vlasništvu izvršnog d
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 14584 KO Stari Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-27 20:02:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28936
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: IIV 413/2019
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 141/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "INBERG" д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 14:55:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28935
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1302-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Телевизор “Frontech”
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Frontech” 51cm Кауч Сто и 4 столице Кауч Микроталасна “Funai” Замрзивач “GORENJE” 21
  Опис предмета продаје: Телевизор “Frontech” 51cm Кауч Сто и 4 столице Кауч Микроталасна “Funai” Замрзивач “GORENJE” 210 L
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 14:46:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28934
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: Ии 141/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 180/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН КУКИЋ ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: телевизор марке VOX 42", витрина у комбинацији дрво стакло
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 14:42:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 28933
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 623/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Филип' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сетвоспремач, сунце, дрљача, плуг двобраздни, циклон, сетвоспремач расклапајући са ваљцима, сетвоспр
  Опис предмета продаје: пољопривредно механизација
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара, 25.000,00 динара, 17.000,00 динара, 25.000,00 динара, 15.000,00 динара, 65.000,00 динара, 55.000,00 динара, 250.000,00 динара, 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60 посто од процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 14:28:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28932
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: II-545/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-160/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мерима Ћировић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ, ШУМЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ, ШУМЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 12.466.025,40
  Почетна цена предмета продаје: 6.233.012,70


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 14:04:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28931
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ.30/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.19/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ручни електро виљушкар "Linde AG" XG 12
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 13:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28930
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Иив 4609/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 167/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SLOVIS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - ТВ, намештај, слике..
  Процењена вредност предмета продаје: 119.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 13:54:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28929
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1385-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ Pioner” 51 Витрина Орман двокрилни Телевизор “DAEWO”
  Опис предмета продаје: Телевизор “ Pioner” 51 Витрина Орман двокрилни Телевизор “DAEWO”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-05-27 13:48:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 28927
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-352/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај, радни сто, пријемни пулт, полица
  Опис предмета продаје: клима уређај, радни сто, пријемни пулт, полица
  Процењена вредност предмета продаје: од 5000,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 дин. до 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 13:34:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 28926
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-20406/2018 од 13.12.2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-730/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Марјан Стаменковић, ГРКИЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3 класе и Њива 2 класе.
  Опис предмета продаје: Погледати закључак о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: 632.634,20
  Почетна цена предмета продаје: 442.843,94


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 13:33:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28925
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4-Иив 38/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАРАНОВИЋ И ПАРТНЕРС ОАД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај и опрема
  Опис предмета продаје: Продаје се канцеларијски намештај, опрема и сл.
  Процењена вредност предмета продаје: 129.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-05-27 12:42:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 28924
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 244/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Шијачић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њива 1. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 940.460,80 динара и 258.626,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 658.322,56 динара и 181.038,70 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-05-27 12:41:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 28923
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 1233/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 335/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радислав Домошљан
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Гребенцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 792.790,00
  Почетна цена предмета продаје: 554.953,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 12:05:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28922
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. БП 187/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-05-27 11:54:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28921
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 76/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 76/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Србијагас" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто: Електрични шпорет Горење шам
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто: Електрични шпорет Горење шампион; Кухињски елементи (5+4) са судопером; Фрижидер; Трпезаријски сто са шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-5.000,00 динара; Регал спаваће собе-8.000,00 динара; Две фотеље-5.000,00 динара; Стаклени сто-4.000,00 динара: Електрични шпорет Горење шампион-6.000,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-9.000,00 динара; Фрижидер-4.000,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица-
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-1.500,00 динара; Регал спаваће собе-2.400,00 динара; Две фотеље-1.500,00 динара; Стаклени сто-1.200,00 динара: Електрични шпорет Горење шампион-1.800,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-2.700,00 динара; Фрижидер-1.200,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица-


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-05-27 11:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28920
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I.2008/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.2008/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Србијагас" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Кикинда, Кикинда, Башаидски пут бб
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио МP3; Судопера-
  Опис предмета продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио МP3; Судопера-два дела; Сто са две столице
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер-6.000,00 динара; Комода са огледалом-4.000,00 динара; Фотеља дрво-штоф-2 комада-3.000,00 динара; Наткасна-комода-2.000,00 динара; Мини радио МP3-2.000,00 динара; Судопера-два дела-4.000,00 динара; Сто са две столице-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер-1.800,00 динара; Комода са огледалом-1.200,00 динара; Фотеља дрво-штоф-2 комада-900,00 динара; Наткасна-комода-600,00 динара; Мини радио МP3-2.000,00 динара; Судопера-два дела-1.200,00 динара; Сто са две столице-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-05-27 11:23:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28919
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 1919/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 1919/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, Одсек за техничке услуге Рума, Рума, Индустријска 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке FORD Focus, 2004. год. произв., рег. ознаке RU 034-PL
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FORD Focus, 2004. год. произв., рег. ознаке RU 034-PL
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко моторно возило марке FORD Focus, 2004. год. произв., рег. ознаке RU 034-PL-334.395,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко моторно возило марке FORD Focus, 2004. год. произв., рег. ознаке RU 034-PL-108.315,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767