ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:13:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22740
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.265/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-651/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење Осигуравача Србије - Гарантни Фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 28.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.950,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:57:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22739
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-1035/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-708/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Павловић, Кузмин, ул. Змај Јовина бр.18
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: скупљач сена, двообрзни плуг, дрљача, тањирача, приколица, прскалица, ротациона косачица, прекрупач марке "СЕВЕР", прекрупач марке "ПИК МАЧВАНИН", каца за воду
  Процењена вредност предмета продаје: 643.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 450.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:52:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22738
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-72/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Кончар”, Телевизор “Vox”, Кауч, Витрина
  Опис предмета продаје: Веш машина “Кончар”, Телевизор “Vox”, Кауч, Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00, 3.500,00, 4.200,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22737
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1271-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Telefuncen”51cm Кауч Сто и 2 столице Орман Комбиновани фрижидер “Končar”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Telefuncen”51cm Кауч Сто и 2 столице Орман Комбиновани фрижидер “Končar”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.100,00 2.800,00 4.900,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:31:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22736
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр. 105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонда за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 76.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:22:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22735
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-73-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Obodin” Телевизор “Crown” Веш машина “Gorenje” Блендер “Philips”
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Obodin” Телевизор “Crown” Веш машина “Gorenje” Блендер “Philips”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 5.000,00 11.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 3.500,00 7.700,00 2.100,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:18:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22734
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 178/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 54/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутин Средојевић и Далиборка Средојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плутајући објекат - ресторан на води
  Опис предмета продаје: Предмет продаје је ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 177.060,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 106.236,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:07:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22733
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 730/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 721/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХРАМ 032 PVC TRADE
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.653.227,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.857.258,9 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 13:04:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 22732
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 255/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 124/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена зграда
  Опис предмета продаје: стамбена зграда ПО1+ПР1+ПКЛ1,парцела бр.1720/02,Добановци
  Процењена вредност предмета продаје: 10.205.891,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.061.767,46 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:54:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 22731
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 461/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,телевизор,телевизор,телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22730
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 1П-23/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Великом Градишту,
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Samsung, дијагонала 100 цм, LCD, новији модел, исправан, процењене вредности у износу од 5.850 динара 2.Угаона гарнитура , материјал штоф, беж боја, процењене вредности у износу од 7.020 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 12.870 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.000 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:12:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22729
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-246/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-102/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:06:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22728
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: и.и-15/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-721/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Миладиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура и фотеља светло браон боје штоф, процењене вредности у износу од 18.000,00 динар
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура и фотеља светло браон боје штоф, процењене вредности у износу од 18.000,00 динара 2. Тросед и две фотеље браон боје, штоф, процењене вредности у износу од 15.000,00 динара 3. Тв „Vox“ ЦРТ 54цм, сиви у функцији, процењене вредности у износу од 3.000,00 динара 4. Тв полица браон беж боје доњи део 5 ладица, горњи део 2 ладице, процењене вредности у износу од 10.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:03:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 22727
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: ИИв 537/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Крчадинац ПР СТР НА ВЕЛИКО И МАЛО WEIFERT PANČEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби марке FORD TRANSIT
  Опис предмета продаје: Комби марке FORD TRANSIT, годиште 1991., регистарских ознака PA 107-LZ; број шасије: WFOKXXGBVKLG67091
  Процењена вредност предмета продаје: 88.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61.600,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:00:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22726
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ113/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАКИ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ОРМАН, ШАНК СТОЛИЦЕ, РАДНИ СТО, КАУЧ, СТОЛИЦЕ, МАЛА КОМОДА, СТО, ФРИЖИДЕР, АПАРАТ ЗА ЕСПРЕСО, М
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000-20.000
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 12:00:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22725
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1 Ии бр. 186/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-897/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Стамбено пословна зграда број 1, спратности Пр+Сп+Пк, стамбено пословна зграда број 2, спратности По+Пр+Сп+Пк2, изграђене на катастарској парцели 739/1 које у природи представљају функционалну целину, уписане у лист непокретности 1727 КО Крупањ
  Процењена вредност предмета продаје: 31.945.704,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.361.993,11 динара


  Оглас поставио: Петар Видачић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 10е/441
  Е-маил адреса: petarvidacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645676154
  ПИБ: 107609909
  Матични број: 62863986

  Број записа у бази: 22724
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Петра Видачића, Булевар Михајла Пупина 10е, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ. 531/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Петровић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Микроталасна марке "Беко", клима уређај марке "Инвестер", тросед, двосет и фотеља боја трула вишња, телевизор марке "Прима-АВ"
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку о продаји


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:37:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22723
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВK-322/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-322/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 124.600,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 87.220,00 дин.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:19:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 22722
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 722/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 456/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошковић Крсто
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:18:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22721
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И-2588/2013
  Број предмета јавног извршитеља: . И.НТ-А24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Петровцу на Млави, Петровац, ул. Српских Владара бр. 159
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор старе производње без ознаке, процењене вредности у износу од 4.680 динара 2. Регал- витрина, материјал медијапан, процењене вредности у износу од 9.360 динара 3.Микроталасна марке Елин, процењене вредности у износу од 4.680 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 18.720 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.104 динараа


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767