ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 13:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28160
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 212/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу промет и услуге Миловић Пожега - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладна витрина 2,5м ; расхладна витрина 1,5м ; прохромска колица за кланицу пилади; пекач за 12 п
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 12:32:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28159
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 513/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 643/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.586.170,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.293.085,20 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 12:16:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 28158
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матија Хуђи 97/4 Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-15/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-13/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Техника и бицикл
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “ BEKO ” црно - сиве боје, серијски број BKL-32LX-LU1B 2. Веш машина марке “ ZANUSSI ” беле боје 3. Косачица црвено – црне боје “ TROY-BILT-SMART SPEED ” модел 2006, серијски број 12AD568G609 4. Бицикл сиве боје “ Sturmer”
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 15.000,00 ДИН 2.15.000,00 ДИН 3. 15.000,00 ДИН 4. 5.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10.500,00 ДИН 2. 10.500,00 ДИН 3. 10.500,00 ДИН 4. 3.500,00 ДИН


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 11:09:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28157
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-578/2017 од 20.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 140 2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО, Панчево,
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ШИВАЋА МАШИНА,КРОЈАЧКИ НОЖ
  Опис предмета продаје: ШИВАЋА МАШИНА,КРОЈАЧКИ НОЖ
  Процењена вредност предмета продаје: 30000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 11:02:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28156
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 24 Ии-11/2019 од 14.01.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 6 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво "АМС Осигурање" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,КАМИОН КИПЕР
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,КАМИОН КИПЕР
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 10:57:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28155
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 24 И-302/2019 од 28.03.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 23 2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чарна Крстић, 23000 ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 798909,10
  Почетна цена предмета продаје: 559236,37


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 10:53:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 28154
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-7220/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-130/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧОВИЋ МИЛАН
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан 101 м2
  Опис предмета продаје: Стан 101 м2, Васе Стајића 8
  Процењена вредност предмета продаје: 21.557.424,39
  Почетна цена предмета продаје: 15.090.197,07


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 10:44:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28153
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-531/2019 од 28.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 240/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДМ ДЕБТ МАНАГМЕНТ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекти
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.466.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 10:14:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28152
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеју
  Пословни број судског предмета: 24 ИИ. 497/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ68/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основно јавно тужилаштво у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, веш машина и компјутер
  Опис предмета продаје: лед телевизор VIVAX, црне боје, 1 ком; Веш машина ГОРЕЊЕ, беле боје, 1 ком и Персонални рачунар са TFT монитором PHILIPS
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 60.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 42.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 08:34:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28151
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив.1301/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 802/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Опортунити банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.705.100,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.193.570,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 07:42:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28150
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1066/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ ROWA-1 ком,комода-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 16:24:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 28149
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 66/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 131/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Винс 021 доо Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: Објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 18.041.639,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.629.147,65 динара


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 16:04:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 28148
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 4 ИИВ 392/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРУМ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: КЛИМА, НАРГИЛЕ, БАРСКЕ СТОЛИЦЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000 РСД, 4.000 РСД, 4.000 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 8.400 РСД, 2.800 РСД, 2.800 РСД  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 15:57:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28147
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Су 14/2019 (П2.423/18)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу- Судска јединица у Кучеву, Кучево
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке Vivax LED, дијагонала 80 цм, у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке Vivax LED, дијагонала 80 цм, у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 5.850,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 15:40:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 28146
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 8ИИ 42000/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 230/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан - адаптиран тавански простор на трећем спрату, површине 41 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.686.058,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.980.240,60 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 15:29:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28145
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ.297/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИПОМ. 286/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шалипуровић Радине
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фрижидер за робу широке потрошње, фрижидер витрина за месо и теретни комби
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 14:26:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28144
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.И 274/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 509/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Азир Гашанин
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 14:27:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28143
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 63 Иив.46/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 290/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Дуваљка екструдер за амбалажу од 2 литре „Cibulski“ тежина 2500 кг, година производње 2004. инста
  Опис предмета продаје: 1. Дуваљка екструдер за амбалажу од 2 литре „Cibulski“ тежина 2500 кг, година производње 2004. инсталисане снаге 25W, пописна маркица АА109368 2. Бризгаљка „Arburg“ 50 г, тежине 2500 кг, година производње 2004. пописна маркица АА109369 3. Дуваљка екструдер за амбалажу од 5 литре „Cibulski“ тежина 2500 кг, година производње 2004. инсталисане снаге 50W, пописна маркица АА109370
  Процењена вредност предмета продаје: 377.600,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-03-06 13:32:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28142
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-48/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1990/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДЕНКО МИЛОШЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 13:31:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28141
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 И.И. 38/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 73/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ерсте банк" А.Д.,Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке VOX LCD, дијагонала 100 цм у функцији 2. Угаона гарнитура, материјал штоф, светло
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке VOX LCD, дијагонала 100 цм у функцији 2. Угаона гарнитура, материјал штоф, светло браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 43.660,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.830,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767