ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 09:01:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23976
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 150/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 150/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: банка
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 08:57:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23975
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 275/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 275/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Министарство пољопривреде и шумарства
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 08:51:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23974
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 668/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 668/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: јп лозница развој
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 08:51:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23973
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИВ 34/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 69/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор, гарнитура, столови, столице, комода
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 08:48:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23972
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 100/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 100/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-09-06 08:43:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 23971
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића бр.14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИв-7883/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 89/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: елита коп доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор лед марке вег
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000.00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 08:43:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 23970
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 13 ИИв 875/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 60/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, орман са ципеларником, ормани, сто, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 20.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.250,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 08:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 23969
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1848/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Застава аутомобили А.Д.-у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Непокретност се налази на к.п.400 уписана у л.н. број 609 КО Крагујевац 1, у улици 19. Октобра број 280 у Маршићу. Улица је асфалтирана.Непокретност је спратности П+1+Пк, димензија у основи 10,60х10,00
  Процењена вредност предмета продаје: 12.674.155,11 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.871.908,58 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 08:02:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23968
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-1069/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 447/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Roanda Komerc doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Роба пољопривредне продавнице
  Процењена вредност предмета продаје: 126760 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 88732 рсд


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-05 16:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23967
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.94/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Уметничке слике
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су урамљене уметничке слике, сликане техником "уље на платну" чији је аутор академски сликар Цвејановић Игор и то слика "Лавиринт" димензије 73цм х 95цм и слика "Бизон" димензије 65цм х 95цм.
  Процењена вредност предмета продаје: 106.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.170,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 15:43:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 23966
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИВ 2018/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: стилски намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 270.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-05 14:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23965
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 408/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 189/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-05 14:21:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23964
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 164/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGRIMATCO DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-05 14:18:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23963
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 59/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле Д.о.о., Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 14:14:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23962
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 414/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 202/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Познић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат и машине
  Опис предмета продаје: алат и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 35.597,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 17.798,5 динара итд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 14:08:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23961
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.2/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.29/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕХНОПАПИР ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.019.150,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 713.405,00 дин.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-05 14:07:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23960
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 70/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JT INTERNATIONAL AD SENTA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 (шест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор ,,Belarus“ reg.ozn. ,,ŠID6002“; 2. Тракторска приколица; 3. Цистерна за осоку; 4. Тифон з
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 944.000,00 динара; 2) 100.000,00 динара; 3) 150.000,00 динара; 4) 1.400.000,00 динара; 5) 120.000,00 динара; 6) 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 660.800,00 динара; 2) 70.000,00 динара; 3) 105.000,00 динара; 4) 980.000,00 динара; 5) 84.000,00 динара; 6) 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-05 13:37:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23959
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 41/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Клима уређај марке ,,LG“
  Опис предмета продаје: половнља, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 12:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23957
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 12:13:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23956
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 10:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.582/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767