ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1774 активних, од укупно 23391 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 16:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 24592
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.И.128-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 354.132,00
  Почетна цена предмета продаје: 177.066,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 16:14:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 24591
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.И.211-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.16/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верона Сабо
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 343.246,88
  Почетна цена предмета продаје: 240.272,90


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 16:09:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 24590
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.И.34-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јене Киш Фигеди и Јулијана Шкрбић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.714.529,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.357.264,50


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-10-02 15:45:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 24589
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИВ 936/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОБ ПРОМЕТ ДОО ВЕТЕРНИК
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трпезаријски сто, Трпезаријске столице - 8 комада, Витрина, Шанк, Шанк столице - 3 комада, Трака з
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто (пленидбена маркица АА77438) процењена вредност износи 15.000,00 динара по комаду, а почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 10.500,00 динара 2. Трпезаријске столице (пленидбена маркица АА77439) - 8 комада процењена вредност износи 1.000,00 динара по комаду, а почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 700,00 динара 3. Витрина (пленидбена маркица АА77440) процењена вредност износи 20.000,00 динара по комаду, а почетна цена чини 70% процењене вред
  Процењена вредност предмета продаје: Трпезаријски сто (пленидбена маркица АА77438, процењена вредност износи 15.000,00 динара по комаду,Трпезаријске столице (пленидбена маркица АА77439) - 8 комада процењена вредност износи 1.000,00 динара по комаду, Витрина (пленидбена маркица АА77440) процењена вредност износи 20.000,00 динара по
  Почетна цена предмета продаје: Трпезаријски сто (пленидбена маркица АА77438) почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 10.500,00 динара, Трпезаријске столице (пленидбена маркица АА77439) - 8 комада почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 700,00 динара по комаду, Витрина (пленидбена маркица АА77440) почет  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 14:09:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 24588
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-306/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И-636/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole bank Srbija ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда спратности Пр+1Сп насеље Крижевац, земљиште под зградом - објектом, површине 63м2, саграђене на кат.парцели бр.11318/9 уписане у лист непокретности 12096 КО Горњи Милановац
  Процењена вредност предмета продаје: 3.940.032,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 14:48:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24587
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: више предмета
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.пом. 599/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Попадић Бошко и други
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: струг-више врста, глодалица-више врста и кординатна бушилица
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-10-02 15:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24586
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВK-102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-10-02 15:40:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 24584
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.619/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.99/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ileš Feher
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 14:25:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 24578
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: 4Ии.бр. 57/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Сушара за воће и поврће марке ТАBEX, тип /модел TVP-90-1 година производње 2018, снага 90 КW, без леса за сушење и гасног горионика
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 14:57:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24577
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 291/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда" Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Вакуум пунилица за кобасице
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 14:48:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24576
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ-146/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-128/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о продаји непокретности
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.982.910,00 динара до 2.534.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 991.455,00 динара до 1.267.060,00 динара  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:49:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 24575
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 713/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: „VOLKSWAGEN“, тип „GOLF II“, регистарских ознака KG–032-OG, регистровано до 29.06.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 09:18:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24574
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-886/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-328/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: обима удела од 1/3 помоћне зграде, уписане површине 51m2 број зграде 1, на парцели бр. 2140, уписане у ЛН 410, КО ЧАГРОВАЦ, објекат изграђен без одобрења за градњу, потес СЕЛО, у приватној својини
  Процењена вредност предмета продаје: 733.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 366.800,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 12:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24573
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 616/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 339/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 944.031,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 472.015,6 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:20:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24572
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-395/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2006/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратко Кукољ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 12:42:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24571
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-964/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego” 72cm, Кауч, Сто и 2 столице, Витрина, Замрзивач “Gorenje”, Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fuego” 72cm, Кауч, Сто и 2 столице, Витрина, Замрзивач “Gorenje”, Телевизор “Beko” 51cm, Мали сточић, Орман са чивилуком
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00 4.000,00 1.500,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 3.000,00 2.000,00 2.500,00 4.000,00 2.000,00 750,00 2.500,00


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-11-04 07:58:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 24570
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-16450/2017, 1-ИИ-16448/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-356/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нермина Лукић и Душанка Лолин
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 8/54 идеалног дела једнособног стана бр. 1, пов. 54м2, ул. Мајке Јевросиме бр. 20/1
  Процењена вредност предмета продаје: 960.396,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 480.198,00 дин.


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 13:51:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 24569
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк-252/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комплет кухињских елементи,Замзивач марке “Gorenje” вертикалани,Витрина браон боје,Комода браон боје
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 88.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 12:22:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24568
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.666/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1587/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој продаји непокретности на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 974.276,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 681.993,86 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:56:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 24567
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 17/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Цветановић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеални део куће у Опову
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.162.005,00
  Почетна цена предмета продаје: 581.002,50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767