ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 13:22:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23245
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 145/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Вранић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.878,500 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.014,950 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 13:18:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23244
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 87/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Приколица за стоку, двобразни плуг, машина за сушење марке Горење, таруп, замрзивач марке Горење, веш машина марке горење, телевизор марке Sungoo
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 13:09:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23243
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.491/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД ШАБАЦ" Шабац, ул. Ослобођења бр. 62
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 12:41:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23242
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.115/14
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузећ "Водовод и канализација"Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 13:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23240
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 567/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 380/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славка Мицић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило "ОPEL COMBO"
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 11:56:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 23239
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-37/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија-Републичка дирекција за робне резерве Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцела бр. 1369, њива 7.класе, површине 1ха 03а 66м2, уписана у ЛН 908 КО Деч
  Процењена вредност предмета продаје: 1.247.467,82 дин
  Почетна цена предмета продаје: 623.733,91 дин  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 12:33:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23238
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 943/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 116/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 11:49:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23237
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: 1 Иив.177/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.40/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STATOR DOO Sopot
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 09:41:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 23235
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 15791/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ ПОМ 1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотокултиватор са приколицом
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 10:33:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23234
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: И.ив 225/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 112/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PETROVSKY MLYN DOO BAČKI PETROVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 52 komada
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 238.822,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 167.175,40 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 10:02:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23233
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-391/2018 од 27.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-217/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Деспот Бељин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 17839 КО Зрењанин 1 Број парцеле 3239 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2,3,4 помоћне зграде све пр 1 улица Цара Душана 49 са правом коришћења на парцели 3239 брзг 1,2,3,4 градско грађевинско земљиште укупне површине 10а17м2 власништво извршног дужника у износу од 8.295.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 8.295.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-31 09:37:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23231
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 380/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.887.463,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 943.731,78 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 08:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23228
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 18/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 80/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Мајкановић и Радмила Трифуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела и зграде
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом објектом, земљиште уз зграду објекат, њива 1. калсе, породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 5.304.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-07-31 08:23:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23227
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-260/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 111/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине за обраду дрвета
  Опис предмета продаје: машине за обраду дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 620.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 516.666,67 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-08-27 16:26:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23226
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 385.744,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 192.872,36 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 15:07:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23225
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Obodin”, Телевизор “Crown”, Веш машина “Gorenje”, Блендер “Philips”
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Obodin”, Телевизор “Crown”, Веш машина “Gorenje”, Блендер “Philips”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00, 5.000,00, 11.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00, 2.500,00, 5.500,00, 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 14:58:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23224
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-350-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51cm Веш машина “Beko” Ел. Шпорет “Gorenje” Кауч Сто и 4 столице Музички стуб “Аiwa
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51cm Веш машина “Beko” Ел. Шпорет “Gorenje” Кауч Сто и 4 столице Музички стуб “Аiwa”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 7.000,00 5.600,00 4.200,00 2.800,00 1.400,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 14:49:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23223
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.459/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 13:06:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23222
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: Ии бр.62/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-131/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Десимир Стојичић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: мешалице за малтер и бетон, глисер, котао за парно грејање, апарат за еспресо кафу...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 543.780,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 380.646,00 рсд  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 12:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 23221
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.232/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.132/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тадић Драган из Бајине Баште
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путнички аутомобил BMW 320D , 2003.годиште
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% утврђене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767