ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 10:54:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22015
  Датум продаје: 2019-08-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИиВ-399/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-252/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 дин.  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-06-06 12:17:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 22014
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 22/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 109/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАДА ТОДОРОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: ПРОДАЈЕ СЕ К.П. 2366/1 ПОТЕС РУДНИЦА ПАШЊАК 4. КЛАСЕ, ПОВРШИНЕ 26 АРИ И 56 М2
  Процењена вредност предмета продаје: 125.363,20
  Почетна цена предмета продаје: 87.754,24  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 15:11:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22013
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 80/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 173/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY BANKA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о првој јавној продаји посл. бр. ИИВ 173/2018 од 05.06.2019
  Процењена вредност предмета продаје: процењене вредности исказане су у закључку о првој јавној продаји посл. бр. ИИВ 173/2018 од 05.06.2019
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 11:14:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22012
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв 12/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 10/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална занатска радња Бата Здравковић
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 114.280,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:11:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22011
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И. 945/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 160/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Јотић и Станојла Јоксимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 263.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 09:27:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22010
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 635/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 952/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Механџић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 12.045.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 10:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22009
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 347/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 325/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КУЗМАНОВИЋ МОМИША из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 2316 К.О. Јарак, 1 објекат
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 2316 К.О. Јарак, 1 објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 708.992,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 496.294,68 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 10:21:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22008
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 347/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 325/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КУЗМАНОВИЋ МОМИША из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица, трактор
  Опис предмета продаје: приколица, трактор
  Процењена вредност предмета продаје: од 170.000,00 динара до 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 119.000,00 динара до 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 10:18:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22007
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 14,30
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 24/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 58/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 5811/5 К.О. Шид са 3 објекта
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 5811/5 К.О. Шид са 3 објекта
  Процењена вредност предмета продаје: 4.845.549,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.391.884,91 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 10:10:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 22006
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 716/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ156/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Мрдак и Владимир Миковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удели на непокретности
  Опис предмета продаје: сувласнички удели непокретности извршног дужника у обиму 1/3
  Процењена вредност предмета продаје: 226.415,83 дин. и 905.663,33 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 158.491,08 дин. и 633.964,33 дин.


  Оглас поставио: Сања Спасић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 10:01:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: spasic@ssi.rs
  Контакт телефон: 0652491737
  ПИБ: 108003336
  Матични број: 63143928

  Број записа у бази: 22005
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Благоја МАрјановића Моше бр. 1, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5Ии 2548/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 39/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лончар Милан
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан у земуну, површине 43м2, у ул. Миће Радаковића бр. 12
  Процењена вредност предмета продаје: 5.812.340,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.068.638,00 дин


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 11:55:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22002
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.365/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто-гуме, штапови за пецање и намештај
  Опис предмета продаје: аутомобилске гуме MICHELIN 205/55 R16, 4 ком; риболовачки штап са машиницом, 10 ком. и тросед, двосед и фотеља, беж-кожа, дрво, комплет
  Процењена вредност предмета продаје: укупно130.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 65.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 09:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 22001
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 716/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ156/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Мрдак и Владимир Миковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удели на непокретности
  Опис предмета продаје: сувласнички удели непокретности извршног дужника у обиму 1/3
  Процењена вредност предмета продаје: 226.415,83 дин. и 905.663,33 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 158.491,08 дин. и 633.964,33 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 10:30:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 22000
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: Иив-293/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољо логистика доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - ауто делови
  Опис предмета продаје: покретне ствари (ближи опис у закључку од 25.06.2019.)
  Процењена вредност предмета продаје: ближи опис у закључку ИИв47/2018 од 25.06.2019.
  Почетна цена предмета продаје: ближи опис у закључку ИИв47/2018 од 25.06.2019.


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 13:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 21999
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДЕ КОСТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 13:36:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 21998
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И 647/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 586/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазовић Миломор
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари - моторног возила PEUGEOT 307
  Опис предмета продаје: Mоторно возило марке PEUGEOT 307, број шасије VF33CRHYB83379889, година производње 2004., регистрација IC005-VN
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 15:45:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 21997
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии-86/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1-И.И.354/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - остало неплодно земљиште површине 20а 90 м2, потес Доњи крај, - земљиште под зградом – објектом, п
  Опис предмета продаје: - остало неплодно земљиште површине 20а 90 м2, потес Доњи крај, - земљиште под зградом – објектом, површине 01а 16м2, потес Доњи крај - стамбено-пословна зграда, стамбенопословни објекат грађевинске површине 116 м2, улица Дољи Крај, број етажа Пр1+Сп1, број зграде 2, Све на кат.парцели бр.2169/1, све уписано у лист непокретности бр.487 КО Врело
  Процењена вредност предмета продаје: 5.851.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.925.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-05 15:20:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 21996
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.345/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чачак", Чачак, ул. Скадарска бр. 17
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 15:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21995
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 22/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 52/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАНА СТАНИЋ из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, к.п. 1024 к.о. Шид
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, к.п. 1024 к.о. Шид
  Процењена вредност предмета продаје: 3.698.147,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.588.703,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-05 15:01:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 21994
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.296-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.87-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД СЕНТА-ПРОМЕТ ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПО СЕНТА, Сента, ул. Поштанска бр. 13
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767