ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:36:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27228
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 493/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 548/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Унитраг" ДОО Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило и прикључно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке IVECO, модел "STRALIS" AS 440 S, регистарских ознака UE 037-IF, прикључно моторно возило-полуприколица марке "SCHMITZ", регистарске ознаке AA-892 UE
  Процењена вредност предмета продаје: 1: 680.000,00; 2: 510.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1: 340.000,00; 2: 255.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 08:05:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27227
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.659/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV Copernikus-1 kom,plakar-1 kom
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-28 12:39:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27225
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 263/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 165/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Матовић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела са кућом
  Опис предмета продаје: парцела са кућом улица Ластина 45
  Процењена вредност предмета продаје: 1.717.577,80
  Почетна цена предмета продаје: 1.202.304,46


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-02-27 08:06:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 27224
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.312/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.64/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-01-28 15:21:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27221
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. ,СВетог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: и.и. 92/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО БЕЛОТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 5. класе, површине 24а 15м2, њива 5. класе површине 1ха 72а 42м2
  Процењена вредност предмета продаје: од 279.420,65 динара до 3.249.765,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности непокретности и 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-28 15:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27220
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-709/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-278/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТО-МОТО ДРУШТВО ЛЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "ELIN" 32" црне боје, гардеробер браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00 динара, 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 15:49:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 27215
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-1084/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ПРОИЗВОДНО - УСЛУЖНО ДОО МЛАДОСТ ГОРЊА ЈАЈИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-28 14:03:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27214
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Иив.234/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-234/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 28.01.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 28.01.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 28.01.2020. године


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-28 12:00:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27205
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-1441/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-412/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Минић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Пећ за печење пица, дупликатор
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара, 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара, 40.600,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 15:41:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27202
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-250/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2554/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU METAPLAST DOO DONJA VREŽINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27196
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.392/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE d.o.o., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај
  Опис предмета продаје: клима уређај JIANGSU, беле боје, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 14:39:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 27195
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 1 ИИ-426/2017 од 29.12.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Братислав Филиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Циклон за распршивање вештачког ђубрива непознате марке
  Опис предмета продаје: Циклон за распршивање вештачког ђубрива непознате марке
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000
  Почетна цена предмета продаје: 6.000


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:11:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 27188
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 2529/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 534/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михајло Васић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника и намештај
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 8.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.250,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 15:48:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27187
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-442/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-385/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27185
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИв-1476/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-223/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dragoslav Živković PR Zanatsko trgovinska radnja KIPARIS
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 310.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 155.300,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 16:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27181
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив-212/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревоз доо Чачак
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-03-03 14:56:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 27180
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-288/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27170
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И бр. 409/07
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-636/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД "Аутотранспорт" у стечају Краљево У стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 32.195,00 динара до 636.957,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.658,50 динара до 191.087,31 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-02-20 11:27:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27168
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иИ2538/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 288/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грандић Светозар Чуруг, ул. Краља Петра Првог бб
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.175.271,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 822.689,70 динара  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 15:54:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27166
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК банка" ад Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пећ за савијање стакла "Електрон", екструдер "Graco", вертикална машина за обраду стакла "Glaston Bavelloni" ...
  Процењена вредност предмета продаје: 22.550.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.275.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767