ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 15:32:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28515
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-217/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-700/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Лазовић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 8.000, 00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 15:18:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28514
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 209/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 209/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Топлификација Пожаревац, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG, старији тип 2. Угаона гарнитура, браон боје, материјал еко кожа
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG, старији тип 2. Угаона гарнитура, браон боје, материјал еко кожа
  Процењена вредност предмета продаје: 26.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.340,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 14:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 28513
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада ББ, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-402/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве 2. класе
  Опис предмета продаје: -њиву 2. класе, уписана у лист непокретности бр. 1761 К.О. Мартинци, површине 1457 м2, на парцели број 3201/2, потес Међош на којој извршни дужник Драган Чичић има право својине, са обимом удела од 1/1-износ од 191,775.79 динара; -њиву 2. класе, уписана у лист непокретности бр. 1761 К.О. Мартинци, површине 5755 м2, на парцели број 3202/1, потес Међош на којој извршни дужник Драган Чичић има право својине, са обимом удела од 1/1 -износ од 757,494.64 динара; -њиву 2. класе, уписана у лист непокрет
  Процењена вредност предмета продаје: 7.324.661,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.127.262,92 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 14:35:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 28512
  Датум продаје: 2020-10-06
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ Реч народа, 1. спрат, лок.9
  Пословни број судског предмета: Ии. 132/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 58/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Богдановић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве 3. класе
  Процењена вредност предмета продаје: од 56.220,00 динара до 302.460,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 39.354,00 динара до 211.722,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 14:29:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28511
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-308/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-365/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Bank a.d. Beograd, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: -катастарска парцела бр.43 на којој се налази викенд кућа- индивидуални стамбени викенд објекат ( Пр1+Сп1+Пк1), објекат има одобрење за употребу, уписано у лист непокретности 191 КО Петка, на име извршног дужника Душица Пауновић-Галијаш, ул. Јована Шербановића 13/7, Пожаревац , ЈМБГ 2407946767018, врста права- својина, облик својине-приватна, обим удела 1/1, процењене тржишне вредности 1.472.995,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.472.995,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.031.096,5 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2020-05-12 14:26:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 28510
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1862/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 201/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ ПРИШТИНА-ЛЕПОСАВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/10 идеалног дела двособног стана бр. 13, пов. 61 м2, ул. Јурија Гагарина 55, Нови Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 1.147.704,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 803.392,80 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 14:21:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28509
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 113/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 113/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке VOX LCD, исправан у функцији
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке VOX LCD, исправан у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.260,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 13:11:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28508
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Лежај тросед црвене боје, материјал штоф
  Опис предмета продаје: 1. Лежај тросед црвене боје, материјал штоф
  Процењена вредност предмета продаје: 7.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.550,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-12 13:06:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28507
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Доситејева бр. 146/16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 506/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 390/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног стана
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 12:59:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 28506
  Датум продаје: 2020-05-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 4ИИв 2665/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 67/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛБО ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: генератор
  Опис предмета продаје: Генератор EMSA, тип ЕД120, производни број 20130650, произведен 2013.године, тежина број 1650 кг, снага 110 kw, пописна маркица број АА 39621, инв.број 24602,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 12:41:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 28505
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 4ИИв 2639/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 64/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Институт алфапревинг ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: генератор
  Опис предмета продаје: Генератор EMSA, снага 110 kw, пописна маркица број АА 39622, инв.број 24603
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 12:38:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28504
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 545/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 695/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Веселиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.762.966,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.234.076,55 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 11:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28502
  Датум продаје: 2020-09-06
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 11/17
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 40000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28000 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 11:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28501
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 811/09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 382/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 10.020,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.012,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 10:51:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28499
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И158/11
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ53/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА З
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 7.902.275,04
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредости


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 10:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28498
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 09:30 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-963/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-714/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности И.И-714/2019 од 12.05.2020. године
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности И.И-714/2019 од 12.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 22.042.218,07 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.429.552,65 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 10:35:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28497
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 43/17
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 34000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 23800 рсд


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 10:32:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 28496
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада ББ, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв-36/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 31/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZOM IMPEX
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кревет, сточић, тв, двд плејер, машина за прање веша, канцеларијска столица, кућиште за компјутер
  Опис предмета продаје: -за брачни кревет, крем боје, нов, ред. бр. 000192-7.000,00 динара, -за сточић, крем боје, нов, ред. бр. 000193,-2.100,00 динара, -за телевизор, “Grundig”, 51цм, ред. бр. 000194-2.800,00 динара, -за двд плејер, сиве боје, “Vivax”, ред. бр. 000195-2.100,00 динара, -за машина за прање веша, беле боје, “Favorit”, ред. бр. 000196-4.200,00 динара, -за канцеларијска столица, црне боје, ред. бр. 000197-1.820,00 динара, -за кућиште за компјутер, сиве боје, ред. бр. 000198-1.120,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 10:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28495
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 47/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 47/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 13000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 9100 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 10:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28493
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 57/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16800 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767