ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 11:56:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24925
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-3593/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1879/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIRECT FAKTOR DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке "Citroen" модел "Xantia", рег. ознака LE 070-OY, број мотора PSHARY10DYAQ4015117, запремина 1997 ccm, снага мотора 66 KW, број шасије VF7X2RHYF72301612, регистрован до 29.01.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 152.867,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 76.433,5 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 11:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24924
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: И.Ив-770/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-232/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RANĐELOVIĆ RUŽA PREDUZETNIK AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA VODIČ NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о првој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 339.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 10:22:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 24923
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 46/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 49/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Оцокољић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке RENAULT, модел KANGOO, регистарске ознаке UE099-ZL, година производње 2009., број шасије: VF1FW0BB541219889, беле боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 160.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 10:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 24922
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: ИИ 415/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 667/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СТАНИЋ" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке VOLKSWAGEN, модел PАSSAT 1.8 T 5V, година производње 1999., број шасије: WVWZZZ3BZYP096131, број мотора: APU032635.
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:47:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24921
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1437-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” Ел. Шпорет “Sloboda” Сто и 4 столице Замрзивач “Obodin” Вертикални Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” Ел. Шпорет “Sloboda” Сто и 4 столице Замрзивач “Obodin” Вертикални Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 8.000,00 4.000,00 7.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 8.000,00 4.000,00 7.000,00 6.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:44:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24920
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1333/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Мирковић ПР ДАНИЈЕЛА МИРКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ НИКАНИ НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: CITROEN XSARA PICASSO
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:19:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24919
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-4074/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "4М" ДОО Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: комода за телевизор беле боје, телевизор старији модел "Schlaider", дрвени сточић беле боје, табуре црне боје са белим седлом, двосед црно-беле боје са два јастука за наслон, веш машина LG INTELLOWASHER, пегла "INOTEC" Anti-kalk 2000W, фен "GRUNDING" ceramic protection
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 2.500,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 15.000,00 динара, 15.000,00 динара, 3.500,00 динара, 3.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 1.250,00 динара, 2.500,00 динара, 1.000,00 динара, 7.500,00 динара, 7.500,00 динара, 1.750,00 динара, 1.750,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:07:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 24918
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стева Видовића, Ваљево, ул. Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: ИИв 56/19
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИв 165-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, Београд, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоипособан стан у Лајковцу
  Опис предмета продаје: Двоипособног стана - зграда бр.1, број посебног дела 15, корисне површине 85 м2, на другом спрату стамбене зграде за колективно становање, зграда А-2, изграђеног на катастарској парцели бр.161 /1 у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1 а уписаног у лист непокретности бр. 2366 КО Лајковац
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност је 5.372.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 3.760.540,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24917
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-350/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 51cm, Веш машина “Beko”, Ел. Шпорет “Gorenje”, Кауч, Сто и 4 столице, Муз
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 51cm, Веш машина “Beko”, Ел. Шпорет “Gorenje”, Кауч, Сто и 4 столице, Музички стуб “Аiwa”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 10.000,00, 8.000,00, 6.000,00, 4.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 5.000,00, 4.000,00, 3.000,00, 2.000,00, 1.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 08:14:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24916
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-243/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "САВА ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT SAMSUNG, сиве боје, непознате године производње Веш машина KONČAR vm 065 R1, беле боје, непознате године производње Замрзивач OBODIN 3101, беле боје, непознате године производње Веш машина GORENJE wa 583, беле боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 5,000,00 динара 6.000,00 динара 14.000,00 динара 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара 4.200,00 динара 9.800,00 динара 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-18 07:34:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24914
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иос/532942937
  Број предмета јавног извршитеља: Б.И.Ивк 42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: фотоапарат
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Милица Митровић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 16:04:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајке Јевросиме бр. 34, стан 2
  Е-маил адреса: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692895153
  ПИБ: 108585756
  Матични број: 63555215

  Број записа у бази: 24913
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр. 34, ст. 2
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-7165/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДПС КЛАС ГРОУП ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: 1) ПАРЦЕЛА 95/2 КО ЛУКАВИЦА, ЛАЗАРЕВАЦ, ЊИВА 5. КЛАСЕ, ВОЋЊАК 4. КЛАСЕ, ВИНОГРАД 4. КЛАСЕ; 2) ПАРЦЕЛА 853/1 КО ЛУКАВИЦА, ЛАЗАРЕВАЦ, ШУМА 4. КЛАСЕ; 3) ПАРЦЕЛА 315/7 КО БАРЗИЛОВИЦА, ЛАЗАРЕВАЦ, ШУМА 4. КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 723.832,82 динара, 2) 300.216,72 динара, 3) 104.540,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 506.682,74 динара, 2) 210.151,70 динара, 3) 73.178,56 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 15:45:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24912
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета: ИИВ 206/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ А148/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевозор, Компијутер, Минилинија, Веш машина, Лап топ
  Опис предмета продаје: Телевизор марксе Philips са равним HD екраном, Компијутер 4 форум, са монитором Samsung са два звучника JVC, Минилинија Silver са два звучника, Веш машина HOOVER, Лаптоп ACER
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 15:40:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 24911
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Мосорска бр. 3а, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 977/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 1617/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво "Анђелковић Ал" доо Београд, Винча
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности непосредном погодбом по споразуму странака
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 45.961.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 80% од процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 15:38:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24910
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 13ИИ 644/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 293/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 18,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 12,600.00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 15:02:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24909
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-231/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1172/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Preduzeće za telekomunikacije Dream AG D.O.O. Aleksinac
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-11-12 16:05:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 24908
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 253/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило марке ПЕУГЕОТ 206
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 230.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 115.000,oo


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 14:39:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 24907
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.881/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.231/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранимир Драгићевић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: комода за тв, телевизор alpha, музичка линија jvc, кожна гарнитура - тросед, кожна фотеља, двосед - кожни, сто за дневни боравак, трпезаријски сто, трпезаријске столице, замрзивач горене, угаона гарнитура, телевизор fox, ормар, полица за тв
  Процењена вредност предмета продаје: 374.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 242.900,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 13:57:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24906
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-375-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: J.П. Електропривреда Србије Београд - огранак Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Телевизор “Vivax” Фрижидер “Gorenje” Сто и две столице Орман двокрилни
  Опис предмета продаје: Кауч Телевизор “Vivax” Фрижидер “Gorenje” Сто и две столице Орман двокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 3.500,00 4.200,00 2.100,00 1.400,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 13:29:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24905
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: ИИ-5750/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1611/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПР Сенка Нешић Тасић Агенција "Смарт"
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: клима уређај "VIVAX", телевизор "LG" 41", фотеља крем боје, двосед крем боје, веш машина "LG" 7kg
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара, 25.000,00 динара, 7.000,00 динара, 13.000.00 динара, 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 динара, 17.500,00 динара, 4.900,00 динара, 9.100,00 динара, 12.600,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767