ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:21:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22339
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 187/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР ЖИВКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 1.400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 980.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 12:53:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22338
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии 524/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.пом. 599/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Попадић Бошко и други
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: струг више врста
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% утврђене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:14:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22337
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОПАОНИК АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 8.291.318,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.803.922,60 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:07:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 22336
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 879/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ216/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe generale banka ad
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удели на непокретности
  Опис предмета продаје: сувласнички удели непокретностима извршног дужника у обиму 2/8
  Процењена вредност предмета продаје: 790.914,92 дин, 131.043,89 дин, 234.176,00 дин и 6.505,80 дин
  Почетна цена предмета продаје: 553.640,44 дин, 91.730,72 дин, 163.923,20 дин и 4.554,06 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:03:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22335
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1749/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-726/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: скупљач за сено, косачица за сено, ротациона косачица, телевизор, фрижидер
  Опис предмета продаје: Скупљач за сено "IMT", Косачица "OLT" за сено, Ротациона косачица "International", Телевизор "Vox" 51цм, Фрижидер "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара, 12.000,00 динара, 80.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара, 8.400,00 динара, 56.000,00 динара, 3.500,00 динара, 3.500,00 динара.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:39:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 22334
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ801/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД РК Оџаци
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 1.714.714,72 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.200.300,30 дин.


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:35:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 22333
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-588/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-250/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: пословни простор, пов. 867 м2, ул. Трешњиног цвета 1а, Нови Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 1.257.150,00 евра


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:24:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 22332
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.И 180/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 62/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОМИЛ СЕМЕ ПРОДУКТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 49
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај и опрема
  Опис предмета продаје: Продаје се канцеларијски намештај, опрема и сл.
  Процењена вредност предмета продаје: 641.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 449.260,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:18:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22331
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1748/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-686/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, угаона гарнитура, музички стуб
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" 51cm
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500.00 динара, 4.200,00 динара, 7.000,00 динара, 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:14:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 22330
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-5/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 15/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Терзић Вићентије
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Потезни гер циркулар, Вертикална фреза, Циркулар, Абрихтер, Фрезер са форшубом, Дихт, Вертикални фрезер са колицима
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 РСД, 50.000,00 РСД, 70.000,00 РСД, 180.000,00 РСД, 200.000,00 РСД, 180.000,00 РСД, 100.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 РСД, 35.000,00 РСД, 49.000,00 РСД, 126.000,00 РСД, 140.000,00 РСД, 126.000,00 РСД, 70.000,00 РСД


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:14:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22329
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-131/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-758/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000 динара до 6.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000 динара до 6.000 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:13:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 22328
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИв 1999/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаража и трособни стан
  Опис предмета продаје: гаража површине 12 м2, гаражно место бр. 21, која се налази у ул. Уроша Мартиновића бр. 3, број парцеле 2902 КО Нови Београд и Трособан стан површине 79м2, на првом спрату стамбене зграде за колективно становање у Булевару ослобођења бр. 245, број стана 6
  Процењена вредност предмета продаје: 1.769.706,00 динара и 16.450.597,07 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.238.794,20 динара и 11.515.417,94 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 13:35:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22327
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-243/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-7073/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о другој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 2.953.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22326
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 254/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор BELARUS MTZ 820, регистарских ознака BČAAT-51, број шасије: 466573, број мотора 402011, 1998. годиште, зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1,000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 14:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 22325
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: ИИв 486/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 128/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Крчадинац ПР СТР НА ВЕЛИКО И МАЛО WEIFERT PANČEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сто за коре;пећ за печење пецива;миксер за прављење теста;електронска оклагија
  Опис предмета продаје: сто за коре;пећ за печење пецива;миксер за прављење теста;електронска оклагија
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00 динара;59.000,00 динара;47.000,00 динара;47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.800,00 динара;41.300,00 динара;32.900,00 динара;32,900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 14:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22324
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1747/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-698/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил, ролобалер, трактор, крава, електрични шпорет
  Опис предмета продаје: Аутомобил "Daewo Lanus" 1.5, 1999. годиште, Ролобалер "Heston", Трактор "Ursus 355" 1972. годиште, Крава "мешанац холштајн и сементалац", Електрични шпорет "Sloboda"
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара, 255.000,00 динара, 300.000,00 динара, 100.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара, 178.500,00 динара, 210.000,00 динара, 70.000,00 динара, 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 14:11:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22323
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1330-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “FOX” 310L Телевизор “FOX” 51cm Кауч
  Опис предмета продаје: Замрзивач “FOX” 310L Телевизор “FOX” 51cm Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 2.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-19 13:53:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22322
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.83-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.184-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 13:32:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22321
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.523/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: комода-плакар за тв, фрижидер Siemens
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 13:07:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 22319
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 1Ии-546/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 99/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљана Витошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Компијутер, комода, гардаробни орман, телевизор, веш машина, орман, ормарић, витрина, тросед, сточић.
  Процењена вредност предмета продаје: 100.500,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 70.350,00 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767