ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 10:15:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27723
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-624/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац, Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 29, МБ 20274328, ПИБ 104937224
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косачица марке Womax
  Опис предмета продаје: Косачица марке Womax
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 14:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27722
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-992/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ, Алексинац, ул. Душана Тривунца бр.7 спрат I, МБ 20274301, ПИБ 104937626
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV Samsung
  Опис предмета продаје: Више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 15:03:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27721
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-196/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "NAISSUS", Ниш - Медиана, ул. Кнегиње Љубице бр. 1, МБ 07211856, ПИБ 100667004
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више у закључку
  Опис предмета продаје: Више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 07:50:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27718
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 61/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-02-15 15:58:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 27717
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 иив 2650/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 и.ив. 625/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Задружбина симе Андрејевића Игуманова
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнично возило
  Опис предмета продаје: Opel Vectra
  Процењена вредност предмета продаје: 300000
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2020-02-15 12:20:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653458476
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 27716
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.280/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.379/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛАВОЉУБ АНЂЕЛИЋ, Осреци бб, Осреци, ЈМБГ: 2708955782615, МИЛЕТА АНЂЕЛИЋ, Кобиље бб, Брус, ЈМБГ: 1306959782615, РАДУЛА АНЂЕЛИЋ, Сићевачка 12, Ниш, ЈМБГ: 2204953730032
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 53
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност свих непокретности је: 1.185.844,00
  Почетна цена предмета продаје: 830.090,80 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-15 08:55:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27715
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 146/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А 104/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2020-02-15 07:54:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 27714
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ342/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 1 класе површине 9а23м2
  Процењена вредност предмета продаје: 127.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 89.425,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2020-02-15 07:51:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 27713
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 13,30
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ263/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ42/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛИБЕЛА ПРОДУКТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор три просторије за које није утврђена делатност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.222.208,00
  Почетна цена предмета продаје: 855.545,60


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2020-02-15 07:46:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 27712
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ505/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом објектом површине 1а40м2 на којем се налази породична стамбена зграда, земљиште под зградом објектом површине 8м2 на којем је помоћна зграда 2, земљиште под зградом објектом површине 15м2 на којем је зграда 3 и земњиште уз зграду објекат површине 2ара70м9.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.242.457,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.569.719,90


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-03-13 13:01:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 27711
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.188/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2020-02-14 18:20:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 27710
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, Максима Горког 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 25/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 4.009.163,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.806.414,10


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2020-02-14 18:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 27709
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, Максима Горког 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој републике србије
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.750.000,00


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 14:59:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27708
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина број 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-307/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 коамда
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 15:46:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27707
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Пузничко возило, више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 09:35:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27706
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више у закључку
  Опис предмета продаје: Више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 09:20:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27705
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-784/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, Београд - Савски Венац, ул. Гаврила Принципа 57 , МБ 20725095, ПИБ 107015764
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више у закључку
  Опис предмета продаје: Више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 15:36:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27704
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-826/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац, Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 29, МБ 20274328, ПИБ 104937224
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: Разне покретне ствари, више наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 15:17:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27703
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.И 69/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 78/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 14:37:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 27702
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 16,00 часова
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ "Реч народа" 1. спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 389/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазаревић Чедомир
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: самоходна косачица са ознаком "BRUNO 8 F", сиво плаве боје; сејалица са ознаком "OLT", плаве боје ;
  Опис предмета продаје: самоходна косачица са ознаком "BRUNO 8 F", сиво плаве боје; сејалица са ознаком "OLT", плаве боје ; балирка за сено са ознаком "Agrar Welger", зелене боје; тракторски плуг, два раоника, црвене боје; трактор са кабином, ознака "C-360 URSUS"
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара; 18.000,00 динара; 100.000,00 динара; 15.000,00 динара; 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара; 9.000,00 динара; 50.000,00 динара; 7.500,00 динара; 180.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767