ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:40:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 23573
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 13:40
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-130/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-389/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 235.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 164.500,00 РСД


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-08-16 07:52:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23572
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 431/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грандић Светозар
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 15.567.036,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.896.925,84 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23571
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 16:10
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И.Ив-490/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-89/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILE DRAGUTINOVIĆ PR SAMOSTALNA RADNJA ZA ŠUMARSKE RADOVE SUNCE 1 DESPOTOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.122 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 6.732.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.712.400,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23570
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-119/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-127/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влајко Мораревић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.346 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 8.076.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.653.200,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:29:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23569
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 15:50
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-215/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-206/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Матовић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 46 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 276.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 193.200,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:27:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23568
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 15:40
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-219/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-207/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23567
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-217/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-208/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгош Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 39 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 234.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 163.800,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:23:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23566
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 15:20
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-231/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-265/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милун Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 42 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 252.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 176.400,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:21:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23565
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 15:10
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-262/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-325/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:19:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23564
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-268/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-328/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 38 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 228.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 159.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23563
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 14:50
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-241/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-268/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:15:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23562
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 14:40
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-240/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-267/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Радисављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 174.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 121.800,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:12:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23561
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-233/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-266/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Васић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:09:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23560
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 14:20
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-260/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-326/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Андрејић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 тоне
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 198.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 138.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:07:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23559
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 14:10
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-261/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-327/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илија Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:05:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23558
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-227/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-244/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Мијајловић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 156.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 109.200,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 16:03:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23557
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:20
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-218/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-204/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгош Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 169 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 845.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 591.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:58:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23556
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-172/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-167/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Грујић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 87 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 435.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 304.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:49:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23555
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:10
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-210/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-198/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Рајчић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 51 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 255.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 178.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:45:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 23553
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:40
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Пословни број судског предмета: И-176/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-173/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаљ из подземне експлоатације извршног дужника ознаке СИТАН 0/15
  Процењена вредност предмета продаје: 155.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 108.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767