ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:36:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27929
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 8:00
  Место продаје: у Кованлуку у ул. 10. Кованлучка бр. 8
  Пословни број судског предмета: И.И 669/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 318/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Ковачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:27:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27928
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-666/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција СИС АУТО-превозник Јанковић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор "Telefunken" 83 cm 32" са даљинским, стаклени сточић са преградом који се расклапа, полица за телевизор крем боје са два крила, двокрилни орман браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 8.000,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:12:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27927
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Карађорђева 111
  Пословни број судског предмета: ИИ 1126/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 345/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: 1.Клуб сто, иверица, 2. Веш машина, 3. Телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 4.000,00 динара, 2. 12.000,00 динара, 3. 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 2.000,00 динара, 2. 6.000,00 динара, 3. 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 09:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27926
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ив 1448/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Привредни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља еко кожа, црне боје 2. Телевизор марке Tesla LCD, дијагонала 80 ц
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља еко кожа, црне боје 2. Телевизор марке Tesla LCD, дијагонала 80 цм у функцији 3. Телевизор марке Philips старији тип
  Процењена вредност предмета продаје: 16.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.300,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 09:25:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27925
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: И 575/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 26/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 8.983,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.694,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 09:23:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 27924
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 66/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 131/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вунс 021 доо Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: Објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 18.041.639,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.629.147,65 динара  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 08:38:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 27923
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-39/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВ-А68/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност извршног дужника
  Опис предмета продаје: Стан бр. 2 у згради бр. 1 на КП 1617/3 КО БОР 1, евиденцијски број посебног дела објекта 2, , број улаза 7, површине 55 м2, двособан стан у Бору , ул. Пере Радовановића бр. 7/2.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.222.417,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.555.691,90


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-02-26 07:06:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 27922
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Карађорђева 111
  Пословни број судског предмета: ИИ 23/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 25/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска балирка "NEW HOLLAND" модел 920, 2. Тракторски плуг двобразни ИМТ
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 200.000,00 динара, 2. 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 140.000,00 динара, 2. 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 18:13:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27921
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 15:10
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-46/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-91/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД,
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 16:24:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 27920
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.381/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 190/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "НИЗИНЕ" ПЛАВНА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности 3005 у к.о. Бач, уписане у лист непокретности број 479 к.о. Бач и уписане у лист непокретнсти број 3798 у к.о. Бач
  Процењена вредност предмета продаје: 3.563.709,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.494.596,30 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 15:44:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27919
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-4017/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Далибор З. Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 25.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.500,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 1.750,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.500,00 динара  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 15:00:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27918
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив 252/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 232/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије" Београд, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Миксета марке Profesional sound mixer ознака MMX-830 2. Штампач марке CANON LASER SHOT LBP-1120 3
  Опис предмета продаје: 1. Миксета марке Profesional sound mixer ознака MMX-830 2. Штампач марке CANON LASER SHOT LBP-1120 3. Кућиште за компјутер 4. Тастатура
  Процењена вредност предмета продаје: 14.760,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.380,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-25 14:55:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27917
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-571/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД, Чачак,
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 14:48:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27916
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 186/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ78/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило OPET VECTRA TURBO DIESEL, сребрнометалик ноје, рег, ознака ZR088-ĆR, регистр
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило OPET VECTRA TURBO DIESEL, сребрнометалик ноје, рег, ознака ZR088-ĆR, регистрован до 15.03.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-02-25 14:20:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 27915
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 31/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-40/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Стајшић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 885.000,00 динара, 472.000,00 динара, 472.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 619.500,00 динара, 330.400,00 динара, 330.400,00 динара,


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-19 09:56:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27914
  Датум продаје: 2020-04-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.828/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.161/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Флорановић Небојша и остали
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv skytech-1 ком, радни сто- 1ком, регал-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 14:01:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27913
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И.И.541/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.599/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv grunding-1ком,клима Eskimo-1 ком,спаваћа соба-1 ком, кухињски елементи-5 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 13:58:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27912
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-1384/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Микић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности од 25.02.2020. године
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности од 25.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 26.646.007,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.652.204,90 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 13:53:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27911
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1265-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Бор - Градска управа Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура TV “EI” Ниш Видео рекордер “Panasonic” Ормар
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура TV “EI” Ниш Видео рекордер “Panasonic” Ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 4.000,00 6.000,00 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 2.000,00 3.000,00 6.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 13:37:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27910
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.476/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два ТВ, клима, рачунар са монитором и звучницима, мултифукационални уређај, бицикл и ТА пећ
  Опис предмета продаје: ТВ VIVAX, црне боје, 1 ком; клима уређај AUX, беле боје, 1 ком; ТВ VOX, црне боје, 1 ком; персонални рачунар BENQ са лед монитором и 2.1. звучницима INTEX ; мултифункционални апарат SAMSUNG SCX-4521F, 1 ком; ТА пећ, сиве боје, 1 ком и бицикл CAPRIOLO CTX260, црне боје са зелено-плавом апликацијом, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 135.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 94.500,00 динара - детаљније у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767