ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 15:48:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23765
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии.-79/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.769.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 15:44:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23764
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Ии.-44/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 50/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.776.753,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 15:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23763
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I - 907/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ТАДИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 8.142.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 5.699.400,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 15:16:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23762
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: И.Ив - 418/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 61/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ZEMOLjORADNICKA ZADRUGA PIGFARM"
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило х2, тестера за расецање
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "FORD", путничко возило марке "RENAULT", тестера марке "RENAULT"
  Процењена вредност предмета продаје: 1.095.168,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 765.618,60 рсд


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 15:02:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23761
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 377/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор FOX LED 32", Веш машина Gorenje, дрвени сточић, комода за телевизор са четири фиоке и два крила
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара, 16.000,00 динара, 5.500,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00 динара, 11.200,00 динара, 3.850,00 динара, 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 14:05:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 23760
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 900/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 496/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат текстилне индустрије-ткачница и каландер
  Опис предмета продаје: број зграде 14, ул. краља Петра Првог, Младеновац, 2866/7 КО Младеновац Варош, површине 87,20 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 46.810.027.05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.405.013,52 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 14:35:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23759
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: Ив-1784/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-431/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СОКО-М ДОО ВРБОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 243.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 170.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 14:08:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23755
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 315/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM Debt management доо Београд - Савски венац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, габарита 140 м2, број етажа Пр + Сп
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-26 13:21:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23754
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 62/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 85/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Врачевом Гају
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 5.411.535,54
  Почетна цена предмета продаје: 3.788.074,87


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:56:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 23753
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 575/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" АДО у ликвидацији из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности 318 К.О. Честерег
  Процењена вредност предмета продаје: 504.320,89 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.160,45 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 13:03:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23752
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-331/2013
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И.611/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Градимирка Чапрић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1). Машина брусилица; 2) Машина за обраду дрвета "Diht" 3) Преса за дубинско лепљење; 4) Преса за ширинско лепљење; 5) Моторно возило OPEL VECTRA 2002 годиште, IC021 TF, dizel 2.2, тегет боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 240.000,00 динара; 2) 220.000,00 динара; 3) 120.000,00 динара; 4) 110.000,00 динара; 5) 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 144.000,00 динара; 2) 132.000,00 динара; 3) 72.000,00 динара; 4) 66.000,00 диннара; 5) 72.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 13:02:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23751
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: Ив 221/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 384/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Прекрупач у неисправном стању, замрзивач у неисоравном стању, замрзивач, косилица за траву на струју, звучник са појачалом за аутомобил, телевизор VOX, комода од пуног дрвета, велики плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-08-26 12:48:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23750
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 83/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новчић Јово, Ветерник
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.878.983,79 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.315.288,64 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 12:20:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 23749
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ 29448/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка а.д. Београд - У стечају
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Четворособан стан и гаража
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 13729171.88
  Почетна цена предмета продаје: 6864585,94


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 12:01:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23748
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 908/2017 и И И 950/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕВЕ ЛАВРНИЋА из Болеча, ул. Првог маја прилаз 1 бр. 15-а
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја 2,3% удела у Пан алко промет Производно трговинског предузећа доо-Кула из Куле
  Опис предмета продаје: продаја путем усменог јавног надметања 2,3% удела које извршни дужник Врење-шпиритана доо Београд ( Чукарица ) из Београда, ул. Радничка бр. 3 има у Пан алко промет Производно трговинског предузећа доо-Кула из Куле, ул. Петра Драпшина бр. 126, матични број 08827095, ПИБ: 103603371.
  Процењена вредност предмета продаје: 8.587.073,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.010.951,10


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 11:57:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23747
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-56/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Philips” 310 L, Комода, Витрина, Телевизор “Vox” 51cm
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Philips” 310 L, Комода, Витрина, Телевизор “Vox” 51cm
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00, 4.000,00, 5.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00, 2.000,00, 2.500,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 11:48:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 23746
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Пословни број судског предмета: Иив. 2/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 6/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Фиат тип Сеићенто, година производње 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 129.691,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.845,60 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 11:48:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23745
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-157/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SEG” 51cm, Кауч, Сто и 2 столице, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “SEG” 51cm, Кауч, Сто и 2 столице, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 1.500,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 11:46:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23744
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 563/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.651.18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.800,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 11:09:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 23743
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 1104/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 861/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕКОСЛАВ ЈОЦИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) ДИЗАЛИЦА 2Т, 2) КАЗАН ЗА РАКИЈУ, 3) АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ, 4) РУЧНА ГЛОДАЛИЦА, 5)ПУРОМАТ "CARCHER" , 6
  Опис предмета продаје: 1) ЦРВЕНА РУЧНА СА 4 ТОЧКА, 2) 120Л СА ТАБАРКОМ, 3) СО2 МИГ 200 ПЛАВЕ БОЈЕ, 4) СИВЕ БОЈЕ, 5)за прање K5...
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 5.000,00 динара, 2) 80.000,00 динара, 3) 100.000,00 динара, 4) 7.000,00 динара, 5) 21.000,00 динара, 6) 5.000,00 динара, 7) 68.000,00 динара, 8) 240.000,00 динара, 9) 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 3.500,00 динара, 2) 56.000,00 динара, 3) 70.000,00 динара, 4) 4.900,00 динара, 5) 14.700,00 динара, 6) 3.500,00 динара, 7) 47.600,00 динара, 8) 168.000,00 динара, 9) 70.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767