ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-20 09:00:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28716
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 80/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко моторно возило марке „ GOLF IV“
  Опис предмета продаје: 1. Путничко моторно возило марке „ GOLF IV“ , полован, утврђене вредности 100.000,00 динара на дан 11.02.2020. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 70.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-06-02 09:56:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28715
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: IIv 215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Expobank akcionarsko Expobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-19 16:18:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28713
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 146/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.69/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko Bank ад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр. 1341 – земљиште под зградом – објектом, површине од 2а2м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, на потесу Бачки Виногради – салаши 324; земљиште уз зграду – објекат, површине од 4а82м, на потесу Бачки Виногради – салаши; виноград 1. класе, у површини од 6а00м2, на потесу Бачки Виногради - салаши;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.079.708,02 РСД.
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 15:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28712
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 И Ив 179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 356/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за производњу папирних кеса марке ,,ELSA,, Ниш, година производње 2009., снага електромото
  Опис предмета продаје: 1. Машина за производњу папирних кеса марке ,,ELSA,, Ниш, година производње 2009., снага електромотора 1,5 kW, производност 60 кеса/мин., марка и тип Nn, пописна маркица АА 109384
  Процењена вредност предмета продаје: 482.244,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 15:28:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28711
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-600/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 800/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дајан Шимац
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фотеља браон боје, од еко коже (које се налазе у ВИП ложи) - 3.500,00 дин по ком. Стаклени клуб сто са металним рамом, елипсастог облика - 3.000,00 дин. по ком. Возило за излазак на терен за пружање хитне помоћи, марке MELEX, беле боје - Косачица Х 155R, марке JOHN DEERE, зелене боје IMT 509 фреза са приколицом, бр. шасије 2179223 Клима уређај марке NEO 9 btu, бело сиве боје Радни сто, махагони боје са фиокама Рачунар Intel Celeron, 504 MB RAM, 60 GB HDD, са ASUS монитором од 19 инча, и GENIUS
  Процењена вредност предмета продаје: 1.862.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.303.400,00 динара  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 15:23:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28710
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-432/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 457/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЕЛЕКТРИЧНА КОСАЧИЦА 1200 W, ЦРВЕНЕ БОЈЕ - 9.000,00 динара ПЛИНСКА БОЦА, НАРАНЏАСТЕ БОЈЕ - 2.000,00 динара ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО - 8.000,00 динара АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ, ПЛАВЕ БОЈЕ, GSE 950 - 16.000,00 динара ВЕШ МАШИНА, БЕЛЕ БОЈЕ, БЕЗ ОЗНАКА ПРОИЗВОЂАЧА - 10.000,00 динара ГАРДЕРОБЕР, СВЕТЛО БРАОН БОЈЕ ССА ФИОКАМА - 8.000,00 динара АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ, ЦРВЕНЕ БОЈЕ, STAHL KRAFT - 8.000,00 динара ГАРДЕРОБЕР БЕЛЕ БОЈЕ, КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД 2 ОРМАНА И ПОЛИЦЕ - 13.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 15:17:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28709
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ.27/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 197/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке Беко, старије производње, исправан 2. Регал четворокрилни, крем боје, димензије 2м x 2м
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке Беко, старије производње, исправан 2. Регал четворокрилни, крем боје, димензије 2м x 2м x 2м висине 3. Баштенски комплет са четири плетене столице и сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 14.800,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 15:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28708
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.433/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.172/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Опппртунити Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: моторно возило марке Toyota Previa нерегистровано-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 14:59:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 28707
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I 3 ИИ.45/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 37/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO KALDARICA, KIKINDA
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 151.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.700,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 14:47:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 28706
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 10:20
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: ИИв.339/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 126/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROGLOBE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна ствар
  Опис предмета продаје: Покретна ствар
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 14:49:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28705
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 ИИВ 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 345/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед, двосед, фотеља беле боје, старост 26 година, материјал еко кожа 2. Витрина матери
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед, двосед, фотеља беле боје, старост 26 година, материјал еко кожа 2. Витрина материјал медијапан затворена, црно сиве боје 3. Телевизор марке SHARP LCD, дијагонала 100 цм, новије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 14:46:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28704
  Датум продаје: 2020-05-25
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: ИИ 108/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 289/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " PETEFI" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграде и њиве
  Опис предмета продаје: кат. парцела 2631/1, кат парцела бр. 83, кат. парцела бр. 84, кат парцела бр. 86, кат парцела бр. 925, кат парцела бр. 1921, кат парцела бр. 1962/2, кат. парцела бр. 2022
  Процењена вредност предмета продаје: од 151.957,43 динара до 7.526.925,98 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 14:36:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 28703
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: ИИв.339/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 126/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROGLOBE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 690.941,38 динара
  Почетна цена предмета продаје: 483.658,97 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 14:28:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28702
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.18/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 50/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор VOX LCD новије производње у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор VOX LCD новије производње у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 12.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 14:08:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28701
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 Ии 611/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 702/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Перишић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ Беко стари тип у функцији 54 цм 2. Замрзивач Горење сандучар, 320 литара 3. ТВ “Sony“ стари ти
  Опис предмета продаје: 1. ТВ Беко стари тип у функцији 54 цм 2. Замрзивач Горење сандучар, 320 литара 3. ТВ “Sony“ стари тип, 54 цм у функцији 4. Угаона гарнитура штоф, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 25.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 13:43:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28700
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.99/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 478/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Перић, Рашанац
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Ормар светло браон боје 2. Колица за пиће, материјал дрво 3. Сточић собни, материјал дрво 4.Фотељ
  Опис предмета продаје: 1. Ормар светло браон боје 2. Колица за пиће, материјал дрво 3. Сточић собни, материјал дрво 4.Фотеље браон боје, шарене, материјал штоф 5. Звучник марке Philips 6. Предсобни ормар са огледалом, материјал дрво
  Процењена вредност предмета продаје: 28.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 13:28:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 28699
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 584/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 515/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРОСОБАН СТАН ПОВРШИНЕ 62М2,
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.730.000,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 13:09:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28698
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Иив 235/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 358/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK” AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична кућа
  Опис предмета продаје: Продаје се породична стамбена зграда, што фактички представља десну вертикалу половине куће гледано са улаза у двориште, спратности Су+П+Пк, утврђене меродавне површине 253 м2, у Обреновцу на адреси ул. Николе Тесле бр. 22, постојеће на катастарској парцели број 215/2, уписане у лист непокретности бр. 1333, К.О. Рвати.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.835.263,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Цена се слободно уговара али не може бити нижа од 3.792.342,05 динара  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 13:11:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28697
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 Ии.265/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 304/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Ауто приколица без ознаке 2. Мешалица плаве боје, без ознаке 3. Мотокултиватор марке ИМТ 506, са п
  Опис предмета продаје: 1.Ауто приколица без ознаке 2. Мешалица плаве боје, без ознаке 3. Мотокултиватор марке ИМТ 506, са потребним мотикама 4. Компресор плаве боје без ознаке
  Процењена вредност предмета продаје: 65.520,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-05-19 13:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 28696
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии. 506/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Савановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило и прикључно возило
  Опис предмета продаје: теретно возило марке IVECO тип STRALIS, прикључно возило марке SCWINGENSCHLOGEL тип DST 30HB
  Процењена вредност предмета продаје: 1.095.400,00 динара, 841.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 547.700,00 динара, 420.750,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767