ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23383 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:55:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 25108
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 966/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 596/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТО
  Опис предмета продаје: ПЕЖО 206 , 2002 ГОДИШТЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25107
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-292/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Исак
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ,ШУМЕ И ПАШЊАК
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25106
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-791-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51” Кауч Фрижидер “Obodn” Фотеља Мали сточић Ел. Шпорет “Sloboda”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51” Кауч Фрижидер “Obodn” Фотеља Мали сточић Ел. Шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:49:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25105
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак,Славољуба Јаковљевића 15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-417/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:25:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 25104
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: 16 Ии 305/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тодоров Анкица, Ћосић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: -
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретна имовина
  Опис предмета продаје: непокретности су детаљно описане у приложеном закључку о продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 13.129.125,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.190.387,50 динара (70% од процењене вредности непокретности)


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:23:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25103
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чачак,Кнеза Васе Поповића 4/16/3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-523/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:13:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 25102
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 239/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 530-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Млинокомерц,Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1.воћњак 3. класе, пољопривредно земљиште; 2. ливада 2. класе, пољопривредно земљиште3. 3.шума 2. класе, шумско земљиште; 4. ливада 2. класе, пољопривредно земљиште; 5. ливада 2. класе,6.шума 2. класе, шумско земљиште 7. 7. ливада 2. класе, пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 2959,20 ; 2. 215.328,20 ; 3. 45.075,18 ; 4. 71.968,22 ; 5. 35.737,52 ; 6. 59.271,55; 7. 102.096,96
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:57:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 25101
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.241/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови Сад - РЈ Кикинда
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: монитор и ормар
  Опис предмета продаје: монитор SAMSUNG и дрвени трпезаријски ормар
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 36.000,00 динара - детаљеније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 25.200,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 25100
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ Реч народа, 1. спрат, лок.9
  Пословни број судског предмета: И.Ив 2/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Уљарица нова
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор ИМТ-533
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:36:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25099
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-621-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина иглерица, за сечење ручки и за сечење хилзни
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:32:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25098
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-390-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за производњу кеса и сто (иверица)
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:30:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 25097
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.4365/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.50/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство одбране
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стилско огледало, клуб сто, дрвена гарнитура, регал, уметничка слика
  Опис предмета продаје: Стилско огледало, клуб сто, дрвена гарнитура, регал, уметничка слика
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:26:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 25096
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.1542/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV.90/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Млин-унион" доо Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комоде, мали фрижидер, мали шпорет, дечији бицикл, пећ за пржење кестења
  Опис предмета продаје: Комоде, мали фрижидер, мали шпорет, дечији бицикл, пећ за пржење кестења
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25095
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-686/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-714/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАРКО СТАНКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом и објектом, земљиште уз зграду и објекат, објекат- породична зграда
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 18.500 еура у динарској противвредности по средњем курсу Нбс-а на дан вештачења
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:16:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 25094
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб, спрат II, стан 8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 56/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 107/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UPLINK SECURITY SERVICES DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил "Fiat punto, 1.200 cc"
  Опис предмета продаје: аутомобил „Fiat punto, 1.200 cc ”, година производње-2003. године, број шасије ZFA18800004689436, р. бр. 000355
  Процењена вредност предмета продаје: аутомобил „Fiat punto, 1.200 cc ”, година производње-2003. године, број шасије ZFA18800004689436, р. бр. 000355- чија процењена вредност на дан пописа 27.05.2019. године износи 160.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: - аутомобил „Fiat punto, 1.200 cc ”, година производње-2003. године, број шасије ZFA18800004689436, р. бр. 000355- 80.000,00 динара.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25093
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-685-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Vox” Кауч Веш машина “Beko”
  Опис предмета продаје: Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Vox” Кауч Веш машина “Beko”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 3.500,00 3.500,00 4.200,00 6.300,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:33:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 25092
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 516/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка ад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:28:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 25091
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 1иив-1/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ПОЉОПЛАСМАНИ МДМ"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле
  Опис предмета продаје: 1/1 удели изв. дужника на парцели 742, породична стамбена зграда пр1, земљиште под зградом - објектом 64м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5а 00 м2, њива 2 класе, површине 5а 15м2, у Банатском Брестовцу
  Процењена вредност предмета продаје: 4.720.928,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.360.464,00 РСД


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:16:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 25090
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-5249/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2084/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-стан
  Опис предмета продаје: бр. Парцеле 5891, број дела парцеле 1, ул. Илије Стреле 6, евиденцијски број посебног дела објекта: 24, број стана посебног дела објекта 56, број улаза посебног дела објекта: 6, број спрата посебног дела објекта: осми спрат, собност посебног дела објекта: четворособни стан, корисна површина дела објекта у м2: 88м2, начин коришћења посебног дела објекта: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 5.288,188,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.701.731,60 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:09:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 25089
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 252/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 дела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 дела породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 723.290,10 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 506.303,07 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767