ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 14:29:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22527
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-293/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ЕИ Ниш 51”, Кауч, Сто и четири столице, Веш машина “indesit”, Ел. Шпорет “Слободан”, ТА пе
  Опис предмета продаје: Телевизор ЕИ Ниш 51”, Кауч, Сто и четири столице, Веш машина “indesit”, Ел. Шпорет “Слободан”, ТА пећ “Препород”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 4.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-28 14:21:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22526
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 2090-2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 580-2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи, телевизор, гоблен
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, телевизор, гоблен
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара, 1.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара, 300,00 динара, 900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 13:54:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22525
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1175/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51cm, Замрзивач “Obodin” 410l, Ел. Шпорет “Končar”, Кауч, Фрижидер “ Gorenje”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51cm, Замрзивач “Obodin” 410l, Ел. Шпорет “Končar”, Кауч, Фрижидер “ Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 13:44:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22524
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ395/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ381/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАЈКОВИЋ СТАНКА И ТАЈКОВИЋ РАДОВАН из Сремске Митровице
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: парцела са објектима, породична стамбена зграда, помоћна здрага
  Процењена вредност предмета продаје: 6.594.714,42 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 13:00:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22523
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А230/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрљача, дворедни плуг;
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 11:55:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22522
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br.139/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.228/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 10:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 22521
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-118/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-359/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности, пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Ливаде 5 класе на кп.бр. 1092/3, површине 34а30м2, уписано у лист непокретности број 177 КО Мајданпек у вредности од 41.160,00 динара; -Њиве 5 класе на кп.бр. 1105/2, површине 49а62м2, уписано у лист непокретности број 177 КО Мајданпек у вредности од 74.430,00 динара; -Њива 5 класе на кп.бр. 1107/10, површине 1ха30а86м2, уписано у лист непокретности број 177 КО Мајданпек, у вредности од 196.290,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 196.290,00 динара 74.430,00 динара 41.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.145,00 динара, 37.215,00 динара, 20.580,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 09:19:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22520
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 420/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: крава са маркицом 6765
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 09:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22519
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ии164/03
  Број предмета јавног извршитеља: ии73-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор у приземљу
  Опис предмета продаје: пословни простор у приземљу, површине 159м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 3.729.672,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.237.803,29 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 08:35:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22518
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-87/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: приколица за стоку, двобразни плуг, таруп, машина за сушење веша, замрзивач, веш машина, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000-20.000
  Почетна цена предмета продаје: 2..500-10.000


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-06-28 08:03:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 22517
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 20/5/26
  Пословни број судског предмета: ИИ 250/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 871/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ БАБИЋ РАВНО СЕЛО ПЕТРА ДРАПШИНА 8
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БАЛВАНИ КОМАДА 120 ЗА ОГРЕВ И ОБРАДУ
  Опис предмета продаје: БАЛВАНИ КОМАДА 120 ЗА ОГРЕВ И ОБРАДУ ДУЖИНЕ 8 М
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 840.000,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 07:34:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 22516
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1490/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Волф
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Троипособан стан, 84 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.512.292,94
  Почетна цена предмета продаје: 3.858.605,06


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-27 17:38:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22515
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: Ии.566/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.11/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Брзак
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3. класе у грађевинском подручју
  Опис предмета продаје: Њива 3. класе у грађевинском подручју, површине 580м2 потес Фештер, власништво извршног дужника у 1/2 идеалног дела
  Процењена вредност предмета продаје: 660.035,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 462.024,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 17:33:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22514
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-593/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-497/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Костић из Кленка, ул. Пиланска бр.23
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: орман, висећа полица, витрина, полица, телевизор марке "VIVAX", компјутер, тастатура, монитор, компјутерски миш, компјутерски сто, полице, доњи и горњи кухињски елементи, микроталасна, ормани, полице
  Процењена вредност предмета продаје: 106.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.200,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 16:42:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 22513
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 2И.ИВ. 259/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 442/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 15:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 22512
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Десимира Јовановића Чиче 18
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-221/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK " AD
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 15:49:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 22511
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 630/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 193/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијамант ад за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор "Telefunken", мултифункционални штампач "Canon", телефонска централа "Panasonic"
  Процењена вредност предмета продаје: 470.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 329.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 15:07:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 22510
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Милоша Ђурића 7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 14:37:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22509
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИВ.13/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке "FIAT" тип "STILO 16V" караван, 196 cm3,бензин, плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 14:31:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22508
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br.57/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 74/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 87.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.900,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767