ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:03:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 23011
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава бр. 58а
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 401/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 75/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сигулински Песцхл Ксенија
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: викенд кућа са плацом
  Процењена вредност предмета продаје: 2.597.135,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.298.567,50 рсд


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 12:16:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 23010
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: П-952/2016 од 18.04.2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-102/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Привредни суд у Нишу
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке “Philips” LED,Угаона гарнитура крем боје,Компјутер (миш ком. 1, тастатура ком. 1, ку
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 278.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 139.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 14:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23009
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1416/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 32”, Фрижидер “Ободин”, Ел. Шпорет “Горење”, Кауч, Сто и три столице, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 32”, Фрижидер “Ободин”, Ел. Шпорет “Горење”, Кауч, Сто и три столице, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00, 5.000,00, 8.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00, 2.500,00, 4.000,00, 3.000,00, 1.500,00, 1.500,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-21 13:43:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23006
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 353/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 346/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД "ТОПЗАЛОГ" ДОО БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Вршцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.578.127,87
  Почетна цена предмета продаје: 1.289.063,93


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-12 13:19:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 23005
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 1 И-296/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-12/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД " Finance Consulting" доо Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: 1/4 дела непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 88.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.100,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 12:06:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 23003
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: и.ивк 162/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле доо
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: скутер, косачица
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 11:08:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23001
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 346/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 137/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОдевски Видан и Додевски Светлана
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом на којем се налази породична стамбеном зградом, земљиште под зградом-објектом са помоћном зградом и земљиште уз зграду-објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 2.951.952,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 11:03:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23000
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди - судске јединице Нови Кнежевац I-3 Ии-52/2019 од 18.03.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 153/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружа каталин
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретност 93 КО Чока парцела број 893 њива 1 класе у улици Бориса Кирдича површине 8а93м2 земљиште у грађевинском подручју уписано као власништво извршног дужника Ласла Берчека 1/1 што у природу представља нелегализован објекат који по извештају стручног лица Живојина Филипова од дана 06.05.2019 године чини стамбени објекат површине 132,61м2 процењене вредности 1.445.078,00 и процењене вредности грађевинске парцеле у износу од 1.786.000,00 динара. На парцели се н
  Процењена вредност предмета продаје: 2.063.678 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 10:18:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22999
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 3338/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.134/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Privredno društvo B2 HOLDING KAPITAL D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНЕ И АЛАТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 608.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 182.400,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 09:24:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22993
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 669/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 670/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски завод Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 449.084,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 314.358,8 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 09:20:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22992
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИВ 671-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 200/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 172.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 120.400,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-19 08:34:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22991
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.И.476/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.144/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNIPROMET" DOO, Чачак, ул. Булевар Ослободилаца бб, МБ 07364954, ПИБ 101297718
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило и др.
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:29:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22990
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИ-2434/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.511/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Обрадовић, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 106.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-19 08:30:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22989
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-83/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-184-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључна тракторска возила и др
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:50:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22988
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1376/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.228/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FITO FLORA DOO TOPONICA KNIĆ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 49
  Назив предмета продаје/наслов продаје: производи из пољопривредне апотеке
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 232.077,50
  Почетна цена предмета продаје: 116.038,75


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-18 15:21:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22983
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 133/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И, 367/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНГЕЛИНА ВУКИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 4. класе површине 74а 38м2, њива 6.класе површине 67а 46м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.343.014,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-07-18 15:07:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 22982
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИВ-50/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-55/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NDM ASSET RESOLUTION DOO BEOGRAD (pristupio OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Више непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја земљишта, њива и објеката
  Опис предмета продаје: OГЛАШАВА СЕ ПРВА јавна продаја путем усменог јавног надметања на непокретностима уписаним у Лист непокретности број 3563 КО Ченеј код Службе за катастар непокретности Нови Сад 2, које су у целости власништво извршног дужника и продају се обједињено и то: парцела број 3637/1 укупне површине 18 а 95м2 потес Пејићи и парцела број парцела 3637/2 укупне површине 1ха 37а 97м2
  Процењена вредност предмета продаје: 17.682.293,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.609.375,80 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-18 15:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22981
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ310/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ294/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине у габариту 86м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.201.860,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 11:11:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22980
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И,Ивк, 354/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"Крагуејвац
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и монитор
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:19:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22979
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.194/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.76/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767