ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 16:30:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 21817
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-126/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Globos osiguranje
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гитер блокови, круњач, цемент
  Опис предмета продаје: - 4 неотпаковане палете гитер блокова „Дрина“ (200 комада), ред. бр. 000418,; круњач и прекрупач црвене боје, ред. бр. 000434; беочински цемент 50кг, 32,5 R, спакована 30 џака, ред. бр. 000434
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 16:01:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 21816
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-2504/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-677/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Огњановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 53
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 5.392.045,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.696.022,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 15:25:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21815
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 222/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 222/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 222/2018 од 27.06.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 222/2018 од 27.06.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 14:31:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 21814
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-345/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRANDE ADRIATIC FOOD DOO LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто "FIAT DOBLO"
  Опис предмета продаје: • Аутомобил FIAT, • Модел-DOBLO, • Број шасије –ZFA22300005138508, • Број мотора- 223A500001280679, • Год.производње-2003, Регистарске ознаке – ŠI016-HY,
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-06-27 14:11:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21813
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 842/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 383/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марика Брашован
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела са воћњаком у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.873.935,03
  Почетна цена предмета продаје: 936.967,51


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 08:47:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 21812
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИВ-198/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-151/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ТОМСИН ДОО, ШАБАЦ, Шабац, ул. Пастерова бр. 12, МБ 07641818, ПИБ 100090168
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прскалица и плуг
  Опис предмета продаје: 1. Прскалица марке “ АГРОМЕХАНИКА” Крањ, тип производа AGP, модел 1500 EN, капацитета 1500 l, маса празног - 605 kg, скупна маса - 2250 kg, година производње 2008, серијски број 080024 2. Плуг – тробразни марке “ VOGEL & NOOT “, година производње 2002, тип LF2S563A36, број 056508 – FARMER 3S – M950
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 240.000,00 дин., 2. 292.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 120.000,00 дин., 2. 146.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 13:58:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21811
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1345/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 553/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН РАЈКУЦИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и столице, замрзивач, приколица за трактор кипер, сетво спремач, балирка, дрљач
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 9.000,00 динара, 100.000,00 динара, 50.000,00 динара, 180.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара, 4.500,00 динара, 50.000,00 динара, 25.000,00 динара, 90.000,00 динара, 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:00:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21810
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 252/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Мадаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 објекта
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 530 К.О. Житиште
  Процењена вредност предмета продаје: 878.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 439.200,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 13:21:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21809
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 121/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 121/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле, доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 13:13:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21808
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: Иивк 705/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 705/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа финанце доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 12:57:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 21807
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб, спрат II, стан 8
  Пословни број судског предмета: И.И 135/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DPS KLAS GROUP
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prikolica,traktor,plug,sto,stolice,fotelja,televizor,natkasna za televizor,kuhinjski elementi,dvosed
  Опис предмета продаје: Početna cena na prvoj javnoj prodaji određena je u visini od 50% od procenjene vrednosti i iznosi: -za dvoosovinsku prikolicu r.br. 000419- 80.000,00 dinara -za traktor IMT, r.br. 000420- 100.000,00 dinara -za dvobrazni plug „LEOPARD“ r.br. 000436- 9.000,00 dinara -za trpezarijski sto r.br. 000361- 4.000,00 dinara -za trpezarijske stolice, 6 komada, r.br. 000362- 1.000,00 dinara po komadu -za fotelju, r.br. 000363- 5.000,00 dinara -za televizor „SAMSUNG“ WS-32Z308T, r.br. 000364- 3.300,00 dina
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 15:48:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21806
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 4.453.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.117.100,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-05-29 11:52:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 21805
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 4403/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 110/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Сладић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двоипособан стан,у ул. Војводе Шупљикца бр. 9, Нови Сад, површине 67 м2, на другом спрату зграде бр. 1, број улаза 9, бр. посебног дела 16
  Процењена вредност предмета продаје: 10.441.757,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.309.229,90 дин.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 11:08:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21804
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 1463/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 3/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште, Лист непокретности број 581 КО Месарци
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 10:35:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21803
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-444/2017 од 21.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 450/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: УТВРЂУЈЕ СЕ вредност непокретности уписане у лист непокретности број 13112 КО Бечеј - породичне стамбене зграде на парцели број 7680 у улици Мајора Нађ Шандора број 42 у износу од 3.389.903,44 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.389.903,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 13:09:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 21802
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-559/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Обједињена наплата" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски елементи сиво беле боје, Телевизор марке “VOX” 32 инча и Веш машина марке “BEKO”
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.000.00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 15:14:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21801
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 127/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 127/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПОШТА НЕТ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 127/2016А од 27.06.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 127/2016А од 27.06.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 08:26:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21798
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: I-39- ИИв бр. 102/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 до 475.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 07:29:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 21797
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ии 250/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 250/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агро-Банекс" доо Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: покретне ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 19:21:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 21796
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-391/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-201/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПАПИЋ ГЕОРГИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: некретнине уписане улист непокретности број 1904 к.о. Бачка Паланка – град парцела број 6893, земљиште под зградом – објектом у ул. Иве Лоле Рибара бр. 230, површине 64м2, земљиште под зградом објектом у ул. Иве Лоле Рибара површине 14м2, земљиште под зградом – објектом у ул. Иве Лоле Рибара површине 46м2, земљиште уз зграду у ул. Иве Лоле Рибара површне 01а и 73м2, укупне површине 2а и 97м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда у ул. Иве Лоле Рибара бр. 230, број зграде 1, објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 1.632.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.142.400,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767