ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1472 активних, од укупно 29080 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-07-30 09:56:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 30455
  Датум продаје: 2020-09-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Иив. 278/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-328/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Јелена Цакић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 30.07.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 30.07.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 30.07.2020. године


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-09-03 11:21:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 30454
  Датум продаје: 2020-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-822/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2017/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕСИМИР ЈАШАРЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-07-30 09:32:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30453
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Хајдук Вељкова бр.29 локал 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 659/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Ваљево" Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед, полован,тамно-браон боје; Сто, клупски, полован; Фотеља, тамно-браон, полован
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-08-31 12:40:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30452
  Датум продаје: 2020-09-28
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И-5686/2010
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 302/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милија Мићић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 до 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 до 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-09-15 10:28:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 30447
  Датум продаје: 2020-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-26222/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4086/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније описано у
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-09-01 13:43:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 30446
  Датум продаје: 2020-09-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив 2725/20
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 235/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ISA ACCOUNTING DOO BEOGRAD – VRAČAR
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословна зграда у Великој Плани
  Опис предмета продаје: Продаје се пословна зграда бр. 3 са припадајућим земљиштем под објектом утврђене меродавне површине 628 м2, која се налази у Великој Плани, на адреси у Војводе Мишића.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.055.318,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2020-08-27 15:04:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 30445
  Датум продаје: 2020-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.Ив.224-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 33/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД , Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња, телевизор, сто, веш машина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00; 8.000,00; 4.000,00; 1.500,00; 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00; 4.000,00; 2.000,00; 750,00; 3.000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2020-08-27 15:01:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 30444
  Датум продаје: 2020-09-25
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.Ив.221-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД , Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња, телевизор, сто, веш машина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 7000,00; 4000,00; 1500,00; 1500,00;12000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4900,00; 2800,00, 1050,00; 1050,00; 8400,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-07-29 14:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 30443
  Датум продаје: 2020-09-09
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И 950/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 114/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка а.д. Београд у стечају из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословна зграда у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се имовинска целина која се састоји од пословне зграде (зграда бившег "КЛУЗ-а") површине укупно 2.583,58 м2 и трафо станица која се налази у ул. Мите Ружића бр. 8 у Београду.
  Процењена вредност предмета продаје: 75.801.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.480.960,00 динара (60% од процењене)  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2020-08-27 14:58:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 30441
  Датум продаје: 2020-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.Ив.223-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД , Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор, приколице, цистерна
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2020-08-27 14:53:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 30440
  Датум продаје: 2020-09-25
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.Ив.222-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД , Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња, телевизор
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 и 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 и 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2020-09-28 14:53:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 30439
  Датум продаје: 2020-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 1. спрат, сала 212
  Пословни број судског предмета: И.И.33-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милка Хомоља
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за производњу обуће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-07-29 13:18:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 30436
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 513/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 643/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.586.170,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.293.085,20 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-09-29 15:34:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 30432
  Датум продаје: 2020-10-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-21294/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2846/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE ALGO DOO NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 12.10.2020. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 12.10.2020 године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 12.10.2020. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ненад Милић
  Датум и време постављања: 2020-09-18 13:29:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milicn@gmail.com
  Контакт телефон: 019542180
  ПИБ: 111874861
  Матични број: 65709112

  Број записа у бази: 30425
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ненада Милића, Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
  Пословни број судског предмета: ИИ.74/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1460/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Јакубовић
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке Vivax, Витрина, Фрижидер Gorenje - мали, Замрзивач Gorenje, Веш машина Gorenje, Кау
  Опис предмета продаје: Половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-07-29 11:47:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 30424
  Датум продаје: 2020-09-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-1441/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-412/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Минић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна имовина
  Опис предмета продаје: пећ за печење пица, дупликатор
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара; 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара; 29.000,00 динара


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2020-08-26 08:52:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 30422
  Датум продаје: 2020-09-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.473/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр.814/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милета Гајић, Александровац, ул. Велика Крушевица бб
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 2.636.579,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: Ближе одређено у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-07-28 15:13:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 30411
  Датум продаје: 2020-09-08
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И 1400/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 206/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграде
  Опис предмета продаје: приземна зграда занатства и личних услуга, број зграде 1 саграђена на кат. парцели бр. 2995/13 КО Инђија, као и Приземна породична стамбена зграда број зграде 1, приземна породична стамбена зградаброј зграде 2 и приземна породична стамбена зграда број зграде 3 саграђене на парцели бр. 2995/5 КО Инђија. објекти имају нелегалне доградње
  Процењена вредност предмета продаје: од 7.439.843,36 динара до 8.241.958,51 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.463.906,01 динара до 4.945.175,10 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-08-18 14:50:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 30410
  Датум продаје: 2020-09-15
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 9 II 24528/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 10 II410/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб ЛИкић, Небојша Ликић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари за домаћинство
  Опис предмета продаје: тросед и две фотеље, лежај са постељином, кварцна пећ, делови кухиње
  Процењена вредност предмета продаје: тросед и две фотеље - 5.000,00 динара , лежај са постељином 4.000,00 динара , кварцна пећ 1.100,00 динара , делови кухиње- 3.000,00 динара што укупно износи 13.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.550,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-08-26 13:43:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 30407
  Датум продаје: 2020-09-23
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 863/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 166/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DR, THEISS D.O.O BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 127.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767