ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1401 активних, од укупно 26022 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 08:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 27014
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-3855/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1707/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Поштанска штедионица
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 53000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 26500 рсд


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 09:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 27012
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-252/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-350/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО GETRACO ДОО БОЉЕВЦИ, БОЉЕВЦИ, ул. БРАЋЕ ИКЕР бр. 74, МБ 20313323, ПИБ 105105061
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ
  Опис предмета продаје: 1. Кожна гарнитура бордо боје, двосед, тросед и фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 09:25:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 27007
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-187/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-244/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK А.Д БЕОГРАД, Београд - Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 6, МБ 07726716, ПИБ 100228215
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: 1. Возило марке “ ŠKODA FELICIA 1.3 ”, број шасије TMBEEA61317344216, број мотора 7811353108315, година производње 2000, регистарске ознаке RU059-PD, регистрација истекла 25.04.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 93.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 46.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-01-20 11:24:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27006
  Датум продаје: 2020-02-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 222/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 227/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 943.368,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 471.684,40 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 11:40:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 27004
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-13/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И.16/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Зечевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Бансек за кројење- ВАР СТРОЈ П-С ГОСТОЛ
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.000,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2020-01-20 11:16:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 27003
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ917/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: земљиште уз зграду објекат и породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.251.995,67
  Почетна цена предмета продаје: 2.276.396,97


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-01-20 11:00:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27000
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: И-339/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.318/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ливаде и шуме
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 11:41:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 26999
  Датум продаје: 2020-04-13
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 116/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 417/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТО ПОСТО ДОО
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 128000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 64000 рсд


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 14:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 26992
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-269/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1400/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BILJANA MILANOVIC PR, TR NODY ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26991
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-330/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.84/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Мерковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7136871554 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 2. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7143630794 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 3. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7179692974 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 4. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7157005957 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 5. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7107005950 –
  Процењена вредност предмета продаје: 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД +176.410,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-03-03 09:09:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26990
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв-238/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.78/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.- NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Небојша Лабус, Суботица, ЈМБГ: 0709975820040, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 16491 КО Нови Град и то: парц.бр. 15293/1 – виноград 1.класе, површине 8а98м2, у улици Љермонтова;
  Процењена вредност предмета продаје: 469.882,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:21:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26989
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1. ИИв.570/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.64/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршних дужника Ласло Берењи, Шупљак, ЈМБГ:2803970820054, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 13477 КО Палић и то: парц.бр. 6746/1 – земљиште под зградом - објектом, површине 4а43м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Лудашки шор 202, - објекат изграђен без дозволе; земљиште под зградом - објектом, површине 1а59м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Лудашки шор - - објекат изграђен без дозволе; земљиште под зградом - објектом, површине
  Процењена вредност предмета продаје: 10.428.486,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26988
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.517/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.150/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Istvan Tanacs
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: 1. Аутомобил TOYOTA, тип RAV 4 SOL, рег. ознаке: SU059-OS, број шасије: JTEHH20V906130080, чија је регистрација важила до 13.08.2015. године, - процењује се на износ од 573.934,00 РСД
  Процењена вредност предмета продаје: 573.934,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:16:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26987
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии472/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.141/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност у власништву Ратка Марића, ЈМБГ:0106963193060, обим удела 1/1, лица које је дужно да трпи намирење, уписана у лист непокретности бр.1349 КО ЛОВЋЕНАЦ: парц.бр 381: земљиште под зградом - објектом, површине од 88м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Ђуре Ђаковића 6; земљиште под зградом - објектом, површине од 68м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Ђуре Ђаковића; земљиште уз зграду - објекат, површине од 3а10м2;
  Процењена вредност предмета продаје: 810.451,35 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:15:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26986
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.402/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.118/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HERBA COOP EXPORT IMPORT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Зоран Стефановић, Суботица, ЈМБГ: 2405962822506, обим удела 9/45, уписана у лист непокретности бр. 7539 КО НОВИ ГРАД 2.непокретност извршног дужника Зоран Стефановић, Суботица, ЈМБГ: 2405962822506, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 15743 КО НОВИ ГРАД
  Процењена вредност предмета продаје: 143.868,00 РСД + 2.550.307,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:12:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26985
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: И.И.100/19
  Број предмета јавног извршитеља: 2Ии-98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD / Република Србија - Министарство финансија
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Мишо Гале, Сента, у својини лица које је дужно да трпи намирење на непокретности, Ласло Ласло, Сента, ЈМБГ: 2907978820117, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр.18213 КО Сента: парц.бр. 1547/1 –стан, површине од 47м2, четврти спрат, број посебног дела 17, број зграде 1, број улаза 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Златне Греде 2;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.155.702,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:11:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26984
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2Ии-297/2019,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.79/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Ерика Берта, Ново Орахово, ЈМБГ: 1907961825058, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр.1807 КО НОВО ОРАХОВО: парц.број 916: земљиште под зградом - објектом, површине од 2a59м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Братства Јединства 40; земљиште под зградом - објектом, површине од 33м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Братства Јединства; земљиште под зградом - објектом, површине од 60м2, на коме је саграђена помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.903.064,22 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 13:53:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 26982
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I 6 И И-1035/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ163/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хајрудин Балтић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку И.И163/2017 од 18.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 229.645,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 114.822,50 дин.


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 14:51:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 26968
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-89/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И-54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТКР "ГАМИС" Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. телевизор; 2. музичка линија; 3. Кожна гарнитура; 4. Клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: Укупно 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2020-01-17 13:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 26959
  Датум продаје: 2020-02-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. а324/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. а324/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило, Волксваген поло СДИ, 2002. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767