ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 12:12:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 24389
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ 3529/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 315/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DUTB DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 45 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве 2 и 3 класе
  Опис предмета продаје: њиве 2 и 3 класе
  Процењена вредност предмета продаје: 12.401.485,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.681.040,07 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 12:08:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 24388
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-287/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,Телеком Србија" а.д. Београд ул. Таковска бр.2
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 12:04:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 24387
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 2169/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 465/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: двособан стан,број стана 8,корисне површине 58 м2,на првом спрату зграде,улица Булевар Војводе Мишића 51
  Процењена вредност предмета продаје: 10.741.373,86 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.518.961,70 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 11:30:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 24386
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг 25
  Пословни број судског предмета: И.И.37/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцела 1369, њива 7.класе, површине 1ха 03а 66м2 уписана у ЛН 908 КО Деч
  Процењена вредност предмета продаје: 1.247.467,82 дин
  Почетна цена предмета продаје: 623.733,91 дин  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 11:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24385
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 264/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 421/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.471.418,12 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.029.992,68 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 15:05:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24384
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 315/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM Debt management доо Београд - Савски венац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, габарита 140 м2, број етажа Пр + Сп
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 09:59:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24383
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-74-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fox” lcd 32” Кауч Шпорет на дрва Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fox” lcd 32” Кауч Шпорет на дрва Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 6.000,00 8.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 3.000,00 4.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 09:36:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24382
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-789-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” Кауч Орман Замрзивач “Obodin”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” Кауч Орман Замрзивач “Obodin”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 1.500,00 3.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 08:04:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24380
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.Ив.115/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.109/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit agricole banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: комбиновани фрижидер-1ком, шиваћа машина марке Багат-1ком, веш машина Bosch-1ком, тв самсунг-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 08:40:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24379
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.846/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.923/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђевић Борица из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips-1ком, dvd vox-1ком, трпезаријска витрина-1ком, веш машина Miele-1ком, регал са огледалом-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-25 08:32:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24378
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 5047/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пионир АД Србобран
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: радне машине`
  Опис предмета продаје: белорус...
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 08:13:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 24377
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии. 167/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 263/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јеврем Рогић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Пословни простор на првом спрату стамбено-пословне зграде изграђене на кат. парцели бр 9046/2 КО Ужице, Ул. Омладинска бр. 28.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.418.810,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.393.167,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 16:10:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24376
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК А344/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Надгробна плоча, надгробни споменик, надгробни споменик са крилима од мермера
  Опис предмета продаје: Надробна плоча од мермера црне боје, надгробни споменик са крилима од мермера црне боје 1x0,5m дебљине 8цм, надгробни споменик са крилима од мермера црне боје 90x 50 цm дебљине 6цм
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 16:05:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24375
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1957/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САША П.ИЧИН
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор марке ТЕСЛА, Веш машина марке SIMENS
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-10-25 12:56:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 24374
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: 4 Ии-292/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-48/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Центар за социјални рад општине Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: цистерна за воду Мајевица
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 15:51:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 24373
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИв 1151/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Ивановић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаража површине 13 м2
  Опис предмета продаје: гаража бр. 5, површине 13 м2, постојеће у згради бр. 7, у улици Поречкој у Београду, кат.парц. 75/1 КО Палилула
  Процењена вредност предмета продаје: 1.259.822,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 881.875,40 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 15:32:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24372
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии.1986/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.556/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Grunding" црне боје, телевизор "Vivax" црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара, 9.100,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 07:57:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24371
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1012/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: замрзивач Ободин-1ком, tv vox-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:19:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24370
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1038/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox-1ком, витрина за тв-1ком, комбиновани фрижидер-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 15:06:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 24369
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 2/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО УЉАРИЦА НОВА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор IMT 533
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767