ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-06-21 09:47:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21628
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 17/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Цветановић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Опову
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.324.010,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.162.005,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:46:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21627
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 6И.И-6396/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1015/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Стевановић, Стефан Јањић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: стаклени сточић (са оштећењем), комода за дневну собу браон боје, дигитална вага, убодна тестера "Black decker", косачица Villager 1000e, пумпа за воду-2 комада, табуре плаве боје, усисивач Elin 2200W
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.500,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара/комад, 2.500,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.400,00 динара, 1.800,00 динара, 1.050,00 динара, 1.500,00 динара, 1.800,00 динара, 900,00 динара/комад, 750,00 динара, 1.800,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:37:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21626
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 1Иив-546/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.77/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Лап топ "Acer", телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,оо динара, 12.000,оо динара,
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00, 3.600,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-06-25 14:01:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21625
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 770/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 322/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СМ Борча
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:20:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21624
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-208/2018 од 16.08.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 305/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 14790 КО Кикинда Број парцеле 10602/2 брзг 1 породич
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 14790 КО Кикинда Број парцеле 10602/2 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2 помоћна зграда све пр 1 Водица Приватна својина Илона Новак, Кикинда, ул. Браће Богарошки бр. 202, ЈМБГ 3011974845019 обим удела 1/1 Постоји забележба постојања дела стамбене зграде бр 1 на парцелама 10602/2 и 10602/3 власништво извршног дужника, у износу од 720.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 720.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:16:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21623
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 765/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NACIONALNA SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21621
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судске јединице Нови Бечеј I-6 Ии-1/2019 од 11.01.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 41/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кредит Агриколе банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: 1. Њива 3. Класе, потес Либе, кат. парц. 10148, површина 86а 47м2 процењене вредности 870.975,00 динара 2. Њива 3. Класе, потес Либе, кат. парц. 10149, површина 85а 23м2 процењене вредности 858.832,00 динара 3. Њива 3. Класе, потес Либе, кат. парц. 10152, површина 1ха 14а 86м2 процењене вредности 1.156.916,00 динара 4. Њива 2. Класе, потес Либе, кат. парц. 10507, површина 94а 51м2 Њива 4. Класе, потес Либе, кат. парц. 10507, површина 15а 21м2 процењене вредности 1.105.131,00
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 12:56:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 21620
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165а
  Пословни број судског предмета: 5.И.И бр.17286/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр. 554/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Сувајџић-Вуковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку (више покретних ствари - канцеларијски намештај)
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 дин


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-06-21 12:22:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 21619
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул. Илије Стојановића бр. 12.
  Пословни број судског предмета: И.И 1184/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 402/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светлана Калинић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 892.083.74 динара
  Почетна цена предмета продаје: 446.051,87 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 12:09:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21618
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: II.498/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II.774/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BOLTONA LUCIANO
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o prvoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00 din.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 15:23:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 21617
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А581/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска прскалица
  Опис предмета продаје: тракторска прскалица, АГРО, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 15:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21616
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 416/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1719/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште под зградом, њива 2. класе, воћњак 2. класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште под зградом, њива 2. класе, воћњак 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 5.930.757,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 11:40:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 21615
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ив-204/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 31.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 22.050,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 11:28:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21614
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: И 815/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 136/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Београду
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда пословних услуга
  Опис предмета продаје: зграда пословних услуга
  Процењена вредност предмета продаје: 1.075.205,04 динара
  Почетна цена предмета продаје: 537.602,52 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-05-22 11:25:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 21612
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.И.522-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.198-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТКЗР ОБРАДОВИЋ Пожега, Пожега, ул. Немањина бр. 10, МБ 51622386, ПИБ 100861751
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 11:19:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 21611
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-339/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, гардеробер
  Опис предмета продаје: телевизор Samsung, телевизор Toshiba екран 80 032, гардеробер иверица беле боје 153, гардеробер иверица натур боје 183
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 15:38:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 21610
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ 601/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1791/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 109.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 12:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 21608
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИВК 1310/13
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке: ZASTAVA IN 1.1. 2006 .
  Опис предмета продаје: путничко возило марке: ZASTAVA IN 1.1. бр. шасије: VX1145A0001104653 бр. мотора: 128A0641611664 година производње: 2006 рег. ознака: BG 405 ČY
  Процењена вредност предмета продаје: 77.778,51
  Почетна цена предмета продаје: 23333,553


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 11:52:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21607
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 15 П2.561/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛЕД ТВ и бицикл
  Опис предмета продаје: ЛЕД ТВ SAMSUNG, црне боје и бицикл марке HKL, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 25.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 12.500,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 11:01:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21606
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE d.o.o., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, веш машина и бојлер
  Опис предмета продаје: Телевизор "GRUDING"; Веш машина "ГОРЕЊЕ" и Бојлер беле боје "MULLER"
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 30.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 15.000,00 - детаљније у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767