ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 14:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 22615
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.1205/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.177/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајевић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шпорет на дрва, трокрилни ормар, црт тв, комода за тв, машина за веш, гарнитура од коже, комода за т
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% утврђене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 13:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22614
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 415/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-278/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Воја Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 14:59:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 22608
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 6ИИ 3346/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,гарнитура 2 ком, монитор,полица
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 11:23:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22607
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 3199/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1071/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕНЕРГЕТИКА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Два аутомобила и прикључно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 330000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 165000 рсд


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 15:13:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22605
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 56/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 39/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Будимка" АД у стечају, из Пожеге
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.016.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 09:36:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22604
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Иив. 22/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 64/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МИЛОВИЋ" ДОО из Пожеге
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.303.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 13:26:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22603
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии. 613/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 616/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борис Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 70.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 09:38:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 22602
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И-1977/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-800/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Крстић, Орашје, ЈМБГ 2311978746635
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Дворедна садалица за кукуруз, Двобразни плуг LEMIND, Млин – крупара за кукуруз марке LIFAM
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-08-12 08:55:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 22601
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-3905/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-841/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖАКЛИНА ВАСИЛИЈЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.434.225,14 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.003.957,598 РСД


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-24 14:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22600
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 255/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 233/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентин Чубрак
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари разне
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 15:13:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22599
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 243/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Шипетић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак о продаји покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Балирка,тракторска приколица, тракторска коса, двобразни плуг, телевизор, минилинија, намештај...
  Процењена вредност предмета продаје: Укупно 796.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 08:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22597
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 5190/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-4492/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Halkbank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 410.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 08:21:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 22592
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-153/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-317/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „TOSHIBA“, дијагонала 38 инча, црне боје, Угаона гарнитура са две фотеље, сиво-беле
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 34.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.375,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 09:59:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22581
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман, Компјутерски сто, Телевизор “Vox” 51”, Кауч, Ел. Шпорет “Слобода”
  Опис предмета продаје: Орман, Компјутерски сто, Телевизор “Vox” 51”, Кауч, Ел. Шпорет “Слобода”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 2.000,00, 5.000,00, 6.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 1.400,00, 3.500,00, 4.200,00, 4.900,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-07-30 15:28:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22580
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 2555/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. 1, површине 71 м2, помоћна зграда бр. 2 површине 126 м2, све на катастарској парцели 11799/27, у ул. 3. Крајишке пролетерске бригаде бр. 39, ЛН 1210 КО Темерин
  Процењена вредност предмета продаје: 4.185.755,96 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.092.877,98 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 08:22:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22576
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-68/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 406/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alpha bank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покућство и стока
  Процењена вредност предмета продаје: 153000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 76500 рсд


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 15:05:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22574
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1475/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Спасић из Пирота, ул. Хризантема бр.35
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило марке ЗАСТАВА, модел YUGO 45 KORAL, година производње 1989.
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-07 09:14:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22572
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.322/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.457/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јефтић Дејан из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: m2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.5202/7 -земљиште под зградом-објектом површине 97м2 у ул.Добривоја Радосављевића Бобија 148/а, уписана у лн.бр.17845 КО Књажевац , у друштвеној својини извршног дужника ДВП Ерозија , удео 1/1, кп.5202/7 по култури пашњак 4.класе површине 0.09,03 ха уписана у лн.17845 КО Књажевац, у друштвеној својини извршног дужника ДВП Ерозија, удео 1/1, кп.5202/7 зграда бр.1-Зграда водопривреде -чуварница водотока бр.етажа ПР-1, СП-1, објекат има одобрење за градњу, уписан у лн.17845 КО Књажевац
  Процењена вредност предмета продаје: 45.700 евра
  Почетна цена предмета продаје: 22.850 евра  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 10:55:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22571
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 34/17
  Број предмета јавног извршитеља: ив 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 62000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 31000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 10:40:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22568
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-63/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 104/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MD - EX doo
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и опрема за кухињу ресторана
  Процењена вредност предмета продаје: 411000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 205500 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767