ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:08:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24173
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-81/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Опрема за козметички салон
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 92.400,00 дин.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 14:56:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24172
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ii1396/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130II393/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Miloš Ćirić, Valjevo
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24171
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-209/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1109/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 51.559.292,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.779.646,04 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 11:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24169
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 7 П 3333/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Штампач, скенер све у једном марке "HP PSC 2210", "RICOH FT 4522", аспиратор марке "Gorenje" и фрижидер "Satrap"
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00дин.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:18:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24168
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.340/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.242/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Њива 4. класе и њива 5.класе
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24167
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.651/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.304/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Нешић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке ИМТ 539
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 07:46:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24165
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 154/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24164
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-44/2019 од 01.07.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-281/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: Непокретности непокретности уписане у лист непокретности број 3975 КО Перлез Парцела број 204 потес викенд зона Њива 1 класе површине 1х34а30м2 грађевинско земшљиште власништво извршног дужника, у износу од 8.696.783,85 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 8.696.783,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:39:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24163
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.364/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.512/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милина Марковић из Уба
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке ИМТ 577
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24162
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.107/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.105/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Лукић Зарић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ( девет )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Кућне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24161
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 346/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧЕКИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: шума 3.класе, њива 3.класе, њива 3. класе, њива 4. класе, земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, породична стамбена зграда, помоћна зграда,
  Процењена вредност предмета продаје: од 126.315,86 динара до 886.297,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:58:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24160
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 10 п2. 140/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.А39/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: две сателисте антене и један мобилни телефон SAMSUNG S3
  Опис предмета продаје: две сателисте антене и један мобилни телефон SAMSUNG S3
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 30.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 21.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:52:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24159
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 10/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 431/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: Веш машина марке горење и замрзивач марке горење
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.200,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:45:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24158
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 366/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 308/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан и пословни простор
  Опис предмета продаје: двособни стан који се налази на прво спрату зграде за колективно становање, површине 38м2, у Новој Пазови и пословни простор за који није утврђена делатност-остава
  Процењена вредност предмета продаје: од 189.331,04 динара до 1.443.649,18 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:35:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24157
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 181/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миладин Марковић и Раде Ђукић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 ДИНАРА ИТД
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 ДИНАРА ИТД


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:35:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24156
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-314/2018 од 31.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 186/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3682 КО Зрењанин 1 Двособан стан број 2 површине 65м
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 3.626.686,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:16:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 24154
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 1934/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 61/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стајић Зорка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор, површине 37м2,који се налази у улазу број 8 вишестамбене зграде у Новом Саду, ул. Војводе Бојовића, изграђен на парцели број 9815 КО Нови Сад 1, уписан у лист непокретности број 17096 КО Нови Сад 1.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.099.315,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.269.520,50 дин


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 09:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24153
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-65/2019 од 27.03.2019.
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-192/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-10-16 17:13:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 24149
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.531/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.251/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovna pokretna stvar.
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 16:19:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24148
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-451-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-227-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Сарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 12.600,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767