ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1771 активних, од укупно 23388 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 10:42:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24104
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-862/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2925/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 39000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 10:32:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24103
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 390/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 413/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANKA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 28000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 14000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 09:16:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24099
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-245/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1261/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТП Србија
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Бицикле и баштенска опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 95000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 47500 рсд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:45:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24098
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ268/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ227/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Замрзивач, машина за сушење веша, машина за веш, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 08:23:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24097
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-36/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 46000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 23000 рсд


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 12:11:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24096
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 7 Иив бр. 169/16
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.Ив 188/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/2 на породично - стамбеној згради са земљиштем под зградом - објектом
  Процењена вредност предмета продаје: 323.164,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 226.215,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 08:21:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24095
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 4/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 31000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 15500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 08:01:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24094
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-817/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 715/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско Комерцијална Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 37000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 18500 рсд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24093
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ111/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ206/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРКОВИЋ БРАНКО
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 парцела са објекотом
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду, објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 786.666,67
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 24091
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 1297/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 5. класе и остало вештачки створено неплодно земљиште, грађевинско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 206.058,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 103.029,15


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-13 10:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24089
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-842/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.270-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доминик Ђини, 32000 ЧАЧАК, ул. Војводе Степе бр. 261
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума и парцеле
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 10:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 24088
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 2392/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 751/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШАНЖ ЦО ДОО ВЛАЈКОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1. Већа витрина са 4 фрижидера; 2. Мања витрина за посластице
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 75.000,00 рсд; 2. 50.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 52.500,00 рсд; 35.000,00 рсд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 09:42:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24087
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 3/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан-ДУПЛЕКС 3+ПК, површине 92 м2, на треће спрату стамбене зграде за колективно становање
  Процењена вредност предмета продаје: 4.344.608,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.041.225,60


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 13:32:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24086
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-147/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-443/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Томовић , Супње,Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 9.000,00 до 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.500,00 до 360.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-13 08:33:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24085
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-329/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.288/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Влачић, Београд - Земун
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПАРЦЕЛЕ
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 14:40:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 24081
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, ул. Стевана Шупљикца број 99/1
  Пословни број судског предмета: 1Ии-315/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милошевић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1
  Опис предмета продаје: Објекат, Панчево, ул. Светозара Шемића 46
  Процењена вредност предмета продаје: 493.875,36 динара
  Почетна цена предмета продаје: 246.937,68


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 13:41:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24080
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ - 809/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 573/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славица Миросавић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 55.000,00 до 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 27.500,00 до 110.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-10-16 11:50:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 24079
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: Ии.689/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Марић
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај
  Опис предмета продаје: Комплет регал (дечија соба) 3м са полицама, лежај на развлачење у одличном стању, мебл бордо боје, лЛежај тегет боје у солидном стању, мала витрина, Угаона гарнитура са троседом на развлачење - браон еко кожа, мала комода у лошем стању (лак медијапан)
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000.00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24078
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 105/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 40/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox", веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 09:05:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24076
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: ИИв вр. 81/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.108/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767