ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 12:02:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22502
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 981/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН МИЛОЈЕВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 15:06:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22500
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-929/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2898/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Антић ПР MIODRAG ANTIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA MARKET ANTIĆ, DOBRUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЛЕД Телевизор марке VOX, дијагонале 43 инча, ДВД марке PRO VISION, ознаке DHT, Клима уређај марке MIDEA (са спољном и унутрашњом јединицом, 12-ица), Кухиња са четири подностојећа елемента са судопером, Угаона гарнитура, Клуб сточић, Усисивач марке ELIN 2000W, Веш машина марке GORENJE WA 442, Компјутерски сто, Гардеробер, Кауч на развлачење, комада два, Гардеробер са чивилуком и ципеларником, Аутомобил марке VOLKSVAWAGEN PASSAT, година производње: 1989, снага/запремина: 64 kw/1786 cm3...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 08:21:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 22496
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-917/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „COLOSSUS“, црне боје, дијагонала екрата 32 инча, Машина за прање веша, марке „ГОРЕЊ
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 12:10:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 22494
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-173/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 16:31:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 22492
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И-435/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-687/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, зграда број 1, изграђена на кп.бр.6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток, површине у основи 91 м2, спратност: приземље, зграда пољопривреде, зграда број 2, изграђена на кп.бр.6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток, површине у основи 167 м2, спратност: приземље кп бр 6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток, укупне површине 26 ари 39 м2, од чега земљиште под зградом број 1 у површини од 91 м2, земљиште под зградом број 2 у површини од 1 ар 67 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 6.097.117,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 14:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22484
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 1166/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-567/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стевица Јорданов ПР Самостална занатска радња "EUROSTIL" Прекодолце
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 1.310.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 917.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 11:21:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 22480
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 788/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зора Витомиров и Јасмина Витомиров
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Мотор, бр.плен.марк. АА001535
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 14:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22478
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-247/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-184-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ доо
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 08:24:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22476
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 260/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 228/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Јевремовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 до 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:56:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22474
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: И 545/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А19/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Т-ПАМ ДОО Руски Крстур
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.055.104,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 316.531,29 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 10:50:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22471
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ии-212/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 10:32:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22470
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИиВ-28/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 44.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 22.250,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 16:21:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22468
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИВК-351-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-351/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:08:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 22454
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк-602/18; Иивк-601/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Обједињена наплата" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал црне боје са стакленим делом,Канцеларијски сто из два дела црне боје,Фотеља канцеларијска црне
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 101.000.00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 15:10:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 22448
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А80/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 15 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 20.09.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 20.09.2019. године до 16:00 часова. Непокретности ближе описане у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 10:04:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 22447
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-156/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Колунџија
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокр. уписана у ЛН бр.244 К.О. Ђипша и то парц бр.844 коју чини земљ. под зградом - објектом брповрш. 27м2, земљ. под зградом -објект. бр.2 површ. 14м2 и њива 6 класе површ.25а 50м2 у потесу Вучетинац укупне површ. 0.25. 91 ха, све уписано као пољо. земљ. викенд кућа ПР+ПК као објекат изграђен без одобр. за градњу изграђ. на парц.бр.844 упис. у наведеном ЛН у В листу први део под редн. бр. 1, те призем. помоћ. зграда као објекат изграђ. без одобрења за градњу изграђ.на парц. 844
  Процењена вредност предмета продаје: 1.592.476,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.114.733,34 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 15:26:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22445
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-23/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-162/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Директна банка" АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач, сто и две столице, телевизор, кауч, витрина Опис предмета продаје: амрзивач "Obod" 410L,
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Предраг Филијовић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 11:23:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Милана 17, спрат IV, стан 8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628346240
  ПИБ: 108185223
  Матични број: 63276235

  Број записа у бази: 22441
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Данијелова бр. 33
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 3967/14
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке "BMW 318"
  Опис предмета продаје: година производње 1998. , са саобраћајном дозволом и одговарајућим кључем
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 11:16:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22439
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ2238/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1309/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анита Миленковић, Мерошина-с,Баличевац, Александар Миленковић, Мерошина-с. Баличевац и Лазар Миленковић, Мерошина-с.Баличевац и
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке DAEWOO NUBIRA, произведено 2000. године, 1600цм3, 78 kw
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 14:44:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22436
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 22010/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 238/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Винко Врекић и други
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: железнички вагони
  Опис предмета продаје: железнички вагони - старо гвожђе
  Процењена вредност предмета продаје: 521.200,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 312.270,00 динара итд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767