ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 15:15:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21573
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-7295/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2483/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Казан за топљење масти комплетан, Електрична крупара SEVER SUBOTICA;
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-13 12:08:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21571
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 105/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 265.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 185.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-05-21 11:09:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 21569
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: на адреси седишта Јавног извршитеља Милош Јоксимовић, Београд, Ул. Мајданска Чукарица број 16/2,
  Пословни број судског предмета: 5ИИ. 11189/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 198/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФРАНОВИЋ ВЛАДИМИР
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан број 5
  Опис предмета продаје: стана број 5, који се налази у приземљу, по структури двособан, површине 50 м2, а који се налази у Београду, у ул.Генерала Арачића број 25, у стамбеној згради изграђеној на кп бр. 589/1 уписаној у ЛН бр.289 КО Палилула
  Процењена вредност предмета продаје: 6.754.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.728.150,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 14:43:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21568
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 491/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-3328/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Нешић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 145.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.950,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21564
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.391/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE d.o.o., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сателитски систем, моторно возило и микроталасна
  Опис предмета продаје: сателитски систем TOTAL TV, 2 ком, моторно возило CITROEN ZX, караван, тегет боје, нерегистрован, 1 ком, микроталасна пећница ELITE, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-05-20 19:33:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 21563
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-597/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ-ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1.КП.бр. 5340. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 9 а 30 м2 , њива 6. класе и шума 5.класе , лист непокретности бр. 120. процењене вредности 61.943,00 динара ; 2.КП.бр. 5344. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 52 м2 , пашњак 6. класе , лист непокретности бр. 120 процењене вредности 4.283,00 динара ; 3.КП.бр. 5350. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 7 а 19 м2 , њива 7. класе , лист непокретности бр. 120 процењене вредности 23.725,00 динара ; 4. КП.бр. 5351. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 5 а 55 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 362.736,00
  Почетна цена предмета продаје: 253.915,20


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 09:55:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 21561
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 680/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 761/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве и шума
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 15:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21560
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 522/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 522/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 10:42:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21559
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-612/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-612/2108
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 10:07:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 21558
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: Ии.108/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-102/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Карло Зекић
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Opel Combo reg.oznake ZR-012-FŽ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21557
  Датум продаје: 2019-12-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1 И.и бр. 1082/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 202/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-05-20 14:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 21552
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-11320/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп.бр.750 КО Честин - СКН Кнић
  Опис предмета продаје: Парцела у градском грађевинском земљишту са три уписана објекта и воћњаком, укупне површине 14,43 ара
  Процењена вредност предмета продаје: 478.490,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 334.943,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 09:54:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 21551
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-478/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 469/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска гробља
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 32000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16000 рсд


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 12:41:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 21550
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 948/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОША МАРКОВИЋА ПР РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ ,COIN KERNEL BEOGRAD" из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Tri servera
  Опис предмета продаје: server ,,Dell PowerEdge R 630 Servis tag 7L9T1H2, server ,,Dell poweredge R 430 Servis tag 476 r1 h2" , ,,NAS QNAPTS-1231 XU-RP" ser. br. SNQ171L18056"
  Процењена вредност предмета продаје: 670.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 335.000,00  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 12:18:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21549
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 138/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 50/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Димитрије Илијин
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 13:26:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21548
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 180/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-05-20 12:42:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21547
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 893/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 977/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новак Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: аутобус
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 10:41:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21545
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 28 Пл.3/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.12/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Персонални рачунар са ЛЕД монитором PHILIPS, 1 ком
  Опис предмета продаје: Персонални рачунар са ЛЕД монитором PHILIPS, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-05-20 11:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 21543
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 13062/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 538/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда Борча
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда Борча,површине у габариту 114м2,КО 5493/2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.946.105,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.362.273,77 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-20 11:03:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21542
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/
  Пословни број судског предмета: ИИ-451/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Сарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према закључку о првој продаји
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 12.600,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767