ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-05-29 15:24:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 28916
  Датум продаје: 2020-06-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И И 40/20
  Број предмета јавног извршитеља: И И 248/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРЕНАЛ 2014 ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: три пословна простора и два гаражна места
  Опис предмета продаје: три пословна простора и два гаражна места уписана у лист непокретности 3000 КО Нови Сад 1
  Процењена вредност предмета продаје: 4.398.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-27 11:04:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28915
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: Ив.376/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.228/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROIZVODNO- USLUŽNO PREDUZEĆE KUČ- COMPANY D.O.O. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.292.818,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.375.691,36 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-05-27 10:41:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28914
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 117/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 117/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач Ободин стојећи; TV LED Vivax 32; Дневна гарнитура-угаона фотеља; TV Vivax 32; Веш машина
  Опис предмета продаје: Замрзивач Ободин стојећи; TV LED Vivax 32; Дневна гарнитура-угаона фотеља; TV Vivax 32; Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Замрзивач Ободин стојећи-15.000,00 динара; TV LED Vivax 32-12.000,00 динара; Дневна гарнитура-угаона фотеља-30.000,00 динара; TV Vivax 32- 15.000,00 динара; Веш машина Горење-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Замрзивач Ободин стојећи-9.000,00 динара; TV LED Vivax 32-7.200,00 динара; Дневна гарнитура-угаона фотеља-18.000,00 динара; TV Vivax 32- 9.000,00 динара; Веш машина Горење-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 10:01:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28913
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ћирила и Методија 17, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-8604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1617/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 175.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-27 09:37:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28912
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 104/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"КОМУНАЛАЦ"ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Метална тенда
  Опис предмета продаје: 1. Метална тенда ,гвожђе ,лексан од горе , 4м x 1.5м, половна, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.300, 00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-27 09:33:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28911
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 131/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"КОМУНАЛАЦ"ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за сушење марке „ AEG“
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900, 00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 09:19:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28910
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 24 И-302/2019 од 28.03.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 23 2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чарна Крстић, 23000 ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 1 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 798909,10
  Почетна цена предмета продаје: 559236,37


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 09:07:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28909
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Чачак,Мила Ивковића 4/76
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-131/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 09:05:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28908
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ћирила и Методија 17, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-1753/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-675/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Центросинергија ДОО, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљи садржани у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 109.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 76.300,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 09:04:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28907
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 15:40
  Место продаје: Чачак,Гвоздена Пауновића 8/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-19-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:54:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28906
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.371/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox-1ком, минилинија aiwa-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:47:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28905
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1445-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” 51 Кауч Орман Регал Замрзивач “OBODIN” 410
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” 51 Кауч Орман Регал Замрзивач “OBODIN” 410
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 3.000,00 9.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 3.000,00 9.000,00 8.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:34:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28904
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1582/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:30:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28903
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.924/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv sony-1ком,веш машина горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:27:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28902
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.305/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ АСУС-1ком,веш машина АЕГ-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:21:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28901
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.295/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv vox-1ком, плакар за тв-1ком, тв самсунг-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:17:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28900
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.463/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox-1ком, комода за тв-1ком, трпезаријска витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 11.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.050,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:13:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28899
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.451/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ НЕО-1 ком,плакар- 1 ком,замрзивач Горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:09:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28898
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.318/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: замрзивач-1ком, веш машина Елин-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-27 08:00:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28897
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.11/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: vivax-1ком,кухиња-1ком,микроталасна Feuser-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767