ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 11:56:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 23955
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 162/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 154/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБИША МИЈАЛКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИЗЕМНА ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА 97м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.345.210,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 672,605,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 10:10:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23954
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 654/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: извршних поверилаца ВЛАДИМИРА ЂУРКОВИЋА и ВИДАНА ЂУРКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Prodaja nepokretnosti - 4 parcele KO Zeleznik
  Опис предмета продаје: 1/2 идеална дела кат. парц. 262 Греде, њива 2. класе, пов. 44 а 42 м2, 1/2 идеалних делова, кат. парц. 210/1, Греде, њиве 2. класе, пов. 90 а, 52 м2, кат. парц. 210/2, Греде, канал, пов. 22 м2, кат. парц. 1586 Алуге, њиве 3. класе, пов. 29 а 80 м2 у ЛН 125 КО Железник сувласништво извршног дужника.
  Процењена вредност предмета продаје: 23.398.572,12
  Почетна цена предмета продаје: 14.039.143,27


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 10:06:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23953
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии. 325/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 187/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Неда Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 574.850,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 10:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23952
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 495/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 295/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 395.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 277.060,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 10:00:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 23951
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 31/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 90/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милољуб Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.868.360,50
  Почетна цена предмета продаје: 3.407.852,35


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 09:39:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23950
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра
  Пословни број судског предмета: ИИ-6531/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2603/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 08:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23949
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 43/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 30/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 50000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 35000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 08:41:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23948
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-10245/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 77000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 53900 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 08:28:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23947
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-158/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1063/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EXPOBANK " А.Д.Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/1 зградa трговине, објекат бр. 1 на к.п. бр. 2488/1 КО Куршумлија 1/1 зградa трговине, објекат бр. 2 на к.п. бр. 2488/1 КО Куршумлија 1/1 зградa трговине, објекат бр. 3 на к.п. бр. 2488/1 КО Куршумлија 1/1 објекат других делатности, објекат бр. 4 на к.п. бр. 2488/1 КО Куршумлија 1/1 објекат других делатности, објекат бр. 5 на к.п. бр. 2488/1 КО Куршумлија 1/1 зградa трговине, објекат бр. 6 на к.п. бр. 2488/1 КО Куршумлија 1/1 зграда осталих индустријских делатности -пакерица за брашно ...
  Процењена вредност предмета продаје: 4.715.370,00 динара 1.999.800,00 динара 1.030.200,00 динара 904.229,00 динара 311.400,00 динара 11.002.320,00 динара 3.115.220,00 динара 20.430.520,00 динара 11.292.600,00 динара 155.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.300.759,00 динара 1.399.860,00 динара 721.140,00 динара 632.960,30 динара 217.980,00 динара 7.701.624,00 динара 2.180.654,00 динара 14.301.364,00 динара 7.904.820,00 динара 108.976,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 08:19:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23946
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И 454/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС Осигурање а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 120000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 84000 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 08:06:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23945
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-32/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 337/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирољуб (Драган) Милановић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: к.п. бр. 925 КО Спанце, њива 4. класе, пољопривредно земљиште, површине 2 а 32 м2 к.п. бр. 1009 КО Спанце, пашњак 5. класе, пољопривредно земљиште, површине 33 а 18 м2 к.п. бр. 1010 КО Спанце, пољопривредно земљиште, укупне површине 41 а 37 м2 к.п. бр. 1128 КО Спанце, њива 6. класе, пољопривредно земљиште, површине 5 а 76 м2 к.п. бр. 1297 КО Спанце, њива 3. класе, пољопривредно земљиште, површине 5 а 83 м2 к.п. бр. 2771 КО Спанце, пољопривредно земљиште, укупне површине 48 а 35 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 11.600,00; 165.900,00; 206.850,00; 28.800,00; 29.150,00; 241.750,00;
  Почетна цена предмета продаје: 8.120,00; 116.130,00; 144.795,00; 20.160,00; 20.405,00; 169.225,00;


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 07:57:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23944
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 1071/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 743/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТП Морава доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 141000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 98700 рсд


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-09-04 16:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 23943
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-1886/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-169/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:48:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 23942
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив-285/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.156/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA" А.Д, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фрижидер, замрзивач и расхладна витрина
  Опис предмета продаје: фрижидер, замрзивач и расхладна витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:45:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23941
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 508/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кафе апарат професионални "La Spaziale", млин за кафу еспресо "Hausbrandt" и ТВ "Samsung" плазма
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:42:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23940
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-155/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 900/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Јовановски
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Радне машине и аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 240000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 168000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:27:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23938
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 253/17
  Број предмета јавног извршитеља: ив 284/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANKA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 22000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 15400 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:18:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23937
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 4/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 44/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покућство и радне машине пољопривредног газдинства
  Процењена вредност предмета продаје: 1312000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 918400 рсд


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:05:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 23936
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 2673/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ИИ 939/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Кепчија
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива , њива
  Опис предмета продаје: шума 3.класе, површине 5а 59м2, потес Осовље, кат. парцела број 1416/1, -њива 4.класе, површине 81а 98м2, потес Осовље, кат. парцела број 1425/1, -шума 1.класе, површине 4а 81м2, потес Брђанска, кат. парцела број 1425/3
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 4.000.00 евра


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:04:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 23935
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 1357/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Бркић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан број 15, површине 28 м2, на четвртом спрату у стамбеној згради у улици Корнелија Станковића бр. 41, на кат. парцели 5753/1 КО Нови Сад 1
  Процењена вредност предмета продаје: 3.970.536,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.779.375,20 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767