ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-03-06 12:53:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 28140
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 933-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдан Белош
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке ИЛИА тип СОРЕНТО
  Опис предмета продаје: путничко возило марке ИЛИА тип СОРЕНТО
  Процењена вредност предмета продаје: 388.047,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 271.632,90 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 12:25:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 28139
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИв-83/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-87/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "AUDI A3 SPORTBACK" - 2014. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 910.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 12:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28138
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.41/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 237/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно,Услужно,Трговинско Друштво за увоз и извоз GIURIATO ДОО,Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Регал материјал дрво, браон боје, димензије 4м дужине, 2м висине 2.Телевизор марке FOX LCD, дијаго
  Опис предмета продаје: 1.Регал материјал дрво, браон боје, димензије 4м дужине, 2м висине 2.Телевизор марке FOX LCD, дијагонала 80 цм, у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 47.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.600,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 10:37:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28137
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1И-758/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3241/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Крстић, Марија Живковић, Немања Станојевић, Сава Пауновић, Небојша Никодијевић, Дејан Рашић, Томислав Рашић, Божа Живић, Марија Рашић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 09:54:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28136
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-196/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-281/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 09:24:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 28135
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: Ии-67/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 50/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТС СТОРК ГРОУП ДОО, Кула, ул. Индустријска зона бб, МБ 20480912, ПИБ 105882350
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке "MERCEDES", модел "C 270 CDI", год. произ, 2002, рег. озн. ŠI-013-SŠ; Теретно возило марке
  Опис предмета продаје: ПМВ марке "MERCEDES", модел "C 270 CDI", год. произ, 2002, рег. озн. ŠI-013-SŠ; Теретно возило марке "FORD", модел "TRANSIT VAN", рег. озн. ŠI-014-ŽŽ, год. произ. 1990, 5D Тамно плава боја
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 08:55:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28134
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 14.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: иивк 353/19
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 353/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Топлана Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 08:53:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28133
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 107/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИО МАР АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 08:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28132
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-1532/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3754/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Јовановић, Радмила Дикић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 08:20:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 28129
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Ии-14/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.И-51/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Воћњаци, Њиве, Пашњаци КО Коштунићи, ближе описани у Закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност износи 1.466.798,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 07:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 28128
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 2017/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1896/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Јакову-Сурчин
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 5997153,36
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 17:22:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28127
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 Ии.581/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 665/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Samsung“ стари тип у функцији 2. Шанк угаони дрвени црне боје, дименз
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Samsung“ стари тип у функцији 2. Шанк угаони дрвени црне боје, димензије 1х1м висина 2м 3. Тросед и двосед штоф, црвене боје, старости око 10 година
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 15:51:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28124
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив-319/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 126/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: у Бајмоку
  Процењена вредност предмета продаје: 734.175,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 15:42:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28123
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 ИИВ 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 345/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед, двосед, фотеља беле боје, старост 26 година, материјал еко кожа 2. Витрина матер
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед, двосед, фотеља беле боје, старост 26 година, материјал еко кожа 2. Витрина материјал медијапан затворена, црно сиве боје 3. Телевизор марке SHARP LCD, дијагонала 100 цм, новије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2020-03-05 15:07:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 28122
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Максима Горког 2, Панчево
  Пословни број судског предмета: ии 4/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 4/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Текијашки , Црепаја
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: пољопривредне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 123.375,00
  Почетна цена предмета продаје: 86.362,50


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 14:53:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 28121
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стева Видовића, Ваљево, ул. Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 297-19
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 176/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, Ниш, ул. Булевар Немањића број бр. 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Опис непокретности у складу са приложеним закључком о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност је 2.139.329,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 1.497.530,94 динара


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-03-05 14:36:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28120
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-239/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2154/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 14:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28119
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 И.И.60/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 93/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Пауновић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура материјал кожа, беж боје са црним средишњим делом 2. Телевизор марке Samsung диј
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура материјал кожа, беж боје са црним средишњим делом 2. Телевизор марке Samsung дијагонале 100 цм , LCD исправан, у функцији 3. Апарат за варење жуте боје, без ознаке 4. Компресор плаве боје марке, SCHEPAC исправан
  Процењена вредност предмета продаје: 35.334,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 14:23:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 28118
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-365/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДПС КЛАС
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна тестера, косачица, прекрупач, замрзивач, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: -за телевизор „Vivax“ , лед тв, 43 инча, црне боје, ред. бр. 000468- 12.600,00 динара, -за угаону гарнитуру црно сиве боје, ред. бр. 000472-7.000,00 динара, -за регал-витрина, беж боје, ред. бр. 000473-10.500,00 динара, -за клуб сто, дрво, метал, стакло, беж боје, ред. бр. 000474-4.200,00 динара, -за угаону гарнитуру, дрво-мебл, беж боје, ред. бр. 000478- 2.800,00 динара, -за машину за сушење веша „Whirpool“ AWZ7813, ред. бр. 000479- 7.000,00 динара, -за замрзивач, „Bauknecht“, беле боје, 6 фиок
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-03-05 14:02:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28117
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: ИВ-273/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 170/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУСТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 8.000,00динара, 9.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767