ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:14:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22720
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 105/2013
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 105/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж; Предсобље; Витрина; Веш машина "Горење"; машина за шивење, стона, марке
  Опис предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж; Предсобље; Витрина; Веш машина "Горење"; машина за шивење, стона, марке Багат; Гардеробер, боја вишње; Гардеробер са огледалом, црни; Усисивач "Karcher"
  Процењена вредност предмета продаје: Фотеља-15.000,00 динара, двоседи-2 комада-25.000,00 по комаду, телевизор"Panasonic"-10.000,00, дневна соба-полица и сто за ТВ-14.000,00, трпезаријски сто-10.000,00, трпезаријске стплице-4. комада-4.000,00 по комаду
  Почетна цена предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж-4.500,00 динара; Предсобље-1.500,00 динара; Витрина-1.500,00 динара; Веш машина "Горење"-3.000,00 динара; машина за шивење, стона, марке Багат-1.500,00 динара; Гардеробер, боја вишње-3.000,00 динара; Гардеробер са огледалом, црни-3.000,00 динара; Усисивач "Karcher"-900,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 11:03:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 22719
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 10:56:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22718
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ5/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ57/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште под зградом, земљиште уз зграду, њива, воћњак
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда , помоћна зграда, земљиште под зградом, земљиште уз зграду, њива, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 2.009.332,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-07-08 10:51:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22717
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у месту Суботица код Александровца
  Пословни број судског предмета: И.Ив 657/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 147/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 415.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 290.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-08 10:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22716
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.2191/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.2191/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Gronding"; DVD Player "Weg"; Трпезаријски сто са 6 столица; Тросед, двосед и фотеља-еко
  Опис предмета продаје: Телевизор "Gronding"; DVD Player "Weg"; Трпезаријски сто са 6 столица; Тросед, двосед и фотеља-еко кожа (крем боја); Усисивач "Vox"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Gronding"-30.000,00 динара; DVD Player "Weg"*-4.000,00 динара; Трпезаријски сто са 6 столица-12.000,00 динара; Тросед, двосед и фотеља-еко кожа (крем боја)-15.000,00 динара; Усисивач "Vox"-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Gronding"-9.000,00 динара; DVD Player "Weg"-1.200,00 динара; Трпезаријски сто са 6 столица-3.600,00 динара; Тросед, двосед и фотеља-еко кожа (крем боја)-4.500,00 динара; Усисивач "Vox"-900,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-07-08 10:11:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22715
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 918/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Даниловић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива
  Опис предмета продаје: Њива прве класе, к.п. 8906 ЛН 1181 КО Жабаљ, удео 1/4
  Процењена вредност предмета продаје: 1.072.999,62 динара
  Почетна цена предмета продаје: 751.099,73 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 09:46:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22714
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: П-1702/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Основни суд Пожаревац,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке Toshiba, старије производње, у функцији, процењене вредности у износу од 4.680 динара, 2. Лежај плаве боје, материјал штоф, процењене вредности у износу од 4.680 динара. 3. Две фотеље, материјал еко кожа, процењене вредности у износу од 4.680 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 14.040 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.828 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 09:45:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22713
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.ivk-579/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.ivk-579/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Javno preduzece Elektroprivreda Srbije
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке VIVAX LDC 31 инча у исправном стању
  Опис предмета продаје: ТВ марке VIVAX LDC 31 инча у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 7.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.750,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 09:22:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 22712
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Улица Воје Радића број 7а/11, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 551/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душица Џајевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два ормана, машина за судове ,,Игнис", соковник и блендер ,,Моулинекс", Есцајг за 12 особа, комода б
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Два ормана износ од 5.000,00 динара, машина за судове ,,Игнис" износ од 6.000,00 динара, соковник и блендер ,,Моулинекс" износ од 4.000,00 динара, есцајг за 12 особа износ од 5.000,00 динара, комода браон боје износ од 10.000,00 динара, мала комода браон боје износ од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Два ормана износ од 2.500,00 динара, машина за судове ,,Игнис" износ од 3.000,00 динара, соковник и блендер ,,Моулинекс" износ од 2.000,00 динара, есцајг за 12 особа износ од 2.500,00 динара, комода браон боје износ од 5.000,00 динара, мала комода браон боје износ од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 09:03:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22709
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: и.и-611/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-702/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ivana Peric
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ Беко стари тип у функцији 54 цм, 2. Замрзивач Горење сандучар, 320 литара, 3. ТВ “Sony“ стар
  Опис предмета продаје: 1. ТВ Беко стари тип у функцији 54 цм, 2. Замрзивач Горење сандучар, 320 литара, 3. ТВ “Sony“ стари тип, 54 цм у функцији, 4. Угаона гарнитура штоф, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 25.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.850,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 08:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 22708
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.130/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 66.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-06 13:13:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22707
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: -
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 52/20193
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 205/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Влајић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за брање вишања
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 360.000,оо


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 16:01:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22706
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-132/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-519/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kamenko Milenkovic
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Philips“ старије производње, 2. Витрина висина 1,7м, ширина 50 цм, стаклена врата, 3. Полица
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Philips“ старије производње, 2. Витрина висина 1,7м, ширина 50 цм, стаклена врата, 3. Полица собна са 3 фиоке 1мх1м, старости око 5 година, 4. Регал 2мх2м медијапан старости око 4-5 година, 5. Огледало ширина 1м, висина 1,5м старости око 5 година, 6. Замрзивач Горење сандучар 120 литара стар 2 године,
  Процењена вредност предмета продаје: 53.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.600,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-07-05 15:48:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22705
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 3328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, кауч, комплет кухиња
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-07-05 15:46:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 22704
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 3328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, кауч, кухиња
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 15:16:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22702
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POGLED TELEKOMUNIKACIJE DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљније описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-05 15:07:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22701
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И 172/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 47/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселинка Саматовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опис у закључку
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 14:30:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22700
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-158/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив а50/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "Daewoo" 51cm, сто и 4 столице, фотеља, кауч, витрина, електрични шпорет "Горење", машина
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5 у динарима: 5.000,00, 5.000,00 2.000,00 7.000,00, 4.000,00, 9.000,00, 12.000,00, 60.000,00, 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: у динарима: 2.500,00, 2.500,00, 1.000,00, 3.500,00, 2.000,00, 4.500,00, 6.000,00, 30.000,00, 75.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 14:11:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22699
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: иив 1/19
  Број предмета јавног извршитеља: иив 5/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО БАНИНИ РАДЕ, КИКИНДА
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "самсунг" 71цм, телевзор "Снидер" веш машина "Горење" машина за сушење веша
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 2.500,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 14:07:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22698
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 683/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 920/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.363.708,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.181.854,00 ДИНАРА


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767