ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 08:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25301
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 201/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-11-04 17:40:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 25300
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.265/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.58/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sandor (Sandor) Salamon
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika: zemljiste pod zgradom (obim udela 88/2604) i dvosoban stan
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 17053 KO Donj iGrad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 16:50:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 25299
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице,Краља Петра Првог 4
  Пословни број судског предмета: 1Ии.253/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.30/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1,назив улице Буковац 31 Б, бргп 273 м2, кат. пар. 297/4, која се састоји из три дела и то земљиште под зградом и другим објектом површине 91 м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 500 м2, и воћњака 4 класе површине 546 м2, све уписано у лн 161 КО Крвавци ималац права на објекту и парцели Душан Бацетић
  Процењена вредност предмета продаје: 6.576.582,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.603.607,40


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 15:23:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 25298
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: ИИ150/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 24/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРАСТ АГРАР ДОО УЉМА
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор, модел "BELARUS" тип MTZ820
  Процењена вредност предмета продаје: 1.409.640,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 986.748, 00 рсд


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-11-04 15:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 25297
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 341/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1.ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ SAMSUNG, 2 СТО, 3 ГАРНИТУРА, 4. ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ МАРКЕ GORENJE, 5.КОМОДА, 6. ВЕШ МАШИНА GORENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.200.00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 14:57:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 25296
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.62
  Пословни број судског предмета: Ии.76/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Томашевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео од 1/4 парцела и објекта, ближе описаних у закључку
  Опис предмета продаје: удео од 1/4 парцела и објекта, ближе описаних у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 145.254,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 101.678,34 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 14:50:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 25295
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.62
  Пословни број судског предмета: Ии.1009/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 439/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радисав Радосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладни уређаји, машина за паковање малина, виљушкар... ближе описани у закључку
  Опис предмета продаје: расхладни уређаји, машина за паковање малина, виљушкар... ближе описани у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 14.136.453,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.895.517,10 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:16:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 25294
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 102/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Инфостан технологије"
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,4 столице
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.450,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 25293
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб, спрат II, стан 8
  Пословни број судског предмета: ИВ-345/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRANDE ADRIATIC FOOD DOO LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: Трактор ТОРПЕДО, зелене боје, модел TX 75 06A, број шасије 38207, број мотора 111235, год.производње 1989, рег.ознаке ŠIAAH-80
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:07:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 25292
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 74/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Инфостан технологије"
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: сточић,гарнитура,телевизор,комода,сто за ручавање, 2 столице
  Процењена вредност предмета продаје: 49.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.650,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:01:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 25291
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 1425/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Инфостан технологије"
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: гарнитура,уградни орман,сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 12:56:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 25290
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 295/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Инфостан технологије"
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: фотеља,гарнитура,телевизор,сто,4 столице,кревет,2 ком стаклени сто
  Процењена вредност предмета продаје: 102.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 71.400,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 12:50:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 25289
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 1191/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Инфостан технологије"
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,монитор,персонални рачунар,кухињски елемент горњи,кухињски елемент доњи,сто за рачунар,трокрилни орман,постоље за телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 31.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.050,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 12:44:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 25288
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 649/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Инфостан технологије"
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 12:31:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 25287
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 1873/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 604/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Agrpindustrijsko komercijalna banka ad Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Београду ул. Петра Лековића бр. 24
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Београду ул. Петра Лековића бр. 24, која се састоји од Трособног стана бб, у приземљу и трособног стана бб (кроз 1.спрат и поткровље) са подрумском просторијом
  Процењена вредност предмета продаје: 64.749.554,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.324.687,87 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 11:41:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 25286
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1674/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-612/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO RAJK PROMET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 11:29:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25285
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 70/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 158/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Коштић ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000, динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара итд


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 11:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 25284
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр. 165А Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 25631/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојичић Бошко и други
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 207.780.611,00
  Почетна цена предмета продаје: 145.446.427,70


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-11-04 10:31:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 25283
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 238/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 173/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАСАГРО ДОО БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 10:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 25282
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-871/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-270/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO GSM & PC SHOP DOO POŽAREVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „VIVAX“, сиве боје, Регал од иверице, Угаона гарнитура од штофа
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 20.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.210,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767