ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1766 активних, од укупно 23382 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-23 08:42:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24308
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И.И 304/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 69/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ "ЗАБЛАЋАНКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 08:51:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24307
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-6/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-20/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, машина за сушење, угаона гарнитура, електрични шпорет, замрзивач, фрижидер
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 30.000,00 динара, 9.000,00 динара, 9.000,00 динара, 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-22 08:14:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24306
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 534618381/1
  Број предмета јавног извршитеља: Б.И.Ивк 44/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тв
  Опис предмета продаје: тв
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-09-23 07:44:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 24305
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: улица Каленићка ББ, Ђурђево брдо, Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 258/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW ДОО Јагодина
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: "Fiat StiloJTD"
  Опис предмета продаје: "Fiat StiloJTD", број шасије ZFA19200000410227, број мотора 192А10003369615, година производње 2004, запремани мотора 1910 ccm, снага мотора 85 kw
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-09-22 16:39:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 24304
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: иив 517/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 52/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Младеновцу+земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 5201397.97
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-11-06 16:11:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 24303
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 3Ии.144/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.165/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жолт Писар
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр. 1004/1 – земљиште под зградом објектом, површине 1а95м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Топартска 74; земљиште уз зграду – објекат, површине од 4а46м2, у улици Топартска;
  Процењена вредност предмета продаје: 8.372.988,47 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-11-12 11:27:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 24302
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 576/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.163/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Ненадић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. права својине 1/3 удела непокретности извршног повериоца Мирјана Ненадић, Бачка Топола, и по 1/3 удела непокретности извршних дужника Даница Цицвара, Средњи Салаш и Јован Цицвара, Суботица, уписана у лист непокретности бр. 135 КО БАЈША и то: парц.бр. 2249 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а60м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Маршала Тита С 1; земљиште под зградом - објектом, површине од 13м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Маршала Тита С;
  Процењена вредност предмета продаје: 510.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 18:18:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 24301
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 196/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, клима уређај, четвороделни орман од ивера, горњи кухињски елементи, кухињски аспиратор
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 16:58:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24300
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Мршинци бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-205/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 16:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 24298
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 иИ 2026/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка а.д. Београд - У стечају
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнично возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке: Wolkswagen Golf 1.9 TDI
  Процењена вредност предмета продаје: 4200000
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 16:32:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24297
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Улица 427 бр.6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-465/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24296
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чачак,Мила Ивковића 4/76
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-131/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 16:38:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24294
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Лучани,Доњи Дубац бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-111/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: марија лалић пр
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 16:09:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24292
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Две плинске боце марке "INA" и ормар из три дела
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 дин.


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-09-20 15:27:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 24289
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-721/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А42/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE PICASSO DM-SHOP ŽABALJ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари ближе описане у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00; 14.000,00; 10.000,00; 3.000,00; 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00; 9.800,00; 7.000,00; 2.100,00; 17.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 15:12:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24288
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-196-2017
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-208-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Milena Markovic
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Млин за кукуруз црвене боје без ознаке, 2.Мешалица за бетон са електро мотором, 3.Моторна тестер
  Опис предмета продаје: 1.Млин за кукуруз црвене боје без ознаке, 2.Мешалица за бетон са електро мотором, 3.Моторна тестера Oleo Mac, 4.Моторна тестера WOMAX, 5.Стојећа фиксна бушилица марке Mister Tool, 6.Tv марке Waltham, старије производње, 7.Циклон-растуривач ђубрива, зелене боје,
  Процењена вредност предмета продаје: 94.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.080,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 15:06:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24287
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-627/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-138/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SKY ONE" DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-20 15:02:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 24285
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 511/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 219/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKORDA INTERNATIONAL EXPORT IMPORT DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двостубна дизалица, Машина за прање под притиском, Апарат за дијагностику, Апарат за пуњење климе, Д
  Опис предмета продаје: Двостубна дизалица, Машина за прање под притиском, Апарат за дијагностику, Апарат за пуњење климе, Двостубна дизалица UNIVERZAL, Компресор ENERGOINVEST, Машина за веш, Машина за судове AQUAASAFE1000, аутоделови пописани у магацинском простору
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 рсд, 55.000,00 рсд, 75.000,00 рсд, 70.000,00 рсд, 90.000,00 рсд, 22.000,00 рсд, 5.000,00 рсд, 5.000,00 рсд,
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 рсд, 38.500,00 рсд, 52.500,00 рсд, 49.000,00 рсд, 63.000,00 рсд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 14:51:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24284
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.418/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.366/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Holdco Two doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.788.120,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 894.060,00 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 11:59:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24280
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 306/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДИЈАМАНТ" АД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767