ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 16:01:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21754
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15
  Пословни број судског предмета: И И-316/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 92/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 15:12:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21753
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-188/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-177/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TELENOR BANKA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, микроталасна, кауч, електрични шпорет, сто и две столице, музичка линија
  Опис предмета продаје: телевизор, микроталасна, кауч, електрични шпорет, сто и две столице, музичка линија
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 1.400,00 динара, 4.200,00 динара, 5.600,00 динара, 2.800,00 динара, 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 15:03:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21752
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-132/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-155/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka AD Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, усисивач, кауч, орман, сто и четири столице
  Опис предмета продаје: телевизор, усисивач, кауч, орман, сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 1.500,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 1.050,00 динара, 4.200,00 динара, 2.800,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:16:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21751
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 374/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 14:51:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21750
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-111/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego”, Кауч, Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fuego”, Кауч, Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00,6.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 14:40:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21749
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-1840/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-647/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OLIMPIA-COMMERCE DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Струг
  Опис предмета продаје: Струг марке WEIPERT (Ferdinand C. Weipert), комплетан са лиметама
  Процењена вредност предмета продаје: 420.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 294.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 14:31:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21748
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-40/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Camacrown”51”, Веш машина”Беко”, Кауч, Сто и две столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “Camacrown”51”, Веш машина”Беко”, Кауч, Сто и две столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 9.000,00, 6.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 6.300,00, 4.200,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-27 14:26:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21747
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: II 2090 2015
  Број предмета јавног извршитеља: II 580 2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи, телевизор, гоблен
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, телевизор, гоблен
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара, 1.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара, 600,00 динара, 1.800,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:50:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21746
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 446/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 43/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарати
  Опис предмета продаје: климе, микроталасна, факс....
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 10:57:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21745
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 165/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 165/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 14:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21744
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-177/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за услуге на тржницама "Тржница" Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ЛН број 21607, К.О. Доњи Град, СКН Суботица: парцела бр. 31446 у Франа Супила бр. 7, земљиште под зградом 243 м2, земљиште под зградом 25 м2, земљиште под зградом 156 м2 и земљиште уз зграду 198 м2, укупна површина парцеле 622 м2, са стамбеном пословном зградом, део објекта преузети из земљишних књига и две помоћне зграде објекти изграђени без одобрења за градњу
  Процењена вредност предмета продаје: 12.862.176,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-27 14:06:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21743
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 3598-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 390-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАЊА ОРЛОВИЋ, Батајница, Мајор Зорана Радосављевића бр. 261 и ГОРАН ОРЛОВИЋ, Батајница, Мајор Зорана Радосављевића бр. 261
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Керамичке плочице, кантице фуг масе, дневна соба, умиваоник, карамички водокотлић, WC шоља, даска за
  Опис предмета продаје: Керамичке плочице 30x60-20 кутија, кантице фуг масе-4 комада, дневна соба-2 витрине и сто за ТВ, умиваоник "Elegant" Fi 450/170 mm, карамички водокотлић, WC шоља, даска за WC шољу, славина, славина за деловима
  Процењена вредност предмета продаје: Керамичке плочице 30x60-20 кутија-1.650,00 динара по кутији, кантице фуг масе-4 комада-500,00 динара по комаду, дневна соба-2 витрине и сто за ТВ-10.000,00динара, умиваоник "Elegant" Fi 450/170 mm-4.000,00 динара, карамички водокотлић-3.000,00 динара, WC шоља-4.000,00 динара, даска за WC шољу-500,0
  Почетна цена предмета продаје: Керамичке плочице 30x60-20 кутија-1.155,00 динара по кутији, кантице фуг масе-4 комада-350,00 динара по комаду, дневна соба-2 витрине и сто за ТВ-7.000,00,00динара, умиваоник "Elegant" Fi 450/170 mm-2.800,00 динара, карамички водокотлић-2.100,00 динара, WC шоља-2.800,00 динара, даска за WC шољу-350  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-27 13:31:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21742
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 114 2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 32 2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ласло Салаи
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда,парцела 1015 Букогвац, Горња Барања 38
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда,парцела 1015 Букогвац, Горња Барања 38, Лист непокретности 409 КО Буковац
  Процењена вредност предмета продаје: 3.641.999,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.820.999,50 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 15:08:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 21741
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-22/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1249/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Гајић, Нада Гојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Компресор,мешалица за бетон, веш машина, телевизор, електрични шпорет
  Опис предмета продаје: Компресор, жуто сиве боје, ручни рад, непознате године производње,Мешалица за бетон, монофазна, беле боје, непознате године производње,Веш машина марке “GORENJE” тип- WA 61061, беле боје, непознате године произвидње,Телевизор, марке “VOX”, тип-LED 32DSA303B, црне боје, 32 непознате године производње,Електрични шпорет марке “ARTHUR MARTIN”, браон боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 13:22:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 21740
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 61/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 161/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОРШЕ МОБИЛИТИ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: монитори, кућишта рачунара, штампачи, телефакс, звучници, радни столови, радни ормани, столица, клим
  Опис предмета продаје: предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 12:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 21739
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-974/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-196/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "JUG-ŠPED" DOO VRANJE
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕПИСИ - нови из радње
  Опис предмета продаје: 1. Тепих СОУЛ браон боје 2x3; 2. Тепих ПРАКТИКА равних дезена 2x3; 3.Тепих ПРАКТИКА равних дезена црне беле боје 2x3; 4. Тепих ХАВАНА крем боје 1.9x2.9; 5.Тепих ХАВАНА крем браон боје 1.9x2.9; 6. Тепих ХОЛИВУД браон беле боје 2x2.9; 7. Тепих СОУЛ тамно браон боје 2x2.9; 8. Тепих ХОЛИВУД беле боје 2x2.9; 9. Тепих РИО крем боје са шаром 2x2.9; 10. Тепих СОУЛ крем боје 2x2.9; Тепих САВАНА сиво беле боје 2x2.9
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 15.540,00; 2. 6.498,00; 3. 6.498,00; 4. 9.918,00; 5. 9.918,00; 6. 16.965,00; 7. 15,022.00; 8. 16.965.00; 9. 12.180,00; 10. 15,022.00; 11. 10,440.00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10.878,00; 2. 4.548,60; 3. 4.548,60; 4. 6.942,60; 5. 6.942,60; 6. 11.875,50; 7. 10.515,40; 8. 11.875,50; 9. 8.526, 00; 10. 10.515,40; 11. 7.308,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 11:42:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 21738
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.17/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.13/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална Банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 9.530.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.765.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:53:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21737
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.243/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.793/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Београд - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 9.446.184,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.723.092,00 дин.


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 12:13:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 21736
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-843/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Техника
  Опис предмета продаје: 1. Предајник 500W марке TEM, 2. Инфантене осмерац беле боје 4 комаде; 3. Антена ЦИРКУЛАР на репетитору 2 комаде; и 4. Антенски кабл 1/2 цола 20М;
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 300.000,00; 2. 160.000,00; 3. 48.000,00; 4. 14.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 210.000,00; 2. 112.000,00; 3.33.600,00; 4. 9.800,00;


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 11:45:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21735
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 772/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-529/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Тасић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 94.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.200,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767