ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-03-13 12:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25220
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 7/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са земљиштем под зградом,земљиштем уз зграду и њива 2. класе, све уписано у Лист непокретности број 3016 КО Богатић
  Процењена вредност предмета продаје: 2.894.188,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.447.094,00 дин


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:08:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 25189
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1430/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 179/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: клима, комоде, канцеларијски столови
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000 рсд, 3.000 рсд, 15.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 10:57:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 25101
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.241/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови Сад - РЈ Кикинда
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: монитор и ормар
  Опис предмета продаје: монитор SAMSUNG и дрвени трпезаријски ормар
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 36.000,00 динара - детаљеније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25051
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 548/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 251/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коџо Весна
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 куће у улици Вељка Петровића 35, Инђија
  Опис предмета продаје: 1/2 куће у улици Вељка Петровића 35, Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 2.217.038,30
  Почетна цена предмета продаје: 1.551,926,81


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 25028
  Датум продаје: 2020-12-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 734/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 74/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: Њива друге класе 11478 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 937.434,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 15:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25011
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-510/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-27 07:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25004
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 259/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 154/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Паљо Барнак
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: бр. 4553 КО Нови Сланкамен уписана у листу непокретности 818
  Процењена вредност предмета продаје: 765.440,00
  Почетна цена предмета продаје: 535.808,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-02-03 14:07:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24997
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 128/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. СТОЧИЋ ДРВЕНИ, 2. ФОТЕЉА, 3. КУХИЊА, 4. ОРМАР, 5. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ ОРИОН
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-02-25 09:06:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 24953
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии-5/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.7/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 633 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1a69м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Саве Ковачевића 7; земљиште под зградом - објектом, површине од 73м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Саве Ковачевића; земљиште под зградом - објектом, површине од 76м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Саве Ковачевића; земљиште под зградом - објектом, површине од 24м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Саве Ковачевића; земљиште у
  Процењена вредност предмета продаје: 2.099.826,84 РСД
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:36:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 24901
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Ив-135/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.Ив-119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 2/3 идеалног дела воћњака 5.класе, потес Гај, ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 151.410,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.705,08 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-02-17 10:29:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 24866
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: 2 Ии 927/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Вурдеља
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: -
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни уређаји
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: не може бити нижа од 50% од утврђене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 15:16:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24826
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ- 288/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-193-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-03-12 14:49:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 24776
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 95/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тутуш Рената
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда бр. 7 на парц. бр. 243/1 КО Стара Пазова
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр. 7 на парц. бр. 243/1 КО Стара Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 5.073.240,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.536.620,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 10:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24769
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-234/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ И ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:36:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 24744
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 249/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 198/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: двосед и фотеља од еко коже, трпезаријски сто са пет столица, клуб сто од дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 14:20:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 24736
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића број 52/31
  Пословни број судског предмета: И.И-4217/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: два телевизора, полица, сто од иверице, комода, ормар, млин за кафу, веш машина и ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 138.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 96.950,00 динара  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 10:44:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24681
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-11201/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5879/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 127.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 09:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24673
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И 438/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 99/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Бурда
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/12 дела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом након два неуспела јавна надметања
  Опис предмета продаје: 1/12 дела непокретности уписаних у лист непокретности 2315 ко Марадик
  Процењена вредност предмета продаје: 183.014,94 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 15:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24544
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-21818/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-57/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје вишег и привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 18.03.2020. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 18.03.2020. године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 18.03.2020. године до 16:00 часова.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 15:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 24502
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-211/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Малетић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило Мерцедес мд 100, бела боја, расходовано стање, год.производње 1996. моторно возило Фиат Дукато 2.8. ЈТД, бела боја, расходовано стање, год.производње 2006. Фиат Дукато 2.5 ЈТД, бело сива боја, расходовано стање, год.производње 1995. Мерцедес 207Д, плава боја, расходовано стање, Renault espace, плаво зелена боја,расходовано стање, Renault traffic, бела боја, расходовано стање
  Процењена вредност предмета продаје: 252.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767