ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:20:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22897
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 503/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU METALNE ROBE METAL DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 127.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.700,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 12:21:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 22896
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 9 ИИ 29423/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 590/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ратковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3.класе, површине 2613 м2
  Опис предмета продаје: њива 3.класе, површине 2613 м2, кп 3695/1, уписано и ЛН 2243 КО Ириг
  Процењена вредност предмета продаје: 2.971.290,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.485.645.16 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-08-09 13:39:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22894
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" д.о.о., Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 20.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 13:30:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22893
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИВ 477/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 245/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Пушоња ПР НН ПАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 64000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 44800 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 13:52:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22890
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-1211/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-827/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шуме
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.426,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 12:43:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22889
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИВ 708/2009
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 12/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара и др
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 11:47:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22887
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-99/2018 од 15.10.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 403/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекти
  Опис предмета продаје: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 2157 КО Кикинда : Пословни простор четири просторије трговине (пословни простор у приземљу десно од сувог улаза – продајни простор 55,42м2, магацин 12,44м2 магацин 12,22м2 санитарни чвор 2,10м2) корисне површине 82м2 и грађевиснке површине 101м2 број посебног дела 20/1 број улаза 1 у приземљу стамбено пословне зграде број 1 улица Трг српских доборовољаца 20 у Кикинди број парцеле 6258, власник UGOSTITELJSKO TRGOVINSKO DRUŠTVO AVALA DOO, KIKIND
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-17 14:04:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22886
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И. И-103/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 11:56:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22878
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ii 145/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130II51/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dragan Petrović, Ljubovija
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 276.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 138.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:50:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22876
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 4И И-82/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-08-23 09:50:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22874
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-4495/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 724/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DEJAN KRUPNIKOVIĆ PR SZTR ALLCAFFE ČAČAK
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 14:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 22866
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: УЖИЦЕ, ЉУБЕ СТОЈАНОВИЋА 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 474/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 398/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИОЛЕТА МАРКОВИЋ И РАДЕ МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности и то пољопривредна земљишта и објекти у приватној својини и ванкњижној својини извршно
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: наведена у закључку о продаји за сваку непокретност појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности сваке појединачне непокретности


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-04 16:11:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22865
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фонтана са мермерном куглом, постоље за фонтану, медвед препарирани, дрвена клупа 3м, дрвена клупа 4
  Опис предмета продаје: онтана са мермерном куглом, постоље за фонтану, медвед препарирани, дрвена клупа 3м, дрвена клупа 4м, расходовани шанк, пањ за месо, ручна пумпа, баштенски сунцобрани, машина за ситњење воћа, табла сунђера, собни тренажер, фрижидер "Обод", Замрзивач "Горење", Дрвени сто 3м, столица метална са јастучићии,а, тв плазма "Самсунг", Тепих, Телевизор "Sony", Веш машина "Candy"
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 15:26:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22858
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: И.И 7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве 3. класе у К.О. Батка
  Опис предмета продаје: Предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 78.353,93 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 22855
  Датум продаје: 2019-09-08
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 1600/2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 1600/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Sony" TRINITRON; Рачунар са монитором и звучницима; DVD CROWN" DVX-533-MAX; Микроталасна "
  Опис предмета продаје: Телевизор Sony" TRINITRON; Рачунар са монитором и звучницима; DVD CROWN" DVX-533-MAX; Микроталасна "WHIRLPOOL" WIP 20 100W; Веш машина "Vox" WM BB2; ТВ "Grunding"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор Sony" TRINITRON-3.000,00 динара; Рачунар са монитором и звучницима-4.000,00 динара; DVD CROWN" DVX-533-MAX-1.000,00 динара; Микроталасна "WHIRLPOOL" WIP 20 100W-2.000,00 динара; Веш машина "Vox" WM BB2-12.000,00 динара; ТВ "Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор Sony" TRINITRON-1.800,00 динара; Рачунар са монитором и звучницима-2.400,00 динара; DVD CROWN" DVX-533-MAX-600,00 динара; Микроталасна "WHIRLPOOL" WIP 20 100W-1.200,00 динара; Веш машина "Vox" WM BB2-7.200,00 динара; ТВ "Grunding"-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:19:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22851
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 131/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 176/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мира Подунавац и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 991.200,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22850
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 30/19
  Број предмета јавног извршитеља: иив 30/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Петровић, Мачвански Причиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 13:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22849
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-63/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-646/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILAN LAKIĆEVIĆ PR RADNJA ZA ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA PREVOZ TERETA I TRGOVINU SERVIS LAKIĆEVIĆ PUKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 08:20:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22845
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 91/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Урош Медан
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 200.120,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 09:25:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22842
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 913/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 988/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сока Амановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 355.107,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 177.553,95 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767