ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 10:49:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21229
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1696/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1446/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 4.383.264,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.191.632,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 12:42:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21221
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Иив 177/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв А95/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku
  Процењена вредност предмета продаје: 112.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 78.400,00 dinara


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 14:41:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 21219
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-316/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-93/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Павловић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-њиве
  Опис предмета продаје: бр. парцеле 695, потес Распутина, њива 5.класе, површине 59а 76м2, у приватној својини извршног дужника, са уделом 1/2, у укупној вредности 48.930,00 динара и бр.парцеле 1236, потес Пресечинска долина, њива 6.класе, површине 13а 27м2, у приватној својини извршног дужника, са уделом 1/2, у укупној вредности 23.222,50 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 883.197,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 441.598,75 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 16:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21218
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 39 ИИ бр. 1360/18; I 39 ИИ бр. 1086/17; I 39 ИИ бр. 1161/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-865/18 (И.И-498/17; И
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милун Јовковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 884.790,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 442.395,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-05-29 17:19:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21217
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-282/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 800/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Цветић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Њива 2 класе
  Процењена вредност предмета продаје: 185.040,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 92.520,00 дин.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 10:01:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21216
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: i-6 Ии 63/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.28/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: скупљач сена и ротациона косилица тракторска
  Опис предмета продаје: скупљач сена ИМТ, серијски број 903000782, црвене боје и ротациона косилица тракторска, серијски број 2803, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 100.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 50.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 17:12:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21215
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 76/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ORIFLAME KOZMETIKA" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 16:31:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21214
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 68/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 35/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 128.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 15:52:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21212
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 396/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 141/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе одређено у зак
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 597.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 298.500,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 16:29:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 21210
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: I-Ии.179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 76/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJE AD BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. 1. у Белој Цркви, на катастарској парцели 2787/11 уписан у лист непокретности 2718 К.О. Бела Црква.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.757.084,45 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.229.959,11 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-05-06 14:34:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21208
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 803/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 477/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Чавлин
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 827.342,6 динара
  Почетна цена предмета продаје: 579.139,82 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 10:09:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21205
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 134/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање "Таково" Крагујевац - у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 53.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.550,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-05-06 12:55:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21203
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 5 И 545/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Т-ПАМ ДОО Руски Крстур
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.055.104,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 316.531,29 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:09:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 21200
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-207/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-687/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анђелка Белаћевић и Катарина Боцк
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: шума, воћњак, њива, породична стамбена зграда у Лазаревцу - КО Шопић
  Процењена вредност предмета продаје: 569.351,60 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 398.546,12 дин.  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-06-10 13:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 21199
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-95/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-15/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојан Менковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мерцедес 300 Д МЦД Е
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 13:08:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 21195
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-62/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "НУТРИКО" ДОО ВРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, телевизор, лап-топ
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке LG; 2. ТВ комода сиво-црне боје; 3. Клуб сто - црне боје 4. Кожна гарнитура; 5. Лап топ црне боје марке Samsung
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 25.100,00 рсд; 2. 7.000,00 рсд; 3. 6.500,00 рсд; 4. 46.000,00 рсд; 5. 12.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 12.550,00 рсд; 2. 3.500,00 рсд; 3. 3.250,00 рсд; 4. 23.000,00 рсд; 5. 6.000,00 рсд;


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 11:31:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21192
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-746/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 194/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина.
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.166.340,73
  Почетна цена предмета продаје: 2.583.170,36


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 17:54:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 21191
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 261/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислава Станчића, адвоката из Новог Бечеја
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај ГОРЕЊЕ
  Опис предмета продаје: клима уређај ГОРЕЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 12000
  Почетна цена предмета продаје: 6000


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-01 11:49:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 21185
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-474/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1502/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сара Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Мешалица, наранџасте боје, монофазна, непозната година производње LCD BENQ DV325I, сиве боје, непозната година производње Сточић за ТВ, непозната година производње Клуб сто, браон боје, непозната година производње Веш машина марке EIDA, беле боје, непозната година производње Електрични шпорет Слобода, беле боје, непозната година производње ТА пећ, AEG, 2.5 КW, беле боје, непозната година производње Замрзивач ОБОДИН, 410 литара, беле боје, непозната година производње Бојлер EGV, 50 литара, беле б
  Процењена вредност предмета продаје: 12,000.00 динара 15,000.00 динара 2,000.00 динара 3,000.00 динара 8,000.00 динара 7,000.00 динара 12,000.00 динара 10,000.00 динара 8,000.00 динара 20,000.00 динара 35,000.00 динара 2,000.00 динара 5,000.00 динара 3,000.00 динара 30,000.00 динара 8,000.00 динара 12,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6,000.00 динара 7,500.00 динара 1,000.00 динара 1,500.00 динара 4,000.00 динара 3,500.00 динара 6,000.00 динара 5,000.00 динара 4,000.00 динара 10,000.00 динара 17,500.00 динара 1,000.00 динара 2,500.00 динара 1,500.00 динара 15,000.00 динара 4,000.00 динара 6,000.00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-07-09 13:11:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 21181
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 623/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ТВ БЕКО, 2. ТЕА АГ ПЕЋ, 3. ВИТРИНА, 4. ВЕШ МАШИНА ГОРЕЊЕ, 5.КРЕВЕТ
  Процењена вредност предмета продаје: 96.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767