ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 10:03:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23890
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.388/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај
  Опис предмета продаје: клима уређај беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:37:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23888
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 247/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 297/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 768.274,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 384.137,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 15:13:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23887
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-113/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-64/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Swisslion" ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, замрзивач, вертикални замрзивач, сто и четири столице, орман, замрзивач, вертикалн
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 7.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 15.000,00 динара, 40.000,00 динара, 20.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 20:20:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 23884
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-250/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И.В - 279/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD MB 17324918 , PIB 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. КП. 5966 , КО КОПРИВНИЦА , њива 6. класе уписане у Л.Н. 4 КО Копривница процењене вредности на износ од 14.260,00 динара 2.КП. 8085/2, КО КОПРИВНИЦА , која обухвата земљуште под објектом , земљиште уз објекат и њиву 2. класе уписане у Л.Н. 4 КО Копривница процењене вредности на износ од 66.347,00 динара КП. 9176 , КО КОПРИВНИЦА ,која обухвата земљиште под објектом , земљиште уз објекат и њиву 2. класе уписане у Л.Н. 4 КО Копривница
  Процењена вредност предмета продаје: 117.671,00
  Почетна цена предмета продаје: 58835,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 14:33:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23883
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-21/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кауч, фрижидер, електрични шпорет
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 11:29:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23879
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2276/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-966/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Костић и Небојша Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и четири столице, тракторска прскалица, тракторски растурач за ђубре, тракторск
  Опис предмета продаје: Видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 35.000,00 динара, 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-31 17:46:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23872
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 557/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, комода, машина за веш, радни сто, монитор и комода
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-31 17:59:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23871
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И. 5263/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1046/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: „PEUGEOT“, регистарских ознака KG 150-BZ, модел „BOXER“, број шасије VF3232J5216005984, година производње 2003. године
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-09-24 19:33:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23870
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 678/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд, ул. Македонска бр. 4
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, трпезаријски сто, шест трпезаријских столица, машина за веш, гардеробер, комода
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-29 10:11:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23868
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-550/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-366/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: екструдер за пластику
  Опис предмета продаје: екструдер за пластику
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-10-23 14:34:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 23859
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: ИИВ 108/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА У ФУТОГУ, ЦАРА ЛАЗАРА 221, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ
  Процењена вредност предмета продаје: 752.771,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 376.385,50  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-09-20 13:42:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23857
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 285/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 200/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Ђулић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 5.085.351,77
  Почетна цена предмета продаје: 2.542.675,88


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 14:17:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 23851
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1646/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-675/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-боце за аутогено заваривање
  Опис предмета продаје: Боце за аутогено заваривање комплет са рукохватом
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-10-16 12:53:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 23850
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 253/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 358/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Обреновцу
  Опис предмета продаје: Продаје се породична стамбена кућа у Обреновцу - фактички вертикала/половина куће утврђене површине 253 м2, ул. Николе Тесле бр. 22, К.О Рвати.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.835.263,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.584.684,10 динара  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 16:14:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23849
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-120/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 4.207.321,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.103.660,50 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 15:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23848
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-386-2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ии-232/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Гушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: једноипособан стан, 43м2, пети спрат у Бору, Пере Радовановића 20
  Процењена вредност предмета продаје: 17 000 евра
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 16:11:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23847
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ивањица,Градац ,Беле воде
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-671/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН БОШЊАКОВИЋ ПР АГРАР ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 15:16:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23842
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: П-253-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-298/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредни суд у Краљеву
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-09-28 17:48:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23827
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I 6 ИИв 174/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3 непокретности
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку од 27.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.770.000,00 динара, 354.000,00 динара и 561.430,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 885.000,00 динара, 177.000,00 динара и 280.715,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 11:20:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23826
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 722/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 153/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошковић аграр доо
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку од 26.09.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин., 450.000,00 дин, 450.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 дин., 225.000,00 дин, 225.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767