ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-10-07 08:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 24658
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: И.ивк 185/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 185/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Кауч, фотеља, сто
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 дин


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 07:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24657
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.407/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.183/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "Живковић" Предраг Живковић ПР Бајина Башта
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски сто, угаона гарнитура, дрвени клуб сто, комода за тв, лцд тв 40", усисивач Karcher и веш ма
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-10-05 17:53:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 24656
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 2333/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1427/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште и кућа у Рипњу
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1542492,42
  Почетна цена предмета продаје: 1079744,69


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-10-05 07:54:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24655
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: iivk 100/18
  Број предмета јавног извршитеља: iivk 100/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-05 07:52:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 24654
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 09,30
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-408/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-189/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 14:18:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24653
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 146/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Еспресо апарат, Машина за судове
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Fox екран 150, Esspreso aпарат професионални Alina, Професионална машина за судове NOVART
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 14:07:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24652
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 150/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор, марка John Deere, тип-модел: 6930STANDARDCAB, број мотора: CD6068L204104, година производње: 2011, број радних сати: 4553; регистарске ознаке: ZRAAI-68
  Процењена вредност предмета продаје: 5,200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3,640.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-11-07 09:44:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 24651
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв.476/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.31/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "ЛГ" дијагонала 24" и мини електрични шпорет са две рингле и рерном
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "ЛГ" дијагонала 24" и мини електрични шпорет са две рингле и рерном
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:09:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24650
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.640/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Gorenje-1ком, tv vox-1ком, плакар гардеробер-1ком, плакар за тв-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:20:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24649
  Датум продаје: 2019-11-30
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1123/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox-1ком, dvd-1ком,клавијатура Јамаха-1ком, регал-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.250,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:31:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24648
  Датум продаје: 2019-11-30
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1128/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: двосед и тросед кожни-2ком, веш машина Горење-1ком, плакар-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 13:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24647
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1287/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-13085/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој продаји непокретности на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 1.612.739,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.128.917,52 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 09:22:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 24646
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-198/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „COLOSSUS“, Веш машина марке „EIDA“
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 12:29:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 24645
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ-802/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1552/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавни бележник Зоран Стајић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ 533 - црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 10:50:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 24644
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 24 Ии-425/2019 од 06.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 72 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Роберт Г. Ковач, Сента,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАЛУП ЗА ЧАМАЦ
  Опис предмета продаје: КАЛУП ЗА ЧАМАЦ FISHERMAN 450
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-10-04 10:32:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24643
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 138/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ ГРУЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 11.192.214,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.596.107,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-10-04 09:51:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24642
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 170/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИЛАЈИ АНА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 604.268,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 302.134,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24641
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: л-и.и-171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Универзал банка
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 3.393.605,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.375.523,50 динара  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 08:42:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24640
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-20/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 46/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радољуб Дошовић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаја две тракторске приколице и двобразног плуга
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00; 80.000,00; 15.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00; 56.000,00; 10.500,00;


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 08:28:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24639
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 60/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Замрзивач, Телевизор, Електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 4.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00; 2.800,00; 3.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767