ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 11:42:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 27403
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИв-170/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКИ
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 60.500,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:05:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27399
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИв-47/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-58/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE AGRO SYSTEM, DOO PARAĆIN - U STEČAJU У стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27398
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-472/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-422/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Минић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 347.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 173.800,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-04 11:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27396
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-378/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-04 11:47:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27395
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-182/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КРОНОС" ДОО ВРАЊЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кауч, телевизор, орман, сто и четири столице, замрзивач, фрижидер, електрични шпорет
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.000,00 динара, 6.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 3.500,00 динара, 2.800,00 динара, 2.100,00 динара, 4.900,00 динара, 4.200,00 динара, 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:04:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 27394
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 10
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр. 7 / 1 / 15
  Пословни број судског предмета: ИИв-297/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А83/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „SAMSUNG“, Машина за веш марке „GORENJE“
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:19:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 27383
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИв 356/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 242/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 7.класе, површине 27883 м2, потес Торови, к.п. 1509 , ЛН 572 КО Крушевица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.147.143,14 динара
  Почетна цена предмета продаје: 573.571,57 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 15:37:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 27382
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 393/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШАНКА СТОЈАНОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 4.123.417,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.061.708,50 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-12 11:18:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27376
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И.И.828/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.241/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit agricole banka Srbija a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.181.598,58 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.090.799,29 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 15:14:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27367
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 15 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. ,СВетог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: И.И. 129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.346/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧЕКИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шумско и пољопривредно земљиште, земљиште у грађевинском подручју, као и породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: шумско и пољопривредно земљиште, земљиште у грађевинском подручју, као и породична стамбена зграда,број етажа ПР+ПК
  Процењена вредност предмета продаје: од 87.535,98 динара до 886.297,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 14:31:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 27365
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Иив 269/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-213/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЛАДИНСКА КЊИГА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, клима уређај, кауч угаони и дрвени сто
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 дин, 15.000,00 дин, 12.000,00 дин и 7.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 дин, 7.500,00 дин, 6.000,00 дин и 3.500,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 14:15:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27364
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 321/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 448/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 88.479,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61.935,3 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:21:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27362
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-2494/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-395/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 12:52:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27361
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Бечеј, Главна 7
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 78/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.30/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тибор Бенке
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ и чајник
  Опис предмета продаје: ЛЕД ТВ и електрични чајник
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 7.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 3.500,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 08:36:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 27359
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И. 862/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 216/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Росић Мирослава
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:38:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 27358
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И. 961/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 235/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Продаја пољопривредне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 620.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 310.000,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 10:33:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 27354
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: 1. ИИв. 248/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-244/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: штампач/скенер
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин.


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 11:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 27353
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: i.ivk 859/17
  Број предмета јавног извршитеља: i.ivk 859/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -Двокрилни орман браон боје са огледалом димензија 40цм х 200цм х 200цм, процењена вреднос
  Опис предмета продаје: -Двокрилни орман браон боје са огледалом димензија 40цм х 200цм х 200цм, процењена вредност 20.000,00 динара, - Браон кревет са душеком комбинација дрво иверица, димензија, 200цм х 200цм ,процењена вредност 20.000,00 динара, -Угаона гарнитура димензија 150цм х 100 цм, процењена вредност 15.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 dinara


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 08:48:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27350
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ268/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ227/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 11:25:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27349
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6-ИИВ-21/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Веш машина Беко-1ком,ТВ Грундинг-1ком,Плакар за ТВ-1ком,микроталасна HITACHI-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767