ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:23:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 23314
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-08-21 14:30:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23312
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за суђе, росфрај посуђе, сач за печење, електрична пећница дупла, керамички земљани лонац...
  Опис предмета продаје: Машина за суђе, росфрај посуђе, сач за печење, електрична пећница дупла, керамички земљани лонац, росфрај витрина са хлађењем, плински шпорет са боцом, метални сто, електрични решо, мали апарат за кафу, монитор и тастатура, радни канцеларијски сто, полица са точковима, платнене столице за плажу, пластично буре, клешта за воће, мермерне плоче
  Процењена вредност предмета продаје: 69.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.895.00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-08-27 16:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23311
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 251.732,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.866,20 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-08-04 14:23:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 23310
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: Иив 32/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 254/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробнак а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/4 њиве
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 37603,75
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 13:06:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23309
  Датум продаје: 2019-09-28
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.377/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vivax-1ком, моторна тестера husqvarna 61-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 17:01:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 23308
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 532/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 358/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мијатовић Милан
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 Комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 16:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23307
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-4/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Рајчић, Пожаревац, ул. Стари корзо
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке Самсунг, старији тип, пописна маркица АА109084, процењене вредности у износу од 5.850 динара 2. Витрина дрвена браон боје, усправна, висина 2м, ширина 50 цм, процењене вредности у износу од 14.040 динара 3. Собни сточић, четвртаст, стакло одозго, димензија 1м x 1м процењене вредности у износу од 11.700 динара 4. Тросед и двосед у комплету, беж боје, процењене вредности у износу од 40.950 динара 5. Округли трпезаријски сто са шест столица, браон боје ,процењене вредности у
  Процењена вредност предмета продаје: 177.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.920,00 динара


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 14:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 23305
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ 690/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 220/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОПАОНИК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО МАРКЕ МЕРЦЕДЕС МОДЕЛ А160
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 211.940,82
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-02 14:46:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23304
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.2008-2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.2008-2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Кикинда, Кикинда, Башаидски пут бб
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио-MP3; Судопера-
  Опис предмета продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио-MP3; Судопера-два дела; Сто са две столице
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер-6.000,00 динара; Комода са огледалом-4.000,00 динара; Фотеља-сево-штоф-2 комада-3.000,00 динара; Наткасна-комода-2.000,00 динара; Мини радио-MP3-2.000,00 динара; Судопера-два дела-4.000,00 динара; Сто са две столице-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер-1.800,00 динара; Комода са огледалом-1,200,00 динара; Фотеља-сево-штоф-2 комада-900,00 динара; Наткасна-комода-600,00 динара; Мини радио-MP3-600,00 динара; Судопера-два дела-1.200,00 динара; Сто са две столице-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 16:20:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23303
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-151/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 68.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 34.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 23302
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-5/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАДЕТ ПЛУС ДОО НОВИ САД, Нови Сад, ул. Миколе Кочиша бр. 30, МБ 21007498, ПИБ 108477409
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: 1. Моторно возило “OPEL KADET” регистарске ознаке SM044-CJ, број шасије WOL000033L5156020, беле боје, година производње 1990
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 13:54:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 23301
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИ 1952/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИЈА ДОБРОСАВЉЕВ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Више непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја 4 њиве, 2 винограда и пашњак
  Опис предмета продаје: Оглашава се ДРУГ А јавна продаја путем усменог и јавног надметања, и одређују се услови продаје и то за 3/12 идеална дела наведених непокретности извршног дужника које су уписане у Лист непокретности 1913 КО Беочин
  Процењена вредност предмета продаје: 303.485,08 дин; 936.081,69 дин; 13.615,36 дин; 201.001,77 дин;
  Почетна цена предмета продаје: 151.742,54 дин; 468.040,84 дин; 6.807,68 дин; 100.500,89 дин


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-02 12:42:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23300
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 619/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Бицикл; 2. ТВ марке ,,Vox“
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 2.000,00 динара; 2) 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1)1.000,00 динара; 2) 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-02 12:36:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23299
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 57/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР Нови Сад" а.д.о. Нови Сад, 22400 РУМА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко моторно возило марке ,,Volkswagen“ тип ,,Golf“
  Опис предмета продаје: половно, регистарске ознаке RU036-GČ
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-02 12:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23298
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 41/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Клима уређај марке ,,LG“
  Опис предмета продаје: половнља, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-02 12:28:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23297
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 162/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у. - ГАРАНТНИ ФОНД", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке ,,Grundig“; 2. ТВ марке ,,Samsung“; 3. Приколица,
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара; 3) 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.500,00 динара; 2) 1.500,00 динара; 3) 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 12:26:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23296
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 198/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 339/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, потес Петровац, површине 32а 95м2-грађевинско земљиште, њива 4. класе, потес Петровац, површине 78а 99м2-грађевинско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 193.279,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 96.639,50 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-02 12:20:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23294
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 33/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNITEX-TRADE" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке ,,Belarus“ тип ,,MTZ 82“
  Опис предмета продаје: полован, година производње 1996. регистарских ознака ,,RUMA 9289“, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-02 11:57:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23293
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 1714/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Жужић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, површин е82м2, помоћна стамбена зграда, парцела 2524 КО Темерин
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површин е82м2, помоћна стамбена зграда, парцела 2524 КО Темерин
  Процењена вредност предмета продаје: 1.982.736,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.387.915,20 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 09:25:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23292
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-1869/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-218/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ- ПАЛИЛУЛА, Ниш, ул. Игманска бб, МБ 21111104, ПИБ 109011730
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кафански инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00 800,00 12.000,00 20.000,00 12.000,00 42.000,00 8.000,00 12.000,00 12.000,00 16.000,00 14.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.250,00 26.000,00 6.000,00 10.000,00 6.000,00 21.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 7.000,00 10.000,00 12.500,00 15.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767