ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-12 13:32:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22081
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ.1746/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.115/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иконија Бухл
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за производњу ортопедских помагала произвођач "PED CAD"
  Опис предмета продаје: Машина за производњу ортопедских помагала (улошци за ципеле), произвођач "PED CAD" (Немачка)
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500.000,00 динара  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:39:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22080
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 10.674.304,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.337.152,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 15:23:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22079
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 247/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 297/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 768.274,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 537.791,8 ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 15:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22078
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-242/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-588/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PM DOO Stubnica
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ „Adler“ LCD 80цм, црне боје, 2. Собни сточић дрво-стакло 1м дужине и 50цм ширине, 3. ТВ „Samsun
  Опис предмета продаје: ТВ „Adler“ LCD 80цм, црне боје, 2. Собни сточић дрво-стакло 1м дужине и 50цм ширине, 3. ТВ „Samsung“ стари тип,
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 14:35:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22077
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-186/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-897/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eхпобанк акционарско друштво Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: стамбено пословна зграда - стамбено пословни објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 31.945.704,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.361.993,11 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 14:49:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22076
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића 38 Б
  Пословни број судског предмета: И.Ив-587/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: -њива 2.класе, површине 349 м2, на адреси Петра Убавкића, на кат.парцели бр.6273
  Процењена вредност предмета продаје: 1.235.460,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 617.730,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 14:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22075
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 123/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BMJ LOGISTIC DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда , земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 4.129.020,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.890.314,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 13:50:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22073
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 254/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 254/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за Развој РС, бЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 70%
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-06-10 13:43:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22072
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 560/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 16.541.616,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.579.131,20 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 13:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22071
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-302/2016
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-a294/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Suyana Stanojevic
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Музичка линија SONY из компонената систем 5x1,тјунер, шанжер за цд појачало и дек за две касете, п
  Опис предмета продаје: 1.Музичка линија SONY из компонената систем 5x1,тјунер, шанжер за цд појачало и дек за две касете, пописна маркица АА61836, 2.Тв марке PANASONIC, пописна маркица АА61837, 3.Брачни кревет, пописна маркица АА 618 38, браон сиве боје-боје, 4.Троклирни орман браон сиве боје, пописна маркица АА 61839, 5.Комода са три фиоке пописна маркица АА 61840, процењена вредност у износу 4.720,00 динара 6.Полица за Тв горњи и доњи део , пописна маркица АА 61841, 7.Витрина без стакла, пописна маркица АА618
  Процењена вредност предмета продаје: 93.146,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.202,02


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-10 13:38:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22070
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 67/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ПМВ марке ,,FIAT” тип ,,PUNTO“; 2. Прскалица ношена
  Опис предмета продаје: 1. ПМВ марке ,,FIAT” тип ,,PUNTO“ reg. Ozn RU052-TI, полован, сиве боје, утврђене вредности 100.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 70.000,00 динара. 2. Прскалица ношена, запремине 400 литара, жуто-црвене боје, утврђене вредности 30.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 21.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 100.000,00 динара; 2) 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 70.000,00 динара; 2) 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 12:46:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22068
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-190/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Крсмановић из Пожеге
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: крш, шума, њива, воћњак, пашњак, ливада...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 5.273.135,37 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 3.691.194,76 рсд  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-06-10 12:41:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 22067
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: Ии-581/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-7/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савка Мехлем
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности уписане у ЛН 721 КО Војка
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.264.686,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.585.280,20


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 11:43:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 22066
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: иив397/2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом објектом број зграде 1, површине 2а07м2, на којем је породична стамбена зграда, зграда број 2 површине 1а28м2, земљиште уз зграду објекат 5а00м2 и њива 1 класе површине 4а01м2
  Процењена вредност предмета продаје: 612.850,00
  Почетна цена предмета продаје: 306.425,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 14:40:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22065
  Датум продаје: 2019-08-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 3Ии517/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ12/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тракторска приколица са кипом, тракторска тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22064
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 42/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 259/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТО ТАКОВО ДОО, Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22063
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 16/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уневерзал банка АД Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:51:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22062
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 304/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1378/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" AD Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 11:36:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 22061
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Панчево, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ-294/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 ИИ-175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Јакшић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1. кожни тросед бордо боје, пописана пописном маркицом АА 83195 2. ТВ комода бордо боје, пописана пописном маркицом АА 83196 3. клима уређај марке HISENSE, пописана пописном маркицом АА 83197 4. машина за судове марке ARISTON беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1.50.000,00 2. 10.000,00 3. 12.000,00 4. 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 09:35:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 22060
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића бана 27
  Пословни број судског предмета: 8 И.И.143/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.81/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добривоје Станојковић и други
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767