ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 10:46:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28807
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: Ии 64/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 159/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Трактор John Deer 8300, житни хедер Claas 708, Хедер кукурузни 6-70 FC
  Процењена вредност предмета продаје: од 765.376,30 динара до 2.950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 10:30:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28806
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 433/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 433/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд (Стари Град)
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Разводни ормар челични, пластифициран, димензије 650x720x1115 (ормари за електро опрему инсталаци
  Опис предмета продаје: 1. Разводни ормар челични, пластифициран, димензије 650x720x1115 (ормари за електро опрему инсталацију), четири комада
  Процењена вредност предмета продаје: 94.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.200,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 10:25:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28805
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии 66/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 143/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Трнавац
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 10:22:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28804
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 592/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 899/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 362.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-05-22 09:52:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 28803
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1869/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 275/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Капетанов Живко, Жабаљ, ул. Светог Николе 83
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.464.464,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.725.124,80 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 09:24:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28802
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.162/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 373/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд, огранак Електродистрибуција Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Шпартач марке ИМТ 644-2, старост око 30 година
  Опис предмета продаје: 1.Шпартач марке ИМТ 644-2, старост око 30 година
  Процењена вредност предмета продаје: 47.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.040,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 18:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28801
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ-8610/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-ЗАМ 1/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE DIJAS DOО, JUG BOGDANOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Аутобус марке Setra, Nemačka; регистарских ознака BG 1202-VK; година производње 2001; број шасије WKKG2711113000259; број мотора 45734200007338; запремине мотора 11967 cm3; снаге мотора 300 kW; маса аутобуса 14.200 kg; број седишта за седње 52;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.649.266,74
  Почетна цена предмета продаје: 1.154.486,72


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 16:20:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28800
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.75/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 371/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУ "Мајски цвет", Велико Градиште, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште 2. Црн
  Опис предмета продаје: 1. Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште 2. Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 16:12:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28799
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 65/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 65/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE Д.О.О
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 16:09:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28798
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:45
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив-79/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 49/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 16:05:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28797
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 890/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 890/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 16:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28796
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 71/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 71/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE Д.О.О
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:57:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28795
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.42/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 232/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Објекат бр. 1 - Породична стамбена згада на кп.бр. 6152, бр. зг 1 бруто површине у основи 56 м2 П
  Опис предмета продаје: - Објекат бр. 1 - Породична стамбена згада на кп.бр. 6152, бр. зг 1 бруто површине у основи 56 м2 Пр +ПК (приземље и поткровље) – објекат има одобрење за употребу - Објекат бр. 2 – Породична стамбена зграда на кп.бр. 6152 бр.зг 2, по стању на терену се разликује од стања евидентираног у Катастру непокретности спратности По+ПР(подрум + приземље) бруто површине у основи 59м2– Објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи - Кп.бр. 6152 површине 3,06 ари Све уписано у лист непокретнсоти бр. 21
  Процењена вредност предмета продаје: 4.600.395,11
  Почетна цена предмета продаје: 3.220.276,58


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:53:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28794
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 15:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 292/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 292/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:48:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28793
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-272/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 115/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 динара до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:46:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28792
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.98/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 530/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУ "Мајски цвет", Велико Градиште, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тv марке SAMSUNG дијагонала 80 LCD новије производње, пописна маркица АА109265
  Опис предмета продаје: 1.Тv марке SAMSUNG дијагонала 80 LCD новије производње, пописна маркица АА109265
  Процењена вредност предмета продаје: 23.560,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:42:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28791
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 449/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 449/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНТНЕР ОТПАДНА ПРИВРЕДА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:38:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28790
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 428/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 428/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА",
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28789
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 235/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 235/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНТНЕР ОТПАДНА ПРИВРЕДА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
  Опис предмета продаје: "Беко" 50 центиметара
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 15:29:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28788
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:45
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 3 И И-138/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 177/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767