ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 15:53:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23846
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-386-2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ии-232/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Гушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: једноипособан стан, 43м2, пети спрат у Бору, Пере Радовановића 20
  Процењена вредност предмета продаје: 17 000 евра
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 21:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 23845
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: Ии 562/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 43/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке FIAT модел SCUDO, снаге мотора 1997cm3, година производње 2002
  Процењена вредност предмета продаје: 315.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 220.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 15:22:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23844
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 370/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-195/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Машинопромет д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 982.705,67 динара
  Почетна цена предмета продаје: 687.893,97 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 15:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23843
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 370/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-195/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Машинопромет д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 982.705,67 динара
  Почетна цена предмета продаје: 687.893,97 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 15:04:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23842
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: П-253-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-298/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредни суд у Краљеву
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 15:01:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23841
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 277/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевозор, Кухињски елементи, Веш машина, Гардеробер
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Philips, Кухињски елементи иверица браон боје/боја дрвета, Веш машина Горење, Гардеробер иверица беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-29 14:45:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23840
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-566/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 311/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Ђуровић, 32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ и Алекса Мирковић, 32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство, бицикле
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 64.400,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 14:14:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23839
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-74-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fox” lcd 32” Кауч Шпорет на дрва Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fox” lcd 32” Кауч Шпорет на дрва Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 6.000,00 8.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 4.200,00 5.600,00 2.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:48:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23838
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-789-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” Кауч Орман Замрзивач “Obodin”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” Кауч Орман Замрзивач “Obodin”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.100,00 4.900,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:37:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23837
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 14:30 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 146/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Апарат за еспресо кафу, Машина за судове
  Опис предмета продаје: Телевизор Fox екран 150, Esspreso aпарат Alina, машина за судове NOVART
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:18:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23836
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-36/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И95/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 241.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 168.700,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:12:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23835
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-И990/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 333/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рашко Веселичић, Чачак, ул. ГОРЊА ГОРЕВНИЦА ББ
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 52.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.750,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:08:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23834
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИв-190/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv 49/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TIPOPLASTIKA DOO, Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 23833
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: И.И 406/16
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 181/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кузмић Живојин
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор имт558
  Процењена вредност предмета продаје: 471.512,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 330.058,54 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 12:58:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23832
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив.1296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.461/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НБ Цомпани доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор "Tesla" са даљинским, комода за телевизор браон боје са два крила, двокрилни орман од иверице, веш машина Gorenje WA50050, орман од иверице са три крила, полица за тв са фиоком, крилим и стакленим делом, монитор LG, штампач Phaser 3020, ормарић беле боје са два крила, машина за судове Beko caner 3
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 15.000,00 динара, 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 7.000,00 динара, 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 2.500,00 динара, 5.000,00 динара, 7.500,00 динара, 7.500,00 динара, 5.000,00 динара, 3.500,00 динара, 1.500,00 динара, 3.000,00 динара, 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 12:56:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23831
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив.1296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.461/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НБ Цомпани доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор "Tesla" са даљинским, комода за телевизор браон боје са два крила, двокрилни орман од иверице, веш машина Gorenje WA50050, орман од иверице са три крила, полица за тв са фиоком, крилим и стакленим делом, монитор LG, штампач Phaser 3020, ормарић беле боје са два крила, машина за судове Beko caner 3
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 15.000,00 динара, 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 7.000,00 динара, 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 2.500,00 динара, 5.000,00 динара, 7.500,00 динара, 7.500,00, 5.000,00 3.500,00, 1.500,00, 3.000,00, 9.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 12:35:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23830
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ии366/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии339/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: томљановић ана
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 парцеле и једна зг
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела 6129,катастарска парцела 6130, катастарска парцела 6131 и породична стамбена згр
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 6129- шума 3класе, катастарска парцела 6130-земљиште под и земљиште уз зграду, катастска парцела 6131 њива 4класе, породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 857.928,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 12:12:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 23829
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-3618/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-925/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломир Драгановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Кауч - кревет Столице 6 комада Рерна са 2 рингле (Sloboda) Полица за тв Мали сточић 1x80 Тепих јајастог облика браон боје Сто 1,2x80 (тамно браон боје) Табуре (2ком. Сиве боје) Регал четворокрилни Витрина са стакленим делом Фиксни телефон стари Ормарић са фијоком (наранџасте боје) Две кутије са разним стварима (стари водоводни делови) Корпа за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 39.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.790,00 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 11:05:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 23828
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг 25
  Пословни број судског предмета: И.И.37/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцела 1369, њива 7.класе, површине 1ха 03а 66м2 уписана у ЛН 908 КО Деч
  Процењена вредност предмета продаје: 1.247.467,82 дин
  Почетна цена предмета продаје: 623.733,91 дин  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 10:06:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 23827
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I 6 ИИв 174/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3 непокретности
  Опис предмета продаје: 3 непокретности (ближи опис у закључку ИИв77/2017 од дана 27.08.2019. године)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.770.000,00 динара, 354.000,00 динара и 561.430,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.239.000,00 динара, 247.800,00 динара и 393.001,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767