ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 22610
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Горњи Милановац,Беришићи бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГОЛФ 2
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:55:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22609
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 73/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.293/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство и мотоциклови
  Опис предмета продаје: покућство и мотоциклови
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:27:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 22608
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 6ИИ 3346/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,гарнитура 2 ком, монитор,полица
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:02:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22607
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 3199/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1071/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕНЕРГЕТИКА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: два аутомобила и прикључно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 330000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 231000 рсд


  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:00:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 22606
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Булевар Немањића бр. 48, сп. 4, ст. 14
  Пословни број судског предмета: 3.И.Ив.395/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC, Крагујевац, МБ 07654812, ПИБ 101458655
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума
  Опис предмета продаје: Ближе описани у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 787.712,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: 551.398,81 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 13:38:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22605
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 56/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 39/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Будимка" АД у стечају, из Пожеге
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.016.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 13:35:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22604
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Иив. 22/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 64/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МИЛОВИЋ" ДОО из Пожеге
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.303.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 13:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22603
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии. 613/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 616/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борис Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 70.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 13:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 22602
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1977/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-800/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Крстић, Орашје, ЈМБГ 2311978746635
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Дворедна садалица за кукуруз Тањирача 20 диска LEMIND Двобразни плуг LEMIND Млин – крупара за кукуруз марке LIFAM
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-07-02 13:06:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 22601
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-3905/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-841/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖАКЛИНА ВАСИЛИЈЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.434.225,14 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.003.957,598 РСД


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-02 13:04:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22600
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 255/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 233/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентин Чубрак
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 12:55:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22599
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 243/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Шипетић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Балирка,тракторска приколица, тракторска коса, двобразни плуг, телевизор, минилинија, намештај...
  Процењена вредност предмета продаје: Укупно 796.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 557.200,00 рсд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 12:42:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22598
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 331/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 193/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 604/11; 604/12; зграда број 1 и зграда број 2 К.О. Љуково
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 604/11; 604/12; зграда број 1 и зграда број 2 К.О. Љуково
  Процењена вредност предмета продаје: 11.596.800,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.798.400,30 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 12:05:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22597
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 5190/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-4492/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Halkbank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-07-02 12:00:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 22596
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-441/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 108/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМУНАЛАЦ ЈКП-синдикална организација Инђија
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:57:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 22595
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-399/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-456/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крунић Јагода
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 29.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.750,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:54:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22594
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 51”, Комб. Фрижидер “Ободин”, Сто и две столице, Кауч, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 51”, Комб. Фрижидер “Ободин”, Сто и две столице, Кауч, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.900,00 2.100,00 4.200,00 2.100,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:50:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22593
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, раковица
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-32432/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ2200/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: З.И.М. компани доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: продаја ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:50:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 22592
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-153/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-317/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „TOSHIBA“, дијагонала 38 инча, црне боје, Угаона гарнитура са две фотеље, сиво-беле
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 34.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.325,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:48:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 22591
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.13/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.35/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Милиновић Јабучје
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје јесте породична стамбена зграда , укупне површине 350м2, са земљиштем уз зграду површине 500м2, као и пашњаком од 70м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.615.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767