ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 12:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28024
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив 1208/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-229-2018 (И.И-405-20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DONEP-IN doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности од 02.03.2020. године
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности од 02.03.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.884.283,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.318.998,32 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-03-02 12:16:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28023
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.280/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дунав осигурање адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-03-02 11:41:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 28022
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Обилићева 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 456/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2020-03-02 11:31:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 28021
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица за траву, перач за прање аута
  Опис предмета продаје: Косилица за траву и перач за прање аута
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 11:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28020
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв-33/2020 од 14.01.2020. године
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 8/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво OER PETROL доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о првој продаји
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 199.833,64 динара до 764.089,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 139.883,55 динара до 534.862,86 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-03-02 10:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28017
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 587/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд (Стари Град), Београд - Стари Град, ул. Балканска бр. 13, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ „SAMSUNG“, БИЦИКЛ плаве боје, ТРАВОКОСАЧИЦА
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ „SAMSUNG“, БИЦИКЛ плаве боје, ТРАВОКОСАЧИЦА
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 10.000,00 динара,12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 динара, 7.000,00 динара, 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 10:06:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28014
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Ии 49/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 65/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Николић, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Циркулар старије производње око 35 година старости у исправном стању 2.Мешалица за бетон са мотор
  Опис предмета продаје: 1. Циркулар старије производње око 35 година старости у исправном стању 2.Мешалица за бетон са мотором, у исправном стању 3.Дрљача трокрилна, старија производња 4.Прскалица тракторска, плаве боје, произвођач Морава
  Процењена вредност предмета продаје: 88.232,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.116,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 09:52:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28013
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди-Судске јединице у Новом Кнежевцу I-3 Ии-182/2019 од 09.09.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 348/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 657 КО Банатско Аранђелово Број парцеле 309 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја укупне површине 14а28м2 Број парцеле 310 грађевинско земљиште изван грађевинског подручја површине 14а52м2 Број парцеле 309 породична стамбена зграда пр1 и помоћна зграда пр1улица ПАртизанкса 58 Приватна својина извршног дужника Миливој Лаушев, Банатско Аранђелово, ул. Партизанска бр. 58, ЈМБГ 1507958820101, Габриела Лаушев, Банатско Аранђелово, ул. 9. јан
  Процењена вредност предмета продаје: У износу од 908.600,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 09:44:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Пантићева 107
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014521890
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 28012
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Др. Пантића 107
  Пословни број судског предмета: Ии-24/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GM GRADNJA 014 DOO, VALJEVO
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило МАРКЕ BMW, модел X3, регистрационих ознака VA093-NL, број шасије: WBAPB11010WH02404
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 490.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 07:50:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28011
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И. 458/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.337/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DEBT MANAGMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, потес Виногради, површине 1ха 07а 79м2,пољопривредно земљиште уписано у лист непокретности 1404 КО Добринци
  Процењена вредност предмета продаје: 1.351.966,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:46:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28010
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-3/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плакар, Пећ за грејање, Тв “Philips”
  Опис предмета продаје: Плакар, Пећ за грејање, Тв “Philips”
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00, 15.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00, 7.500,00, 4.000,00


  Оглас поставио: Катарина Симић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:29:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Мишарска 6
  Е-маил адреса: katarina.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014521886
  ПИБ: 111688002
  Матични број: 65594862

  Број записа у бази: 28009
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Мишарска 6
  Пословни број судског предмета: И-1418/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 789/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станија и Љубисав Ђурић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 76.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.200 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:29:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 28008
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-2268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 513/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драги Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6.100,00 кг
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 97.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:45:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 28007
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: И И-592/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 233/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Атанасковић, Врњачка Бања и Видосава Радовановић, Врњачка Бања,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: хотелски инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 2.096.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.048.000,00


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:31:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 28006
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд
  Пословни број судског предмета: 4 И.И.18557/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.562/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Тешмановић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 122.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.400,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:27:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28005
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 934/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за судове, угаона гарнитура браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 28004
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд
  Пословни број судског предмета: И.И.1908/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Игор Павловић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 10.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.350,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:21:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 28003
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 5071/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЈАВОРНИК" ДОО, Суботица, ул. ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА бр. 123, МБ 08480087, ПИБ 100961109
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: 1/2 дела породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: од 13.643.916,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.550.741,75 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:51:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 28000
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ 20092/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1302/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Перкић Стошић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: грађевинска опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 1.450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 725.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:39:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27999
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 354/19 ИИ282/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ280/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СРЕМСКА ПОЉА ИРИГ И ГОСПАВА НЕНАДОВИЋ ИЗ ВОГЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела са објектима
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле 211,212
  Процењена вредност предмета продаје: 6.164.418,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767