ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 15:31:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 20196
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-89/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - U STEČAJU
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 20 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 08.07.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 08.07.2019. године до 16:00 часова. Непокретности детаљније описане у закључку;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 14:40:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 20192
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-4478/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Апарат за варење Машина за кружно сечење Електирчне маказе за лим Машина за пертловање Троваљак за кружно савијање Сто за савијање углова Сушара за сито штампу Сто за спајање ступица Ручни циркулар жуте боје Тоцило са пиштољем Ротациона преса фаб, бр.44139 Кухиња са висећим делом Термо пећ мања Канцеларијска фотеља црне боје Метални орман Термо пећ већа Машина за сито штампу Машина за обраду плаве боје Стубна бушилица Радни сто
  Процењена вредност предмета продаје: 808.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 404.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 10:38:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 20181
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-532/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-173/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за прање и каменовање, марке „Примат Марибори“ 2004.,Машина за сушење одевних предмета, марке
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 913.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-01 12:48:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 20179
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-1329/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4339/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, ул.Тихомира Ђорђевића бр.5 у Алексинцу, до 21.06.2019. године, и то до 16:00 часова. Телевизор марке LOEWE CRT, дијагонале 32 инча, Клуб сточић, Угаона гарнитура, Полица за телевизор, Зидна полица, Уградна полица, Замрзивач вертикални, марке AEG, Кухиња са три подностојећа елемента и судопером и пет уградних елемената...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 07:58:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 20177
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 205/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 29/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агромин ДОО Руменка
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Погледати закључак о
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Погледати закључак о оглашавању продаје непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Погледати закључак о оглашавању продаје непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: Погледати закључак о оглашавању продаје непосредном погодбом
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-05-24 08:50:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 20152
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-582/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 915/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор марке “BEKO”, 51cm, непозната година производње Кварцна пећ, непозната година производње Електрични шпорет марке “ISKRA”, непозната година производње Гардеробер , беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 5,000.00 динара 3,000.00 динара 7,000.00 динара 7,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 16:26:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 20128
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив-221/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-426/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 33.900,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-15 09:17:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 20117
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 10-ИИ-40654/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1508/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОШ ЗУКАНОВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 174.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-07-10 10:35:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 20115
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 163/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.78/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1457 – земљиште под зградом објектом, површине 1а16м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Козарачка Т. 24; земљиште под зградом објектом – 1а37м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Козарачка Т.; земљиште под зградом објектом – 44м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Козарачка Т.; земљиште под зградом објектом – 27м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Козарачка Т.; земљиште под зградом објектом – 25м2, на коме је саграђена помоћна
  Процењена вредност предмета продаје: 2.450.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 10:14:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 20102
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 656/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-05-28 19:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 20099
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-174/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 99/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 дин


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-06-26 09:42:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 20080
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.292/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.96/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1) парц.бр 11518 – земљиште под зградом - објектом, површине од 84м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Београдски пут 171/А; земљиште под зградом - објектом, површине од 35м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Београдски пут; земљиште под зградом - објектом, површине од 9м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Београдски пут; земљиште под зградом - објектом, површине од 7м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Београдски пут; земљиште под з
  Процењена вредност предмета продаје: 2.638.759,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-06-07 11:11:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 20078
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1. Ии.15/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.48/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр. 11515 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а69м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Београдски пут 171; земљиште под зградом - објектом, површине од 52м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Београдски пут; земљиште под зградом - објектом, површине од 3м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Београдски пут; земљиште уз зграду - објекат, површине од 4а53м2, у улици Београдски пут; парц. бр. 11516 – њива 1. класе, површине од 2а58м2, у
  Процењена вредност предмета продаје: 7.219.099,90 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:28:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 20072
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-872/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-365/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Стојковић ПР RADNJA ZA OTKUP I PRERADU MLEKA I TRGOVINU MLEKARA BARBEŠ STOJKOVIĆ DRAGAN PR DONJI BARBEŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје вишег и привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 08.07.2019. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 08.07.2019. године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 08.07.2019. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:53:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20071
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ив 146/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 81/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-06-18 13:36:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 20057
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-498/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инжија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ближе у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 до 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 16:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20054
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-7288/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2958/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Денић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 224.731,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 14:11:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 20045
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: IIv br. 735/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 835/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MTS BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 26.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 11:33:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 20035
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 729/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 38.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-05-28 09:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 20030
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-415/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-238/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1хОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ, 6хЊИВА 8.КЛАСЕ, 1хЛИВАДА 7.КЛАСЕ, 2хЛИВАДА 8.КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767