ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 08:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15983
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.1808/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.682/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: m2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.9264/2 КО Зајечар, површине 211м2, ЛН.3185,удео 1/1, кп.9264/2 КО Зајечар, зграда бр.1 површине 92м2 спратности, ЛН.3185 , удео 1/1, кп.9264/2 КО Зајечар, зграда бр.2-породична стамбена зграда, површине у оснои 37 м2, лн3185 КО Зајечар, удео 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 58.243 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 09:32:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15173
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-2170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1282/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тамара Гроздановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор FUEGO дијагонале 52 цм CRT, Полица за телевизор са гардеробером и стакленом витрином, ТА пећ CER, Фотеља (два комада), Стаклени клуб сточић (три комада), Микроталасна пећница WEG, Усисивач SENCOR S2, Кауч на развлачење, Полица за телевизор и комода са фиокама, Комода;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 12:31:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14957
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 8/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕВА МИЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива прве и њива друге класе
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе површине 1ха 32а 81 кв.м. и њива 2. класе површине 1ха 23а и 49 кв.к.... потес Кутош, парцелни број 1657. Лист непокретности 65 КО Милешево, у делу 1/6
  Процењена вредност предмета продаје: 581.040,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 290.520,36 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 10:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13966
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 516/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1012 КО Војвода Степа
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку
  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 13:40:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13044
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-396/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-222/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Милош Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан са уделом 1/1 извршног дужника, уписан у лист непокретности са корисном површином од 40,00 м2, који се налази у Нишу, у ул. Козарачка бр. улаза 30, у поткровљу стамбено – пословне зграде, број стана 41, на катастарској парцели 3046, уписан у лист непокретности бр. 2404 К.О. НИШ – БУБАЊ, фактичким премером утврђена површина од 31,03 м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.737.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.216.376,00
  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 09:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12583
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 456/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "РАМАДА" ПР ДУШАН ПЕТРОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 14:51:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11950
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-533/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Кадрић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са комодом, Подностојећи вентилатор, Полица за телевизор са комодом, Трпезаријски сто, Столице, 6 комада, LCD телевизор марке ADLER 32 инча са даљинским управљачем, Кухиња горе три елемента и доле два са судопером, Гардеробер троделни (FORMA IDEALE), Брачни кревет, Компјутерски сто, Компјутерска столица, LCD монитор LG 32 инча, Гардеробер четвороделни (FORMA IDEALE), Комода, Замрзивач марке GORENJE 410 литара (сандучар), Угаона гарнитура - кожа, Ципелар, Баштенски сто...
  Процењена вредност предмета продаје: 214.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.360,00
  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 15:22:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10798
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 15:30:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10796
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1644/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ, ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности
  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 09:53:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9843
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А253/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Ђурђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 744 КО Јаша Томић
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 295.000,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9721
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 4 И-850/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1905/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: пословног простора - пет просторија за које није утврђена делатност - локал број 1, површине 84m2, (према извештају стручног лица Бобана Б. Милошевића инж. геодез.- укупна површина наведене непокретности износи 96.85m2) у приземљу, улаз број 1 гараже - гаражном простору број 7, површине 87m2, у подруму, улаз број 1
  Процењена вредност предмета продаје: 13.635.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.090.500,00 динара  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 15:13:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9167
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 425/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 319/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Спасић, Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 192.500,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 96.250,00 din.  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 11:40:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8354
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 850/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MK COMMERCE" Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности 835 К.О. Банатско Карађорђево
  Процењена вредност предмета продаје: 665.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 332.500,00 динара
  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:29:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7297
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 1259/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Глишић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку
Укупан број страница:

претходна
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767