ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1923 активних, од укупно 27630 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-07-02 10:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 28154
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-7220/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-130/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧОВИЋ МИЛАН
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан 101 м2, Васе Стајића 8
  Процењена вредност предмета продаје: 22.327.400,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 11:45:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28151
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив.1301/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 802/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Опортунити банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.705.100,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.193.570,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 08:37:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28150
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1066/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv rowa-1ком, комода-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 11:26:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28144
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И 274/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 509/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Азир Гашанин
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-06-15 11:05:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28142
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-48/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1990/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДЕНКО МИЛОШЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 12:41:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28133
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 107/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИО МАР АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-06-30 14:34:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28120
  Датум продаје: 2020-07-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-239/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2154/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-05-15 09:53:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28116
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 24 ИИВ-720/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 146/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МОБИ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 15.000,00 динара, 6.000,00 динара, 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 12:29:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 28112
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.110/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, електрични шпорет, плуг двобразни, дрљача за трактор, прекрупач
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2020-06-17 11:45:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 28110
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.329/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.89/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бибић Илија из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште на к.п. 3448/1 К.О.КРАСАВА укупне површине 0.10.56 ха, са објектима на на к.п. 3448/1 К.О.КРАСАВА и то породична стамбена зграда - зграда бр.1 и помоћне зграде, зграда бр.2, бр.3 и бр.4
  Процењена вредност предмета продаје: 5.450.580,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.725.290,00  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-07-07 12:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28108
  Датум продаје: 2020-08-03
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 299/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 343/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - стаклене витрине, стол, столице..
  Процењена вредност предмета продаје: 24.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-07-07 12:06:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 28106
  Датум продаје: 2020-08-03
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 349/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 302/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - кухињски сто, ТВ, кревет, фотеља..
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 08:28:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28101
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1378/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг-1ком, витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-06-03 14:12:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28097
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16 И.ИВ 245/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 207/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-07-10 13:09:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28086
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 24 ИИ-1040/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Станић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разно
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 1.500,00 динара, 3.000,00 динара, 1.500,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-06-18 13:46:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28085
  Датум продаје: 2020-07-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: И.Ив-163/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRGOVINSKO PREDUZEĆE LAMELA PROMET DOO KRUŠEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-06-18 13:28:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28083
  Датум продаје: 2020-07-06
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: И.Ив-86/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-206/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 16.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.760,00 динара  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-06-15 09:06:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 28079
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 296/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LM SPED GRADNJA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне и непокретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне и непокретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 37.809.411,24
  Почетна цена предмета продаје: 26.466.587,86


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-22 16:44:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28077
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-18288/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2656/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Матејић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-07-02 17:14:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 28070
  Датум продаје: 2020-07-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: I-И Ии-322/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 51/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна покрајна војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште њива 3 класе, лец, 1229/2. Њива 3 класе, Данијелско 13, 1687, Стари Лец.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700.617,44 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.190.432,21 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767