ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-20 13:26:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22360
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.И.476/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.144/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNIPROMET" DOO, Чачак, ул. Булевар Ослободилаца бб, МБ 07364954, ПИБ 101297718
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило и др.
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 13:11:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22359
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 379/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 249/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Љубојевић и Нада Ђукић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 142.740,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:09:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 22358
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Булевар Немањића бр. 48, сп. 4, ст. 14
  Пословни број судског предмета: 6.И.Ив-331/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD, Београд, ул. Далматиска бр. 22, МБ 07534183, ПИБ 100003148
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: Ближе описана у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 11.375,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.687,50 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 12:01:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22357
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 507/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 520/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мухамед Сејдија
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 2.945.709,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.061.996,47 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 11:27:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22356
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-578-2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-380/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Biozrnce doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Zamrzivac LTX sandu;ar 320 litara
  Опис предмета продаје: Zamrzivac LTX sandu;ar 320 litara
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 11:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 22355
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.395/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 10:54:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 22354
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.33/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности, пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: -кп.бр. 3392, ливада 4. класе, у површини од 0.06,83 ха, -кп.бр. 3188, шума 5. класе, у површини од 0.55,81 ха, -кп.бр. 3397, шума 5. класе, у површини од 0.57,38 ха, -кп.бр. 3396, воћњак 4. класе, у површини од 0.05,71 ха, -кп.бр. 3395/1, њива 5. класе, у површини од 0.39,52 ха, -кп.бр. 3394, њива 5. класе, у површини од 0.03,81 ха -кп.бр. 3393, њива 5. класе, у површини од 0.65,00 ха -кп.бр. 3393, њива 4. класе, у површини од 0.45,75 ха, -кп.бр. 3207, шума 6. класе, у површини од
  Процењена вредност предмета продаје: 139.804,00 динара 459.940,00 динара 366.000,00 динара 390.000,00 динара; 22.860,00 динара; 237.8120,00 динара; 34.260,00 динара; 189.641,00 динара 68.300,00 динара; 180.500,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 97.862,80 дин, 321.958,00 дин, 256.200,00 динара 273.000,00 дин, 16.002,00 дин, 165984,00 дин, 23.983,000 дин, 132.748,70 дин,126.350, дин, 47810,00 дин


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-06-20 10:25:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 22353
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 442/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 247/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЕТЕ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДВЕ ФОТЕЉЕ,ТРОСЕД,ТЕЛЕВИЗОР, СТО,ТЕПИХ, КОМОДА ЗА ТВ, ПОЛИЦА, КУХИЊА ЕЛЕМЕНТИ ВИСЕЋИ И ПОДНИ, СЕТ ОД
  Опис предмета продаје: ДВЕ ФОТЕЉЕ,ТРОСЕД,ТЕЛЕВИЗОР, СТО,ТЕПИХ, КОМОДА ЗА ТВ, ПОЛИЦА, КУХИЊА ЕЛЕМЕНТИ ВИСЕЋИ И ПОДНИ, СЕТ ОД ДВЕ ДРВЕНЕ СТОЛИЦЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 15000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10500,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 09:43:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22352
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 14 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИвк-317/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк-317/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
  Опис предмета продаје: ДВОБРАЗНИ ПЛУГ
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 09:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22351
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-57/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-368/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Milos Radovanovic
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „LG“ 80 цм, ЛЦД стар око 6 месеца, исправан, 2. Витрина расхладна „LTH“ 2м, исправна,
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „LG“ 80 цм, ЛЦД стар око 6 месеца, исправан, 2. Витрина расхладна „LTH“ 2м, исправна,
  Процењена вредност предмета продаје: 41.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.650,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 09:27:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22350
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-136/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 48 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОМАРКЕТ ДОО, Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 41 КОМАД
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СЕМЕНА,ЂУБРИВА,ПРИХРАНЕ,ЦРЕВА,РЕНДЕ
  Опис предмета продаје: 1. Семе траве `Franchi Olimpieo`, 5 ком. – процењене вредности 1.500,00 динара; 2. Семе траве `Franchi Sunny`, 5 ком. – процењене вредности 1.500,00 динара; 3. Семе траве `Franchi Jolly`, 2 ком. – процењене вредности 600,00 динара; 4. Вештачко ђубриво `Fitofert` за парадајз, 8 комада – процењене вредности 1.200,00 динара; 5. Вештачко ђубриво `Fitofert` за парадајз, 1 комад – процењене вредности 600,00 динара; 6. Вештачко ђубриво `Kristal` (500г) паковање, 3 комада – процењене вредности 900,00 ди
  Процењена вредност предмета продаје: 88.490,00
  Почетна цена предмета продаје: 61.943,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 09:19:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22348
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ152/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-273/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовановић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 266.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 09:08:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22347
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ346/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧЕКИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве, породична стамбена зграда, помоћна зграда
  Опис предмета продаје: шума 3.класе, њива 3.класе, њива 4.класе, земљиште у грађевинском подручју,земљиште уз зграду, породична стамбена зграда, помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 390.720,00 - 886.297,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 09:04:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22346
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-32/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, електрични шпорет, веш машина, фрижидер, регал
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" 51cm, Електрични шпорет "Alfaplam", Веш машина "EI Niš", Фрижидер "Internacional"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 9.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 6.300,00 динара, 5.600,00 динара, 4.200,00 динара, 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 08:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22345
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-1295/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-906/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане и лист непокретности бр.163 КО Бор 2 - видети у прилогу - закључак о продаји
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане и лист непокретности бр.163 КО Бор 2 - видети у прилогу - закључак о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.632.044,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.142.430.80


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-20 07:59:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22344
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-176-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 07:55:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22343
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-1293/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-913/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шума 6.класе и Шума 4.класе - видети у прилогу - закључак о продаји
  Опис предмета продаје: Шума 6.класе и Шума 4.класе - видети у прилогу - закључак о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 752.093,00дин. и 544.664,00дин.
  Почетна цена предмета продаје: 526.465.10дин. и 381.264.80дин.


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 17:13:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 22342
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.89/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.37/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВУКАДИНОВИЋ НАДА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 куће
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: некретнина – ½ дела куће која се налази у Бачкој Паланци, ул. Браће Новаков бр. 34, и која се води у Листу непокретности РГЗ СКН Бачка Паланка број 577 за к.о. Бачка Паланка – град парцела бр. 1792 укупне површине 02а 73м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.301.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.700,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 14:15:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22341
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2065/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 401.342,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:23:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 22340
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Скадарска 6, други спрат
  Пословни број судског предмета: И.И.78/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војислава Ђуришић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда
  Опис предмета продаје: Стамбена зграда са земљиштем и воћњаком
  Процењена вредност предмета продаје: 302.246,25 дин
  Почетна цена предмета продаје: 211.572,37 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767