ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23384 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 16:54:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 24937
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И:И. 4089/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. а66/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Милићевић из Немачке
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Гарсоњера, број улаза 15/6, на четвртом спрату, број посебног дела 17, пов. 20м2, Ћирпанова, Нови Сад, парц. 10290; једнособан стан, број посебног дела 25, на трећем спрату, број улаза 25, повр. 29м2, парц. 8473/1, Југ Богдана, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: стан бр. 1: 2.500.000,0 дин, стан бр 2: 3.335.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: стан бр. 1: 1.750.000,00 дин, стан бр 2: 2.334.500,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 16:38:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 24936
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност -детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-10-18 15:43:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 24935
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 8045/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 435/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOCUS FACTOR PLUS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: FIAT PUNTO CLASS EMOTION ABS 188P64 DIESEL
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 15:06:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 24934
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-37/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-39/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДПС КЛАС
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комбајн, столови, столице, расхладна витрина, телевизор
  Опис предмета продаје: Почетна цена на првој јавној продаји одређена је у висини од 70% од процењене вредности и износи: -за житни комбајн „KOLA CORONET“, наранџасте боје, 4 сламотреса, коса 2,80м ширина косе, ред. бр. 000460-175.000,00 динара, -за кафанске столове, црвене боје, квадратни, дрвени, 80 комада, ред.бр. 000466-700,00 динара по комаду, -за кафанске столице, црвене боје, дрвене, 120 комада, ред.бр. 000462-700,00 динара по комаду, -за телевизор „SAMSUNG“, црне боје, 107 цм дијагонале, ред.бр. 000461-11.200,0
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 14:44:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24933
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-10/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE doo
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.200,00 до 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 14:23:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 24932
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ив 280/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 34/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАБОЛКА ТРАНСПОРТ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило марке MERCEDES, модел 914, рег.ознаке TO015-BK, са бројем шасије WDB674023153
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило марке MERCEDES, модел 914, рег.ознаке TO015-BK, са бројем шасије WDB67402315366707 и бројем мотора 33690510878504, године производње 1988, снаге мотора 130, хладњача, носивости 4240 кг.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 еура


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 14:22:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 24931
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ив 280/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 34/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАБОЛКА ТРАНСПОРТ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило марке MERCEDES, модел 914, рег.ознаке TO015-BK, са бројем шасије WDB674023153
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило марке MERCEDES, модел 914, рег.ознаке TO015-BK, са бројем шасије WDB67402315366707 и бројем мотора 33690510878504, године производње 1988, снаге мотора 130, хладњача, носивости 4240 кг.
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 еура


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-18 14:21:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24930
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 70/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JT INTERNATIONAL AD SENTA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 (шест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор ,,Belarus“ reg.ozn. ,,ŠID6002“; 2. Тракторска приколица; 3. Цистерна за осоку; 4. Тифон з
  Опис предмета продаје: 1) полован, црвене боје; 2) полован, црвене боје; 3) полован, црвене боје; 4) полован; 5) половна, сиве боје; 6) полован, црвене боје, без регистарских ознака
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 944.000,00 динара; 2) 100.000,00 динара; 3) 150.000,00 динара; 4) 1.400.000,00 динара; 5) 120.000,00 динара; 6 ) 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 660.800,00 динара; 2) 70.000,00 динара; 3) 105.000,00 динара; 4) 980.000,00 динара; 5) 84.000,00 динара; 6 ) 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-18 13:52:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24929
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 56/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА А.Д., 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Перач под притиском марке ,,Karscher“; 2. Апарат за варење марке ,,Varstraoj“ тип ,,Varin 2000 CE
  Опис предмета продаје: 1) полован, жуто-црне боје, 2) полован, наранџасто-црвене боје са CO2 боцом
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 30.000,00 динара; 2) 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 21.000,00 динара; 2) 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 13:14:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24928
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-129/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Samsung" 40", стаклени сточић са металном конструкцијом, вуфер "Intex" са два звучника 2+1, табуре - 4 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 500,00 динара-комад
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 2.500,00 динара, 2.000,00 динара, 250,00 динара-комад


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 13:02:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24927
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-857/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-630/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 до 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 12:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24926
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв 69/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 247/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил марке "FORD MONDEO 2.5" 1999. годиште
  Опис предмета продаје: Покретна ствар детаљно описана у закључку о оглашавању прве јавне продаје од 18.10.2019.
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности пописанe покретнe ствари


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 11:56:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24925
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-3593/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1879/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIRECT FAKTOR DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке "Citroen" модел "Xantia", рег. ознака LE 070-OY, број мотора PSHARY10DYAQ4015117, запремина 1997 ccm, снага мотора 66 KW, број шасије VF7X2RHYF72301612, регистрован до 29.01.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 152.867,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 76.433,5 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 11:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24924
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: И.Ив-770/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-232/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RANĐELOVIĆ RUŽA PREDUZETNIK AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA VODIČ NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о првој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 339.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 10:22:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 24923
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 46/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 49/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Оцокољић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке RENAULT, модел KANGOO, регистарске ознаке UE099-ZL, година производње 2009., број шасије: VF1FW0BB541219889, беле боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 160.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 10:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 24922
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: ИИ 415/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 667/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СТАНИЋ" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке VOLKSWAGEN, модел PАSSAT 1.8 T 5V, година производње 1999., број шасије: WVWZZZ3BZYP096131, број мотора: APU032635.
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:47:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24921
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1437-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” Ел. Шпорет “Sloboda” Сто и 4 столице Замрзивач “Obodin” Вертикални Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” Ел. Шпорет “Sloboda” Сто и 4 столице Замрзивач “Obodin” Вертикални Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 8.000,00 4.000,00 7.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 8.000,00 4.000,00 7.000,00 6.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:44:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24920
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1333/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Мирковић ПР ДАНИЈЕЛА МИРКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ НИКАНИ НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: CITROEN XSARA PICASSO
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:19:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 24919
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-4074/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "4М" ДОО Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: комода за телевизор беле боје, телевизор старији модел "Schlaider", дрвени сточић беле боје, табуре црне боје са белим седлом, двосед црно-беле боје са два јастука за наслон, веш машина LG INTELLOWASHER, пегла "INOTEC" Anti-kalk 2000W, фен "GRUNDING" ceramic protection
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 2.500,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 15.000,00 динара, 15.000,00 динара, 3.500,00 динара, 3.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 1.250,00 динара, 2.500,00 динара, 1.000,00 динара, 7.500,00 динара, 7.500,00 динара, 1.750,00 динара, 1.750,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2019-10-18 09:07:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 24918
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стева Видовића, Ваљево, ул. Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: ИИв 56/19
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИв 165-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, Београд, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоипособан стан у Лајковцу
  Опис предмета продаје: Двоипособног стана - зграда бр.1, број посебног дела 15, корисне површине 85 м2, на другом спрату стамбене зграде за колективно становање, зграда А-2, изграђеног на катастарској парцели бр.161 /1 у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1 а уписаног у лист непокретности бр. 2366 КО Лајковац
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност је 5.372.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 3.760.540,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767