ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:16:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23594
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 1032/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 13.693.104,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.585.172,80 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23593
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А635/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машина за прање веша BEKO EVG80 беле боје, непознате године производње Машина за сушење BOOSCH WTL-5400 беле боје, непознате године производње Аутомобил SUZUKI SWIT 1300 GTI, црне боје, неисправан без таблица, непозната године призводње, пређена километража 89 815 км
  Процењена вредност предмета продаје: 10,000.00 динара 10,000.00 динара 35,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 динара 7,000.00 динара 24,500.00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 15:07:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23592
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 287/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PETAR RADOVIĆ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 8.288.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.801.600,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:11:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23591
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 499/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор “LED VOX” модел-LED 39880, црне боје, непознате године производње Електрични шпорет ALFA PLAM, беле боје, непознате године производње Веш машина за прање и сушење BEKO PROS MART INVERTE HTV 8733X50, беле боје, непознате године призводње
  Процењена вредност предмета продаје: 14,000.00 динара 10,000.00 динара 16,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9,800.00 динара 7,000.00 динара 11,200.00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:47:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23590
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 531/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Марке Fox
  Опис предмета продаје: Телевизор марке FOX,2016 година, екран 50 инча
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:44:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 23589
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 95-19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 36-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујадин Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива I класе, пољопривредно земљиште КО Надаљ
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, пољопривредно земљиште, потес улица Њиве, на парцели број 1817 КО Надаљ I, површина 44958 м2, и то у реалном уделу 11509/44958 уписане у Лист Непокретности бр. 392 К.О НАДАЉ I .
  Процењена вредност предмета продаје: 2.401.977,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.681.383,90 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:13:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23588
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 774/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 774/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле, доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 13:51:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 23587
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 336/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 430/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГО ЗЕМУН
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела Шуме 6. класе, површине 34а15м2; 1/2 идеалног дела Њиве 5. класе, површине 64а98м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 64.486,13 рсд; 2. 352.771,22 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 32.243,06 динара; 2. 176.385,61 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:14:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23586
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-1239/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Породина стамбена зграда бр.2, површине 59м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.486.318,10 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.740.422,67 рсд  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 10:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23585
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Renault Laguna"
  Процењена вредност предмета продаје: 177.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 88.500,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:53:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23584
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 113/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАКИ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај и остало
  Опис предмета продаје: ормани, кауч, столице.радни сто, комода, фотеља, фрижидер, апарат за еспресо, кухиња 3 елемената, сто за масажу,
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23583
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 445/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, површине 57а 55м2 КО Нови Карловци-пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 901.793,58 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23582
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 364/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАНД ГРОУП ДОО БАЧКА ПАЛАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Peugeot 206, број шасије VF32S8HXF4296107, број мотора PSA8HX10FD2302, година производње 2002, рег. ознаке ST 002 ĆF, одјављено 13.11.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 127.922,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 12:28:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23581
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 488/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Плуг за једну бразду, плуг за две бразде и сетоспремач
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00 дин.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-08-16 11:19:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23580
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 465/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО B2 HOLDING KAPITAL
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 12.208.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.546.265,00 динара  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 11:33:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23579
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.502/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дрљача; дворедни плуг, црвене боје и једноосовинска приколица
  Опис предмета продаје: дрљача; дворедни плуг, црвене боје и једноосовинска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 110.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 77.000,00 динара - детаљније у закључку  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 09:44:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23578
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2Ии 4074/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2128/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "4М" ДОО Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Комода за телевизор беле боје, телевизор старији модел "Schlaider", дрвени сточић беле боје, табуре црне боје са белим седлом, двосед црно беле боје са два јастука за наслон, веш машина LG INTERLLOWASHER, пегла "INOTEC" Anti-kalk 2000w, фен "GRUNDING" ceramic protection
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00, 2.500,00, 5.000,00, 2.000,00, 15.000,00, 15.000,00, 3.500,00, 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00, 1.250,00, 2.500,00, 1.000,00, 7.500,00, 7.500,00, 1.750,00, 1.750,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 09:39:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23577
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-6396/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1015/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Стевановић, Стефан Јањић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: стаклени сточић (са оштећењем), комода за дневну собу браон боје, дигитална вага, убодна тестера "Black decker", косачица Villager 1000e, пумпа за воду-2 комада, табуре плаве боје, усисивач Elin 2200W
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.500,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара/комад, 2.500,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.400,00 динара, 1.800,00 динара, 1.050,00 динара, 1.500,00 динара, 1.800,00 динара, 900,00 динара/комад, 750,00 динара, 1.800,00 динара  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 09:34:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23576
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8Ии.бр. 3333/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1243/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Микић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор "Panasonic" црне боје LCD TXL 32c32, лап топ са пуњачем Acer 4GB DDR3L INTEL HD GRAPHIC, комода беле боје из 3 дела, телевизор Elin LCD, веш машина BEKO 5кг, замрзивач BEKO 205л, гоблен, веш машина Gorenje, клима Vivax
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 20.000,00 динара, 8.000,00 динара, 15.000,00 динара, 14.000,00 динара, 18.000,00 динара, 10.000,00 динара, 20.000,00, динара, 15.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара, 10.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.500,00 динара, 7.500,00 динара, 9.000,00 динара, 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 09:18:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23574
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8Ии.бр.995/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 395/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонда за разворј РС
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породичне стамбене зграде и пословне зграде
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 15.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 15.08.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 15.08.2019. године


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767