ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-22 12:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23036
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 64/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Јаношевић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ½ дела објекта-пословно стамбена зграда, површине 224м2, која се налази у Руми, ул.ЈНА 204А, саграђена на парцели број 912/1 –градско грађевинско земљиште-површине 286м2, на којој извршни дужник има ½ дела права коришћења, 2. По сазнању јавног извршитеља, предметне непокретности нису слободне од лица и ствари, у истим станује извршни дужник са породицом.
  Процењена вредност предмета продаје: 8.994.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.497.250,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 13:52:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23035
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-2887/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 967/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 38000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19000 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 13:31:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23034
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-737/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-310/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАШУМЕ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, електрични шпорет, апарат за кафу, кухиња са висећим делом, сто и шест столица, кауч, сп
  Опис предмета продаје: Веш машина "Bosh", Електрични шпорет "Gorenje", Апарат за кафу "De lonchi Nespreso", Спаваћа соба "Medijapan"
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 15.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 150.000,00 динара, 7.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.500,00 динара, 2.500,00 динара, 3.000,00 динара, 75.000,00 динара, 3.500,00 динара, 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 10:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 23033
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: 16 Ии 76/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Трајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: пописане покретне ствари које су предмет продаје су у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: /
  Почетна цена предмета продаје: /  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-08-12 15:30:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 23032
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-624/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 550/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Илић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 25.300,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.710,00 дин.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-07-22 09:53:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23031
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И 550/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 366/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЕКСТРУДЕР ЗА ПЛАСТИКУ
  Опис предмета продаје: ЕКСТРУДЕР ЗА ПЛАСТИКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-10 12:28:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23030
  Датум продаје: 2019-09-07
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.41/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весић Горан из Крушевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, регал-1ком, микроталасна LG-1ком, веш машина Grenje senso-1ком, регал мањи-1ком, висећи кухињски елементи-3ком
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 10:05:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23029
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.319/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.176/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Живановић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 4.221.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.110.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-10 12:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23028
  Датум продаје: 2019-09-07
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.232/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.335/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Живковић из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV WEG-1ком, полица за тв-1ком, висећи кухињски елементи-3ком, кухињски елементи-2ком, веш машина Горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:53:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23027
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.100/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина EIDA-1ком, плакар ходник-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:14:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23026
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1374/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павловић Миланка, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23025
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.141/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал црвене боје-1ком, тв самсунг-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-07-22 08:18:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 23024
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-8/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-64/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1 на КП бр. 822/1 КО Књажевац , Л.Н 10827 КО Књажевац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.370.089,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.659.062,30 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:45:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23023
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.146/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv ivory-1ком, замрзивач филипс-1ком, троделна витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.750,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23021
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Candy-1ком, тв Панасоник-1ком, усисивач Самсунг-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:56:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23020
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.353/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: фрижидер Горење-1ком, ТА пећ-1ком, регал браон боје-1ком, регал светлије боје-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 09:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23019
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-1775/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-435/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СОКО-М ДОО ВРБОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 580.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 406.280,00 динара  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-16 19:43:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23018
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.466/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Expobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika Goran Dotlić (obim udela 4/12)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 370 KO Prigrevica
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 15:02:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23014
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: и.ив 461/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: 96м2
  Процењена вредност предмета продаје: 7.253.274,62 динара и 953.739,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 14:42:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 23013
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.33/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности, пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: -кп.бр. 3392, ливада 4. класе, у површини од 0.06,83 ха, -кп.бр. 3188, шума 5. класе, у површини од 0.55,81 ха, -кп.бр. 3397, шума 5. класе, у површини од 0.57,38 ха, -кп.бр. 3396, воћњак 4. класе, у површини од 0.05,71 ха, -кп.бр. 3395/1, њива 5. класе, у површини од 0.39,52 ха, -кп.бр. 3394, њива 5. класе, у површини од 0.03,81 ха -кп.бр. 3393, њива 5. класе, у површини од 0.65,00 ха -кп.бр. 3393, њива 4. класе, у површини од 0.45,75 ха, -кп.бр. 3207, шума 6. класе, у површини од
  Процењена вредност предмета продаје: 139.804,00 динара 459.940,00 динара 366.000,00 динара 390.000,00 динара; 22.860,00 динара; 237.8120,00 динара; 34.260,00 динара; 189.641,00 динара 68.300,00 динара; 180.500,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности за сваки предмет извршења


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767