ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1655 активних, од укупно 28039 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:19:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29398
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Ивањица,Прилике бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк-441/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КОМУНАЛНО ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: слободно се уговара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:12:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29397
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Лучани,Живица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-133/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY banka"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два тримета и томос аутоматик
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:05:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 29396
  Датум продаје: 2020-07-06
  Време продаје: 11:45
  Место продаје: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, ТЦ Стари Меркатор
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.353/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dijamant ad Zrenjanin
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трпезаријски сто и столице
  Опис предмета продаје: пуно дрво, резбарено-ружино
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 рсд и 12.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 рсд и 8.400,00 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 13:18:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 29394
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 540/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 540/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 46000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 23000 рсд


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 29393
  Датум продаје: 2020-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, ТЦ Стари Меркатор
  Пословни број судског предмета: И.И.305/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.87/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Мерцедес 200, година производње 1994.
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:51:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29392
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.39/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 112/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Лупшић, Осаница
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Запрашивач – додатни алат за трактор 2. Косилица са мотором 3. Двобразни тракторски плуг 4. Круња
  Опис предмета продаје: 1. Запрашивач – додатни алат за трактор 2. Косилица са мотором 3. Двобразни тракторски плуг 4. Круњач за кукуруз са мотором чекићар
  Процењена вредност предмета продаје: 113.280,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.640,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:25:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 29390
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.152/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.397/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јевтић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 251.429,83 динара
  Почетна цена предмета продаје: 176.000,83 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:14:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 29389
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИв 2875/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 147/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3/6 идеалних делова права својине на непокретности њива 3 класе
  Опис предмета продаје: 1. - 3/6 идеалних делова права својине на непокретности њива 3.класе, пољопривредно земљиште, потес Ракице, кат.парцела 973 број дела 1 и 2, површине 1524 м2, све уписано у Л.Н. 1709 КО Житорађа; 2. - 3/12 идеалних делова права својине на непокретности њива 2.класе, земљиште у грађевинском подручју, потес Баре, кат.парцела 1326 број дела 1, површине 1313 м2, све уписано у Л.Н. 1710 КО Житорађа; 3. - 3/6 идеалних делова права својине на непокретности њива 3.класе, земљиште у грађевинском подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 38.100,00 динара, 16.412,50 динара, 12.650,00 динара, 1.600,00 динара, 51.400,00 динара, 34.425,00 динара, 51.720,00 динара, 70.720,00 динара и 19.140,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.670,00 динара за непокретност под редним бројем 1; 11.488,75 динара за непокретност под редним бројем 2; 8.855,00 динара за непокретност под редним бројем 3; 1.120,00 динара за непокретност под редним бројем 4; 35.980,00 динара за непокретност под редним бројем 5 ; 24.097,50 динара за непокретно


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2020-06-29 12:10:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 29388
  Датум продаје: 2020-07-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 996/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 583/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЛАТНА МОНЕТА ФИНАЧНА СЛУЖБА ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ВИДЕТИ У ЗАКЉУЧКУ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: њиве 3 класе,градско грађевинско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 155.137.898,10 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 108.596.528,67 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:01:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 29387
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 701/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 582/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Љубичић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.523.600,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.766.520,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 11:57:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 29386
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 418/16
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 418/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 46000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 32200 рсд


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2020-07-15 08:34:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 29384
  Датум продаје: 2020-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета: Ии.857/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав Осигурање"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Растуривач за ђубриво, PJ Tweegels сило прикључак за трактор, сетвоспремач, прскалица, приколица за
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 475.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 237.500  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 11:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29382
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 87 Ии.бр.37/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 70/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана В. Павловић, Каона
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тракторска приколица једноосовинка, без ознаке 2.Приколица за мотокултиватор, без ознаке 3.Сакупља
  Опис предмета продаје: 1.Тракторска приколица једноосовинка, без ознаке 2.Приколица за мотокултиватор, без ознаке 3.Сакупљач сена, марке ИМТ, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 101.480,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.740,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 11:03:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 29380
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Стевана Шупљикца бр. 99/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: 18 Ии. 671/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 126/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, мини линија, тв комода, клуб сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара, 8000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара, 5.600,00 динара, 3.500,00 динара, 2.100,00 динара.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 11:01:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 29379
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-724/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: дрвени сточић браон боје, комода за телевизор браон боје, веш машина "Elin"
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара, 5.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 динара, 3.500,00 динара, 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-07-04 08:49:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29378
  Датум продаје: 2020-07-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.367/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Плакар за ТВ-1 ком, Минилинја сони-1 ком,микроталасна Горење-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-07-04 08:44:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 29377
  Датум продаје: 2020-07-29
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.448/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv BLUEBARRY-1 ком,комода за ТВ-1 ком, регал-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Бранкица Степић
  Датум и време постављања: 2020-07-13 14:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Господар Јевремова 2Б
  Е-маил адреса: brankica@izvrsiteljstepic.rs
  Контакт телефон: 0606804490
  ПИБ: 111691178
  Матични број: 65597250

  Број записа у бази: 29375
  Датум продаје: 2020-08-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ул. Господар Јевремова 2б 2 спрат
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 1227/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 773/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 5.класа површине 19а 04 м2, КО Бојић
  Процењена вредност предмета продаје: 350.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-07-08 20:58:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 29374
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.659/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.368/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Halkbanka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ( пет )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршних дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Одређено у закључку у продаји
  Почетна цена предмета продаје: Одређено у закључку у продаји


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-07-06 14:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 29373
  Датум продаје: 2020-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: II 615/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН ЧЕПИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767