ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1899 активних, од укупно 24134 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-11-26 13:29:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 25201
  Датум продаје: 2019-12-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Стевице Јовановића бр.2
  Пословни број судског предмета: 6 ИИВ-62/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-40/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BUTANGAS INTERNATIONAL DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 30.000,00 динара, 30.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-26 10:40:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25200
  Датум продаје: 2019-12-23
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1.И.Ив-42/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-24/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретна ствар пописана у Закљукчу о првој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности
  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-12-04 14:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 25199
  Датум продаје: 2019-12-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IVK 1095/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 117.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.750,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 12:24:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25198
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 164/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: METERO - COMMERCE DOO SOMBOR
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара и др
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-12-02 12:31:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 25197
  Датум продаје: 2019-12-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: на адреси седишта Јавног извршитеља Милош Јоксимовић, Београд, Ул. Мајданска Чукарица број 16/2,
  Пословни број судског предмета: 4.И.И. 997/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1217/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај и уградни елементи
  Опис предмета продаје: столови, бојлер, уградне светиљке, фотеље, наткасне, полице, декоративне облоге за суд и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 199.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 99.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-12-02 14:43:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 25196
  Датум продаје: 2019-12-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: на адреси седишта Јавног извршитеља Милош Јоксимовић, Београд, Ул. Мајданска Чукарица број 16/2,
  Пословни број судског предмета: 4.ИИв бр.6837/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 202/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВИСЛАЈОН ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРОСЕД, ДВОСЕД, ФОТЕЉА И КЛУБ СТО
  Опис предмета продаје: КОЖНИ ТРОСЕД, КОЖНИ ДВОСЕД, КОЖНИ ФОТЕЉА И КЛУБ СТО
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 11:10:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25195
  Датум продаје: 2019-12-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 520/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.007.697,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 705.387,9 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-11-27 09:00:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 25194
  Датум продаје: 2019-12-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв.34/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.73/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.333.580,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.166.790,00 дин.


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-12-02 12:32:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 25193
  Датум продаје: 2019-12-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.438/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "VOX" 42" и електрични шпорет
  Опис предмета продаје: ТВ марке "VOX" 42" и електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-30 10:01:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25192
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 09,30
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-63/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 62/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.750,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 09:56:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 25191
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16 ИИ 766/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 345/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 09:47:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 25190
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: О 1617/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Seat" модел "Leon", година производње 2001
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 дин.


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-12-03 15:54:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 25189
  Датум продаје: 2019-12-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава бр. 58а
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1430/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 179/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: клима, комоде, полице, столови
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000 рсд, 3.000 рсд, 3.000 рсд, 15.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.500 рсд, 1.500 рсд, 1.500 рсд, 7.500 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 09:14:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25188
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 225/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 455/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.123.506,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.486.454,76 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-11-15 13:11:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 25187
  Датум продаје: 2019-12-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1Ии-32/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.67/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHIWA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Тросед chesterfield – комада 4 - означен маркицом АА0041, процењује се на износ од 15.000,00 РСД/комад 2. Фотеља chesterfield – са две рупе, комада 4 - означен маркицом АА0042, процењује се на износ од 7.000,00 РСД/комад 3. Рачунар INTEL, (монитор, тастатура), комада 2 - означен маркицом АА0043, процењује се на износ од 2.000,00 РСД/комад 4. Клуб сто, црне боје, 60x60x38, комада 2 – означен маркицом АА0044, процењује се на износ од 3.000,00 РСД/комад 5. Клуб сто, црне боје, 90x60x55, комада 2
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 РСД/комад + 7.000,00 РСД/комад + 2.000,00 РСД/комад + 3.000,00 РСД/комад + 10.000,00 РСД/комад + 2.000,00 РСД + 1.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-12-06 09:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 25186
  Датум продаје: 2019-12-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И. 888/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 355/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Рајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ствари из куће
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.000,00


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:47:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 25185
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 9 ИИ 18790/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 297/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела права својине на катастарској парцели 472/1 КО Бељина, потес Кућерине , површине 2043 м2, по начину коришћења и кат. класи Њива 4 класе, а по врсти пољопривредно земљиште, уписано у ЛН 581 КО Бељина
  Процењена вредност предмета продаје: 147.050,62 динара
  Почетна цена предмета продаје: 102.935,43 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:20:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 25184
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића бр.1, Суботица, izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Пословни број судског предмета: I2 И.И 305/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 128/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д.Београд, Вука Караџића бр.10, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, две помоћне зграде, земљиште и њива
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у закључку о првој јавној продаји од 29.10.2019.године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.909.029,06 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.336.320,34 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-21 09:13:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25183
  Датум продаје: 2019-12-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-281-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-213-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ, ШУМЕ, ЛИВАДЕ, ВОЋЊАК
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: УКУПНО 1.328.911,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:00:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25182
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 324/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 65/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв Драган Танкосић, Нови Сад, ул. Максима Горког бр. 35
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, плакар за тв, веш машина, клима....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767