ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1510 активних, од укупно 24758 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-11-22 10:51:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25821
  Датум продаје: 2019-12-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 332/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 196/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-11-22 11:35:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25820
  Датум продаје: 2019-12-20
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ18/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ80/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРЈАНА МАЈКАНОВИЋ из Мале Врбице
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ, ЊИВА И ЗГРАДЕ
  Опис предмета продаје: земљиште, њива 1 класе, зграда породична, помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 5.306.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-11-22 10:36:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25818
  Датум продаје: 2019-12-20
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 91/19
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 91/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Vip mobile" doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20.12.2019
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-11-22 11:35:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25816
  Датум продаје: 2019-12-26
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ359/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ224/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДВОСОБАН СТАН
  Опис предмета продаје: двособан стан, површине 61,36м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.232.026,80
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-12-12 12:54:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 25814
  Датум продаје: 2020-01-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1840/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-647/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OLIMPIA-COMMERCE DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-01-15 14:11:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 25812
  Датум продаје: 2020-02-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 75/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Белић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима, бицикл, роштиљ
  Опис предмета продаје: клима уређај, беле боје; бицикл, сиво-плаве боје и метални роштиљ
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 30.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 21.000,00 - детаљније у закључку  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-11-22 07:38:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25808
  Датум продаје: 2019-12-20
  Време продаје: инт 21/19
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иинт 21/19
  Број предмета јавног извршитеља: инт 21/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Шапцу
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-11-22 07:21:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 25806
  Датум продаје: 2019-12-20
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 326/17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 326/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 17:44:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25799
  Датум продаје: 2020-01-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив 334/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума
  Опис предмета продаје: друге класе
  Процењена вредност предмета продаје: 236.782,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-01-18 18:51:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25796
  Датум продаје: 2020-02-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии 21/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 44/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "FERTEX SP" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 640.304,00 динара, 1.793.766,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-11-21 14:32:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25795
  Датум продаје: 2019-12-26
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ612/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ244/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ из Нових Бановаца
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, 328м2, ул. Јоза Лауренчића бр. 4А, К.О. Земун Поље
  Опис предмета продаје: пословна зграда, површине 328м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.924.600,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-12-18 12:26:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 25794
  Датум продаје: 2020-01-15
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 51/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 122.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 85.400,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-11-21 14:25:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 25793
  Датум продаје: 2019-12-20
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Стевана Шупљикца бр. 99/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: I-Иив 244/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-121/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило,марке: SUZUKI SWIFT,регистарских ознака:VŠ003-JC
  Процењена вредност предмета продаје: 87.128,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 60.989,60 рсд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-12-19 13:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 25791
  Датум продаје: 2020-01-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: II br.200/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 159/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Telemark systems DOO Čačak
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 50.500,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 25.250,00 din.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-12-20 13:17:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25789
  Датум продаје: 2020-01-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Ии бр. 81/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 22/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 5. класе, к.п. 2286, Лист непокретности број 1041 КО Дреновац, површине 1ха 08а 50м2
  Процењена вредност предмета продаје: 191.091,84 дин
  Почетна цена предмета продаје: 95.546,00 дин


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-11-21 13:21:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 25787
  Датум продаје: 2019-12-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5ИИВ7883/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв89/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: елита коп доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: лед тв
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2020-01-03 08:57:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 25784
  Датум продаје: 2020-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-6430/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-169/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2019-12-20 13:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 25769
  Датум продаје: 2020-01-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, ТЦ Стари Меркатор
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 3495/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 78/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INSTITUT VATROGAS DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: Фотеље, столице, сто, витрине и сл.
  Процењена вредност предмета продаје: 188.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 600,00 динара до 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-12-09 14:56:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25765
  Датум продаје: 2019-12-26
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1367/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv fox-1ком, машина за веш Vox-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-12-09 14:53:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25764
  Датум продаје: 2019-12-26
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1368/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV Gorenje -1ком, замрзивач Gorenje-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.750,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767