ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-28 17:52:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21846
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.598/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD (STARI GRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-05-30 16:19:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 21844
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 555/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд (Стари Град), Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, витрина, гардеробер, клуб сто, кухињски сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.300,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 15:29:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21843
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИ-12660/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3416/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Виденовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Двокрилни орман комада 3 (три), Комода са фиокама, Метална полица, Мања комода, Комода са стакленим вратима и фиокама, Двокрилни орман (већи), Спортско бицикло CROSS ознака GRX8 са 24 брзине, Фотеља (скај) три комада, Два клуб сточића, Канцеларијска столица, Компјутерска столица, Дрвена столица, Усисивач марке SAMSUNG (комплетан), Кухиња подностојећа елемент са судопером један и висећи елемент комада један;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-05-30 15:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 21842
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 20/5/26
  Пословни број судског предмета: ИИ 2853/13
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 472/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПЕТОСОБАН СТАН У НОВОМ САДУ У УЛИЦИ ВАРДАРСКА 1 Ц
  Опис предмета продаје: ПЕТОСОБАН СТАН У НОВОМ САДУ У УЛИЦИ ВАРДАРСКА 1 Ц ПОВРШИНЕ 143 М2 ПОСЕБАН ДЕО 73 НРОЈ ЗГРАДЕ 4 11 СПРАТ КО НОВИ САД 2 ПАРЦЕЛА 4618 1 ВЛАСНИК НАДА ЗМИЈАНАЦ
  Процењена вредност предмета продаје: 11.884.282,41
  Почетна цена предмета продаје: 7.130.569,45


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-06-17 10:11:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 21841
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 08.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 227/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 143/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жикица Косановић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа са магациом
  Опис предмета продаје: све уписано у листу непокретности број 286 КО Нови Бановци
  Процењена вредност предмета продаје: 18.934.763,29
  Почетна цена предмета продаје: 9.467.381,64


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 15:00:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21839
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 08:07:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 21838
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1Ии-580/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А46/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Зубовић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. клуб сточић; 2. телевизор; 3. тв полица; 4. судомашина; 5. трпезаријски сто са столицама
  Опис предмета продаје: 1. клуб сточић; 2. телевизор; 3. тв полица; 4. судомашина; 5. трпезаријски сто са столицама
  Процењена вредност предмета продаје: 1.) 4.000,00 динара; 2.) 8.000,00 динара; 3.) 10.000,00 динара; 4.) 12.000,00 динара; 5.) 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.) 2.000,00 динара; 2.) 4.000,00 динара; 3.) 5.000,00 динара; 4.) 6.000,00 динара; 5.) 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 14:17:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 21837
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.740/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор “LG”, 81 cm, 2. Трпезарисјки сто, 3. Трпезарисјке столице, комада 6, 4. Комода, 5. Микроталасна пећ “ELIND”
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-05-30 13:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21836
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 36/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богданка Урошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - моторно путничко возило
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,оо


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-06-27 09:31:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21834
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-282/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 800/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Цветић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ванкњижна непокретност
  Опис предмета продаје: Ванкњижна непокретност - поткровље у Боже Бауцала, Раковица,пов. 122,70 квм
  Процењена вредност предмета продаје: 11.915.566,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.957.783,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:11:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21829
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: I-5-ИИ-170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТУДЕНКА HOFWEBER
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 344.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 241.136,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 14:00:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21828
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.217/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови Сад - РЈ Кикинда
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: круњач, црвене боје
  Опис предмета продаје: круњач, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 11:58:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 21826
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Ии-344/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И 60 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даринка Зрнић, Зрењанин, ул. Добровољачка бр. 20
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАМБЕНЕ И ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ
  Опис предмета продаје: ПОДИДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА 2 КОМ, ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ 2 КОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.800.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.960.000,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 11:04:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 21825
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб, спрат II, стан 8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 32/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VETERINARSKA USTANOVA
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kancelarijski sto,stolice,komoda,grb,kredenac
  Опис предмета продаје: dvodelni kancelarijski sto, r.br. 00199, r.br. 00204 - 5.000,00 dinara, stolice, 5 komada, r.br. 00200, r.br. 00205 - 1.000,00 dinara, po komadu, niska komoda, r.br. 00201 - 2.500,00 dinara, uramljeni grb Crvene zvezde, r.br. 00202 - 1.500,00 dinara, kredenac, r.br. 00203 - 2.500,00 dinara.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 10:17:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 21824
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 14 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИвк-383/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк-383/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO, Београд, ул. Гаврила Принципа бр.
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: МИКРОТАЛАСНА,ШПОРЕТ,СУДОПЕРА,ТВ,ФРИЖИДЕР,ТВ,ВЕШ МАШИНА,СТО,ШПОРЕТ
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-05-30 10:14:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 21823
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-3212/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална Банка АД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пословни простор, Нови Сад
  Опис предмета продаје: пословни простор, 3 просторије, спратности приземље, површите 32 м2, број парцеле 3392/82, зграда број 1, број улаза 55А, број посебногдела 1, улица Руменачки пут 55а, НОви Сад и пословни простор, 3 просторије, приземље, 42м2, број парцеле 3392/82, број улаза 55А, број посебног дела 3, улица Руменачки пут 55А, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 3.106.010,43 динара и 3.678.917,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.174.207,30 динара и 2.575.242,49 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 10:07:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 21822
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: 13 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИВК-380/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BRANTNER OTPADNA PRIVREDA" DOO, Нови Бечеј,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЦИСТЕРНА
  Опис предмета продаје: ЦИСТЕРНА МАЈЕВИЦА 1500Л
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 18:08:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21820
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 331/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 193/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 604/11; 604/12; зграда број 1 и зграда број 2 К.О. Љуково
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 604/11; 604/12; зграда број 1 и зграда број 2 К.О. Љуково
  Процењена вредност предмета продаје: 11.596.800,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.117.760,42 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-05-29 17:50:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 21819
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 456/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 17:05:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21818
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 73/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 293/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство и друго
  Опис предмета продаје: покућство и друго
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 1.750.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 825.650,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767