ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1472 активних, од укупно 29080 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-08-03 09:57:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 30518
  Датум продаје: 2020-09-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 474/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.633,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 886.316,50 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-08-03 09:43:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 30517
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-73/2019 од 01.10.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 357/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕДИАПАК НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: магацин и мпомоћни објекат
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-08-03 09:37:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30516
  Датум продаје: 2020-09-02
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Ии.139/2019
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.439/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRAGAN LAZIC PR,BRACA LAZIC SZTR KOSJERIC(VAROS), Косјерић, ул. Алексе Шантића 1, МБ 55460965, ПИБ 101091443
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три ( 3 )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Одређено у закључку у продаји
  Почетна цена предмета продаје: Одређено у закључку у продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-09-07 11:21:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30511
  Датум продаје: 2020-10-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.83/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.159/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Павловић из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-09-02 14:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 30510
  Датум продаје: 2020-09-25
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пиштољ Црвена Застава
  Опис предмета продаје: Пиштољ Црвена Застава
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-07-31 16:21:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30506
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 77/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 350/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПУТЕВИ РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о продаји непокретности
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: од 101.790,00 динара до 133.200,00
  Почетна цена предмета продаје: од 71.253,00 динара до 93.240,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-08-25 11:20:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 30504
  Датум продаје: 2020-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 32/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ24/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суду у Бечеју
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: женски бицикл CAPRIOLO плаве боје; осмоделни регал од иверице, натур, комплет и двосед црвене боје -
  Опис предмета продаје: женски бицикл CAPRIOLO плаве боје; осмоделни регал од иверице, натур, комплет и двосед црвене боје - еко кожа
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 35.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 17.500,00 - детаљњније у закључку


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-09-24 10:44:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 30497
  Датум продаје: 2020-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-269/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-269/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00 дин  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-07-31 11:30:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 30493
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 14:30 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Материјал за униформе, материјал пуплин, материјал за израду дресова, материјал за израду службене о
  Опис предмета продаје: Материјал за униформе, пословне и радне брокат бордо боје 80м, Материјал за униформе, пословне и радне полиамид, тегет боје 50м,Материјал пуплин за израду радних униформи беле боје 30м, материјал за израду дресова полиестер зелене боје, 20м,материјал за израду службене одеће тревира црне боје 25м, Радна блуза тегет боје од кепера 10 комада, Радна блуза црвене боје од кепера 10 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-07-31 11:25:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30492
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Хајдук Вељкова бр.29 локал 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-189/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-362/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН ВИЋЕНТИЋ ПР ВУЛКАНИЗЕРСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА ГМ-1 УБ
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скутер марке ПИАЂО БЕВЕРЛИ
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-07-31 11:13:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 30491
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии-2173/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије -Гарантни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска коса, Двобразни плуг, Веш машина марке Горење, Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска коса, Двобразни плуг, Веш машина марке Горење, Тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 114.000,00 динара укупно
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-07-31 10:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30489
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Хајдук Вељкова 29, лок. 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 78/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 260/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв.Душко Ђукановић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна од 1000 литара,Телевизор катодни марке ФОКС 64 цм, Две фотеље, Кухињски сто са угаоном гарн
  Опис предмета продаје: ближе одређено закључком
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.700,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-07-31 09:34:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30481
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Хајдук Вељкова бр.29 локал 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 6/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП мобиле доо Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бансек за обраду дрвета
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-07-30 17:28:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 30477
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева бр. 111/2
  Пословни број судског предмета: ии. 959/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии. 472-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН НАСТИЋ, ВАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: БОНСЕК ЗА СТРУГАЊЕ ТРУПАЦА СА ВОЂИЦАМА
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00 РСД


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-07-30 16:25:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 30476
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 73/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РТИ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР
  Опис предмета продаје: ТРАКТОР МАРКЕ STEYER
  Процењена вредност предмета продаје: 7.840.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.920.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-07-30 14:52:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 30468
  Датум продаје: 2020-09-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-246/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1266/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO DOO. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 30.07.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 30.07.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 30.07.2020. године


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-07-30 13:06:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 30463
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 633/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 473/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 440.944,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 220.472,25 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-07-30 12:28:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 30460
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 368/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 440/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGMENT DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.233.480,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.616.740,12 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-07-30 11:17:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 30458
  Датум продаје: 2020-09-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-724/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: дрвени стоћић браон боје, комода за телевизор браон боје, веш машина "Elin" 65c81
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара; 5.000,00 динара; 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 динара; 2.500,00 динара; 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Наташа Радоњић
  Датум и време постављања: 2020-08-24 15:02:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Палмотићева 17, стан 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.radonjic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641708675
  ПИБ: 108008293
  Матични број: 63148121

  Број записа у бази: 30457
  Датум продаје: 2020-09-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Палмотићева бр.17
  Пословни број судског предмета: 4-ИИв-3061/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ О.Ф.П.С.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: антенски систем
  Опис предмета продаје: две емисионе антене (радио станица)
  Процењена вредност предмета продаје: 176.267,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 88.133,50 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767