ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1901 активних, од укупно 27612 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-06-26 08:46:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28974
  Датум продаје: 2020-07-17
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 87/17
  Број предмета јавног извршитеља: IIv br. 153/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, Niš
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-07-02 09:42:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28973
  Датум продаје: 2020-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-586/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2966/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 15:57:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 28972
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: 13 И.И. 33007/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 971/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Тимотијевић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан у породичној стамбеној згради
  Опис предмета продаје: ул.Прилепска, број улаза 1, евиденцијски број 1, број стана 1, корисне површине 47,82 м2, изграђен на катастарској парцели број 3247, уписан у лист непокретности број 179 КО Савски венац,
  Процењена вредност предмета продаје: 4.967.001,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.476.901,12 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 15:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28971
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.599/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 414/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Самоходна косачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši - Италија
  Опис предмета продаје: 1.Самоходна косачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši - Италија
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.900,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2020-06-23 15:18:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 28970
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1742/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 562/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љуба Пантовић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кобила и Ждребе
  Опис предмета продаје: Кобила сиве боје, старости 4 године, ждребна и Ждребе, тамно браон боје , старости око 2 године
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 рсд и 36.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 31.500.00 динара и 18.000,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:58:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 28969
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-26/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BN - BOS ŠPED DOO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE NA VELIKO I USLUGA U PROMETU ROBE
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 15:49:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28968
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 663/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 706/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Кремић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.386.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 693.250,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:52:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28967
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 830/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 403/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:43:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28966
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.41/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 237/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно,Услужно,Трговинско Друштво за увоз и извоз GIURIATO ДОО,Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Регал материјал дрво, браон боје, димензије 4м дужине, 2м висине 2.Телевизор марке FOX LCD, дијаго
  Опис предмета продаје: 1.Регал материјал дрво, браон боје, димензије 4м дужине, 2м висине 2.Телевизор марке FOX LCD, дијагонала 80 цм, у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 47.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.600,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:34:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28965
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ378/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ12/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда,земљиште под зградом, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда,земљиште под зградом, земљиште уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 5.292.570,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредости


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:13:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28964
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Конарево бр. 899.
  Пословни број судског предмета: И-123/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 620/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД- У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 14:02:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28963
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1264-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” Орман Кауч Шпорет на дрва “Smederevac” Сто и 4 столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” Орман Кауч Шпорет на дрва “Smederevac” Сто и 4 столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.800,00 4.200,00 5.600,00 3.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 13:57:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28962
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 2755/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 2755/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Белосавац", Žagubica
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет - тросед, двосед и фотеља, материјал кожа у наранџасто браон боји
  Опис предмета продаје: 1. Комплет - тросед, двосед и фотеља, материјал кожа у наранџасто браон боји
  Процењена вредност предмета продаје: 44.840,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.904,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-06-19 13:56:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28961
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 28 П.621/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ137/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ацетиленска и СО2 боца, 2ком; Клима уређај беле боје, 1ком и сателитски тањир са рисивером, 1 ком
  Опис предмета продаје: ацетиленска и СО2 боца, 2ком; Клима уређај беле боје, 1ком и сателитски тањир са рисивером, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 38.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 19.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2020-06-22 13:05:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 28960
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 3 ИИ-614/2018 од 03.10.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1125/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бансек за резање балвана, пречник точка 900 - 1 ком; Пегла за пеглање тестера PRIMULTINI - 1 ком; Ош
  Опис предмета продаје: Бансек за резање балвана, пречник точка 900 - 1 ком; Пегла за пеглање тестера PRIMULTINI - 1 ком; Оштрилица за оштрење тракастих тестера - 1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 153.000,00; 167.000,00; 130.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 76.500; 83.500; 65.000


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-06-22 13:41:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 28959
  Датум продаје: 2020-07-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИв 549/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 391/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНИВЕТ ТРГОВИНА ДОО БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: берач кукуруза марке "ZMAJ 224", година производње 2001., 280 kPa
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000 дин
  Почетна цена предмета продаје: 105.000 дин


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:25:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28958
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-1/2020 од 06.01.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 10/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3017 КО Меленци Парцела број 7205/11 њива 5 класе површине 59а05м2 процењене вредности 418.074,00 динара Парцела број 7205/12 њива 5 класе површине 1х22а29м2 процењене вредости 865.766,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:17:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28957
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су.бр.43-20/2019. (О.бр.109/15)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Великом Градишту, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска прскалица плаве боје, марке Морава 350 литара 2. Мешалица за бетон, са електричним мот
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска прскалица плаве боје, марке Морава 350 литара 2. Мешалица за бетон, са електричним мотором
  Процењена вредност предмета продаје: 40.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.140,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28956
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-18/2020 од 03.02.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 29/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: б2 холдинг
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр 1 улица Угљеше Терзина 7 Кикинда на парцели број 8950 уписана у Лист непокретности број 6186 КО Кикинда на износ од 2.356.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.356.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:15:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28955
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ. 22/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 100/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретих ствари
  Опис предмета продаје: БЕРАЧ КУКУРУЗА ЈЕДНОРЕДНИ ЗМАЈ
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,000 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00 РСД


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767