ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1650 активних, од укупно 25425 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-12-26 09:57:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 26565
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 244/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-12-26 09:55:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 26564
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 299/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-12-26 09:52:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 26563
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 2/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 17:30:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 26561
  Датум продаје: 2020-01-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ.61/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 362/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд - Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке SONY старије производње 2. DVD PLAYER марке ECHOLITE старије производње 3.ТВ полица , д
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке SONY старије производње 2. DVD PLAYER марке ECHOLITE старије производње 3.ТВ полица , дрво , величина 2м дужине , 1м висине, 4 фиоке 4.2 велика звучника , ручне израде , 1м висине , 40 цм ширине 5. кожна угаона гарнитура зелене боје 2м х 2м 6. собни сточић, дрво , горњи слој лакиран , величина 1м х 50 цм 7. комплет за седење за дневни боравак – тросед и три фотење дрво – штоф црвене боје и један собни сточић у комплету дрвени овалног облика 1м х 50 цм 8. музички стуб са два зву
  Процењена вредност предмета продаје: 65.952,75
  Почетна цена предмета продаје: 46.166,92


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 17:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 26560
  Датум продаје: 2020-01-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-196/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-84/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДАЦИЈА "ПРОСПЕРИТАТИ"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 кућа са земљиштем и 1/2 ггз
  Опис предмета продаје: у Јерменовцима
  Процењена вредност предмета продаје: 1.009.946,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 16:36:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 26559
  Датум продаје: 2020-01-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 59/2019 (Ии.113/18)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Циркулар са електромотором Север, у функцији 2. Замрзивач марке Елин,у функцији
  Опис предмета продаје: 1. Циркулар са електромотором Север, у функцији 2. Замрзивач марке Елин,у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 11.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.850,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 16:25:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 26558
  Датум продаје: 2020-01-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ив 1448/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Привредни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља еко кожа, црне боје 2. Телевизор марке Tesla LCD, дијагонала 80 ц
  Опис предмета продаје: 1. Комплет тросед, двосед и фотеља еко кожа, црне боје 2. Телевизор марке Tesla LCD, дијагонала 80 цм у функцији 3. Телевизор марке Philips старији тип
  Процењена вредност предмета продаје: 16.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.620,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 16:12:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 26557
  Датум продаје: 2020-01-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 И Ив 179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 356/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за производњу папирних кеса марке ,,ELSA,, Ниш, година производње 2009., снага електромото
  Опис предмета продаје: 1. Машина за производњу папирних кеса марке ,,ELSA,, Ниш, година производње 2009., снага електромотора 1,5 kW, производност 60 кеса/мин., марка и тип Nn, пописна маркица АА 109384
  Процењена вредност предмета продаје: 482.244,00
  Почетна цена предмета продаје: 337.570,80


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 15:50:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 26556
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-1275/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-781/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Миладиновић, Врњачка Бања
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 до 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 до 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 15:45:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 26555
  Датум продаје: 2020-01-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, Светог Саве 26/1
  Пословни број судског предмета: ИИв 125/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОЉИБИЗНИС.ЦОМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Циклон
  Опис предмета продаје: Прикључно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-12-25 14:40:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 26552
  Датум продаје: 2020-01-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И. 2574/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 769-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило марке ZASTAVA RIVAL, рег. ознаке NS-182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије: ZCFC3570
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке ZASTAVA RIVAL, рег. ознаке NS-182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије: ZCFC357010Z011691, број мотора: 2404905
  Процењена вредност предмета продаје: Теретно возило марке ZASTAVA RIVAL, рег. ознаке NS-182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије: ZCFC357010Z011691, број мотора: 2404905-70.836,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Теретно возило марке ZASTAVA RIVAL, рег. ознаке NS-182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије: ZCFC357010Z011691, број мотора: 2404905-21.250,80 динара динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-01-24 12:34:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 26551
  Датум продаје: 2020-02-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 42 ИИ 687/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-602/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.103.327,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.551.663,96 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-01-23 12:21:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 26550
  Датум продаје: 2020-02-20
  Време продаје: 13:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 315/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 444/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-12-25 13:36:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 26548
  Датум продаје: 2020-01-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 475/19 ОД 06/05/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНА БРЕНД ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1 OPEL OMEGA ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 1998.ГОДИНЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 13:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 26547
  Датум продаје: 2020-01-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-511/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-511/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 12:57:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 26546
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А350/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП"ТОПЛАНА" БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 11924 КО Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: 1.275.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 892.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-01-31 10:59:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 26545
  Датум продаје: 2020-02-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 148/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 12:31:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26544
  Датум продаје: 2020-01-22
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-41/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 2 столице, Орман, Кауч, Телевизор “Samsung”, Веш машина “Gorenje”
  Опис предмета продаје: Сто и 2 столице, Орман, Кауч, Телевизор “Samsung”, Веш машина “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 4.000,00, 6.000,00, 5.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00, 2.000,00, 3.000,00, 2.500,00, 5.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 12:27:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 26543
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 19/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 19/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 12:18:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26541
  Датум продаје: 2020-01-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-957-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 32” Кауч Орман Електрични шпорет “AEG”
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 32” Кауч Орман Електрични шпорет “AEG”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767