ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1076 активних, од укупно 26015 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 09:56:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23515
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-32/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КРОНОС" ДОО ВРАЊЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладна витрина, веш машина, фрижидер, кауч, телевизор, орман
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 08:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23488
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 09,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии.694/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 426/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Арсовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 12.346.711,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.173.355,89 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 09:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 23387
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 48/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 98/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: воћњак 4. класе, као пољопривредно земљиште, потес Цветковића раван, површине 10а 33м2, на КП бр. 15
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 12.673,07 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23117
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-62/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-67/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Бамби" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и четири столице, електрични шпорет, замрзивач
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 11:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23045
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-965/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 552/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сан Марко доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 175000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 122500 рсд


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22807
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-03-04 10:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22760
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2887/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2060/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИНКА АНТИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Više nepokretnosti
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Zemljište sa objektima i bazenom
  Опис предмета продаје: Zemljište sa objektima i bazenom
  Процењена вредност предмета продаје: 12912772,20
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:29:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22676
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1Ив 711/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1461/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ристановић ПР, СЗТР "Ристановић" Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 15:04:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22631
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 1201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-474/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNI METAL-MAX DOO Vranje
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-13 12:10:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21974
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-355/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 752/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Владовић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:12:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21221
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Иив 177/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв А95/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 112.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 09:07:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21206
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И 859/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 143/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 4. класе, пољопривредно земљиште, површине 1ха 16а 73м2, потес Делови, КП бр. 40, ЛН бр. 1153 К
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 619.244,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 309.622,13 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:39:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21164
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 719/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 837/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Бијелић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 61
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 15:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 20781
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 585/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.894.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.326.080,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:46:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 20620
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: II 6 Ii br.820-17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 33-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Goran Tomic
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: 1. Приколица тракторска, једноосовинка, марке ИМТ, 2 тоне, без регистарских таблица, година производње 1981, процењена тржишна вредност износи 153.414,95 дин. и 2. Приколица тракторска за дрва шумска једноосовинка, година производње 2015, процењена тржишна вредност износи 47.204,60 дин.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.619.55
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:34:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 20470
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив 1145/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 30.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 13:09:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 20310
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.1005/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.715/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 199.260,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 999.630,00 дин.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 09:41:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 20287
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии 589/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-290/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал.Цветковић Ана
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност, стан
  Опис предмета продаје: двособан стан у Лесковцу, ул. Влајкова бр. 111 А/5, површине 49м2, уписана у Лист непокретности 842 КО Лесковац, на кп.бр. 11238
  Процењена вредност предмета продаје: 3.574.859,56
  Почетна цена предмета продаје: 1.787.429,78


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 15:40:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 19660
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Титанила Шарњаи
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 11:05:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 19115
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 2096/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 192/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једноипособан стан
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан у Новом Саду ул. Новосадског сајма, 38 м2, 6 спрат
  Процењена вредност предмета продаје: 4.643.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.250.100,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767