ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 13:41:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24080
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ - 809/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 573/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славица Миросавић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 55.000,00 до 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 27.500,00 до 110.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-10-16 11:50:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 24079
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: Ии.689/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Марић
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај
  Опис предмета продаје: Комплет регал (дечија соба) 3м са полицама, лежај на развлачење у одличном стању, мебл бордо боје, лЛежај тегет боје у солидном стању, мала витрина, Угаона гарнитура са троседом на развлачење - браон еко кожа, мала комода у лошем стању (лак медијапан)
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000.00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 15:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24078
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 105/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 40/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox", веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 09:05:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24076
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: ИИв вр. 81/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.108/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 13:45:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24074
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 254/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка ад Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox", сто за телевизор, ТВ "Samsung" старије производње...
  Процењена вредност предмета продаје: 159.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 79.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 12:31:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24073
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 819/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 395/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселин Ловрић из Апатина и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Претоварни систем: - три траке са погоном, претоварни кран са својом канструкцијом и друге ствари
  Опис предмета продаје: 1. Претоварни систем: - три траке са погоном, претоварни кран са својом канструкцијом и друге ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 10.612.080,00 динара и друге вредности
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-10-22 10:36:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24071
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 659/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1.КОМОДА, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ STELA, 3. ШПОРЕТ ALFA 90, 4. РЕГАЛ ТРОКРИЛНИ
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000.00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 09:00:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24067
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИВ-264/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-171/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој републике србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 до 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 08:26:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24066
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 224/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Четворобразни плуг, приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 70.680,00; 47.100,00;
  Почетна цена предмета продаје: 35.340,00; 23.550,00;


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 09:55:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24064
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-852/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-664/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Expobank AD BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и две столице, електрични шпорет, машина за шивење, орман
  Опис предмета продаје: погледати у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 11:26:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24062
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.120/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.3583-мзв,,Горица"њива5.класе површине 0.08,80ха, обим удела 1/1, уписано у листу непокретности бр.294 КО Доња Соколовица, кп.3599 мзв ,,Горица"њива 5.класе површине 0.53,72 ха, обим удела 1/1, лн.294 КО Доња Соколовица, кп.3600 мзв,,Горица" пашњак 3.класе површине 0.15,08 ха у приватној својини , обим удела 1/1, уписано у листу непокретности бр.294 КО Доња Соколовица, кп.3741 мзв ,,Горица" њива 4.класе површине 0.06,40 ха , обим удела 1/1, уписано у листу непокретности бр.294 КО Доња Соколов.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.722 евра
  Почетна цена предмета продаје: 861 евра


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 11:10:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24061
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-487/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-885/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: атомизер прскалица, двоосовинска прскалица, двообрзни плуг, тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 82.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 15:20:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24058
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 70/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 158/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Коштић ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 ДИНАРА ИТД
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 ДИНАРА ИТД


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 11:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24057
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 262/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Приколица за ауто, прекрупач, мешалица - грађевинска...
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 12:47:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24056
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: IIv.1036/2018
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.597/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 60.500,00 din.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 08:54:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 24054
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, ул. Стевана Шупљикца број 99/1
  Пословни број судског предмета: I-Ии.292/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-29/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.634.301,39
  Почетна цена предмета продаје: 817.150,70


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2019-10-17 12:34:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 24053
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2
  Пословни број судског предмета: I.I.199.2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.31.2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 zgrada i zemljiste
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti
  Опис предмета продаје: Zgrada benzinske stanice, zemljiste pod zgradom-objektom i na zemljistu-ostalo vestacki stvoreno nepl.
  Процењена вредност предмета продаје: 25.907.700,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 20.600.000,00 dinara


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-10-21 12:14:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 24050
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив 369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.188/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Андрија Урукало, ЈМБГ: 1308980810060, обим удела 1/1, уписаних у лист непокретности бр. 9829 КО Нови Град и то: парц.бр 17970/16 – земљиште под зградом - објектом, површине од 41м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Оромска 16; земљиште под зградом - објектом, површине од 9м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Оромска; земљиште уз зграду – објекат, површине 3а21м2, у улици Оромска;
  Процењена вредност предмета продаје: 3.314.830,40 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-10-21 12:10:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 24049
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 224/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АПВ - Служба за реализацију програма развоја АПВ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Драшко Антонијевић, Суботица, ЈМБГ: 0508957820054, обим удела 1/2, уписаних у лист непокретности бр.7233 КО Нови Град и то: парц.бр 15203 – виноград 1.класе, површине од 18а57м2, у улици Љермонтова;
  Процењена вредност предмета продаје: 193.740,81 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 11:32:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24047
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Зам 17/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕМАЊЕ КОВАЧЕВИЋА из Краљева
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈАВНА ПРОДАЈА непокретности стана 28,46 м2, КО Лазаревац
  Опис предмета продаје: стана који се налази у Лазаревцу, у улици Стефана Немање број 11, површине 28,46 м2, број посебног дела 9, на поткровљу стамбене зграде за колективно становање, број етажа Пр1+Сп2+Пк1, зграда постојећа на КП број 1369/1 КО Лазаревац, уписан у листу непокретности бр. 2223 КО Лазаревац.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.837.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.418.600,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767