ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 13:49:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22434
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.641/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-07-22 15:01:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22427
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИВ-15/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 23/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: шума 5.класе
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 1.098.585,41 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 549.292,70 рсд


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:33:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22424
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, веш машина, кожна гарнитура
  Опис предмета продаје: ТВ „VIVAX“, црне боје, 1 ком; веш машина „FAVORIT“, беле боје, 1 ком и кожна гарнитура: тросед, двосед и фотеља светлобраон боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 135.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 67.500,00 - детаљније у закључку
  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-21 14:50:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22423
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 329/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 129/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОБРОТА ПАДИНА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Банатском Новом Селу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.603.042,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.301.521,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 11:01:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22407
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ34/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ224/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за обављње комуналних делатности"Топлица" Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: гардеробер из три дела, жуте боје, непознате године производње, CRT телевизор SAMSUNG неисправан, непознате године производње, сточић за телевизор, жуте боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.750,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-07-31 15:03:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22403
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ391/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ448/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Млин на камен, плаве боје, ручни рад, непознате године производње Прекрупач, плаве боје, ручни рад, непознате године производње Тракторске фелне, сиве боје, непознате године производње Бачва од 1000 l, непознате године производње Бачва од 500 l, непознате године производње Бицикла црвене боје, BRIDGESTOOE, непознате године производње Веш машина марке “FAVORIT-PRIMA”, беле боје, непознате године производње, неисправна Веш машина марке “FAVORIT-MP 5000 RPM/A CLASS”, беле боје, непознате године про
  Процењена вредност предмета продаје: 20,000.00 динара 7,000.00 динара 5,000.00 динара 12,000.00 динара 7,000.00 динара 5.000,00 динара 1.000,00 динара 1.000,00 динара 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара 3.500,00 динара 2.500,00 динара 6.000,00 динара 3.500,00 динара 2.500,00 динара 500,00 динара 500,00 динара 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 10:16:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22402
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ608/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ966/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет марке ”Elektrolux”, браон боје, непознате године производње CRT телевизор марке “CROWN”, непознате године производње Веш машина марке “EIDA”, беле боје, непознате године производње CRT телевизор марке “PANASONIC”, црне боје, непознате године производње CRT телевизор марке “SAMSUNG”, сиве боје, непознате године производње Гардеробер из три дела, браон боје, непознате године производње Плакар “SIMPO”, два двокрилна, два једнокрилна и један угаони део, крем боје, непознате године
  Процењена вредност предмета продаје: 7,000.00 динара 5,000.00 динара 7,000.00 динара 5,000.00 динара 5,000.00 динара 12,000.00 динара 30,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара 2.500,00 динара 3.500,00 динара 2.500,00 динара 2.500,00 динара 6.000,00 динара 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 10:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22401
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ249/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.320/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП" Србијашуме" Београд ШГ "Топлица"-Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица непознате године производње STARTER CHARGER жуте боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара 6.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 10:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22400
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ720/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1236/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрад Радоњић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Камион “ТАМ 4500” жуте боје, непознате године производње Камион “FAP 1314” плаве боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара 125.000,00 динара  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 11:49:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 22395
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И-670/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-187/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "АГРОМЕДИА" Видан Новитовић пр. Ступчевићи, Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: аутомобил Ауди А4 2.0тди, дизел, 2005.годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 09:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22389
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-960/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 565/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 15:42:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22387
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИВ 854/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 379/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 463.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 17:45:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 22365
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Горњи Милановац,17.НОУ дивизије 39
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-230/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОПРЕС ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених појединачно


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 10:59:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 22361
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.424/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 195.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 13:21:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 22355
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.395/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-07-24 08:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 22353
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 442/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 247/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЕТЕ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДВЕ ФОТЕЉЕ,ТРОСЕД,ТЕЛЕВИЗОР, СТО,ТЕПИХ, КОМОДА ЗА ТВ, ПОЛИЦА, КУХИЊА ЕЛЕМЕНТИ ВИСЕЋИ И ПОДНИ, СЕТ ОД
  Опис предмета продаје: ДВЕ ФОТЕЉЕ,ТРОСЕД,ТЕЛЕВИЗОР, СТО,ТЕПИХ, КОМОДА ЗА ТВ, ПОЛИЦА, КУХИЊА ЕЛЕМЕНТИ ВИСЕЋИ И ПОДНИ, СЕТ ОД ДВЕ ДРВЕНЕ СТОЛИЦЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 15000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7500.00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-19 11:29:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22348
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ152/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-273/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовановић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 190.000,00 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 15:16:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22345
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1295/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-906/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума, ливада, пашњак, воћњак, крш,
  Опис предмета продаје: погледати у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.632.044,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 816.022,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-30 14:29:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22343
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1293/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-913/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 6.класе, шума 4. класе
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.296.757,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 648.378,50 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:42:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 22336
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 879/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ216/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe generale banka ad
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удели извршног дужника на непокретностима у обиму 2/8
  Опис предмета продаје: сувласнички удели извршног дужника на непокретностима у обиму 2/8 (ближи опис у закључку ИИ216/2018 од 18.07.2019. године)
  Процењена вредност предмета продаје: 790.914,92 дин, 131.043,89 дин, 234.176,00 дин, 644.331,46 и 6.505,80 дин
  Почетна цена предмета продаје: 395.457,46 дин, 65.521,95 дин, 117.088,00 дин, 322.165,73 дин и 3.252,90 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767