ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 14:24:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 21537
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 97/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за дрва без страница, за теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% утврђене вредности


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-20 18:57:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 21532
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.310/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.46/18АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ"TRIGLAV OSIGURANJE" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна, Пластеник, пољопривредни растуривач, тањирача сетвоспремач, сејалица за жито, прскалица са
  Опис предмета продаје: Цистерна, Пластеник, пољопривредни растуривач, тањирача сетвоспремач, сејалица за жито, прскалица са цистерном, приколица марке "Lifam" 5t
  Процењена вредност предмета продаје: 588.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 294.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-17 15:04:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21531
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-80/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Лопичић и Миодраг Миловић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 до 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 21.000,00 до 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-05-17 14:36:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 21525
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 348-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛАНЦОШ НЕНАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.975.254,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 987.627,16 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-06-17 09:30:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 21521
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Милке Траиловић бр. 11б
  Пословни број судског предмета: И.И. 153/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 313/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-05-17 12:45:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 21520
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 336/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 430/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГО ЗЕМУН
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела Шуме 6. класе, површине 34а15м2; 1/2 идеалног дела Њиве 5. класе, површине 64а98м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 64.486,13 рсд; 2. 352.771,22 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 45.140,29 рсд; 2. 246.939,85 рсд


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 10:45:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21519
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 256/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-608/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Вулетић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило "ЗИЛ 131"
  Процењена вредност предмета продаје: 472.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 330.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-17 10:48:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21513
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-149/2018 од 03.07.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 231/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 11845 Ко Бечеј - Број парцеле 3562 брзг1 први спрат број посебног дела 14 двособан стан површине 69м2 Приватна својина Гордана Хајдић, Бечеј, ул. Јована Поповића бр. 1, ЈМБГ 1707966835028 обим удела 1/1 Процењене вредности 2.850.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 2.580.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 09:39:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21512
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 449/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 449/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПС
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-05-17 10:41:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21511
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-773-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Топлана Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Toshiba” Веш машина “Ei Niš” Ел. Шпорет “Шампион” Кауч Орман једнокрилни
  Опис предмета продаје: Телевизор “Toshiba” Веш машина “Ei Niš” Ел. Шпорет “Шампион” Кауч Орман једнокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 16:24:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 21510
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Томе Живановића бр.39, спрат 6 стан 41-42, Параћин
  Пословни број судског предмета: И-435/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-687/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, зграда број 1, на адреси Свилајнац, улица Стевана Синђелића, број 112, површине у основи 234 м2, спратност: приземље+поткровље, објекат поседује одобрење за употребу, помоћна зграда, зграда број 2,површине у основи 99 м2, спратност: приземље, објекат поседује одобрење за употребу, Грађевинско земљиште укупне површине 11 ари 8 м2, од чега земљиште под зградом број 1 у површини од 2 ара 34 м2, земљиште под зградом број 2 у површини од 99 м2 као и земљиште уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 18.454.256,24 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.227.128,12 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 09:04:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21509
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 723/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 192/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Тарабић ПР, ТР "ЕНТЕРИЈЕР", Бајина Башта
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило, теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке "VOLKSWAGEN", модел "GOLF 5", регистарске ознаке UE 051-UN; 2: теретно моторно возило, марке "FORD", модел "TRANSIT", регистарске ознаке BB 002-IB
  Процењена вредност предмета продаје: 1: 420.000,00; 2: 350.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1:210.000,00; 2: 175.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-17 08:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21507
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 5/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.400,00 динара до 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-14 21:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21503
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.173/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.84/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Dvoiposoban stan
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 17063 KO Donji Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 14:27:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21502
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: посл. бр. Иив 100/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-64/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Трифуновић ПР Занатска радња ТИНГ Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.340.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:06:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 21501
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-549/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-47/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сано доо Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 41 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: произоди из пољопривредне апотеке
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: детаљније у закључку о продаји


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 21499
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: И.Ив-106/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-41/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазић пољо комерц доо
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Крава музара, црвени холштајн, ИД РС 7185730765
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 12:14:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21497
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 3 Иив. 199/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.1/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MINERAL PRO DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: комби
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило IVECO DAILY, рег.ознака BČ012-OĆ, наранџасто-беле боје, 2005. годиште, број шасије ZCFC298000D253468, број мотора: IVECOF1AE0481BA0020141367, радне запремине 2286 ccm
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:49:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 21493
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Aranđelovac, Knjaza Miloša br. 86/29
  Пословни број судског предмета: I.I. 253/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 180
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit banka A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Парцеле са засадима воћа
  Процењена вредност предмета продаје: 17.094.401,94
  Почетна цена предмета продаје: 8.547.200,97  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 14:59:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21491
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 148/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767