ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 12:17:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23069
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.306/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД ШАБАЦ" Шабац, ул. Ослобођења бр. 62
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 09:57:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23068
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-1335/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 835/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Пљакић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 09:23:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23067
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.135/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 14:44:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23065
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.273/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.80/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Крупањ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:49:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23064
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ2693/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKE USLUGE I KONSALTING EOS MATRIX DOO BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Ђорђа Станојевића 14
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: к.п. бр. 306/2 КО Лукомир, њива 3. класе, пољопривредно земљиште, површине 8 а 38 м2, на потесу Прудина, обим удела 1/1,уписана у ЛН бр. 534 за наведену катастарску општину; к.п. бр. 802 КО Лукомир, њива 2. класе, пољопривредно земљиште, површине 2 а 38 м2, на потесу Брљивица, обим удела 1/1, уписана у ЛН бр.534 за наведену катастарску општину; к.п. бр. 1009/2 КО Лукомир, ливада 2. класе, пољ
  Процењена вредност предмета продаје: 75.420.00динара,21.420,00 динара,20.160,00 динара, 52.880,00 динара,12.390,00 динара,23.870,00 динара, 26.110,00 динара,17.700,00 динара,16.650,00 динара,13.680,00 динара,82.380,00 динара,40.530,00 динара,76.160,00 динара,11.520,00 динара,36.540,00 динара,28.200,00 динара,178.020,00 динара,41.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.710,00 динара, 10.710,00 динара,10.080,00 динара,26.440,00 динара,6.195,00 динара,11.935,00 динара,13.055,00 динара, 8.850,00 динара, 8.325,00 динара, 6.840,00 динара, 41.190,00 динара, 20.265,00 динара,38.080,00 динара,5.760,00 динара, 18.270,00 динара, 14.100,00 динара,86.010,00 динара,20.580,0


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-23 08:17:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23062
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 12/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Б.И.И 13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јововић Момчило, Кула
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,усисивач,веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-07-22 18:31:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 23061
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ 29448/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка а.д. Београд - У стечају
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Четворособан стан и гаража
  Опис предмета продаје: Четворособан двоетажни стан и гаража
  Процењена вредност предмета продаје: 13729171.88
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:24:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 23059
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1ИИв-448/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 164.966,00рсд; 136.350,00рсд; 121.379,00рсд; 73.244,00рсд; 109.725,00рсд; 109.725,00рсд; 215.754,00рсд; 216.038,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 82.483,00рсд; 68.175,00рсд; 60.689,50рсд; 36.622,00рсд; 54.862,50рсд; 54.862,50рсд; 107.877,00рсд; 108.019,00рсд;


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 12:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23058
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5И Ив-1031/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андрија Миличић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком покретних ств
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне покретне ствари из столарске радионице
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 15:46:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 23057
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-260/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И.223/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 зграде,једна стамб
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1.Породична стамбена зграда ,2. Помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 4.612.486,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.306.243,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 15:14:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 23056
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 81/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 382/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 11:30:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23055
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра
  Пословни број судског предмета: ИИв-888/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-391/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 310.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 155.00,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-27 14:40:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23054
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 97/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Толанов
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа са парцелом у Уљми
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 4.957.800,оо
  Почетна цена предмета продаје: 2.478.900,оо


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 15:48:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 23047
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Рузвелтова бр. 55,
  Пословни број судског предмета: 5 Иив 1334/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ad Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 5.класе површине 3.265,00 м2, њива 4.класе површине 2.107,00 м2, њива 6 класе површине 5.535,00 м2, шума 5 класе површине 8.002,00 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 247.326,66 динара, 105.997,14 динара, 276.770,31 динара и 253.215,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: 173.128,66 динара, 74.198,00 динара, 193.739,22 динара, 177.250,77 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:58:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23044
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-236/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Expobank AD BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, угаона гарнитура, витрина, електрични шпорет, веш машина, мали сточић
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 9.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23043
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1731/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕЧАЈНА МАСА "ЈУГОЕКСПОРТ АВАЛА ФИЛМ ИНТЕРНАТИОНАЛ АД - У СТЕЧАЈУ"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 159.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.500,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-07-22 13:28:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 23041
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 171/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 150/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТО
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило РЕНО КЛИО,2005 г.
  Процењена вредност предмета продаје: 177.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.325,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23040
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-163/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 178/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Житопродукт доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 81000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 40500 рсд


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-21 14:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23038
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 698/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 306/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Банатском Карловцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 3.446.899,40
  Почетна цена предмета продаје: 2.412.829,58


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:37:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23037
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1285/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-897/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Vox" 72cm, Фрижидер "Favorit", Електрични шпорет "Favorit", Музичка линија "Aiwa"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Vox" 72cm, Фрижидер "Favorit", Електрични шпорет "Favorit", Музичка линија "Aiwa"
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара, 7.000,00 динара, 3.000,00 динара, 15.000,00 динара, 8.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767