ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 15:39:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 26409
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Иив бр. 193/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 94/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Otp banka Srbija A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, катастарска парцела број 2/1, Лист непокретности број 616 КО Месарци
  Процењена вредност предмета продаје: 235.016,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.508,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-02-25 09:01:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26398
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-363/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.94/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - непокретност извршног дужника Јован Томушиловић, у својини лица које је дужно да трпи намирење на непокретности, Наталија Цетић, Суботица, ЈМБГ: 1407974665165, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 21910 КО Доњи град и то: парц.бр.34352 – земљиште под зградом – објектом, површине од 1а02м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Васе Пелагића 33; земљиште под зградом – објектом, површине од 40м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Васе Пелагића; земљиште п
  Процењена вредност предмета продаје: 3.065.714,60 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 09:50:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 26392
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: 9 И.И 514/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЈДА ХОЏИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:29:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 26389
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив-371/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-233/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ROAMING ELECTRONICS Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:11:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 26378
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-673/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Шљивић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-12-17 15:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 26376
  Датум продаје: 2020-12-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 777-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор, мини линија, тросед, двосед, лаптоп, клуб сто, дв
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор, мини линија, тросед, двосед, лаптоп, клуб сто, двокрилни ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 2.500,00 динара, 15.000,00 динара, 7.000,00 динара, 17.000,00 динара, 13.000,00 динара, 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 1.250,00 динара, 7.500,00 динара, 3.500,00 динара, 8.500,00 динара, 6.500,00 динара, 7.500,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-14 12:40:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 26361
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-1982/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1856/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИСАВ ТРНИНИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Викенд кућа и земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 11.688.365,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.844.132,50 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 12:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 26360
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5И Ив-36/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP БАНКА СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 41 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 416.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-02-12 12:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 26341
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24И И-543/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-137/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиња Момиров
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО марке MICRO COMPAT CAR модел SMART, година производње 2002.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 11:01:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 26336
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-394/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-248/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Мишић
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКА РОБА
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор црне боје, марке “ HISENSEN” , лед , модел H39A5600 2. Тросед и двосед беж боје 3. Трпезаријски сто и 6 столица – дрво – бананин лист 4. Телевизор марке “VIVAX” црне боје 5. Три столице и два клуб сточића
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 25.000,00 дин., 2. 35.000,00 дин., 3. 60.000,00 дин., 4. 15.000,00 дин., 5. 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 12.500,00 дин., 2. 17.500,00 дин., 3. 30.000,00 дин., 4. 7.500,00 дин., 5. 7.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 15:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 26333
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 296/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MEHMED VEJAPI
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 6.138.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:26:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 26328
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-323/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 249.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.500,00 динара  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-01-10 12:36:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 26316
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 881/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ив 775/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даламбер Доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: ПМВ Peugeot 206
  Процењена вредност предмета продаје: 89000 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 44500 РСД


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-11 14:28:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26311
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив 266/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 50/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SMILJANIĆ-KOMERC DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Резана грађа
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-12 08:45:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26310
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив 752/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 178/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉИЉАНА ДАНИЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ТР. НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРЕВОЗ РОБЕ ЕВА КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 245.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 14:39:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 26307
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-60/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 119/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радољуб Дошовић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор марке “VOX” сиве боје, непозната година производње Витрина браон боје, непозната година производње Електрични шпорет марке “Elegant 911” браон беле боје, неисправна, непозната година производње Веш машина марке EUROTECH беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара 6.000,00 динара 3.000,00 динара 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 14:40:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 26297
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-912/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 429/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање" Таково" у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT Телевизор марке-GRUNDIG, 22цм, сиве боје, непозната година производње Сточић за телевизор, браон боје, непозната година производње Клуб сто, непозната година производње Кауч, непозната година производње Електрични шпорет, марке-SIMENS, беле боје, непозната година производње Фотеља, непозната година производње Замрзивач марке-OBODIN, 300l, непозната година производње Гардеробер, браон боје, непозната година производње Регал из два дела, браон боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 2,500.00 динара 1,000.00 динара 1,500.00 динара 8,000.00 динара 8,000.00 динара 2,000.00 динара 7,000.00 динара 7,000.00 динара 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 14:32:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 26293
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-99/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 395/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија -Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор “LED SAMSUNG UE32F4000AW” непозната година производње 2. Веш машина марке “KONČAR VM 065R1” непозната година производње 3. Витрина, браон боје, непозната година производње 4. Гардеробер, беле боје, непозната година производње 5. Кровни гепек за ауто са товарним простором, непозната година производње 6. Уљани радијатор марке “FUEGO”, сиве боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара 15.000,00 динара 7.000,00 динара 10.000,00 динара 5.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 14:44:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 26292
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-1104/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-220/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РИАЛБУЛГ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ У МЛЕКАРИ
  Опис предмета продаје: МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ У МЛЕКАРИ
  Процењена вредност предмета продаје: 482.693,00
  Почетна цена предмета продаје: 241.346,50


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 09:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 26276
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИ 122/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Риђички
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја петролејски лампи, отварача за вино и других покретних ствари
  Опис предмета продаје: Оглашава се јавна продаја путем усменог надметања ствари пописаних Записником о попису и процени посл. бр. И.И-19/2017 од 15.11.2019 године
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 1.344.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 672.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767