ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 09:30:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21869
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.562/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сателитски пријемник и бицикл, сиво-црне боје
  Опис предмета продаје: сателитски пријемник и бицикл, сиво-црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 20.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 10.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 11:10:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 21867
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,Телеком Србија" а.д. Београд ул. Таковска бр.2
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 33.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 10:56:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21866
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-65/2019 од 27.03.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 192/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5654 КО Бачко Петрово Село 1. Број парцеле 13951 Доњи рит њива 2 класе површине 28а91м2 и њива 4 класе површине 27а00м2 процењене вредности 500.510,00 динара 2. Број парцеле 13954 Доњи рит њива 3 класе површине 59а32м2 и њива 4 класе површине 57а02м2 процењене вредности 1.163.400,00 динара Суседи на парцелам: Александра Гаврић Бечеј Нестора Џилитова 25, Наташа Ђејовић Бечеј Зелена 52, Тривит ДОО Бечеј индустријска бб, Варга Лорант Бачко Петрово С
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 10:34:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 21865
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 30446/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 684/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК ад Нови Сад
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела Породичне стамбене зграде - кућа, спратности НПр+ВПр+2, корисне површине 362м2
  Процењена вредност предмета продаје: 37.420.718,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.710.359,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 09:55:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21864
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-1296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SCANIA SRBIJA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке „MERCEDES“, тип А 190, год.2001, боја металик сива
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 11:39:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 21863
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јавни извршитељ Бисерка Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-14244/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-733/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ, Ниш, Ниш, ул. Војводе Вука бр. 8а/2, МБ 57311703, ПИБ 107056228
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: Комплет кухиња црно бела;Аспиратор Gorenje металик сиви;Микроталасна “Sencor”;Машина за прање суђа “Baukenchr GSI 32242;Трпезаријски сто са 6 столица;Клуб дрвени сточић-овални;Тросед беж боје - штоф;Двосед беж боје - штоф;ТВ полица браон боје;LCD TV 32”;Веш машина “Gorenje” SensoCare;Собни регал састављен од четири елемента;Netbook „Lenovo“ непознате конфигурације;Мултифукционални уређај „Canon MG6450“;ТV „Sony KE-P42M1; Клавијатура „Korg“ IS 50; Звучне кутије „ЕV“;Сет алу фелни „BMW“ пречника 1
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 12.000,00 13.000,00 10.000,00 13.000,00 18.000,00 10.000,00 9.000,00 12.000,00 24.000,00 20.000,00 17.000,00 20.000,00 25.000,00 12.500,00 18.000,00 10.000,00 40.000,00 6.000,00 280.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 7.500,00 6.000,00 6.500,00 5.000,00 6.500,00 9.000,00 5.000,00 4.500,00 6.000,00 12.000,00 10.000,00 8.500,00 10.000,00 12.500,00 6.250,00 9.000,00 5.000,00 20.000,00 3.000,00 140.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 11:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21862
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1057/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 131.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.850,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 12:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21861
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1127/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-273/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 99.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.550,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 08:58:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 21860
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-468-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.396/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја Непокретност ближе описана у закључку о продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-05-31 08:49:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 21858
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-322/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.106/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревоз Горњи Милановац АД, Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића 26, МБ 07183062, ПИБ 100886009
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 08:18:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21857
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1-И-114/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1746/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.900,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 08:57:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21855
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-13213/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3472/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Николић Стоиљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке PIONER, дијагонале 48 cm, Полица за телевизор (метал-стакло), Микроталасна пећ, марке FAGOR (800W), Веш машина марке EI NIŠ, (стање половно), CRT телевизор, марке SAMSUNG, дијагонале 48 cm;
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 15:21:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21854
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-5405/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-738/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE GADŽIN HAN, GADŽIN HAN
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухиња са троделним подностојећим елементима са судопером и два уградна елемента, Кауч на развлачење, Полица за телевизор, Кауч на развлачење, 2 комада, Гардеробер троделни, ТА пећ марке магннопром снаге 4,5 kw;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 07:55:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 21853
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-1231/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-681/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 410.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 205.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 07:45:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 21852
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 409/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛОБОДАН ЈОСИФОВИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја двособног стана 37,20 м2 у Београду, КО Вождовац
  Опис предмета продаје: двособног стана у оквиру зграде лево од улаза у улици Пчињској бр. 4 у Београду, постојећег на кат. парцели број 2284 КО Београд 3, описаног као зк. тело IV, под редним бројем 1, уписаног у ЗКУЛ број 2939 КО Београд 3, корисне површине 37,20 м2 са несметаним прилазом и правом заједничког коришћења земљишта на парцели број 2284 КО Вождовац.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.026.774,00
  Почетна цена предмета продаје: 718.741,80


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-30 21:51:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21851
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 1600/2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 1600/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Sony trinitron"; Рачунар са монитором и звучницима; "DVD CROWN" DVX-533 MAX; Микроталасна
  Опис предмета продаје: Телевизор "Sony trinitron"; Рачунар са монитором и звучницима; "DVD CROWN" DVX-533 MAX; Микроталасна WHIRPOOL WIP 20 100W,; Веш машина "Vox" WM bb2; ТВ "Grunding"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Sony trinitron"-3.000,00 динара; Рачунар са монитором и звучницима-4.000,00 динара; "DVD CROWN" DVX-533 MAX-1.000,00 динара; Микроталасна WHIRPOOL WIP 20 100W-2.000,00 динара; Веш машина "Vox" WM bb2-12.000,00 динара; ТВ "Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Sony trinitron"-1.800,00 динара; Рачунар са монитором и звучницима-2.400,00 динара; "DVD CROWN" DVX-533 MAX-600,00 динара; Микроталасна WHIRPOOL WIP 20 100W-1.200,00 динара; Веш машина "Vox" WM bb2-7.200,00 динара; ТВ "Grunding"-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-30 21:09:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21850
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 137/2013
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 137/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung"; Трпезаријски сто са четири столице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет Сло
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"; Трпезаријски сто са четири столице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет Слобода; Фрижидер-комбиновани, Кухињски елементи са судопером; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење";
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-6.000,00 динара; Трпезаријски сто са четири столице-6.000,00 динара; Фрижидер без плочице-8.000,00 динара; Електрични шпорет Слобода-8.000,00 динара;Фрижидер-комбиновани-14.000,00 динара, Кухињски елементи са судопером-10.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"-10.
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-3.600,00 динара; Трпезаријски сто са четири столице-3.600,00 динара; Фрижидер без плочице-4.800,00 динара; Електрични шпорет Слобода-4.800,00 динара;Фрижидер-комбиновани-8.400,00 динара, Кухињски елементи са судопером-6.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"-6.000


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-30 20:44:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21849
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 2358/2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 2358/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Sharp Aquos"; Рачунар са монитором, мишем и тастатуром; Микроталасна; Веш машина "Горење"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Sharp Aquos"; Рачунар са монитором, мишем и тастатуром; Микроталасна; Веш машина "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Sharp Aquos"-15.000,00 динара; Рачунар са монитором, мишем и тастатуром-12.000,00 динара; Микроталасна-2.000,00 динара; Веш машина "Горење"-13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Sharp Aquos"-9.000,00 динара; Рачунар са монитором, мишем и тастатуром-7.200,00 динара; Микроталасна-1.200,00 динара; Веш машина "Горење"-7.800,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-30 20:35:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21848
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2080/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2080/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Рума, Рума, Индустријска 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња; Фрижидер "Ободин"; Комода; Кревет; Сто са пет столица
  Опис предмета продаје: Кухиња; Фрижидер "Ободин"; Комода; Кревет; Сто са пет столица
  Процењена вредност предмета продаје: Кухиња-10.000,00 динара; Фрижидер "Ободин"-5.000,00 динара; Комода-6.000,00 динара; Кревет-7.000,00 динара; Сто са пет столица-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Кухиња-6.000,00 динара; Фрижидер "Ободин"-3.000,00 динара; Комода-3.600,00 динара; Кревет-4.200,00 динара; Сто са пет столица-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-05-30 17:21:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 21847
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 1365/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно стамбено предузеће "Крагујевац"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: машина за веш, телевизор и ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 13.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.660,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767