ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-27 10:07:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24437
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Бицикл полован, комада 2; 2. ПМВ марке ,,Peugeot“ тип ,,205“
  Опис предмета продаје: 1. Бицикл полован, комада 2, утврђене вредности 1.000,00 динара/комад на дан 30.11.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 500,00 динара/комад. 2. ПМВ марке ,,Peugeot“ тип ,,205“, регистарских ознака RU006-LI, полован, беле боје утврђене вредности 24.000,00 динара на дан 30.11.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 12.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 1.000,00 динара/комад; 2) 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 500,00 динара/комад; 2) 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-27 10:02:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24436
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 382/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке ,,Samsung”
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,Samsung”, полован, сиве боје, утврђене вредности 6.000,00 динара на дан 04.07.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 3.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-27 09:58:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24435
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 246/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Аутоприколица; 2. Сто, овални
  Опис предмета продаје: 1. Аутоприколица, половна сиве боје, утврђене вредности 4.000,00 динара на дан 13.06.2019. године а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.800,00 динара. 2. Сто, овални, полован, утврђене вредности 1.000,00 динара на дан 13.06.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 700,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 4.000,00 динара; 2) 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 2.800,00 динара; 2) 700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 09:36:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24434
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии 570/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 217/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав М. Вукосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Помоћна зграда број 2 у Суботици, Ул. Ивана Мештровића, површине 57 м2
  Опис предмета продаје: Предмет продаје је ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.843.539,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.290.477,54 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 11:02:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24433
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.726/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv kopernikus-1ком, dvd fox-1ком, регал-1ком, замрзивач Оbod -1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:47:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24432
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.647/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, трпезаријска витрина-1ком, веш машина самсунг-1ком, трокрилни орман-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24431
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.733/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vivax-1kom, трпезаријска комода -1ком, плакар гардеробер-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-26 08:12:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24430
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.689/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Кончар-1ком, тв нео-1ком, плакар-1ком, dvd teletech-1kom
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 10:53:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24429
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1084/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, плакар за тв-1ком, веш машина Siemens-1kom
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 10:49:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24427
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1082/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Самсунг-1ком, комбиновани фрижидер Елин-1ком, TV GRUNDING-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 09:53:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24426
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1083/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар трокрилни-1ком, веш машина-1ком, регал браон боје-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.500,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 08:55:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 24425
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 1104/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 861/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕКОСЛАВ ЈОЦИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) ДИЗАЛИЦА 2Т, 2) КАЗАН ЗА РАКИЈУ, 3) АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ, 4) РУЧНА ГЛОДАЛИЦА,5) ПУРОМАT, 6) КОМПЛЕТ Г
  Опис предмета продаје: 1) ЦРВЕНА РУЧНА СА 4 ТОЧКА, 2) 120Л СА ТАБАРКОМ, 3) СО2 МИГ 200 ПЛАВЕ БОЈЕ, 4) СИВЕ БОЈЕ, 5)за прање K5...
  Процењена вредност предмета продаје: 626.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 313.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 08:54:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24424
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1078-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Сто и 4 столице Кухиња са елементима Телевизор “EI NIS” 51 cm
  Опис предмета продаје: Кауч Сто и 4 столице Кухиња са елементима Телевизор “EI NIS” 51 cm
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 4.000,00 9.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 4.000,00 9.000,00 4.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 09:47:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24423
  Датум продаје: 2019-10-18
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1100/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv sanyo-1ком,замрзивач Горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 08:08:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24422
  Датум продаје: 2019-10-26
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-73-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “Obodin” Телевизор “Crown” Веш машина “Gorenje” Блендер “Philips”
  Опис предмета продаје: Замрзивач “Obodin” Телевизор “Crown” Веш машина “Gorenje” Блендер “Philips”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 5.000,00 11.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 5.000,00 11.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 18:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24421
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 И бр. 50/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-449/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Вујанић, Марија Вујанић и Маја Стојиљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1095/3 КО Руђинци, по врсти пољопривредно земљиште, по култури воћњак 3. класе, површине 7 ари и 13 m ², уписане у лист непокретности број 510 КО Руђинци
  Процењена вредност предмета продаје: 926.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 648.830,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 16:52:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 29
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 24417
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Браће Рибникар 29 , Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.2203/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.49/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елизабет Михалов
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: златници и златне плочице
  Опис предмета продаје: златници и златне плочице
  Процењена вредност предмета продаје: 1.088.790,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 762.153,00 дин.  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 15:01:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24415
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-96/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна ствар
  Опис предмета продаје: Телевизор марке SAMSUNG, дијагонале 42 инча
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 13:34:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 24414
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 124, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-905/2018 од 05.07.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-558/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шума
  Опис предмета продаје: -Шуме 7. класе површине 40082 м/2, потес Топлик, КО Вратарница, уписано Л.Н.бр.1700 К.П.бр. 12093
  Процењена вредност предмета продаје: 1.353.740,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 676.870,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 13:24:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 24413
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 3/19
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 107/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Соскић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1780540
  Почетна цена предмета продаје: 1246378


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767