ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 13:32:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28961
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 28 П.621/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ137/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ацетиленска и СО2 боца, 2ком; Клима уређај беле боје, 1ком и сателитски тањир са рисивером, 1 ком
  Опис предмета продаје: ацетиленска и СО2 боца, 2ком; Клима уређај беле боје, 1ком и сателитски тањир са рисивером, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 38.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 26.600,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 13:22:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 28960
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 3 ИИ-614/2018 од 03.10.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1125/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бансек за резање балвана, пречник точка 900 - 1 ком; Пегла за пеглање тестера PRIMULTINI - 1 ком; Ош
  Опис предмета продаје: Бансек за резање балвана, пречник точка 900 - 1 ком; Пегла за пеглање тестера PRIMULTINI - 1 ком; Оштрилица за оштрење тракастих тестера - 1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 153.000,00; 167.000,00; 130.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 107.100,00; 116.900,00; 91.000,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:54:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 28959
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв 549/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 391/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНИВЕТ ТРГОВИНА ДОО БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 покретна ствар
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Берач кукуруза марке "ЗМАЈ 224"
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у Закључку о првој јавној продаји од 28.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:25:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28958
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-1/2020 од 06.01.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 10/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3017 КО Меленци Парцела број 7205/11 њива 5 класе површине 59а05м2 процењене вредности 418.074,00 динара Парцела број 7205/12 њива 5 класе површине 1х22а29м2 процењене вредости 865.766,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:17:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28957
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су.бр.43-20/2019. (О.бр.109/15)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Великом Градишту, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска прскалица плаве боје, марке Морава 350 литара 2. Мешалица за бетон, са електричним мот
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска прскалица плаве боје, марке Морава 350 литара 2. Мешалица за бетон, са електричним мотором
  Процењена вредност предмета продаје: 40.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.140,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 28956
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-18/2020 од 03.02.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 29/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: б2 холдинг
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр 1 улица Угљеше Терзина 7 Кикинда на парцели број 8950 уписана у Лист непокретности број 6186 КО Кикинда на износ од 2.356.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.356.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:15:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28955
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ. 22/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 100/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретих ствари
  Опис предмета продаје: БЕРАЧ КУКУРУЗА ЈЕДНОРЕДНИ ЗМАЈ
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,000 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00 РСД


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:12:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28954
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ.164/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 267/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретих ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТЕЛЕВИЗОР ВИВАКС 32, 2. ВЕШ МАШИНА ГОРЕЊЕ, 3. МАШИНА ЗА СУДОВЕ ГОРЕЊЕ, 4. ТЕЛЕВИЗОР ТЕСЛА, 5. УГАОНА ГАРНИТУРА МЕБЛ, 6. УСИСИВАЧ ХООВЕР, 7. МОТОРНА ТЕСТЕРА ХУСГВАРНА, 8. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ АУТА БЛЕК ДЕКЕР
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 10.000,00, 2. 12.000,00, 3. 8.000,00, 4. 12.000,00, 5. 15.000,00, 6. 3.000,00, 7. 15.000,00, 8. 3.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1. 7.000,00, 2. 8.400,00, 3. 5.600,00, 4. 8.400,00, 5. 10.500,00, 6. 2.100,00, 7. 10.500,00, 8. 2.100,00 РСД


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:07:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28953
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ии. 210/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 353/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Тракторски черек за извлачење трупаца, 2. регал иверица
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 35.000,00 динара, 2. 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 17.500,00, 2. 12.500,00 РСД


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-05-28 12:03:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28952
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ.211/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.352/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретих ствари
  Опис предмета продаје: 1. тракторска приколица једноосовинска, 2. расипач ђубрива запремине 400 кг, 3. веш машина горење
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 20.000,00 рсд, 2. 20.000,00 рсд, 3. 10.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 14.000,00, 2. 14.000,00, 3. 7.000,00 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 11:26:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28951
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И. 392/15-21
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво АМС осигурање А.Д.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „PHILIPS“ AA35205 2. DVD PLAYER, по изјави неисправан АА35206 3. Музички стуб – по изјав
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „PHILIPS“ AA35205 2. DVD PLAYER, по изјави неисправан АА35206 3. Музички стуб – по изјави неисправан АА35207 4. ПC рачунар са монитиром АА35208 5. Звучници марке SAMSUNG, АА35209 6. Микроталасна пећница АА35210 7. ТВ ,,JVC“ AA35211 8. DVD PLAYER AA35212 9. GPS навигација „MIO“ 10. Плинска боца АА35215 11. Звучници димензија већих АА35217, комада 2
  Процењена вредност предмета продаје: 44.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.320,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 11:08:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28950
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.128/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: казан за ракију-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 10:08:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28949
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1058-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна “Candy” Телевизор Сто и 4 столице Орман
  Опис предмета продаје: Микроталасна “Candy” Телевизор Сто и 4 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 10:05:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28948
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1058-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна “Candy” Телевизор Сто и 4 столице Орман
  Опис предмета продаје: Микроталасна “Candy” Телевизор Сто и 4 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-05-28 10:03:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28947
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 252/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радовановић Миленка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 8.514.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.959.870,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 09:55:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28946
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 6 Ии-205/2019 од 11.10.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 186 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА,ОБЈЕКАТ
  Опис предмета продаје: ЊИВА,ОБЈЕКАТ
  Процењена вредност предмета продаје: 1365879,77
  Почетна цена предмета продаје: 956115,84


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 09:25:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28945
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ив 687/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 55/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тросед и двосед, материјал плиш, црвене боје, старост 20 година 2. Tv марке Samsung, црне боје, с
  Опис предмета продаје: 1. Тросед и двосед, материјал плиш, црвене боје, старост 20 година 2. Tv марке Samsung, црне боје, старост око 15 година, дијагонала 60 цм 3. Расхладни уређај клима марке Vox (спољна и унутрашња јединица), старост око 10 година
  Процењена вредност предмета продаје: 29.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.700,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 08:38:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141036
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 28944
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Сомборска број 9, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ОРИГИНАЛ" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ,,Вивакс", машина за веш ,,ЕИ Ниш", микроталасна пећница, фрижидер ,,НЕО"
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор ,,Вивакс" износ од 3.000,00 динара, машина за веш ,,ЕИ Ниш" износ од 5.000,00 динара, микроталасна пећница износ од 1.000,00 динара, фрижидер ,,НЕО" износ од 2.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор ,,Вивакс" износ од 2.100,00 динара, машина за веш ,,ЕИ Ниш" износ од 3.500,00 динара, микроталасна пећница износ од 700,00 динара, фрижидер ,,НЕО" износ од 1.400,00 динара,


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 07:58:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 28941
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 14.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ии 53/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 53/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Министарство пољоопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2020-05-28 07:56:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141036
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 28940
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Балканска 11, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1341/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН ТУЦАКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ,,Тесла", клима ,,Махон", соковник ,,Цорал", висећи делови кухиње, три дела, доњи део кухи
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор ,,Тесла" износ од 6.000,00 динара, клима ,,Махон" износ од 5.000,00 динара, соковник ,,Цорал" износ од 2.000,00 динара, висећи делови кухиње, три дела,износ од 5.000,00 динара, доњи део кухиње са радном плочом износ од 7.000,00 динара, сакупљач дима ,,Цорал" износ од 8.000,00 динара, машин
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор ,,Тесла" износ од 3.000,00 динара, клима ,,Махон" износ од 2.500,00 динара, соковник ,,Цорал" износ од 1.000,00 динара, висећи делови кухиње, три дела износ од 2.500,00 динара, доњи део кухиње са радном плочом износ од 3.500,00 динара, сакупљач дима ,,Цорал" износ од 4.000,00 динара, машин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767