ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-08 10:40:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23997
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: и.и.117/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: њива треће класе, површине 3а 91м2 , градско грађевинско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 703.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 492.660,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-07 08:56:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23996
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-894/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Монитор ЛЦД марке PHILIPS дијагонале 22 инча, DVD LG sa 5 звучника, ТА пећ 3,5 kW, Веш машина марке BEKO без ознаке;
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-09-06 19:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23995
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.596/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovna pokretna stvar.
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-06 16:36:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23994
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пластични сто, путна торба, монитор, штампачи, сунцобран, полица за клавијатуру, двд плејер, апарат
  Опис предмета продаје: Пластични сто, путна торба, монитор, штампачи, сунцобран, полица за клавијатуру, двд плејер, апарат за воду, огледало 60х80цм, фиксни телефон, угаона гарнитура, фотеља браон боје, ратан столице
  Процењена вредност предмета продаје: 36.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.760,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-06 16:35:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23993
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пластични сто, путна торба, монитор, штампачи, сунцобран, полица за клавијатуру, двд плејер, апарат
  Опис предмета продаје: Пластични сто, путна торба, монитор, штампачи, сунцобран, полица за клавијатуру, двд плејер, апарат за воду, огледало 60х80цм, фиксни телефон, угаона гарнитура, фотеља браон боје, ратан столице
  Процењена вредност предмета продаје: 36.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.760,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-09-06 16:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 23992
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-116/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-307/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 5.класе, пов.10а58м2, кп 367/5 КО Лукавица, са породичном стамбеном зградом БРГП 190 м2 и две помоћне зграде, Лазаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 7.156.854,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.009.798,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23991
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-77/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-350/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Путеви Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 до 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 14:38:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23989
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-593/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3682/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Димитријевић, мал. Јована Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 14:27:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23988
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: И 438/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 99/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Бурда
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем и њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 183.014,94 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 109.808,964 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 14:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23987
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-222/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1145/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Коларевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Комода, ЛЦД телевизор марке Samsung 32 инча, Полица за телевизор, Клуб сточић, Тросед, Двосед, Фотеља, Кухиња троделна горе, четвороделна доле са судопером, Аспиратор марке Горење, Чивилук са ципеларником, Веш машина Горење ознаке WA61061, Гардеробер са троје клизних врата, Компјутерски сто, Комода, Зидно огледало 120 цм са 50 цм, Компјутерски сто, Двокрилни гардеробер, Радни сто, Лап топ марке FUJITSU 154 инча модел AH530/HD6, Клуб сточић са две стаклене плоче, Комода са две фиоке...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 13:54:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23986
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 13 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br.1617/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 871/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ATLANTIC BRANDS DOO, Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 13:18:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23985
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-219/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-402/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" а.д. Београд, Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 115ђ
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: .Преса за пресовање воћа, произвођач Enovitis d.o.o. модел тип : VSPX 120, година производње 2012., преса је исправна и у раду је, процењене вредности у износу од 85.206,00 динара 2. Сушара мини 600 кг, произвођач Иверак Ваљево, модел тип: 600, капацитета 600 кг, година производње 2012., процењене вредности у износу од 366.000,00 динара 3. Дупликатор мешалица Панд д.о.о. модел PS 300X, произвoдне ознаке 0281206 снаге 12 KW, година производње 2012. , процењене вредности у износу од 299.640,00
  Процењена вредност предмета продаје: 1.888.638,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 944.319,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-09-06 12:51:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23984
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 366/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕЛХАРТ МИЛАДИНКА И ВУЧЕНОВ ЗОРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.200,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 12:19:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23983
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ2/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ17/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Беловић Срђан из Шашинаца
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду и породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду и породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 8.022.266,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-06 11:21:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23982
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 08.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 50/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелић Србољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: а
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Там 80 Т35е 1989 год
  Опис предмета продаје: Там 80 Т35е 1989 год
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 10:28:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23981
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 715/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Комоде, собна гарнитура, ТВ плазма, гоблен...
  Процењена вредност предмета продаје: 417.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 291.900,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 10:27:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23980
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 6/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 6/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Максимовић из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-06 10:19:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23979
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-584/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 142/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TUPLEX SRB DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: PEUGEOT PARTNER, 2008.год.
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 09:15:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23978
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: И 697/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-408/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: ливада 7.класе и ливада 4.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 290.541,92 рсд и 115.349,76 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 203.379,34 рсд и 80.744,83 рсд


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 09:05:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23977
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 149/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 149/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767