ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-09 09:26:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22760
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2887/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2060/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИНКА АНТИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Комплекс
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комплекс земљишта и објеката са базеном
  Опис предмета продаје: Комплекс земљишта и објеката са базеном
  Процењена вредност предмета продаје: 12.912.772,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.912.772,20 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 09:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22759
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: иив-26/2019
  Број предмета јавног извршитеља: иив-33-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕНОР БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухиња, замрзивач горење, кауч, телевизор"Philips"
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: у динарима: 6.300,00; 7.000,00; 4.200,00; 3.500,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 09:11:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 22758
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.И.148/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.229/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРКОВИЋ КАТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТВ "ВОКС" 32 ИНЧА, КЛИМА УРЕЂАЈ "ВИВАКС", КОМОДА СА ЧЕТИРИ ФИОКЕ, ВЕШ МАШИНА "ГОРЕЊЕ", ВЕРТИКАЛНИ ЗАМРЗИВАЧ "ГОРЕЊЕ", ГАРДЕРОБЕР СА ОГЛЕДАЛОМ И ДОДАТНИМ ДЕЛОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 08:53:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 22757
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Aranđelovac, Knjaza Miloša br. 86/29
  Пословни број судског предмета: И. 51/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 24/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale banka Srbija A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Prodaja nepokretnosti
  Опис предмета продаје: Stan
  Процењена вредност предмета продаје: 3.175.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.222.850,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 08:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22756
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 44/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 105/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и ливада
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и ливада
  Процењена вредност предмета продаје: 5.083.460.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.525.038,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 08:36:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22755
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 1218/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-902/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Прекршајни суд у Врању
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 08:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22754
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 396/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4081/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система 'ЕПС Дистрибуција' Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.200,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-09 08:11:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22753
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.327/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: "TV Philips LCD" 44"
  Опис предмета продаје: "TV Philips LCD" 44"
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 08:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22752
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИВ 12/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 10/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Samostalna zanatska radnja Bata Ratković
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 08:02:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22751
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-265/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-304/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција доо, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.Ауто приколица без ознаке, процењене вредности у износу од 23.400 динара , 2. Мешалица плаве боје, без ознаке, процењене вредности у износу од 5.850 динара, 3. Мотокултиватор марке ИМТ 506, са потребним мотикама, процењене вредности у износу од 29.250 динара 4. Компресор плаве боје без ознаке, процењене вредности у износу од 7.020 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 65.520 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.864 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 17:26:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 22750
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: ИВ.411/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ.97/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНОТТИ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 69
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на другом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: МАТЕРИЈАЛ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.697.716,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.348.858,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 15:30:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22749
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.860/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Топлана Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: музички стуб EI Radio akust.-1ком, tv orion-1ком, dvd teletech-1ком, веш машина Горење-1ком, регал-1ком,
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 15:15:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22748
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А447/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD марке “TELEFUNKEN”, 32”, црне боје, непозната година производње Озвучење (појачало RDS EON, звучник HH ELECTRONIC), црне боје, непозната година производње Машина за веш марке “BEKO”, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 15,000.00 динара 12,000.00 динара 20,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10,500.00 динара 8,400.00 динара 14,000.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 15:02:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22747
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 826/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке VIVAX, 40”, црне боје, непозната године производње CRT телевизор марке- ELIN, црне боје, непозната година производње Веш машина марке- BOSH WFL247V, беле боје непозната година производње Електрични шпорет марке- SLOBODA, беле боје, непозната година производње Две витрине, браон-беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 20,000.00 динара 3,000.00 динара 18,000.00 динара 7,000.00 динара 15,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14,000.00 динара 2,100.00 динара 12,600.00 динара 4,900.00 динара 10,500.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:49:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22746
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВK A532/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Виши суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “ELEGANT 911” браон боје, непозната године производње, Микроталасна “J.S.C MK 118”, беле боје , непозбате године производње, Телевизор “CRT VIVAKS” црне боје, непознате године производње, Гардеробер браон боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 8,000.00 динара 5,000.00 динара 7,000.00 динара 4,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5,600.00 динара 3,500.00 динара 4,900.00 динара 2,800.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:32:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22745
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја аутомобила извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке "FIAT BRAVO" 1.4 бензин, боја сиво тамна метализирана, произведе 1996. године
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:25:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22744
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-70/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-121/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило VOLKSWAGEN, модел PASSAT
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:23:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 22743
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 114/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗДРАВКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ТРАКТОР "БЕЛОРУС 425 АС" СА УТОВАРНОМ КАШИКОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:22:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22742
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-47-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал Телевизор “Vox” Сто и 4 столице Машина за веш “Gorenje” Кауч
  Опис предмета продаје: Регал Телевизор “Vox” Сто и 4 столице Машина за веш “Gorenje” Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 5.000,00 5.000,00 9.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 3.500,00 3.500,00 6.300,00 4.200,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 22741
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-25/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Полица, телевизор, витрина, кожни тросед и три фотеље
  Процењена вредност предмета продаје: 34.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.700,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767