ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-31 12:47:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28181
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1705/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 631/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RECIKLAŽU METALA CENTAR ZA RECIKLAŽU, BEOGRAD (ČUKARICA)
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-03-10 10:36:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28180
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.149/2018
  Број предмета јавног извршитеља: IIv68/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-03-10 10:32:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28179
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: IIv215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Expobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 10:29:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 28178
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 24 Ии-979/2019 од 19.09.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: II 168 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕНЕН Д.О.О. Ченеј, Ченеј
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
  Процењена вредност предмета продаје: 1996998,50
  Почетна цена предмета продаје: 1397898,95


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 10:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 28177
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 2Ии.571-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 350/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја-Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја-Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Друга јавна продаја-Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Друга јавна продаја-Почетна цена непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-03-10 09:51:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 28176
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-971/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2214/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 09:32:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28175
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 433/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "Elin" и регал из више делова
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00 дин.


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 08:52:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 28174
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 11,30 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: Ии 502/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Стари ПР трговинска радња “SAN KALISSI” Нови Сад, Вардрска 19а
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор “ALPHA”, 40” LCD; 2. Трпезаријски сто; 3. Трпезарисјске столице, ком.4; 4. Машина за веш “SIMENS”; 5. Кухиња комплет; 6. Аспиратор; 7. Тепих димензија 2х3м
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-03-10 08:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 28173
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 290/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕМ ДОО КУЛПИН
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 4.115.398,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.880.778,60 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 16:23:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28172
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 59/17 (П.1090/15)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, браон боје, материјал еко кожа 2. Телевизор марке LG новије производње, дијагон
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, браон боје, материјал еко кожа 2. Телевизор марке LG новије производње, дијагонала 100 цм 3. Полица за телевизор, црне боје, материјал медијапан 4. Собни сточић дрвени, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 50.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.630,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 16:04:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28171
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И.111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.302/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Мамула
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан који се налази у Шиду, Насеље исток блок А 4/3, број стана 3, корисне површине 64м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.693.770,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 15:27:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 28170
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: И 438/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 326/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН НЕГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР ИМТ 539 СА КАБИНОМ, ТМВ МАРКЕ ФАП 1620 КИПЕР, НИСКОНОСЕЋА ПРИКОЛИЦА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНЕ У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: ТРАКТОР: 360.000,00 ДИНАРА, ТМВ: 300.000,00 ДИНАРА, ПРИКОЛИЦА: 280.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 60% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ И ТО ТРАКТОР: 216.000,00 ДИНАРА; ТМВ 180.000,00 ДИНАРА И ПРИКОЛИЦА 168.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 15:06:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 28169
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 18Ии.698/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии364/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Бајус
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приземна породична стамвена зграда, парцела
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамбена зграда, површине основе 115м2, парцела број 3630, укупне површине 3а 03м2, к.о Панчево, 16419
  Процењена вредност предмета продаје: 1.6763.745,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.171.621, 50 рсд


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-03-09 15:00:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 28168
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 3И ИВ-166/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 59/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност, удео 1/4
  Опис предмета продаје: као у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара,300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 15:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28167
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 Иив.45/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А 200/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ZOM-IMPEX" DOO Subotica - Ogranak "Mister M" Subotica, Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке Colossus АА 61604 2. Ципеларник са ормаром АА61606 3. Полица за телевизор Forma
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке Colossus АА 61604 2. Ципеларник са ормаром АА61606 3. Полица за телевизор Forma ideale АА61605 4. Микроталасна пећница АА61607 5. Телевизор марке Vox АА61608
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 14:04:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28166
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.2/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невена Ковачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.762.099,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.633.469,30 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 13:44:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28164
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: II.564/2019
  Број предмета јавног извршитеља: II.453/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADO Triglav osiguranje Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o prvoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 148.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 103.600,00 din.


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-03-09 13:37:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 28163
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 563/19 ОД 19/08/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 44/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ТРОСОБАН СТАН НА ЧЕТВРТОМ СПРАТУ, УЛАЗ БР.1, БРОЈ ЗГРАДЕ1 ПОВРШИНЕ 68М2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.435.648,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 3.804.858,40 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 13:30:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 28162
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матија Хуђи 97/4 Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-2/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-30/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. Београд (Стари Град) ул. МАКЕДОНСКА 4, МБ 07046898 ПИБ 100001958
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило марке “ RENAULT MEGANE SCENIC ” регистарске ознаке RU041-ZČ, број шасије VF1JA0B0524097532
  Процењена вредност предмета продаје: 152.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 106.400,00 ДИН


  Оглас поставио: Бранкица Степић
  Датум и време постављања: 2020-03-09 13:28:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Господар Јевремова 2Б
  Е-маил адреса: brankica@izvrsiteljstepic.rs
  Контакт телефон: 0606804490
  ПИБ: 111691178
  Матични број: 65597250

  Број записа у бази: 28161
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ул. Господар јевремова 2б 2 спрат
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 1112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 678/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 7. класе, њива 5. класе, пашњак 4.класе КО Криваја
  Процењена вредност предмета продаје: 978.467,00
  Почетна цена предмета продаје: 489.234,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767