ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1774 активних, од укупно 23391 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:42:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25345
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-294/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-34/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 55.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.130,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 25344
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИв.27-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 144/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:38:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 25343
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив-264/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-141/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕЛЕКТРОНАПОН ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 74
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.Ив. 141/2019 од 04.11.2019.
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:38:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 25342
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.394-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 230/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности-предмета продаје наведена у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:28:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 25340
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.541-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 355/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности-предмета продаје наведена у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:23:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 25339
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.145-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 467/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описанe у закључку у прилогу огласa
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описанe у закључку у прилогу огласa
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност покретних ствари наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари наведенa у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:19:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 25338
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.491-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 354/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетнa ценa непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:16:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 25337
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.490-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 320/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 15:02:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 25336
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 451/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОИЗВОДНОГ ТРГОВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА БРАЋА ЦРНОМАРКОВИЋ СТАРИ БАНОВЦИ из Старих бановаца
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – гарсоњере 27 м2 К.О Нови Београд
  Опис предмета продаје: гарсоњере на другом спрату, број посебног дела 8 у згради број 1 у улици Николе Добровића бр. 4, површине 27 м2 на катастарској парцели 6722/3 КО Нови Београд уписане у лист непокретности 4760 К.О Нови Београд на којој је законски заступник извршног дужника Мирослав Андрић уписан као власник 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 5.170.880,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.102.528,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:59:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25335
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 190/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 334/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Плутос д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машине, намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 826.420,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 578.494,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:58:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25334
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.И 75/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 371 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУ Мајски цвет, Велико Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште 2.Црна
  Опис предмета продаје: 1. Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште 2.Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште
  Процењена вредност предмета продаје: 16000
  Почетна цена предмета продаје: 11200


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25333
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.И 75/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 371 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Милетић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште 2.Црна
  Опис предмета продаје: 1. Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште 2.Црна кожна јакна - мушка, величина XL, произвођач KOTEX, кожна конфекција Велико Градиште
  Процењена вредност предмета продаје: 16000
  Почетна цена предмета продаје: 11200


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 25332
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-918/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 до 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 25331
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-295/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг сервис Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 дин. до 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 дин. до 14.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:14:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 25330
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 358/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац маркет доо Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "Daimler", модел "Chrysler", година производње 2001
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:57:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25329
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ив-15/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-136/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 96.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 67.200,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:25:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25328
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-285/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Топлана" Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:20:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25327
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3681/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Болок Марија, Темерин, ул. Јожефа Атиле бр.15
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом, зграде, помоћне зграде....
  Процењена вредност предмета продаје: од 500.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 350.490,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 25326
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИВ 869/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 128/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IDEA d.o.o. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај, кућни апарати
  Процењена вредност предмета продаје: 154.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.800,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:02:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 25325
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-153/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-148/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Peugeot 406 SVTD" - 1996. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767