ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1746 активних, од укупно 29826 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-10-20 11:20:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30745
  Датум продаје: 2020-11-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-738/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP mobile
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2020-10-21 13:02:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 30737
  Датум продаје: 2020-11-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.484/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "КОМУНАЛПРОЈЕКТ" Бачка Паланка
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор " BEKO ”, 51 cm, 2.Веш машина "Virpool" 3. Трпезарисјки сто, 4. Трпезарисјке столице, комада 4, 5. Плински шпорет, 6. Угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-09-15 14:26:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 30731
  Датум продаје: 2020-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 511/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 14:16:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 30728
  Датум продаје: 2020-10-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИВ-1063/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 520/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније описано у
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-09-09 08:11:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 30725
  Датум продаје: 2020-10-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-318/2020 од 28.05.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 179/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: непосредна погодба по споразуму странака
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-09-10 13:34:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 30724
  Датум продаје: 2020-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 466/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 331/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШАЛИПУРОВИЋ МАРИЈАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО МАРКЕ АЛАФА РОМЕО
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-10-07 10:56:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 30723
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И 9160/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Доо Београд, Огранак "Електродистрибуција" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-намештај и техника
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-09-24 10:12:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30720
  Датум продаје: 2020-10-16
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.1154/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.618/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Досковић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Одређено у закључку у продаји
  Почетна цена предмета продаје: Одређено у закључку у продаји


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-10-21 22:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 30717
  Датум продаје: 2020-11-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: IIVK 196/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2020-09-01 09:52:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 30716
  Датум продаје: 2020-09-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Скадарска 6, други спрат
  Пословни број судског предмета: III ИВ 7392/09
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.30/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Магнат Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину д.о.о.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Њива четврте класе
  Процењена вредност предмета продаје: 881.483,25 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 264.444,97 дин.


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2020-09-01 09:49:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 30715
  Датум продаје: 2020-09-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Скадарска 6, други спрат
  Пословни број судског предмета: 9 ИИ 12137/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.5/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Славковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пашњак
  Процењена вредност предмета продаје: 100.230,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 30.069,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 14:41:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30714
  Датум продаје: 2020-10-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.-546-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 10:58:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30707
  Датум продаје: 2020-10-12
  Време продаје: 08:45 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-679/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-1009-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миладин Недић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2020-09-14 12:35:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 30703
  Датум продаје: 2020-10-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Ии-6/2020 од 06.01.2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-257/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срба Хасанов, Алексинац, ул. Нова Извиђачка бб , Алексинац, Кнеза Милоша 165, Мирко Хасанов, Алексинац, ул. Нова Извиђачка бб
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Култура непокретности - пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Види закључак.
  Процењена вредност предмета продаје: 294.395,28
  Почетна цена предмета продаје: 147.197,64


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 07:53:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 30701
  Датум продаје: 2020-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 44ИИ.бр.820/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 700/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Кушевија
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћне зграде са парцелама
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.135.605,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.567.802,50 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 13:14:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30700
  Датум продаје: 2020-10-12
  Време продаје: 09:15 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив-23526/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.-104-2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еxpobank Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-09-29 08:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 30691
  Датум продаје: 2020-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-31/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 35/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршно дужника
  Опис предмета продаје: Регал из три дела, брон боје, непознат произвођач и година производње CRT телевизор, црне боје, непозната година производње Клуб сто, браон боје, непознат произвођач и година производње Ципеларник, браон боје, непознат произвођач и година производње Замрзивач, марке “ OBOD LUX”, беле боје, непознате године производње, неисправан
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара 3.000,00 динара 2.000,00 динара 1.000,00 динара 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара 1.500,00 динара 1.000,00 динара 500,00 динара 500,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 15:03:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 30690
  Датум продаје: 2020-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-991-19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-92/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошко Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -Трпезаријски сто са 6 столица, од дрвета , браон боје, процењена вредност 15.000,00 дин
  Опис предмета продаје: -Трпезаријски сто са 6 столица, од дрвета , браон боје, процењена вредност 15.000,00 динара, -Собна витрина од оплемњене иверице, димензија 80цмх 40цм х 200цм, боја натур, процењена вредност 7.000,00 динара, -Собна витрина од са стаклом, димензија 80цмх 40цм х 200цм, боја натур, процењена вредност 6.000,00 динара -замрзивач сандучар 300 литара, боја бела , процењена вредност 20.000,00 динара, -собни гардеробер димензија 200цм х 50цм х 200цм, б
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-08-11 11:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 30683
  Датум продаје: 2020-10-08
  Време продаје: 12.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: инт 125/18
  Број предмета јавног извршитеља: инт 125/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Шапцу
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-09-07 11:03:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 30678
  Датум продаје: 2020-10-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: П.1504/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 316/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матовић Радојла
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела бр. 941
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 780.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767