ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 11:17:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21706
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-20152/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А4075/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Нововић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 12:54:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21705
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-1154/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-347/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда, спратности Пр, површине у основи 22 m2, на адреси Бубањска долина, изграђене на кп бр. 7795, уписане у ЛН 7149, КО Ниш- Бубањ, уписане под ред. бр. 2, објекат изграђен без дозволе
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-07-31 12:16:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 21697
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-429/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" д.о.о., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВЕШ МАШИНА
  Опис предмета продаје: ВЕШ МАШИНА марке ELIN, ВЕШ МАШИНА марке BEKO
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 20.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 13:11:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 21669
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 21/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: ТВ "Sony" WEGA, клима уређај марке "Fuego Espan", ТВ марке "LG LED", веш машина марке "BOSCH"
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 11:50:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21653
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИв-1069/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-423/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Родољуб Тричковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 956.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 669.200,00 динара  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 11:17:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21648
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 4549/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Пешић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом и пашњак 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 3.340.513,53 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-05 19:00:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21642
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.Iv.269/2016
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.A96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 12:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21639
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-448/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А868/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА ОСИГУРАЊЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 1.208.700,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 604.350,00 дин.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:24:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21630
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 167/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 547/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ибрахим Кајевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке PEUGEOT, модел 206, регистарске ознаке PP007-CH.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 154.000,00  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 21602
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 2383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. 1, земљиште под зградом 102 м2, Пр+Пк, нето површине 81,60 м2+ 61,20 м2, на парцели 3198, ЛН 14669 КО Нови Сад 1,у Новом Саду, Граничарска бр. 32
  Процењена вредност предмета продаје: 10.526.247,82 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.368.373,47 дин.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 16:02:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 21593
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ.92/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.44/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 15:16:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21588
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.554/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.182/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OTP BANKA SRBIJA” A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број 1, површине у габариту 175 m², изграђеној на Кп.бр. 13195, уписана у Лист непокретности 1882 КО Лозница, Конвалуци, Лозница, Бирчанинова 17 и Земљиште на Кп.бр.13195 уписаног у Лист непокретности 1882 К.О. Лозница укупне површине 0.15,04 ха, врста права својина, облик својине приватна, обим удела 1/1, Конвалуци, Лозница, Бирчанинова 17
  Процењена вредност предмета продаје: 7.475.732,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 21584
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-172/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 15:42:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21571
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 105/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ЂЕРМАНОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 385.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 192.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2019-07-25 14:46:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 21570
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: на адреси седишта Јавног извршитеља Милош Јоксимовић, Београд, Ул. Мајданска Чукарица број 16/2,
  Пословни број судског предмета: 11ИИ 9296/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 399/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВУК ПОПОВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаража
  Опис предмета продаје: гараже бб, укупне површине 17,50 м2 која се налази у Београду, у улици Лозничка број 20, приземље, лево од улаза у зграду, на кат.парцели 870/1 КО Врачар, уписана у листу непокретности 3343 КО Врачар,
  Процењена вредност предмета продаје: 3.191.827,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.595.913,50 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 11:23:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 21563
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-1129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-597/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ-ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1.КП.бр. 5340. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 9 а 30 м2 , њива 6. класе и шума 5.класе , лист непокретности бр. 120. процењене вредности 61.943,00 динара ; 2.КП.бр. 5344. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 52 м2 , пашњак 6. класе , лист непокретности бр. 120 процењене вредности 4.283,00 динара ; 3.КП.бр. 5350. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 7 а 19 м2 , њива 7. класе , лист непокретности бр. 120 процењене вредности 23.725,00 динара ; 4. КП.бр. 5351. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 5 а 55 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 362.736,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 11:50:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21557
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1 И.и бр. 1082/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 202/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 09:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21545
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 28 Пл.3/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.12/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Персонални рачунар са ЛЕД монитором PHILIPS, 1 ком
  Опис предмета продаје: Персонални рачунар са ЛЕД монитором PHILIPS, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:28:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 21537
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии. 97/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за дрва без страница, за теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 15:07:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21524
  Датум продаје: 2019-09-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6И И-136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом и земљиште уз зграду; Хладњача; Зграда пословних услуга; Гаража; Котларница; Си
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 12.689.942,00 динара, 58.320,00 динара, 4.008.000,00 динара, 1.660.000,00 динара, 4.662.000,00 динара, 1.070.000,00 динара, 750.000,00 динара, 378.000,00 динара, 180.000,00 динара, 9.680.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767