ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1693 активних, од укупно 30540 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-10-28 16:50:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 31369
  Датум продаје: 2020-11-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ-459/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 412/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Д. Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Радијатор 2 метра дужине (4.800,00 / ком.),Кухиња са висећим елементима 2 м дужине, црвене боје,Гарнитура тросед и две фотеље,Телевизор Samsung 81 cm екран,Лаптоп ACER,Сто са 6 столица,Радијатор алуминијумски 1,5 метара дужине (6.000,00/ ком.),Стаклена витрина 2 метра дужине,Кухиња дрвена 5 метара дужине са висећим елементима браон сиве боје,Тросед,Дрвени орман 2х1,5 метара са комодом 1х1,5 метара,Комплет спаваћа соба - брачни кревет, регал и наткасна за телевизор од дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 275.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 137.700,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-11-12 13:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 31365
  Датум продаје: 2020-12-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 319/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Јањош
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-10-13 15:54:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 31358
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИв-184/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 212/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: S&S ACTIV CONNECT DOO KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Штапови за голф са торбама, Регал 2м х 1,9м
  Процењена вредност предмета продаје: 55.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.600,00


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-10-14 12:23:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 31354
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-511/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2595/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-10-13 15:51:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 31353
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИв-171/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 162/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE NEVA PRODUKT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ручна колица- гумена, Орман 1,5 м, браон боје, Бицикл Polar 18 брзина
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-10-08 12:35:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31352
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: иив-347/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MIVEX DOO"
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у кафани
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-10-13 15:46:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 31351
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ 624/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 557/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Запрежна гумена кола, Колица, метална са гуменим точком, Електрична косилица
  Процењена вредност предмета продаје: 26.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.100,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-10-08 12:03:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31350
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-631/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MIRALEX FRUITS"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту и пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-10-13 15:28:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 31349
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ- 387/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 371/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, 55цм екран, црне боје, Трпезаријска комода, 2,5м ширине, Шпорет на дрва, марка Препород
  Процењена вредност предмета продаје: 18.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.350,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-10-08 11:52:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31348
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-323/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-10-08 12:38:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31346
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-358/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-10-08 12:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31344
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-655/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-10-08 12:11:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31343
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-36/202019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-11-13 09:26:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 31339
  Датум продаје: 2020-12-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.134/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-10-13 13:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 31337
  Датум продаје: 2020-11-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2И И-10127/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1251/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАНИЈЕЛА МИРКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ НИКАНИ НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор “ТЕСЛА”, Сталажа Замрзивач, Усисивач, Веш машина, Кварцна грејалица Телевизор “SAMSUNG”, Млин за млевење и прекруп Ручна колица, комада 2 Моторна пумпа за воду
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-11-16 15:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 31335
  Датум продаје: 2020-12-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И-589/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-351/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретне ствари по закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.464.410,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 439.323,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2020-10-08 12:36:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 31334
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: О.5029/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт-122/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Новом Саду
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, кућни апарати
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор “LG”, 32”, 2.Трпезаријиски сто 3. Трпезаријске столице, комада 4
  Процењена вредност предмета продаје: 29.500,00 динарa
  Почетна цена предмета продаје: 14.750,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-11-04 12:57:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 31333
  Датум продаје: 2020-11-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-77/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-3013/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА ОСИГУРАЊЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: o Породична стамбена згради, спратности ПО, ПР и ПК, саграђеној на парцели 343/5, у приватној својини са обимом удела 1/1, уписане у ЛН 1242 КО Мајур, површине 201,40 мкв
  Процењена вредност предмета продаје: 7.653.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.295.960,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-11-09 14:34:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 31328
  Датум продаје: 2020-12-09
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИВ-126/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-256/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 holding kapital doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 600,00 до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-11-09 09:44:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 31324
  Датум продаје: 2020-11-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив 158/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 275/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива
  Опис предмета продаје: Њива
  Процењена вредност предмета продаје: 224.658,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767