ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1471 активних, од укупно 29080 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-09-28 12:45:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 27053
  Датум продаје: 2020-10-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6. класе која се налази на катастарској парцели бр. 2460/2, Лист непокретности број 300 КО Криваја
  Процењена вредност предмета продаје: 540.745,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.521,50 динара  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-09-10 10:20:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 27047
  Датум продаје: 2020-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ бр. 937/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 269/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Holdco two doo
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом и гаражом, кп 1452, лист непокретности број 1317 КО Слепчевић
  Процењена вредност предмета продаје: 7.651.472,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.825.736,00 динара  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-08-07 16:16:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 26982
  Датум продаје: 2020-09-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I 6 И И-1035/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ163/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хајрудин Балтић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл. бр. И.И163/2017 од 06.08.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 229.645,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-28 08:28:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 26976
  Датум продаје: 2020-10-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОСТИЋ ПРОМЕТ КД
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОКРЕТНА ДИЗАЛИЦА ПРИКЉУЧНА
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-09-21 09:47:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26887
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.322/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-08-31 10:29:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26861
  Датум продаје: 2020-10-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.Ив 143/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 174.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-09-16 11:53:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 26848
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии282/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 305/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД за приређивање сајмова и изложби Новосадски Сајам Нови Сад, ул. Хајдук Вељкова 11 Нови Сад, мб08044473, пиб 101646656
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: сто, столице, компјутер
  Процењена вредност предмета продаје: од 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2020-08-21 12:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 26816
  Датум продаје: 2020-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ бр.95/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-138/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроинвест фонд д.о.о.Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Клима, телевизор, комода за телевизор, гардеробер, веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 73.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 36.500,00 рсд
  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-08-25 13:35:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26795
  Датум продаје: 2020-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: 2 Ии.29-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС "дистрибуција" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-09-09 10:29:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26753
  Датум продаје: 2020-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.394/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-09-24 12:44:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26745
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Иив 183/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 373/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за штампање папирних кеса и машина за штампање картонских кутија
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 769.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 384.750,00 динара  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2020-09-07 14:55:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 26702
  Датум продаје: 2020-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: II 6 Ii br 1043/18
  Број предмета јавног извршитеља: II130/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Jocic Djordje
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парц.бр.233, кат.парц.бр.235, кат. парц. бр.235, подброј4, кат.парц.бр.258, кат.парц.бр.1208, подброј 1, кат.парц.бр.494, подброј 2. кат.парц.бр.479, подброј 2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.438.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 719.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-09-29 11:58:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 26694
  Датум продаје: 2020-10-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: уписане у ЛН бр. 1217 К.О. Ечка и ванкњижне непокретности извршног дужника на истој парцели
  Процењена вредност предмета продаје: 747.631,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-12-30 14:15:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 26679
  Датум продаје: 2020-12-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОСТОЈИЋ ДРАГАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.411.806,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.688.264,20 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-09-03 14:20:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26610
  Датум продаје: 2020-10-13
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 224/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 141/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР ТЕРМО-ВАР - Радојко Лековић ПР Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило Renault Safran
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-09-21 12:21:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 26540
  Датум продаје: 2020-10-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 447/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-09-22 15:15:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26427
  Датум продаје: 2020-10-29
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 153/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 97/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Караклајић Радојле
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: IMT-539
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 118.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-09-21 17:18:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 26423
  Датум продаје: 2020-10-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И 568/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција Д.О.О. Београд, Београд - Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, витрина, ормар, видео рекордер
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-12-17 15:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 26376
  Датум продаје: 2020-12-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 777-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор, мини линија, тросед, двосед, лаптоп, клуб сто, дв
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор, мини линија, тросед, двосед, лаптоп, клуб сто, двокрилни ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 2.500,00 динара, 15.000,00 динара, 7.000,00 динара, 17.000,00 динара, 13.000,00 динара, 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 1.250,00 динара, 7.500,00 динара, 3.500,00 динара, 8.500,00 динара, 6.500,00 динара, 7.500,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2020-07-31 12:54:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 26262
  Датум продаје: 2020-09-02
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИВК 213-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ХИГИЈЕНА
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1.угаона гарнитура црне боје 2. акваријум од стакла за рибице,
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 25.000,00; 2 . 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767