ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1619 активних, од укупно 32108 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2021-01-18 12:11:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 32920
  Датум продаје: 2021-02-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: П 659/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ143/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Кикинди
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четвероредна сејалица BECKER и тракторска приколица са дрвеним страницама, регистрације: Србобран 02
  Опис предмета продаје: четвероредна сејалица BECKER и тракторска приколица са дрвеним страницама, регистрације: Србобран 02-1020
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 300.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-01-26 11:19:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 32918
  Датум продаје: 2021-02-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2Ив-26533/2010
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-329/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 185.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2021-01-20 13:55:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 32912
  Датум продаје: 2021-02-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1428/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 529/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO VPR 018 DOO NIŠ-PALILULA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-02-03 10:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 32885
  Датум продаје: 2021-03-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А357/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђије Цмиљановић
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретна ствар означена у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 750.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2021-02-02 12:41:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 32878
  Датум продаје: 2021-02-26
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 68/20
  Број предмета јавног извршитеља: ии 98/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВО ЧИГОЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.538.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-01-04 15:17:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 32857
  Датум продаје: 2021-01-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета: 29-ИИв-2275/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв - 475/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 11.993.129,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.395.190,30


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-02-04 13:33:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 32855
  Датум продаје: 2021-03-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И-1752/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-273/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Сантаи
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1/6 кп.бр. 1523/1, Виноград 1.класе, укупне површине 466 мкв, улица Војводе Путника, лн 6609, КО Сокобања
  Процењена вредност предмета продаје: 201.933,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.579,99 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-01-11 08:25:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 32853
  Датум продаје: 2021-02-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И-294/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-483/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - ОСНОВНИ СУД У НИШУ - БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Шума 7. класе, површине 90 мкв, кп. бр. 1626/7, уписано у лн 1383 КО Бован
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-01-08 12:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 32852
  Датум продаје: 2021-02-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-1078/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-222/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретне ствари по закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2021-01-18 13:04:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 32850
  Датум продаје: 2021-02-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 24 Ии-58/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ5/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима и видеокамера
  Опис предмета продаје: клима уређај GREE и камера за видео надзор
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 30.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 12:03:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 32844
  Датум продаје: 2021-02-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-551/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.14/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, пашњак
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку И.И.14/16 од 19.01.2021.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.172.800,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2021-02-19 10:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 32843
  Датум продаје: 2021-03-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 10 И.И 943/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 307/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела и породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Парцела и породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 6.584.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2021-01-21 14:51:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 32839
  Датум продаје: 2021-02-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2И.1757/15 Први основни суд у Београду
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.220/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank ad Novi Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стилски намештај - Комода
  Опис предмета продаје: материјал - дрво, дуборез
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2021-01-20 13:01:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 32829
  Датум продаје: 2021-02-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6 iv 593-16
  Број предмета јавног извршитеља: 10 iiv 397/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило
  Опис предмета продаје: ducato 11Q 2,3 JTD
  Процењена вредност предмета продаје: 30% од процењене вредности
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-02-24 13:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 32825
  Датум продаје: 2021-03-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5-ИИв-7365/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв - 576/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GLOBOS OSIGURANJE ADO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 177.990,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2021-01-08 13:03:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 32823
  Датум продаје: 2021-02-04
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И 132/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 211/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА КАЛИЧАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВРСТА СТОКЕ-КРАВА
  Опис предмета продаје: ВРСТА СТОКЕ-КРАВА
  Процењена вредност предмета продаје: 117.520,00
  Почетна цена предмета продаје: 82.264,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2021-02-24 15:37:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 32816
  Датум продаје: 2021-03-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-1281/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 252/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO RAPIDEX TRADE PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I DORADU AUTODELOVA NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Камион марке MAN 18.413 fls, рег.ознаке: PN003JX, запремине: 11967, снаге: 301, год.производње: 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 940.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2021-02-19 13:06:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 32790
  Датум продаје: 2021-03-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6 Ии. 211/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ100/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Рехак
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рачунар са монитором
  Опис предмета продаје: персонални рачунар MS са лед монитором PHILIPS, 1 ком, процењене вредности од 24.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић ВР
  Датум и време постављања: 2021-01-06 12:56:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 32762
  Датум продаје: 2021-01-27
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.387/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4083/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић ВР
  Датум и време постављања: 2021-02-10 14:33:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 32759
  Датум продаје: 2021-03-10
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.80/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 682/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767