ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 13:47:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21179
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 150/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-597/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елзин Ницевић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 13:32:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 21178
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-1122/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-907/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Терзић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, угаона гарнитура, сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 13:45:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 21175
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3 Ив-885/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1-И.Ив-271/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 80, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стаклени сточић,Кухињски елементи,Апарат за кафу „Cafissimo“,Усисивач „Горење“,Хоризонтални замрзива
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 133.000.00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 12:35:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21174
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.305/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:44:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21172
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 48.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:27:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21166
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.513/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 12:25:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21164
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 719/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 837/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Бијелић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 62
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 12:26:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21162
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.513/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 15:16:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 21161
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.402/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.190/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: машина за веш, машина за судове, двд плејер, тв и др.
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% утврђене вредности


  Оглас поставио: Наташа Радоњић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 14:30:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Палмотићева 17, стан 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.radonjic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641708675
  ПИБ: 108008293
  Матични број: 63148121

  Број записа у бази: 21159
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Палмотићева бр.17/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 1372/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,СОПОТ'
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком, 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клупа, сто
  Опис предмета продаје: дрвена клупа, дрвени сто
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 дин.; 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 дин; 10.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 13:15:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 21158
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИв бр.321/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милисав Тиосављевић пр трговинска радња Поље РМ Мршинци
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Балирка Someca и двобразни плуг
  Процењена вредност предмета продаје: Балирка-240.000,00 рсд, двобразни плуг-24.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: Балирка-120.000,00 рсд, двобразни плуг-12.000,00 рсд  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 14:58:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 21154
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: Иив.бр.59/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-447/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka a.d.Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина, радни пулт, фрижидер, дигитална вага...
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 65.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 32.500,00 рсд


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:19:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 21152
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ии432/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии174/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку ИИ174/2018 од 16.05.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.535.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 767.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 15:22:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21149
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 1288/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 834/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Олга Станковић из Краљева
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 15:17:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 21148
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 5 иив 5270/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив 99/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЦЕРИНА СИНОШЕВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: машина за производњу паштете у лименкама, бадер сепаратор и машина за вакумирање чајне кобасице
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара, 600.000,00 динара, 8.300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара, 300.000,00 динара, 4.150.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 12:00:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21147
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И И-615/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ЛН бр. 133 К.О. Биково: на катастарској парцели 3494 потес Шупљак њива 2. класе површине 71 а 32 м2, пољ. земљиште, обим удела 46/630 ; на парцели 3506 потес Шупљак њива 2. класе 2 ха 25 а 14 м2, пољ. земљиште,обим удела 46/630, на парцели 3507/1 потес Шупљак њива 2. класе 64 а 71 м2, пољ. земљиште, обим удела 46/630
  Процењена вредност предмета продаје: 70.301,14 динара; 221.923,71 динара; 61.423,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:51:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21146
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.219/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕПС" БЕОГРАД, ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО, ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ ЛОЗНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: сто за дневни боравак, сто за ручавање, комода за дневни боравак, тв, плински шпорет, витрина дрвена, угаона гарнитура, шпорет, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-05-30 09:53:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21143
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1. И Ив-239/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Пословни инкубатор Суботица" доо Суботица
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Осцилоскоп VOLTCRAFT VDO 2052 ; Напајање VOLTCRAFT PS 1152A ; Напајање VOLTCRAFT PS 1302 D ; 3D PRINTER PRUSA I3
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара ; 6.000,00 динара ; 7.000,00 динара ; 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 15:50:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21131
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3, сутерен
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-20901/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4240/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Двособан стан у улици Николе Пашића у Нишу, бр. улаза 67, који се налази на четвртом спрату, бр. стана 7, површине 72 м2, уписан као посебни део стамбено пословне зграде бр.1, изграђене на катастарској парцели бр. 3889, уписан у лист непокретности бр. 5087 КО Ниш - Бубањ, у својини извршног дужника Мирослава Ристића из Ниша.
  Процењена вредност предмета продаје: 7.201.022,40
  Почетна цена предмета продаје: 3.600.511,20


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 14:48:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21129
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И И-395/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 121/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку посл. бр. ИИ 121/2018 од 10.06.2019
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку посл. бр. ИИ 121/2018 од 10.06.2019
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767