ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1653 активних, од укупно 28037 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-06-18 09:53:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28339
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 750/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, црне боје, непозната година производње Веш машина, марке “GORENJE SUPER AVTOMAT PS663BIO”, беле боје, непозната година производње Регал, троделни, браон боје, непозната година производње Радни сто, храст сонома, непозната година производње CRT телевизор, марке “TOSHIBA”, црне боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 4,000.00 динара 5,000.00 динара 7,000.00 динара 4,000.00 динара 4,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2,000.00 динара 2,500.00 динара 3,500.00 динара 2,000.00 динара 2,000.00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-07-10 15:29:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28328
  Датум продаје: 2020-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Љубић кеј 17/35
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-06-19 15:33:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28327
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 102/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NELT CO. DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за путничко возило, тракторске виле за сено, тракторска дрљача, тракторска корпа за стоку,
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-06-17 12:55:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28325
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИВ.83/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица "Агромеханика"
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-07-15 09:55:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 28314
  Датум продаје: 2020-08-13
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: И-1778/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1396/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Вељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00 динара  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 09:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28313
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИ 378/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ125/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл.бр. ИИ125/2019 од 13.03.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 4.130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.891.000,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-07-22 08:55:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28312
  Датум продаје: 2020-08-14
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ369/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM Debt Management doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл. бр. ИИ124/2019 од 14.07.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 213.809,53 динара, 243.300,50 динара, 218.277,86 динара, 590.266,23 динара, 2.010,75 динара, 634.502,69 динара, 3.798,08 динара, 734.816,67 динара, 1.787,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 106.905,00 динара, 121.650,00 динара, 109.139,00 динара, 295.133,00 динара, 1.005,00 динара, 317.251,00 динара, 1.899,00 динара, 367.408,00 динара, 894,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-06-17 15:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 28306
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИВ. 209/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутоматски резач за дрво "SEROMAZ", машина за резање метала "OMES", циркуларни сто за дрво" РУБАЧ"
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-07-13 15:20:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28301
  Датум продаје: 2020-08-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-336/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 624/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-07-20 15:46:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28295
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-28592/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4829/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 15 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 04.08.2020. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 04.08.2020. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-07-23 13:15:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 28283
  Датум продаје: 2020-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 495/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DALAMBER DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-07-23 14:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 28274
  Датум продаје: 2020-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-4442/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-80/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан 79 м2
  Опис предмета продаје: Стан 79 м2, Булевар Ослобођења 9
  Процењена вредност предмета продаје: 8.401.110,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.880.777,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-07-21 09:30:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28241
  Датум продаје: 2020-08-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Брусу у ул. Ослободилачка бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1466/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 349/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛФАНОВА ДОО ЛАПОВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 256.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 128.250,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-06-11 12:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28237
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Ћирила и Методија 17
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србије" а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00

  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-07-21 09:10:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28234
  Датум продаје: 2020-08-20
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: у месту Грачац бр. 155А
  Пословни број судског предмета: И.И 1250/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 338/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-07-28 12:30:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28232
  Датум продаје: 2020-08-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: II br. 1249/18
  Број предмета јавног извршитеља: II br. 806/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Miljanka Paunović PR TRGOVINA POGREBNE OPREME PREVOZNIČKA RADNJA I USLUGE ŠIVENJA VENAC-PAUNOVIĆ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-07-14 15:12:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 28230
  Датум продаје: 2020-08-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 4И И-27426/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1773/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Надица Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 85 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 737.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 368.950,00 динара  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-06-11 14:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28218
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-217-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-700/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Лазовић, Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 09:53:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 28202
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ55/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ149/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Пановић пр
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сузуки Гранд Витара
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку посл. бр. ИИ149/2019 од 03.07.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 375.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-06-16 15:08:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28201
  Датум продаје: 2020-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ратина бр. 7б (стовариште Колосеум)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.669/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.156/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД А.Д.О.
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.528.679,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 764.339,55 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767