ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1825 активних, од укупно 33264 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-03-22 13:37:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 34655
  Датум продаје: 2021-04-12
  Време продаје: 9-13h
  Место продаје: портал е акуције
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1369/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV VIVAX- 1 ком,плакар за тв-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-03-23 09:41:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 34654
  Датум продаје: 2021-04-09
  Време продаје: 9-13h
  Место продаје: портал е акуције
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.956/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Јоновић ПР ШУЛТАН Добро Поље
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: трпезаријска витрина- 1 ком, ТВ ФУЕГО- 1 ком, регал мост- 1 ком, плакар ходник- 1 ком, регал-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2021-03-08 10:47:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 34652
  Датум продаје: 2021-04-06
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2636/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 382/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маринко Зорић, Бачки Јарак, ул. Цара Лазара бр.1, ЈМБГ 1606962800091 чији је пуномоћник адв. Кристијан Јожеф,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина,тв, пецаљке
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2021-03-05 09:24:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 34647
  Датум продаје: 2021-04-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1, улаз из Ивана Броза 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 616/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 457/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са помоћним објектима и њивом, њива и воћњак
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 337.072,00 динара, 24.301,00 динар, 46.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.536,00 динара, 12.150,50 динара, 23.125,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-03-17 15:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 34645
  Датум продаје: 2021-04-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-842/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1166/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретне ствари по закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.048.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.833.600,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-03-04 14:38:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 34644
  Датум продаје: 2021-03-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-315/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-846/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младен Стојиљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 91.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2021-03-05 13:26:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 34637
  Датум продаје: 2021-04-01
  Време продаје: од 09:00 до 13:00
  Место продаје: Портал еАукција (eaukcija.sud.rs)
  Пословни број судског предмета: ИИВ-773/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 963/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE EURODEAL DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2021-03-11 13:38:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 34636
  Датум продаје: 2021-04-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 1567/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари ближе описаних у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: ОДРЕЂЕНА У ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2021-03-26 10:27:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 34635
  Датум продаје: 2021-04-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 66/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" доо Београд - огранак Електродистрибуција Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторске виле
  Опис предмета продаје: ближе одређено закључком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2021-03-08 15:02:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 34632
  Датум продаје: 2021-04-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 3 И И-209/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Директни корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, као њива 3. класе, у површини 11269 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.464.970,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2021-03-04 09:09:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бате Јанковића 56, стан бр. 3
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 34629
  Датум продаје: 2021-04-01
  Време продаје: од 09-13ч
  Место продаје: преко портала електронског јавног надметања
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 56/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Костић ,Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту,бродски под и машине
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-03-15 14:18:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 34625
  Датум продаје: 2021-04-06
  Време продаје: 12h
  Место продаје: ул. Стевана Сремца бр. 4, Књажевац
  Пословни број судског предмета: И.243/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.797/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Књажевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв фокс-1 ком,регал- 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-03-15 14:20:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 34624
  Датум продаје: 2021-04-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Стевана Сремца бр. 4, Књажевац
  Пословни број судског предмета: И.809/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.846/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зајечару
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ STYLANDIA-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-03-15 14:04:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 34623
  Датум продаје: 2021-04-01
  Време продаје: 9-13h
  Место продаје: портал е акуције
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1173/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв АЛДЕР-1ком, музичка линија STYLANDIA- 1 ком,регал-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2021-03-30 13:04:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 34622
  Датум продаје: 2021-04-19
  Време продаје: 9-13h
  Место продаје: портал е акуције
  Пословни број судског предмета: И.И.248/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1032/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV FOX-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2021-03-08 16:46:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 34620
  Датум продаје: 2021-04-07
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: 24И-2286/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-430/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Краљеву
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 до 4.500,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2021-03-02 13:21:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 34617
  Датум продаје: 2021-03-30
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: ИИ-132-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-211/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА КАЛИЧАНИН
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВРСТА СТОКЕ-КРАВА
  Опис предмета продаје: ВРСТА СТОКЕ-КРАВА
  Процењена вредност предмета продаје: 117.520,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.760,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2021-03-09 12:19:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 34616
  Датум продаје: 2021-04-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ-39/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 157/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Глигоријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухиња од дрвета 6 метара дужине са висећим деловима , браон боје, LG телевизор 43 инча, Клима уређај Vivax 12 БТВ, Регал браон боје 3 х 2 метра, Томпсон телевизор 26 инча, Samsung телевизор 55 цм CRT
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.500,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2021-03-05 15:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 34615
  Датум продаје: 2021-04-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: И-483/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 440/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Гарнитура, двосдед, тросед и фотеља, црвене боје од еко коже, Наткасна са две фиоке, Плакар, 1,2м х 2м, беле боје, Угаона гарнитура, зелене боје, Гардеробер, браон боје, Мини линија, aiwa
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.500,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-03-09 13:22:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 34613
  Датум продаје: 2021-04-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 715/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767