ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23384 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 16:26:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23796
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ивањица,Крајишких бригада бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-616/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-10 17:23:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23793
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 7330/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1049/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство одбране - Војнограђевински центар Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: замрзивач, машина за веш, ормар, два телевизора, комода, трпезаријски сто са 5 столица
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:20:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23792
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 36 ИИ бр. 1057/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Халк банка
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: према закључку о про
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: према закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: према закључку о продаји


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 12:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23790
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-619/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1639/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 113.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.750,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-10-24 13:25:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 23789
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И. Ив-108/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-53/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност која је уписана као приватна својина извршног дужника, са обимом удела од ½, у лист непокретности број 1966 К.О. Остојићево, а коју чине: - Парцела број 279, улица Маршала Тита, њива 1. класе, површине 7а 09м2, земљиште у грађевинском подручју, - Парцела број 280, улица Маршала Тита број 78, породична стамбена зграда (зграда број 1) и земљиште под зградом објектом површине 1а 37м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5а 82м2, њива 1. класе површине 1а 94м2, земљиште у грађевинско
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 14:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23788
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИв-829/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-252/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP БАНКА СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 127.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 10:34:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23783
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br.321/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Hrane Ristić iz Raške, ul. Krađorđeva br. 60
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 261.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 130.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 13:08:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23781
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 321/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 448/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 88.479,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61.935,3 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:24:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23776
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 661/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 235/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Кундаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Омољици
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.520.749,00
  Почетна цена предмета продаје: 760.374,50


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 09:18:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23770
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 13 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br.861/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.598/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Timotije Milić, Kraljevo
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 14:12:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23765
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии.-79/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа у Бачкој Тополи
  Опис предмета продаје: Загребачка 7
  Процењена вредност предмета продаје: 1.769.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 884.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:48:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23764
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1
  Пословни број судског предмета: 1 Ии.-44/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 50/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.776.753,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 10:00:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23763
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I - 907/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ТАДИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 8.142.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-09-24 14:07:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23762
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: И.Ив - 418/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 61/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ZEMOLjORADNICKA ZADRUGA PIGFARM"
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило х2, тестера за расецање
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "FORD", путничко возило марке "RENAULT", тестера марке "RENAULT"
  Процењена вредност предмета продаје: 1.095.168,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 547.584,00 рсд


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 14:05:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 23760
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 900/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 496/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат текстилне индустрије-ткачница и каландер
  Опис предмета продаје: број зграде 14, ул. краља Петра Првог, Младеновац, 2866/7 КО Младеновац Варош, површине 87,20 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 46.810.027.05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.405.013,52 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-09-25 10:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23754
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 62/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 85/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа са помоћним објектима у Цара Душана
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 5.559.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 2.779.500,oo


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 13:45:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 23753
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 575/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" АДО у ликвидацији из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности 318 К.О. Честерег
  Процењена вредност предмета продаје: 504.320,89 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-09-26 12:10:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23748
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 908/2017 и И И 950/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕВЕ ЛАВРНИЋА из Болеча, ул. Првог маја прилаз 1 бр. 15-а
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја 2,3% удела у Пан алко промет Производно трговинског предузећа доо-Кула из Куле
  Опис предмета продаје: продаја путем усменог јавног надметања 2,3% удела које извршни дужник Врење-шпиритана доо Београд ( Чукарица ) из Београда, ул. Радничка бр. 3 има у Пан алко промет Производно трговинског предузећа доо-Кула из Куле, ул. Петра Драпшина бр. 126, матични број 08827095, ПИБ: 103603371
  Процењена вредност предмета продаје: 8.587.073,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.293.536, 00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 08:58:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23744
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 10 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 563/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.651.18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-09-26 14:27:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 23739
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: ФУТОШКА 20, СПРАТ 5, СТАН 26
  Пословни број судског предмета: ИИВ 61/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: ДВОИПОСОБАН СТАН У УЛИЦИ КАЋЕ ДЕЈАНОВИЋ 14, НОВИ САД, ПОВРШИНЕ 71 М2
  Процењена вредност предмета продаје: 7.240.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.068.112,00Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767