ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 08:49:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 22822
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИВ-936/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕРСТЕ БАНК" А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 путничко возило
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја путничког возила марке АУДИ тип 80
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог надметања ствари пописане Записником о попису и процени посл. бр. И.Ив A143/2016 од 31.01.2019године и то: 1. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО маркe АUDI, тип: 80, год. производње: 1988, регистарских ознака NS209-FD бр. пленидбене маркице АА58615
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 08:26:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 22821
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.865/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.415/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милојко Лазић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор ИМР Раковица 60, плаве боје, без кабине
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-07-10 16:58:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 22820
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.ив 1221/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 213/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO VINOMOND DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: два телевизора, машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-07-10 16:26:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 22819
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 1693/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 343/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE MALUTAS TRAVEL DOO KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: машина за веш, замрзивач, два телевизора комода, гардеробер
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 15:25:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22818
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1253/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51”, Ел. шпорет “Artur Martin”, Кауч, Сто и две столице, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51”, Ел. шпорет “Artur Martin”, Кауч, Сто и две столице, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.500,00 3.000,00 1.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 14:42:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22817
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив 955/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Копаоник АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: један
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.466.597,66
  Почетна цена предмета продаје: 1.726.618,36


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 14:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22816
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-166-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51” Угаона гарнитура Ел. шпорет- непознате марке Веш машина “Vortex”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51” Угаона гарнитура Ел. шпорет- непознате марке Веш машина “Vortex”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 8.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.500,00 4.000,00 5.000,00


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-07-10 14:11:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 22815
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-5238/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1301/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД И РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДВОСОБАН СТАН
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 13:53:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22814
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.266/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG LCD-1ком, плакар гардеробер-2ком, регал-1ком, микроталасна MIDEA-1ком, веш машина INDESIT MDE-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 13:12:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22812
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 47/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 445/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 67.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.320,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 13:07:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22811
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-22176/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности детаљније описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 12:01:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22810
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве 3. класе у К.О. Батка
  Опис предмета продаје: Предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 78.353,93 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 11:41:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 22809
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 4 iiv131-2018
  Број предмета јавног извршитеља: 10 iiv 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOFT FINANCE DOO šABAC-MIŠAR
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пловило
  Опис предмета продаје: Пловило: чамац са кабином-глисер Произвођач: Giacomo Colombo Тип: МАITE 28 Број корита чамца: IT-COLA40581505 Снага мотора: 2x194kW Mercrusier Oзнаке мотора: CW-344872 CW-344868 Димензије: 8,41x2,50x1,43m Број врата/седишта: 8 Година производње: 2007. Регистарска ознака: SM 958A
  Процењена вредност предмета продаје: 38.880,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 27.216,00 евра


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 11:37:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 22808
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-37/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија-Републичка дирекција за робне резерве Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцела бр. 1369, њива 7.класе, површине 1ха 03а 66м2, уписана у ЛН 908 КО Деч
  Процењена вредност предмета продаје: 1.247.467,82 дин
  Почетна цена предмета продаје: 623.733,91 дин  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 11:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22807
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај, бела техника, плуг за орање и дрљача за равнање
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-10 11:18:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22806
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 342/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: парцеле, земљиште под зградом, зграде, помоћне зграде....
  Процењена вредност предмета продаје: од 821.726,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 493.036,20 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 11:06:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 22805
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Sabac, ul. Kneza Milosa br.2, sprat 3
  Пословни број судског предмета: 1 Ii br.162-17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 14-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TINA 2000 d.o.o. Klenak
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: nepokretnost
  Опис предмета продаје: Parking mesta
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 dinara


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 10:52:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22804
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-67/2019 од 04.04.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 197/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO, Београд - Савски Венац
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: куће
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 906 КО Александрово Број парцеле 16 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 11а73м2 Број парцеле 17 земљиште у грађевинском подручју површине 17а26м2 Број парцеле 16 брзг 1 породична стамбена зграда пр1 Михајла Пупина 61 Све приватна својина Мира Арсић, Александрово, ул. Михајла Пупина бр. 61, ЈМБГ 2502965845049 обим удела 1/1 , у износу од 1.066.500,00 динара. На непокретностима постоји заложно право извршног повериоца уписано дана 03.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.066.500,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 10:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22803
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-24/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-149/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радиша Ж. Животић, Сираково
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Берач за кукуруз црвене боје, марке Змај, без ознаке , старости 20 године, процењене вредности у износу од 25.740 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 25.750 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.018 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 09:34:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22802
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И 773/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милојевић Владе
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 175.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 122.920,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767