ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 15:01:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29025
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 Ии 676/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 15/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Јанковић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за шивење ,,SIRUBA,, 747К-514М2-24 са столом и командама број пописне маркице АА 109299, А
  Опис предмета продаје: 1. Машина за шивење ,,SIRUBA,, 747К-514М2-24 са столом и командама број пописне маркице АА 109299, АА 109295
  Процењена вредност предмета продаје: 97.088,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 14:19:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29024
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 И.И. 667/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 760/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ристић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за шивење ,,SIRUBA,, DL 7200-BM1-16 са столом и командама, број маркице АА 109316, АА 1091
  Опис предмета продаје: 1. Машина за шивење ,,SIRUBA,, DL 7200-BM1-16 са столом и командама, број маркице АА 109316, АА 109125, АА 109120
  Процењена вредност предмета продаје: 93.152,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 14:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Моше Пијаде 8/3
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 29023
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Моше Пијаде бр.8/3
  Пословни број судског предмета: Ии.-4131/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2147/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Мицаковић
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Кафе апрат марке (DELONGI) Микроталасна марке Ормар гардеробер Сто за ручавање са 4 столица Фижидер марке (SAMSUNG) Пекарица за хлеб ТВ (SAMSUNG) плазма Комода са стакленим делом Двосед жуте боје + 2 фотеље Сто за ручавање 6 столица Усисивач (GORENJE)неисправан Веш машина (BEKO) 2 уљана радијатора ELIND - CALOR Баштенски сто са 4 столица Мини шпорет електрични са 2 рингле
  Процењена вредност предмета продаје: 136.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 95.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-06-01 13:28:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 29021
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 211-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Pharmaswiss DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште, њива 3. класе, потес Пашњак, површине 3ха 12а, кат.парцела 5476/6 КО Каћ, ЛН
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште, њива 3. класе, потес Пашњак, површине 3ха 12а, кат.парцела 5476/6 КО Каћ, ЛН 20716
  Процењена вредност предмета продаје: 3.490.032,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.443.023,05 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 12:33:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29020
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 Ии 670/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 761/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Роберт Милошевић, Ћириковац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за шивење - ендлерице („Overlock“), произвођач „SIRUBA“ Tapipei Citz , Taiwan R.O.C, тип-S
  Опис предмета продаје: 1. Машина за шивење - ендлерице („Overlock“), произвођач „SIRUBA“ Tapipei Citz , Taiwan R.O.C, тип-SIRUBA 747 К- 514М2 – 24, број игала – 2, број калемова са концем 4, ширина штепа преко ивице 4mm/6mm,дужина бода 3,6 mm, брзина шивења 7.500 bod/min, снага спојничког мотора0,4 KW (220 V, 50 Hz), снага серво мотора 0,55 KW (220V,50 HZ) са припадајућим радним столовима и комодама функционалном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 97.088,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-06-01 11:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 29019
  Датум продаје: 2020-07-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-281/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1636/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЛИ КОOП ДОО ВРЊАЧКА БАЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-06-01 10:54:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 29018
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 307/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Водовод Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Teлевизор марке „SONY“
  Опис предмета продаје: полован, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 10:52:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 29017
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. БП 65/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мита Стојков
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2686 К.О. Меленци
  Процењена вредност предмета продаје: 213.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149.310,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-06-01 10:21:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 29016
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК, АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, спратности Пр, саграђена на парцели број 2692, ул.Карађорђева бр.104, Све уписано у Лист непокретности број 3937 к.о.Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 4.671.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.335.800 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2020-06-01 09:44:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 29014
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 523/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Асурђић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1. класе
  Опис предмета продаје: њива 1. класе повершине 5 а 88 м2, земљиште у грађевинском подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 111.918,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.959,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 09:09:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 29013
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-2/2020 од 06.01.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ии5/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве - утрживо пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Њива 1 класе површине 1х67а46м2 КП број 3983 КО Фаркаждин потес Велике њиве све уписано у ЛН 948 КО Фаркаждин процењене вредности 1.778.425 динара. Њива 2 класе површине 1х11а62м2 КП број 3674 КО Перлез потес Велике Вуна све уписано у ЛН 174 КО Перлез процењене вредности 1.052.182,00 динара Њива 2 класе површине 1х34а98м2 КП број 3675 КО Перлез потес Велике Вуна све уписано у ЛН 174 КО Перлез процењене вредности 1.274.164,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 08:45:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 29012
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: II 852/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 08:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 29011
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 359/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 412/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО МАЈ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-06-01 08:40:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 29010
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 42946/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 163/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА"-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РУМА, РУМА, ул. ИНДУСТРИЈСКА бр. 2А, МБ 08038139, ПИБ 102040644
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 08:16:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 29009
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ 111/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 91/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BUTANGAS INTERNATIONAL DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3. класе
  Опис предмета продаје: -њива 3. класе површине 30854м2, потес Балош, на парцели број 3018/1, лист непокретности број 1778 К.О. Кукујевци
  Процењена вредност предмета продаје: 1.687.136,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.180.995,84 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-06-01 08:10:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 29008
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ.986/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 478/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО Б2 ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр. 1, спратност Пр, Потес Нова 87 бр. 4, површине 63 м2, постојећа на к.п. 14099, уписана уЛН 401 КО Ваљево
  Процењена вредност предмета продаје: 705.346,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 493.742,20 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-30 12:21:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 29007
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-10604/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3582/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Енергетика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 45000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 31500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-30 11:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 29006
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 514/17
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 514/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16800 рсд


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-30 11:48:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 29005
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-26824/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4226/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-05-30 11:40:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 29004
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИВ-1099/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 543/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Панић ПР ANA PANIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MAG SHOP NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767