ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1774 активних, од укупно 23391 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:24:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 25413
  Датум продаје: 2019-10-12
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 353/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД АДО
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: скутер sprint falcon super
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:24:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 25412
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 1240/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 482/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Урош Панић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела породичне стамбне зграде
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела породичне стамбне зграде, објекта бр. 1, спратности 1По+1Пр+1Сп, у улици Боже Јанковића бр. 65, у Београду, на катастарској парцели бр. 4489, ЛН 5540 КО Вождовац, укључујући све саставне делове непокретности, као и сва побољшања и повећања вредности непокретности до којих је дошло након заснивања извршне вансудске хипотеке
  Процењена вредност предмета продаје: 10.802.704,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.561.893,25 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:18:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25411
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1029/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плакар за телевизор, TV “VOX”, Клима “Akan”, Веш машина “IBERNA”
  Опис предмета продаје: Плакар за телевизор, TV “VOX”, Клима “Akan”, Веш машина “IBERNA”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00, 10.000,00, 5.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00, 7.000,00, 3.500,00 , 4.900,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:09:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 25410
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 716/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 140/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање, Дирекција-РЈ Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш, машина за судове, гарнитура-тросед, двосед, фотеља, полица за телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:03:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25409
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 ИИ 375/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 425/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јоргованка Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тракторска приколица, двоосовинска, старост око 30 година са дрвеним страницама 2.Мешалица за бет
  Опис предмета продаје: 1.Тракторска приколица, двоосовинска, старост око 30 година са дрвеним страницама 2.Мешалица за бетон у исправном стању са електричним мотором
  Процењена вредност предмета продаје: 14300
  Почетна цена предмета продаје: 10010


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:59:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 25408
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ ПРИВРЕДНОГ СУДА И И 462/18
  Број предмета јавног извршитеља: И И 106/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор, број посебног дела 2, гараже, корисне повшине 1240 м2
  Опис предмета продаје: Пословни простор, број посебног дела 2, гараже, корисне повшине 1240 м2, КО НОВИ САД 2, ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 8398
  Процењена вредност предмета продаје: 24.686.262,81 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.280.383,27 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:48:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25407
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ђалинац
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:39:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25406
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.294/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А308/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.5262-земљиште под зградом-објектом површине 70м2, уписана у лист непокретности 23 КО Црни Врх, у приватној својини извршног дужника, обим удела 1/1, земљиште уз зграду-објекат површине 0.04,50 ха уписано у листу непокретности 23КО Црни Врх, у приватној својини извршног дужника, обим удела1/1, кп.5262 Зграда бр.1 -породична стамбена згада која лежи на кп.бр.5262 мзв ,,Село", број етажа ПР1, СП1, лист непокретности 23 Ко Црни врх, обим удела1/1, у приватној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 41.600 евра
  Почетна цена предмета продаје: 29.120 евра


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:34:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 25405
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ив 528/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 57/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИЋОКИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Тросед,двосед и фотеља, од плиша, окер боје , процењена вредност 35.000,00 динара,
  Опис предмета продаје: - Тросед,двосед и фотеља, од плиша, окер боје , процењена вредност 35.000,00 динара, - TV LED модел FOX 40DLE172, процењена вредност 25.000,00 динара, -BEKO веш машина, модел 15080, процењена вредност 25.000,00 динара, -Комплет кухиња, горњи и доњи елементи, са судопером, материјал оплемењена иверица, димензија доњих елемената 200цм х 60 цм х 80цм, димензија горњих елемената, 200 цм х 30цм х 60цм, процењена вредност 20.000,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:31:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25404
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-92-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Toshiba” Замрзивач “Gorenje” Кауч Веш машина “Favorit”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Toshiba” Замрзивач “Gorenje” Кауч Веш машина “Favorit”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 8.000,00 6.000,00 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 5.600,00 4.200,00 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:27:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25403
  Датум продаје: 2019-11-30
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.90/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.110/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад АДО
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плуг двобразни ИМТ 755-1ком, Грапа Oltos-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:17:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 25402
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 1129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 211/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Сбербанк Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, лед тв хисенсе, лед тв самсунг,тросед двосед и фотеља, угаона гарнитура клуб сто, сто за рачунар
  Процењена вредност предмета продаје: 181.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 126.700,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:09:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25401
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 119/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање Триглав осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/3 на породично стамбеној згради и помоћној згради, катастарска парцела број 7/1, Лист непокретности број 310 КО Владимирци
  Процењена вредност предмета продаје: 758.054,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 530.638,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:08:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25400
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-646-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” Ел. Шпорет “Gorenje” Орман Сто и 4 столице Веш машина “Gorenje” Фрижидер “Obodi
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” Ел. Шпорет “Gorenje” Орман Сто и 4 столице Веш машина “Gorenje” Фрижидер “Obodin”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 4.000,00 4.000,00 9.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 6.300,00 2.800,00 2.800,00 6.300,00 3.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:07:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 25399
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ бр.589/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 374/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Корићанац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о првој продаји
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара до 1.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара до 1.260.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 12:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25398
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-710/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и две столице, Кауч, Телевизор CRT 51’
  Опис предмета продаје: Сто и две столице, Кауч, Телевизор CRT 51’
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00, 4.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00, 2.800,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-07 12:50:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25397
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 1407-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 219-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младинска књига ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и машина за прање судова
  Опис предмета продаје: телевизор и машина за прање судова
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 12:47:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25396
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-815-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Орман Сто
  Опис предмета продаје: Кауч Орман Сто
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 2.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 1.400,00 700,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 11:54:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 25395
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Улица Драгослава Срејовића број 33/22, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.491/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.35/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,Roaming Electronics" doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор ,,Samsung"; фотеља и тросед; микроталасна ,,Електролукс"; апарат за кафу;
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: телевизор ,,Samsung" износ од 15.000,00 динара; фотеља и тросед процењени у укупном износу од 10.000,00 динара; микроталасна ,,Електролукс" у износу од 3.000,00 динара; апарат за кафу у износу од 2.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: телевизор ,,Samsung" износ од 10.500,00 динара; фотеља и тросед процењени у укупном износу од 7.000,00 динара; микроталасна ,,Електролукс" у износу од 2.100,00 динара; апарат за кафу у износу од 1.400,00 динара;


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 11:45:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25394
  Датум продаје: 2019-12-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: И.240/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1022/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "ПРОФИТ" Славица Миленковић ПР, Привредно друштво за производњу, промет, услуге, спољну и унутрашњу трговину "АЛЕАСОМ" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретна моторна возила
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 07.11.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 324.197,5 динара, 471.560,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 162.098,75 динара, 235.780,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767