ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:14:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 26514
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Александра Такића из Ниша, ул. Ћирила и Методија бр. 17
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-149/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд, Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у Закључку о другој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности
  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 10:40:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 26511
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 178/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2020-03-09 08:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 26499
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-1219/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 411/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Црномарковић Радмила и Црномарковић-Манојловић Бранка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 њиве 3.класе к.п.бр.495/2 КО Мељак, 1/2 њиве 4.класе к.п. бр. 2127/1 КО Вранић, 1/2 њиве 4.класе к.п.бр.2149/1 КО Вранић, 1/2 породичне зграде, економског и помоћног објекта на к.п.бр. 2149/1 КО Вранић, к.п.бр. 2/29 КО Брестовик
  Процењена вредност предмета продаје: 107.545,64 дин. 1.586.168,13 дин. 857.843,07 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 53.772,82 дин. 793.084,07 дин. 428.921,54 дин.  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-07 10:33:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26498
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2219/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1806/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Бајић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 51.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 14:51:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26497
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.ив.бр. 505/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 471/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Столарска машина за обраду дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 165.200,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-02-25 09:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26496
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив 297/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.(2)145/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Трпезаријски сто - дрвени, комада 1 – означен маркицом JFL7S2W, процењује се на износ од 3.000,00 РСД. 2. Столице уз сто - дрвене, комада 6 - означене маркицом B1WPTW5, процењују се на износ од 1.800,00 РСД по комаду. 3. Телевизор - комада 1 - означен маркицом 528255G, процењује се на износ од 4.000,00 РСД. 4. Mузичка линија марке AIWA - комада 1– означена маркицом 5WL1M02, процењује се на износ од 3.000,00 РСД. 5. Сто за компјутер - комада 1 – означен маркицом GTENA8L, процењује се на износ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 + 1.800,00 + 4.000,00 + 3.000,00 + 3.500,00 + 3.000,00 + 16.000,00 + 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 14:10:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26483
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 3385/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2651/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија "Нови дом" Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 14:50:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26482
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 393/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1571/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рамадан И. Асани
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трактор марке "ИМТ"
  Процењена вредност предмета продаје: 530.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 265.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 14:42:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26481
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1462/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1249/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 09:49:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 26468
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-95/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-100/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД, НОВИ САД, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 8, МБ 08194815, ПИБ 101633677
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ
  Опис предмета продаје: 1. Регал, браон боје, дрво 2. Угаона гарнитура, дезен, браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 20.000,00 дин., 2. 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10.000,00 дин., 2. 7.500,00 дин.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2020-03-02 11:10:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 26466
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 24И И-552/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 15.000,00 динара, 8.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-25 09:12:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26465
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Хајдук Вељкова бр. 14/1/3/12.
  Пословни број судског предмета: И.И 167/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 44/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 09:40:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 26464
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: i.ivk 617/18
  Број предмета јавног извршитеља: i.ivk 617/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Кожна гарнитура, тросед, двосед и табуре, процењена вредност 45.000,00 динара,
  Опис предмета продаје: - Кожна гарнитура, тросед, двосед и табуре, процењена вредност 45.000,00 динара, - ТВ полица од медијапана, процењена вредност 12.000,00 динара, - Клуб сто од иверице, процењена вредност 5.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:32:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 26455
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И-73/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А299/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.600,00 динара  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 08:17:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 26449
  Датум продаје: 2020-04-13
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-697/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3263/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобили
  Процењена вредност предмета продаје: 322000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 161000 рсд


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 10:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 26445
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 108/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.47/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мира Мандић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбене зграде и објекти (укњижена и ванкњижна непокреност) - детаљније у закуључку
  Опис предмета продаје: стамбене зграде и објекти (укњижена и ванкњижна непокреност) - детаљније у закуључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 6,018.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 3,009.000,00 динара - детаљније у закључку  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-02-12 20:19:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 26439
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.225/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP "SUBOTICKA TOPLANA" SUBOTICA
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 09:44:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26428
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Иив 952/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 467/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНИ РАСТ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: трактор ИМТ
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 09:54:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26424
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 171/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 119/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БМН МАЛИНАС ДОО ПОЖЕГА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: комбајн за силажу
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:38:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 26420
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 971/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 694/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирсад Козица
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 411.196,10
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767