ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-06-02 16:17:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 21889
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 Иив 2555/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 450/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-02 08:38:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21888
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 2165/2012
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 2165/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило PEUGEOT 309, рег. ознаке NS 182-KW, број шасије VF33CDJZ210351449, 1991. година про
  Опис предмета продаје: Путничко возило PEUGEOT 309, рег. ознаке NS 182-KW, број шасије VF33CDJZ210351449, 1991. година произв.
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило PEUGEOT 309, рег. ознаке NS 182-KW, број шасије VF33CDJZ210351449, 1991. година произв.-30.587,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило PEUGEOT 309, рег. ознаке NS 182-KW, број шасије VF33CDJZ210351449, 1991. година произв.-18.352,50 динара динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-01 16:46:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21887
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 2786-2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 2786-2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке MAZDA 323, рег. ознаке NS 281-TJ, 2003. годиште
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке MAZDA 323, рег. ознаке NS 281-TJ, 2003. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило марке MAZDA 323, рег. ознаке NS 281-TJ, 2003. годиште-165.886,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило марке MAZDA 323, рег. ознаке NS 281-TJ, 2003. годиште-99.531,60 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-01 15:14:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21886
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 76/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 76/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто; Електрични шпорет "Горење"-Ша
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто; Електрични шпорет "Горење"-Шампион; Кухињски елементи (5+4) са судопером, Фрижидер; Трпезаријски сто са шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-5.000,00 динара; Регал спаваће собе-8.000,00 динара; Две фотеље-5.000,00 динара; Стаклени сто-4.000,00 динара; Електрични шпорет "Горење"-Шампион-6.000,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-9.000,00 динара; Фрижидер-4.000,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-3.000,00 динара; Регал спаваће собе-4.800,00 динара; Две фотеље-3.000,00 динара; Стаклени сто-2.400,00 динара; Електрични шпорет "Горење"-Шампион-3.600,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-5.400,00 динара; Фрижидер-2.400,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-01 14:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21885
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 2007/15
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.419/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung", Музичка линија "Samsung", Микроталасна
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung", Музичка линија "Samsung", Микроталасна
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-2.000,00 динара, Музичка линија "Samsung"-2.000,00 динара, Микроталасна-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-1.200,00 динара, Музичка линија "Samsung"-1.200,00 динара, Микроталасна-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-01 13:33:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21884
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 730-2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 730-2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај "Galanz"; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен; Ф
  Опис предмета продаје: лима уређај "Galanz"; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена; Веш машина "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај "Galanz"-5.000,00 динара; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена-3.000,00 динара; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен-5.000,00 динара; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена-2.000,00 динара; Веш машина "Gorenje"-9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај "Galanz"-3.000,00 динара; Двосед-зелена вештачка кожа, оштећена-1.800,00 динара; Тросед-зелена вештачка кожа-оштећен-3.000,00 динара; Фотеља-зелена вештачка кожа-оштећена-.1.200,00 динара; Веш машина "Gorenje"-5.400,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-01 13:03:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21883
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 1511/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 1511/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Рума, Рума, Индустријска 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Распршивач вештачког ђубрива
  Опис предмета продаје: Распршивач вештачког ђубрива
  Процењена вредност предмета продаје: Распршивач вештачког ђубрива-23.614,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Распршивач вештачког ђубрива-14.168,40 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-06-01 12:26:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21882
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.844-2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.844-2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке DACHIA LOGAN, рег. ознаке NS 270-HJ, број шасије UU1LSDAEH38569887
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке DACHIA LOGAN, рег. ознаке NS 270-HJ, број шасије UU1LSDAEH38569887
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко моторно возило марке DACHIA LOGAN, рег. ознаке NS 270-HJ, број шасије UU1LSDAEH38569887-144.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко моторно возило марке DACHIA LOGAN, рег. ознаке NS 270-HJ, број шасије UU1LSDAEH38569887-86.688,00 динара динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 18:30:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21881
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: иИ 86/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 18:24:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21880
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 5/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 57/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 390 са објектима и кат.парц.број 391, КО Огар
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 390 са објектима и кат.парц.број 391, КО Огар
  Процењена вредност предмета продаје: 2.009.332,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.004.666,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 18:17:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21879
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 10/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROGLOBE DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 13 парцела, објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности уписане у л.н. број 105 К.О. Лаћарак
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у л.н. број 105 К.О. Лаћарак
  Процењена вредност предмета продаје: од 323.237,53 динара до 6.550.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 193.942,52 динара до 3.930.480,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 16:25:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21878
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 133/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 367/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНГЕЛИНА ВУКИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 4. класе површине 74а 38м2, њива 6.класе површине 67а 46м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.343.014,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 17:33:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 21877
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 694/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 736/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1. износ од 2.885.076,00 динара; 2. износ од 527.257,00 динара; 3. износ од 47.479,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 16:20:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 21876
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 588/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 593/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комадa
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности-детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 15:58:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21875
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-1466/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-277/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво URBAN SITY
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према закључку о првој продаји
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 08:18:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21874
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.400/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: апарат за варење со2, стона бушилица, компресор, аутогени заваривач, машина за прање аута
  Процењена вредност предмета продаје: 138.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 69.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 08:12:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21873
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.477/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE D.O.O.BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: топла витрина, апарат за лимунаду,миксер за теско, сито за брашно, пекарска пећ
  Процењена вредност предмета продаје: 245.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 122.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 15:00:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21872
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.369/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАРИ ГРАД ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор vivax, телевизор samsung
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 13:27:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21871
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-611/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-7002/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ivana Perisic
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ Беко стари тип 2. Замрзивач Горење 3. ТВ Сони стари тип 4. Угаона гарнитура
  Опис предмета продаје: 1. ТВ Беко стари тип 2. Замрзивач Горење 3. ТВ Сони стари тип 4. Угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 25.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.850,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 12:38:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 21870
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13а
  Пословни број судског предмета: 21 Ии655/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ99/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Цедлер
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: ЊИВА И ОБЈЕКАТ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.967.360,00
  Почетна цена предмета продаје: ПОНУДА


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767