ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 08:21:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23095
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 129/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 191/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 09:42:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23094
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1437-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” Ел. Шпорет “Sloboda” Сто и 4 столице Замрзивач “Obodin” Вертикални Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” Ел. Шпорет “Sloboda” Сто и 4 столице Замрзивач “Obodin” Вертикални Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 8.000,00 4.000,00 7.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 5.600,00 2.800,00 4.900,00 4.200,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 08:44:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23093
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-982/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 388/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Јокић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 09:33:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23092
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ12/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ51/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРИЦА ЛЕМАЈИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и земљиштем уз зграду
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са земљиштем под зградом са 99м2 и земљиштем уз зграду објекат 2а78м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.364.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 09:25:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23091
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ2/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ17/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Беловић Срђан из Шашинаца
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 3823/11 К.О. Рума, са породичном стамбеном зградом
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 3823/11 К.О. Рума, са породичном стамбеном зградом
  Процењена вредност предмета продаје: 8.022.266,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 15:21:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 23090
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1263/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 245/217
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕ ВОЗ ДОО КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 08:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23089
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ии 213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии-175/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 5. класе, шума 6. класе, шума 6. класе
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 12.755,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 6.377,50 еура


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-24 08:04:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23088
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ28/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела 1397 КО Кузмин
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду, њива, породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.296.774,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 17:52:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23087
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Лиса бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОРИСАВ МАЏАРЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУДИ А4 КАРАВАН 2006 -то годиште
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 13:38:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 23085
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1812/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 206/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: С.Т.У.Р. - " TEHNOCOLOR", Крушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-22 15:42:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23084
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ии 325/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 133/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојко Новитовић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Владимировцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 15:18:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 23083
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВK. 316/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛЦД ТЕЛЕВИЗОР, БЛУТУТ ЗВУЧНИК, АПАРАТ ЗА КАФУ, ЛЕДОМАТ, БАШТЕНСКА ЉУЉАШКА, ДВОРИШНА ЉУЉАШКА, ЗГЛОБНИ
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ ЛГ, ЦРНЕ БОЈЕ, БЛУТУТ ЗВУЧНИК МАРКЕ КОНИГ, ЦРНЕ БОЈЕ, АПАРАТ ЗА КАФУ МАРКЕ САЕЦО СИВЕ БОЈЕ, ЛЕДОМАТ МАРКЕ ХЕНДИ, БАШТЕНСКА ЉУЉАШКА СА ТЕНДОМ НАРАНЏАСТЕ БОЈЕ, ДВОРИШНА ЉУЉАШКА ЗА ДЕЦУ ЦРВЕНО ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ, ЗГЛОБНИ БАШТЕНСКИ СУНЦОБРАН
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 14:45:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23081
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 22/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јонел Секешан, Бранислав Арамбашић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Њива 4 класе, пољопривредно земљиште, површине 82а 40м2, потес 2 дуж према п, која се налази на парцели број 7167 у листу непокретности 5366 КО БНС.
  Процењена вредност предмета продаје: 845.424,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 591.796,80 РСД


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-23 14:44:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 23080
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 379/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕС КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД и ПУШИЋ СЛАВКО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 4.129.020,00 Динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.890.314,00 Динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23079
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-370/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 68/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђан Хориа
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: модел "FENDT", тип "FWA1985", број шасије 1982277841, година 1992
  Процењена вредност предмета продаје: 1.769.703,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.238.794,20 рсд


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 13:40:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 23077
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.И.26/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.49/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛ. ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КОМПРЕСОР, МОТОКУЛТИВАТОР
  Опис предмета продаје: КОМПРЕСОР СА ЛИВЕНОМ БОЦОМ ОКО 300 ЛИТАРА МАРКЕ "МИЗАР", ЕЛЕКТРОМОТОР СА ДВА КЛИПА, МОТОКУЛТИВАТОР БЕЗ ОЗНАКЕ И ТИПА СА МОТИЧИЦАМА ЗА ФРЕЗИРАЊЕ, ШАСИЈА ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 09:32:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23076
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив-371/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-131/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радивоје Бацковић ПР Биро за пројектовање и извођење електроенергетских радова МНД-ЕЛЕКТРО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 400.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 12:36:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23074
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-79-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор Crt 51” Кауч Сто и три столице
  Опис предмета продаје: Телевизор Crt 51” Кауч Сто и три столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 1.000,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-23 11:07:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23071
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 74/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 114/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште Орешцу и Банатској Суботици
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 10:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23070
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2403/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1010/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉИЉАНА МИЦИЋ
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: силос, зграда пољопривреде, пашњак 3.класе, пашњак 3. помоћна зграда- магацин, помоћна зграда- магац
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: погледати закључак
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767