ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 09:15:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22381
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: Ив 678/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 350/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УТЦ Центар ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: Канцеларијска столица, канцеларијски сто, полица, рачунар
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 - 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:53:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22380
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив1060/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 231/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ , Ниш, ул. БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА бр. 14а, КЈС 59027, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ручни алат, комбинована машина .....
  Процењена вредност предмета продаје: од 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 08:01:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22379
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-137/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-191/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иванка Цузер, Црна Бара, ул. Харалампија Јаначковића бр.24
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: циркулар, горњи и доњи кухињски елементи, орман, телевизор марке SAMSUNG, витрина, полица, телевизор марке PANASONIC
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.100,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-21 07:55:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22378
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И.И304/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 69/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ "ЗАБЛАЋАНКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке MERSEDES модел 207D, носивости 1350кг, наранџасте боје, истекала регистрација, година произвпдење 1981.године,
  Процењена вредност предмета продаје: 230.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 115.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-21 07:52:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22377
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И-1051/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 334/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Караклајић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило
  Опис предмета продаје: FIAT модел BARCHETTA рег. ознаке година производње 1995.год., браон боје, регистрован до 19.08.2019.године
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-21 07:40:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22376
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И-50/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 12/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Чакаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило
  Опис предмета продаје: ПМВ RENAULT модел SCENIC 1.9 DCI регистарских ознака BG 1086 ĆJ,
  Процењена вредност предмета продаје: 250000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175,000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-20 21:32:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 22375
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.451/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Putnicko motorno vozilo "Opel" "Ascona c"
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 17:46:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 22374
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 2026/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнично возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке: Wolkswagen Golf 1.9 TDI
  Процењена вредност предмета продаје: 420000
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-06-20 16:32:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 22373
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.586/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.168/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Видаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. право својине 1/2 удела непокретности извршног повериоца Марија Видаковић, Суботица, и 1/2 удела непокретности извршног дужника Владимир Вујовић, Суботица уписана у лист непокретности бр. 20144 КО СТАРИ ГРАД и то: - парц.бр. 3778/9 – пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност - магацин, површине од 131м2, број улаза 1, подрум, број посебног дела 1/Ц, који се налази у стамбено – пословној згради, у улици Корзо 7Ц; 2. право својине 2/4 удела непокретности извршног повер
  Процењена вредност предмета продаје: 75.885.059,60 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 16:24:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 22372
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 481/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 481/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизори, усисивач, микроталасна пећница
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 16:09:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 22371
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 599/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 335/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНДРИЈА ДРАГУТИНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: РАСХОДОВАНИ ТЕРЕТНИ ВАГОНИ
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНЕ У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НАВЕДЕНА У ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:58:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 22369
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИв 124/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.Ив 55/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PD HELION EXPORT-IMPORT DOO CACAK
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: кухињски елементи са плакаром сиве боје, горњи и доњи делови од иверице, веш машина марке Горење, кауч тапацир жуте боје, олакар од иверице браон боје, телевирор PHILIPS стари модел
  Процењена вредност предмета продаје: 26000 дин
  Почетна цена предмета продаје: 13.000 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 15:30:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22368
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-368/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане и лист непокретности бр.1098 КО Добро Поље - шума 6.класе и шума 5.класе - ви
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане и лист непокретности бр.1098 КО Добро Поље - шума 6.класе и шума 5.класе - видети у прилогу - закључак о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 12.110,00 еура по средњем курсу НБС-а на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 8.477.00 еура по средњем курсу НБС-а на дан продаје  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:44:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 22367
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИв 551/17
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.Ив 234/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР Мојсиловић ,Мојсиловић Радивоје
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: расхладна витрина СОКО, механичка вага Веса, фискална каса Галеб,продајни пулт иверица
  Процењена вредност предмета продаје: 41000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 20,500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:14:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 22366
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-641/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-228/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BOMIX" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ УЖИЦЕ, Севојно, ул. ДРАГАЧЕВСКА ББ, МБ 17042491, ПИБ 101504113
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКА РОБА
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “ LG ” серијски број 705MAXS39682, црне боје 2. Комода браон боје, пуно дрво 3. Сто за дневни боравак, мермер – дрво 4. Трпезаријски сто и шест столица, мебл – дрво, браон боје 5. Машина за сушење веша марке “ INDESIT ” IDCA 835, 7,5 kg B class 6. Клима уређај марке “ MIDEA” беле боје 7. Угаона гарнитура, дезен
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 30.000,00 дин., 2. 18.000,00 дин., 3. 25.000,00 дин., 4. 20.000,00 дин., 5. 20.000,00 дин., 6. 25.000,00 дин., 7. 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 15.000,00 дин., 2. 9.000,00 дин., 3. 12.500,00 дин., 4. 10.000,00 дин., 5. 10.000,00 дин., 6. 12.500,00 дин., 7. 12.500,00 дин.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 14:44:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 22365
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: 17 ноу дивизије 39
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-230/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОПРЕС ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 14:37:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 22364
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 15 Иив 224/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Њива 3. класе, пољопривредно земљиште, површине 57а55м2, КО Долово СКН Панчево
  Процењена вредност предмета продаје: 536.617,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 268.308,75 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 14:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 22363
  Датум продаје: 2019-07-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-338/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD, ул. Омладинских бригада бр.21.
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 15.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 14:01:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22362
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-132/218
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-284/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Erste bank A.D Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тв Марке FOX новије производње, LCD дијагонала 80 cm,у функцији, 2.Круњач за кукуруз без ознаке,
  Опис предмета продаје: 1.Тв Марке FOX новије производње, LCD дијагонала 80 cm,у функцији, 2.Круњач за кукуруз без ознаке, старост око 20 година
  Процењена вредност предмета продаје: 52.832,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.416,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 13:32:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 22361
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.424/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 195.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767