ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 12:36:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28558
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 294/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободанка Латиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 стан
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 22057 К.О. Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 4.527.107,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.168.975,04 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 12:35:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28557
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 390/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „ЛГ“
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „ЛГ“
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 12:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28556
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И. 307/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 268/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОМИЋ ДРАГАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште у грађевинском подручју
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште у грађевинском подручју уписано у лист непокретности број 308 КО Буђановци
  Процењена вредност предмета продаје: 600.326,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 12:10:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28555
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: ИИ 449/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 63/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, ул. Гробљанска, на кат. парцели бр. 1213/28, површине 77а 00м2 земљиште у грађевинском подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 1.022.946,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:56:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28554
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 260/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Веш машина марке „Горење“, 2. Телевизор марке „NEW SONIC“
  Опис предмета продаје: 1. Веш машина марке „Горење“, 2. Телевизор марке „NEW SONIC“
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 12.000,00 динара, 2) 1.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 8.400,00 динара, 2) 840,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:54:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28553
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ћирила и Методија 17, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-324/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.700,00
  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:43:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28552
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке „ЛГ“, 2. Замрзивач марке „Горење“
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „ЛГ“, 2. Замрзивач марке „Горење“
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 14.000,00 динара, 2) 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 9.800,00 динара, 2) 11.900,00 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:33:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28551
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 93/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „ЛГ“
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „ЛГ“
  Процењена вредност предмета продаје: 4.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.290,00 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:25:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28550
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 303/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке „Самсунг“, 2. Телевизор марке “Пхилипс“
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „Самсунг“, 2. Телевизор марке “Пхилипс“
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 4.000,00 динара, 2) 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 2.800,00 динара, 2) 6.300,00 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:18:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28549
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Веш машина марке “Горење“, 2. Стерео уређај марке „Integratea amp fier su-a 800“
  Опис предмета продаје: 1. Веш машина марке “Горење“, 2. Стерео уређај марке „Integratea amp fier su-a 800“
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 9.500,00 динара, 2) 7.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 6.650,00 динара, 2) 5.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:14:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28548
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ии111/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии302/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАМУЛА ЖЕЉКО
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: Стан у приземљу у Шиду
  Процењена вредност предмета продаје: 2.693.770,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:08:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 28547
  Датум продаје: 2020-05-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2 канцеларија 201, Београд-Земун
  Пословни број судског предмета: 10 И-9710/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 663/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранко Калпић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан, број посебног дела 3, евиденциони број стана 157, површине 84,85м2, на другом спрату стамбено-пословне зграде у улици Жоржа Клемансоа број 18, постојеће на катастарској парцели број 1091/1, све уписано у Лист непокретности број 2550 КО Стари град
  Процењена вредност предмета продаје: 16.867.149,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.807.004,30 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:04:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28546
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 35/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Судо – машина марке “Balay“
  Опис предмета продаје: Судо – машина марке “Balay“
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:03:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28545
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 442/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 127/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 3.383.426,38 РСД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршних поверилаца Нада Јовановић, Бачка Топола, обим удела 11/120, Владимир Ижаки, Бачка Топола, обим удела 11/120 и Јанош Ижаки, Бачка Топола, обим удела 8/120 и извршних дужника Славко Радић, Бачка Топола, обим удела 30/120, Ђорђе Радић, Бачка Топола, обим удела 30/120 и Бошко Радић, Бачка Топола, обим удела 30/120, уписаних у лист непокретности бр. 7689 КО БАЧКА ТОПОЛА - ГРАД и то: парц.бр. 3261 – земљиште под зградом – објектом, површине од 1а77м2, на коме је саграђена поро
  Процењена вредност предмета продаје: 3.383.426,38 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:59:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28544
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 213/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 94/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Димовић/Срђан Димовић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Манојло Иванишевић, Бачка Топола, ЈМБГ: 2309954150060, обим удела 12/432, уписана у лист непокретности бр. 153 КО Његошево и то: парц.бр 236 – њива 2. класе, површине од 44а74м2, у улици Николе Тесле;
  Процењена вредност предмета продаје: 31.255,97 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:57:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28543
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-279/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 78/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko Bank ад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Габриела Стипановић, Суботица, обим удела 1/1, ЈМБГ: 0106951825037, уписана у лист непокретности брoj 5244 КО ДОЊИ ГРАД и то: парцела 8056 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а00м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Ивана Миланковића 22; земљиште под зградом - објектом, површине од 38м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Ивана Миланковића; земљиште под зградом - објектом, површине од 19м2, на коме је саграђена помоћна
  Процењена вредност предмета продаје: 4.475.471,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:55:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28542
  Датум продаје: 2020-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-433/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 112/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Глувачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - непокретност и то по 20/24 удела непокретности извршног повериоца Милорад Глувачевић, Београд, и по 1/24 удела непокретности извршних дужника Ласло Нађ Барна и Јанош Нађ Барна и 2/24 удела непокретности извршног дужника Јожеф Нађ Барна, које заступа привремени заступник адвокат Маја Салатић, уписаних у лист непокретности бр. 4999 КО ДОЊИ ГРАД и то: парц.бр. 10021 – земљиште под зградом – објектом, површине од 71а, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Истарска 14; земљиште по
  Процењена вредност предмета продаје: 251.450,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28541
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-75/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке VOX, 60cm, LCD, – означен маркицом K67WF4X, процењује се на износ од 5.000,00 РСД 2. Телевизор марке SAMSUNG, 30cm, – означен маркицом ZVZMK3N, процењује се на износ од 1.000,00 РСД 3. Комода (врата + фиоке) - означен маркицом 41APP8W, процењује се на износ од 2.000,00 РСД 4. Гарнитура за седење (фотеља, двосед, тросед) - означен маркицом 3I9QML6, процењује се на износ од 4.000,00 РСД 5. Тросед и угаона - означен маркицом GMLYIGQ, процењује се на износ од 4.000,00 РСД 6. Ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 + 1.000,00 + 2.000,00 + 4.000,00 + 4.000,00 + 2.000,00 + 3.000,00 + 1.000,00 + 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:53:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28540
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 213/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Веш машина марке “Бира“, 2.Телевизор марке „Самсунг“
  Опис предмета продаје: 1.Веш машина марке “Бира“, 2.Телевизор марке „Самсунг“
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 6.000,00 динара, 2) 4.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 4.200,00 динара, 2) 3.150,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:55:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28539
  Датум продаје: 2020-05-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив 335/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 289/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK SRBIJA" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Катастарска парцела бр. 349/10, њива 4. класе, површине 5 ари, на којој се налази породична
  Опис предмета продаје: - Катастарска парцела бр. 349/10, њива 4. класе, површине 5 ари, на којој се налази породична стамбена зграда, спратност Пр+Пк( приземље и поткровље), површине 39м2, која није предмет продаје јер је у ванкњижној својини трећег лица - Катастарска парцела бр. 349/17, њива 4. класе, површине 5 ари, на којој се налази породична стамбена зграда , спратност ПР+01( приземље и спрат), површине 39м2, која није предмет продаје јер је у ванкњижној својини трећег лица
  Процењена вредност предмета продаје: 353.763,60
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767