ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 23614
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 202/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невен Руњевац
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда на парцели 2028/4. земљиште под зградом, земљиште уз зграду, укупне површине 4 а 8 м2, ЛН 6077 КО Бачка Паланка-град
  Процењена вредност предмета продаје: 4.561.212,71 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.280.606,35 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 11:27:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23613
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 299/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 559/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНДЕРС СХ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 4.126.167,50 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.888.317,25 ДИНАРА


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 11:21:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 23612
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 54/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жарко Туфегџић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телезор, витрине, комоде
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 10:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 23611
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 34/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Арком доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: Голф 4
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 09:52:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 23610
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 65/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: варилица за пвц профиле, гер
  Процењена вредност предмета продаје: од 80.000,00 динара до 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 56.000,00 динара до 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 09:07:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 23609
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 208/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 884/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у Листу непокретности бр.22 К.О. Багачиће
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у Листу непокретности бр.22 К.О. Багачиће
  Процењена вредност предмета продаје: 2.068.949,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.448.264,62 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-19 08:51:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23608
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Новом Пазару у ул. Реље Крилатице бр. 1.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 307/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 94/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ARS NOVA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног стана
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 08:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23607
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 616/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 339/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 944.031,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 660.821,84 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 08:40:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 23606
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 10-И.И-45489/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.380/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка А.Д
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 стана
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: два једнособна стана површине 30м2 и 37м2 у улици Маријане Грегоран - ближи опис прочитати у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1. стан = 3.490.920,85 динара , 2. стан = 4.319.274,95 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. стан = 2.443.644,59 динара , 2. стан= 3.023.492,46 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 08:40:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 23605
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-16/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-36/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NEOPLANTA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Товилиште за свиње у Кукујевцима
  Опис предмета продаје: помоћна зграда-товилиште за свиње бр.4, површине у габариту 410м2, на парцели број 72, у Кукујевцима, ул. Фрушкогорска
  Процењена вредност предмета продаје: 4.519.551,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.163.685,91 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 08:30:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 23604
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-47451/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1059/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка А.Д
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 2, корисне површине 56м2, у високом приземљу, улаз 83, стамбене зграде број 1, изграђен на КП 1453/19
  Процењена вредност предмета продаје: 4.965.412,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.475.788,54 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-08-19 08:09:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 23603
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-292/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-790/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шишић Владан
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште на кат.парц.бр. 932, ЛН бр. 393 КО Вукићевица, и породична стамбена зграда пов.43 м2, са обимом удела 5000/56401
  Процењена вредност предмета продаје: 161.950,90 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 113.365,63 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 17:36:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23602
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИВ-717/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРАР-ПЕТРОВИЋ ДОО Јевремовац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: горњи и доњи кухињски елементи, микроталасна, кревет, витрина, орман, тросед, фотеља, двосед, двокрилни орман, ормани, стичић, фотеља, полице, табуре, сточић, двокрилни и једнокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.500,00 динара


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-08-16 16:24:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 23601
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-162/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-12/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:19:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 23600
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 4 ИИВ 3423/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 129/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈЕ И ТРГОВИНУ МИЛШПЕД Д.О.О БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: намештај у деловима, инвентар из радње, душеци за спавање, фотеље, групе угаоних гарнитура, групе регала, групе столова различитих модела, групе кревета, групе душека
  Процењена вредност предмета продаје: од 9.990,00 динара до 5.218.810,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.995,00 динара до 2.609.405,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:35:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23599
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 7 П 3333/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Штампач, скенер све у једном марке "HP PSC 2210", "RICOH FT 4522", аспиратор марке "Gorenje" и фрижидер "Satrap"
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:35:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23598
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 520/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ULTRAPOLYMERS DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 7.010.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.907.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:31:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 23597
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1463/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Турудић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: зграда јавног склоништа
  Процењена вредност предмета продаје: 5.319.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 3.723.300 рсд


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:30:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 23596
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.2107/09
  Број предмета јавног извршитеља: Ив.пом. 42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аерофрути доо Севојно
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: монтажни објекат-трафика
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 377.685,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 15:27:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23595
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 228/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DUNAV TURIST DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 33.320.269,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.992.161,70 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767