ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 12:17:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 27770
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, Светог Саве 26/1
  Пословни број судског предмета: Ии 1004/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: ФИАТ ДУЦАТО 2.8 ЈТД 18Q, година производње 2005., регистровано до 19.08.2020.године
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 490.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 12:06:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27769
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 122/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРО ТРАНСПОРТ КЉАЈИЋ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-19 11:40:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 27768
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: луке војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5ИИВ 729/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 281/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: продаја покретних моторних возила
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 11:32:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 27767
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 15/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 119/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутин Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 602.820,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 421.974,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 11:15:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27766
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-764/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-913/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд, Београд, ул. Св. Саве 14, МБ 07737068, ПИБ 100001931
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и две столице, Телевизор “Samsung” 51, Кварцна грејалица, Комода, Радни сто 80цм, Кауч
  Опис предмета продаје: Сто и две столице, Телевизор “Samsung” 51, Кварцна грејалица, Комода, Радни сто 80цм, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 1.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара, 3.500,00 динара, 700,00 динара, 2.100,00 динара, 3.500,00 динара, 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 11:09:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27765
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-763/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-912/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд, Београд, ул. Св. Саве 14, МБ 07737068, ПИБ 100001931
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “JVC”, Фрижидер “Gorenje”, Кауч, Замрзивач “Gorenje” 410 л, Сто и четири столице, Микротал
  Опис предмета продаје: Телевизор “JVC”, Фрижидер “Gorenje”, Кауч, Замрзивач “Gorenje” 410 л, Сто и четири столице, Микроталасна “Clatronik”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 9.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 6.300,00 динара, 2.800,00 динара, 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 10:52:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27764
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-1986/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-556/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Grunding" црне боје, телевизор "Vivax" црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара, 6.500,00 динара  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 10:47:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27763
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-661/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-211/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Братислав Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 19.02.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 19.02.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 19.02.2020. године  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 07:50:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 27760
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-662/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-213/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „FUEGO“, црне боје, дијагонала 60 цм, Машина за прање веша, марке „Whirlpool“, беле
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 20:23:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27759
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 15:10
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии-46/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-91/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 19:07:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27758
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив-423/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-156/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОНАБАВКА ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: комбајн "змај"
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 20:18:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27757
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-349/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-152/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДИРЕКТНА БАНКА" А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 800,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 18:44:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27756
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А65/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОШТА СРБИЈЕ- ПОШТА НЕТ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 17:54:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27755
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-21/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-44/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "FERTEX SP" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 300 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: вештачко ђубриво
  Опис предмета продаје: "кан" ринфуз
  Процењена вредност предмета продаје: 13.903,74 динара по тони
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 15:49:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27753
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1119/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тv “VOX”, Tv “IHGELEN”, Музичка линија “SANYO”, Веш машина “GORENJE”, Микроталасна пећ “Mouli
  Опис предмета продаје: Тv “VOX”, Tv “IHGELEN”, Музичка линија “SANYO”, Веш машина “GORENJE”, Микроталасна пећ “Moulinex”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 6.000,00, 7.000,00, 10.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00, 3.000,00, 3.500,00, 5.000,00, 4.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 15:13:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27751
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-319/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 334/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Арсић, Драговац, ЈМБГ 1109976762024, чији је пуномоћник адв. Новица Пантић, Пожаревац, Моше Пијаде бб.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: - Кп.бр.86 њива 1.класе површине 4008м2, уписане у лн,бр. 475 КО Драговац на име извршног дужника Босиљка Петровић, Драговац, ЈМБГ 090394576702, врста права-својина, облик својине приватна, обим удела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.280,00


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 15:07:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 27750
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:15
  Место продаје: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, ТЦ Стари Меркатор
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 998/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јосип Заворски
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16,5 %
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео
  Опис предмета продаје: 16,5 % удела
  Процењена вредност предмета продаје: 26.591.730,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.591.730,00  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 09:23:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27748
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: ИИв 26/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.6/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ д.о.о. Бољевци
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: круњач, црвене боје
  Опис предмета продаје: круњач, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.000 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2020-02-18 14:36:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 27747
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 4 ИИв 4515/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 199/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, TRGOVINU I USLUGE TRGOMEN-NEKRETNINE DOO RATINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 60 предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - канцеларијски намештај и опрема
  Опис предмета продаје: канцеларијски сто - 4ком. полица - 21ком., компјутерске столице - 7ком. канцеларијска столица - 10ком. штампач - 4ком.аутомобилске гуме 205/55Р16-4ком.клима - 3ком.фрижидер - 1ком.ла фантана, апарат за воду - 1ком.комјутер, кућиште, УПС, сервер-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 212.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 148.400,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 14:27:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 27746
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ.577/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.77/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан површине 58м2
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 27.260,00 ЕУР-а
  Почетна цена предмета продаје: 19.082,00 ЕУР-а


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767