ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 09:52:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22843
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-21/2019 од 04.02.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 90/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KAPRI DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE INĐIJA, Инђија, ул. Мирослава Антића бр. 4, МБ 08650454, ПИБ 100527410
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и њива
  Опис предмета продаје: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 7687 КО Бечеј: Број парцеле 5399 градско грађевинско земљиште укупне површине 6а88м2 Број парцеле 5399 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2,3,4 помоћне зграде све Хајдук Вељкова 1/а Приватна својина Александар Стефановић, Бечеј, ул. Хајдук Вељка бр. 1а, ЈМБГ 2910952830019 обим удела 12/48 На непокретности постоји сувласништво у корист Ержебет Стефановић Бечеј Славка Симина 9 обим удела 36/48 На непокретностима постоји терет права службе
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 09:25:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22842
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 913/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 988/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сока Амановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 355.107,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 177.553,95 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-12 08:55:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22841
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 25047-225/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 997/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике, клима,тв....
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 08:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22840
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судске јединице Нови Бечеј I-3 Ии-399/2017 од 06.09.2017.ог суда Бечеј су
  Број предмета јавног извршитеља: ии 360/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чедомир Жеравица ПР BOSCH DIESEL CENTAR ŽERAVICA AUTOSERVIS ČEDOMIR ŽERAVICA PR NOVO MILOŠ,
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТО
  Опис предмета продаје: Врста: PUTNIČKO Марка: FIAT Тип: SEICENTO Бр шасије: ZFA18700000699768 Бр мотора: 187A10000615512 Год производње: 2001 Рег ознака: ZR054-JŠ Процењене вредности 100.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 08:41:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 22838
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 39018/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 368/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Атанацковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: Једнособан стан, број стана 5, површине 56 м2, на првом спрату зграде у Београду, ул. Кнегиње Зорке бр. 104
  Процењена вредност предмета продаје: 11.360.689,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.952.482,30 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-11 18:47:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22837
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 916.860,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: 641.802,20 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 16:48:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22836
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-163/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ДРЕН ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: сило комбајн "PUTTINGER", фреза за трактор, расипач, прскалица "NOMEKS BUCALO"
  Процењена вредност предмета продаје: 175.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 122.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 16:40:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22835
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИВ-25/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-57/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ДРЕН ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: дрљача, тањирача, двообразни плуг, сетоспремач
  Процењена вредност предмета продаје: 155.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 108.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 15:50:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22834
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1Ии бр. 9/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-39/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Топаловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 231 са објектима на катастарској парцели под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 све уписано у лист непокретности 1964 КО Дреновац, кат.парцела 234 површине 0.03.32ха, кат. парцела 247 површине 0.19.08ха, кат.парцела 248 површине 0.11.96 ха, кат.парцела 249 остало вештачки створено неплодно, катастарсак парцеела 4086 површине 10.23ха, каатастарска парцела 3194 површрине 0.01.76ха, катастарска парцела 3557 површине 0.25.58ха упиане у лист непокретности 107 КО Дреновац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.234.910,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.564.437,34 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-11 13:35:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22833
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 385/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,Vivax“, полован, црне боје, утврђене вредности 5.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 3.500,00 динара. 2. Бицикл, полован, сиве боје, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.100,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 3.500,00 динара; 2) 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-07-11 13:11:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22832
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у местуТавник бр. 261
  Пословни број судског предмета: И.И 1157/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 427/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључна машина- берач и тракторска приколица.
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 210.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22831
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 194/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PC FINANCE II
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 2.503.440,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.752.408,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:31:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22830
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 211/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TASIĆ IVANA
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 10.676.085,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.473.260,13 динара


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:25:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 22829
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-222/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.16/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS DOO SUBOTICA
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Агростемин златни, плуг, елеватор, фиат пунто ван
  Опис предмета продаје: Агростемин златни, Плуг 16 цоли 3 бразде, Елеватор рифузни 9 метара, Фиат пунто ван
  Процењена вредност предмета продаје: од 53.095,50 дин до 1.866.480,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 26.547,75 дин до 933.240,00 дин


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:24:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 22828
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 679/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERAL BANKA AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:20:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 22827
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-261/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-152/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 12.250,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-11 11:35:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22826
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И Ив-867/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А156/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: парцеле, земљиште под зградом, зграде, помоћне зграде....
  Процењена вредност предмета продаје: од 284.525.555,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 199.167.888,64 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 11:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22825
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-146/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-288/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ ДОО за трговину и услуге Крњешевци, Крњешевци
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Компресор жуте боје ПД ТЕКО Костолац, број 2300675, без других ознака, пописна маркица АА 109273, процењене вредности у износу од 29.250 динара 2. Прикључни хидраулични део за грајфер (рука), B.O.B. системи у хидраулици SPA MODEL R 100 SE, италијанске производње, црвене боје, пописна маркица АА 109272, процењене вредности у износу од 40.950 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 70.200 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.140 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-07-11 10:48:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22824
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Дракчићи бр. 62
  Пословни број судског предмета: И.Ив 671/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 360/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАСМИНА БАКИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ АУТОПРЕМИЈА ПЛУС ТРАВЕЛ КОВАЧИ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор и мали сто
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.200,00 динара


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 10:16:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Народног Хероја 12, локал 5л
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 22823
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Народног Хероја 12/5л
  Пословни број судског предмета: И.и.бр.320/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.бр.244/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станојковић станоја
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина
  Опис предмета продаје: нерегистрована инжињерска машина ULT 160 утоваривач
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 840.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767