ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 25435
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.67/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОжјаковић Драгорад
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке “VOLKSWAGEN PASSAT 1.9. TDI“, број шасије WVWZZZ3BZWE108086, регистарских ознака SM 014-OM
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:27:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 25434
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: ИИв.340/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД"САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ" ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило Volvo - ZR 014-FL - Полуприколица SHMITZ AĆ-527 ZR -Полуприколица SHMITZ AČ-550 ZR-Полуприколица SHMITZ AĆ-526 ZR- Полуприколица SHMITZ AČ-313 ZR- Полуприколица SHMITZ AČ-311 ZR- Полуприколица SHMITZ AĆ-397 ZR- Полуприколица SHMITZ AC-398 ZR- Полуприколица SHMITZ AĆ-399 ZR- Теретно возило VOLVO ZR 071-10
  Процењена вредност предмета продаје: 15.597.144,52
  Почетна цена предмета продаје: 10.918.001,16


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-11-08 14:20:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25433
  Датум продаје: 2019-12-25
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ-414/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 221/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Давор Зољан
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички део куће са плацем уписана у листу непокретности бр. 2078 КО Стара Пазова
  Опис предмета продаје: сувласнички део куће са плацем уписана у листу непокретности бр. 2078 КО Стара Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 5.956.052,10
  Почетна цена предмета продаје: 4.169.236,47


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:56:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25432
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии2638/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 321/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Смиљка Чанковић, Нови Сад, ул. Владислава Кићанског 6
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 14.103.084,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.577.313,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:45:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 25431
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: Ии.6/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.13/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE DOO PEMIR KIKINDA
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 19.962.316,22 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.973.621,35 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:21:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 25430
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 3ИИв-3450/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.418/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Trivum doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно : 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 25429
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 2905/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општа земљорадничка задруга Сусек
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључне машине
  Опис предмета продаје: Дрљача, прскалица, аутоприколица
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: 85.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 12:52:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 25428
  Датум продаје: 2020-01-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 521/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 224/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vojvodjanska banka ad Novi Sad, Трг Слободе бр.5, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зград у Риђици, ул. Николе Тесле бр. 24
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1, у улици Николе Тесле бр. 24,која се налази на парцели бр. 802 КО Риђица уписана у ЛН бр. 128 К.О Риђица.
  Процењена вредност предмета продаје: 940.893,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 658.625,52 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 12:29:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25427
  Датум продаје: 2019-12-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 264/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 421/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.471.418,12 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.029.992,68 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 11:05:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 25425
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИВ-635/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-11/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ ДЕ ХЕУС ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 38
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 218.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 152,600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 10:56:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25424
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 2.И.Ив-1128/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 615/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 290.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 10:29:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 25423
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16ИИ-86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 10:13:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25422
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 3.И.Ив-569/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-323/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о првој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 103.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 09:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 25421
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А199/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило RENAULT KANGOO, регистарских ознака SA016-ZY, беле боје
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило RENAULT KANGOO, регистарских ознака SA016-ZY, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 840.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 08:04:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 25420
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 235/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП ,,Крагујевац" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Циркулар хоризонтални ,,combo model 300"; брусилица, бимбало ,,BOSH"; хоризонтална брусилица ,,parks
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Циркулар хоризонтални ,,combo model 300" износ од 12.000,00 динара; брусилица, бимбало ,,BOSH" износ од 6.000,00 динара; хоризонтална брусилица ,,parkside" износ од 6.000,00 динара; бушилица ,,kradsman" износ од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Циркулар хоризонтални ,,combo model 300" износ од 7.200,00 динара; брусилица, бимбало ,,BOSH" износ од 3.600,00 динара; хоризонтална брусилица ,,parkside" износ од 3.600,00 динара; бушилица ,,kradsman" износ од 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-08 07:50:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25419
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии149/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛАФАРГЕ БЕОЧИНСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА ДОО, Беочин, ул. ТРГ БЕОЧИНСКЕ ФАБРИКЕ ЦЕМЕНТА 1 бр. 1, МБ 08028222, ПИБ 101938497
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине и алати
  Опис предмета продаје: компресор, моторне тестере,хилт, штемалица.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-08 07:26:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25418
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 928/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 93/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Совиљ Сандра, Нови Сад, ул.Булевар Јаше Томића бр.24
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ципеларник
  Опис предмета продаје: ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-07 15:56:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25417
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I.2574/2016
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.769/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило Zastava Rival, рег. ознаке NS 182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије ZCFC357010Z0116
  Опис предмета продаје: Теретно возило Zastava Rival, рег. ознаке NS 182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије ZCFC357010Z011691
  Процењена вредност предмета продаје: Теретно возило Zastava Rival, рег. ознаке NS 182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије ZCFC357010Z011691-70.836,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Теретно возило Zastava Rival, рег. ознаке NS 182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије ZCFC357010Z011691-42.501,60 динара динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 15:25:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25416
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 486/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП РАЗВИТАК
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикл, Дворишна лежаљка
  Опис предмета продаје: Бицикл street bike, црне боје са наранџастом апликацијом, Дворишна лежаљка са механизмом ( за љуљање са надстрешницом)
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 15:24:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 25415
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв142/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв95/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно предузеће Симтим доо Ветерник
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: теретно возило марке MERCEDES BENZ типа 1844 L (ближи опис у закључку од 04.11.2019.)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.260.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767