ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 14:14:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 24081
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Стевана Шупљикца број 99/1
  Пословни број судског предмета: 1Ии-315/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милошевић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат
  Опис предмета продаје: објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 493.875,36рсд
  Почетна цена предмета продаје: 345.712,75рсд


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 14:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24080
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ - 809/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 573/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славица Миросавић
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 55.000,00 динара до 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 38.500,00 динара до 154.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-12 14:08:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 24079
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: Ии.689/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Марић
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комплет регал (дечија соба) 3м са полицама, лежај на развлачење у одличном стању, мебл бордо боје, л
  Опис предмета продаје: Комплет регал (дечија соба) 3м са полицама, лежај на развлачење у одличном стању, мебл бордо боје, лЛежај тегет боје у солидном стању, мала витрина, Угаона гарнитура са троседом на развлачење - браон еко кожа, мала комода у лошем стању (лак медијапан)
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 13:59:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24078
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 105/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 40/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox" и веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 26.600.00 дин.


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-09-12 13:58:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 24077
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: I.I-1000/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Шарчевић
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00, 15.000,00, 15.000,00, 4.000,00, 10.000,00, 12.000,00, 10.000,00, 8.000,00, 50.000,00, 10.000,00,
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00, 10.500,00, 10.500,00, 2.800,00 7.000,00, 8.400,00, 7.000,00, 5.600,00, 35.000,00,


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 13:25:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24076
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 10:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: ИИв вр. 81/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.108/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVODJANSKA BANKA AD, Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 13:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24075
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.72/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 12:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24074
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 254/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка ад Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox", сто за телевизор, ТВ "Samsung" старије производње...
  Процењена вредност предмета продаје: 159.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 111.300,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 12:31:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24073
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 819/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 395/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселин Ловрић из Апатина и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Претоварни систем: - три траке са погоном, претоварни кран са својом канструкцијом и друге ствари
  Опис предмета продаје: 1. Претоварни систем: - три траке са погоном, претоварни кран са својом канструкцијом и друге ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 10.612.080,00 динара и друге вредности
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 12:30:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 24072
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: Ив.1112/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.159/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дирекција за робне резерве Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.000,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-09-12 11:59:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24071
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 659/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.КОМОДА, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ STELA, 3. ШПОРЕТ ALFA 90, 4. РЕГАЛ ТРОКРИЛНИ
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 ДИН


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 10:57:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24067
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-264/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-171/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој републике србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.800,00 динара до 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 10:56:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24066
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 224/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Тракторски четворобразни плуг, Bane product, непознате године производње Приколица, црвене боје, непознати произвођач, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 70,680.00 динара 47,100.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49,476.00 динара 32,970.00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 10:26:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24065
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАНА СТАНКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности удела у воћњаку и стамбене зграде у Обреновцу
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја непокретности: 1. 3 * 1/6 идеалног дела у приватној својини извршних дужника и то воћњака 1. класе у Обреновцу, у ул. Краља Александра Првог бр. 29, површине 928 м2, који се налази на кат. парцели 525 КО Рвати, уписано у лист непокретности 1882; 2. 3* 47/400 идеалног дела у приватној својини извршних дужника и то породичне стамбене зграде означене бројем један, спратности Пр у Обреновцу, у ул. Краља Александра Првог бр. 29, површине 74 м2, која се налази на кат. парцели
  Процењена вредност предмета продаје: 2.356.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.649.200,00  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 10:13:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24064
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-852/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-664/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Expobank AD BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и две столице, електрични шпорет, машина за шивење, орман
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-09-12 08:59:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 24063
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 465/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО B2 HOLDING KAPITAL
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 6.688.470,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.681.929,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 08:50:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24062
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.120/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.3583-мзв,,Горица"њива5.класе површине 0.08,80ха, обим удела 1/1, уписано у листу непокретности бр.294 КО Доња Соколовица, кп.3599 мзв ,,Горица"њива 5.класе површине 0.53,72 ха, обим удела 1/1, лн.294 КО Доња Соколовица, кп.3600 мзв,,Горица" пашњак 3.класе површине 0.15,08 ха у приватној својини , обим удела 1/1, уписано у листу непокретности бр.294 КО Доња Соколовица, кп.3741 мзв ,,Горица" њива 4.класе површине 0.06,40 ха , обим удела 1/1, уписано у листу непокретности бр.294 КО Доња Соколов.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.722 евра
  Почетна цена предмета продаје: 1.205,40 евра


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 15:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24061
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-487/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-885/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: атомизер прскалица, двоосовинска прскалица, двообрзни плуг, тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 165.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 115.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 15:36:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24060
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-481/2019
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-574/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vlada Zaric
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке Раковица 76, плаве боје у исправном стању , регистарске ознаке PO=ABJ 37, пописна марк
  Опис предмета продаје: Трактор марке Раковица 76, плаве боје у исправном стању , регистарске ознаке PO=ABJ 37, пописна маркица АА 109390, трактор је регистрован
  Процењена вредност предмета продаје: 117.078,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.539,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-09-11 15:31:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 24059
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 264-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 194-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејана Перески и Зинета Пауновић
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаража број Г4, стан број 37, гаража број Г4
  Опис предмета продаје: гаража број Г4, 13м2, Шумадијска 16б, стан број 37, 41,74 м2, гаража број Г4, 12м2, Шумадијска 16
  Процењена вредност предмета продаје: 612.140,40 динара, 5.650.526,40 динара, 541.508,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 428.498,28 динара, 3.955.368,48 динара, 379.056,16 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767