ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 13:15:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 29045
  Датум продаје: 2020-07-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Иив.278/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-328/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Јелена Цакић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 02.06.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 02.06.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 02.06.2020. године


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-06-02 13:07:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 29044
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 62/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. TВ МАРКЕ HITACHI, 2.УГАОНА ГАРНИТУРА СА ФОТЕЉОМ, 3КОМОДА, 4. ЕЛЕКТРИЧНИ МИНИ ШПОРЕТ МАРКЕ МБС, 5. ВЕШ МАШИНА МАРКЕ GORENJE, 6.ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ GORENJE, 7. РЕГАЛ, 8. ФРИЖИДЕР МАРКЕ GORENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 41.300,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 11:38:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 29043
  Датум продаје: 2020-06-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв 12/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 13/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке "BELARUS MTZ 82" година производње 1981.
  Опис предмета продаје: Покретна ствар ближе описана у Закључку о првој јавној продаји од 02.06.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 260.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности пописанe покретнe ствари


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 10:58:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 29042
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 3 ИИВ 6367/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 108/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porsche inter auto s doo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Продаја путничког моторног возила ближе описаног у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 822.884,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 576.019,01 динара  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 10:49:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 29041
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 7И. бр. 590/01
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 336/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Росић Владислав
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност у ванкњижној својини у ул.Владимира Томановића број 8, Београд
  Опис предмета продаје: кућа у Ул. Владимира Томановића број 8, ГО Звездара, подигнутој на кат.парцели 15858/4, 15858/6, 15860/1 КО Београд 3.
  Процењена вредност предмета продаје: 7.285.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.371.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 10:22:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 29040
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: И-1099/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1839/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUTVO" B2 HOLDING KAPITAL" D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: - 1/1 зградa за ускладиштење и промет пића, објекат бр. 1 на к. п. бр. 82/3 КО Александрово - 1/1 управнa зградa, објекат бр. 2 на к. п. бр. 82/3 КО Александрово - 1/1 помоћнa зградa, објекат бр. 3 на к. п. бр. 82/3 КО Александрово - 1/1 к. п. бр. 82/3 КО Александрово, уписана у ЛН бр. 811 за наведену катастарску општину
  Процењена вредност предмета продаје: 7.758.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.654.980,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 09:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 29039
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 13:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 21352/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ИИ 1015/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност – локал – ненумерисан у зк, број 1, површине 100м2, у приземљу пословне зграде број 1, у Булевар Деспота Стефана број 32, парцела број 2449, под-број 2, број дела парцеле 1, ев. број 1, уписан у Лист непокретности број 1857 КО Стари Град
  Процењена вредност предмета продаје: 260.000,00 ЕВРА
  Почетна цена предмета продаје: 182.000,00 ЕВРА


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 09:10:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 29038
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матија Хуђи 97/4 Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-56/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-188/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ROAMING ELECTRONICS ДОО БЕОГРАД - ВРАЧАР, БЕОГРАД- ВРАЧАР, ул. Јужни Булевар бр. 10, МБ 17540602, ПИБ 103285506
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “ SONY ” лед, црне боје 2. Телевизор марке “ VIVAX ” црне боје 3. Трпезаријски сто и 6 столица, дрво – мебл 4. Кожна фотеља, браон боје 5. Веш машина марке “ MIELE ” беле боје, модел NOVOTRONIC EUROSTAR
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 30.000,00 ДИН 2. 10.000,00 ДИН 3. 20.000,00 ДИН 4. 10.000,00 ДИН 5. 15.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 1. 21.000,00 ДИН 2. 7.000,00 ДИН 3. 14.000,00 ДИН 4. 7.000,00 ДИН 5. 10.500,00 ДИН


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-06-02 08:41:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 29037
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а186/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Бицикл; 2. Бицикл,
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 2.000,00 динара; 2) 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.000,00 динара; 2) 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-06-02 08:37:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 29036
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 48/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Оксидна боја за бетонске плоче у праху - 200кг
  Опис предмета продаје: 1. Оксидна боја за бетонске плоче у праху - 200кг
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 08:34:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Моше Пијаде 8/3
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 29035
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Моше Пијаде бр.8/3
  Пословни број судског предмета: И-840/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-445/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Миликић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у Закључку о првој јавној продаји покретних ствари И.И-445/2019 од 01.06.2020.год.
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.800.00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-06-02 08:34:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 29034
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а27/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Водовод Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Клима уређај марке „Vox“
  Опис предмета продаје: половна, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-06-02 08:32:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 29033
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 300/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 326/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА, Нови Сад, ул. Владимира Николића бр. 1 , МБ 8038210, ПИБ 100726741
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: приколица
  Процењена вредност предмета продаје: од 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 560.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 07:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 29032
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 271/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PROJECT ONE" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 објекат
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 8140 К.О. Кикинда
  Процењена вредност предмета продаје: 123.470.235,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 86.429.164,50 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 18:03:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 0658255325
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 29031
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице,Краља Петра Првог 4
  Пословни број судског предмета: Ии.108/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.174/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BOMAX DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: шума 5 класе ,површине 42 а, кат. пар. 3566, потес Дубочац, лн 993 КО Мокра Гора, шума 5 класе, површине 47 а, 30 м2, кат. пар. 3567, потс Дубочац, лн 993, КО Мокра Гора, власник Милоје Богдановић
  Процењена вредност предмета продаје: 1.560.244,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.092.170,80


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 17:50:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 0658255325
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 29030
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице,Краља Петра Првог 4
  Пословни број судског предмета: 5Ии.340/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.98/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДМИЛА ДИВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: кат. пар. 102 КО Ратајска, потес Страшевац, која се састоји из три дела, уписана у лн 500 КО Ратајска, кат. пар. број 1/1 КО Ратајска, потес Страшевац, њива 2 класе, уписана у лн 679 КО Ратајска, кат. пар. 2/1 КО Ратајска, постес Страшевац, ливада 4 класе, уписана у лн 679 КО Ратајкса
  Процењена вредност предмета продаје: 9.384.510,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.569.157,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 16:40:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29029
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 2. Ив.1976/2009
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Merkur 3M PRES d.o.o. Požarevac, Костолац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Tелевизор марке Samsung, старије производње у функцији, старост око 12 година 2. Угаона
  Опис предмета продаје: 1. Tелевизор марке Samsung, старије производње у функцији, старост око 12 година 2. Угаона гарнитура, материјал штоф, браон боје, старост око 12 година
  Процењена вредност предмета продаје: 23.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.340,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 16:04:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29028
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 86 ИИВ.-45/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А200/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ZOM-IMPEX" DOO Subotica - Ogranak "Mister M" Subotica, Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке Colossus АА 61604 2. Ципеларник са ормаром АА61606 3. Полица за телевизор Forma
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке Colossus АА 61604 2. Ципеларник са ормаром АА61606 3. Полица за телевизор Forma ideale АА61605 4. Микроталасна пећница АА61607 5. Телевизор марке Vox АА61608
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 15:34:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 29027
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 357/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 509/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Клаудија Божић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 1.322.716,50 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 925.901,55 динара итд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-06-01 14:58:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 29026
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: ИИ 91/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 104/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРГОВИНСКА РАДЊА ЈЕДИТЕ КОД ЏОА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: животиње
  Опис предмета продаје: крмаче тежине 150 кг, 10 комада и бикови тежине 400 кг, 6 комада
  Процењена вредност предмета продаје: од 225.000,00 динара до 528.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767