ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:16:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28266
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.599/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 414/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Самоходна косачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši - Италија
  Опис предмета продаје: 1.Самоходна косачица марке КАWASAKI Италија 2.Тример марке Micubiši - Италија
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.900,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:10:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28265
  Датум продаје: 2020-03-28
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.982/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1 ком, микроталасна CTC SITRONIC-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 12:04:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28264
  Датум продаје: 2020-03-28
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.315/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв-1ком, кухиња-6 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 11:47:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28263
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 261/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 21555 К.О. Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 11:33:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 28262
  Датум продаје: 2020-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 2203/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 717/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутин Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 9.757.056,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.878.528,35 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 11:18:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28261
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 2. ИИв.385/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 317/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERCATA DOO Београд, Београд - Земун
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Витрина дрво, стакло у средини, висина 2м а ширина 1м 2.Моторно возило марке застава (пеглица),бро
  Опис предмета продаје: 1.Витрина дрво, стакло у средини, висина 2м а ширина 1м 2.Моторно возило марке застава (пеглица),број шасије SUF126A0019714005, безоловни бензин, боја црвена (трулавишња), нерегистрован, година производње 1991, пописна маркица АА109352, регистарске ознаке PO=036XM
  Процењена вредност предмета продаје: 28.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.150,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:56:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28259
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 10:00 часовa
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљевo
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-241/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 до 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:14:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28258
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-346/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1305/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Циклон , браон боје, непознат произвођач и година производње Тракторска приколица, 2156-СО Блаце, непознат произвођач и година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 10,000.00 динара 60,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 динара 42,600.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28257
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-210/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 74/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZORAN MLADENOVIC PR PASA APR PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD телевизор, marke “TELEFUNKEN TH32D890U-F”, црне боје, непозната година производње Електрични шпорет марке “ALFAPLAM”, беле боје, непозната година производње Гардеробер, угаони из два дела, непозната година производње Чивилук са фиокама, непозната година производње Машина за прављење кора, непозната година производње Машина за веш марке ”SERVIS 5C60PYU”, непозната година производње Комода, црно-сиве боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 10,000.00 динара 8,000.00 динара 8,000.00 динара 6,000.00 динара 84,000.00 динара 8,000.00 динара 10,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 динара 5,600.00 динара 5,600.00 динара 4,200.00 динара 58,800.00 динара 5,600.00 динара 7,000.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 09:59:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28256
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-94/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Драгиша Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Клуб сто, браон боје, непознат произвођач и година производње Гардеробер, крем боје из 3 дела, непознат произвођач и година производње Двосед, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње Фотеља, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње Тросед, маслинасте боје, непознат произвођач и година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 3,000.00 динара 10,000.00 динара 5,000.00 динара 4,000.00 динара 6,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 динара 7,000.00 динара 3,500.00 динара 2,800.00 динара 4,200.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 09:54:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 28255
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-48/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1850/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, марке “VOX T2 LED 32D600”, црне боје, непозната година производње Комода, браон боје, непознат произвођач и година производње Гардеробер, крем боје, непознат произвођач и година производње Машина за веш марке “BEKO WMB 60801 Y+”, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 10,000.00 динара 3,000.00 динара 10,000.00 динара 15,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,000.00 динара 2,100.00 динара 7,000.00 динара 10,500.00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:02:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28254
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Су 59/2019 (Ии.113/18)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Циркулар са електромотором Север, у функцији 2. Замрзивач марке Елин,у функцији
  Опис предмета продаје: 1. Циркулар са електромотором Север, у функцији 2. Замрзивач марке Елин,у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 11.700,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 09:49:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28253
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк-1106-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Daewo” DVD Vivax Сто и 3 столице Веш машина “Eida” Мали сточић
  Опис предмета продаје: Телевизор “Daewo” DVD Vivax Сто и 3 столице Веш машина “Eida” Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 1.500,00 3.000,00 8.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 750,00 1.500,00 4.000,00 1.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 08:34:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28252
  Датум продаје: 2020-04-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 674/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 737/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јеленко Ђурић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 63.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-12 08:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28251
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Панојевиће бр. 25.
  Пословни број судског предмета: И.И 153/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 172/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор и веш машина
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 21:09:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28250
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 44/19
  Број предмета јавног извршитеља: 1 Ии-21/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "FERTEX SP" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 300 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: вештачко ђубриво
  Опис предмета продаје: "кан" ринфуз
  Процењена вредност предмета продаје: 13.903,74 динара по тони
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-03-11 20:46:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28249
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 10
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.47/2019
  Број предмета јавног извршитеља: II 35/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini sadasnjeg vlasnika Tinde Solnoki (obim udela 1/1)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 4898 KO Horgos
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 17:43:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28248
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И. 299/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.219/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: приземна породична стамбена зграда, број зграде 1, површине 74м2 и приземна помоћна зграда, број зграде 2, површине 26м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.822.092,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 16:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28247
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив. 128/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERCATA DOO Београд, Београд - Земун
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS LCD у функцији 2. Комплет двосед и две фотеље, еко кожа, тамно црвена 3.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS LCD у функцији 2. Комплет двосед и две фотеље, еко кожа, тамно црвена 3. Трпезаријски сто са десет столица, дужина стола 3м, а ширина 1м, дрво
  Процењена вредност предмета продаје: 67.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.110,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-11 15:39:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 28246
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Стеве Марковића бр. 18.
  Пословни број судског предмета: И.И 266/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 376/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.400,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767