ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1767 активних, од укупно 23383 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 13:56:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24854
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИВ-1174/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А56/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 187.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% процењене вредности  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 13:31:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 24853
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.724/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће"Електропривреда Србије"Београд-Београд-Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 90.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.350,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 13:20:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 24852
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 198/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија"а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 13:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 24851
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: 6 Ии-123/2019 од 31.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 111 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДМД СИСТЕМ, Челарево,
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ И ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ
  Опис предмета продаје: парцелa 3472, помоћна зграда као објекат 1 са земљиштем под зградом-објектом површине 1а64м2, Данила Киша и непокретност уписане у ЛН 11799 КО Бечеј, на парцели 3473 пословни простор за који није утврђена делатност број 3 у приземљу стамбене зграде за колективно становање, Данила Киша 4,
  Процењена вредност предмета продаје: 9.395.701,77
  Почетна цена предмета продаје: 6.576.991,24


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 13:00:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 24850
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 81/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САТ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Гардеробни орман, тв марке "samsung", кухиња, тв марке "grundig", микроталасна марке "neo"
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-23 11:44:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24849
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 764/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 455/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.529.004,10 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.070.302,87 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 12:15:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24848
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ии282/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии171/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПАВЛА НЕНАДОВИЋА ВОГАЊ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 211, катастарска парцела 212,
  Опис предмета продаје: њива 1класе, површине 11а29м2, земљиште под зградом, земљиште уз зграду, породична стамбена зрада, помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 6.164.418,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-10-15 11:35:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 24847
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 264-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 194-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејана Перески и Зинета Пауновић
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: столице, сто, кухињски елементи, шпорет, фрижидер, ноћни сточић, кревет, огледало, ормар, ормар са ф
  Опис предмета продаје: столице, сто, кухињски елементи, шпорет, фрижидер, ноћни сточић, кревет, огледало, ормар, ормар са фиокама, аспиратор, плафоњере
  Процењена вредност предмета продаје: столице 4.000,00, сто 8.000,00, кухињски елементи 25.000,00, шпорет 20.000,00, фрижидер 18.000,00, ноћни сточић 3.000,00, кревет25.000,00, огледало 3.000,00, ормар 15.000,00, ормар са фиокама 12.000,00, аспиратор 8.000,00, плафоњере 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: столице 2.800,00, сто 5.500,00, кухињски елементи 17.500,00, шпорет 14.000,00, фрижидер 12.600,00, ноћни сточић 2.100,00, кревет 17.500,00, огледало 2.100,00, ормар 10.500,00, ормар са фиокама 8.400,00, аспиратор 5.600,00, плафоњере 2.100,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 10:07:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24846
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ ПОМ 56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБИНЕ ПЕТРОВИЋ из Уроваца
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Јавна продаја стана 50,0 м2 у приземљу стамбене зграде, КО Обреновац
  Опис предмета продаје: стамбене јединице број 3, укњижене корисне поврпине 45,0 м2, фактичке укупне корисне површине 50,0 м2 са лођама, која се налази у приземљу стамбене зграде кућни број 10 ( катастарски број 6 ) изграђене у улици Раденка Ранковића у Београду, насеље Дудови, општина Обреновац, на катастарској парцели број 1030/1 КО Обреновац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.937.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.056.250,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 13:42:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24845
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 80/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 зграде
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 6733 КО Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: 2.009.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.004.500,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 09:23:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 24844
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-58/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-50/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DPS KLAS GROUP
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сејачица, Ролопреса, Сетвоспремач, Плуг
  Опис предмета продаје: -за сејачицу „Амазон“ 07 специјал, зелене боје, ред. бр. 000536-119.000,00 динара, -за ролопресу црвено сиве боје „Maschio“ , р.бр. 000537- 595.000,00 динара, -за сетвоспремач црвене боје “SATEX”, 4,5м, р.бр. 000547- 175.000,00 динара. - за четворобразни плуг, плаве боје р.бр. 000548-210.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 17:01:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 24843
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-744/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-529/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Стојановић из Беле Паланке, ул Доситејева Обрадовић бр.3
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: преса за балирање сена, сетоспремач, двобразни плуг
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:09:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24842
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-800/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2429/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNI BELEŽNIK DRAGAN NIKOLIĆ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор марке DMB са једноосовинском приколицом; тракторска једноосовинска приколица са хидрауликом, марке Tehnostroj; шпартач са растурачем ђубрива ИМТ 626.20; тањирача;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 09:02:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24841
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 504/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 16:43:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 24840
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-36/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DPS KLAS GROUP
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Агрегат за наводњавање, сетвоспремач, плуг
  Опис предмета продаје: -за агрегат за наводњавање „Агрострој“ Љубљана, мотор ИМР Раковица 36,5 KW, плаве боје, ред. бр. 000541-175.000,00 динара, -сетвоспремач „РАУ“, р.бр. 000542, црвене боје, са 6 крила, ширина 6,6 м- чија процењена вредност на дан пописа 12.09.2019. године износи 105.000,00 динара, - четворобразни „ХЕГЕР“, плуг, зелене боје р.бр. 000543- чија процењена вредност на дан пописа 28.06.2018. године износи 84.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-10-14 15:33:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 24839
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 322/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И 276/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PLANTEN DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АБ ПИСТА У СКЛОПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА
  Опис предмета продаје: АБ ПИСТА У СКЛОПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА САГРАЂЕНА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 688/1 К.О ИРИГ, ПОВРШИНЕ 11.871,00 М225.
  Процењена вредност предмета продаје: 25.315.765,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 17.721.035,50 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:56:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24838
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Гробљанска бр.2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-98/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-632/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, BEOGRAD" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ, Београд - Нови Београд, ул. ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА бр. 8, МБ 17198319, ПИБ 100001175
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Sony” 51, Сто и три столице, Замрзивач “Obodin” 210, Орман, Кауч, Електрични шпорет “Slob
  Опис предмета продаје: Телевизор “Sony” 51, Сто и три столице, Замрзивач “Obodin” 210, Орман, Кауч, Електрични шпорет “Sloboda”, Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 1.500,00 динара, 3.500,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 15:12:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24837
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београдска берза
  Пословни број судског предмета: ИИВ-6442019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-246/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАГИСТРАЛА СИГНАЛ ДОО ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1837
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АКЦИЈЕ
  Опис предмета продаје: Акције са ознакама у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 238.810,00
  Почетна цена предмета продаје: 167.167,00 дин  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 15:07:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24836
  Датум продаје: 2019-11-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-758/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Телевизор “Fox”, Ком. Фрижидер “AEG”, Ел. Шпорет “Gorenje”, Сто и две столице
  Опис предмета продаје: Кауч, Телевизор “Fox”, Ком. Фрижидер “AEG”, Ел. Шпорет “Gorenje”, Сто и две столице
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 4.000,00, 8.000,00, 9.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 2.800,00, 5.600,00, 6.300,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 14:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 24835
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: Ии-561/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-60/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд, Београд, ул. Булевар Милентија Поповића бр. 5б, МБ 07008724, ПИБ 101727995
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "VIVAX", процењене вредности 12.000,00 динара; Комода, половна, смеђе боје, процењен
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "VIVAX", процењене вредности 12.000,00 динара; Комода, половна, смеђе боје, процењене вредности 3.000,00 динара, Сто, полован, процењене вредности 2.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767