ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 07:48:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22274
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-732/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-306/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 63.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 15:55:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22273
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: 36И.бр.2084/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 305/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у ликвидацици
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: od 3.000,00 do 4.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: od 900,00 dinara do1.200,00 dinara


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 16:47:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 22272
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 52853/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШАН СТАНИКИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: трособан стан,површине 84м2,приземље стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 14.910.174,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 16:46:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22271
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: 36И.бр.2084/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 305/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у ликвидацици
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара до 2.400,00 динара


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 16:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 22270
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 350/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 205/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАТКО МАРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 2506 КО УЖИЦЕ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ - ОБЈЕКТОМ ПОВРШИНЕ 10 М2, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАН У ЗАКЉУЧКУ, С ТИМ ШТО ОБЈЕКАТ ФАКТИЧКИ НЕ ПОСТОЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 29.382,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ 20.567,40


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 14:37:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22269
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-18237/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4040/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за сечење металних профила, марке “VARIOSEC”, тип “5 H4000” (тзв. “копирка”), година производње 1977., са припадајућим радним столом и носачима за каблове, Машина за сечење металних профила, без ознака, са припадајућим радним столом и носачима за каблове, Кран без каблова, произвођач "MIN”, озн.D1074, год. производње 1980., погонска класа 2., носивости 5t, дужине 20m, висине 9m, стање половно...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 15:48:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 22267
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милутина 46, трећи спрат, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 258/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: регал, телевизо, сто, комода, слика, трпезаријски стаклени сто, дрвена угаона комода, комода медијапан, огледало, колица од месинга, бицикла, слика, огледало, клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: ОД 3.000,00 ДИНАРА ДО 20.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 15:28:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22266
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 322/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 140.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.560,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 15:22:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 22265
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 33/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ST KOMERC GRAFO -PRINT DOO ŽABALJ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбене зграда бр. 1, са земљиштем уз зграду и Њиву 1.класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбене зграда бр. 1, са земљиштем уз зграду и Њиву 1.класе изграђена на катастарска парцела број 1768 К.О Добриници укупне површине 15 ари 55 м2, у улици Маре Гмизић бр. 66
  Процењена вредност предмета продаје: 943.780,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 660.646,56 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 14:57:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 22264
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: и.и 948/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 423/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕСИМИР ЛАЗИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбени објекат површине 53м2
  Опис предмета продаје: Стамбени објекат - кућа са припадајућим земљиштем
  Процењена вредност предмета продаје: 684.226,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 342.113,00 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 14:50:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 22263
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 16 ИИ.бр.1332/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1143/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписанеу Листу непокретности 18164 КО Нови Пазар, кп. бр. 1503/2
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, са земљиштем уз зграду и земљиштем под зградом
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 еура или 15.391.493,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 09:53:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22262
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-И.ИВ-320/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-391/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: апипонг за савијање лима и олука од два метра, зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 14:39:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 22261
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.326/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1281/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у Листу непокретности 302 КО Тузиње, Служба за катастар непокретности Сјеница
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у Листу непокретности 302 КО Тузиње, Служба за катастар непокретности Сјеница
  Процењена вредност предмета продаје: 8.570,00 еура или 1.015.448,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 14:22:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 22260
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-8452/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ШУМАДИЈА" КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Два телевизора, тв полица, клуб сто, комода, регал и замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 14:21:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 22259
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ.бр.769/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 578/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и земљиштем уз зграду
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у власништву извршног дужника са обимом удела 1/1, Породична стамбена зграда у сувласништву извршног дужника са обимом удела 1/5, Земљиште под зградом површине 135м2 извршног дужника са обимом удела 1/5, Земљиште под зградом извршног дужника површине 26м2 са обимом удела 1/5, земљиште уз зграду површине 255м2 са обимом удела 1/5
  Процењена вредност предмета продаје: 17.504,00 еура или 2.067.801,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 13:28:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 22258
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 336/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 430/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГО ЗЕМУН
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела Шуме 6. класе, површине 34а15м2; 1/2 идеалног дела Њиве 5. класе, површине 64а98м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 64.486,13 рсд; 2. 352.771,22 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 45.140,29 рсд; 2. 246.939,85 рсд


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 12:50:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22255
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 267/17
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 267/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: јкп водовод шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 12:40:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22254
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 11/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 11/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Winer Stadtische Osiguranje, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 12:32:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22253
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ИИВК 265/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 265/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 12:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22252
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ИИВК 596-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 596-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767