ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 07:41:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 27657
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 190/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самел Гашанин
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 126 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комадни угаљ
  Опис предмета продаје: Комадни угаљ
  Процењена вредност предмета продаје: 789.071,22 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2020-02-13 17:57:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 27656
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, Максима Горког 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-42/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: објекат и земљиште
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: површина 121 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 705.393,60
  Почетна цена предмета продаје: 493.775,52


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 15:48:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27655
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив 589/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 476/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије" Београд, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тв претварач од 20 w, марке IMTEL, пописна маркица АА109457
  Опис предмета продаје: 1. Тв претварач од 20 w, марке IMTEL, пописна маркица АА109457
  Процењена вредност предмета продаје: 14.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.940,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:43:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27654
  Датум продаје: 2020-03-28
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.659/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.717/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Више Јавно Тужилаштво у Зајечару
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ СИМЕНС-1 ком,регал-1ком, комода-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27653
  Датум продаје: 2020-03-28
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.519/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.616/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV QUADRO-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 500,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-02-13 15:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 27652
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 73/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 73/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови Сад, Радна јединица Зрењанин, Зрењанин, Панчевачка 46
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило ZASTAVA YUGO 45 KORAL,рег. ознаке ZR 053-WU, 1997. год. произв., број шасије VX1145A
  Опис предмета продаје: Путничко возило ZASTAVA YUGO 45 KORAL,рег. ознаке ZR 053-WU, 1997. год. произв., број шасије VX1145A0000774453
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило ZASTAVA YUGO 45 KORAL,рег. ознаке ZR 053-WU, 1997. год. произв., број шасије VX1145A0000774453-25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило ZASTAVA YUGO 45 KORAL,рег. ознаке ZR 053-WU, 1997. год. произв., број шасије VX1145A0000774453-7.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-02-13 14:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 27649
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I.2845/15
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 884/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT, 2006. годиште, рег. ознаке NS 234-OS
  Опис предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT, 2006. годиште, рег. ознаке NS 234-OS
  Процењена вредност предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT, 2006. годиште, рег. ознаке NS 234-OS-555.525,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT, 2006. годиште, рег. ознаке NS 234-OS-333.315,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-02-13 14:48:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 27648
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I.2845/15
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 884/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT, 2006. годиште, рег. ознаке NS 234-OS
  Опис предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT, 2006. годиште, рег. ознаке NS 234-OS
  Процењена вредност предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT, 2006. годиште, рег. ознаке NS 234-OS-555.525,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Chevrolet Epica 2.0 LT, 2006. годиште, рег. ознаке NS 234-OS-333.3 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-02-13 14:36:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 27647
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I.2008/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.2008/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, Радна јединица Кикинда, Кикинда, Башаидски пут бб
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио MP3; Судопера-
  Опис предмета продаје: Фрижидер; Комода са огледалом; Фотеља-дрво-штоф-2 комада; Наткасна-комода; Мини радио MP3; Судопера-2 дела; Сто са две столице
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер-6.000,00 динара; Комода са огледалом-4.000,00 динара; Фотеља-дрво-штоф-2 комада-3.000,00 динара; Наткасна-комода-2.000,00 динара; Мини радио MP3-2.000,00 динара; Судопера-2 дела-4.000,00 динара; Сто са две столице-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер-3.600,00 динара; Комода са огледалом-2.400,00 динара; Фотеља-дрво-штоф-2 комада-1.800,00 динара; Наткасна-комода-1.200,00 динара; Мини радио MP3-1.200,00 динара; Судопера-2 дела-2.400,00 динара; Сто са две столице-2.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 14:34:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 27646
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1074/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 220/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште-њива 1. класе, површине 2 ха 36 а 22 м2, пољопривредно земљиште њива 2. класе, површине 1 ха 27 а 68 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 90.424.789,24
  Почетна цена предмета продаје: 63.297.352,46


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 14:21:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 27645
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Сучића бр.1, Суботица, izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Пословни број судског предмета: И.И 335/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 160/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у закључку о другој јавној продаји од 13.02.2020.године
  Процењена вредност предмета продаје: 5.053.020,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.526.510,15


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-02-13 14:17:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 27644
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 82/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 82/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Зрењанин, Зрењанин, Панчевачка 46
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвени сто са шест столица; Угаона гарнитура; Електрични шпорет "Privileg"
  Опис предмета продаје: Дрвени сто са шест столица; Угаона гарнитура; Електрични шпорет "Privileg"
  Процењена вредност предмета продаје: Дрвени сто са шест столица-25.000,00 динара; Угаона гарнитура-30.000,00 динара; Електрични шпорет "Privileg"-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Дрвени сто са шест столица-15.000,00 динара; Угаона гарнитура-18.000,00 динара; Електрични шпорет "Privileg"-12.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:41:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27643
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1025/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung”, Кауч, Ел. Шпорет “Sloboda”, Фрижидер “Obodin”, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung”, Кауч, Ел. Шпорет “Sloboda”, Фрижидер “Obodin”, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 6.000,00, 7.000,00, 4.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00, 3.000,00 , 3.500,00, 2.000,00, 2.000,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:27:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 27642
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 2295/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРОВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина, машина за судове, скутер четвороточкаш, Моторна пумпа, Двобразни плуг, Електрична
  Опис предмета продаје: Расхладна витринан за пиће, Машиназа судове Privileg, Скутер моторни четвороточкаш нерегистровани, Моторна пумпа за наводњавање DMB, Двобразни плуг ИМТ, Електрична тестера Double Guard, Штрафикс за прање возила електрични
  Процењена вредност предмета продаје: 198.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 14:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 27641
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Иив бр.531/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 183/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом, кп 632, њива 2. класе; све уписано у Лист непокретности број 484 КО Клење
  Процењена вредност предмета продаје: 1.212.931,46 дин; 156.936,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 606.466,00 динара; 78.468,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:15:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 27640
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Сучића бр.1, Суботица, izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Пословни број судског предмета: 2 И.Ив 68/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 175/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, две помоћне зграде и земљиште
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у закључку о другој јавној продаји од 13.02.2020.године
  Процењена вредност предмета продаје: 352.419,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 176.209,65 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 27639
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ МЛАДОСТ ОПОВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина ГОРЕЊЕ и Телевизор ГРУНДИГ
  Опис предмета продаје: Веш машина ГОРЕЊЕ и Телевизор ГРУНДИГ
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 дин. и 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 дин. и 7.000,00 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:04:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27638
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 413/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 27637
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 Ии 1/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасна Пацић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке LG са равним екраном, пописна маркица АА 109373 2. Акустична гитара марке IBANEZ
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке LG са равним екраном, пописна маркица АА 109373 2. Акустична гитара марке IBANEZ црне боје, пописна маркица АА 109374 3. Два звучника марке BOSE заједно са појачалом и плејером марке YAMAHА cd player dvd S661, појачало AX-496 RDS, пописна маркица АА 109375 4. Раван монитор са компјутерским кућиштем, марке SONY, пописна маркица АА 109376 5. Комплет тросед, двосед, фотеља, дрво – кожа марке DALLAS, пописна маркица АА 109377 6. Сандук за одлагање гардеробе, материјал
  Процењена вредност предмета продаје: 132.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.100,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-03-10 11:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27634
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 290/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.023.241,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.011.620,60 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767