ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-14 14:17:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23512
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 60/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Сто, дрвени, полован; 2. Столица, дрво-мебл, половна; 3. ТВ марке ,,VOX“, ЛЦД, полован, црне боје, дијагонале 81 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара; 2) 800,00 динара/комад; 3) 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.500,00 динара; 2) 400,00 динара/комад; 3) 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 15:25:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23511
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А406/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-14 14:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23510
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 158/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у. - ГАРАНТНИ ФОНД", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Столица, пластична, половна, комада 4; 2. Сто, пластични, половна; 3. Замрзивач, половна, зелене
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 300,00 динара/комад; 2) 600,00 динара; 3) 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 150,00 динара/комад; 2) 300,00 динара; 3) 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 14:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23509
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-39/2019 од 30.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-244/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MLAMARMO doo Lukićevo,
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1254 КО Лукићево Број парцеле 654/2 Марка Краљевића 46 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 30а78м2 Број парцеле 654/2 породична стамбена зграда по1пр1пк1, зграда пословних услуга пр1пк1, помоћна зграда пр1 све Марка Краљевића 46 Приватна својина извршног дужника PRO DOMO DOO LUKICEVO, Лукићево, ул. Чичина бб, МБ 20952946, ПИБ 108211633 обим удела 1/1 у износу од 4.526.980,00 динара На непокретности постоји уписано заложно право у
  Процењена вредност предмета продаје: 4.526.980,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-14 14:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23508
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 385/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,Vivax“, полован, црне боје, утврђене вредности 5.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 2.500,00 динара. 2. Бицикл, полован, сиве боје, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.500,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 2.500,00 динара; 2) 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 13:51:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 23507
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 529/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина, машина за сушење веша
  Опис предмета продаје: Веш машина марке Горење А класа, Машина за сушење веша марке Горење WT 941
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 13:24:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23505
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-306/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-130/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 4.738.924,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.317.246,80


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-08-14 12:15:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 23504
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв-768/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари ближе описане у закључку
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура, кауч плаве боје, фотеља плаве боје, ципеларник, комплет кухиња са судопером, лед телевизор без марке
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00; 12.000,00; 8.000,00; 6.000,00; 10.000,00; 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00; 8.400,00; 5.600,00; 4.200,00; 7.000,00; 4.900,00


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 10:51:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 23503
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 1297/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела Њива 5. класе, површине 6а - остало грађевинско земљиште у својини; 1/2 идеалног дела Остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 56м2 - остало грађевинско земљиште у својини
  Процењена вредност предмета продаје: 206.058,31 динара
  Почетна цена предмета продаје: 144.240,81 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 10:27:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23502
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-21/2019 од 04.02.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-90/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАПРИ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и башта
  Опис предмета продаје: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 7687 КО Бечеј: Број парцеле 5399 градско грађевинско земљиште укупне површине 6а88м2 Број парцеле 5399 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2,3,4 помоћне зграде све Хајдук Вељкова 1/а Приватна својина Александар Стефановић, Бечеј, ул. Хајдук Вељка бр. 1а, ЈМБГ 2910952830019 обим удела 12/48 На непокретности постоји сувласништво у корист Ержебет Стефановић Бечеј Славка Симина 9 обим удела 36/48 На непокретностима постоји терет права службе
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 09:25:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23501
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 160/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 148/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity Banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 588.655,00 динара и 941.864,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 412.058,5 динара и 659.304,8 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 08:01:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23500
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 92/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО БЕЛОТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве и воћњаци
  Опис предмета продаје: воћњак 3. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, њива 4. класе, њива површине 64 а 85 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.107.224,93 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 07:45:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23499
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ии 215/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 215/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теодосић Мирјана и Станојевић Живана
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 06:50:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23498
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: iivk 666/17
  Број предмета јавног извршитеља: iivk 666/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 11:53:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23497
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 1631/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERAL BANKA AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.750,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-13 15:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23496
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: у месту Лађевци бр. 472.
  Пословни број судског предмета: И.И 224/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 53/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгован Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-13 14:38:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23495
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-14/2019
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-33/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kompanija Dunav osiguranje
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотор скутер марке Pežo,жуте боје у функцији регистрован на трајно регистарске ознаке SO Жабари 925,
  Опис предмета продаје: Мотор скутер марке Pežo,жуте боје у функцији регистрован на трајно регистарске ознаке SO Жабари 925, пописна маркица АА 109 372
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-13 13:51:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23494
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И.И 1032/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 333/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Специјалистичка ветеринарска ординација "Шојић" Богдан Шојић ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 156.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 109.200,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 11:21:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23493
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" из Зрењанина
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај беле боје; дрвени комадни намештај боје трешње (две мале фиоке, три велике фиоке и два
  Опис предмета продаје: клима уређај беле боје; дрвени комадни намештај боје трешње (две мале фиоке, три велике фиоке и два стаклена крила); трпезаријски дрвени сто са пет столица, беле боје; веш машина INDESIT беле боје; петокрилни плакар и ходнички ормарић, две фиоке, четворо врата, од иверице
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 110.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 55.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 09:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23492
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 24 Иив.495/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NAFTACHEM PETROL DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица и клима уређај
  Опис предмета продаје: тракторска приколица зелене боје и клима уређај SIMBIO, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 270.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 135.000,00 динара - детаљније у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767