ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1901 активних, од укупно 27612 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 15:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 29411
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 09 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1731/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 394/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - ТВ, витрина, кревет, трпезаријски сто...
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 15:38:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 29410
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-19/2019 од 11.03.2019. године
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 33/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Савин
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 15:21:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 29409
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии-9/2018 од 01.02.2018. године
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тимеа Хусар
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа радиница и земљиште
  Опис предмета продаје: у Сенти улица 7. јула бр.94
  Процењена вредност предмета продаје: 7.640.906,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 15:09:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29408
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Иив.213/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 422/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ерсте банк" А.Д. Нови Сад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор SAMSUNG, старије производње, у функцији 2. Телевизор KROWN, старије производње, у функц
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор SAMSUNG, старије производње, у функцији 2. Телевизор KROWN, старије производње, у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 14:55:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 29407
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1656/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1299/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Момчило
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности КО Извор, КО Стрижевац, КО Проваљеник
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 424.497,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 212.248,50 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 14:37:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 29406
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-700-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Tv “Vivax” Веш машина “Miele” Клима “Beko”
  Опис предмета продаје: Tv “Vivax” Веш машина “Miele” Клима “Beko”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 4.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 2.000,00 5.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 14:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29404
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК А74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке FOX LCD, у исправном стању 2. Собни сто, материјал дрво, димензије 1 м дужине, 50
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке FOX LCD, у исправном стању 2. Собни сто, материјал дрво, димензије 1 м дужине, 50 цм ширине 3. Две фотеље, материјал штоф, светло браон боје 4. Машина за судове, марке AEG
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 14:28:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 29403
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1165/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.675/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 2.885.713,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 14:23:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 29402
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ.49/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.164/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DDM Debt Menagement" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: У укупном износу 1.614.608,64
  Почетна цена предмета продаје: Ближе одређено у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:44:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 29401
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: 24И-4186/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-110/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уна Вујашанин
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.200,00 до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:27:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29400
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Лучани,Котража -Бели камен
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-306/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР 539 са прикључцима и ствари у кући
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:24:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29399
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 13:45
  Место продаје: Лучани,Доњи Дубац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-132/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИТОПРОМЕТ МЛИНПЕК ДОО ,СТАРА ПАЗОВА
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту и пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:19:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29398
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Ивањица,Прилике бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк-441/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КОМУНАЛНО ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: слободно се уговара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:12:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 29397
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Лучани,Живица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-133/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY banka"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два тримета и томос аутоматик
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:05:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 29396
  Датум продаје: 2020-07-06
  Време продаје: 11:45
  Место продаје: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, ТЦ Стари Меркатор
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.353/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dijamant ad Zrenjanin
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трпезаријски сто и столице
  Опис предмета продаје: пуно дрво, резбарено-ружино
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 рсд и 12.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 рсд и 8.400,00 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 13:00:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 29394
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 540/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 540/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 46000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 32200 рсд


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 29393
  Датум продаје: 2020-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, ТЦ Стари Меркатор
  Пословни број судског предмета: И.И.305/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.87/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Мерцедес 200, година производње 1994.
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:51:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29392
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 80 Ии.39/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 112/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Лупшић, Осаница
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Запрашивач – додатни алат за трактор 2. Косилица са мотором 3. Двобразни тракторски плуг 4. Круња
  Опис предмета продаје: 1. Запрашивач – додатни алат за трактор 2. Косилица са мотором 3. Двобразни тракторски плуг 4. Круњач за кукуруз са мотором чекићар
  Процењена вредност предмета продаје: 113.280,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.640,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 29391
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 2288/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 375/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ВИДЕТИ У ЗАКЉУЧКУ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВИДЕТИ У ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ВИДЕТИ У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: ВИДЕТИ У ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: ВИДЕТИ У ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 12:25:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 29390
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.152/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.397/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јевтић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 251.429,83 динара
  Почетна цена предмета продаје: 176.000,83 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767