ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1901 активних, од укупно 27612 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:06:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 27156
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 64/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Брцан
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног повериоца Милован Брцан, Суботица, обим удела 1/3, непокретност извршних дужника Драган Кочовски, и Биљана Рендулић Кочовски, Суботица, обим удела по 1/3, са уписаним правом плодоуживања у корист извршног дужника Гизела Кочовски, Суботица, уписана у лист непокретности бр. 366 КО Стари Град: парц.бр 4355 – гарсоњера, зграда број 2, улаз 1, број посебног дела 11, први спрат, површине од 20м2, која се налази у пословно стамбеној згради у улици Бајски пут 21; која се налази
  Процењена вредност предмета продаје: 1.180.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-06-05 10:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27155
  Датум продаје: 2020-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 852/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравствени центар Ужице
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дампер
  Опис предмета продаје: Дампер марке "Astra" RD 32C, ид број DP 12
  Процењена вредност предмета продаје: 11.300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.910.000,00  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 11:43:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 27142
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 183/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 275/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Алмаши
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са околним земљиштем у Србобрану
  Опис предмета продаје: Породичну стамбена зграда, бр. зграде 1 пр. 1- земљиште под зградом објектом 1а 10м2, земљиште уз зграду-објекат површине 3 а 92 м2, у улици Иве Андрића бр. 6, све на парцели бр. 2284/12 КО Србобран укупне површине 5а 02м2 уписано у ЛН бр. 6604 КО Србобран.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.937.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.056.250,00 динара  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 08:15:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27139
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-178/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE STIGMA MASTER MARKET DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-06-18 13:34:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 27111
  Датум продаје: 2020-12-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ив 3/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AGROSTORY" ДОО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 755.640,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-30 15:26:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27100
  Датум продаје: 2020-07-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-9945/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1314/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити Јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје вишег и привредног суда у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у Нишу, до 17.07.2020. године до 16:00 часова, односно јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде упућене јавном извршитељу поштом на дан 17.07.2020. године, или предате непосредно јавном извршитељу у канцеларију истог до 17.07.2020. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору

  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-06-12 15:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 27079
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 78/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 89/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство - ТВ, стаклене витрине, пластични сто..
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 13:05:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 27055
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.390/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари град" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-07-01 13:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 27053
  Датум продаје: 2020-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6. класе која се налази на катастарској парцели бр. 2460/2, Лист непокретности број 300 КО Криваја
  Процењена вредност предмета продаје: 540.745,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.521,50 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2020-06-16 20:43:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Стевана Сремца 11/5
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 27052
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Стевана Сремца бр. 11, стан бр. 5, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: I.I 730/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRNAVA PROMET DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја пољопривредног земљишта и шуме, ближе одређених у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.976.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 1.488.000,00 dinara


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 09:51:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 27043
  Датум продаје: 2020-06-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4. Ии.98/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.64/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Лисул
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 822.822,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 411.411,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-18 09:19:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27032
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И.И.1369/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан у Краљеву
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.822.707,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.411.353,50 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-05-12 08:42:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27025
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И 3798/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.140/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.189.746,63 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.256.923,99 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-06-19 09:18:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27020
  Датум продаје: 2020-07-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-488/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-546/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-06-10 09:21:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 27012
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-252/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-350/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО GETRACO ДОО БОЉЕВЦИ, БОЉЕВЦИ, ул. БРАЋЕ ИКЕР бр. 74, МБ 20313323, ПИБ 105105061
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ
  Опис предмета продаје: 1. Кожна гарнитура бордо боје, двосед, тросед и фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-06-10 08:52:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 27007
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-187/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-244/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK А.Д БЕОГРАД, Београд - Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 6, МБ 07726716, ПИБ 100228215
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: 1. Возило марке “ ŠKODA FELICIA 1.3 ”, број шасије TMBEEA61317344216, број мотора 7811353108315, година производње 2000, регистарске ознаке RU059-PD, регистрација истекла 25.04.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 93.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 46.500,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 17:56:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 26992
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-269/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1400/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BILJANA MILANOVIC PR, TR NODY ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, на адреси ул. Тихомира Ђорђевића бр.5. Алексинац, до 02.07.2020. године и то до 16 часова. Детаљније у закључку о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-12 16:05:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26990
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв-238/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.78/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.- NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Небојша Лабус, Суботица, ЈМБГ: 0709975820040, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 16491 КО Нови Град и то: парц.бр. 15293/1 – виноград 1.класе, површине 8а98м2, у улици Љермонтова;
  Процењена вредност предмета продаје: 469.882,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:04:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26989
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1. ИИв.570/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.64/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршних дужника Ласло Берењи, Шупљак, ЈМБГ:2803970820054, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 13477 КО Палић и то: парц.бр. 6746/1 – земљиште под зградом - објектом, површине 4а43м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Лудашки шор 202, - објекат изграђен без дозволе; земљиште под зградом - објектом, површине 1а59м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Лудашки шор - - објекат изграђен без дозволе; земљиште под зградом - објектом, површине
  Процењена вредност предмета продаје: 10.428.486,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 11:05:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26988
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.517/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.150/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Istvan Tanacs
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: 1. Аутомобил TOYOTA, тип RAV 4 SOL, рег. ознаке: SU059-OS, број шасије: JTEHH20V906130080, чија је регистрација важила до 13.08.2015. године, - процењује се на износ од 573.934,00 РСД.
  Процењена вредност предмета продаје: 573.934,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767