ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1746 активних, од укупно 29826 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-10-14 08:41:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 26424
  Датум продаје: 2020-11-24
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 171/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 119/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БМН МАЛИНАС ДОО ПОЖЕГА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: Комбајн за силажу SIP SK 80
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-09-21 17:18:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 26423
  Датум продаје: 2020-10-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И 568/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција Д.О.О. Београд, Београд - Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, витрина, ормар, видео рекордер
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-12-17 15:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 26376
  Датум продаје: 2020-12-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 777-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор, мини линија, тросед, двосед, лаптоп, клуб сто, дв
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор, мини линија, тросед, двосед, лаптоп, клуб сто, двокрилни ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 2.500,00 динара, 15.000,00 динара, 7.000,00 динара, 17.000,00 динара, 13.000,00 динара, 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 1.250,00 динара, 7.500,00 динара, 3.500,00 динара, 8.500,00 динара, 6.500,00 динара, 7.500,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-10-26 13:44:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 26230
  Датум продаје: 2020-11-25
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1345/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 192/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симеуна Кукић, Баноштор, ул. Црквена бр.9
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: од 173.699,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 86.849,87 динара  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-10-12 13:55:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 26130
  Датум продаје: 2020-11-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв бр. 525/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 199/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 Холдинг капитал доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, катастарска парцела број 332, површине 1ха 16а 01м2, уписана у Лист непокретности број 317 КО Корман
  Процењена вредност предмета продаје: 1.175.291,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-10-14 14:18:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 26113
  Датум продаје: 2020-11-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 479/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-09-21 11:07:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 26039
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.679/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-10-13 13:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25913
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I-2ИИ.бр.-16/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-341/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, Београд - Нови Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности ближе описане у Закључку о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Процењена вредност предмета продаје: 1.008.165,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-11 08:41:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25645
  Датум продаје: 2020-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-426/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОЉУБ БРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-09-22 12:30:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 25617
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 119/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 52/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матовић Момир
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке Audi 80 и теретно моторно возило марке ТАМ
  Процењена вредност предмета продаје: 228.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-29 08:28:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25454
  Датум продаје: 2020-10-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк-579/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-10-05 12:41:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25401
  Датум продаје: 2020-11-04
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 119/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање Триглав осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/3 на породично стамбеној згради и помоћној згради, катастарска парцела број 7/1, Лист непокретности број 310 КО Владимирци
  Процењена вредност предмета продаје: 758.054,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-09-30 15:28:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25245
  Датум продаје: 2020-10-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 1026/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 271/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште, ближе описано у закључку, уписано у Лист непокретности број 90 КО Драгиње
  Процењена вредност предмета продаје: 28.206,00 дин; 532.391,00 динара; 88.144,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-09-04 09:03:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25220
  Датум продаје: 2020-10-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 7/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са земљиштем под зградом,земљиштем уз зграду и њива 2. класе, све уписано у Лист непокретности број 3016 КО Богатић
  Процењена вредност предмета продаје: 2.894.188,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-10-06 15:07:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25200
  Датум продаје: 2020-11-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ћирила и Методија 17, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1.И.Ив-42/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-24/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретна ствар пописана у Закљукчу о првој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности
  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2020-10-08 15:32:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 25102
  Датум продаје: 2020-11-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева 15/15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 239/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 530-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Млинокомерц,Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: воћњак 3.класе, шума 2.класе, ливада 2.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 2959,20 динара, 2.215.328,20 динара 3.45.075,18 динара 4.71.968,22 динара 5. 35.737,52 динара 6.59.271,55 динара 7. 102.096,96 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности сваке појединчане непокретности


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 10:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 25028
  Датум продаје: 2020-12-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 734/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 74/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: Њива друге класе 11478 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 937.434,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-10-26 12:49:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24997
  Датум продаје: 2020-11-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 128/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНО, ПОГОДБОМ
  Опис предмета продаје: 1. ДРВЕНИ СТОЧИЋ, 2, ФОТЕЉА, 3. КУХИЊА, 4. ОРМАР, 5. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ ORION
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-09-03 11:45:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24884
  Датум продаје: 2020-10-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии.429/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.127/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС "дистрибуција" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2020-10-07 14:58:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24657
  Датум продаје: 2020-11-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.407/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.183/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "Живковић" Предраг Живковић ПР Бајина Башта
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски сто, угаона гарнитура, дрвени клуб сто, комода за тв, лцд тв 40", усисивач Karcher и веш ма
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767