ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-10-08 15:06:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24699
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-68/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-121/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: C.E.S. GROUP DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 14:53:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24698
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV POM 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NERETVA KOMERC DOO BEOGRAD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 330.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 231.000,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 14:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24697
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16ИИ-176/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 99.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 69.300,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 13:46:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24696
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 420/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 61/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво EKOLINE DOO Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стилске столице, ресторански столови
  Опис предмета продаје: Стилске столице, пуно дрво, храст, тапацир, беле боје, 16.комада, ресторански столови, буква пуно дрво, 3 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:08:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 24695
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк-289/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке “Samsung” LCD 32 инча,Веш машина марке “Simens” xlm127 и Комода са фиоком браон боје
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Светлана Гарчев Петерка
  Датум и време постављања: 2019-10-08 12:27:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Житни трг бб, први спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com
  Контакт телефон: 023522711
  ПИБ: 108589925
  Матични број: 63558133

  Број записа у бази: 24694
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, ул. Житни трг бб, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 251/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 9/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕУРО 07 Д.О.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КЛИМА СТАНИЦА 'РОБИНАИР'; МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА 'SICE S 626'; МАШИНА ЗА МОНТИРАЊЕ ГУМА ' РАВИГН
  Опис предмета продаје: КЛИМА СТАНИЦА 'РОБИНАИР'; МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА 'SICE S 626'; МАШИНА ЗА МОНТИРАЊЕ ГУМА ' РАВИГНОЛИ';
  Процењена вредност предмета продаје: КЛИМА СТАНИЦА 'РОБИНАИР'200.000,00РСД; МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА 'SICE S 626'150.000,00 РСД; МАШИНА ЗА МОНТИРАЊЕ ГУМА ' РАВИГНОЛИ'150.000,00 РСД;
  Почетна цена предмета продаје: КЛИМА СТАНИЦА 'РОБИНАИР'140.000,00РСД; МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ ГУМА 'SICE S 626'105.000,00 РСД; МАШИНА ЗА МОНТИРАЊЕ ГУМА ' РАВИГНОЛИ'105.000,00 РСД;


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 12:09:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24693
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника 3/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-254/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-274/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ доо
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: према Закључку о првој продаји непокретности
  Опис предмета продаје: према Закључку о првој продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: од 32.378,77 динара до 288.787,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 22.665,14 динара до 202.150,90 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 11:48:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 24692
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: и.и 26/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција Адут ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прскалице
  Опис предмета продаје: ПРСКАЛИЦЕ 650 И 350 ЛИТАРА
  Процењена вредност предмета продаје: 84000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-08 11:40:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24691
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И 958/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 372/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ђоковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.080.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 756.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 11:12:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24690
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ии-100/2019 од 30.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-242/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРО КРЕДИТ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве пољопривредно земљиште - утрживо
  Опис предмета продаје: Непокретноси уписаних у лист непокретности број 1207 КО Руско Село Парцела број 3283 Њива 4 класе потес Гелија површине 1х99а97м2 процењене вредности 2.046.281,00 динара Парцела број 3586 Њива 3 класе потес Баштине површине 28а73м2 процењене вредности 324.405,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 11:03:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24689
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br.324/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 220/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:37:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24688
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-65/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-414/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRGOVINSKA POLJOPRIVREDNA RADNJA SEME ILIĆ MILAN PR SOKOBANJA
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура (штоф браон боје) са 4 већа и 4 мања јастучића, Клуб сточић (иверица), ЛЦД телевизор марке TELEFUNKEN 32 инча, Монитор марке SAMSUNG 19 инча, Компјутерски сто, Усисивач марке ELIN (комплетан), Компјутерски сто, Компјутерска столица, Гардеробер, ЛЦД телевизор BLUBERRY 32 инча, Радни сто (сто бело-црвене боје), Столица, Постоље за телевизор са ормарима, Веш машина марке БЕКО ознаке WMY71033DTLMB3, ЛЦД телевизор BLUEBERRY 32 инча, Кауч на развлачење (црвене боје)...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 10:31:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 24687
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 18 Ии-41/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Јовишевић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шкода Фабиа
  Опис предмета продаје: Путничко возило, марка: ŠKODA FABIA, регистарских ознака: PA 124-TC, година производње: 2000.
  Процењена вредност предмета продаје: 177.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 10:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 24686
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2600/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1316/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ридван Мемиши
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило АУДИ А4
  Процењена вредност предмета продаје: 423.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 296.100,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 10:37:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 24684
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.593/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће"Електропривреда Србије"Београд-Београд-Стари Град
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило,кућна бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 224.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 09:48:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24683
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16ИИ-86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.250,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 09:27:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 24682
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 997/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 754/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Васко Гојак
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 80.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 13:39:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24681
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-11201/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5879/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 127.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 07:46:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24680
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.13/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: пословни простор-једна просторија пословних услуга-локал бр. 32, површине 33 м2, на првом спрату стамбено пословне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 3.247.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 16:26:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24679
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Моравска 22
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-396/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: societe generale banka
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767