ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 09:45:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 23359
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 359/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Радојчин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 07:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23358
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 244/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 244/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Министарство пољопривреде и шумарства
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 19:32:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 23357
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-274/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-216/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чедомир Николић, Савинац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: 1. КП.бр. 97 КО БОГОВИНА,укупне површине 67 а 50 м2 , њива 7. класе и ливада 5. класе процењене вредности 101.250,00 динара 2. КП.бр. 505 КО БОГОВИНА,укупне површине 10а , ливада 5. класе процењене вредности 15.000,00 динара 3. КП.бр. 1476/1 КО БОГОВИНА,укупне површине 21а 14 м2 , пашњак 5. класе процењене вредности 31.710,00 динара 4. КП.бр. 1477/2 КО БОГОВИНА,укупне површине 1 ха 16а 95 м2, ливада 5. класе процењене вредности 175.425,00 динара 5. КП.бр. 1518 КО БОГОВИНА,укупне површине 3а
  Процењена вредност предмета продаје: 1.102.560,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 771.792,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-06 15:40:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23356
  Датум продаје: 2019-09-01
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.105/2013
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.105/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" доо Београд, Технички центар Нови Сад, Одсек за техничке услуге Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 100
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж; Предсобље; Витрина; Веш машина "Горење"; машина за шивење, стона, марке
  Опис предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж; Предсобље; Витрина; Веш машина "Горење"; машина за шивење, стона, марке Багат; Гардеробер, боја вишње; Гардеробер са огледалом, црни; Усисивач "Karcher"
  Процењена вредност предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж-15.000,00 динара; Предсобље-5.000,00 динара; Витрина-5.000,00 динара; Веш машина "Горење"-10.000,00 динара; машина за шивење, стона, марке Багат-5.000,00 динара; Гардеробер, боја вишње-10.000,00 динара; Гардеробер са огледалом, црни-10.000,00 динара; Усисивач "Karcher"-3.
  Почетна цена предмета продаје: Фотеља и двосед-плаво, беж-4.500,00 динара; Предсобље-1.500,00 динара; Витрина-1.500,00 динара; Веш машина "Горење"-3.000,00 динара; машина за шивење, стона, марке Багат-1.500,00 динара; Гардеробер, боја вишње-3.000,00 динара; Гардеробер са огледалом, црни-3.000,00 динара; Усисивач "Karcher"-900,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:48:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23355
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.91/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.16/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Упок Етно ДОО Књажевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Endglerica rimoldi 12-2cd-02-1ком , двоигловка сингер 2/2-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 14:40:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 23354
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.249/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.163/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела 4535/172 КО Чајетина са зградом за одмор
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.124.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-06 14:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23353
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 321/2015
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 321/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд, Одсек "ЕПС Снабдевање", Београд, Балканска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Beko"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Beko"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Beko"-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Beko"-900,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-06 14:02:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23352
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.137/2013
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.137/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung" E72; Трпезаријски сто са четири столице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"; Трпезаријски сто са четири столице; Фрижидер без плочице; Електрични шпорет Слобода; Фрижидер-комбиновани, Кухињски елементи са судопером; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење";
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-6.000,00 динара; Трпезаријски сто са четири столице-6.000,00 динара; Фрижидер без плочице-8.000,00 динара; Електрични шпорет Слобода-8.000,00 динара;Фрижидер-комбиновани-14.000,00 динара, Кухињски елементи са судопером-10.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"-10.
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-3.600,00 динара; Трпезаријски сто са четири столице-3.600,00 динара; Фрижидер без плочице-4.800,00 динара; Електрични шпорет Слобода-4.800,00 динара;Фрижидер-комбиновани-8.400,00 динара, Кухињски елементи са судопером-6.000,00 динара; Комбиновани шпорет-струја-плин "Горење"-6.000


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:10:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23351
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии.-190/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 61/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Петраш
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.И. 61/2019 од 03.09.2019.године
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.И. 61/2019 од 03.09.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 12:11:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23350
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А243/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 5. класе
  Опис предмета продаје: шума 5. класе површина 16107м2 и 3450 м2
  Процењена вредност предмета продаје: укупна 1.214,611,00 дин. појединчану видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-06 11:51:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23349
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-387/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 383/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАМБЕНА ЗГРАДА, Чачак, ул. Богићевићева 1, 3 , 5, 7
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: зграде, шуме, њиве, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 250.113,87
  Почетна цена предмета продаје: 125.056,93


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 11:30:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23348
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 73/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 293/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство и два мотоцикла
  Опис предмета продаје: покућство, мотоцикл Yamaha година производње 2005 и мотоцикл Piaggio Vespa година производње 1989
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-06 11:25:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23347
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-498/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 228-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ИТП Чачак, Трбушани
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: апарати за варење
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 09:58:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 23341
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 74/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретна ствар наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 dinara


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 14:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23340
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 144/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретности –лампа, скутер – 2 ставкe
  Опис предмета продаје: 1. већа собна лампа сиве боје 800,00 динара 2. скутер марке „Peda Shark ", рег ознаке СО Обреновац 3464, црне боје са два припадајућа кључа 35.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 35.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.900,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 11:50:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23339
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 340/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДАНЕ ВЛАХОВИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретности – пластичне цеви, каблови, оптички каблови, ормани – укупно 13 ставки
  Опис предмета продаје: 01. пластичне ПВЦ цеви ( окитен Ф 50 мм ) у укупној дужини од 3.000,00 метара 100,00 динара/метар 300.000,00 динара 02. котур са каблом ознака ТК 30x2x0,4, дужине 161 метар, 230,00 динара/метар 37.030,00 динара 03. Котур црнебојеса каблом ТК 25x4x0,6, дужине 150 метара 360,00 динара/метар 54.000,00 Динара 04. котур са каблом црне бојеТК 100x2x0,4, дужине 518 метара, 630,00 динара/метар
  Процењена вредност предмета продаје: 1.246.470,00
  Почетна цена предмета продаје: 623.235,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 09:50:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 23338
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 828/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОТИНА КАМЕНШЕКА из Словеније
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности двособног стана 167,21 м2 на Звездари у Београду
  Опис предмета продаје: двособног стана бр. 1, П=167,21 м2, који се налази у приземљу пословно стамбене згарде кућни број 6, у улици Паје Јовановића, на катастарској парцели број 11084 КО Звездара, који је уписан у лист непокретности број 3542 КО Звездара, од чега затворени део двособног стана број 1 представља површина у износу од 65,06 м2, површина у износу од 92,15 м2 представља дворишни простор, дворишну терасу која се налази иза зграде у ширини целог стана, док површина у износу од 10,00 м2 представља површину тер
  Процењена вредност предмета продаје: 9.882.111,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.964.633,30
  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 09:54:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23337
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И.И-177/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума
  Опис предмета продаје: шума 6. и шума 5. класе која се налази у Јабланици
  Процењена вредност предмета продаје: укупна 1.204.920,00 динара, поједниначне цене видети у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 09:50:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 23336
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: I- 6 Ии-233/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И И 104 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб. Миле Попов, Ново Милошево
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: - Парцела број 11497, њива 2 класе површине 30а49 м2, њива 3 класе површине 48а48 м2, њива 5. класе површине 17а49 м2, укупне површине 96а 46м2- Парцела број 11556, њива 2. класе површине 71а30 м2, њива 3. класе површине 55а32 м2, њива 5. класе површине 8а64 м2, укупне површине 1ха 35а 26м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.750.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 09:30:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23335
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 507/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 520/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мухамед Сејдија
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 2.945.709,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.472.854,62 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767