ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 965 активних, од укупно 26686 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 13:03:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27718
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 61/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:57:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 27711
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.188/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 10:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27708
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-307/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 коамда
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 10:19:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27707
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Пузничко возило, више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 12:28:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27705
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина број 12/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-784/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, Београд - Савски Венац, ул. Гаврила Принципа 57 , МБ 20725095, ПИБ 107015764
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више у закључку
  Опис предмета продаје: Више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 08:27:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 27685
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 192/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 170/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Драгумило
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко возило 2. Колска вага
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило Ренаулт, тип Лагуна, 1870 цм3, 2002 годиште, сива боја 2. 60-тонска колска вага
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 250.000,00 динара 2. 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 175.000,00 динара 2. 1.050.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-05-11 13:47:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27662
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив260/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 346/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "LA FANTANA " DOO, Београд, ул. Патријарха Димитрија бр. 12-Г, МБ 17535480, ПИБ 103228707
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: витрина, сто са пет столица....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-20 12:22:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27638
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 413/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:22:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27619
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 1011285992
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 895/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд, Балканска бр.13 МБ20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: миксер,тестера.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27617
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КЕСИЋ МОМЧИЛО, предузетник МОМА-К, КАЋ, ул. СТЕФАНА НЕМАЊЕ бр. 15, МБ 60484082, ПИБ 104769328
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: лаптоп, тример
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:51:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 27611
  Датум продаје: 2020-05-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.266/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 866/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 197 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опрема и машине
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 42.599.878,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 21.299.939,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 27601
  Датум продаје: 2020-05-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.261/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 843/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга са земљиштем
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 142.115.483,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 71.057.741,50 дин.


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 18:50:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 27598
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 21ИИ-22/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. КП.бр.749, КО Подгорац 1 , ливада 5. класе површине 20 а 68 м2 процењене вредности 17.017,00 динара 2. КП.бр. 791, КО Подгорац 1 , њива 7. класе површине 22 а 42 м2 процењене вредности 18.499,00 динара 3. КП.бр. 793, КО Подгорац 1 , њива 7. класе површине 25а 1 м2 процењене вредности 20.581,00 динара 4. КП.бр. 5155, КО Подгорац 1 , шума 5. класе површине 4 ха 59 а 09 м2 , лист непокретности 1645, РГЗ СКН Бољевац процењене вредности 770.436,00 динара 5. КП.бр. 6308/1, КО Подгорац 2 , пашњак 3.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.094.141,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 547.070,5


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 15:11:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27551
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.Ив-307/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 166.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 83.250,00 динара  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27538
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета: 1ИИв-987/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сељадин Шаћировић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више у закључку
  Опис предмета продаје: Више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-06-01 12:44:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 27529
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 515/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПИЈАЦА КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ОРМАР, 2.ВЕШ МАШИНА МАРКЕ GORENJE, 3. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ NORTH, 4. KОМПИЈУТЕР МАРКЕ MS, 5. УГон Грнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000, 00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-06-01 09:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 27518
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИв 822/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 58/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 12 ком
  Опис предмета продаје: Комплет кухиња, сто, столице, кауч, тв
  Процењена вредност предмета продаје: 48.900,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 24.450,00 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:02:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27490
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 8252-193/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 244/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: мотокултиватор неисправан
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:45:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 27477
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: И.И. 8443/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.3978/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 12:11:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27471
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 400/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "ПАН-ГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767