ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1076 активних, од укупно 26015 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 14:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 27264
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића број 52/31
  Пословни број судског предмета: ии-951/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии-3/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари домаћинства
  Опис предмета продаје: Телевизор, регал, тракторска бочна коса и комода од иверице
  Процењена вредност предмета продаје: 34.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.150,00 динара  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 15:18:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27262
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 863/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 166/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DR THEISS D.O.O Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 127.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 88.900,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 13:25:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 27254
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, Ниш, ул. Ћирила и Методија 17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 17712/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10788/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.Београд,,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закључку о другој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 137.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 08:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 27253
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 2 ИИ-143/2018 од 10.04.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-492/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Preduzeće za turizam,marketing trgovinu i usluge BARCINO TOURS DOO VRNJAČKA BANJA
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: : ТВ Самсунг; Ласерски штампач; Музички стуб-панасоник; ТВ Грундинг; Моторна тестера-Мастермакс; Мот
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг; Ласерски штампач; Музички стуб-панасоник; ТВ Грундинг; Моторна тестера-Мастермакс; Моторна тестера-HUSQVARNA; Компресор-Karcher; Комода за ТВ; Полица од иверице; Полица од иверице; Регал од једног дела и две фиоке; Регал од једног дела и две фиоке; Регал од три дела; Витрина од иверице; Дрвени сточић; Сталажа за ТВ; Троделни регал; Дрвени велики сто; Висећи делови-кухиња; Машина за прање судова VOX; Замрзивач OBOD IBERNA; ФрижидерVENUS
  Процењена вредност предмета продаје: : 15000 дин., 5000 дин., 10000 дин., 15000 дин., 7000 дин., 25000 дин., 12000 дин., 10000 дин., 4000 дин., 4000 дин., 10000 дин., 10000 дин., 20000 дин., 6000 дин., 10000 дин., 4000 дин., 15000 дин., 6000 дин., 10000 дин., 15000 дин., 12000 дин., 10000 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.500 дин., 2.500 дин., 5.000 дин., 7.500 дин., 3500 дин., 12.500 дин., 6.000 дин., 5.000 дин., 2.000 дин., 2.000 дин., 5.000 дин., 5.000 дин., 10.000 дин., 3.000 дин., 5.000 дин., 2.000 дин., 7.500 дин., 3.000 дин., 5.000 дин., 7.500 дин., 6.000 дин., 5.0000 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 11:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 27251
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br. 742/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.597/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Biljana Čkrebo, Gračac
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-29 12:35:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27246
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-2521/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-785/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живојин Митић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 29.01.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 29.01.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 29.01.2020. године


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2020-03-02 13:47:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 27245
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 465/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр. 1, на кат.парцели бр. 1557/3 КО Степојевац
  Процењена вредност предмета продаје: 4.231.800,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.962.260,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 11:47:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 27244
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 3Ии бр. 665/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-551-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Васић Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 778/2, њива 5.класе КО Поцерски Метковић, к.п. 1194/2, њива 5. класе КО Цуљковић, к.п. 1542/3, њива 4. класе КО Маови
  Процењена вредност предмета продаје: 825.587,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: 412.793,84 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 10:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27237
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.149/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Србијагас Нови Сад - РЈ Кикинда
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило FORD FOCUS караван, рег.ознака KI051-BI, тегет боје и путничко моторно возило NISAM MICRA, рег.ознака NS273-TR (рег.истекла 05.10.2018. године), беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 350.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 175.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 14:36:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27235
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 110/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК банка" ад Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у препис листа непокретности број 23719 ко Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 754.986,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 377.493,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-27 14:13:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 27232
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 231/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАШИНОПРОМЕТ ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.799.817,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.399.908,50 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 07:42:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27230
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1517/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: лаптоп DELL-1ком,тв VIVAX-1ком,трпезаријска комода-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 10:19:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27229
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: Ии.181/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UDRUŽENJE GRAĐANA ZA ZAŠTITU TISE I RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA "GRADIŠTE" NOVI BEČEJ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива - потес Шимуђ, Нови Бечеј
  Опис предмета продаје: њива 2.класе, површине 38а 11кв.м. њива 4. класе, површине 25а 82кв.м. укупне површине 63а 93кв.м. (власништво извршног дужника 1/1), Шимуђ, Нови Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: 819.038,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 409.519,26 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:36:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27228
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 493/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 548/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Унитраг" ДОО Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило и прикључно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке IVECO, модел "STRALIS" AS 440 S, регистарских ознака UE 037-IF, прикључно моторно возило-полуприколица марке "SCHMITZ", регистарске ознаке AA-892 UE
  Процењена вредност предмета продаје: 1: 680.000,00; 2: 510.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1: 340.000,00; 2: 255.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 08:05:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27227
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.659/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV Copernikus-1 kom,plakar-1 kom
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-28 12:39:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27225
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 263/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 165/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Матовић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела са кућом
  Опис предмета продаје: парцела са кућом улица Ластина 45
  Процењена вредност предмета продаје: 1.717.577,80
  Почетна цена предмета продаје: 1.202.304,46


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-02-27 08:06:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 27224
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.312/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.64/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-28 15:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27220
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии-709/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-278/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТО-МОТО ДРУШТВО ЛЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "ELIN" 32" црне боје, гардеробер браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00 динара, 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 15:49:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 27215
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-1084/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ПРОИЗВОДНО - УСЛУЖНО ДОО МЛАДОСТ ГОРЊА ЈАЈИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-28 14:03:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 27214
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Иив.234/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-234/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 28.01.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 28.01.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 28.01.2020. године


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767