ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:47:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 28072
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-98/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 возило
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Оглашава се јавна продаја путем усменог надметања ствари пописаних Записником о попису и процени посл. бр. И.ИВК-98/2018 од 08.03.2019 године и то ПУТНИЧКО ВОЗИЛО марке HYUNDAI тип SONATA год. производње 2001
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:42:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 28071
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 150/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 44/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душанка Богдановић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор, тракторска приколица, резервоар за воду
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 350.000,00 динара, 110.000,00 динара, 9.000,00 динара, 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара, 77.000,00 динара, 6.300,00 динара, 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:39:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 28070
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: I-И Ии-322/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 51/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна покрајна војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште њива 3 класе, лец, 1229/2. Њива 3 класе, Данијелско 13, 1687, Стари Лец.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700.617,44 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.190.432,21 рсд


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:35:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 28069
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-24640/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3639/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Васиљевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:34:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28067
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеју
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 240/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ113/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Естер Микушћан и Етел Комароми
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: призмена породична стамбена зграда површине 215 кв.м. са земљиштем под објектом - зградом, призмена помоћна зграда површине 22 кв.м. са земљиштем под објектом - зградом и земљиште уз зграду или други објекат површине 500 кв.м; укупне површине 737 кв.м, уписане на парцели број 5063, број Листа непокретности 2356 КО Нови Бечеј, на адреси Маршала Тита 58 у Новом Бечеју
  Процењена вредност предмета продаје: 770.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 539.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 28066
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 252/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ШПЕДИЦИЈУ И ЈАВНА СКЛАДИШТА ТРАНСПОРТШПЕДДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевозир, Полица за ТВ, Моторни тример, Телевизор ЛЦД, Електрична брусилица, Мобилни телефон
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Самсунг, Полица за ТВ са стакленим вратима напред, Моторни тример за траву, Телевиозорм марке Самсунг ЛЦД, Лелктрична брусилица ВОМАКС, МОбилни Телефон марке Самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:27:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28065
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-579/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО НИЏА МОНТ СТАРЧЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: виљушкар "Ranger"
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:22:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28064
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии-162/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 47/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: Застава 10 2006. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 15:14:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28063
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 363/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 363/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, исправан у функцији
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, исправан у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 17.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.850,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 14:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 28060
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: i.ivk 623/18
  Број предмета јавног извршитеља: i.ivk 623/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП" БУКУЉА" Аранђеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -Собни ормар, процењена вредност 12.000,00 динара, - Угаона гарнитура -мебл сиве
  Опис предмета продаје: -Собни ормар, процењена вредност 12.000,00 динара, - Угаона гарнитура -мебл сиве боје, процењена вредност 25.000,00 динара, - Фотеља на развлачење, процењена вредност 10.000,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 14:02:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28059
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 110/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 110/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска приколица једноосовинка, зелене боје, без ознаке
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица једноосовинка, зелене боје, без ознаке
  Процењена вредност предмета продаје: 41.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.910,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-03-03 13:42:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28056
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 280/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: телевизор и две машине за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 13:36:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 28054
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-393/19
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.Ив-237/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 (осам) покретних с
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Аутомобил Алфа Ромео 2004. годиште, гардеробер од иверице, телевизор, комода, лаптоп, веш машина, ципелар, кухињски елементи
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност износи 235.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретне ствари


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-03-03 13:28:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 28053
  Датум продаје: 2020-04-16
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: И-80/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-456/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија И Основни Суд Горњи Милановац,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 13:21:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141036
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 28051
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Балканска 11, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ. 1341/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН ТУЦАКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ,,Тесла", клима ,,Махон", соковник ,,Цорал", висећи делови кухиње, три дела, доњи део кухи
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор ,,Тесла" износ од 6.000,00 динара, клима ,,Махон" износ од 5.000,00 динара, соковник ,,Цорал" износ од 2.000,00 динара, висећи делови кухиње, три дела,износ од 5.000,00 динара, доњи део кухиње са радном плочом износ од 7.000,00 динара, сакупљач дима ,,Цорал" износ од 8.000,00 динара, машин
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор ,,Тесла" износ од 3.000,00 динара, клима ,,Махон" износ од 2.500,00 динара, соковник ,,Цорал" износ од 1.000,00 динара, висећи делови кухиње, три дела износ од 2.500,00 динара, доњи део кухиње са радном плочом износ од 3.500,00 динара, сакупљач дима ,,Цорал" износ од 4.000,00 динара, машин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 13:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28050
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: I39.IIv.370/19
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.619/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ROAMING ELECTRONICS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o prvoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00 din.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-03 12:44:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28049
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 187/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари (намештај)
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-03 12:41:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28048
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 94/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР Нови Сад" а.д.о. Нови Сад, (Филијала Рума)
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Приколица, двоосовинска
  Опис предмета продаје: 1. Приколица, двоосовинска, носивости 3 тоне, плаве боје, половна, утврђене вредности 60.000,00 динара на дан 14.11.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 30.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 12:18:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28047
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Ии.134/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 177/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД, Београд (Врачар), Београд - Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG старији тип, у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG старији тип, у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 7.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.250,00


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2020-03-03 11:38:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 28046
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5/III, ТЦ Стари Меркатор
  Пословни број судског предмета: ИИв 353/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dijamant ad Zrenjanin
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трпезаријски сто и столице
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто - резбарен, ружино дрво, 6 трпезаријских столица од ружиног дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 рсд и 12.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 рсд и 8.400,00 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767