ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 12:21:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22653
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИв-бр.21/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-332/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.ТВ „ Grunding“ 80 цм, сиве боје, ЦРТ, процењене вредности у износу од 6.000,00 динара 2.Угаона гарнитура , штоф, браон боје, два дела по 2 м, процењене вредности у износу од 10.000,00 динара 3. ТВ „ Samsung“ LCD 60 цм, црне боје ,процењене вредности у износу од 6.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 11:35:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22652
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А258/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, гарнитура, сточић, кухињски елементи,тв комода, комода
  Опис предмета продаје: Телевизор Sony Bravia 32 incha 115, гарнитура екокожа црна боја 098, сточић иверица натур црна 041,телевизор Samsung стари модел бр. 034, сточић иверица стакло сива боја бр. 035. кухињски елементи иверица горњи/доњи зелено сива бр. 036, ТВ комода иверица стакло зелена/сива бр.037, комода дрво браон боје 040, комода дрво браон боје 038
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности од сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 11:05:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22651
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-531/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Fox, 2016. година, 50 инча
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 10:58:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22650
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И..бр. 292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-903/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 10:28:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22649
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 4116/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3212/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће 'Електропривреда Србије' Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 168.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.810,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 10:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22648
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 4/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Рајчић, Пожаревац, ул. Стари корзо бр. 45
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке Самсунг, старији тип, пописна маркица АА109084, процењене вредности у износу од 47.000 динара 2. Витрина дрвена браон боје, усправна, висина 2м, ширина 50 цм, процењене вредности у износу од 23.500 динара 3. Собни сточић, четвртаст, стакло одозго, димензија 1м x 1м процењене вредности у износу од 23.500 динара 4. Тросед и двосед у комплету, беж боје, процењене вредности у износу од 52.900 динара 5. Округли трпезаријски сто са шест столица, браон боје ,процењене вредности
  Процењена вредност предмета продаје: 177.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.920,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 10:12:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22647
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 31 П.1161/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: комплет сот и столице, веш машина и собни тренажер
  Опис предмета продаје: стаклено-метални сто, позлаћени са 4 столице, комплет; веш машине AEG, беле боје, 1 ком. и собни тренажер BREMSHEYU, беле боје, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 80.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупнпо 56.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 09:30:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22646
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр.813/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 211/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6. класе; пашњак 6. класе, катастарска парцела број 110, Лист непокретности број 153 КО Ћуковине
  Процењена вредност предмета продаје: 589.198,00 динара; 176.759,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 412.439,00 динара; 123.731,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 09:02:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 22645
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 2244/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 672/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Кнежевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ручни палетар, речни електрични палетар, Електрични радојатори, Каса метална, електрична ТА пећ,..
  Опис предмета продаје: Ручни палетар, речни електрични палетар, Електрични радојатори, Каса метална, електрична ТА пећ,..
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 рсд, 18.000,00 рсд,
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 динара, 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 08:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22644
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 414/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 202/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Познић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат и машине
  Опис предмета продаје: алат и машине
  Процењена вредност предмета продаје: 213.582,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149.507,4 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 08:41:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22643
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр. 450/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-644/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тијана Костић Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 29.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.930,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 08:35:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 22642
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8Ии.бр.995/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.395/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породичне стамбене зграде и пословне зграде
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 02.07.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 02.07.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 02.07.2019. године


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 08:29:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22641
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 387/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 266/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОАЛ ДОО, Прокупље, Прокупље, ул. Бате Стефановића бр. 91,
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.Машина Дренажер за ALU и PVC столарију и бушење профила марке U-R-B-A-N, пописна маркица АА 109254, процењене вредности у износу од 413.260,00 динара 2.Машина за копир за ALU и PVC марке MLA-URBAN Италија, пописна маркица АА 109255, процењене вредности у износу 119.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 532.260,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 266.130,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 08:04:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 22640
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: и 1428/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3830/2018/
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 430.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 16:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 22639
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.ИВ - 60/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ- 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROPAPIER DUNAV " DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Технички уређаји за кућу
  Опис предмета продаје: телевизори, двд плејер, монитора, рачунари, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 16:01:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22638
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИв-387/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-266/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОАЛ ДОО, Прокупље, Прокупље, ул. Бате Стефановића бр. 91
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина Дренажер за ALU и PVC столарију и бушење профила марке U-R-B-A-N, пописна маркица АА 109254, процењене вредности у износу од 413.260,00 динара 2.Машина за копир за ALU и PVC марке MLA-URBAN Италија, пописна маркица АА 109255, процењене вредности у износу 119.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 532.260,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 266.130,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 15:27:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22637
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ии125/18 иив39/2019 иив447/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии332/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАНИВУКОВИЋ МИЛАН, МИХАЈЛОВИЋ НЕНАД,ХОЛИЧ ЉИЉАНА, ПАМ ПРОМЕТ ШИД, ЦЕНТРОПРОМЕТ ШИД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду, грађевинска парцела, стамбена зграда за колективно станова
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 5208 ГРАД, земљиште под зградом, земљиште уз зграду, грађевинска парцела, катастарска парцела 5209 ГРАД, катастарска парцела 5210 ГРАД, стамбена зграда за колективно становање, пословна зграда за коју није утврђена делатност
  Процењена вредност предмета продаје: 9.508.309,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 14:52:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22636
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 3252/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1496/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Јањић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 91.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.700,00 динара


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 14:25:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 22635
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 773/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,полица за тв,регал,столице,замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-07-03 14:16:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22633
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: Ии 4941/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.52/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живков Јадранка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај и ситан инвентар
  Опис предмета продаје: Канцеларијски намештај и ситан инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 108.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.670,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767