ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 14:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 25240
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-375/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђурица Бранко
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан 35 м2
  Опис предмета продаје: Стан 35 м2, Толстојева 37
  Процењена вредност предмета продаје: 6.229.439,80
  Почетна цена предмета продаје: 4.360.607.86


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-31 12:54:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25239
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-762/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-263-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мехмед Вејапи, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), ул. Гандијева 85/39,
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из угоститељства и др
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-10-31 12:54:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 25238
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.В 86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ КЕВИЉ ДИВОШ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 570.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 399.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:59:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 25237
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 613/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EХPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.800,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:58:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25236
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 75/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгојло Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Дрвени прозор, двокрилни, комада 2; 2. Дрвени прозор, двокрилни, нов; 3. Метална клупа са дрвеним
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 24.000,00 динара/комад; 2) 20.000,00 динара; 3) 8.000,00 динара/комад
  Почетна цена предмета продаје: 1) 12.000,00 динара/комад; 2) 10.000,00 динара; 3) 4.000,00 динара/комад


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:53:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25235
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК А497/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил RENAULT LAGUNA караван сиве боје регистарских ознака KŠ 030 SC 1870 CM/3 број мотора F9QC750C122023, 2002 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:50:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25234
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 41/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Новчић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Берач за кукуруз марке ,,Змај”
  Опис предмета продаје: Берач за кукуруз марке ,,Змај”, дворедни, полован, црвене боје, утврђене вредности 250.000,00 динара на дан 17.09.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 175.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:48:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25233
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК А352/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гардеробер, Телевизор, Плакар
  Опис предмета продаје: Гардеробер браон боје -4 дела, Телевизор simens стари модел, Плакар иверица Форма идеале
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:47:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25232
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 79/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна покрајина Војводина, 21000 НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке ,,ИМТ“ тип ,,560“
  Опис предмета продаје: Трактор марке ,,ИМТ“ тип ,,560“, полован, 1986. годиште, црвене боје, утврђене вредности 30.000,00 динара на дан 08.08.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 21.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25231
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 13:30 часови
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК А530/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, ТВ комода, Веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор ELIN екран 90, ТВ Комода иверица стакло бело браон боје, Веш машина ГОРЕЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:43:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25230
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 341/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 153/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Антић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: пашњак 3. класе који се налази на катастарској парцели број 3989/2, Лист непокретности број 1193 КО Свилеува
  Процењена вредност предмета продаје: 282.062,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 197.443,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25228
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-329/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.288/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Влачић, Београд - Земун
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума и парцеле
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:39:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25227
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 13;30 часова
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 628/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кихињски елементи, Гардеробер, Замрзивач, Веш машина, сет двосед и фотеља
  Опис предмета продаје: Кухињски елементи иверица стакло беж и црна боја, горњи и доњи део, Гардеробер иверица натур беж браон боја са клизним механизмом од алуминијума, Замрзивач Горење сандучар, Веш машина Кончар дигитална, Сет двосед и фотеља еко кожа /дрво
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:38:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25226
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 13;30 часова
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 628/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кихињски елементи, Гардеробер, Замрзивач, Веш машина, сет двосед и фотеља
  Опис предмета продаје: Кухињски елементи иверица стакло беж и црна боја, горњи и доњи део, Гардеробер иверица натур беж браон боја са клизним механизмом од алуминијума, Замрзивач Горење сандучар, Веш машина Кончар дигитална, Сет двосед и фотеља еко кожа /дрво
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:38:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25225
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 131/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 176/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мира Подунавац и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 708.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:36:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 25224
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и а89/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Мрвић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: 9.603.520,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.722.464,56 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:27:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25223
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета: ИИ 2159/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 30/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство финансија -Управа Царина -Царинарница Кладово
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке Ford , тип КА , сива металик боја, регистарских ознака KŠ 064VŠ
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:21:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25222
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета: ИИ 212/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за судове, Кухињски елементи, ТВ Комода, Телевизор, Двосед, тросед, Фотеља
  Опис предмета продаје: Машина за судове vox, Кухињски елементи иверица, беле боје, ТВ Комода иверица беле боје, Телевизор Samsung, стари модел, двосед еко кожа бела боја, тросед екокожа бела боја, Фотеља екокожа бела боја
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 11:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25221
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1743/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрљача, Телевизор, ТВ комода, Кухињски елементи, Ципелар, Кухињски елементи, мали гардеробер, Комода
  Опис предмета продаје: Прикључна машина дрљача, Телевизор марке Samsung стари модел, кухињски елементи иверица натур боја, ципелар беж боја иверца, Кухињски елементи иверица, Мали гардеробер иверица беж боје, Комода иверица фурнир стакло
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности од сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-31 10:51:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25220
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 7/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са земљиштем под зградом,земљиштем уз зграду и њива 2. класе, све уписано у Лист непокретности број 3016 КО Богатић
  Процењена вредност предмета продаје: 2.894.188,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.025.932,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767