ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 14:14:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23890
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.388/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај
  Опис предмета продаје: клима уређај, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 14:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23889
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ-146/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 128/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о продаји непокретности
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.982.910,00 динара до 2.534.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.388.037,00 динара до 1.773.884,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:37:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23888
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 247/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 297/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 768.274,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 384.137,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:29:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23887
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12ž
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-113/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-64/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Swisslion" ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, замрзивач, вертикални замрзивач, сто и четири столице, орман, замрзивач, вертикална
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 7.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 15.000,00 динара, 40.000,00 динара, 20.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 23886
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И.174/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.165/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:06:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 23885
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.Ив.111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.166/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје описана у закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности предмета продаје наведена у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:04:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 23884
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-250/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И.В - 279/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD MB 17324918 , PIB 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. КП. 5966 , КО КОПРИВНИЦА , њива 6. класе уписане у Л.Н. 4 КО Копривница процењене вредности на износ од 14.260,00 динара 2.КП. 8085/2, КО КОПРИВНИЦА , која обухвата земљуште под објектом , земљиште уз објекат и њиву 2. класе уписане у Л.Н. 4 КО Копривница процењене вредности на износ од 66.347,00 динара 3.КП. 9176 , КО КОПРИВНИЦА ,која обухвата земљиште под објектом , земљиште уз објекат и њиву 2. класе уписане у Л.Н. 4 КО Копривница процењене вредности на износ од 37.364,00 д
  Процењена вредност предмета продаје: 117.671,00
  Почетна цена предмета продаје: 82.369,70


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 11:13:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23883
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-21/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кауч, фрижидер, електрични шпорет
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 10:51:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23882
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 150/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-597/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елзин Ницевић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 10:48:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23881
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Иив-24/2019 од 22.01.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-63/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5257 Ко Зрењанин 1 Број парцеле 3074 брзг 1 породичн
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5257 Ко Зрењанин 1 Број парцеле 3074 брзг 1 породична стамебна зграда и брзг 2 помоћна зграда све пр 1 Орлова 12 Све приватна својина Ивана Јовићевић Секулић, Зрењанин, ул. Орлова бр. 12, ЈМБГ 2702976805048 обим удела 1/1 На непокретности постоји уписано заложно право у корист Паунов Радован из Зрењанина решење број и 1319/08 од дана 06.10.2008 године на износ од 3.000,00 еура. Странке су сагласно одредиле цену у износу од 45.000,00 еура у динарск
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 еура


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 10:41:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23880
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-146/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-297/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banka po[tanska [tedionica
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ „Samsung“ LCD 100 цм, 2. Угаона гарнитура сиво црне боје штоф 3. ТВ „Samsung“ LCD 80 цм, неиспр
  Опис предмета продаје: ТВ „Samsung“ LCD 100 цм, 2. Угаона гарнитура сиво црне боје штоф 3. ТВ „Samsung“ LCD 80 цм, неисправан,
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 10:22:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23879
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2276/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-966/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Костић и Небојша Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и четири столице, тракторска прскалица, тракторски растурач за ђубре, тракторск
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 35.000,00 динара, 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од износа у Закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 10:10:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23878
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-391/2018 од 27.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 217/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Деспот Бељин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: куће
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 17839 КО Зрењанин 1 Број парцеле 3239 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2,3,4 помоћне зграде све пр 1 улица Цара Душана 49 са правом коришћења на парцели 3239 брзг 1,2,3,4 градско грађевинско земљиште укупне површине 10а17м2 власништво извршног дужника у износу од 8.295.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 8.295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 09:49:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23877
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-2749/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1045/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: реални део са обимом удела од 376/1502 њиве 2. класе, површине 1502m2, на парцели бр. 87/1, уписане у ЛН 620, КО БАТУШИНАЦ, врста земљишта- пољопривредно земљиште, у приватној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 30.080,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.056,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 09:47:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23876
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-2749/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1045/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: реални део са обимом удела од 375/1502 њиве 2. класе, површине 1502m2, на парцели бр. 87/1, уписане у ЛН 620, КО БАТУШИНАЦ, врста земљишта- пољопривредно земљиште, у приватној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-02 08:56:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23875
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 141/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.630.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.141.017,50 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-31 14:38:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23874
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 1384/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно стамбено предузеће "Крагујевац"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: комода, трпезаријски сто, четири трпезаријске столице
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-31 14:34:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23873
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 560/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: „ZASTAVA“, тип „YUGO“, регистарских ознака KG – 035-PC, регистровано до 20.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-31 14:32:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23872
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 557/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, две комоде, машина за веш, монитор, радни сто
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.900,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-31 14:28:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23871
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 5263/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1046/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: „PEUGEOT“, регистарских ознака KG 150-BZ, модел „BOXER“, број шасије VF3232J5216005984, година производње 2003. године
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767