ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 16:35:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28853
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ивањица,Милојице Николића 79
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-29/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK " AD
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 16:26:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 28852
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Ивањица,Браће Кушића 14
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-197/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНА ЗА ИЗРАДУ КЕСА "EXTRUDER GM -3, 15,2 KW " и покретне ствари у кући
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 15:54:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28851
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 59/17 (П.1090/15)
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, браон боје, материјал еко кожа 2. Телевизор марке LG новије производње, дијагон
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, браон боје, материјал еко кожа 2. Телевизор марке LG новије производње, дијагонала 100 цм 3. Полица за телевизор, црне боје, материјал медијапан 4. Собни сточић дрвени, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 50.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.630,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 15:51:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28850
  Датум продаје: 2020-06-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-364-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV “Sony” 43 Веш машина “Fox” Клуб сто Радио са касетофоном “Universum”
  Опис предмета продаје: TV “Sony” 43 Веш машина “Fox” Клуб сто Радио са касетофоном “Universum”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 5.000,00 8.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 2.500,00 4.000,00 2.000,00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2020-05-25 15:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 28849
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: ИИВ922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.20/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила, опасан отпад - отпадна возила и отпадни ауто делови (метал, челик, прохром, алуминијум), нео
  Опис предмета продаје: Возила, опасан отпад - отпадна возила и отпадни ауто делови (метал, челик, прохром, алуминијум), неопасан отпад - мешани ауто отпад (ентеријер возила, пластични и гумени отпад),мешани електронски и електрични отпад
  Процењена вредност предмета продаје: 322.536,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 460.767,06 динара  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 15:09:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28848
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 Ии 20/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовановић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, браон сиве боје 2. Телевизор марке SAMSUNG LCD, дијагонал
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, браон сиве боје 2. Телевизор марке SAMSUNG LCD, дијагонала 80 цм, исправан у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 30.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.490,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 14:24:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28847
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И 3/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 176/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 53000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 37100 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 14:03:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28846
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.86/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 446/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радиша Драгојевић, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Седам радних столова 2 Петнаест столица 3. Две ТА пећи 4. Штампач ХЛ 2130 5. Два клима уређаја
  Опис предмета продаје: 1.Седам радних столова 2 Петнаест столица 3. Две ТА пећи 4. Штампач ХЛ 2130 5. Два клима уређаја марке Vox 6. Две пластичне канте за смеће
  Процењена вредност предмета продаје: 43.576,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.503,20


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 13:27:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28845
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 98/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке LG, LCD, дијагонала 100 цм
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке LG, LCD, дијагонала 100 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 17.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.850,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 13:22:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 28844
  Датум продаје: 2020-06-24
  Време продаје: 12:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 410/16
  Број предмета јавног извршитеља: IIv br. 475/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZAJEDNICKO PREDUZECE DOO, Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 123.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 86.450,00


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 13:13:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 28843
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-231/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-59/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан 56м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.094.180,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.465.926,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 13:07:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28842
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: I2 И Ив-346/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 171/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 13:02:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28840
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1. И Ив-146/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 54/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VTG COMPANY" ДОО СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 50.000,00 динара до 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 12:56:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28838
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.Ив.34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРСЕНОВИЋ ШАБАЦ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: кат. парцела 894, 895, 902 уписане у лист непокретности број 39 КО Јамена
  Процењена вредност предмета продаје: од 77.512,13 динара до 1.818.315,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00 Еура


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 12:53:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 28837
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља на адрес Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-95/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 42/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОСМАН ДОО ГУНАРОШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.500,00 до 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 12:03:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28836
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Ии 49/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 65/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Николић, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Циркулар старије производње око 35 година старости у исправном стању 2.Мешалица за бетон са мотор
  Опис предмета продаје: 1. Циркулар старије производње око 35 година старости у исправном стању 2.Мешалица за бетон са мотором, у исправном стању 3.Дрљача трокрилна, старија производња 4.Прскалица тракторска, плаве боје, произвођач Морава
  Процењена вредност предмета продаје: 88.232,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.116,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 11:36:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 28834
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, ул. Стевана Шупљикца број 99/1
  Пословни број судског предмета: ИИ. бр. 99/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-115/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛОПРОДАЈА ДОО У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Улт, булдожер, додавач глине, трактор, багер, 3 камиона Фап;
  Опис предмета продаје: Улт, булдожер, додавач глине, трактор, багер, 3 камиона Фап;
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00рсд; 350.000,00рсд; 180.000,00рсд; 75,000,00рсд; 710.000,00рсд; 180.000,00рсд; 120.000,00рсд; 110.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 91,000,00рсд; 245.000,00рсд; 126.000,00рсд; 52.500,00рсд; 497.000,00рсд; 126.000,00рсд; 84.000,00рсд; 77.000,00рсд;


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 10:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 28833
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 290/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасна Витомиров
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2788 К.О. Башаид
  Процењена вредност предмета продаје: 1.125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 787.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-25 10:36:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28832
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Су 43-95/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Петровцу на Млави, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Приколица за ђубриво, црвене боје, без ознаке
  Опис предмета продаје: 1. Приколица за ђубриво, црвене боје, без ознаке
  Процењена вредност предмета продаје: 27.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.600,00


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2020-05-25 10:27:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 28831
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Карађорђева 111/2 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.186-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.73/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Решо, 2. Усисивач марке Vox
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 3.000,00, 2. 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 1.500,00, 2. 1.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767