ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1690 активних, од укупно 22699 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 08:41:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23915
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4Ии бр. 722/17 од 30.08.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-563/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 1757, шума 6. класе, катастарска парцела 1749 њива 6 класе, уписано у лн 75 КО Румска
  Процењена вредност предмета продаје: 462.348,25 динра
  Почетна цена предмета продаје: 23.14,13


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 11:30:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23914
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-57/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретна ствар описана у Закљукчу о другој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 97.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.500,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 15:00:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 23913
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 2Ии-472/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 92/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ливика Стојан
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле
  Опис предмета продаје: Парцела кат. бр. 168, у потесу Село површине од 01ар и 82м2. Парцела кат. бр. 168 у потесу Село површине 05ар и 37м2, Парцела 168 њива 2 класе у потесу Село, пвршине од 10ари.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.294.703,47 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 647.351,73 рсд


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 14:11:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23912
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-10176/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1263/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катарина Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Пекарска уградна пећ
  Процењена вредност предмета продаје: 238.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-04 11:31:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23911
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 55/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ожеговић Љубинка
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа са двориштем
  Опис предмета продаје: породична кућа са двориштем
  Процењена вредност предмета продаје: 4.268.751,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.988.125,70


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 13:16:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23910
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-175/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-160/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, фрижидер, орман, сто и три столице, музички стуб, мобилни телефон
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 10:42:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 23909
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: IIv.311/2016
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.610/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 din.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 13:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23908
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-136/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А204/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа " Ђулићи " Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, сто и две столице, фрижидер, замрзивач
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 15:16:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23907
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1519/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1085/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Динић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, Бојлер, Веш машина, Замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара 7.500,00 динара 10.000,00 динара 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара 3.750,00 динара 5.000,00 динара 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 08:25:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 23906
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: I.I-139/2016
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД А.Д.О
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 139.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 97.300,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 12:54:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 23905
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.И. 866/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Веселиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај из куће
  Процењена вредност предмета продаје: 104.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-09-03 12:46:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23904
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 1559-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 119-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Перић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан, Алмашка 10, Нови Сад
  Опис предмета продаје: двособан стан, Алмашка 10, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 6.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.837.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 13:21:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23903
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-130/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А187/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа " Ђулићи " Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ом.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сто и две столице, кауч, орман, телевизор
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 12:51:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 23902
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: 615/2009
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 350/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Поповић Србољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја пољопривредних парцела
  Процењена вредност предмета продаје: 1.094.147,25
  Почетна цена предмета продаје: 328.244,17


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 15:22:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23901
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-599/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 931/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Голуб Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Усисивач ELIN 1600W, плаве боје, непознате године производње Замрзивач, непознат произвођач, беле боје, непознате године производње Фрижидер- OBODIN, беле боје, непознате године производње Телевизор CRT SCHNEIDER, црне боје, непознате године производње Шпорет ALFA PLAM, беле боје, непознате године производње Веш машина BEKO, беле боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара 10.000,00 динара 5.000,00 динара 1.500,00 динара 15.000,00 динара 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара 5.000,00 динара 2.500,00 динара 750,00 динара 7.500,00 динара 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-03 13:41:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23900
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 5 ИИв 361/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 196.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 11:01:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23899
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИв-1673/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-613/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO RAJK PROMET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај, марке GENERAL (12-ица), са спољном и унутрашњом јединицом, Бaштенски сто (израђен од пластике) зелене боје, Пластичне столице зелене боје (4 комада), Радни сто, Столица за радни сто, Сто трпезаријски, Столице за трпезарјски сто, Ормар са гардеробером, Радни (компјутерски) сто, Столица канцеларијска, Штампач, марке HPOFFICEJET L7480 ALL-IN-ONE, Клима уређај марке GENERAL (12-ица), спољна и унутрашња јединица, Подностојећа лампа, Бокс врећа (црне боје), Монтажне полице, комада 6...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 10:58:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23898
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИв 28/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALEKSANDRIJA GRADNJA DOO TEMERIN
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: FORD FOCUS; Пумпа за воду; Круњач; Пуромат; мотоцикл ТОМОС; резервоар; косилица за траву; два говеда
  Опис предмета продаје: FORD FOCUS, металик светло - сиве боје, караван, рег.ознака ZR075-OE; Пумпа за воду, 1ком; Круњач, 1ком; Пуромат плаве боје "АЛТО", 1ком; мотоцикл ТОМОС аутоматик, црвене боје, нерегистрован, 1 ком; пластични армирани резервоар од 1000 литара, 1 ком; косилица за траву, наранџасте боје, 1 ком; говедо рег.бр. РС 7186024465 и говедо рег.бр. РС 7116024464
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 550.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 275.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-04 15:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23897
  Датум продаје: 2019-10-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-22174/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентина Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 8 дана од дана објављивања овог закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су послате путем поште, препорученом пошиљком, најкасније до дана 12.10.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 12.10.2019. године до 15:00 часова.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 14:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23896
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-5474/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2391/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАНИЈЕЛ НИКОЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 26.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.950.00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767