ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-05-11 12:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 27601
  Датум продаје: 2020-05-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.261/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 843/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга са земљиштем
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 142.115.483,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 71.057.741,50 дин.


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 18:50:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 27598
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 21ИИ-22/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. КП.бр.749, КО Подгорац 1 , ливада 5. класе површине 20 а 68 м2 процењене вредности 17.017,00 динара 2. КП.бр. 791, КО Подгорац 1 , њива 7. класе површине 22 а 42 м2 процењене вредности 18.499,00 динара 3. КП.бр. 793, КО Подгорац 1 , њива 7. класе површине 25а 1 м2 процењене вредности 20.581,00 динара 4. КП.бр. 5155, КО Подгорац 1 , шума 5. класе површине 4 ха 59 а 09 м2 , лист непокретности 1645, РГЗ СКН Бољевац процењене вредности 770.436,00 динара 5. КП.бр. 6308/1, КО Подгорац 2 , пашњак 3.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.094.141,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 547.070,5


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 15:11:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 27551
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: И.Ив-307/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 166.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 83.250,00 динара  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 13:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 27538
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Бисерке Тошовић, ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета: 1ИИв-987/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сељадин Шаћировић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више у закључку
  Опис предмета продаје: Више у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Више у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Више у закључку  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-06-01 12:44:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 27529
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 515/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПИЈАЦА КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ОРМАР, 2.ВЕШ МАШИНА МАРКЕ GORENJE, 3. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ NORTH, 4. KОМПИЈУТЕР МАРКЕ MS, 5. УГон Грнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000, 00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-06-01 09:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 27518
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИв 822/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 58/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 12 ком
  Опис предмета продаје: Комплет кухиња, сто, столице, кауч, тв
  Процењена вредност предмета продаје: 48.900,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 24.450,00 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-06-03 08:02:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27490
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 8252-193/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 244/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: мотокултиватор неисправан
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:45:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 27477
  Датум продаје: 2020-06-15
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: И.И. 8443/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.3978/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-05-15 12:11:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27471
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 400/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "ПАН-ГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 15:55:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 27465
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 835/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 107/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕНЕН ДОО Ченеј
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинске парцеле у Сурчину, у близини аеродрома
  Опис предмета продаје: Продају се три парцеле - земљиште у грађевинском подручју, које се налазе у Сурчину у непосредној близини аеродрома "Никола Тесла"..
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност све три парцеле 121.068.362,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 14:46:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27461
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 661/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 311/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милко Чоловић
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FIAT, модел PANDA, регистарске ознаке PP 023-NU.
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 135.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 14:49:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27459
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 78/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Нада Конатар
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке VOLKSWAGEN, модел GOLF 3, година производње 1995., број шасије: WVWZZZ1HZNW236571, број мотора: AAZ084202.
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 11:28:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27458
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 908/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 740/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гвоздимир Градинчевић ПР, СЗР "ФОТО ВИДЕО ФЛЕШ"
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 11:26:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27457
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 10/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 35/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тања Рољевић ПР, поправка накита и сатова "TITANY KONCEPT", Нова Варош
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 26.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 11:32:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27455
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 289/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 455/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Дунав осигурање" АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 2.093.362,75
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности
  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-02 08:28:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Моше Пијаде 8/3
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 27437
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Моше Пијаде бр.8/3
  Пословни број судског предмета: Ии 5918/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2343/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица (Боривоје) Бржогић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у Закључку о другој јавној продаји покретних ствари И.И-2343/2018 од 01.06.2020.год.
  Процењена вредност предмета продаје: 142.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.000 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-05-19 09:24:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 27418
  Датум продаје: 2020-06-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 1287/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 820/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vojvodjanska banka ad Novi Sad, Трг Слободе бр.5, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Сомбору у улици Проте Матеје бр. 10
  Опис предмета продаје: Двособан стан, бр. 26/26 површине 60 м2, који се налази на мансарди стамбене зграде за колективно у ул. Проте Матеје Ненадовића бр. 10, саграђен на кат. Парцели бр. 7985/1 уписан у лист непокретности бр. 9724 КО Сомбор 1
  Процењена вредност предмета продаје: 2.705.069,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.893,548,37 динара  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 12:12:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 27415
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 10 ии 365/19
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 196-19-2
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор пословних услуга-локал, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л, на високом приземљу Стамбене зграде за колективно становање бр. зг. 1, површине 12м2, -пословни простор пословних услуга-локал- I Ниво, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л1, првом спрату стамбене зграде за колективно становање бр. зг. 1, површине 167м2 -пословни простор пословних услуга-локал- II Ниво, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л2, на другом спрату стамбене зграде за к
  Процењена вредност предмета продаје: пословни простор пословних услуга-локал, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л, на високом приземљу Стамбене зграде за колективно становање бр. зг. 1, површине 12м2, износ 12.300,00 евра -пословни простор пословних услуга-локал- I Ниво, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-05-18 12:23:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 27414
  Датум продаје: 2020-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 3 ии 365/19
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 196-19-1
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: удео 40/200 извршног дужника GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ARADINOVIĆ DOO, Београд, ул. ВИШЊИЧКА БР. 30, МБ 17490303, ПИБ 103034724 на њиви 2. класе, површине 1ха, 00а, 00м2, Потес или улица и кућни број: Малетинци, врста земљишта: пољопривредно земљиште које се налази у Добановци кат. парц. 4933/5, - удео 60/200 извршног дужника Александар Мирковић, Београд - Звездара, ул. Кулина Бана бр. 001/14, ЈМБГ 2312966792611 на њиви 2. класе, површине 1ха, 00а, 00м2, Потес или улица и кућни број: Малетинци, врс
  Процењена вредност предмета продаје: 752.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-05-21 11:56:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 27403
  Датум продаје: 2020-06-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-170/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767