ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1650 активних, од укупно 25425 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 15:21:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26786
  Датум продаје: 2020-02-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-700-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна “Candy” Телевизор Сто и 4 столице Орман
  Опис предмета продаје: Микроталасна “Candy” Телевизор Сто и 4 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-11 14:51:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26785
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3081/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 13:31:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 26784
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 83/181
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ 12/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР - Млекара "БИО - МЛЕКО" Тулово Николић Дејана ПР Тулово
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 14:46:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26782
  Датум продаје: 2020-02-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-987-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego” Сто и 4 столице Веш машина “Gorenje” Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fuego” Сто и 4 столице Веш машина “Gorenje” Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 4.000,00 9.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 2.000,00 4.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 14:22:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26781
  Датум продаје: 2020-02-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-625-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ “Siemens” Тv “Ansonic” Шпорет за кафу Соковник
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећ “Siemens” Тv “Ansonic” Шпорет за кафу Соковник
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 5.000,00 6.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 2.500,00 3.000,00 2.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 13:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26780
  Датум продаје: 2020-02-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-795-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет “Elegant” Усисивач “Vox” Тv “Grunding”
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “Elegant” Усисивач “Vox” Тv “Grunding”
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 10.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 7.000,00 4.200,00


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 13:47:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 26779
  Датум продаје: 2020-02-03
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 882/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии.599/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eпс Дистрибуција доо Београд
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнично возило
  Опис предмета продаје: VW polo 2002.
  Процењена вредност предмета продаје: 260000
  Почетна цена предмета продаје: 182000


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 13:32:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 26778
  Датум продаје: 2020-02-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Иив.бр.461/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-568/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "САМИКОМ" доо Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Апарат за варење са боцом ELEKTRA-BECKUM typ CO2-150/25 T, млин за круњење кукуруза
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара, 6.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 13:31:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26777
  Датум продаје: 2020-02-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-302/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ, Фрижидер “VENUS”, Телевизор “SAMSUNG”
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећ, Фрижидер “VENUS”, Телевизор “SAMSUNG”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 8.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00, 4.000,00 , 5.000,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 13:31:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 26776
  Датум продаје: 2020-02-03
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.И 116/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 150/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ајла Мујагић
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-11 09:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26775
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Милуна Ивановића бр. 2.
  Пословни број судског предмета: И.И 151/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломирка Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 423.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 211.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 12:49:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26774
  Датум продаје: 2020-02-07
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-784/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Toshiba” 51, DVD “ELTA”, Витрина, Кауч, Машина за веш “FAVORIT”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Toshiba” 51, DVD “ELTA”, Витрина, Кауч, Машина за веш “FAVORIT”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 1.000,00, 5.000,00, 5.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 500,00, 2.500,00, 2.500,00, 4.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 12:31:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 26773
  Датум продаје: 2020-02-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића број 3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-2386/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-844/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 09.01.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 172.837,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 86.418,50 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-02-12 08:01:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 26772
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1386/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП УЖИЦЕ РАЗВОЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. КОМОДА ЗА ТЕЛЕВИЗОР, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ SAMSUNG, 3.ВЕШ МАШИНА МАРКЕ WHIRPOOL AW 6416, 4. ТРОСЕД И ДВЕ ФОТЕЉЕ, 5. СТОЧИЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 12:03:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 26771
  Датум продаје: 2020-02-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии 219/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 402/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" а.д. Београд, Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 115ђ, МБ 06876366, ПИБ 100618836
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Преса за пресовање воћа, произвођач Enovitis d.o.o. модел тип : VSPX 120, година производње 2012.,
  Опис предмета продаје: 1.Преса за пресовање воћа, произвођач Enovitis d.o.o. модел тип : VSPX 120, година производње 2012., преса је исправна и у раду је,процењене вредности у износу од 85.206,00 динара 2. Сушара мини 600 кг, произвођач Иверак Ваљево, модел тип: 600, капацитета 600 кг, година производње 2012., процењене вредности у износу од 366.000,00 динара 3. Дупликатор мешалица Панд д.о.о. модел PS 300X, произвoдне ознаке 0281206 снаге 12 KW, година производње 2012., процењене вредности у износу од 299.640,00 д
  Процењена вредност предмета продаје: 1.888.638,00
  Почетна цена предмета продаје: 944.319,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-01-09 10:59:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 26769
  Датум продаје: 2020-02-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Стара Стругара бр. 8/32.
  Пословни број судског предмета: И.И 116/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 86/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 10:58:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 26768
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета: ИИ-58/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-157/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 10:54:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 26767
  Датум продаје: 2020-02-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића број 3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-661/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-211/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Братислав Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 09.01.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 10.000,00 динара, 25.000,00 динара, 12.000,00 динара, 15.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 12.500,00 динара, 6.000,00 динара, 7.500,00 динара, 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 10:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 26766
  Датум продаје: 2020-02-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-937/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман са огледалом, TV “GRUNDING”, Тостер
  Опис предмета продаје: Орман са огледалом, TV “GRUNDING”, Тостер
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 8.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00, 5.600,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 26765
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 1178/07
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 125/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Кораћ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 369.868,01
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767