ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 09:15:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 22059
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стева Видовића, Ваљево, ул. Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 1016/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 213/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD, Београд-Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр 115ђ МБ 06876366 ПИБ 100618836
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан у Ваљеву
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 2 у приземљу а који је уписан као посебан део зграде број 1 површине 52 м2 а уписан и ЛН бр 15257 КО Ваљево у приватној својини Влада Шипов са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност неппокретности која је предмет продаје износи 3.678.197,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 2.574.737,90 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 08:39:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22058
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ив 774/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROIZVODNO PREDUZEĆE SIMTIM DOO, VETERNIK,
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило Марка: PEUGEOT Тип: 307 2.0 HDI Бр шасије: VF33ARHYB83662531 Бр мотора: PSARHY10DYSG3023330 Рег ознака: ZR 123-VH Год производње: 2004 процењене вредности 300.000,00 динара 2. Хидраулична рука за подизање терета до 1500кг процењене вредности 180.000,00 динара 3. Тракторска даска за чишћење снега процењене вредности 120.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 15:34:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22057
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.889/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Favorit, регал браон боје, фрижидер Горење
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-07-11 12:02:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 22056
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-971/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1006/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 15:44:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 22055
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/5, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-209/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 245/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ћосић Исидор
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: пословни простор – локала бр. 11, корисне површине 20,00 м2, изграђеног у приземљу стамбено-пословне зграде (ПО+2Пр+5+Пк), зграде бр. 1, у Панчеву, у ул. Змај Јовина бр. 5, улаз 5Б, на кат.парцели 4251/1, у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1, све уписано у лист непокретности бр. 11748 КО Панчево
  Процењена вредност предмета продаје: 2.078.912,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.247.347,20


  Оглас поставио: Данка Станојевић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 16:12:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улцињска 13
  Е-маил адреса: izvrsiteljdankastanojevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0112131674
  ПИБ: 108297355
  Матични број: 63356204

  Број записа у бази: 22054
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Улцињска 13
  Пословни број судског предмета: И.И 33/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стамбена заједница Лазаревац, Предраг Госпавић, Даница Гајић, Томислав Молеровић, Ангелина Ћурчин
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: • евиденцијски број 19, стан број 10, корисне површине 44 m2, у улици Димитрија Туцовића бр. 4, у Лазаревцу, означене у Листу Непокретности 336 КО Лазаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 3.705.863,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.852.931,5  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 14:58:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22053
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: И.ив 5/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 14/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕГО СТАНИЋ ПРЕДРАГ И ДР. О.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ШЉИВОВИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за монтирање и демонтирање гума
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 165.200,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 14:48:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22052
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии. 430/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Дедијер
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о првој јавној продаји посл. бр. ИИ 58/2016А од 06.06.2019.
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. ИИ 58/2016А од 06.06.2019
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 14:47:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22051
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-293/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ЕИ Ниш 51”, Кауч, Сто и четири столице, Веш машина “indesit”, Ел. Шпорет “Слобода”, ТА пећ
  Опис предмета продаје: Телевизор ЕИ Ниш 51”, Кауч, Сто и четири столице, Веш машина “indesit”, Ел. Шпорет “Слобода”, ТА пећ “Препород”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 6.000,00, 10.000,00, 8.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00, 4.200,00, 7.000,00, 5.600,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 13:13:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22050
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-3887/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1597/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROGRESS PARTNERS INTERNATIONAL DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 37000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 18500 рсд


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-07-08 16:13:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 22049
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: И.И-18/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-19/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуро 07 доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: механичарска опрема - демонетрка HOFMANN
  Опис предмета продаје: механичарска опрема - демонетрка HOFMANN
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 14:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22048
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1383-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Замрзивач “Obodin” Сто и 2 столице Орман
  Опис предмета продаје: Кауч Замрзивач “Obodin” Сто и 2 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 9.000,00 3.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 4.500,00 1.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 14:41:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22045
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-1159/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-604/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Митић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 13:38:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22044
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: И.ив 823/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 390/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "МОРАВА ГАС" Д.О.О
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 924.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 13:06:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22043
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-183/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV-357/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Fond za Razvoj Republike Srbije, Nis
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ink jet color ploter SEIKO Color Painter 64s
  Опис предмета продаје: Ink jet color ploter SEIKO Color Painter 64s
  Процењена вредност предмета продаје: 792.960,00
  Почетна цена предмета продаје: 396.480,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 13:00:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22042
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 6ИИв-956/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-310/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОЈАН ДРАГОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДМЕТА ОД ПАПИРА И ТРГОВИНУ БОШКО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 44 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 482.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 337.610,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 10:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22041
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив -328/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 470/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 42000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 21000 рсд


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 12:12:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 22040
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб, спрат II, стан 8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 198/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 164/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијска столица, сто,монитор,ормар,креденац,кауч,штампач, кућиште,столице,сто
  Опис предмета продаје: - канцеларијска столица сиве боје, р.бр. 000421- чија процењена вредност на дан пописа 31.01.2019. године износи 2.000,00 динара, - радни сто крем боје, р.бр. 000422- чија процењена вредност на дан пописа 31.01.2019. године износи 4.000,00 динара, - монитор „SAMSUNG 753S“, р.бр. 000423- чија процењена вредност на дан пописа 31.01.2019. године износи 1.000,00 динара - ормар са клизним вратима смеђе боје, р.бр. 000424- чија процењена вредност на дан пописа 31.01.2019. године износи 5.000,00 динар
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: -за канцеларијску столицу сиве боје, р.бр. 000421- 1.000,00 динара, -за радни сто крем боје, р.бр. 000422- 2.000,00 динара, -за монитор „SAMSUNG 753S“, р.бр. 000423- 500,00 динара, -за ормар са клизним вратима смеђе боје, р.бр. 000424- 2.500,00 динара, -за креденац са стакленом витрином смеђе боје,


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 12:10:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 22039
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 121/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 121/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Министарство пољопривреде и шумарства
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 11:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 22038
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 2 И.Ив 1692/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 486/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 4-те класе
  Опис предмета продаје: Шума 4-те класе,38а 84м2,катастарска парцела бр.3055
  Процењена вредност предмета продаје: 99.007,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.503,74 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767