ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1604 активних, од укупно 21560 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-05 11:19:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22687
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-322/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревоз Горњи Милановац АД, Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића 26, МБ 07183062, ПИБ 100886009
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за шивење
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:54:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22686
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ODS Eps Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура лежај, браон боје штоф, старости око 4 године, 2. Фотеља браон боје кожна старо
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура лежај, браон боје штоф, старости око 4 године, 2. Фотеља браон боје кожна старости око 20 година, 3. Двосед кожни браон боје старости око 20 година, 4. Собни сточић браон боје дрвен, 5. Клима уређај „LG“ деветка, старости око 15 година,
  Процењена вредност предмета продаје: 37.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:23:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22684
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 368/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,VOX“, полован, црне боје, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 27.02.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 5.000,00 динара. 2. ТВ комода, дрвена, половна, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 27.02.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.500,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22683
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 271/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Сто, стакло- прохром, полован, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 22.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 5.000,00 динара. 2. Клима уређај марке ,,Gree“, половна беле боје, утврђене вредности 15.000,00 динара на дан 22.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 7.500,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:12:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22682
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ПМВ марке ,,Ford“ ТИП ,,Fiesta“
  Опис предмета продаје: 1. ПМВ марке ,,Ford“ ТИП ,,Fiesta“ reg. ozn. BG937-CX, полован, плаве боје, утврђене вредности 30.000,00 динара на дан 21.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 15.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:08:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 22681
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 44/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БИРАЧ ЗОРАНА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 24/7 идеалних делова постојеће породичне стамбене зграде 86м2 на Вождовацу, Београд
  Опис предмета продаје: 24/7 идеалних делова постојеће породичне стамбене зграде кућни број 16 ( катастарски број 1 ) у виђеним габаритима спратности Пр, меродавне укупно нето површине 86 м2, са несметаним прилазом и заједничким правом својине на лицу места опредељеног дела земљишта на катастарској парцели број 2038 КО Вождовац у површини од цца 307 м2, све у улици Војводе Пријезде, општина Вождовац.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.894.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.725.800,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 10:08:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22680
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 67/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ПМВ марке ,,FIAT” тип ,,PUNTO“; 2. Прскалица ношена
  Опис предмета продаје: 1. ПМВ марке ,,FIAT” тип ,,PUNTO“ reg. Ozn RU052-TI, полован, сиве боје, утврђене вредности 100.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 50.000,00 динара. 2. Прскалица ношена, запремине 400 литара, жуто-црвене боје, утврђене вредности 30.000,00 динара на дан 24.05.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 15.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 100.000,00 динара; 2) 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 50.000,00 динара; 2) 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:51:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22679
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 131/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕО-ЛЕГАЛ д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 (пет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:44:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22678
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-330/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "РМ Мика Алас" ДОО, Београд,
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура беж боје штоф, 2. Фотеља беж боје штоф, 3. ТВ „Hannspree“ LCD 100cm,
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура беж боје штоф, 2. Фотеља беж боје штоф, 3. ТВ „Hannspree“ LCD 100cm,
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 09:18:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22677
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 671/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 722/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ФАСИЛ" ДОО из Ариља
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 13:28:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22676
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ив 711/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1461/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ристановић ПР, СЗТР "Ристановић" Ужице
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 15:53:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22675
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 919/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 743/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јеротије Петровић, Радмила Ракић и Раденко Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 2.782.897,95
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 09:02:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22674
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: I-3 Ии-88/2019 од 20.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 86 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Глуховић, Палић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 3,4,5 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 6.131.705,61
  Почетна цена предмета продаје: 4.292.193,93


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:47:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22673
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 18/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 80/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРЈАНА МАЈКАНОВИЋ из Мале Врбице
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 530 са два објекта, К.О. Шид
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 530 са два објекта, К.О. Шид
  Процењена вредност предмета продаје: 5.304.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.712.828,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:16:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22672
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 138/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ ГРУЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 11.192.214,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.834.549,80 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:06:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22671
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 474/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.633,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.240.843,10 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-07-05 07:53:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22670
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИЛ. 560/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 16.541.616,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.579.131,20 динара  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-07-04 21:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 22668
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 296/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: „IMT“, тип „558“, број шасије 00606, регистарских ознака BIJELJINA 2214
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 165.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 15:44:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 22667
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии. 121/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VTG COMPANY" ДОО СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.И. 168/2018 од 04.07.2019.године
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о првој јавној продаји посл. бр. И.И. 168/2018 од 04.07.2019.године
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 15:22:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 22666
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4947/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-847/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Muschen Maik
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја 1/2 непокретности
  Опис предмета продаје: ½ идеалног дела стана бр. 2, површине 39 м2, у приземљу зграде број 12, улица Петра Кочића у Новом Саду, саграђене на парцели број 9125, уписане у ЛН број 18951 КО Нови Сад 1, На непокретности која је предмет продаје постоји установљено право доживотног плодоуживања у корист Кукор (Тома) Маргит, уписано 13.07.2015. године, те се, као лична службеност уписана у катастар непокретности пре најстаријег заложног права односно најстаријег решења о извршењу, не гаси након продаје непокретности у складу
  Процењена вредност предмета продаје: 992.745,94 динара
  Почетна цена предмета продаје: 694.922,16 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767