ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1117 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-03-03 14:56:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 27180
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-288/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27170
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И бр. 409/07
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-636/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД "Аутотранспорт" у стечају Краљево У стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 32.195,00 динара до 636.957,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.658,50 динара до 191.087,31 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-02-20 11:27:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 27168
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иИ2538/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 288/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грандић Светозар Чуруг, ул. Краља Петра Првог бб
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.175.271,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 822.689,70 динара  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 15:54:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27166
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК банка" ад Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пећ за савијање стакла "Електрон", екструдер "Graco", вертикална машина за обраду стакла "Glaston Bavelloni" ...
  Процењена вредност предмета продаје: 22.550.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.275.000,00 дин.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 09:48:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27160
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.371/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило BMW, без рег. ознака, беле боје
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило BMW, без рег. ознака, беле бојe
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 dinara


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 08:17:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27158
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-6266/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3170/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мартина Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-02-24 15:47:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 27143
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 748/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 313/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Тулић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву
  Опис предмета продаје: дворишни стан у центру панчева
  Процењена вредност предмета продаје: 1460943,00
  Почетна цена предмета продаје: 730471,50


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-01-24 14:58:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 27142
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 183/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 275/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Алмаши
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са околним земљиштем у Србобрану
  Опис предмета продаје: Породичну стамбена зграда, бр. зграде 1 пр. 1- земљиште под зградом објектом 1а 10м2, земљиште уз зграду-објекат површине 3 а 92 м2, у улици Иве Андрића бр. 6, све на парцели бр. 2284/12 КО Србобран укупне површине 5а 02м2 уписано у ЛН бр. 6604 КО Србобран.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.937.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.056.250,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 15:28:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27139
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИВ-178/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-59/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE STIGMA MASTER MARKET DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-02-29 09:17:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 27118
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-152/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 554/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке “SAMSUNG” сиве боје, непозната година производње Електрични шпорет марке "ARTHUR MARTIN”браон беле боје, непозната година производње Гардеробер, црне боје, непозната година производње Замрзивач, беле боје, непозната година производње Електрични шпорет, беле боје, непозната година производње Регал, браон боје, непозната година CRT телевизор марке “WEG” сиве боје, непозната година производње Радни сто црне боје, непозната година производње Веш машина марке “GORENJE” беле бој
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 диара 6.000,00 динара 10.000,00 динара 10.000,00 динара 2.000,00 динара 7.000,00 динара 4.000,00 динара 3.000,00 динара 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара 3.000,00 динара 5.000,00 динара 5.000,00 динара 1.000,00 динара 3.500,00 динара 2.000,00 динара 1.500,00 динара 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-02-29 09:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 27117
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-263/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за обављање комуналних делатности "Топлица" Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор “ELIN LED TV2” 32, црне боје, непознате године производње Машина за веш”BEKO WKL 1550.KB”беле боје, непознате године производње Гардеробер, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 10.000,00 динара 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара 5.000,00 динара 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-02-29 09:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 27116
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1641/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1062/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање GENERALI OSIGURANJE Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет марке “PERFEKT”, беле боје, непозната година производње Микроталасна марке “SIEMENS”, сиве боје, непозната година производње Гардеробер, бело црне боје, непознат произвођач и година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара 2.000,00 динара 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 динара 1.000,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-02-29 09:38:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 27115
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2112/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1517/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор марке “ELIT”, сиве боје, непозната година производње Моторна тестера марке”ROYAL KRAFT”тип RK-5200,црвене боје, непозната година производње Електрични шпорет”SEPPELFRICKE” беле боје, непозната година производње Кварцна пећ, браон боје, непозната година производње Витрина браон боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара 7.000,00 динара 5.000,00 динара 3.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара 3.500,00 динара 2.500,00 динара 1.500,00 динара 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-02-24 15:56:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 27111
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.ив 3/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AGROSTORY" ДОО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: две њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 755640
  Почетна цена предмета продаје: 377820


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:35:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 27100
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-9945/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1314/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:13:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 27097
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: иив-35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДЕ
  Опис предмета продаје: ЛИВАДЕ 5 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 488.435,50
  Почетна цена предмета продаје: 244.217,75


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-01-23 14:43:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 27096
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И 744-15
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 750-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit Bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште Њиве 1,2,3 класе на парцелама Ко Кљајићево и Телечка
  Опис предмета продаје: Детањније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.602.970,83 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.161.782,50 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 10:42:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 27093
  Датум продаје: 2020-03-24
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1IIv1047/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130IIv162/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ENERGOS DOO ORID
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku
  Процењена вредност предмета продаје: 1.642.500,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 1.149.750,00 dinara  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-03-03 16:01:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 27087
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-113/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип мобиле доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-24 12:54:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 27085
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 178/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.81/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 19 парцела њива, пољопредно земљиште - детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: 19 парцела њива, пољопредно земљиште - детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: детаљније у закључкуУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767