ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1899 активних, од укупно 24134 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-12-06 11:39:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 25421
  Датум продаје: 2019-12-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А199/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило RENAULT KANGOO, регистарских ознака SA016-ZY, беле боје
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило RENAULT KANGOO, регистарских ознака SA016-ZY, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 08:04:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141036
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 25420
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 235/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП ,,Крагујевац" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Циркулар хоризонтални ,,combo model 300"; брусилица, бимбало ,,BOSH"; хоризонтална брусилица ,,parks
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Циркулар хоризонтални ,,combo model 300" износ од 12.000,00 динара; брусилица, бимбало ,,BOSH" износ од 6.000,00 динара; хоризонтална брусилица ,,parkside" износ од 6.000,00 динара; бушилица ,,kradsman" износ од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Циркулар хоризонтални ,,combo model 300" износ од 7.200,00 динара; брусилица, бимбало ,,BOSH" износ од 3.600,00 динара; хоризонтална брусилица ,,parkside" износ од 3.600,00 динара; бушилица ,,kradsman" износ од 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-12-06 14:38:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25419
  Датум продаје: 2019-12-27
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии149/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 152/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛАФАРГЕ БЕОЧИНСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА ДОО, Беочин, ул. ТРГ БЕОЧИНСКЕ ФАБРИКЕ ЦЕМЕНТА 1 бр. 1, МБ 08028222, ПИБ 101938497
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: компресор, моторне тестере,хилт, штемалица.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-12-06 10:34:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25418
  Датум продаје: 2019-12-26
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 928/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 93/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Совиљ Сандра, Нови Сад, ул.Булевар Јаше Томића бр.24
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-11-07 15:56:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25417
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I.2574/2016
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.769/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило Zastava Rival, рег. ознаке NS 182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије ZCFC357010Z0116
  Опис предмета продаје: Теретно возило Zastava Rival, рег. ознаке NS 182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије ZCFC357010Z011691
  Процењена вредност предмета продаје: Теретно возило Zastava Rival, рег. ознаке NS 182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије ZCFC357010Z011691-70.836,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Теретно возило Zastava Rival, рег. ознаке NS 182-ČŠ, 1997. год. произв., број шасије ZCFC357010Z011691-42.501,60 динара динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 15:25:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 25416
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 486/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП РАЗВИТАК
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикл, Дворишна лежаљка
  Опис предмета продаје: Бицикл street bike, црне боје са наранџастом апликацијом, Дворишна лежаљка са механизмом ( за љуљање са надстрешницом)
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 15:24:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 25415
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв142/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв95/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно предузеће Симтим доо Ветерник
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: теретно возило марке MERCEDES BENZ типа 1844 L (ближи опис у закључку од 04.11.2019.)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.260.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:35:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 25414
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: 24иИВ.475/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-60/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ПРОДУКТ" ДОО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Елеватор за кукуруз - Прскалица за трактор - Брусилица 2 ком. - Компресор - Крупач - Стубна бушилица - Апарат за варење 2 ком. - Убодна тестера - Трактор рег.ознаке ZR 12427 - Мешане расе товне јунади 7 ком. - 6 ком. Holstein friesian товне јунади-
  Процењена вредност предмета продаје: 2.353.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.647.100,00


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-12-05 14:33:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 25412
  Датум продаје: 2019-12-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 1240/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 482/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Урош Панић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела породичне стамбне зграде, објекта број 1, спратности 1По+1Пр+1Сп
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела породичне стамбне зграде, објекта број 1, спратности 1По+1Пр+1Сп, у улици Боже Јанковића бр. 65, у Београду, на катастарској парцели 4489
  Процењена вредност предмета продаје: 10.802.704,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.401.352.32 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:18:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25411
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1029/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плакар за телевизор, TV “VOX”, Клима “Akan”, Веш машина “IBERNA”
  Опис предмета продаје: Плакар за телевизор, TV “VOX”, Клима “Akan”, Веш машина “IBERNA”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00, 10.000,00, 5.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00, 7.000,00, 3.500,00 , 4.900,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-12-06 14:23:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 25410
  Датум продаје: 2019-12-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 716/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 140/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање, Дирекција-РЈ Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш, машина за судове, гарнитура-тросед, двосед, фотеља, полица за телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 14:03:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25409
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 ИИ 375/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 425/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јоргованка Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тракторска приколица, двоосовинска, старост око 30 година са дрвеним страницама 2.Мешалица за бет
  Опис предмета продаје: 1.Тракторска приколица, двоосовинска, старост око 30 година са дрвеним страницама 2.Мешалица за бетон у исправном стању са електричним мотором
  Процењена вредност предмета продаје: 14300
  Почетна цена предмета продаје: 10010


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:59:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 25408
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ ПРИВРЕДНОГ СУДА И И 462/18
  Број предмета јавног извршитеља: И И 106/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор, број посебног дела 2, гараже, корисне повшине 1240 м2
  Опис предмета продаје: Пословни простор, број посебног дела 2, гараже, корисне повшине 1240 м2, КО НОВИ САД 2, ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 8398
  Процењена вредност предмета продаје: 24.686.262,81 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.280.383,27 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:48:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25407
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ђалинац
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-12-05 11:22:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25406
  Датум продаје: 2019-12-27
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.294/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А308/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.5262-земљиште под зградом-објектом површине 70м2, уписана у лист непокретности 23 КО Црни Врх, у приватној својини извршног дужника, обим удела 1/1, земљиште уз зграду-објекат површине 0.04,50 ха уписано у листу непокретности 23КО Црни Врх, у приватној својини извршног дужника, обим удела1/1, кп.5262 Зграда бр.1 -породична стамбена згада која лежи на кп.бр.5262 мзв ,,Село", број етажа ПР1, СП1, лист непокретности 23 Ко Црни врх, обим удела1/1, у приватној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 41.600 евра
  Почетна цена предмета продаје: 20.800 евра


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-12-04 14:59:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 25405
  Датум продаје: 2019-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ив 528/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 57/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИЋОКИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Тросед,двосед и фотеља, од плиша, окер боје , процењена вредност 35.000,00 динара, - TV
  Опис предмета продаје: - Тросед,двосед и фотеља, од плиша, окер боје , процењена вредност 35.000,00 динара, - TV LED модел FOX 40DLE172, процењена вредност 25.000,00 динара, -BEKO веш машина, модел 15080, процењена вредност 25.000,00 динара, -Комплет кухиња, горњи и доњи елементи, са судопером, материјал оплемењена иверица, димензија доњих елемената 200цм х 60 цм х 80цм, димензија горњих елемената, 200 цм х 30цм х 60цм, процењена вредност 20.000,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:31:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25404
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-92-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Toshiba” Замрзивач “Gorenje” Кауч Веш машина “Favorit”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Toshiba” Замрзивач “Gorenje” Кауч Веш машина “Favorit”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 8.000,00 6.000,00 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 5.600,00 4.200,00 8.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:27:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25403
  Датум продаје: 2019-11-30
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.90/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.110/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад АДО
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плуг двобразни ИМТ 755-1ком, Грапа Oltos-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 13:17:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 25402
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 1129/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 211/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Сбербанк Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, лед тв хисенсе, лед тв самсунг,тросед двосед и фотеља, угаона гарнитура клуб сто, сто за рачунар
  Процењена вредност предмета продаје: 181.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 126.700,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-12-09 11:48:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 25401
  Датум продаје: 2020-01-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6 Ии бр. 119/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање Триглав осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/3 на породично стамбеној згради и помоћној згради, катастарска парцела број 7/1, Лист непокретности број 310 КО Владимирци
  Процењена вредност предмета продаје: 758.054,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 530.638,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767