ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 13:32:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23291
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-72-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-346/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Парфекс доо Чачак
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 09:15:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23289
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 164/03
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРБЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор у приземљу који је се налаи у стамбено пословној згради која је саграђена на кат. парцели 401/2 К.О. Јазак
  Процењена вредност предмета продаје: 3.729.672,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.237.803,29 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 08:53:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23288
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владислав Божин
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 4.119.755,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.471.853,3 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-02 08:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23287
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 59/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће"Електропривреда Србије"Београд-Београд-Стари Град(огранак Технички центар Крагујевац)
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 17:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23286
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ии-218/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-58/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станија Добројевић, Сани Добројевић, Славица Добројевић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00 дин


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-08-02 08:11:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 23285
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-62/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-140/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД СТАРИ ГРАД ЧАЧАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 10:15:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 23284
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра
  Пословни број судског предмета: ИИ 1428/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3830/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 430.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 129.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 09:27:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23281
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1665/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"Крагујевац,
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:04:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23280
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 123/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија"а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-01 14:29:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23279
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 581-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 67-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дневна соба, телевизор, двосед, фотеља, тросед, трпезаријски сто, трпезаријске столице, клима, микро
  Опис предмета продаје: дневна соба, телевизор, двосед, фотеља, тросед, трпезаријски сто, трпезаријске столице, клима, микроталасна
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара, 15.000,00 дин, 15.000,00 дин, 10.000,00 дин, 20.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара, 7.500,00 дин, 7.500,00 дин, 5.000,00 дин, 10.000,00 дин, 10.000,00 дин, 2.000,00 дин, 5.000,00 дин.2.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 14:23:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23278
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-26-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-33/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕНОР БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухиња, замрзивач горење, кауч, телевизор"Philips"
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима: 9.000,00; 10.000,00; 6.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: у динараима: 4.500,00; 5.000,00; 6.000,00; 5.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 14:00:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23277
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 202/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 202/1/
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Министарство пољопривреде и шумарства
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 13:41:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23276
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ии 201/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 201/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-09-10 12:22:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 23275
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 10:08:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 23273
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-96/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-172/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Станојевић Адашевци
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 967 К.О. Адашевци, парцела број 2278/2 ШАРКУДИН, њива 4. класе, површине 59а 50м2, пољопривредно земљиште, у власништву извршног дужника у 1/1 дела приватне својине
  Процењена вредност предмета продаје: 675.296,06 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 337.648,03 ДИН.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 11:42:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23272
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2409/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 825/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TRACE PZP VRANJE" d.o.o. Vranje
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Стан површине 68 m2 са земљиштем под зградом и уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 1.889.961,30
  Почетна цена предмета продаје: 1.322.972,91


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 11:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 23271
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-25/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-89/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анка Мајер, Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ И ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: Сувласничке непокретности које су предмет деобе, уписане у лист непокретности број 4699 К.О. Шид и то парц.бр. 946/4 коју чине земљиште под зградом-објектом површине 96м2, земљиште уз зграду - објекат површине3а 98м2, укупне површине 4а 94м2, породична стамбена зграда, број зграде 1, број етажа проземље, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 87, које некретнине су сувласништво извршног повериоца Мајер Анке и извршног дужника Мајер Јанка, сваког у од по 1/2 дела права својине
  Процењена вредност предмета продаје: 2.438.713,60 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: 1.219.356,80 ДИН.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 11:38:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23270
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 Ии-36/2019 од 27.02.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-102/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO,
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, ул. Светозара Марковића 81, број етажа ПР, к.п. бр 4622,л.н. бр. 9323 КО Бечеј Помоћна зграда број 2, ул. Светозара Марковића 81, број етажа ПР, к.п. бр. 4622, л.н. бр. 9323 КО Бечеј Процењене вредности 2.370.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.370.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 14:40:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 23269
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив-489/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-462/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FОND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Индиректни корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-возило
  Опис предмета продаје: путничко возило марке FIAT, типа PUNTO 1.9, година производње 2002, број шасије ZFA18800000459130, 1910 CM3, 44 kw
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-01 11:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23268
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 1559/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 119/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Перић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан, Алмашка 10, Нови Сад
  Опис предмета продаје: двособан стан, Алмашка 10, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 6.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.837.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767