ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1471 активних, од укупно 29080 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-09-19 08:41:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 30781
  Датум продаје: 2020-10-08
  Време продаје: 9-13ч
  Место продаје: портал е аукција
  Пословни број судског предмета: И.И.949/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1023/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јокић Драгана и ХИДРОТЕРМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.6656/1 бр зграде 1, породична стамбена зграда у Књажевцу, етажа ПР-1,СП-1, површине 0.1,04ха, у приватној својини извршног дужника, обим удела 1/1 итд.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.244.601,90
  Почетна цена предмета продаје: 2.122.300,95


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-08-15 08:32:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 30780
  Датум продаје: 2020-09-07
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.6/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.61/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђурић Божидар и Ђурић Владица
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.7663/7 бр.зграде 1,број улаза 1. једнособан стан у Кални, други спрат, површине 41м2, у проватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1 итд
  Процењена вредност предмета продаје: 928.754,02
  Почетна цена предмета продаје: 650.127,81


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-09-18 12:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 30779
  Датум продаје: 2020-10-06
  Време продаје: 09.15
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.593/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG -1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-09-09 12:53:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 30778
  Датум продаје: 2020-09-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.186/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV SONY-1 ком,веш машина HAIER -1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-09-18 12:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 30777
  Датум продаје: 2020-10-06
  Време продаје: 11.15
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.537/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, комода за тв-1ком, плакар гардеробер-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 16:53:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 30776
  Датум продаје: 2020-09-09
  Време продаје: 15 h
  Место продаје: Чачак,Атеница 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-179/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-29 08:18:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 30775
  Датум продаје: 2020-10-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-704/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: лупо доо
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 16:40:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 30774
  Датум продаје: 2020-09-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Савковића коса 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРИСТОКРАТ ДЕЛ ЧАЧАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-29 08:14:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 30773
  Датум продаје: 2020-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-160/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-29 08:21:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 30772
  Датум продаје: 2020-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-385/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-28 08:35:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 30771
  Датум продаје: 2020-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-308/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 15:35:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 30770
  Датум продаје: 2020-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића
  Пословни број судског предмета: Ии.355/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 316/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја - Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја - Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности-предмета продаје наведена у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 15:33:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 30769
  Датум продаје: 2020-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића
  Пословни број судског предмета: Ии.502/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 462/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANKA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности-предмета продаје наведена у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 15:27:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 30768
  Датум продаје: 2020-09-11
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића
  Пословни број судског предмета: Ив.426/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 349/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 15:24:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 30767
  Датум продаје: 2020-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића
  Пословни број судског предмета: Ии.17-20
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 46/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности-предмета продаје наведена у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-09-14 14:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 30766
  Датум продаје: 2020-10-14
  Време продаје: 09:30 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИВК 408/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 408/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 14:35:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Светог Саве 8, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 30764
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 31/2019
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 4/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агронова
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: столица еко кожа, телевизор, рерна, расхладна витрина
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500,00 динара по комаду, 17.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.250,00 динара по комаду, 8.500,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 14:21:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 29
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 30763
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Браће Рибникар 29 , Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.и. 1915/20
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 167/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шешлија Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - кућа
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и недовршени објекат у ванкњижној својини у Новом Саду, површине 165 м2 у ул. Дубровачка 20А
  Процењена вредност предмета продаје: 6.093.933,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.265.753,31 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 14:01:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 30762
  Датум продаје: 2020-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.77/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 65/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац, Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, исправан у функцији 2. Угаона гарнитура црне боје, материјал кожа 3.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, исправан у функцији 2. Угаона гарнитура црне боје, материјал кожа 3. Телевизор марке VOX LCD, исправан у функцији 4. Мешалица за бетон са електромотором, у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 60.780,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.546,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-08-14 13:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 30761
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: иив 62/19
  Број предмета јавног извршитеља: иив 62/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HANH+KOLB DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767