ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 12:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 21971
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-763/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1986/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 79.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-05 08:16:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21970
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 45/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке ,,ИМТ“ тип ,,577“; 2. Тракторска прилколица, двоосовинска
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке ,,ИМТ“ тип ,,577“ , утврђене вредности 180.000,00 динара на дан 06.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 90.000,00 динара 2. Тракторска прилколица, двоосовинска, половна, утврђене вредности 30.000,00 динара на дан 06.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 15.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 180.000,00 динара; 2) 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 90.000,00 динара; 2) 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-05 08:12:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21969
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА -покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 21000 НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 (шест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Сто, дрвени, полован, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 21.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.500,00 динара. 2. Столица, дрво-мебл, половна, комада 3, утврђене вредности 800,00 динара/комад на дан 21.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 400,00 динара. 3. Комода, дрвена, половна, утврђене вредности 1.000,00 динара на дан 21.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 5
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара; 2) 800,00 динара/комад; 3) 1.000,00 динара; 4) 8.000,00 динара; 5) 8.000,00 динара; 6) 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.500,00 динара; 2) 400,00 динара/комад; 3) 500,00 динара; 4) 4.000,00 динара; 5) 4.000,00 динара; 6) 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-05 07:58:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21968
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 19/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Сто, дрвени, полован, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 22.03.2013. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 5.000,00 динара. 2. Столица, половна, дево-мебл, комада 8, утврђене вредности 3.000,00 динара/комад на дан 22.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.500,00 динара/комад. 3. Клима уређај марке ,,Panasonic“, половна, беле боје, утврђене вредности 10.000,00 динара на дан 22.03.2013. године, а почетне цене која
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара/комад; 3) 10.000,00 динара; 4) 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 1.500,00 динара/комад; 3) 5.000,00 динара; 4) 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-05 07:52:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 21967
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 131/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕО-ЛЕГАЛ д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 (пет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке ,,VIVAX”, полован, црне боје, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 29.03.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 1.400,00 динара. 2. Минилинија марке ,,SHARP“, са звучницима, половна утврђене вредности 4.000,00 динара на дан 29.03.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.800,00 динара. 3. Сто, дрвени, полован, утврђене вредности 2.000,00 динара на дан 29.03.2019. године, а почетне цене која чини 70% од утвр
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 2.000,00 динара; 2) 4.000,00 динара; 3) 2.000,00 динара; 4) 600,00 динара/комад; 5) 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.400,00 динара; 2) 2.800,00 динара; 3) 1.400,00 динара; 4) 420,00 динара/комад; 5) 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-04 22:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21966
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.311/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Putnicko motorno vozilo
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-07-04 09:10:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21965
  Датум продаје: 2019-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.943-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Putnicko motorno vozilo
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 16:59:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 21964
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-614/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-532/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, полица, комода, доњи и горњи кухињски делови, телевизор, плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 94.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.150,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 15:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 21963
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И-145/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-81/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИВИЦА МИШКОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: лист непокретности број 2514 к.о. Бачка Паланка – град, парцела број 3902, земљиште уз зграду – објекат површине 6а и 94м2 и њива друге класе површине 4а и 50м2, укупне површине 11а и 44м2, сувласништво извршног повериоца у 1/2 дела и извршног дужника у 1/2 дела.
  Процењена вредност предмета продаје: 544.544,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 381.180,80 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-20 18:32:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 21962
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 126.143,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.071,91 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 12:40:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21961
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 784/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Момирски
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 14:28:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21960
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.434/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.222/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Обрадовић из Зрењанина
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.928.960,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.050.272,00 дин.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-06-04 14:24:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 21959
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Пепељевцу у ул. Радојке Илић Станковић бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1385/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 257/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Часлав Рацић ПР ЗР ,,НАТРОН ПЛАСТ”
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 14:20:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 21958
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 305/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Радојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стерилизатор и стоматолошка столица са машином
  Опис предмета продаје: стоматолошка опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 14:18:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 21957
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И.1/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФРАГМАТ С доо Шид
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај, мини линија , апарат за воду, тоцила и стега
  Опис предмета продаје: канцеларијска столица плаве боје, 2 комада, столице црне боје, еко кожа-метал, 3 комада, апарат за воду, без видљиве ознаке марке , мини линија марке Филипс са 2 звучника, тоцило Villager VLN350, Тоцило марке ELEKTRA BECKUM, стега марке Womax
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.500,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-26 16:06:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 21956
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1374/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ИИ 185-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: душан добросављевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стана на првом спрату бр. 2/Н, у површини од 72,63м2, (корисне површине 71,64м2), који се налази у кући бр. 3, у ул. Тимочкој у Земуну, кп бр. 16150/2 К.О. Земун (стари кп бр. 1150/2 К.О. Земун) са пописаном гаражом са леве стране у површини 19,03 м2, која се налази у кући бр. 3, у ул. Тимочкој у Земуну, КП бр. 16150/2 КО Земун (стари КП бр. 1150/2 КО Земун)
  Процењена вредност предмета продаје: 94.032,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 47.016,00 евра  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 14:04:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 21955
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета: Ив 1280/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А258/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, гарнитура, сточић, кухињски елементи,тв комода, комода
  Опис предмета продаје: Телевизор Sony Bravia 32 incha 115, гарнитура екоконта црна боја 098, сточић иверица натур црна 041,телевизор Samsung стари модел бр. 034, сточић иверица стакло сива боја бр. 035. кухињски елементи иверица горњи/доњи зелено сива бр. 036, ТВ комода иверица стакло зелена/сива бр.037, комода дрво браон боје 040, комода дрво браон боје 038
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 13:57:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21954
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: p-1680/2013
  Број предмета јавног извршитеља: i.nt-98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Republika Srbija Osnovni sud u Pozarevcu
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион „MAN“ 16.192, нерегистрован
  Опис предмета продаје: Камион „MAN“ 16.192, нерегистрован
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-04 14:19:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21953
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-4392/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-625/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - возила
  Опис предмета продаје: Возило марке MERCEDES BENZ SPRINTER 211, са бројем шасије WDB9026211R438818 и бројем мотора 61198750624078, 2002. годиште, запремине/снаге 2148 цм3/80кw регистарских ознака NI097HJ (стање возила – недостаје предње ветробранско стакло, акумулатор и задња два точка), Возило марке ZASTAVA RIVAL 40.10 HNPK са бројем шасије ZCFC407010Z0139000 и бројем мотора 81402337103593030, 2002.годиште, запремине/снаге 2800цм3/76 кw регистаских ознака NI030FS (стање возила- неисправан мотор);
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 13:47:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 21952
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1061-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “GRUNDING” Микроталасна “Samsung” GE 71 A Сто и 4 столице Кауч Орман двокрилни Замрзивач
  Опис предмета продаје: Телевизор “GRUNDING” Микроталасна “Samsung” GE 71 A Сто и 4 столице Кауч Орман двокрилни Замрзивач “Obodin” Ел. Шпорет “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 5.000,00 6.000,00 4.000,00 9.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.100,00 3.500,00 4.200,00 2.800,00 6.300,00 5.600,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767