ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 15:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23195
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1748/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-686/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч, угаона гарнитура, музички стуб
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" 51cm
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 15:21:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23194
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “LG” 51”, Замрзивач “Кончар” 100L, Усисивач “Vox”
  Опис предмета продаје: Телевизор “LG” 51”, Замрзивач “Кончар” 100L, Усисивач “Vox”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00, 1.400,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-29 14:59:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23193
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk.76/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.76/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин, Београдска 13
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто; Електрични шпорет "Горење"-Ша
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто; Електрични шпорет "Горење"-Шампион; Кухињски елементи (5+4) са судопером, Фрижидер; Трпезаријски сто са шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-5.000,00 динара; Регал спаваће собе-8.000,00 динара; Две фотеље-5.000,00 динара; Стаклени сто-4.000,00 динара; Електрични шпорет "Горење"-Шампион-6.000,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-9.000,00 динара; Фрижидер-4.000,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-3.000,00 динара; Регал спаваће собе-4.800,00 динара; Две фотеље-3.000,00 динара; Стаклени сто-2.400,00 динара; Електрични шпорет "Горење"-Шампион-3.600,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-5.400,00 динара; Фрижидер-2.400,00 динара; Трпезаријски сто са шест столица


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-27 12:42:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23191
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 825/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2729/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Младеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 102.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.050,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 09:19:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 23190
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И-764/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 11:05:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23189
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 339/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 556/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТР Јенџа ПР Бобан Стошић Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор ИМТ 509 ЛДА-450 и приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 280.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.150,00 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 08:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 23188
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 16Ии-12/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цвитковац Владимир
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скутер марке PIAGGIO NRG; Мотор за чамац CHRYSLER
  Опис предмета продаје: Скутер марке PIAGGIO NRG регистарских ознака KIKINDA 6250; Мотор за чамац CHRYSLER ванбродски
  Процењена вредност предмета продаје: 1.) 41.000,00 динара 2.) 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.) 20.500,00рсд; 2.) 3.000,00рсд;


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-29 13:22:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23187
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ии 1050/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии 125-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Fragmat S
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан бр. 16, површине 54м2, Нови Сад, Мише Димитријевића 21
  Опис предмета продаје: стан бр. 16, површине 54м2, Нови Сад, Мише Димитријевића 21
  Процењена вредност предмета продаје: 7.467.920,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.227.544,39 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 12:05:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 23186
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 826/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 548/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Зафировић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 83.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.900,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 12:36:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23185
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв 11/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 28/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 12:08:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23184
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 И бр.50/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-449/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Вујанић, Марија Вујанић и Маја Стојиљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 926.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 648.830,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 12:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 23183
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1692/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 486/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 4-те класе
  Опис предмета продаје: Шума 4-те класе,38а 84м2,катастарска парцела бр.3055
  Процењена вредност предмета продаје: 99.007,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.702,24 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 09:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23182
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-1821/218
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-214/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Београд, ул. Македонска бр. 4, МБ 07046898, ПИБ 100001958
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пиће “Горки лист” флаше 1Л Пиће “Вињак Рубин” флаше 1Л Пиће виски “Johnnie Walker” флаша 1Л Пиће “Vermut Bianco” флаша 1Л Пиће “Heineken pivo” флаше 0.4Л Троетажна пећ “Кончар” Точилица за пиво
  Процењена вредност предмета продаје: 900,00 800,00 2.000,00 400,00 70,00 18.000,00 15.000,00 по комаду
  Почетна цена предмета продаје: 2.700,00 1.200,00 3.000,00 600,00 2.100,00 9.000,00 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 14:53:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23181
  Датум продаје: 2019-09-21
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: П.475/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.584/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: утоварна рука-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-07-29 11:14:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 23179
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 184/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МОМЧИЛО ПЕКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: БЛИЖИ ОПИС ДАТ У ЗАКЉУЧКУ ОД 29/07/19
  Процењена вредност предмета продаје: 679.050,34
  Почетна цена предмета продаје: 475.335,23


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 10:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 23177
  Датум продаје: 2019-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП МЕДИАНА НИШ, Ниш, ул. Мраморска бр. 10, МБ 07319649, ПИБ 100334296
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Мушка одела, конфекција АС
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 по комаду
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 по комаду


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-07-29 09:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 23176
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 10,30 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 1089/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И И 206/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСУГУРАВАЧА СРБИЈЕ, РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТОЧИЋ, ДВОСЕД, ФОТЕЉА, КОМОДА, ОРМАН
  Опис предмета продаје: СТОЧИЋ, ДВОСЕД, ФОТЕЉА, КОМОДА, ОРМАН, КЛИМА, РЕГАЛ, ТВ, ЛАПТОП
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-29 08:38:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23175
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 252/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 296/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.876.810,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.938.405,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-07-29 08:32:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23174
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 2090/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 580/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи, телевизор, гоблен
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, телевизор, гоблен
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара, 1.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара, 300,00 динара, 900,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2019-07-28 17:41:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 23173
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 2026/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке: Wolkswagen Golf 1.9 TDI
  Процењена вредност предмета продаје: 420000
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767