ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 14:28:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24547
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.198/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.297/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: пет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје јесу пекарске машине,ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: наведено у закључку
  Почетна цена предмета продаје: наведено у закључку


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 16:50:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24545
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 13ИИ-1064/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-438/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ђуришић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Локал
  Опис предмета продаје: УДЕО ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА У НЕПОКРЕТНОСТИ
  Процењена вредност предмета продаје: 22.865.895,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.432.947,50


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 12:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24544
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-21818/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-57/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 15:20:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24543
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-16648/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2155/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славка Димчић, Михајло Ранђеловић, Мира Јовановић, Живота Стајић, Владислав Драшковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Зграда број 16 - објекат за производњу и прераду дувана, у улици Краљевића Марка 23, на катастарској парцели број 3489/1 К.О. Ниш- Бубањ уписана у лист непокретности бр. 12724 K.O. Ниш- Бубањ, укупне површине 3.821 м2, спратности По+П+2 (подрум, приземље и два спрата).
  Процењена вредност предмета продаје: 83.308.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.316.230,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 15:04:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24541
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-1293/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миомир Ненезић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 15:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24540
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 629/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор IMPERIAL, сиве боје, непознате године производње Камин TIM SISTEM, браон боје, непознате године производње Електрични шпорет SEPPELFRICKE, беле боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 4,000.00 динара 10,000.00 динара 8,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 динара 7,000.00 динара 5,600.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 14:57:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24539
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 169/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "БЛАЦЕ"
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор марке “VOX”, сиве боје, непознате године производње Веш машина марке “GORENJE WA 50050”, беле боје, непознате године производње Замрзивач марке “LTH”, беле боје, непознате године производње Мини шпорет са две рингле, беле боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 4,000.00 динара 6,000.00 динара 7,000.00 динара 5,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 динара 4,200.00 динара 4,900.00 динара 3,500.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 14:48:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24538
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 653/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупљ
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 14:46:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 24537
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 233/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 193/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР "АГРО СПЕКТАР" СРЂАН РАНЧИЋ ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) ТРАКТОР РАКОВИЦА IMR
  Опис предмета продаје: ПЛАВЕ БОЈЕ 60, СО ПИРОТ
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 14:41:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 24536
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А574/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD Samsung, LCD LG, Машина за прање веша
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00;8.000,00; 7.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00;5.600,00; 4.900,00;


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 14:39:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24535
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-648/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-154/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kompanija Dunav osiguranje
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Сто и четири столице, 2.Телевизор марке Panasonic, старији тип, процењене вредности у износу од 3
  Опис предмета продаје: 1.Сто и четири столице, 2.Телевизор марке Panasonic, старији тип, процењене вредности у износу од 3.533,00 динара 3.Музички стуб марке Aiwa са једним звучником, 4. Полица за телевизор, материјал медијапан, 5. Собни сточић, дрвени 6. Табуре, материјал штоф
  Процењена вредност предмета продаје: 18.782,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.391,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-01 14:23:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24534
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 15:48:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 24533
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16 ИИ-1155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-467/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 10:15:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 24532
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.678/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" из Зрењанина
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, веш машина, машина за сушење, судо машина, штедњак
  Опис предмета продаје: ТВ LG, црне боје; веш машина ГОРЕЊЕ, беле боје; машина за сушење БЕКО; судо машина ФАВОРИТ, беле боје и штедњак ЕЛЕКТРОЛУКС, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 130.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 91.000,00 динара - детаљније у закључку  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 13:24:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24531
  Датум продаје: 2019-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.262/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.447/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 36.789.100,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 22.073.460,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:36:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 24530
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 73/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 701/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокатска канцеларија Светислав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 49.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.550,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 11:54:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24529
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 198/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ "ФСХ ЈАБУКА" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 08:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24528
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.26/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.19/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Милошевић из Варда , Милена Милошевић из Варда
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три ( 3 )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 13:04:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24527
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.208/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.83/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ћатовић Мустафа из Сјенице
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путнички аутомобил Fiat-Zastava 10 2006.год. и машина за веш Beko
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара и 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процење вредости


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 11:21:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 24526
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1273/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-576/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Златковић ПР AGENCIJA PLUS DRAGANA ZLATKOVIĆ PREDUZETNIK LESKOVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Тањирача тракторска Двобразни плуг Дрљача троделна Мотокултиватор 506
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767