ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 17:21:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 27054
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 1 ИИ-381/2017 од 07.12.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1630/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосав Тимотијевић, Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мост за водозахватну кулу;Колица за присутни мост; Колица са сајлом за мост крана; Електроорман четвороклрилни; Електроорман двокрилни; Електроорман у сандуку; Лептирасти затварач; Котур са каблом; Ланчана дизалица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.060.100,00 дин;90,000,00 дин;270.000,00 дин;60.000,00 дин;50.000,00 дин;25.000,00 дин;450.000,00 дин;330.000,00дин;25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.030.50,00 дин;45.000,00 дин;135.000,00 дин;30.000,00 дин;25.000,00 дин;12.500,00 дин;225.000,00 дин;165.000,00 дин;12.500,00 дин  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 13:42:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 27053
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6. класе која се налази на катастарској парцели бр. 2460/2, Лист непокретности број 300 КО Криваја
  Процењена вредност предмета продаје: 540.745,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.521,50 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 12:49:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Стевана Сремца 11/5
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 27052
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kragujevac, ul. Stevana Sremca 11 , stan broj 5
  Пословни број судског предмета: I.I 730/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRNAVA PROMET DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti
  Опис предмета продаје: - кп бр. 385/4, потес Код Бреста, њива 6.класе, површине 3098 м2, пољопривредно земљиште ; - кп бр. 385/6, потес Код Бреста, њива 6.класе и шума 4.класе, укупне површине 5644 м2 ; - кп бр. 385/10, потес Код Бреста, шума 4.класе, површине 1178 м2, шумско земљиште; уписаних у листу непокретности број 580 КО Винча
  Процењена вредност предмета продаје: 2.976.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 1.488.000,00 dinara


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 10:25:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 27047
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ бр. 937/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 269/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Holdco two doo
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породичне стамбене зграде са гаражом и земљиштем, изграђене на кп 1452, Лист непокретности бр. 1317 КО Слепчевић
  Процењена вредност предмета продаје: 7.651.472,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.825.736,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 16:24:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 27043
  Датум продаје: 2020-03-31
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4. Ии.98/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.64/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Лисул
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 822.822,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 411.411,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 13:08:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27028
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-1288/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-834/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Олга Станковић, Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-03-11 12:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27025
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И 3798/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.140/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.189.746,63 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.256.923,99 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 14:17:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 27024
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 529/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIK-BEČEJ AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.000,00 динара  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:42:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 27021
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И.ив. 549/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 241/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕУРОФРИГО" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.934.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 17:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27020
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-488/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-546/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 08:52:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 27015
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-878/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 581/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стан Сервис Центар
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 21000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 10500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 08:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 27014
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-3855/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1707/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Поштанска штедионица
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 53000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 26500 рсд


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 09:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 27012
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-252/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-350/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО GETRACO ДОО БОЉЕВЦИ, БОЉЕВЦИ, ул. БРАЋЕ ИКЕР бр. 74, МБ 20313323, ПИБ 105105061
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ
  Опис предмета продаје: 1. Кожна гарнитура бордо боје, двосед, тросед и фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-03-12 09:25:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 27007
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-187/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-244/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK А.Д БЕОГРАД, Београд - Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 6, МБ 07726716, ПИБ 100228215
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: 1. Возило марке “ ŠKODA FELICIA 1.3 ”, број шасије TMBEEA61317344216, број мотора 7811353108315, година производње 2000, регистарске ознаке RU059-PD, регистрација истекла 25.04.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 93.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 46.500,00 дин.


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2020-02-19 11:40:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 27004
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: И-13/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И.16/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Зечевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Бансек за кројење- ВАР СТРОЈ П-С ГОСТОЛ
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.000,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2020-01-20 11:16:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 27003
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: ИИ917/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: земљиште уз зграду објекат и породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.251.995,67
  Почетна цена предмета продаје: 2.276.396,97


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-03-16 11:41:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 26999
  Датум продаје: 2020-04-13
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 116/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 417/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТО ПОСТО ДОО
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 128000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 64000 рсд


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-18 14:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 26992
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-269/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1400/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BILJANA MILANOVIC PR, TR NODY ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26991
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-330/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.84/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Мерковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7136871554 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 2. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7143630794 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 3. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7179692974 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 4. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7157005957 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 5. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7107005950 –
  Процењена вредност предмета продаје: 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД +176.410,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-03-03 09:09:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26990
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв-238/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.78/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.- NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Небојша Лабус, Суботица, ЈМБГ: 0709975820040, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 16491 КО Нови Град и то: парц.бр. 15293/1 – виноград 1.класе, површине 8а98м2, у улици Љермонтова;
  Процењена вредност предмета продаје: 469.882,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767