ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-17 08:26:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 19674
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-16448/2017, 1-ИИ-16450/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 356/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нермина Лукић и Душанка Лолин
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стан пов.45м2 у сутерену стамбене зграде, ул. Симе Шолаје бр. 20А, Палилула
  Процењена вредност предмета продаје: 3.586.665,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.793.332,50 дин  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 08:34:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 19660
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Титанила Шарњаи
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-05-16 15:36:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 19657
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-13377/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А254/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Манојловић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 288.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 12:43:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 19629
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии. 936/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 160/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мини пећница са две рингле, дрвени сто са две клупе, десктоп рачунар и црт монитор, двбт2 рисивер, ц
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 16:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 19613
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1И И-229/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-105/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Дунав осигурање" А.Д.О., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: 1.њива 7. класе, површине 82 а 72 м2, пољопривредно земљиште, потес Путања, на кат. парц. бр. 3916, 2.њива 7. класе, површине 82а 36м2, пољопривредно земљиште, потес Путања, на кат. парц. бр. 3918, 3.њива 5. класе, површине 16а 29м2, пољопривредно земљиште, потес Скиње врати, на кат. парц. бр. 7074/2, 4.њива 5. класе, површине 26а 40м2, пољопривредно земљиште, потес Скиње врати, на кат. парц. бр. 7075/2.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.640.908,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 16:08:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 19569
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/5, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: 1 Ии -367/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 3 ИИ 151/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ћуковић Божидар
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1.породична стамбена зграда, број зграде 1, ПР 1, СП 1, у ул. Железничка бр. 40, на катастарској парцели број 1355/12, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1, 2. земљиште под зградом – објектом, зграда број 1, површине 1а 01 м2, градско грађевинско земљиште, на катастарској парцели број 1355/12, у ул. Железничка бр. 40, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1, 3. земљиште уз зграду – објекат, површине 4а 17 м2, градско грађевинско земљиште, у ул. Железничка
  Процењена вредност предмета продаје: 3.787.364,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности односно 2.651.154,80 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 12:40:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 19561
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I-3 Ии 29/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.19/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ATLER-FONTANA DOO, KIKINDA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ловачки карабин
  Опис предмета продаје: ловачки карабин „Црвена застава“ калибра 243 – винчестер, фабрички број 200374, 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-05-16 12:03:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 19546
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ив 304-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 89-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Кухињски елементи, витрина, сто
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-03-14 12:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 19532
  Датум продаје: 2019-08-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубић ,Љубићски кеј 16/30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-550/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у стану
  Опис предмета продаје: солидно стање
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-19 15:09:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19491
  Датум продаје: 2019-08-03
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 108/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Društvo za vršenje holding poslova NORTHWEST DOO, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекат-Гаража
  Опис предмета продаје: Објекат-Гаража, у Врднику, у ул. Стара Колинија, површине 171 м2, саграђена на парцели број 2195, грађевинско земљиште у државној својини, површине 1222 м2, на којој извршни дужник има право коришћења, све уписано у л.н. бр.1089 к.о. Врдник
  Процењена вредност предмета продаје: 3.567.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.497.320,00 динара (70% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 14:11:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 19486
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 290/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 121/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Кречковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стан, први спрат, површине 102м2, улица Мачванска бр. 8, катастарска парцела број 1877/1, Лист непокретности 1553 КО Шабац
  Процењена вредност предмета продаје: 7.845.292,22 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.491.704,55 дин


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-05-27 12:17:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 19458
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИВ 57/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 118/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак о продаји покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: електрична гитара, процесор и појачало за гитару и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 249.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-14 10:10:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19400
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JT INTERNATIONAL AD SENTA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Фреза за трактор, половна, утврђене вредности 60.000,00 динара на дан 06.07.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 42.000,00 динара. 2. Резервоар за бутан гас, запремине 4.850,00 литара, полован, беле боје, утврђене вредности 200.000,00 динара на дан 06.07.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 140.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 60.000,00 динара; 2) 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 42.000,00 динара; 2) 140.000,00 динара (70% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-14 09:15:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19396
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 415/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Столица, пластична, половна,беле боје, утврђене вредности 500,00 динара на дан 24.08.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 250,00 динара. 2. Сто, пластични, полован,беле боје, утврђене вредности 600,00 динара на дан 24.08.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 300,00 динара. 3. Бицикл, полован,комада 2, утврђене вредности 1.000,00 динара/комад на дан 24.08.2018. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 500,00 динара; 2) 600,00 динара: 3) 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 250,00 динара; 2) 300,00 динара: 3) 500,00 динара (50% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-14 08:20:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19394
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 176/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Бабић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ношена прскалица
  Опис предмета продаје: 1. Ношена прскалица марке ,,Технома“, запремине 1.500,00 литара, половна, плаве боје, утврђене вредности 413.000,00 динара на дан 12.12.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 289.100,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 413.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00 динара (70% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-02-14 08:18:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 19393
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д Београд,Београд,ул. Таковска бр.2.
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Електрични круњач за кукуруз црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.800,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-13 15:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19384
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а271/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле Д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 (пет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: 1. Двосед, полован, утврђене вредности 1.000,00 динара на дан 06.12.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 700,00 динара. 2. Тросед, мебл, полован, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 06.12.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.100,00динара. 3. Замрзивач марке ,,Ободин“, полован, беле боје утврђене вредности 4.000,00 динара на дан 06.12.2018. године, а почетне цене која чини 70% од утврђене вредности и износи 2.800,
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 1.000,00 динара; 2) 3.000,00 динара; 3) 4.000,00 динара; 4) 3.000,00 динара; 5) 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 700,00 динара; 2) 2.100,00 динара; 3) 2.800,00 динара; 4) 2.100,00 динара; 5) 1.400,00 динара (70% од утврђене вредности)


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 15:47:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 19374
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ратка Видовића, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 Иив 3859/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGRORID DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична кућа
  Опис предмета продаје: Продаје се једноипособан стан површине 47 м2 који у стварности представља породичну стамбену кућу која се налази на Новом Београду, насеље Ледине, ул. Обреновачка бр. 6.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.248.270,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 1.573.789,00 динара  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 08:38:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 19373
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-130/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-66/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "ФОРД ТРАНЗИТ", година производње 1997.
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-02-13 11:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 19369
  Датум продаје: 2019-11-03
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 151/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стандард" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "Fox"
  Опис предмета продаје: полован, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара (70 % од утврђене вредности)


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767