ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1650 активних, од укупно 25425 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-12-24 08:19:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 22172
  Датум продаје: 2020-01-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ПЛ 105/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 140/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛ БАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1. ПЕЋ НА ДРВА, 2. ФОТЕЉА, 3. ДВОСЕД, 4. ТВ ФОКС, 5. ТВ КОМОДА, 6. ТВ СТАРИ МОДЕЛ, 7. ТРИМЕР, 8. ТВ НЕО, 9. ЗАМРЗИВАЧ БЕКО, 10 КАУЧ, 11 ОРМАР, 12. ШПОРЕТ ЕЛЕКТРИЧНИ МАРКЕ ШАМПИОН
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 10:02:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 22063
  Датум продаје: 2020-02-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив. 16/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 23/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уневерзал банка АД Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-13 12:10:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21974
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-355/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 752/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Владовић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 15:44:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21706
  Датум продаје: 2020-02-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-20152/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А4075/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Нововић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Четворособни стан, површине 75м2 и двособни стан, површине 77м2 који се налазе у породичној стамбеној згради у ул. Ђорђа Андрејевића Куна бр.11.
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку

  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-12-27 15:11:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21568
  Датум продаје: 2020-01-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 491/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-3328/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Нешић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 145.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-01-09 13:08:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21386
  Датум продаје: 2020-02-07
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Иив 339/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И92-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: уређај за држање и хлађење млека
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динра


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-02-06 14:50:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 21356
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-298/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3035/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNI RAST DOO NIŠ (MEDIANA)
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Борова грађа дужине 1,2 м, необрађена, 70 м3, Резани елементи за еуро палету (несклопљени) 7,5 м3, Виљушкар без таблица, ознаке модела, и других обележја, произвођач Balkancar, црвене боје, стање полован, Дворедни тракторски плуг, стање половно, Ручна колица, 2 комада, стање половна, Једноосовинска приколица без ознаке произвођача, стање половна;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-02-03 14:38:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21221
  Датум продаје: 2020-03-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Иив 177/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв А95/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 112.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2020-02-04 16:07:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21214
  Датум продаје: 2020-03-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 68/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 35/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сетвоспремач марке "IMT 616.04" са једним ротором, ширине 3,2 метра,леђна моторна прскалица марке "
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 128.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-01-15 13:09:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21174
  Датум продаје: 2020-02-10
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.305/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-01-22 12:00:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 21166
  Датум продаје: 2020-02-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.513/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:39:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21164
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 719/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 837/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Бијелић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 61
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари
  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 10:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 21001
  Датум продаје: 2020-03-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 907/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: комби возила FIAT DUCATO M1 AB SC/1997g
  Опис предмета продаје: путничког возила- марке: „FIAT DUCATO M1 AB SC" број шасије: „ZFA23000005498019", број мотора: „PSARFW10HJT83003847" запремине снаге: "1998 ccm, 80 kw", боје: "бела", година производње:
  Процењена вредност предмета продаје: 93.356,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2020-01-20 09:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 20926
  Датум продаје: 2020-02-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-101/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Имре Ердељи
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-01-16 07:35:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 20829
  Датум продаје: 2020-02-12
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 1718/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 318/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Суинс доо Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1`
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машине
  Процењена вредност предмета продаје: од 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 300.000,00 динара  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-12-30 09:14:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 20523
  Датум продаје: 2020-01-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-585/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са преградама, CRT телевизор SAMSUNG 52 цм, Гардаробер троделни, Тросед на развлачење, Веш машина GORENJE WAS83, Телевизор - монитор PROSONIC 42 цм, Компјутерски сто са два гардаробера и полицама;
  Процењена вредност предмета продаје: 63.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.450,00
  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-02-13 08:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 20470
  Датум продаје: 2020-02-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Иив 1145/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 30.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 13:09:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 20310
  Датум продаје: 2020-03-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.1005/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.715/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 199.260,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 999.630,00 дин.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2020-02-12 09:41:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 20287
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии 589/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-290/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал.Цветковић Ана
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност, стан
  Опис предмета продаје: двособан стан у Лесковцу, ул. Влајкова бр. 111 А/5, површине 49м2, уписана у Лист непокретности 842 КО Лесковац, на кп.бр. 11238
  Процењена вредност предмета продаје: 3.574.859,56
  Почетна цена предмета продаје: 1.787.429,78


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-01-24 15:53:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 19863
  Датум продаје: 2020-02-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.И-263/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PROCREDIT BANKA"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА,ЛИВАДА
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговоруУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767