ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1690 активних, од укупно 22699 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:42:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 20650
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 487/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божо Симанић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 547 КО Банатски Деспотовац
  Процењена вредност предмета продаје: 1.130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 08:34:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 20606
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 888-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 5.194.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 12:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 20600
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-39/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SAMOSTALNA VULKANIZERSKO TRGOVINSKA RADNJA MDD DRAGAN MATIĆ PREDUZETNIK KRUPANJ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 10:30:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 20547
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 1409/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 34.500,00 din
  Почетна цена предмета продаје: 17,250.00 din


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 18:12:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 20505
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1094/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-734/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: двособан стан, број посебног дела 19, поткровље, површине 49м², број улаза 5, број зграде 1, катастарска парцела број 3337/4, уписано у лист непокретности 7998 КО Краљево
  Процењена вредност предмета продаје: 3.659.856,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.829.928,45 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 12:42:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 20435
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 193/18
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДПС КЛАС ГРОУП"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама и земљиштем, све уписано у Лист непокретности број 1239 КО Салаш Црнобарски
  Процењена вредност предмета продаје: 3.896.825,40 дин
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 15:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 20421
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв-339/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А21/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 303.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 90.900,00 дин.  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-25 11:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 20288
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 104/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 112/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породичне стамбене зграде са помоћним зградама, израђене на к.п. 10334 и 10335, све уписано у Лист непокретности број 1351 КО Богатић
  Процењена вредност предмета продаје: 4.139.093,00 дин; 1.258.606,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-09 11:03:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 20268
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 912/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска православна црквена општина, Госпођинци
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, клима, слике.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:51:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 19987
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 15:50
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ4498/18
  Број предмета јавног извршитеља: II-1176/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-18 15:17:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 19877
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-400/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3868/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Стан детаљније описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 7.162.964,05
  Почетна цена предмета продаје: 3.581.482,02
  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 16:22:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 19863
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.И-263/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PROCREDIT BANKA"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА И ЛИВАДА
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 94.373,82 динара и 362.587,13 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.061,67 динара и 253.810,99 динара  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 16:30:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 19813
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I 6 Ии-130/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ70/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: петособан стан
  Опис предмета продаје: петособан стан (ближи опис у закључку ИИ70/2018 од 28.08.2019.)
  Процењена вредност предмета продаје: 2.360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 17:10:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 19811
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I 6ИИ-1080/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива прве класе
  Опис предмета продаје: ближи опис у закључку ИИ9/2018 од 20.08.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 35.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 09:33:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 19780
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: II 760-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILKO JOSIFOV
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnost
  Опис предмета продаје: Nepokretnost
  Процењена вредност предмета продаје: 6.263.386,30 din
  Почетна цена предмета продаје: 4.384.370,40 din


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-02 09:17:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 19778
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: II 759/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MILKO JOSIFOV
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnost
  Опис предмета продаје: Nepokretnost
  Процењена вредност предмета продаје: 10.178.770,80 din
  Почетна цена предмета продаје: 7.125.139,60 din


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-05-17 10:02:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 19720
  Датум продаје: 2019-12-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ив-1776/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура (еко кожа-штоф) Сто за ручавање са 6 столица Полица за тв са стакленим делом Телевизор плазма (TOŠIBA) Регал браон-беле боје Телевизор (SAMSUNG) стари Фотеља штоф беж боје Веш машина (GORENJE) WA 60085 Дрвена комода са фиокама Клима уређај (MITSUBIŠI) Уметничка слика већа Мермерни сто Гарнитура двосед, две фотеље Уметничка слика-мања Регали беле боје са полицом за ТВ Регал беле боје Кухиња са висећим елементима Огледалао Мали дрвени стo Мала комода браон-црне боје регал-ципелар
  Процењена вредност предмета продаје: 221.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2019-10-10 10:51:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 19660
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Титанила Шарњаи
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-08-29 13:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 19633
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-64/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Мићић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 11:31:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 19569
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/5, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: 1 Ии -367/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 3 ИИ 151/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ћуковић Божидар
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1.породична стамбена зграда, број зграде 1, ПР 1, СП 1, у ул. Железничка бр. 40, на катастарској парцели број 1355/12; 2. земљиште под зградом – објектом, зграда број 1, површине 1а 01 м2, градско грађевинско земљиште, на катастарској парцели број 1355/12, у ул. Железничка бр. 40; 3. земљиште уз зграду – објекат, површине 4а 17 м2, градско грађевинско земљиште, у ул. Железничка бр. 40
  Процењена вредност предмета продаје: 3.787.364,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности односно 1.893.682,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767