ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-10-10 09:23:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23608
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Новом Пазару у ул. Реље Крилатице бр. 1.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 307/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 94/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ARS NOVA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног стана
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-09-18 13:47:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 23603
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-292/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-790/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шишић Владан
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште на кат.парц.бр. 932, ЛН бр. 393 КО Вукићевица, и породична стамбена зграда пов.43 м2, са обимом удела 5000/56401
  Процењена вредност предмета продаје: 161.950,90 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 80.975,45 дин.


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 08:07:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 23597
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1463/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Турудић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: зграда јавног склоништа
  Процењена вредност предмета продаје: 5.319.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 3.191.400 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 08:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23593
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А635/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Машина за веш, Машина за сушење , аутомобил Сузуки свифт
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00; 10.000,00; 35.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00; 5.000,00; 17.500,00;


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-10-08 08:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23591
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 499/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, Електрични шпорет, Веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00; 10.000,00; 16.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00; 5.000,00; 8.000,00;


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 14:44:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 23589
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 95-19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 36-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујадин Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива I класе, пољопривредно земљиште КО Надаљ
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, пољопривредно земљиште, потес улица Њиве, на парцели број 1817 КО Надаљ I, површина 44958 м2, и то у реалном уделу 11509/44958 уписане у Лист Непокретности бр. 392 К.О НАДАЉ I .
  Процењена вредност предмета продаје: 2.401.977,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.681.383,90 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 12:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23586
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-1239/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-37/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Породина стамбена зграда бр.2, површине 59м2, ул.Чедомира Васовића бр.52
  Процењена вредност предмета продаје: 2.486.318,10 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.243.159,05 рсд  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 10:02:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 23585
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Renault Laguna"
  Процењена вредност предмета продаје: 53.100,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 10:05:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23581
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 488/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Плуг за једну бразду, плуг за две бразде и сетоспремач
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 13:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23579
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.502/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дрљача; дворедни плуг, црвене боје и једноосовинска приколица
  Опис предмета продаје: дрљача; дворедни плуг, црвене боје и једноосовинска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 110.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 55.000,00 динара - детаљније у закључку  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 08:53:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23542
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ248/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.315/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП" Србијашуме" Београд ШГ "Топлица"-Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Гардеробер, двокрилни, браон боје, непозната година производње CRT телевизор, марке “VEG” 30 cm, неисправан, непозната година производње Бојлер “Termorad”, 40 литара, беле боје, непозната године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 15,000.00 динара 500,00 динара 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 08:41:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23541
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв.204/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT SAMSUNG, сиве боје, непознате године производње Електрични шпорет ELEGANT 911 DELIGRAD, браон боје, непознате године производње Веш машина BEKO, беле боје непознате године производње Рачунар са монитором марке (LG- FLATRON) црне боје, непознате године производње Телевизор SAMSUNG, црне боје, непознате године производње Ормар, браон боје, непознате године производње TA пећ, ELIN 3.0, браон-крем боје, непознате године производње Усисивач PARKSIDE, 1300w, жуто-црне боје, непознате го
  Процењена вредност предмета продаје: 4,000.00 динара 8,000.00 динара 10,000.00 динара 14,000.00 динара 18,000.00 динара 12,000.00 динара 13,500.00 динара 4,000.00 динара 7,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 08:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 23540
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ1336/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ952/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT VIVAX, црне боје, непознате године производње Електрични шпорет CORONA, беле боје, непознате године производње Фрижидер BIRA, беле боје, непознате године призводње Веш машина за прање веша KONČAR pro5zt, беле боје, непознате године призводње Телевизор CRT QUADRO, црне боје, непознате године производње Ормар- крем боје, непознате године производње Ормар- браон боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара 4.000,00 динара 3.000,00 динара 5.000,00 динара 2.000,00 динара 25.000,00 динара 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-10-30 13:18:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 23533
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-167/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-28/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Витомир Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: штанц преса
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 11:14:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 23530
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-11032/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3217/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богољуб Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 12:47:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23529
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: И 139/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Adler", видео надзор са четири камере, веш машина "Gorenje"...
  Процењена вредност предмета продаје: 229.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 68.700,00 дин.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 14:32:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23528
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии751/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ202/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UDRUŽENJE OSIGURAVAČA SRBIJE-GARANTNI FOND BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-10-04 20:11:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 23517
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 65.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 15:25:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23511
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А406/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-10-10 10:59:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 23496
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у месту Лађевци бр. 472.
  Пословни број судског предмета: И.И 224/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 53/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгован Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767