ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-01 12:07:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 20919
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИ-149/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2097/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ивановић
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило (камион) марке FAP 1921, без таблица, са налепнице регистрација NI 129 ĐJ1, број шасије 1921bk189609, година производње 1988., боја жута, запремина мотора 11.090 цм3, снага 151 KW, Ваљак BOMAG, бр. шасије BW160AD2105617; стање – полован, неисправан, није у функцији у дужем периоду, Радна машина (комбинована – машина, ровокопач, утоваривач); произвођач VENIERI; тип VF 10.23; бр. шасије 24025; стање – полован, није у функцији...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 08:52:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 20894
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.62
  Пословни број судског предмета: Ии.1206/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 20/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хаџи Милан Калић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апартмани
  Опис предмета продаје: два апартмана на Златибору
  Процењена вредност предмета продаје: 10.553.595,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.276.797,50


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 13:52:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 20889
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-984/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE doo
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредној погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 08:44:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 20885
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВК 710/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 710/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Бицикл сиве боје ; Мобилни телефон Ѕамсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 динара ; 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 13:27:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 20884
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 10:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: I-39 ИИв бр. 463/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 698/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NACIONALNA SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 124.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 15:44:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20871
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив 1128/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 615/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-06 12:22:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 20870
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 200/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 82/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аца Младеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеални део куће у Долову
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.379.684,15
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-04-15 15:12:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 20866
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 940/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SNEVIL DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 15:18:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 20855
  Датум продаје: 2019-08-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-11115/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2417/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност описана у Закључку о продаји непокретности путем непосредне погодбе по избору извршног повериоца
  Процењена вредност предмета продаје: 2.903.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 10:10:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 20849
  Датум продаје: 2019-09-08
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии. 81/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 114/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ СОМБОР
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у потесу Задружни крај, К.О. Хоргош и др.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 20.091,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-06-03 15:52:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 20830
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 554/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.269/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златица Келер / Ференц Келер / Золтан Келер
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. парцела број 226 – земљиште под зградом – објектом, површине од 1а31м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Суботичка 2; земљиште уз зграду – објекат, површине од 5а00м2, у улици Суботичка; њива 1. класе, површине од 2а43м2, у улици Суботичка; 2. парцела број 227 – њива 1. класе, површине од 16а91м2, у улици Суботичка;
  Процењена вредност предмета продаје: 840.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 10:14:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 20824
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И Ив-669/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-227/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Чистилица за ПВЦ столарију, жуте боје, год.производње 2006., Варилица за ПВЦ столарију, жуте боје, г
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 946.020,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 15:49:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 20823
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 2 Иив-502/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 65/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ЈОРГА ДОО ДОБРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 4307, пољопривредно земљиште, њива 5 класе, у потесу Долу Букур, површине 57а 04м2, у листу непокретности 52 К.О. Селеуш, у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 410.688,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 205.344,00 рсд


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-06-28 12:17:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 20819
  Датум продаје: 2019-07-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-720/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-105/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ ФОРД ЕСКОРТ, аутоприколица
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 до 70.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-06-13 15:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 20799
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 4686/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 113/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште и зграда
  Опис предмета продаје: земљиште укупне површине 650 м2 и стамбено-пословна зграда бр. 1 у основи површине 201 м2, на кп бр. 502 КО Баноштор, ЛН 1606 СКН Беочин
  Процењена вредност предмета продаје: 1.897.436,78 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 948.718,39 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-05-13 13:17:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 20794
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: И бр.292/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 35/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1,000,00 динара до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 динара до 900,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-20 18:51:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 20788
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв.56/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ "JVC" 42", микро таласна Фуего
  Опис предмета продаје: ТВ "JVC" 42", микро таласна Фуего
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-20 18:54:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 20787
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв.371/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.15/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ "VOX" 43" плазма
  Опис предмета продаје: ТВ "VOX" 43" плазма
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-06-20 18:47:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 20786
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-436-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ "VOX" 50", електрични шпорет "Red-stail" плин-струја и замрзивач сандучар-мањи
  Опис предмета продаје: ТВ "VOX" 50", електрични шпорет "Red-stail" плин-струја и замрзивач сандучар-мањи
  Процењена вредност предмета продаје: 31.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.850,00 динара  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 14:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 20784
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 1331/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 114/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO QUADEL DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 150 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључкуУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767