ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1770 активних, од укупно 23387 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 15:04:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25005
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: 8Ии.бр. 995/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 395/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породичне стамбене зграде и пословне зграде
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у Закључку од 22.10.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 22.10.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 22.10.2019. године


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-10-22 14:26:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 25004
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 259/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 154/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Паљо Барнак
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: бр. 4553 КО Нови Сланкамен уписана у листу непокретности 818
  Процењена вредност предмета продаје: 765.440,00
  Почетна цена предмета продаје: 535.808,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-10-22 14:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 25003
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 880/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1.РЕГАЛ, 2.КОМПИЈУТЕР ПЕНТИЈУМ 3 И МОНИТОР FUJITSU 15", 3.ТВ(марке SONY), 4.ЗАМРЗИВАЧ( МАРКЕ GORENJE 410L), 5 ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ (МАРКЕ КОНЧАР), 6. СТОЧИЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.800.00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 14:01:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25002
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 289/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SEB-AGRAR"
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 5059 КО Нови Кнежевац и 1439 КО Нови Кнежевац
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-10-22 14:00:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 25001
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 2459-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 193-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGMENT DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једноипособан стан бр. 157, површине 53м2, на десетом спрату, Булевар ослобођења 141, бр. улаза 135,
  Опис предмета продаје: једноипособан стан бр. 157, површине 53м2, на десетом спрату, Булевар ослобођења 141, бр. улаза 135, парц. бр. 3913, Лист непокретности 8301 КО Нови Сад II
  Процењена вредност предмета продаје: 6.375.812,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.463.068,97 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 13:59:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 25000
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И-705/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-518/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП Топлана Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 13:53:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 24999
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и.ив 1695/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 153/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: COCA TR MILAN PESIC PR ALEKSINAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Сто и 6 столица, процењена вредност 10.000,00 динара, - Фотеља-мебл зелене боје, процење
  Опис предмета продаје: - Сто и 6 столица, процењена вредност 10.000,00 динара, - Фотеља-мебл зелене боје, процењена вредност 5.000,00 динара, - Брачни кревет са душеком ,процењена вредност 12.000,00 динара, -Собни регал боја натур,димензија 400цм х 180 цм х 50 цм, процењена вредност 18.000,00 динара, -Цистерна за течни материјал од 1000 кг, процењена вредност 20.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 13:23:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 24998
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: И.И284/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 163/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЋЕВИЋ ГОРАН
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЗЕМЉИШТЕМ
  Опис предмета продаје: ЗГРАДА И ЗЕМЉИШТЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1 079 700,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 755 790,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-10-22 13:17:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24997
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 128/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. СТОЧИЋ, 2.ФОТЕЉА, 3.КУХИЊА, 4.ОРМАР, 5.ТВ(ОРИОН)
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-10-22 13:08:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 24996
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: 4 Ии-490/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-81/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.200,00 до 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 12:59:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24995
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Ии бр. 355/19
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 124/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво НЛБ Србија доо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: објекат пољопривреде са земљиштем уз зграду - објекат и њива 4. класе, катастарска парцела број 769/4, лист непокретности број 681 КО Мала Врањска
  Процењена вредност предмета продаје: 17.873.643,00 дин; 976.329,00 дин;
  Почетна цена предмета продаје: 12.511.550,00 дин; 683.430,00 дин


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 12:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24994
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.11/19
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.22/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Нова Варош
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - двособан стан
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.776.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 12:46:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24993
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 627/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А292/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миладин Куцурски и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 1.751.426,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.998,25 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 12:36:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24992
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: Ив 21/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 384/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Прекрупач у неисправном стању, замрзивач у неисоравном стању, замрзивач, косилица за траву на струју, звучник са појачалом за аутомобил, телевизор VOX, комода од пуног дрвета, велики плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 12:33:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24991
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 856/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ "ФСХ ЈАБУКА" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-22 12:27:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24990
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 367/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 527/218
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Социете Генерале Банка Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: њиве 2 и 3 класе
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.718.920,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.603.244,15 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 11:49:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24989
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 72/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 110/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела са објектима
  Опис предмета продаје: кат. парцела бр. 5912 уписана у лист непокретности 75 КО Дивош, на којој се саграђена породична стамбена зграда површине 78 м2 и помоћн азграда (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.060.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 11:25:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 24988
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу ИИ-72/2018 од 18.01.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-87/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА ТАКИ ВЛАДИМИР ТАМБУРИЋ ПР БЕРИЉЕ, Бериље, МБ 60159386, ПИБ 104399286
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Љуљашка са тендом, Микроталасна марке BAUER, Телевизор марке VIVAX
  Опис предмета продаје: Љуљашка са тендом, Микроталасна марке BAUER, Телевизор марке VIVAX
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 6.000,00; 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00; 4.200,00; 7.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-22 11:00:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24987
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 276/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 250/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела са објектима
  Опис предмета продаје: 1/2 сувласничког дела кат. парцеле 2724/19, пашњак 5. класе, површине 10, на којој парцели се налазе 2 објекта који нису уписани у лист непокретности, а који су саставни део парцеле која је у сувласништву извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 1.178.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-01 14:36:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24986
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-8704/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1155/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Соколовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767