ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 10:52:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 27817
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 137/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 137/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Porsche Mobiliti" doo
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 10:50:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27816
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 404/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 361/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, потес Мала Бара површине 1ха 11а 56м2 уписана у лист непокретности 727 КО Шимановци
  Процењена вредност предмета продаје: 1.707.259,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 10:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 27815
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иив 53/2018
  Број предмета јавног извршитеља: иив 53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Лоренчић" доо, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 10:41:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 27814
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 612/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 612
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 10:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 27813
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Филипа Станковића ул. Стевана Шупљикца 99/1 Панчево
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-359/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 36/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП УНИВЕРЗАЛ АЛИБУНАР
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈУГО КОРАЛ 45
  Опис предмета продаје: ЈУГО КОРАЛ 45 рег. ознака PA084-CE
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16.450,00 рсд


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 10:15:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 27812
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 343/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 09:38:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27811
  Датум продаје: 2020-03-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1258-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ел. Шпорет “Beko” Телевизор “Gorenje” Фрижидер “Končar” Машина за веш “Ei Niš”
  Опис предмета продаје: Ел. Шпорет “Beko” Телевизор “Gorenje” Фрижидер “Končar” Машина за веш “Ei Niš”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 3.500,00 4.900,00 4.900,00


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 09:19:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 27810
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: 3 Ии-291/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, Управа царина Царинарница Шабац, Шабац, ул. Београдски пут бб, МБ 07001410, ПИБ 101685102
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност уписана у лист непокретности бр. 1969 к.о. Нови Сланкамен, бр. парцеле 3740/23; Непокре
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лист непокретности бр. 1969 к.о. Нови Сланкамен, бр. парцеле 3740/23; Непокретност уписана у лист непокретности бр. 1969 к.о. Нови Сланкамен, бр. парцеле 3740/54; Непокретност уписана у лист непокретности бр. 5405к.о. Нови Сланкамен, бр. парцеле 2197/2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.067.089,31
  Почетна цена предмета продаје: 2.846.962,52


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 08:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 27809
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 523/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 83/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовичић Зора
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретне ствари
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, гаража, помоћне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 2.351.152,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.645.806,40 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-21 08:40:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27808
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 12:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А592-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плуг за снег - тракторски сет Четворокрилна дрљача Плуг “Lemind” Корпа тракторска
  Опис предмета продаје: Плуг за снег - тракторски сет Четворокрилна дрљача Плуг “Lemind” Корпа тракторска
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 30.000,00 15.000,00 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 15.000,00 7.500,00 12.500,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-21 08:25:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27807
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Карађорђева бр. 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 440/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 308/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катица Арбутина
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле 2431/2,2432,2433/1
  Опис предмета продаје: парцеле 2431/2,2432,2433/1
  Процењена вредност предмета продаје: 4.483.737,50
  Почетна цена предмета продаје: 3.138.616,25


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 17:41:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 27806
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ив-669/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-144/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 1.762.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.057.320,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 17:02:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27805
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-262/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-876/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у ликвидацици
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о првој продаји
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 15:55:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 27804
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-18187/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1147/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Рашић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 468.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 327.600,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 15:50:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27803
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-171-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “VOX” Микроталасна “WEG” Шпорет на плин “ALPHA” Плакар
  Опис предмета продаје: Веш машина “VOX” Микроталасна “WEG” Шпорет на плин “ALPHA” Плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 8.000,00 15.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 4.000,00 7.500,00 4.000,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 15:44:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 27802
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12.00 часова
  Место продаје: Крушевац, ул.Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија бр.4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Материјал за униформе, материјал пуплин, материјал за израду дресова, материјал за израду службене о
  Опис предмета продаје: Материјал за униформе, пословне и радне брокат бордо боје 80м, Материјал за униформе, пословне и радне полиамид, тегет боје 50м,Материјал пуплин за израду радних униформи беле боје 30м, материјал за израду дресова полиестер зелене боје, 20м,материјал за израду службене одеће тревира црне боје 25м, Радна блуза тегет боје 10 комада, Радна блуза црвене боје од кепера 10 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 15:24:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 27801
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр. 3, лок 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 25/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.130/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбени простор
  Опис предмета продаје: Стамбени простор у ул. Драгише Мишовића 5 број стана 7 Бор, ЛН 9763 КПбр.437 површине 44м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.645.463,00
  Почетна цена предмета продаје: 822.731,50


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 15:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 27800
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-441-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Fuego” Замрзивач “Obodin” 210 Сто и две столице Орман Кауч Витрина
  Опис предмета продаје: Телевизор “Fuego” Замрзивач “Obodin” 210 Сто и две столице Орман Кауч Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 3.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.500,00 1.500,00 2.500,00 3.000,00 4.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 14:55:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27799
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 307/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда" Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица марке "Змај", трактор марке "LTZ"
  Процењена вредност предмета продаје: 1.060.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 742.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-02-20 14:52:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 27798
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 1 ии 218/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 112-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број 1, површине 64 м2, која се налази у Бољевцу, ул. Браће Гаврајић број 64, постојећа на кат. парцели број 1275, уписано у Лист непокретности број 2147 КО Бољевци,
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 EVRA
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 EVRA


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767