ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-14 12:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28603
  Датум продаје: 2020-06-02
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 151/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Црномарковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Инђији
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Инђији, ул.Београдска бр.1, број зграде1, саграђена на парцели број 2544/1-земљиште под зградом –објектом, површине 01а 62м2 и земљиште уз зграду-објекат, површине 87м2, све укупне површине 02а 49м2 и парцела број 2544/1-изграђено грађ.земљиште у Инђији, површине 02а 29м2 , све уписано у Лист непокретности број 953 к.о.Инђија , по цени од 3.290.070,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-05-14 12:02:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 28602
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5ИИВ 729/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 281/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: директна банка
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: продаја моторног возила
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 11:34:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28601
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 192/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Panasonic", гарнитура са троседом и две фотеље, клима марке "Neon"
  Процењена вредност предмета продаје: 109.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 76.300,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 11:31:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28600
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 612/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 612/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 45000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 31500 рсд


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 11:05:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28599
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 664/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Favorit", замрзивач марке "Gorenje", веш машина марке "Gorenje"...
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 55.200,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 11:04:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28598
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 666/16
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 666/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16800 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 11:03:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28597
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 379/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 379/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке JVC LCD у исправном стању 2. Тв полица у комплету са ормаром
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке JVC LCD у исправном стању 2. Тв полица у комплету са ормаром
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 10:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28596
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 656/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 656/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 23000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16100 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 10:08:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28593
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 Ии 242/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 275/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јована Ристић, Пожаревац,Данило Ристић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комода материјал дрво, величина 1м x 1м 2. Шанк материјал дрво 3. Тросед, двосед и фотеља у компл
  Опис предмета продаје: 1. Комода материјал дрво, величина 1м x 1м 2. Шанк материјал дрво 3. Тросед, двосед и фотеља у комплету, беж боја, материјал штоф 4. Брачни кревет, материјал дрво, величина 2м x 2м 5. Ормар, материјал дрво, величина 2м x 1,5м 6. Ормар, материјал дрво, величина 2м x 1,5м 7. Трпезаријски сто, овални, величина 2м x1м 8. Седам столица трпезаријских, материјал дрво
  Процењена вредност предмета продаје: 151.040,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.520,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 09:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28592
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 73/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 1.621.205,60
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 09:28:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 28591
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 549/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 241/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROFRIGO" DOO Винча
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 1.934.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 09:17:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28590
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 610/16
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 610/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 32000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 22400 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 09:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28589
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 87 И.бр.1473/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 688/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, црно сиве боје 2. Витрина материјал дрво, величина 2м дужина, в
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, црно сиве боје 2. Витрина материјал дрво, величина 2м дужина, висина 1,5м висина
  Процењена вредност предмета продаје: 25.960,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.980,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 08:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28586
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-115/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 329/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 22000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 15400 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 08:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28585
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ив 402/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 63000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 44100 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 08:11:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28584
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 925/18
  Број предмета јавног извршитеља: ив 413/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Опрема прехрамбене продавнице
  Процењена вредност предмета продаје: 57000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 39900 рсд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 08:10:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28583
  Датум продаје: 2020-06-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 ИИ.523/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 593/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Љубисављевић, Брежане
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Кп.бр.3476 земљиште под зградом-објектом, број зграде 1, површине 105м2, - Кп.бр.3476 земљиште под
  Опис предмета продаје: - Кп.бр.3476 земљиште под зградом-објектом, број зграде 1, површине 105м2, - Кп.бр.3476 земљиште под зградом-објектом, број зграде 2, површине 41м2 - Кп.бр.3476 земљиште под зградом-објектом, број зграде 3, површине 38м2 - Кп.бр.3476 земљиште уз зграду-објекат, површине 500м2 - Кп.бр.3476 воћњак 2. класе, површине 1591м2 уписане у лист непокретности 1101 КО Брежане на име извршног дужника Божица Стојићевић, Пољана, ЈМБГ 0611950767056, врста права-својина, облик својине-приватна, обим удела 2592
  Процењена вредност предмета продаје: 1.630.401,28
  Почетна цена предмета продаје: 1.141.280,90


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 07:58:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28582
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-630/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 428/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нева Продукт доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Шкољка возила и приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16800 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-14 07:58:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28581
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив-630/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 428/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нева Продукт доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Шкољка возила и приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 24000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16800 рсд


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 16:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28580
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна и плакар из два дела
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767