ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 13:38:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23658
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Иив-578/2017 од 17.10.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-706/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ODM COLLECTIONS DOO,
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 18824 Ко Зрењанин 1 Број парцеле 1802/1 брзг 2 породична стамбена зграда пр1 пк1 Цвете Живкова 9 приватна својина Драган Чолић, Зрењанин, ул. Цвете Живкова бб, ЈМБГ 1608959850013 обим удела 96/101 приватни држалац Драган Чолић, Зрењанин, ул. Цвете Живкова бб, ЈМБГ 1608959850013 5/101 Број парцеле 1802/1 брзг 3 помоћна зграда ПО01ПР01 објекат изграђен без одобрења за градњу Цвете Живокова приватни држалац Драган Чолић, Зрењанин, ул. Цвете Живкова
  Процењена вредност предмета продаје: У износу од 6.372.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-20 12:38:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23657
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И.И 367/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 384/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Петровић, Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00 дин


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 11:51:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 23656
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: Ии.6/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.13/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE DOO PEMIR KIKINDA
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 19.962.316,22 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.973.621,35 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 11:27:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23655
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-325/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-166/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, земљиште под зградом, помоћна зграда 3., земљиште под зградом , помоћна зграда 5., земљиште под зградом , земљиште уз зграду и воћњак 2.класе
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 4.960.192,56 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 3.472.134,79 рсд


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 11:25:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 23654
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Sabac, ul. Kneza Milosa br.2, sprat 3
  Пословни број судског предмета: 2 Ii br.1204/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 13/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Peric Dobrivoje
  Надлежни суд: Виши суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: nepokretnosti
  Опис предмета продаје: poljoprivredno zemljiste, sumsko zemljiste
  Процењена вредност предмета продаје: 285.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 199.500,00 dinara


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 11:05:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 23653
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-1007/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-209/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ДЕЛТА МЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство,
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 37.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.040,00 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 07:39:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 23652
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ бр.819/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 634/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у ЛН бр. 173 КО Леча, Служба за катастар непокретности Нови Пазар
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у ЛН бр. 173 КО Леча, Служба за катастар непокретности Нови Пазар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.466.940,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 16:12:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 23651
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 418/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 608/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност -детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-19 17:00:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23650
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 11708/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1283/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: FIAT MULTIPLA, регистарских ознака ST 027-ŠF, регистрација истекла у мају 2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:55:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23649
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 2750/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 694/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд, Београд, ул. Македонска бр. 4
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура са фотељом, трпезаријски сто са четири столице, две клупе, сто, машина за веш, ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.700,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:49:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23648
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 945/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Вино жупа Александровац
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, техника и гуме
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш, четири аутомобилске гуме, троделни регал
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:36:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23647
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Лучани,Живица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-133/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Opportunity banka " ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:33:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23646
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ивањица,Павла Ратковића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23644
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Радиса Карапетровића 20
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-72/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопривредна банка
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:20:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23643
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ивањица,Друге пролетерске бригаде 135
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари у кући
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:20:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23642
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рудник
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: металац маркет доо
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:14:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23641
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Леушићи бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Универзал банка
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари у кући
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23640
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гуча,Републике 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-98/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари у кући
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:07:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23639
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-4410/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 2.806.450,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: слободна понуда


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 16:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23638
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ивањица,Свештица бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН КАРАПЕТРОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у неисправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767