ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 13:04:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 22426
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв 724/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 491/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адв. Владимир Лазаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 27000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 18900 рсд


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 12:42:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22424
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, веш машина, кожна гарнитура
  Опис предмета продаје: ТВ „VIVAX“, црне боје, 1 ком; веш машина „FAVORIT“, беле боје, 1 ком и кожна гарнитура: тросед, двосед и фотеља светлобраон боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 135.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 94.500,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-06-24 12:32:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22423
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 329/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 129/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОБРОТА ПАДИНА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Банатском Новом Селу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.603.042,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.822.129,40


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 11:16:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22422
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-49/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-65/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Miodrag Nikolic
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Циркулар старије производње око 35 година старости у исправном стању, 2.Мешалица за бетон са мот
  Опис предмета продаје: 1. Циркулар старије производње око 35 година старости у исправном стању, 2.Мешалица за бетон са мотором, у исправном стању, 3.Дрљача трокрилна, старија производња, 4.Прскалица тракторска, плаве боје, произвођач Морава,
  Процењена вредност предмета продаје: 88.232,00
  Почетна цена предмета продаје: 61.762,4


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 09:51:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22421
  Датум продаје: 2019-07-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 169/08
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 170/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-06-24 09:33:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 22420
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 194/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 125/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Green Farm Srl.и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: Уписано у листу непокретности број 10611 КО Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 56.981.884,65
  Почетна цена предмета продаје: 39.887.319,25


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-06-24 09:26:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 22419
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии367/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 527/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Социете Генерале Банка Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: њиве 2 и 3 класе
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.718.920,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.603.244,15 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-24 09:06:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22418
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.И.522-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.198-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТКЗР ОБРАДОВИЋ Пожега, Пожега, ул. Немањина бр. 10, МБ 51622386, ПИБ 100861751
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 22417
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: И.И 918/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И416/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: петронијевић Миодраг
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица и плуг
  Опис предмета продаје: приколица 3т и плуг
  Процењена вредност предмета продаје: 107.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75 040,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:47:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22416
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 13 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br. 4/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.41/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Виши суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 175.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 122.500,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:45:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 22415
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и.и 2940/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 207/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"ШУМАДИЈА"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Трпезаријски сто са 5 столица, пуно дрво, процењена вредност 20.000,00 динара - Трпезари
  Опис предмета продаје: - Трпезаријски сто са 5 столица, пуно дрво, процењена вредност 20.000,00 динара - Трпезаријске столице, пуно дрво, 4 комада, процењена вредност 10.000,00 динара, - Регал са стакленим полицама од иверице, димензија 40цм х 240цм х 200цм,процењена вредност 12.000,00 динара, - Замрзивач 310 литара, марке GORENJE, процењена вредност 12.000,00 динара, - Фрижидер марке GORENJE , процењена вредност 12.000,00 динара, - Кухиња, горњи и доњи елементи од иве
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.300,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:41:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22414
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 172/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОКСОВИЋ ЖЕЉКО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 516.109,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 258.054,56 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:37:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22413
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И И-400/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SAŠA DOO G.MILANOVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.000,00 дин


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:07:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22412
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 42/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Мини линија марке ,,Aiwa“, са звучницима, сиво-плаве боје, утврђене вредности 3.000,00 динара на дан 14.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 1.500,00 динара. 2. Рачунар са монитором, полован, црне боје, утврђене вредности 6.000,00 динара на дан 14.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 3.000,00 динара. 3. Сто, дрвени, полован, утврђене вредности 4.000,00 динара на дан 14.03.2019. године, а почетне цене која чин
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара; 2) 6.000,00 динара; 3) 4.000,00 динара; 4) 1.000,00 динара/комад
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.500,00 динара; 2) 3.000,00 динара; 3) 2.000,00 динара; 4) 500,00 динара/комад


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 10:51:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22411
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.1059/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.632/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AD za osiguranje Generali Osiguranje Srbija Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv loc-1ком, веш машина vox-1ком, кухињски елементи са судопером-6ком
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-06-24 08:00:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22410
  Датум продаје: 2019-07-16
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 413/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Расхладна витрина, половна; 2. Фискална каса марке ,,Sharp“
  Опис предмета продаје: 1. Расхладна витрина, половна, дужине 3,5 метара са прохромским пултом, сиве боје, утврђене вредности 275.000,00 динара на дан 20.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 137.500,00 динара. 2. Фискална каса марке ,,Sharp“ ознаке ERA457SF, половна, беле боје, утврђене вредности 24.000,00 динара на дан 20.03.2019. године, а почетне цене која чини 50% од утврђене вредности и износи 12.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 275.000,00 динара; 2) 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 137.500,00 динара; 2) 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-06-24 07:46:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 22409
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 160/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ШАРОК ИБОЉА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.875.773,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.013.041,59 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-22 10:40:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22408
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ432/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ384/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавни бележник Дејан Миладиновић, Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покрретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор марке “PANASONIC” сиве боје, непознате године производње Електрични шпорет марке”ALFA PLAM” беле боје, непознате године производње Гардеробер, крем боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 5,000.00 динара 7.000,00 динара 7,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара 4.900,00 динара 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-22 10:30:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22407
  Датум продаје: 2019-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ34/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ224/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за обављње комуналних делатности"Топлица" Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Гардеробер из три дела, жуте боје, непознате године производње CRT телевизор марке “SAMSUNG” неисправан, непознате године производње Сточић за телевизор, жуте боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 7,000.00 динара 500,00 динара 2,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 динара 350,00 динара 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-06-22 09:59:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22403
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИ391/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ448/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Млин на камен, плаве боје, ручни рад, непознате године производње Прекрупач, плаве боје, ручни рад, непознате године производње Тракторске фелне, сиве боје, непознате године производње Бачва од 1000 l, непознате године производње Бачва од 500 l, непознате године производње Бицикла црвене боје, BRIDGESTOOE, непознате године производње Веш машина марке “FAVORIT-PRIMA”, беле боје, непознате године производње, неисправна Веш машина марке “FAVORIT-MP 5000 RPM/A CLASS”, беле боје, непознате године про
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 47.600,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767