ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 09:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23334
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића Трг српских ратника 3/1 Краљево
  Пословни број судског предмета: I-39-ИИв бр.102/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-77/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Према Закључку о продаји непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-08-06 08:32:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 23333
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 104-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 87-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај, машина за веш
  Опис предмета продаје: клима уређај, машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: клима уређај 5.000,00 динара, машина за веш 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: клима уређај 5.000,00 динара, машина за веш 8.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 08:24:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23332
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ii 6/19
  Број предмета јавног извршитеља: ii6/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Максимовић из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 07:57:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 23331
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 821/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 110/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Филиповић Лидија
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан у Тителу, двоипособан, 70 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.355.344,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.648.740,80 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-13 13:15:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23330
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 2018-1-2840/1
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 70/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг сервис Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 70.000,00 динара  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-04 15:07:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 23329
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 215/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке "Audi A 6", дизел, године производње 1998.
  Процењена вредност предмета продаје: 330.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 165.000,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 16:10:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 23328
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2 канцеларија 201, Београд-Земун
  Пословни број судског предмета: 1 Ив-2554/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 165/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке PEUGEOT 407, регистарске ознаке BG 1123 MS, број шасије VF36DRHRH21023430, број мотора PSARHR10DYSM4015939, година производње 2004
  Процењена вредност предмета продаје: 280.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 13:51:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 23327
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Пословни број судског предмета: И.И-37/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 116/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекти пољопривреде у Фекетићу
  Опис предмета продаје: Предмет продаје је ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 60.006.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.003.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 14:59:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23326
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив.10/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROGLOBE DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграде и земљиште
  Опис предмета продаје: зграде и земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: од 323.237,53 динара до 6.550.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-13 14:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23325
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 1508/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 348/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аддико Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,клима,машина за судове....
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 23324
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И-3637/2016 од 02.11.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А768/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Јовановић, Прокупље, ул. Дринска бр. 22
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотокултиватор ИМТ 509 са приколицом
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор ИМТ 509 са приколицом
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 13:27:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23323
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-611-2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-702/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ivana Peric
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ Беко стари тип у функцији 54 цм, 2. Замрзивач Горење сандучар, 320 литара, 3. ТВ “Sony“ стар
  Опис предмета продаје: ТВ Беко стари тип у функцији 54 цм, 2. Замрзивач Горење сандучар, 320 литара, 3. ТВ “Sony“ стари тип, 54 цм у функцији 4. Угаона гарнитура штоф, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 25.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.750,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 12:56:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23322
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 1Ии бр. 186/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-897/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: при
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Стамбено пословна зграда број 1, спратности Пр+Сп+Пк, стамбено пословна зграда број 2, спратности По+Пр+Сп+Пк2, изграђене на катастарској парцели 739/1 које у природи представљају функционалну целину, уписане у лист непокретности 1727 КО Крупањ
  Процењена вредност предмета продаје: 31.945.704,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.361.993,11 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 13:06:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 23321
  Датум продаје: 2019-09-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: ИИв.197/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ТРИСТРЕЛ ДОО, НИШ (ПАЛИЛУЛА)
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Две машине за сечење папира
  Опис предмета продаје: Машине за сечење папира
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 и 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 и 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 11:32:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Чолак Антина 40, 3. спрат, стан 12
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 23320
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чолак Антина бр.40 спрат 3 стан бр.12
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,Телеком Србија" а.д. Београд ул. Таковска бр.2
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у самом закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 11:12:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23319
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: иивк 622/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 622/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 11:06:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23318
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: инт 30/18
  Број предмета јавног извршитеља: инт 30/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Шапцу
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 10:57:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 23317
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр. 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 181/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мандић Раде из Коцељеве
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-08-05 10:00:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 23316
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елвира Чанади
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 (седамнаест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-08-30 14:05:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 23315
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Булевар ослобођења бр. 86
  Пословни број судског предмета: ИИ-210/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 98/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2. продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ливада 8.класе, површине 46а, 95м2, лист непокретности 77 КО Полом, катастарска парцела 381; шума 7.класе, површине 58а, 55м2, лист непокретности 77 КО Полом, катастарска парцела 382; ливада 7.класе, површине 65а,37м2, лист непокретности 77 КО Полом, катастарска парцела 388/4, шума 6.класе, површине 59а, 53м2, лист непокретности 77КО Полом, катастарска парцела 1328/4
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 679.929,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 339.955,20


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767