ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1825 активних, од укупно 33264 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2021-03-12 11:33:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 35483
  Датум продаје: 2021-04-12
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 175/15
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 175/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трпезаријске столице-антиквитети
  Опис предмета продаје: Трпезаријске столице-антиквитети
  Процењена вредност предмета продаје: Трпезаријске столице-антиквитети-11.723,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Трпезаријске столице-антиквитети-7.033,80 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2021-04-09 13:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 35482
  Датум продаје: 2021-05-06
  Време продаје: од 09:00 до 13:00
  Место продаје: Портал еАукција (eaukcija.sud.rs)
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-2883/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2106/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирољуб Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2021-03-12 11:08:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 35481
  Датум продаје: 2021-04-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 29, лок. 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 48/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке IMT 539, без кабине, регистарских ознака СО Мионица 3604, без кабине
  Опис предмета продаје: ближе одређено закључком
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2021-03-12 10:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 35480
  Датум продаје: 2021-04-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 137/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ LG DIMENZIJE 42", 2. ВЕШ МАШИНА МАРКЕ GORENJE, 3.МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША GORENJE, 4. РЕГАЛ
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2021-03-12 09:59:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0112107729
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 35479
  Датум продаје: 2021-04-09
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: Електронско јавно надметање
  Пословни број судског предмета: 12 ИИ-1701/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2115/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Градско грађевинско земљиште изван граница ГГЗ
  Опис предмета продаје: - Њива 4. класе, површине 82а 04м2, потес Карагача, грађевинско земљиште изван граница ГГЗ, број дела 1, катастарска парцела број 4178/1 уписана у Лист непокретности број 46 КО Врчин
  Процењена вредност предмета продаје: 3.527.502,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.469.251,40


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2021-03-12 09:53:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 35478
  Датум продаје: 2021-04-08
  Време продаје: 9-15 h
  Место продаје: е-аукција
  Пословни број судског предмета: И.И. 421/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 433/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викенд кућа
  Опис предмета продаје: викенд кућа, потес Ашања, саграђена на кат. парцели бр. 475, број објекта бр. 1, површине 93м2, у стварности објекат је спратности Су+Пр+Пкм срачунате корисне површине 186 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.115.345, 50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.880.741,85 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2021-03-12 09:16:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 35477
  Датум продаје: 2021-04-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 389/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 547/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Врбашки
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-03-12 08:53:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 35476
  Датум продаје: 2021-03-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 60/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MP,,VORTEX INTERNATIONAL,, doo
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 (осам)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, телевизор, тросед, компјутер, двд плејер, справа за вежбање-тренажер, замрзивач, машина за ве
  Опис предмета продаје: Детаљан опис у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2021-03-11 15:36:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 35475
  Датум продаје: 2021-04-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1490/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живанка Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретна имовина
  Опис предмета продаје: видети у закључку од 08.03.2021. године
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку од 08.03.2021. године
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку од 08.03.2021. године


  Оглас поставио: Далибор Станојковић
  Датум и време постављања: 2021-04-09 13:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска 19
  Е-маил адреса: daliborstanojkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0642400275
  ПИБ: 111693559
  Матични број: 65598957

  Број записа у бази: 35474
  Датум продаје: 2021-05-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Млинска бр. 19, 16000 Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.и-219/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2964/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Александар Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач и Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Замрзивач и Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2021-04-12 10:58:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 35473
  Датум продаје: 2021-05-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-493/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2790/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Југослав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Ненад Милић
  Датум и време постављања: 2021-03-11 14:23:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milicn@gmail.com
  Контакт телефон: 019542180
  ПИБ: 111874861
  Матични број: 65709112

  Број записа у бази: 35472
  Датум продаје: 2021-04-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ненада Милића, Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
  Пословни број судског предмета: ИИВ 75/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 593/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више предмета продај
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шуме и шумско земљиште
  Опис предмета продаје: шумско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 810.940,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности сваке појединачне непокретности


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2021-03-11 14:04:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 35471
  Датум продаје: 2021-04-09
  Време продаје: od 09:00-15:00 ;asova
  Место продаје: www.eaukcija.sud.ra
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 131/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр.290/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Ненадовић и Славица Јездић из Крушевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 6.546.876,67 динара
  Почетна цена предмета продаје: ближе одређено закључком


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2021-03-11 13:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 35470
  Датум продаје: 2021-04-22
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 20/2/2 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИВ 316/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 512/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: видети у закључку
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2021-04-12 15:40:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 35469
  Датум продаје: 2021-05-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 288/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1.ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ VOX, 2.ПОЛИЦА ЗА ТЕЛЕВИЗОР, 3. МУЗИЧКИ СТУБ МАРКЕ SAMSUNG, 4. ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ BEKO
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 24.000, 00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-03-11 13:24:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 35468
  Датум продаје: 2021-04-02
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у својини извршног дужника уписане у Лист непокретности број 12220 к.о. Рума
  Опис предмета продаје: Једнособан стан површине 28м2 у приземљу стамбене зграде за колективно становање у улици Вељка Дугошевића
  Процењена вредност предмета продаје: 1.400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 980.000,00 динара- 70% од процењене вредности непокретности.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2021-03-11 13:01:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 35467
  Датум продаје: 2021-04-06
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: www.eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: Ии 2/21
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 71/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 11.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2021-03-11 12:59:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 35466
  Датум продаје: 2021-04-08
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: www.eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: Ии 1/21
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: Дампер марке Волво
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.700.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2021-04-12 10:20:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 35465
  Датум продаје: 2021-05-10
  Време продаје: од 09 до 15 часова преко портала електронског јавног надметања који је доступан на интернет страници
  Место продаје: Портал електронског јавног надметања
  Пословни број судског предмета: И.И-1303/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-33/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вуица Матовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2021-03-11 13:01:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Хајдук Вељкова 2
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 35464
  Датум продаје: 2021-03-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ-56/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-2500/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТАР ТАЛБИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767