ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1472 активних, од укупно 29080 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-08-18 17:49:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 30826
  Датум продаје: 2020-10-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А371/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор црне боје
  Опис предмета продаје: телевизор црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-08-18 17:29:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 30825
  Датум продаје: 2020-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК277/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE d.o.o., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима, два скутера, монитор и сателитска антена са пријемником
  Опис предмета продаје: клима уређај, беле боје; скутер сиве боје, рег. ознаке „Бечеј 9551“; скутер црне боје, рег. ознаке „Сента 8271“; монитор ACER и сателитска антена са пријемником
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 85.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 59.500,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-09-18 14:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 30824
  Датум продаје: 2020-10-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии-522/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања Стајић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Peugeot 206, 2002. god
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-08-18 15:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 30823
  Датум продаје: 2020-09-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И 545/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 160/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мерима Ћировић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом, ливаде, шуме, њиве
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом, ливаде, шуме, њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 12.466.025,40
  Почетна цена предмета продаје: 6.233.012,70


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-08-18 14:30:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 30822
  Датум продаје: 2020-09-15
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 4452-2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 309-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Вапа
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/4 једноипособног стана, површине 49м2, број посебног дела 41, на другом спрату, Шекспирова 26, Нов
  Опис предмета продаје: 1/4 једноипособног стана, површине 49м2, број посебног дела 41, на другом спрату, Шекспирова 26, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 1.327.691,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 929.384,22 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-09-17 20:56:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 30821
  Датум продаје: 2020-10-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: IIV 336/2017
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 189/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Putnicko motorno vozilo
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2020-08-18 13:20:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 30820
  Датум продаје: 2020-09-14
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 3749-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 404-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан, бр. 19, површине 29м2, Атанасија Герецког 8-10, Нови Сад
  Опис предмета продаје: једнособан стан, бр. 19, површине 29м2, Атанасија Герецког 8-10, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 5.220.871,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.654.610,17 динара


  Оглас поставио: Предраг Врачарић
  Датум и време постављања: 2020-08-18 11:22:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Светог Саве 33
  Е-маил адреса: izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0641649849
  ПИБ: 109274682
  Матични број: 64042971

  Број записа у бази: 30818
  Датум продаје: 2020-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Смедеревска Паланка, ул.Светог Саве бр.33
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-674/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-34/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за транспорт,трговину,и услуге АНИЛИ Д.О.О. Мазараћ,Владичин Хан, село Мазараћ 10
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,оо динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 20:20:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 30815
  Датум продаје: 2020-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 799/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ив 582/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Терца Тон
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 37000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 18500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 20:18:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 30814
  Датум продаје: 2020-09-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и 125/18
  Број предмета јавног извршитеља: и 335/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Силбо доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покућство и радне машине пољопривредног газдинства
  Процењена вредност предмета продаје: 345000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 172500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 20:15:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 30813
  Датум продаје: 2020-09-14
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 755/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ив 447/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Васке импорт ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покућство и радне машине пољопривредног газдинства
  Процењена вредност предмета продаје: 32000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 20:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 30812
  Датум продаје: 2020-09-14
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: i-236/17
  Број предмета јавног извршитеља: i-83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Radoslav Alkay
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 13500 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 7750 рсд


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 15:50:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 30811
  Датум продаје: 2020-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИв 189/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 345/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. породична стамбене зграда, површине 79 м2, бр. етажа ПР1, ул. Војвођанска бр. 120, на кат. парцели бр. 131, бр. згр. 1, у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1, 2. земљиште под зградом – објектом, земљиште у грађевинском подручју, површине 79 м2, ул. Војвођанска бр. 120, на кат. парцели бр. 131, бр. згр. 1, у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1, 3. помоћна зграда, површине 16 м2, бр. етажа ПР1, ул. Војвођанска, на кат. парцели бр. 131, бр. згр. 2, у приватн
  Процењена вредност предмета продаје: 705. 480,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 15:25:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 30810
  Датум продаје: 2020-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИВ 69/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 424/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNIX plus
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за сушење, машина за судове, Шпорет, аспиратор, моторна тестера, хилти, компресори,замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 1, 12,000,00 2. 48.000,00 3. 48.000,00 4. 35.000,00 5. 25.000,00 6. 35.000,00 7.24.000,00 8. 12.000,00 9. 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 15:12:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 30809
  Датум продаје: 2020-09-14
  Време продаје: 11H
  Место продаје: КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ БР. 2
  Пословни број судског предмета: 3 ИИВ 5128/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 421/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROTECT CHEM DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило CITROEN BERLINGO
  Опис предмета продаје: рег. озн. BG 1521-KR, број шасије VF7GC9HWC8JO95276, број мотора PSA9H0210JBAW0061923
  Процењена вредност предмета продаје: 280.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00 ДИНАРА  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2020-09-14 14:29:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 30808
  Датум продаје: 2020-10-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 137/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1. клима уређај, 2. кухиња 3. тв комода 4. угаона гарнитура 5. тв
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 18.000 2. 30.0000,00 3. 15.000,00 4.20.000,00 5. 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 14:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 30807
  Датум продаје: 2020-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИВ 138/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 194/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: Њива 3 класе
  Процењена вредност предмета продаје: 28.450,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.950,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 14:37:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 30806
  Датум продаје: 2020-09-17
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Хајдук Вељкова бр.29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И-2832/2012
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А74/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР НОВИ САД" а.д.о. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторски плуг; Тракторска корпа; Прекрупач за кукуруз; Тракторска дрљача; Тракторска тањирача; Тра
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 232.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 69.600,00


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2020-08-17 14:17:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 30805
  Датум продаје: 2020-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И-866/2018 од 15.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-800/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Младеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3. класе, укупне површина 936 м2,Њива 2. класе, укупне површина 2696 м2, Њива 2. класе, укупне
  Опис предмета продаје: Њива 3. класе, укупне површина 936 м2,Њива 2. класе, укупне површина 2696 м2, Њива 2. класе, укупне површина 1004 м2,Њива 1. класе, укупне површина 1405 м2, Њива 1. класе, укупне површина 1693 м2, Њива 2. класе, укупне површина 1609 м2,Воћњак 3. класе, укупне површина 2210 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 56.168,00; 87.620,00; 32.630,00; 105.375,00; 126.975,00; 104.585,00; 88.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.317,60; 61.334,00; 22.841,00; 73.762,50; 88.882,50; 73.209,50; 61.880,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-08-17 13:19:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 30804
  Датум продаје: 2020-12-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 29/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 118/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВЕЛИКИ БРАЦА" ДОО Влајковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Павлишу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 61.904.823,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.333.377,00Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767