ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1655 активних, од укупно 28039 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-07-28 14:10:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 29696
  Датум продаје: 2020-08-17
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ-210/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 160/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Лукић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухињски креденац, Регал-гардеробер, Сто кухињски са две столице, Машина за шивење
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-07-28 15:02:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 29695
  Датум продаје: 2020-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИв-106/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 153/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SRPSKA BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фрижидер 1,2 метара висине Судопера Шпорет са рерном Bauer, црне боје, Кухињска витрина са стакленим делом, Електрични шпорет Слобода Чачак
  Процењена вредност предмета продаје: 28.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.300,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 12:21:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 29694
  Датум продаје: 2020-07-21
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 13 ИИВ 123/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 12:13:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 29693
  Датум продаје: 2020-07-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ-91/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 129/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вељко Прерадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Philips, 32 инча, Регал 3,5 м дужине, са брачним креветом, Полица за телевизор са зидним делом, Клуб сто браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 12:11:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 29692
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ-928/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.333/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адв.Љубиша Ваљаревић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непосредна погодба
  Опис предмета продаје: расхладне витрине
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 920.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Договор између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 12:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 29691
  Датум продаје: 2020-07-17
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 5ИИв-928/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.333/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адв.Љубиша Ваљаревић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Атмос пушница и грил за печење пилића
  Процењена вредност предмета продаје: Атмос пушница = 2.400.000,00 динара, Грил за печење = 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Атмос пушница = 1.200.000,00 динара, Грил за печење = 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2020-07-28 14:05:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 29690
  Датум продаје: 2020-08-20
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: у канцеларији Јавног извршитеља у Параћину на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
  Пословни број судског предмета: ИИ-176/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 98/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кауч двосед, комбинација мебл-кожа, бело сиве боје, Полица за телевизор, браон беле боје, Телевизор Prestigio 20 инча дијагонале, Мешалица за бетон, Столарска комбињерка
  Процењена вредност предмета продаје: 80.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.150,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 11:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 29689
  Датум продаје: 2020-07-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 86 И.Ив.159/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 240/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Индустрија млека и млечних производа "ИМЛЕК", Падинска Скела
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке PHILIPS LCD новији 2.Две фотеље материјал штоф, браон боје
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке PHILIPS LCD новији 2.Две фотеље материјал штоф, браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 25.960,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.172,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 11:39:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Моше Пијаде 8/3
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 29688
  Датум продаје: 2020-12-07
  Време продаје: 13 ч
  Место продаје: Моше Пијаде бр.8/3
  Пословни број судског предмета: Ии-179/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1596-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-кућа
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у Закључку о првој јавној продаји И.И-1596-19 од 24.06.2020.године
  Процењена вредност предмета продаје: 10.549.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.384.300,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 11:22:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 29687
  Датум продаје: 2020-07-20
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 13ИИ 1302/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 520/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛ. МЕДИНА РАМОВИЋ И МАЛ.БАЈРАМ РАМОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 10:59:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 29686
  Датум продаје: 2020-07-22
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, Ниш, ул. Ћирила и Методија број 17
  Пословни број судског предмета: И.Ив-206/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-68/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DAY LIGHT DOO DONJA VREŽINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари ближе описане у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 104.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности ствари


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 10:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 29685
  Датум продаје: 2020-07-17
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 13ИИВ 158/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 385/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 09:51:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 29684
  Датум продаје: 2020-07-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Стевана Шупљикца бр. 99/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Ии. 549/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска Штедионица ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1.Бицикл BOOSTER PLASMA; 2.Бицикл EXPLORER ELITE LADY
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 5.900,00 динара, 2) 5.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 2.950,00 динара, 2) 2.950,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 09:22:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 29683
  Датум продаје: 2020-08-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-1974/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-528/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 24.06.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у Закључку од 24.06.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 24.06.2020. године


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-06-24 09:17:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 29682
  Датум продаје: 2020-07-14
  Време продаје: 13:00 ЧАСОВА
  Место продаје: ФУТОШКА БР. 20, СПРАТ 5, СТАН 26, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 339/19
  Број предмета јавног извршитеља: И И 872/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: B2 HOLDING
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОБЈЕКАТ ПОЉОПРИВРЕДЕ-ХАЛА ЗА ЗА РЕМОНТ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОБЈЕКАТ ПОЉОПР
  Опис предмета продаје: ОБЈЕКАТ ПОЉОПРИВРЕДЕ-ХАЛА ЗА ЗА РЕМОНТ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОБЈЕКАТ ПОЉОПРИВРЕДЕ САГРАЂЕНО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 4749/2 УПИСАНА У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 3953 КО БАЧ
  Процењена вредност предмета продаје: 8.005.723,45 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 5.604.006,41 ДИНАРА


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-06-24 07:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 29681
  Датум продаје: 2020-07-21
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: н
  Пословни број судског предмета: ИИ2264/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 249/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Гвозденовић, Београд, ул. БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ бр. 94
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике,тв, двд, табуре,собне саксије...
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 06:53:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 29680
  Датум продаје: 2020-07-15
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ии 145/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Ковачевић из Дуваништа
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-07-22 17:16:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 29679
  Датум продаје: 2020-08-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: IV 379/2016
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 32-20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika (obim udela 1/1)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 2806 KO Feketic
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-06-23 16:08:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 29678
  Датум продаје: 2020-07-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, стан 7, ламела бр. 3, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-867/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-992/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 Ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан у Аранђеловцу
  Опис предмета продаје: Стан се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање, бр. зграде 1., број посебног дела 1., површине 43м2, у ул. Браће Југовић бр. 3 у Аранђеловцу, изграђеној на кат. парцели 2426/4, уписан у Лист непокртености број 60 КО Аранђеловац
  Процењена вредност предмета продаје: 15.500,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 10.850,00 еура


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-06-23 16:01:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 29677
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 308/18,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.101/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младен Магденовски
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретности извршног дужника ФК Бачка 1901 Суботица, Суботица, обим удела 1/1, уписаних у лист непокретности бр.19989 КО Доњи Град и то: - парц.бр 31192/3: - пословни простор – две просторије пословних услуга, број посебног дела 9, број улаза 3; на земљишту под зградом – објектом површине 10а15м2,– објекат површине 11м2, у улици Сомборски пут.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.292.728,80 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767