ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1693 активних, од укупно 30540 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-10-28 11:46:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 32454
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 8132/2009
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 153/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтна индустрија Србије АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 117.587,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.552,38 динара


  Оглас поставио: Предраг Филијовић
  Датум и време постављања: 2020-10-28 11:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Господар Јованова 69, стан 1-А
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628346240
  ПИБ: 108185223
  Матични број: 63276235

  Број записа у бази: 32453
  Датум продаје: 2020-11-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, Стари град, ул. Господар Јованова 69/1А
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-20831/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 139/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 1. Јанко Пијовић 2. Бојана Ристић-Буркетт
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Удео извршног дужника у обиму 3/18 у непокретности
  Опис предмета продаје: Видети у Закључку од 23.10.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.103.049,09 динара
  Почетна цена предмета продаје: Видети у Закључку од 23.10.2020. године


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-10-28 11:33:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 32452
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића из Ниша, ул, Ћирила и Методија бр. 17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-23041/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-17885/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд, Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у Закључку о првој продаји непокретности на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 2.086.445,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.460.511,50 динара  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-10-28 11:29:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 32451
  Датум продаје: 2020-11-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 343/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 95/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд АП Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-10-28 11:25:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 32450
  Датум продаје: 2020-11-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 514/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 134/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд АП Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-11-24 14:58:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 32449
  Датум продаје: 2020-12-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии581/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.пом 137/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд АП Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-11-24 11:08:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 32448
  Датум продаје: 2020-12-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 269/18
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 269/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 39000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19500 рсд


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-11-24 10:06:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 32447
  Датум продаје: 2020-12-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Бечеј, Главна 7-9
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк675/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бицикл, колица и веш машина
  Опис предмета продаје: бицикл црне боје; ручна колица грађевинска, половна и „плитка“ веш машина БЕКО, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 22.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 11.000,00 динара - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-10-28 11:08:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 32446
  Датум продаје: 2020-11-24
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 1003/18
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 1003/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 30000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 21000 рсд


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2020-10-28 11:08:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 32445
  Датум продаје: 2020-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 127/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 28.10.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 28.10.2020. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 28.10.2020. године


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-10-28 09:42:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 32444
  Датум продаје: 2020-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: IIV 6/2018
  Број предмета јавног извршитеља: IIV 13/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-11-24 08:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 32443
  Датум продаје: 2020-12-18
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 884/18
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 884/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 45000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 22500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-11-24 11:57:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 32442
  Датум продаје: 2020-12-18
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 660/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 660/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 34000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 17000 рсд


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-10-27 18:35:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 32441
  Датум продаје: 2020-11-24
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: II 215/18
  Број предмета јавног извршитеља: II 42/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Suncica Glisovic
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-11-24 14:01:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 32440
  Датум продаје: 2020-12-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1104/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 147/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1, спратности По+Пр+ПК, површине у основи 108м2, са земљиштем
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1, спратности По+Пр+ПК, површине у основи 108м2, са земљиштем под зградом и земљиштем уз зграду у површини од 593м2, у ул. Бањичка бр. 7, постојећа на катастарској парцели бр. 1661/1 у Аранђеловцу, уписано у лист непокретности бр. 7587 КО Аранђеловац
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 41.500,00 еура


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2020-10-27 16:56:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 32439
  Датум продаје: 2020-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, стан 7, ламела бр. 3, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-1444/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-146/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Трособан стан површине 56 м2, који се налази у Крагујевцу, у ул. Краља Милана IV, у стамбеној згради за колективно становање, број зграде 1, број улаза 19Б, први спрат, број посебног дела 9, на кп.бр 15260/3, уписаном у лист непокртетности бр. 74048 К.О Крагујевац 3
  Процењена вредност предмета продаје: 5.973.139,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.181.197,30


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-10-27 15:46:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 32438
  Датум продаје: 2020-11-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив.125/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 403/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Technoclub" доо, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторски берач за кукуруз марке Šempeter Slovenija, црвене боје, пописна маркица АА 122523 2. Х
  Опис предмета продаје: 1. Тракторски берач за кукуруз марке Šempeter Slovenija, црвене боје, пописна маркица АА 122523 2. Хидраулична дизалица за аутомобиле у сервису марке Универзал Бања Лука, у исправном стању, пописна маркица АА 122524
  Процењена вредност предмета продаје: 401.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.840,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-10-27 15:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 32437
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1 (улаз из Ивана Броза 2)
  Пословни број судског предмета: ИИ-199/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 113/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 587.628,50 дин.
  Почетна цена предмета продаје: цена непокретности се слободно уговара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-10-27 15:12:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 32435
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-96/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 265/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојана Живковић, Десине
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда број зг.1 укупне површине 209м2 спратности По+Пр која се налази на кп.бр.
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број зг.1 укупне површине 209м2 спратности По+Пр која се налази на кп.бр. 2080/2 Ко Велико Градиште, уписане у лн.бр. 5145 Ко Велико Градиште на имеВладан Живковић, Десине, ЈМБГ 2110983762031,врста права својина, облик својине приватна, обим удела 1/1 са припадајућим правом коришћења земљишата кп.бр. 2080/2
  Процењена вредност предмета продаје: 7.372.523,07
  Почетна цена предмета продаје: 5.160.766,15


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2020-10-27 15:05:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 0658255325
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 32434
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 9-13 часова
  Место продаје: Ужице,Краља Петра Првог 4
  Пословни број судског предмета: Иив 33/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 19/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИНКА КОВАЧЕВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО И КОНСАЛТИНГ АЦЦОУНТИНГ ЦОНСУЛТИНГ ЦЕНТЕР БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на другом електронском јавном надметању
  Опис предмета продаје: тоцило, апарат за варење, брусилица, магнетна бушилица, стубна бушилица, компресор, форматизер, калибрирка, компресор , машина за полирање, глодалица, циркулар 2 ком, фрезер
  Процењена вредност предмета продаје: 4.218.638,40
  Почетна цена предмета продаје: 2.059.409,60


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767