ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1203 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-02-05 16:18:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 27450
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии-372/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-54/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kopernikus Technology doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кугл преса
  Опис предмета продаје: кугл преса
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-05 14:50:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27444
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. ,СВетог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 65/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 397/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве-пољопривредно земљиште уписане у лист непокретности бр. 39 К.О. Јамена
  Процењена вредност предмета продаје: од 198.449,78 динара до 2.997.321,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-05 14:19:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27442
  Датум продаје: 2020-03-10
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. ,СВетог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: И.И. 359/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 224/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан са нузпросторијама, површине 61,36м2 на првом спрату зграде бр. 8, саграђене на кат. парцели бр. 3507/102
  Процењена вредност предмета продаје: 4.232.026,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-03-02 15:37:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 27440
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-328/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-366/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.996.635,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.498.317,87 дин  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-03-11 13:18:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 27439
  Датум продаје: 2020-04-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1И-1338/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1787/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Тасковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје:  реални део од 250/1692 грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, КО ЦРНА ТРАВА, на парцели бр. 13325 укупне површине 1689m2, уписане у ЛН 2126, у приватној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 14.967,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.980,75 динара  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-03-06 10:27:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 27438
  Датум продаје: 2020-04-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-113/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-02-26 15:13:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 27437
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ии 5918/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2343/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица (Боривоје) Бржогић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у Закључку о другој јавној продаји покретних ствари И.И-2343/2018 од 26.02.2020.год.
  Процењена вредност предмета продаје: 142.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.000 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2020-02-05 12:27:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 27435
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, ул. Булевар ослобођења 86
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИВК-67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: тв "vivax" 107 cm (42"), троделни гардеробер- иверица, натур боја, веш машина "Беко"- дигитална, тв "lg" 32'
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 13:03:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 27432
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 4. ИИв87/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 24/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GAL-KOMERC"
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина, три комада
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 рсд


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 08:01:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 27428
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1538/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: радни сто-1 ком,регал-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-02-05 08:19:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 27425
  Датум продаје: 2020-03-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Ново Село бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 520/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 112/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ - ГОЧ ВРЊАЧКА БАЊА
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Букова грађа
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара по м3
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара по м3


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-04 18:17:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27424
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 15:10
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 Иив-138/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-91/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГЕНЦИЈА "АСТА" ДРАГАН ВИГЊЕВИЋ ПР
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 38
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-04 17:33:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27423
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-267/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-267/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-02-04 17:10:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27422
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-78/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А36/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд,
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: ОД 1.500,00 ДИНАРА ДО 5.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-02-04 15:26:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 27418
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 1287/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 820/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vojvodjanska banka ad Novi Sad, Трг Слободе бр.5, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Сомбору у улици Проте Матеје бр. 10
  Опис предмета продаје: Двособан стан, бр. 26/26 површине 60 м2, који се налази на мансарди стамбене зграде за колективно у ул. Проте Матеје Ненадовића бр. 10, саграђен на кат. Парцели бр. 7985/1 уписан у лист непокретности бр. 9724 КО Сомбор 1
  Процењена вредност предмета продаје: 2.705.069,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.893,548,37 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2020-03-04 14:17:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 27416
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив-71/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-104/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY BANKA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 куће са земљиштем и помоћним објектима
  Опис предмета продаје: улица Петра Драпшина у Молу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.432,586,97
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 13:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 27415
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 10 ии 365/19
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 196-19-2
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор пословних услуга-локал, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л, на високом приземљу Стамбене зграде за колективно становање бр. зг. 1, површине 12м2, -пословни простор пословних услуга-локал- I Ниво, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л1, првом спрату стамбене зграде за колективно становање бр. зг. 1, површине 167м2 -пословни простор пословних услуга-локал- II Ниво, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л2, на другом спрату стамбене зграде за к
  Процењена вредност предмета продаје: пословни простор пословних услуга-локал, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л, на високом приземљу Стамбене зграде за колективно становање бр. зг. 1, површине 12м2, износ 12.300,00 евра -пословни простор пословних услуга-локал- I Ниво, на адреси Вишњичка бр. 38, број посебног дела 4/Л
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2020-03-05 13:04:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 27414
  Датум продаје: 2020-04-01
  Време продаје: 12:00h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 3 ии 365/19
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 196-19-1
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удели, земљиште
  Опис предмета продаје: удео 40/200 извршног дужника GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ARADINOVIĆ DOO, Београд, ул. ВИШЊИЧКА БР. 30, МБ 17490303, ПИБ 103034724 на њиви 2. класе, површине 1ха, 00а, 00м2, Потес или улица и кућни број: Малетинци, врста земљишта: пољопривредно земљиште које се налази у Добановци кат. парц. 4933/5, - удео 60/200 извршног дужника Александар Мирковић, Београд - Звездара, ул. Кулина Бана бр. 001/14, ЈМБГ 2312966792611 на њиви 2. класе, површине 1ха, 00а, 00м2, Потес или улица и кућни број: Малетинци, врс
  Процењена вредност предмета продаје: 752.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 376.000,00 евра  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-02-04 13:24:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 27410
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 69/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 94/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Elin", лаптоп марке "Edison", грејалица марке "Bauer"...
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 60.200,00 дин.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2020-02-25 11:29:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 27405
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк. 557/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767