ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1901 активних, од укупно 27612 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2020-06-09 08:07:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 29239
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И. 8562/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 94/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Аутомобил, трактор и приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 940.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 564.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2020-07-08 11:48:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 29238
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-235/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан на трећем спрату , површине 51 м2, у згради бр 1, број посебног дела 13, на КП.бр. 6742/6 , КО Књажевац , лист непокретности бр.15613 , РГЗ СКН Књажевац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.594.320,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2020-07-01 14:27:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 29237
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И ИВ 141/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 165/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду, њива прве класе, породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом, земљиште уз зграду, њива прве класе, породична стамбена зграда, бро листа непокретности 986 ко Силбаш
  Процењена вредност предмета продаје: 1.328.335,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 15:01:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 29236
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Књаза Милоша бр. 86/29
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 566/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ватроспас Аранђеловац
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Продаја машине за обраду дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 471.739,20
  Почетна цена предмета продаје: 330.217,44


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2020-06-08 14:29:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 29235
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Тодоровићева бр. 17.
  Пословни број судског предмета: И.И-833/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 240/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉИЉАНА ДАНИЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ТР. НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРЕВОЗ РОБЕ ЕВА КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 14:02:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 29234
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: 2.Ии.810/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.272/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 13:41:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 29233
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.572/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 12:57:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 29232
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 266/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 451/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 6.186.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 12:53:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 29231
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-648/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Сто и 4 столице Музички стуб “Sony” Микроталасна “Gorenje” Телевизор “Vox” Веш машина “Gorenje
  Опис предмета продаје: Кауч Сто и 4 столице Музички стуб “Sony” Микроталасна “Gorenje” Телевизор “Vox” Веш машина “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.500,00


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-07-06 11:39:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 29230
  Датум продаје: 2020-07-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 378/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЛИСАВА СТАМАТОВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗГРАДА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ ПОВРШИНЕ У ОСНОВИ 1075 М2 СА ЗЕМЉИШТЕМ
  Опис предмета продаје: ЗГРАДА ЈЕ ПОВРШИНЕ 1075 М2 СПРАТНОСТИ ПРИЗЕМЉЕ ИЗГРАЂЕНА БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
  Процењена вредност предмета продаје: 6.342.500,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 4.439.750,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 11:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 29229
  Датум продаје: 2020-08-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-20516/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2727/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влада Спасић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 12:15:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 29228
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: И 438/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 326/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН НЕГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР МАРКЕ ИМТ 539, ТМВ ФАП 1620, НИСКОНОСЕЋА ПРИКОЛИЦА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНЕ У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: ПРЕДМЕТ ПОД 1 - 360.000,00 ДИНАРА; ПРЕДМЕТ ПОД 2 - 300.000,00 ДИНАРА; ПРЕДМЕТ ПОД 3 - 280.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 60% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 12:15:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 29227
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд-Врачар, ул. Макензијева 32, спрат 1, стан 5
  Пословни број судског предмета: И.И-1052/2020
  Број предмета јавног извршитеља: 1
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Игор Шарац из Београда
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва продаја јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Грађевинског земљишта, Њива 2 класе, потес НОВИ ЛАНЦИ, постојеће на кат. парцели 3160/1, површине 70а47м2, уписано у А лист – Листа непокретности 12797 КО Чукарица (обим удела 1824/7047), продаје се као неусељиво
  Процењена вредност предмета продаје: 5.782.700,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.047.890,11 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 12:05:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 29226
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд-Врачар, ул. Макензијева 32, спрат 1, стан 5
  Пословни број судског предмета: 1 И.И-2194/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3188/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АИК БАНКА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва продаја јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Стан број 5, корисне површине 57м2, по структури једнособан, у поткровљу стамбене зграде, у улици Змај Јовина 13, Земун, изграђене на катастарској парцели 964 (зграда број 1), уписане у лист непокретности 2477 Земун (предметни стан адаптиран је у дуплекс, измерене и уписане површине првог нивоа 56,90м2 и измерене површине другог нивоа 16,30м2, који је изведен у оквиру габарита односно нивоа стана, тако да укупна површина стана износи 73,20м2)
  Процењена вредност предмета продаје: 10.988.359,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.691.851,44 динара


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 11:59:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 29225
  Датум продаје: 2020-06-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: И 518/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 109/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАТОМИР МИЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КОЊ МУШКОГ ПОЛА
  Опис предмета продаје: КОЊ МУШКОГ ПОЛА СТАРОСТИ 5-6 ГОДИНА, ТЕЖИНЕ ОКО 500 КГ
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2020-06-23 16:01:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 29224
  Датум продаје: 2020-07-21
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд-Врачар, ул. Макензијева 32, спрат 1, стан 5
  Пословни број судског предмета: 8 И.И-10/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-237/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ангелина Васић из Београда
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва продаја јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Земљиште у грађевинском подручју, воћњак 2. класе, потес проширење грађ. реона, постојеће на катастарској парцели 11586, површине 1933м2, уписано у А лист-Листа непокретности 8550 КО Темерин, обим дела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.545.510,67 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.081.857,47 динара  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 11:54:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 29223
  Датум продаје: 2020-06-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 167/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 7/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕВРЕМ РОГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЖИЦУ УЛ. ОМЛАДИНСКА БРОЈ 28
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЛОКАЛ БРОЈ 7 ПОВРШИНЕ 29 М2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.418.810,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 2.393.167,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 11:53:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 29222
  Датум продаје: 2020-07-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.376/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 11:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 29221
  Датум продаје: 2020-07-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 94/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2020-06-08 11:43:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 29220
  Датум продаје: 2020-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ 516/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 172/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОМАКСИ МВ ДОО ПОЖЕГА
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 3357/1 КО РАДАНОВЦИ
  Опис предмета продаје: ПАРЦЕЛА У РАДАНОВЦИМА, КОСЈЕРИЋ БЛИЖИ ОПИС У ЗАКЉУЧКУ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 923.136,00
  Почетна цена предмета продаје: 646.195,20Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767