ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1383 активних, од укупно 31303 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2020-12-29 08:42:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Народног Хероја 12, локал 5л
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 33296
  Датум продаје: 2021-01-27
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: портал е аукције
  Пословни број судског предмета: ИИ 646/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1407/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Факин
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност извршног дужника уписана у ЛК 2085 КО Врањска Бања
  Опис предмета продаје: Шумско земљиште површине 388м2, пољопривредно земљиште површине 501м2,пољопривредно земљиште површине 1044м2, пољопривредно земљиште површине 489м2,шумско земљиште површине 3128м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.954.495,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.368.146,50 динара  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-12-03 11:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 33294
  Датум продаје: 2020-12-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 11/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-12-30 10:57:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 33291
  Датум продаје: 2021-01-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Портал електронског јавног надметања www.eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 459/20
  Број предмета јавног извршитеља: 130 ИИ 386/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Новаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/2 на породично стамбеној згради, изграђеној на кп 643, лист непокретности бр. 876 КО Петловача
  Процењена вредност предмета продаје: 7.759.785,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.879.892,50 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-12-03 11:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 33290
  Датум продаје: 2020-12-23
  Време продаје: 09-13ч
  Место продаје: https://eaukcija.sud.rs/
  Пословни број судског предмета: ИИ-45/2020 од 30.07.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 131/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD),
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Индустријски објекат, објекат за складиштење пољопривредних производа
  Опис предмета продаје: Индустријски објекат, објекат за складиштење пољопривредних производа
  Процењена вредност предмета продаје: 160.609.798,00 и 95.401.174,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-12-24 11:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 33289
  Датум продаје: 2021-01-21
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 1717/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 177/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: од 32.618.409,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.785.522,73 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Ђурић
  Датум и време постављања: 2020-12-03 09:47:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења 105, спрат 3, стан бр. 11
  Е-маил адреса: izvrsiteljdjordjedjuric@gmail.com
  Контакт телефон: 0605646392
  ПИБ: 111873379
  Матични број: 65707667

  Број записа у бази: 33288
  Датум продаје: 2020-12-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 105, спрат број 3 стан број 11
  Пословни број судског предмета: ИИ 3419/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 432/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте Банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Записник о Новој првој јавној продаји непокретности
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 2.630.434,47
  Почетна цена предмета продаје: 1.841.304,13  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2021-01-18 10:31:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 33285
  Датум продаје: 2021-02-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Ии 370/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 160/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BMN MALINAS DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: трактор - Томо Винковић
  Процењена вредност предмета продаје: 177.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.500,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-12-03 08:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 33284
  Датум продаје: 2020-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 446/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ PHILIPS, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ PHILIPS, 3. ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ LUX- OBODIM, 4.ВЕШ МАШИНА МАРКЕ BOSCH 210L, 5. ОРМАР
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2020-12-02 18:12:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 33282
  Датум продаје: 2020-12-24
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: портал е аукција министарства правде
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 462/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 26/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРЂАН ПАРЛИЋ ПР ДАВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ САВЕТА POWER OF NATURE BEOGRAD (PALILULA)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: бушећа гарнитура CASAGRANDE C6, Sn C6Z01027; бушећа гарнитура ZIF- 650M, Sn 739
  Процењена вредност предмета продаје: 4.232.509,00 динара; 411.494,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.962.756,30 динара; 288.045,80 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-12-31 13:07:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 33276
  Датум продаје: 2021-01-29
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-344/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ Опел Зафира 2004. год.
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2020-12-02 13:23:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 33275
  Датум продаје: 2020-12-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв-447/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 704/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЛАТАН ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА ПЕТРО ПРОМ 3
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Двобрзни плуг црвене боје, без видних ознака и Монофазни прекрупач црвене боје, без ознака
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-12-02 13:04:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 33274
  Датум продаје: 2021-01-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 29 лок 1, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 84/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 84/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: камион марке ЗАСТАВА 640 АД
  Опис предмета продаје: ближе одређено закључком
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-12-02 12:53:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 33273
  Датум продаје: 2020-12-23
  Време продаје: 09 до 13 часова
  Место продаје: на порталу електронског јавног надметања
  Пословни број судског предмета: иив 6/2020
  Број предмета јавног извршитеља: иив 6/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЧЕК КЕШ ТИМ" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2020-12-02 12:45:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 33272
  Датум продаје: 2020-12-22
  Време продаје: 09 до 13 часова
  Место продаје: Портал електронског јавног надеметања
  Пословни број судског предмета: иив 3/2020
  Број предмета јавног извршитеља: иив 3/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КД "Бата 2001" Дамњановић Миодраг, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-12-02 12:31:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 33269
  Датум продаје: 2020-12-23
  Време продаје: 10 00
  Место продаје: у канцеларији поступајућег јавног извршитеља на адреси Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИ 41/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанош Илеш
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 њиве
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопровредно земљиште
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-12-02 12:00:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 33268
  Датум продаје: 2020-12-29
  Време продаје: 09-15 часова
  Место продаје: Електронска јавна продаја
  Пословни број судског предмета: И.И.7/20
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Јованчић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: девет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва електронска продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Одређено у закључку у продаји
  Почетна цена предмета продаје: Одређено у закључку у продаји


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-12-24 13:07:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 33267
  Датум продаје: 2021-01-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, ул. Војводе Мицка Крстића бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 353/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MARIN VAREŠKIĆ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 12.711.444,81
  Почетна цена предмета продаје: 3.813.433,44


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2020-12-02 11:52:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 33264
  Датум продаје: 2020-12-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 796/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1.ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ МАРКЕ ARTUR MARTIN, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ VOX, 3.ГАРНИТУРА, 4. ВЕШ МАШИНА МАРКЕ VOX, 5. РАЧУНАР СА МОНИТОРОМ МАРКЕ LG
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000, 00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.700, 00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-12-24 13:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 33263
  Датум продаје: 2021-01-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 71/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Челиковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 1.025.873,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2020-12-02 11:24:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 33262
  Датум продаје: 2020-12-24
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: www.eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: Ии 201/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 412/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Велимировић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке Волво, модел ФМ400, регистарских ознака PŽ 006-PC
  Процењена вредност предмета продаје: 2.900.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.030.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767