ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-07-09 13:25:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22101
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив-564/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-61/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕНОР БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: тросед и две фотеље, сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 16:07:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22100
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-8253/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1103/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Димитријевић, Милан Димитријевић,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 139.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 69.600,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 15:15:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22099
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2И И-3011/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-646/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 11:16:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 22098
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-1139/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-340/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО - ТРАНСПОРТНО ДОО ЋАТИЋ COMPANY, ПРИЈЕПОЉЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО - ТРАНСПОРТНО ДОО ЋАТИЋ COMPANY, ПРИЈЕПОЉЕ Дрљача, троделна Сејалица за кукуруз Фреза, дизел Мешалиц Прскалица за трактор, МИО-РАУ Расхладана витрина Приколица жута Приколица зелена Трактор, ИМТ-533
  Процењена вредност предмета продаје: 708.050,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 495.635,00 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 10:48:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 22097
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-633/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-633/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "КОМРАД" Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни апарати
  Опис предмета продаје: 1. Фрижидер марке БЕКО беле боје; 2. Замризивач беле боје са браон поклопцем (мањи)
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 6.000,00 рсд; 2. 8.000,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 4.200,00 рсд; 2. 5.600,00 рсд;


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 13:15:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22096
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 832/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 и.и 139/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 09:15:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 22095
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Томе Живановића бр.39, спрат 6 стан 41-42, Параћин
  Пословни број судског предмета: И.И-517/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-494/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радица Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе
  Опис предмета продаје: Удео од 879/925 непокретности Кп.бр. 3142/2 која се налази на мзв “Бостаниште” њива 4. класе која цела има површину од 47,20 ари уписана у Лн.бр.224 КО. Плана, врста права својина, облик својине приватна, са обимом удела извршног дужника: 879/925, врста земљишта:пољопривредно земљиште. Парцела се налази са десне стране пута Мириловац-Плана, о од њега је удаљена око 150м, од центра Параћина удаљена је око 3,2 км. До њиве постоји земљани пут
  Процењена вредност предмета продаје: 161.470,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 113.029,00 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 09:15:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22094
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-161/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.158/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "NELT CO" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач, веш машина, кауч, орман, сто и две столице, кварцна грејалица
  Опис предмета продаје: Телевизор "Kamacrown", Замрзивач "Obodin" 110л, Веш Машина "Indesit"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 7.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 4.900,00 динара, 5.600,00 динара, 4.200,00 динара, 2.100,00 динара, 2.100,00 динара, 700,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 09:12:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22093
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-292/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-330/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ODS EPS Distribucija doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура лежај, браон боје штоф, старости око 4 године 2. Фотеља браон боје кожна старост
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура лежај, браон боје штоф, старости око 4 године 2. Фотеља браон боје кожна старости око 20 година 3. Двосед кожни браон боје старости око 20 година 4. Собни сточић браон боје дрвен 5. Клима уређај „LG“ деветка, старости око 15 година
  Процењена вредност предмета продаје: 37.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.460,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 09:02:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22092
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 13/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 108/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: сандерс сх доо темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.пац.број 3153; 3154; 3728; 3729 К.О. Гргуревци
  Опис предмета продаје: кат.пац.број 3153; 3154; 3728; 3729 К.О. Гргуревци
  Процењена вредност предмета продаје: од 337.300,39 динара до 960.927,37 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 202.380,23 динара до 576.556,42 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 08:43:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22091
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ2296/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОДОЉУБ РАДЕНКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски елементи, ТВ Комода,Веш машина, Телевизор,Гардеробер, Монитор, Плакар
  Опис предмета продаје: Кухињски елементииверица, Тв комода, иверица сиво беле боје, Веш машина Горење, Телевизир ЕЛИТА, стари модел, Гардеробер стари модел, Монитор PHILIPS, Гардеробер иверица стакло, Плакар иверица натур боја
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 08:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22090
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор,музичка линија, фотеља, тросед
  Опис предмета продаје: Телевизор, марке Fox, 1998.година, екран 40 инча; музичка линија, марке Contec; фотеља тамно браон боје (2 комада); тросед, тамно браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности од сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 08:34:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22089
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1175-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” 51cm Замрзивач “Obodin” 410l Ел. Шпорет “Končar” Кауч Фрижидер “ Gorenje”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” 51cm Замрзивач “Obodin” 410l Ел. Шпорет “Končar” Кауч Фрижидер “ Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 6.300,00 6.300,00 4.200,00 3.500,00


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 08:26:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 22088
  Датум продаје: 2019-07-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: ив 6083/11
  Број предмета јавног извршитеља: иив39/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ЊИВА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА ДРУГЕ КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: њива 2 класе 2.05,46 ха
  Процењена вредност предмета продаје: 2.424.339,65
  Почетна цена предмета продаје: 1.454.603,79


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 08:25:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22087
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И 1322-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 266-2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДЕС КОНФЕКЦИЈА" ДОО ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2 котла, снаге 1000 кw и 750 кw
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.300.000,00 динара, 1.743.665,80 динара, 1.689.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 650.000,00, 871.832,90, 844.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 08:24:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22086
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И 1322-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 266-2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДЕС КОНФЕКЦИЈА" ДОО ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2 котла, снаге 1000 кw и 750 кw
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.300.000,00 динара, 1.743.665,80 динара, 1.689.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 650.000,00,


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 08:05:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22085
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-1/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Банини траде - Кикинда
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, веш машина, машина за сушење веша
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг 71цм, ТВ Снидер 51цм, Веш машина Горење, Машина за сушење веша
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара, 3.500,00 динара, 7.000,00 динара, 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 18:02:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 22084
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 2ИИ.302/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.37/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: обекат туризма, на кат. пар. 4476, подброј парцеле 14, КО Чајетина, л.н. 1356 КО Чајетина, спратност приземље, површине 53,00 м2, назив улице Златибор, врста права својина, облик својине приватна, удео 1/1, објекат има одобрење за употребу
  Процењена вредност предмета продаје: 13.533.068,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.766.534,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 16:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22083
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-132-2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-519/218
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kamneko Milenkovic
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Philips“ старије производње, 2. Витрина висина 1,7м, ширина 50 цм, стаклена врата, 3. Полиц
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Philips“ старије производње, 2. Витрина висина 1,7м, ширина 50 цм, стаклена врата, 3. Полица собна са 3 фиоке 1мх1м, старости око 5 година, 4. Регал 2мх2м медијапан старости око 4-5 година, 5. Огледало ширина 1м, висина 1,5м старости око 5 година, 6. Замрзивач Горење сандучар 120 литара стар 2 године,
  Процењена вредност предмета продаје: 5.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.240,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 15:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 22082
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 10 иив 128/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 893/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: stočar l.s.b. doo
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива , земљиште
  Опис предмета продаје: удео од 73/100 њиве 3. класе, површине 8ха 8а 53м2, на катастарској парцели број 1991/4, • удео од 73/100 њиве 3. класе, површине 2ха 99а 2м2, на катастарској парцели број 1991/9, све уписано у Листу непокретности број 733 КО Кртинска.
  Процењена вредност предмета продаје: 34.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767