ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-10-07 16:14:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24678
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-962/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-954/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОМ-ИМПЕХ ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-10-07 16:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24677
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-101/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-257/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОТЕР ДОО КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 48
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС ПОКРЕТНИХ СТВАРИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 16:08:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 24676
  Датум продаје: 2019-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 1Ии.253/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.30/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1,назив улице Буковац 31 Б, бргп 273 м2, кат. пар. 297/4, која се састоји из три дела и то земљиште под зградом и другим објектом површине 91 м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 500 м2, и воћњака 4 класе површине 546 м2, све уписано у лн 161 КО Крвавци ималац права на објекту и парцели Душан Бацетић
  Процењена вредност предмета продаје: 6.576.582,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.603.607,40


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 14:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24675
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИв 12/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Bank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: Њива 6. класе површине 20а 56м2, Њива 6. класе површине 34а 79м2
  Процењена вредност предмета продаје: од 145.088,14 динара до 278.240,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 11:05:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24674
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-723/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 172/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Стаменковић, Милена Ђукић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 51000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 25500 рсд


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 15:26:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24673
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: И 438/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 99/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Бурда
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем и њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 183.014,94 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 54.904,482 дин.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-10-07 14:06:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24672
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-229/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-237/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 14:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 24671
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: Ии бр.126/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-231/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милета Браковић из Горњег Милановца
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: трактор, плугови, прикључно возило, тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 420.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 210.000,00 рсд


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-10-07 14:00:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 24670
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИВ-385/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-384/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 13:01:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 24669
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив-57/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-165/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KING PETROL DOO LEBANE
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 95
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: комби возила, аутобуси, кабина, каросерија аутобуса,Мешалица за бетон Машина за прање возила KARSCHER Бели комби MERCEDES 310D Боце за аутогено заваривање Мазалица Мазалица Компресор Хидраулична преса Апинг за савијање лима Тамић мали кипер Стубна бушилица марке SARLAH CO2 апарат за заваривање Пуњач акумулатора марке DYNAMIC Апарат за електрично заваривање Вулканизерска машинСтругТоцило Тоцило Комплет гедоре,брусилица SKIL,Велика брусилицаБушилица BOSCH...
  Процењена вредност предмета продаје: 2.238.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.576.160,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24668
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4264/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 205/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: млт.Леонтина Немет, ул. Јаношикова бр.9, Кисач-зак.заступник мајка Дашена Марчокова,Кисач
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.039.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.019.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 11:35:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24667
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 397/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Војнов
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-10-07 11:41:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 24666
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Ново Село бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 945/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 221/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO ŠTULAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једне стругаре
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.874.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.011.800,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-07 11:08:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24665
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И И-446/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 149/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 12:43:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 24664
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ии-3430/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1290/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Замрзивач 310 l (GORENJE) Веш машина LG Сто за компјутер Клима уређај (KOPERNIKUS) Усисивач (YAMILA) Кожна фотеља (дрво-кожа)
  Процењена вредност предмета продаје: 55.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.750,00 динара


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 09:46:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 24663
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Вука Терзића, Чачак, Филипа Филиповића бр.12/1
  Пословни број судског предмета: Иив-166/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199И.Ив-70/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE SARA-KOM DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Виљушкар CLARK 3.5t електрични са пуњачем
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 12:00:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 24662
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: IIv br.302/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 551/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o drugoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 08:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24661
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-666/2019 од 17.06.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-261/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 732 КО Банатско Карађорђево - Породична стамбена зграда брзг 1 број етажа 1пр улица Булевар Војводе Мишића 15 на парцели број 1678/11 власништво извршног дужника, у износу од 1.413.369,60 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.413.369,60 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 20:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 24660
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 13-ИИ-456/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 395/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност уписана у ЛН бр. 111 КО Лукаре, Служба за катастар непокретности Нови Пазар
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у ЛН бр. 111 КО Лукаре, Служба за катастар непокретности Нови Пазар
  Процењена вредност предмета продаје: 2.847.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 20:03:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 24659
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 585/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биберовић Шемса
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у Листу непокретности број 3236 КО Сјеница
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у Листу непокретности број 3236 КО Сјеница
  Процењена вредност предмета продаје: 1.707.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767