ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1619 активних, од укупно 32108 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2021-01-20 09:17:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 34207
  Датум продаје: 2021-02-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИВ. 105-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 151/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРТСЕ БАНКА А.Д НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, приземна етажа1, површине 56 м2, са пољопривредним земљиштем на к.п. 1099/2 Кладница, ЛН 510 КО Мургаш
  Процењена вредност предмета продаје: 1.944.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.166.400,00 рсд


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2021-01-20 09:12:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 34206
  Датум продаје: 2021-02-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ. 986/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 478/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. Породична стамбена зграда, спартност Пр, Потес НОва 87, површине 63 м2, на кат,парцели 14099,ЛН 401 КО Ваљево
  Процењена вредност предмета продаје: 705.346,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 352.673,00 рсд


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2021-01-20 09:09:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 34205
  Датум продаје: 2021-02-18
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 111/2
  Пословни број судског предмета: ИИ.296/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.191/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
  Опис предмета продаје: 1. телевизор, 2. тв витрина, 3. гарнитура за седење, 4. веш машина, 5. витрина пуно дрво
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 20.0000,00, 2. 10.000,00, 3. 20.000,00, 4. 12.000,00, 5. 20.000.00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: НЕ МОЖЕ БИТИ НИЖА ОД 50% ОД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ СВАКЕ СТВАРИ ПОЈЕДИНАЧНО


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2021-01-20 08:46:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0112107729
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 34204
  Датум продаје: 2021-02-19
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: Електронско јавно надметање
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ-10446/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1676/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Манаре доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: - путничко моторно возило марке AUDI A6, регистарске ознаке BG 1785-UO, број шасије WAUZZZ4F68N064795, број мотора A5B115826, година производње 2007
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 490.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2021-02-17 14:31:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 34203
  Датум продаје: 2021-03-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И-349/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 328/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Урош Станисављевић и Милош Станисављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице, Кауч, Музички стуб “Aiwa”, Фрижидер “Gornje”, Ел. Шпорет “Alfa plam”, М
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице, Кауч, Музички стуб “Aiwa”, Фрижидер “Gornje”, Ел. Шпорет “Alfa plam”, Микроталасна “Elatronic”, Телевизор “Toshiba” 51cm, Орман двокрилни, Замрзивач “Gorenje” 410
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара 5.000,00 динара 1.000,00 динара 5.000,00 динара 9.000,00 динара 2.000,00 динара 4.000,00 динара 4.000,00 динара 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 динара 3.500,00 динара 700,00 динара 3.500,00 динара 6.300,00 динара 1.400,00 динара 2.800,00 динара 2.800,00 динара 5.600,00 динара  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2021-01-20 08:11:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 31/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 34202
  Датум продаје: 2021-02-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул Војводе Мишића 31/2
  Пословни број судског предмета: ИИ-1703/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 957/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министраство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршно дужника
  Опис предмета продаје: Трактор Торпедо, произведен 1987. године, 44.2 KW, зелене боје, нерегистрован
  Процењена вредност предмета продаје: 300,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210,000.00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 17:41:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 34201
  Датум продаје: 2021-02-08
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Београд, ул. Рузвелтова бр. 55
  Пословни број судског предмета: ИИ 3702/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 621/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања Џингалашевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: -½ идеалног дела непокретности извршног дужника ближег описа породична стамбена зграда, бр. објекта 1, површине 102 м2, изграђена на кат. парцели бр. 5054/2 К.О. Крагујевац III, бр. дела парцеле 1, у ул. Андре Маринковића кућни бр. 40 A са правним статусом „објекат има одобрење за градњу, а нема одобрење за употребу“, бр. подземних етажа 1,бр. приземних етажа 1, бр. надземних етажа 1, све уписано у лист непокретности 12107 К.О. Крагујевац III
  Процењена вредност предмета продаје: 2.968.761,17
  Почетна цена предмета продаје: 2.968.761,17


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 17:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 34200
  Датум продаје: 2021-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 191/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1.класе и њива 2.класе
  Опис предмета продаје: парцела бр. 10089, њива 2. класе, пољопривредно земљиште у површини од 85 а, 54м2, парцела број 11637 њива 1. класе грађевинско земљиште површине од 1ха, 4а и 37м2
  Процењена вредност предмета продаје: 7.078.295,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.954.806,50 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-02-18 14:46:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 34198
  Датум продаје: 2021-03-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3И-278/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-572/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK АД БЕОГРАД, 11000БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 581,74 мкв, која се налази у улици Александра Петровића бр. 23 у Нишу, на кп. бр. 8760/2 КО Ниш Бубањ
  Процењена вредност предмета продаје: 32.868.310,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.860.493,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 15:34:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 34197
  Датум продаје: 2021-02-08
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-324/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ А69/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPTIBOX" ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 76 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 15:08:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 34196
  Датум продаје: 2021-02-17
  Време продаје: 09-13
  Место продаје: Електронска јавна продаја
  Пословни број судског предмета: 13 ИИ-5380/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 156/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: четворособан стан, површине 92 м2, у приземљу стамбене зграде у ул. Маршала Бирјузова бр. 39/А, број посебног дела 2, број евиденцијски 1, све на катастарској парцели бр. 2098, уписано у лист непокретности бр. 1457 КО Стари град.
  Процењена вредност предмета продаје: 20.929.721,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.650.804,70 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 15:03:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 34195
  Датум продаје: 2021-02-08
  Време продаје: 13:15
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 9 П-83/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 106/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 14:47:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 34194
  Датум продаје: 2021-02-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-148-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-28-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 14:21:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 34193
  Датум продаје: 2021-02-05
  Време продаје: 09.00 - 15.00
  Место продаје: електронска јавна продаја путем портала eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: ИИ 512/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 577/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАРОСЛАВ ЕДЕЛИНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сортирање, оптички сортер, произвођач „BUHLER“, година производње 2007, модел SORTEX K-BI,
  Опис предмета продаје: машина за сортирање, оптички сортер, произвођач „BUHLER“, година производње 2007, модел SORTEX K-BI, серија 8020.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.469.022,5 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.728.315,75 ДИНАРА


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2021-02-17 14:01:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 34192
  Датум продаје: 2021-03-11
  Време продаје: од 09:00 до 13:00
  Место продаје: Портал еАукција (eaukcija.sud.rs)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1848/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључк
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 14:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 34191
  Датум продаје: 2021-02-17
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-217/2018 од 29.11.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 151 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO RACA ZRENJANIN,
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 2 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 2323641,22
  Почетна цена предмета продаје: 1626548,85


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2021-02-18 11:39:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 34190
  Датум продаје: 2021-03-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 4472/14
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји покретних ствари
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји покретних ствари
  Почетна цена предмета продаје: 30 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-01-19 13:15:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 34189
  Датум продаје: 2021-02-05
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а219/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) Дрвена клупа; 2) дрвена украсна саксија; 3) сто баштенски, гвоздени; 4) столица баштенска, гвозде
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-01-19 13:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 34188
  Датум продаје: 2021-02-05
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 100/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"КОМУНАЛАЦ"ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Мешалица за бетон марке ,,ЛИФАМ,,; 2. Бицикл
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 5.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 2.750,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 12:50:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 34187
  Датум продаје: 2021-02-11
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв-1033/2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив-478/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA" а.д. Београд, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: - Стан број 1 коме је припојен пословни простор број 1, укупне површине 110 м2, у приземљу стамбено-пословне зграде бр. 1 у улици Ослобођења бр. 57, Смедерево, процењене тржишне вредности у укупном износу од 4.144.096,00 динара - Стан број 2 у поткровљу стамбено-пословне зграде бр. 1 у улици Ослобођења бр. 57, површине 110м2, процењене тржишне вредности у износу од 3.367.078,00 динара - Пословни простор бр. 3 за који није утврђена делатност, површине 57м2, у приземљу стамбено-пословне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 11.342.108,200 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.671.054,100 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767