ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1746 активних, од укупно 29826 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2020-10-22 13:04:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 31651
  Датум продаје: 2020-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матија Хуђи 97/4 Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-335/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-9/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 50 А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило марке “VOLKSWAGEN” тип GOLF 19E, број шасије WVWZZZ19ZGW534042, број мотора JP342363, година производње 1986, боја сива, у моменту пописа возило нерегистровано, нема таблице и неисправно, регистарске ознаке RU047-GČ, утврђено на основу саобраћајне налепнице, регистрација важила до 22.10.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 ДИН


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-09-28 10:54:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 31650
  Датум продаје: 2020-11-09
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1042/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 429/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАФТАГАС ПРОМЕТ ДОО РАТКОВО
  Надлежни суд: Виши суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. „LUCLAR” миксер приколица – 12 м
  Опис предмета продаје: 1. „LUCLAR” миксер приколица – 12 м
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миодраг Грујовић
  Датум и време постављања: 2020-10-28 10:41:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Вожда Карађорђа бр.19/2/11
  Е-маил адреса: grujovic.miodrag@gmail.com
  Контакт телефон: 018240072
  ПИБ: 111776018
  Матични број: 65655942

  Број записа у бази: 31649
  Датум продаје: 2020-11-20
  Време продаје: od 08 do 15 časova
  Место продаје: www.eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: I.I-67/2020
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-182/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kojo d.o.o iz Beograda
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Mašine i alati
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.250.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-09-28 10:25:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 31648
  Датум продаје: 2020-10-21
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 2240/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 251/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD, БЕОГРАД, ул. Ђорђа Станојевића 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.125.432,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.075.259,20 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2020-10-22 15:19:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 31647
  Датум продаје: 2020-11-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: Ии 1588/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 321/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у КО Пирот - град - ПЕКАРА
  Опис предмета продаје: ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 7.633.436,17
  Почетна цена предмета продаје: 3.816.718,08


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2020-09-28 08:38:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 31646
  Датум продаје: 2020-10-21
  Време продаје: 09:00-13:00 часова
  Место продаје: Министарство Правде, ул. Немањина бр.22-26
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 933/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕКТРА БК ПЛУС ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 30.874.953,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.437.476,50 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-10-23 15:12:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31644
  Датум продаје: 2020-11-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-477/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-09-28 08:14:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31643
  Датум продаје: 2020-10-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-561/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-10-29 12:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 31642
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-782/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружа Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2020-09-27 14:13:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 31641
  Датум продаје: 2020-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 29135/19
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1128/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Цара Душана 84 - Стари град
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.087.443,04
  Почетна цена предмета продаје: 2.161.210,12


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-09-27 13:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 31640
  Датум продаје: 2020-10-23
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 325/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 325/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-10-21 16:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 31638
  Датум продаје: 2020-11-18
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И 39/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 60
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ливаде, Њиве, Шуме, Пашњаци
  Опис предмета продаје: Ливаде, Њиве, Шуме, Пашњаци
  Процењена вредност предмета продаје: 8.111.629,60
  Почетна цена предмета продаје: 4.055.814,80


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-09-25 16:17:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 31637
  Датум продаје: 2020-10-23
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: 16 И.И 611/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 234/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рифат Даздаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле
  Опис предмета продаје: Шуме, ливаде, пашњаци, воћњаци
  Процењена вредност предмета продаје: 11.259.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.881.300,00  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-10-26 16:20:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 31636
  Датум продаје: 2020-11-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-963/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-714/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 527.942,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 263.971,37 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-09-25 15:20:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 31635
  Датум продаје: 2020-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 233/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 431/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕУС БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 7,000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара итд


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-10-26 14:54:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 31634
  Датум продаје: 2020-11-19
  Време продаје: од 09:00 до 13:00
  Место продаје: Портал еАукција (eaukcija.sud.rs)
  Пословни број судског предмета: ИИ-304/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1518/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојка Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-09-25 14:58:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 31633
  Датум продаје: 2020-10-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 21 ИИ.382/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -породична стамбена зграда-де, бр.зг.1 спратности ,По+Пр+1+Пк, укупне нето површине 430,22м2 налази
  Опис предмета продаје: -породична стамбена зграда-де, бр.зг.1 спратности ,По+Пр+1+Пк, укупне нето површине 430,22м2 налази на КПБР 1358/4, у ул. Топличина 80 у ПОжаревцу уписане у лн.бр. 504 КО ПОжаревац на им еовде извршног дужника, облик права својина, обим удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 20.926.392,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-09-25 14:41:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 31632
  Датум продаје: 2020-11-06
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 62
  Пословни број судског предмета: Иив 910/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 17/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР ПРО ЛИНЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: Mercedes benz, Opel Corsa
  Процењена вредност предмета продаје: 680.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 476.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-09-25 14:30:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 31631
  Датум продаје: 2020-10-16
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: И 426/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 286/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈГСП Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разводно постројење средњег и ниског напона, трансформатор
  Опис предмета продаје: Разводно постројење средњег напона, разводно постројење ниског напона, трансформатор
  Процењена вредност предмета продаје: 1.705.140,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.023.084,30 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-09-25 14:19:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 31630
  Датум продаје: 2020-10-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: И 426/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 286/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈГСП Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трафо станица- бетонска кућица
  Опис предмета продаје: трафо станица, зграда бр. 13, површине 22м2, на кат. п. 2214/1, ЛН 1185 КО Нови Сад 2
  Процењена вредност предмета продаје: 764.373,35 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 458.24,01 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767