ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:44:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18119
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 12
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 392/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1230/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 08:41:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 18118
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Инфраструктура" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:33:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18117
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 624/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1490/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аик банка
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:32:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 18116
  Датум продаје: 2019-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 иив 624/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иив 1490/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: aik banka
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-11-30 16:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 17661
  Датум продаје: 2019-12-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-223-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, машина за прање судова, микроталасна пећ
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-12-27 14:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 17546
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-2091/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. тв полица, 2. телевизор еи, 3.кревет, 4.фотеља, 5. кухињски сто
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-17 13:14:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 17533
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.168/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Богатић" Богатић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 09:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 17529
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.157/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.К.П. "БОГАТИЋ" Богатић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-12-27 15:14:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 17517
  Датум продаје: 2019-09-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-492/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Клима нео, стање половно, 2. дрвени сто, 3. тв полица са гардеробом, 4. дрвени сто и 3 столице, 5. угаона гарнитура и 2 фотеље
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-12-27 15:12:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 17487
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: Решење о извршењу Основног суда у Нишу 2ИИв-859/2018 од 14.09.2018. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Naissus", Ниш, ул. Кнегиње Љубице бр. 1, МБ 07211856, ПИБ 100667004
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. сто и четири столице 2. тв комода 3.угаона гарнитура 4.тв слидинг
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 15:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 17467
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-2832/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1364/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 22 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 19.06.2019. године, или предате непосредно у канцеларију јавном извршитељу до 19.06.2019. године до 16:00 часова. LCD телевизор BEKO дијагонале 32 инча, Подностојећи вентилатор VENTO ITALY, Подностојећи вентилатор CROWN, Замрзивач Обод 310 л сандучар...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 09:26:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 17456
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3ИИ654/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 2.672.763,18 дин., 1.155.784,18 дин., 1.152.166,04 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.336.382,00 дин., 577.892,00 дин., 576.083,00 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 09:31:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 17455
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 1ИИ12/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 2.268.426,08 дин. и 2.007.271,54 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.134.213,04 дин. и 1.003.635,77 дин.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-05-23 09:33:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 17451
  Датум продаје: 2019-06-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-39/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-173/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Aгроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1Хвоћњак 3.класе, 4хњива 4.класе, 1хшума 3.класе, 1хшума 2.класе, 1хњива 3.класе, 1хњива 5.класе, 1х
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-06-05 13:03:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 17347
  Датум продаје: 2019-06-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-116/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 307/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: њива 5. класе, пов. 19а 22м2, шума 4. класе, пов. 10а 63м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1,780.341,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-29 15:20:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 17306
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ-127/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1246/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PARICA DISKONT DOO NIS
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 22 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 19.06.2019. године, или предате непосредно у канцеларију јавном извршитељу до 19.06.2019. године до 16:00 часова. Метални гардеробер са двоја врата 6 ком, стање половно, Метални гардеробер са четворо врата, стање полован...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 17207
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 1 И.Ив 153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 39.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.750,00 динара  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-19 12:17:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 17206
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 2 И.Ив. 1951/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 650/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 156.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 78.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-05-21 10:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 16836
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 589/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор,фотеља,угаона гарнитура,постоље за телевизор,сточић,орман са стакларијом,двокрилни орман,орман са регалом
  Процењена вредност предмета продаје: 38.900,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-12-18 11:25:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 16683
  Датум продаје: 2019-12-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-245/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 312/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП" Србијашуме" Београд ШГ "Топлица"-Куршумлија
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Казан за ракију са табарком, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767