ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-05 13:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 21989
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.163/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv jouce-1ком, плакар за тв-1ком, кухињски елементи-7 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 12:24:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21981
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ.1101/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.687/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.552.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2019-09-03 16:17:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 21980
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ-800/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-234/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗАНАТСКА РАДЊА РАСАДНИК-ВОЋКА МИРОСЛАВ РАДОЈКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТОПАЊА
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-09 16:03:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21965
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.943-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Putnicko motorno vozilo
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 12:32:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 21956
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1374/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ИИ 185-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: душан добросављевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стана на првом спрату бр. 2/Н, у површини од 72,63м2, (корисне површине 71,64м2), који се налази у кући бр. 3, у ул. Тимочкој у Земуну, кп бр. 16150/2 К.О. Земун (стари кп бр. 1150/2 К.О. Земун) са пописаном гаражом са леве стране у површини 19,03 м2, која се налази у кући бр. 3, у ул. Тимочкој у Земуну, КП бр. 16150/2 КО Земун (стари КП бр. 1150/2 КО Земун)
  Процењена вредност предмета продаје: 94.032,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-08-23 13:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21945
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 892/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 400/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 13:17:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21940
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 3Ii 303/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130II75-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Stefan Mijailović iz Majura
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-08-01 15:15:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 21939
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-86/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Роберт Рајчић, Драган Цветковић, Драган Радаковић и Драган Вујичић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: четворособан стан бр. 2, површине 92,75 м2, на првом спрату, ул. Томашка 1, Сремчица, Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 6.271.238,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.135.619,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-08-23 13:42:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21937
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И И-268/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-121/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 4. класе, површине 97а 11м2, потес Средња Коса, КП бр. 422, све уписано у ЛН бр. 678 КО Опорниц
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.718.467,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:14:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21932
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-6498/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1471/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Тасковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: CHEVROLET EVANDA, NI 137 IF, година производње 2005., број шасије КL1LF69Z15B174451, број мотора T20SED154669
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-31 08:03:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21929
  Датум продаје: 2019-08-27
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии3225/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 439/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 75.000,00 динара  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2019-08-01 15:22:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 21928
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 9-ИИв-2939/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-439/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOCUS FACTOR PLUS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 стана број 14, површине 68,22м2, на трећем спрату зграде у ул. Лепосаве Вујошевић бр. 11, Чукарица, Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 3.309.282,90 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.654.641,45 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 09:57:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 21914
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 213/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХАЛДЕР ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 13:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21910
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: Ii140/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130IIA58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-БАНЕКС ДОО КОЦЕЉЕВА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 11:10:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21907
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-687/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владенка Јеремић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство, 2 аутомобила
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 338.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 169.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 13:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 21906
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: IIv br. 50/19
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv. 89/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prodaji neposrednom pogodbom
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 12:58:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 21877
  Датум продаје: 2019-10-02
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 694/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 736/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1. износ од 2.885.076,00 динара; 2. износ од 527.257,00 динара; 3. износ од 47.479,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 09:10:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21869
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.562/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сателитски пријемник и бицикл, сиво-црне боје
  Опис предмета продаје: сателитски пријемник и бицикл, сиво-црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 20.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 10:35:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 21864
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-1296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SCANIA SRBIJA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке „MERCEDES“, тип А 190, год.2001, боја металик сива
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 14:40:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21862
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1057/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 131.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767