ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1650 активних, од укупно 25425 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Веселиновић
  Датум и време постављања: 2019-12-20 13:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
  Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653478117
  ПИБ: 108297550
  Матични број: 63355593

  Број записа у бази: 25769
  Датум продаје: 2020-01-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, ТЦ Стари Меркатор
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 3495/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 78/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INSTITUT VATROGAS DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: Фотеље, столице, сто, витрине и сл.
  Процењена вредност предмета продаје: 188.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 600,00 динара до 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-05 09:58:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25763
  Датум продаје: 2020-02-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1364/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv vivax-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-02-05 10:35:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25761
  Датум продаје: 2020-02-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1385/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: фрижидер Favorit-1ком, tv philips-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 11:06:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 25756
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1467/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1022/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојана Пејчић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 93.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.950,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-02-14 09:47:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 25738
  Датум продаје: 2020-03-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: Ии 182/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А45/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Царинарсница Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај
  Опис предмета продаје: клима уређај беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-01-15 10:52:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25730
  Датум продаје: 2020-01-30
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: П.133/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.166/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: четвороредна тракторска сејалица OCT- 1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-01-16 11:36:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25698
  Датум продаје: 2020-02-06
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1643/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 223/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дражић Милица, Нови Сад, ул. Миленка Грчића бр.17, Бабић Милена Сириг, ул. Ђуре Даничића 3А
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: земљиште
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом,
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.474.049,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.237.024,95 динара  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2019-12-17 16:28:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 25694
  Датум продаје: 2020-01-17
  Време продаје: 14 :00
  Место продаје: канцеларија Јавног Извршитеља у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 39 ст 40/41
  Пословни број судског предмета: ИИ-311/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-264/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 08:33:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 25690
  Датум продаје: 2020-03-12
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.62
  Пословни број судског предмета: Ии.221/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 140/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јосип Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума и ливада
  Опис предмета продаје: шума и ливада у Маковишту
  Процењена вредност предмета продаје: 276.625,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 193.637,50 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-12-24 12:09:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 25686
  Датум продаје: 2020-01-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 970/16 ОД 25/11/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 203/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГУТИН АНЂЕЛКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.КУХИЊСКИ СТО, 2. КАСЕТОФОН ( МАРКЕ DIGITAL), 3. ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ ( МАРКЕ KONČAR), 4 УСИСИВАЧ ( МАРКЕ GORENJE APOLON II), 5.ДВОСЕД, 6. ОРМАР, 7. ТРОСЕД, 8. КРЕВЕТ, 9. ЗИДНИ САТ, 10. ТЕЛЕВИЗОР ( МАРКЕ SAMSUNG), 11. ОРМАР, 12. ПЕГЛА ( МАРКЕ CINTRONIC), 13.КАУЧ, 14. СТОЛИЦЕ (ДВА КОМАДА), 15. СЛИКА (ВЕЗЕНА), 16 КОМОДА/КРЕДЕНАЦ
  Процењена вредност предмета продаје: 47.800,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 23.900, 00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-01-22 20:19:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 25682
  Датум продаје: 2020-02-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.Iv.140/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmet prodaje detaljno opisan u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2020-01-30 08:21:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 25672
  Датум продаје: 2020-02-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 422/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: nепокретности уписане у лист непокретности број: 6733 КО Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: 650.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 325.000,00 динара  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-01-24 11:30:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 25667
  Датум продаје: 2020-02-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 383/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Виноград 2. класе потес Деонице, површине 29 а 30 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.327.290,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2020-01-13 12:03:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 25659
  Датум продаје: 2020-02-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-296/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-407/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Загорка Бугарић, Брестовац - Бор , Слободан Бугарић, Брестовац
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност извршног дужника, земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.279.573,00
  Почетна цена предмета продаје: 639.786,5


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-12-25 12:20:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 25656
  Датум продаје: 2020-01-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНКА БОЈОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се 100 одсто удела у фирми “InCo Team doo Novi Beograd" из Београда
  Опис предмета продаје: 100% удела које извршни дужник Иван Бакић из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 259/27, ЈМБГ: 0107978710165 има у “InCo Team doo Novi Beograd" из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 259/27, матични број 21060607, ПИБ: 108751727.
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2020-02-10 10:29:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 25654
  Датум продаје: 2020-03-02
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1068/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕВАНОВИЋ СВЕТОМИРА из Сопота
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја гардеробе - 12 ставки
  Опис предмета продаје: 01. прекривач за кревет, 3 комада 9.000,00 динара 02. јастук, 8 комада 7.200,00 динара 03. прекривач за кревет 3 комада 9.000,00 динара 04. дечија тренерка, 17 комада 34.000,00 динара 05. женска сукња, 23 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 184.600,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-12-31 10:25:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 25645
  Датум продаје: 2020-01-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Друге пролетерске бригаде бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-426/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОЉУБ БРКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2020-01-16 15:45:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 25636
  Датум продаје: 2020-02-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 59/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 1088/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GAMICO FAKTORING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор, Пакерица за мало паковање, конзумни кромпир
  Опис предмета продаје: Трактор марке "John Deere", пакерица "Sorma", конзумни кромпир 276.000 кг
  Процењена вредност предмета продаје: 20.382.932,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.191.466,07


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-12-24 15:37:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 25635
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-7128/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-360/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Момчило Стаменковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Четворособан стан бр. 14, који се налази у породичној стамбеној згради бр. 1, на парцели бр. 4144, евиденциони број 4, на четвртом спрату, површине 100m2, бр. улаза 9, уписане у ЛН 5025, КО НИШ- БУБАЊ, потес Косте Стаменковића, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 9.397.440,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.698.720,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-01-10 13:40:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25630
  Датум продаје: 2020-02-06
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1107/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 345/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANKA AD Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767