ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1818 активних, од укупно 23569 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-09 13:53:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24126
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4878/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 235/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд-Стари Град, ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, МБ 21332836, ПИБ 110297938
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: од 36.469.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.940.790,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-29 10:44:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24124
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић, Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии.476/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: утврђена закључком о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-10-15 14:42:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24122
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 22035-679/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 755/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-10-22 10:41:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 24120
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 211/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ВИТРИНА, 2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ VOX, 3. ТРОСЕД, 4. ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ OBODIN
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.500.00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 09:06:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24116
  Датум продаје: 2019-11-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.893/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Свеа ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје-већи-1ком, регал бели мањи-1ком, веш машина WM 67000-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-09 09:02:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24115
  Датум продаје: 2019-11-02
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1069/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв-1ком, веш машина vox-1ком, кухињски елементи-3ком
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 14:48:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24113
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: И ИВ 86/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ-150/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: - пашњак 5. класе, пољопривредно земљиште, површине 3892 м2, на кат. парцели бр. 1289, потес Думбрава,
  Процењена вредност предмета продаје: 54.961,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности- 27.480,50


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 15:30:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24109
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2 Иив - 475/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 323/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: - породична стамбена зграда, број зграде 1, површине у габариту 80м2, на кат.парцели бр. 2253/15, у ул. Вука Караџића бр. 131,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.743.745,00
  Почетна цена предмета продаје: 871.872,50


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-15 15:48:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24108
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/3/15, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: ИИ 174/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-37/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Властимир Рашковић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, бр. зграде 1, ПР+1, ул. Хероја Пинкија бр. 41, на катастарској парцели бр. 5643 КО Вршац , - земљиште под зградом – објектом, градско грађевинско земљиште, површине 1 а 75 м2,- земљиште уз зграду – објекат, градско грађевинско земљиште, површине 94м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.309.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности односно 2.654.500,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 08:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24105
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: и-4838/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1588/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 71000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 35500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 10:42:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24104
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-862/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2925/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 39000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 10:32:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24103
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ив 390/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 413/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANKA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 28000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 14000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 09:16:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24099
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-245/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1261/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТП Србија
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Бицикле и баштенска опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 95000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 47500 рсд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 12:45:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24098
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ268/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ227/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Замрзивач, машина за сушење веша, машина за веш, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-11-04 08:23:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24097
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-36/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 46000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 23000 рсд


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-11-14 10:24:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24096
  Датум продаје: 2019-12-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 7 Иив бр. 169/16
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.Ив 188/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 1/2 на породично - стамбеној згради са земљиштем под зградом - објектом
  Процењена вредност предмета продаје: 323.164,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 226.215,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 08:21:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24095
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 4/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 31000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 15500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-07 08:01:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24094
  Датум продаје: 2019-11-04
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-817/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 715/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско Комерцијална Банка а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 37000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 18500 рсд


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-13 10:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24089
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-842/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.270-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доминик Ђини, 32000 ЧАЧАК, ул. Војводе Степе бр. 261
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума и парцеле
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 09:42:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24087
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 3/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 22/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан-ДУПЛЕКС 3+ПК, површине 92 м2, на треће спрату стамбене зграде за колективно становање
  Процењена вредност предмета продаје: 4.344.608,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.041.225,60


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767