ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1653 активних, од укупно 28037 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2020-06-11 12:04:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 28562
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-2080/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-755/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Јеремић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV NEO, клима Carrier, комода за ТВ, комода за предсобље, сто, столице, гарнитура, ормар, амерички плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-09 12:44:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28560
  Датум продаје: 2020-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-10983/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3636/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војана Малишић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Хладњаче и Теретно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 537500 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 268750 рсд


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2020-06-11 11:09:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 28553
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ћирила и Методија 17
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-324/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.500,00
  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:55:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28542
  Датум продаје: 2020-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-433/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 112/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Глувачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - непокретност и то по 20/24 удела непокретности извршног повериоца Милорад Глувачевић, Београд, и по 1/24 удела непокретности извршних дужника Ласло Нађ Барна и Јанош Нађ Барна и 2/24 удела непокретности извршног дужника Јожеф Нађ Барна, које заступа привремени заступник адвокат Маја Салатић, уписаних у лист непокретности бр. 4999 КО ДОЊИ ГРАД и то: парц.бр. 10021 – земљиште под зградом – објектом, површине од 71а, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Истарска 14; земљиште по
  Процењена вредност предмета продаје: 251.450,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-07-28 14:24:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28538
  Датум продаје: 2020-08-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-459/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 122/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Вајс
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке VOX, 60cm, LCD, – означен маркицом K67WF4X, процењује се на износ од 5.000,00 РСД 2. Телевизор марке SAMSUNG, 30cm, – означен маркицом ZVZMK3N, процењује се на износ од 1.000,00 РСД 3. Комода (врата + фиоке) - означен маркицом 41APP8W, процењује се на износ од 2.000,00 РСД 4. Гарнитура за седење (фотеља, двосед, тросед) - означен маркицом 3I9QML6, процењује се на износ од 4.000,00 РСД 5. Тросед и угаона - означен маркицом GMLYIGQ, процењује се на износ од 4.000,00 РСД 6. Ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 + 1.000,00 + 2.000,00 + 4.000,00 + 4.000,00 + 2.000,00 + 3.000,00 + 1.000,00 + 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-06-10 19:51:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28528
  Датум продаје: 2020-07-08
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: IIVK 357/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-07-24 18:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28525
  Датум продаје: 2020-08-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.I.365/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I I 76/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Prava koriscenja (obim udela 1/1) i nepokretnosti u vanknjiznoj svojini izvršnog dužnika
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 20109 KO Donji Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-07-14 09:07:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28517
  Датум продаје: 2020-08-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИ 111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК банка" ад Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке „Iveco“, модел „Daily 35C12“, теретно моторно возило марке „Man“, модел „L338LL“, теретно моторно возило марке „Volvo“, модел FH 12 420 6X2...
  Процењена вредност предмета продаје: 3.950.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 14:35:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 28512
  Датум продаје: 2020-10-06
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Пожаревац, Таковска 15, ТЦ Реч народа, 1. спрат, лок.9
  Пословни број судског предмета: Ии. 132/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 58/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Богдановић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве 3. класе
  Процењена вредност предмета продаје: од 56.220,00 динара до 302.460,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 39.354,00 динара до 211.722,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 11:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28502
  Датум продаје: 2020-09-06
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 11/17
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 40000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 28000 рсд


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-06-24 14:15:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28498
  Датум продаје: 2020-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-963/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-714/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 22.042.218,07 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.021.109,03 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-07 11:46:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28497
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ивк 43/17
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 34000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 17000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-07 11:20:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28495
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 47/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 47/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 13000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 6500 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-07 11:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28486
  Датум продаје: 2020-08-04
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк 164/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк 164/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 55000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 27500 рсд


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2020-06-22 16:15:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 28461
  Датум продаје: 2020-07-23
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 2 И.И.бр. 714/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 292/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 70% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-06-10 15:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 28460
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И-147/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-443/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Томовић , Супње,Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји непосредном погодбом
  Процењена вредност предмета продаје: од 24.000,00 до 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-06-10 12:26:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 28459
  Датум продаје: 2020-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 5000 дин/ком
  Почетна цена предмета продаје: 2500 дин/ком


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-06-11 12:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 28456
  Датум продаје: 2020-07-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-314/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Чистоћа ЈП Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ Toshiba
  Опис предмета продаје: ТВ Toshiba
  Процењена вредност предмета продаје: 5000 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2500 дин


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-07-29 11:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28453
  Датум продаје: 2020-08-25
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 259/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ4/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда број 1 - призмена породична стамбена зграда, површине 68 кв.м, власништво Републике Србије ко
  Опис предмета продаје: зграда број 1 - призмена породична стамбена зграда, површине 68 кв.м, власништво Републике Србије која је дужна да трпи намирење, на адреси у Бечеју, улица Серво Михаља 17, уписана у Лист непокретности број 5349 КО Бечеј, на парцели број 6962
  Процењена вредност предмета продаје: 1,351.704,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2020-07-06 12:12:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 28451
  Датум продаје: 2020-08-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 791/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 568/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 38000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19000 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767