ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1690 активних, од укупно 22699 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:58:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23044
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-236/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Expobank AD BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, угаона гарнитура, витрина, електрични шпорет, веш машина, мали сточић
  Опис предмета продаје: ближе одређено у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 9.000,00 динара, 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% oд износа у Закључку


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-08-19 14:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 23043
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1731/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕЧАЈНА МАСА "ЈУГОЕКСПОРТ АВАЛА ФИЛМ ИНТЕРНАТИОНАЛ АД - У СТЕЧАЈУ"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 159.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.500,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-13 11:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23040
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив-163/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 178/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Житопродукт доо
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 81000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 40500 рсд


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-09-19 14:16:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 23038
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 698/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 306/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Банатском Карловцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 3.446.899,40
  Почетна цена предмета продаје: 1.723.449,70


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 13:52:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 23035
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-2887/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 967/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 38000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 19000 рсд


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2019-09-11 10:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 23033
  Датум продаје: 2019-09-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, Панчево, ул. Светог Саве бр. 26а/3
  Пословни број судског предмета: 16 Ии 76/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 8/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Трајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: пописане покретне ствари које су предмет продаје су у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: /
  Почетна цена предмета продаје: /  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-09-25 16:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 23032
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-624/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 550/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Илић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 25.300,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 12.650,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 14:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23030
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.41/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весић Горан из Крушевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV VIVAX-1ком, регал-1ком, микроталасна LG-1ком, веш машина Grenje senso-1ком, регал мањи-1ком, висећи кухињски елементи-3ком
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 10:05:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 23029
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.319/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.176/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Живановић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 4.221.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.110.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 14:22:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23028
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.232/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.335/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Живковић из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV WEG-1ком, полица за тв-1ком, висећи кухињски елементи-3ком, кухињски елементи-2ком, веш машина Горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:53:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23027
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.100/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина EIDA-1ком, плакар ходник-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:14:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 23026
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1374/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павловић Миланка, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 10:58:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23025
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.141/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал црвене боје-1ком, тв самсунг-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 11:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23023
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.146/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком, tv ivory-1ком, замрзивач филипс-1ком, троделна витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-01 10:52:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 23021
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.32/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Candy-1ком, тв Панасоник-1ком, усисивач Самсунг-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-02 09:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 23019
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-1775/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-435/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СОКО-М ДОО ВРБОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 580.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 406.280,00 динара  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-09-27 19:18:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23018
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.Iv.466/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.2/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Expobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika Goran Dotlić (obim udela 4/12)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 370 KO Prigrevica
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-19 10:17:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23017
  Датум продаје: 2019-10-19
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв-210/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-92/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нишка пивара ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угаона гарнитура, електрични шпорет, замрзивач, сто и две столице, кухиња
  Опис предмета продаје: видети закључак
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 9.000,00 динара, 9.000,00 динара, 4.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:03:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 23011
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава бр. 58а
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 401/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 75/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сигулински Песцхл Ксенија
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: викенд кућа са плацом
  Процењена вредност предмета продаје: 2.597.135,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.298.567,50 рсд


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 12:16:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 23010
  Датум продаје: 2019-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: П-952/2016 од 18.04.2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-102/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Привредни суд у Нишу
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке “Philips” LED,Угаона гарнитура крем боје,Компјутер (миш ком. 1, тастатура ком. 1, ку
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 278.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 139.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767