ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 12:44:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21307
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2 Ии.-116/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Мијатовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку посл. бр. И.И. 23/2019 од 25.06.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: процењене вредности исказане су у закључку посл. бр. И.И. 23/2019 од 25.06.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-09 12:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21305
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО Београд-огранак "Електродистрибуција Лесковац"
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD "BLAUDUKTT", комода браон боје (са оштећењем), комода са 2 фиоке и 2 крила, радни сто са 2 фиоке, сточић-стаклени, веш машина BIRA WMA442 cbi.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 6.000,00, 4.000,00, 10.000,00, 3.000,00, 8.000,00.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00, 4.200,00, 2.800,00, 7.000,00, 2.100,00, 5.600,00.


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2019-06-14 14:31:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 21301
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 599/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: тросед,2 двоседа, телевизор, витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 18.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.250,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 14:23:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 21300
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ-188/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА- Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке „CITROEN”, марке „Berlingo”, рег.ознака PA-087 OC, број шасије VF7MFRHYB65584282, боја 5М плава метализирана, година производње 2001., пређених 326.000,00 километара, серијски бр. маркице 49/18
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-07 15:01:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 21291
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: посл. бр. Ии 40/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-179/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" адо у ликвидацији
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 до 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 13:22:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 21288
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-15/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Миловановић, Ноћај, ул. М. Јеликића бр. 24
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техничка роба и бициклови
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “ VIVAX ” црне боје 2. Бицикл 3. Бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 15.000,00 дин., 2. 500,00 дин., 3. 500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 7.500,00 ДИН., 2. 250,00 ДИН., 3. 250,00 ДИН.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-05-27 15:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 21287
  Датум продаје: 2019-06-26
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 497/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Гаћеша
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у ул. Кордунашка 7
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у ул. Кордунашка 7
  Процењена вредност предмета продаје: 5.045.735,91
  Почетна цена предмета продаје: 3.532.015,13


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-05 19:38:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21284
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: 1 П.2 Н.7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.NT.31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Osnovni sud u Senti
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-05-31 12:16:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 21280
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ии 387/18
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 199/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Синђелић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил са метан уређајем
  Опис предмета продаје: renault Mergane 1.6 , 2005
  Процењена вредност предмета продаје: 456.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 228.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 15:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21278
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5И И-7903/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-3153/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда,Спрата породична стамбена зграда бр. 1, у ванкњижној својини извршног дужника, Објекат на кп. бр. 184 КО Ниш-Пантелеј у ванњижној својини извршног дужника,Земљиште на кп. бр. 184, КО Ниш- Пантелеј
  Процењена вредност предмета продаје: 5.815.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.744.740,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 08:31:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21276
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 61/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1546/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Дунав осигурање" а.д.о. Београд - ГФО Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке ОПЕЛ тип КАДЕТТ Е
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 12:58:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 21270
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИВ-489/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1145/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке "MERSEDES", модел C220CDI, година производње 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 330.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 165.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 12:34:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 21267
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-608/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1160/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возиле марке "VOLKSWAGEN" тип возила PASSAT KARAVAN 1.9TD, година производње 1996, машина за развлачење фолије, сејач за пшеницу
  Процењена вредност предмета продаје: 260.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 130.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-07-04 15:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 21245
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-61/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 126/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 возила
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретна возила
  Опис предмета продаје: Теретна возила
  Процењена вредност предмета продаје: 1.550.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-05-31 08:07:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21243
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 22035-634/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 710/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: шиваћа машина, лаптоп,клима....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 10:09:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21242
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И 395/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бечеју
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, монитор, веш машина, бицикл
  Опис предмета продаје: ТВ COLOSSUS црне боје, монитор АСУС црне боје, веш машина ГОРЕЊЕ беле боје и бицикл VILLIGER VANCOUVER RC тегет боје
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 55.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 14:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21237
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 9П2.533/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.99/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сателитска анетна са пријемником
  Опис предмета продаје: сателитска анетна са пријемником
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-05 12:36:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 21234
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии 476/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ109/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Маринковић, Липолист
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 244.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 122.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 11:51:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21233
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 153/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 153/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација" Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари описане у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВК. 153/2018 од 05.06.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-05-28 12:52:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 21232
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 402/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИДРА КОМЕРЦ ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767