ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1899 активних, од укупно 24134 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-14 09:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24811
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 214/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Радичанин
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 606.468,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 424.527,74 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-14 08:48:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 24810
  Датум продаје: 2019-12-12
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иос/525587896
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 392/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тв, веш машина
  Опис предмета продаје: тв, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-15 13:43:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24799
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-274/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Перица Оцокољић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ЗЕМЉИШТЕ ПО ЗГРАДОМ
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 4.678.704,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.339.352,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-10-11 15:23:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24798
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв-67/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-174/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕUROBANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, пољопривредна земљишта, виногради и воћњаци
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.272.088,80
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 11:00:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 24796
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 1- ИИ-2688/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.299/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Радаковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 177.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупно : 88.500,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-11-14 08:39:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 24793
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И И 4654/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНОР МИЛИШИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, стамбено пословна зграда, и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, стамбено пословна зграда, и помоћна зграда саграђено на парцели 1471 КО Сремски Карловци уписано у лист непокретности 3426 КО Сремски Карловци
  Процењена вредност предмета продаје: 17.649.753,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-12-05 13:59:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 24790
  Датум продаје: 2020-01-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-1819/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП Крагујевац, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: телевизор, мини линија, тв полица и стаклени сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.800,00 динара  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 08:32:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24789
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-6150/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2956/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-08 13:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24787
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 884/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4455/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Милосављевић, Врћеновица
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о другој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 137.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 13:44:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24782
  Датум продаје: 2019-12-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 4ИИ-15301/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1883/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Радојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 10:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24781
  Датум продаје: 2019-11-29
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 791/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Вујин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 објекат
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 22057 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 1.360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 680.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-11-05 14:30:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 24777
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 97/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Толанов
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Уљми
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 4.303.962,36
  Почетна цена предмета продаје: 2.151.981,18


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-12-06 12:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 24776
  Датум продаје: 2020-01-23
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 95/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тутуш Рената
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан бр. 7 Пр1+Пк1 на парц.бр. 243/1 ул Ћирила и Методија 19
  Опис предмета продаје: стан бр. 7 Пр1+Пк1 на парц.бр. 243/1 ул Ћирила и Методија 19
  Процењена вредност предмета продаје: 5.073.240,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.536.620,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 09:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24774
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 283/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градска топлана Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Замрзивач, бр.плен.марк. АА001685
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-11-09 13:01:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24773
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.143/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Лајковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: кат. парцела бр. 7159/10 , њива 2.класе - остало градско грађевинско земљиште површине 11а70м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.808.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.404.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-11-09 13:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24771
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.291/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.175/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ристивојчевић ПР Мешаона сточне хране "ДИС" ПР Драган Ристивојчевић, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршних дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке URSUS , година производње 1975
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-15 13:56:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24769
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-234/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-11-29 15:54:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 24768
  Датум продаје: 2019-12-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослободилаца бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-319/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛФАНОВА ДОО ЛАПОВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 69
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-11-07 16:07:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24766
  Датум продаје: 2019-12-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр.34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.455/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.пом. 633/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђевић Томислав из Обреновца
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бетонски блокови, приколица, цистерна, голф 2, плуг, бале сена, трактор ИМТ 539, веш машина, замрзив
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-11-06 15:30:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 24765
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: ии 178/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 608-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGENENT DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породичне стамбене зграда, гаража и остава, помоћна зграда-стаја
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, површина 203 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка бр. 2, власник Госпава Михаиловић, уписано у Лист непокретности број 61 К.О. Бељина, -гаража и остава, број зграде 2, површина 582 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка бр. 2, власник Михаиловић Иван (Зоран), уписано у Препис Листа непокретности број 61 К.О. Бељина, -помоћна зграда-стаја, број зграде 3, површина 177 м2, број парцеле 1277, ул. Осредачка, власник Госпава Михаиловић, уписано у Лист непокрет
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 евраУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767