ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1604 активних, од укупно 21560 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-06-20 16:19:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 21654
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 53/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елеонора Сокол Пертич
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Магдолна Уташи, Богараш, ЈМБГ: 3008954825010, обим удела 1/1, уписаних у лист непокретности бр. 18663 КО СЕНТА и то: парц.бр. 10864/30 – њива 2. класе, површине од 1xа22а38м2, на потесу Гомбош; 2. непокретност извршног дужника Магдолна Уташи, Богараш, ЈМБГ: 3008954825010, обим удела 5/8, уписаних у лист непокретности бр. 7988 КО СЕНТА и то: парц.бр. 10746 – њива 2. класе, површине од 82а95м2, на потесу Богараш;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.046,50 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:56:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21652
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I2 И И-401/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 116/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о непосредној продаји посл. бр. И.И. 116/2018 од 01.07.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.809.751,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-05 19:00:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21642
  Датум продаје: 2019-08-28
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I.Iv.269/2016
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.A96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 12:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21639
  Датум продаје: 2019-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-448/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А868/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА ОСИГУРАЊЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 1.208.700,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 604.350,00 дин.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 09:23:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21631
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 745/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 616/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Голијанин
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 6.021.570,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:24:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21630
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 167/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 547/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ибрахим Кајевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке PEUGEOT, модел 206, регистарске ознаке PP007-CH.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 154.000,00  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-06-21 09:47:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21628
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 17/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 18/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Цветановић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Опову
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.324.010,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.162.005,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-06-25 14:01:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 21625
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 770/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 322/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СМ Борча
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:20:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21624
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-208/2018 од 16.08.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 305/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 14790 КО Кикинда Број парцеле 10602/2 брзг 1 породич
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 14790 КО Кикинда Број парцеле 10602/2 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2 помоћна зграда све пр 1 Водица Приватна својина Илона Новак, Кикинда, ул. Браће Богарошки бр. 202, ЈМБГ 3011974845019 обим удела 1/1 Постоји забележба постојања дела стамбене зграде бр 1 на парцелама 10602/2 и 10602/3 власништво извршног дужника, у износу од 720.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 720.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-06-21 12:22:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 21619
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул. Илије Стојановића бр. 12.
  Пословни број судског предмета: И.И 1184/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 402/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светлана Калинић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 892.083.74 динара
  Почетна цена предмета продаје: 446.051,87 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 15:30:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 21617
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А581/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: тракторска прскалица, АГРО, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 15:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21616
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 416/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1719/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште под зградом, њива 2. класе, воћњак 2. класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, земљиште под зградом, њива 2. класе, воћњак 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 5.930.757,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-23 12:10:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 21607
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 15 П2.561/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тв и бицикл
  Опис предмета продаје: ЛЕД ТВ SAMSUNG, црне боје и бицикл марке HKL, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-06-24 07:56:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 21599
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии3865/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А115/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Ђурчок Мирослав, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 16:02:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 21593
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ.92/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.44/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-07-03 17:27:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 21592
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ.188/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.101/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 2.831.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.415.500,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 14:45:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21589
  Датум продаје: 2019-07-19
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.560/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАРИ ГРАД ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: музилица
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:29:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 21588
  Датум продаје: 2019-08-01
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.554/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.182/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OTP BANKA SRBIJA” A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број 1, површине у габариту 175 m², изграђеној на Кп.бр. 13195, уписана у Лист непокретности 1882 КО Лозница, Конвалуци, Лозница, Бирчанинова 17 и Земљиште на Кп.бр.13195 уписаног у Лист непокретности 1882 К.О. Лозница укупне површине 0.15,04 ха, врста права својина, облик својине приватна, обим удела 1/1, Конвалуци, Лозница, Бирчанинова 17
  Процењена вредност предмета продаје: 7.475.732,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.737.866,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 09:55:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 21587
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ив-112/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у улици Доситеја Обрадовића број 20, објекат има одобрење за употребу, број парцеле 171, подброј 4, број етажа под земљом 1, приземље 1, поткровље 1, уписана у лист непокретности број 1673, КО Лазаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 107.500,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-07-26 12:28:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 21585
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1586/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-165/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Винка Митић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-кућа
  Опис предмета продаје: 1. Породична зграда број 1 и земљиште под зградом, површине 90 м2, изграђеној на КП 1944, лист непокретности бр. 1396 KО Братмиловце, са обимом удела по 1/3 сваког од дужника 2. Породична зграда број 2 и земљиште под зградом, површине 36 м2, изграђеној на КП 1944, лист непокретности бр. 1396 KО Братмиловце, са обимом удела по 1/3 сваког од дужника 3. Земљиште уз зграду, површине 291 м2, КП 1944, лист непокретности бр. 1986 KО Братмиловце, са обимом удела по 1/3 сваког од дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 2.830.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1,415.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767