ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1538 активних, од укупно 36949 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:
Претрага може да се врши према имену и/или презимену јавног извршитеља, броју предмета јавног извршитеља или називу извршног повериоца, као и по подручју именовања јавног извршитеља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-10-26 10:40:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 40445
  Датум продаје: 2021-11-24
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 406/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2021-10-26 10:34:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 40444
  Датум продаје: 2021-11-26
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 254/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2021-10-26 10:28:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 40443
  Датум продаје: 2021-11-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 890/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Терзић


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2021-10-26 09:58:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 40441
  Датум продаје: 2021-11-26
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 254/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2021-10-26 09:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 40440
  Датум продаје: 2021-11-23
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 1374/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд (Стари Град), Београд - Стари Град


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2021-10-26 09:27:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 40439
  Датум продаје: 2021-11-23
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 503/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд (Стари Град), Београд - Стари Град


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2021-10-26 09:04:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Вождовац, Господара Вучића 88, 4. спрат
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 40438
  Датум продаје: 2021-11-24
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 359/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BNP DOO BEOGRAD, Београд - Стари Град, ул. Француска бр. 12


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 16:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 29
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 40437
  Датум продаје: 2021-10-29
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 68/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кузмановић Јелена


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 15:38:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 0658255325
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 40434
  Датум продаје: 2021-11-24
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 206/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕРИНА МЕМОВИЋ


  Оглас поставио: Јасна Џудовић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 15:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 40433
  Датум продаје: 2021-11-25
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 228/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Булајић Оливера из Врбаса


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 15:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 40432
  Датум продаје: 2021-11-24
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ893/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRANDE ADRIATIC FOOD LESKOVAC


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 15:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 0658255325
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 40431
  Датум продаје: 2021-11-24
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 644/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИВОЈЕ ДАДИЋ


  Оглас поставио: Александра Трешњев
  Датум и време постављања: 2021-10-25 15:03:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јужни булевар 116/3
  Е-маил адреса: aleksandratresnjev@gmail.com
  Контакт телефон: 0648266561
  ПИБ: 107620718
  Матични број: 62845929

  Број записа у бази: 40430
  Датум продаје: 2021-11-02
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 74/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Зечевић


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 14:49:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 40429
  Датум продаје: 2021-11-24
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 211/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 14:44:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 40428
  Датум продаје: 2021-11-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1699/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Урошевић


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 14:32:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Вождовац, Господара Вучића 88, 4. спрат
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 40427
  Датум продаје: 2021-11-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1386-20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ Д.О.О. ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КРЊЕШЕВЦИ


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 14:24:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 40425
  Датум продаје: 2021-11-23
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 156 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕНЕН Д.О.О. Ченеј,


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 13:54:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 40424
  Датум продаје: 2021-11-26
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 393/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2021-10-25 13:47:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 40423
  Датум продаје: 2021-11-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ZRNEX CO.05" ДОО НОВИ БЕЧЕЈ


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2021-10-25 13:30:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Светозара Марковића 16/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 40419
  Датум продаје: 2021-11-15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 630/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ФОНД ЗА РАЗВОЈ


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767