ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1631 активних, од укупно 17703 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-02-19 10:58:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 19473
  Датум продаје: 2019-03-18
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 3Ии 942/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ253-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Максимовић,Штитар
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: виљушкар марке "Хустер"
  Процењена вредност предмета продаје: 827.433,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 579.207,93 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-02-19 08:50:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 19472
  Датум продаје: 2019-03-15
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1002/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 186/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД Ал Еуропа, Велики Трновац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-02-19 08:49:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 19471
  Датум продаје: 2019-03-13
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1235/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар, веш машина Горење, TV Crown
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.100,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-02-19 08:40:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 19470
  Датум продаје: 2019-03-13
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1234/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LG, комода за тв, двосед кожни
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Предраг Филијовић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 15:15:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Милана 17, спрат IV, стан 8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628346240
  ПИБ: 108185223
  Матични број: 63276235

  Број записа у бази: 19469
  Датум продаје: 2019-03-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Заграђе бр. 18
  Пословни број судског предмета: И. X-13666/05
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 7/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE DOO BEOGRAD-U STEČAJU
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке RENAULT 19
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке RENAULT 19, регистарске ознаке BG 001-YN, произведено 1992. године, са саобраћајном дозволом и одговарајућим кључем
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 15:01:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 19468
  Датум продаје: 2019-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 377/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 136/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за пројектовање, производњу, промет и услуге "Ђермановић" доо Ваљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Компјутер са монитором марке „Acer”, мишем и тастатуром и штампач „HP”, црне боје,
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 дин.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2019-02-18 14:51:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 19467
  Датум продаје: 2019-03-12
  Време продаје: 14:45
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 20/5/26
  Пословни број судског предмета: ИИ 3717/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 331/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН У НОВОМ САДУ УЛИЦА ЂОРША НИКШИЋА ЈОХАНА
  Опис предмета продаје: ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН У НОВОМ САДУ УЛИЦА ЂОРША НИКШИЋА ЈОХАНА ПОВРШИНЕ 54 М2 БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 812 ПРВИ СПРАТ УЛАЗ 9 КАТ ПАРЦЕЛА 5850/7 ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 203 КО НОВИ САД 1
  Процењена вредност предмета продаје: 6.073.951
  Почетна цена предмета продаје: 4.251.765,70


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 14:18:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 19466
  Датум продаје: 2019-03-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 234/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 70/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" адо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Компјутер са LCD монитором марке „Asus”, са мишем и тастатуром, штампач „HP 1102”, канцеларијски сто и плакар - четворокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 60.200,00 дин.


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 14:08:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 19465
  Датум продаје: 2019-03-14
  Време продаје: 17:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-163/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А8/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцела бр. 859/1, њива 4.класе, потес Доња царина, површине 3445м2, уписана у ЛН 970 КО Ривица
  Процењена вредност предмета продаје: 346.737,19 дин
  Почетна цена предмета продаје: 173.368,59 дин  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 13:54:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 19463
  Датум продаје: 2019-03-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии.1591/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-874/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Вучић
  Надлежни суд: Виши суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шуме, њиве, ливаде, пашњаци и виногради
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште, шумско земљите
  Процењена вредност предмета продаје: 230.365.50
  Почетна цена предмета продаје: 115.182.75


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-02-18 13:42:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 19462
  Датум продаје: 2019-03-11
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-156/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-118/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NACIONALNA SLUZBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 13:09:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 19461
  Датум продаје: 2019-03-13
  Време продаје: 17:30
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-37/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија-Републичка дирекција за робне резерве Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцела бр. 1369, њива 7.класе, површине 1ха 03а 66м2, уписана у ЛН 908 КО Деч
  Процењена вредност предмета продаје: 1.247.467,82 дин
  Почетна цена предмета продаје: 623.733,91 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-02-18 13:05:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 19460
  Датум продаје: 2019-03-14
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: иив787/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 174/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Лазаревић, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: ОД 8.525.714,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.967.999,80 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 11:02:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 19459
  Датум продаје: 2019-03-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 197/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 197/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Собни плакар, бордо боје, димензија 180цм х 50цм х 80цм, процењена вредност 10.000,00 динара,
  Опис предмета продаје: Собни плакар, бордо боје, димензија 180цм х 50цм х 80цм, процењена вредност 10.000,00 динара, - Угаона гарнитура плаве боје, димензија 250цм х 170 цм, процењена вредност 25.000,00 динара, - Собни плакар браон боје, димензија 80цм х 240цм х 45цм, процењена вредност 10.000,00 динара, - Собна фотеља, процењена вредност 6.000,00 динара, - Собни сточић, процењена вредност 5.000,00 динара, -Собни плакар ,натур боје, димензија 180цм х 110цм х 45 цм, про
  Процењена вредност предмета продаје: 87.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.900,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 10:56:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 19458
  Датум продаје: 2019-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр. 86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИВ 57/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 118/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: електрична гитара, процесор и појачало за гитару и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 249.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: укупно 174.300,00 рсд


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 10:48:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 19457
  Датум продаје: 2019-03-14
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: И Ив-342/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Вега" доо Ваљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео непокретности
  Опис предмета продаје: сувласнички удео непокретности извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 6.247.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.373.250,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-02-18 10:33:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 19456
  Датум продаје: 2019-03-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.63/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.44/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ференц Варњу
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika (obim udela 6/12)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 5732 KO Ada i 4129 KO Krcedin
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene у Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 09:58:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 19455
  Датум продаје: 2019-03-14
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1579/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-651/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОРЦИ ЈУГА-ЛЕСКОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Радни сто за компјутер Уградни ормар са стакленим делом Амерички ормар са огледалом троделни Мала полица са две фиоке Сто за ручавање са жуто-цне боје Кухиња без кућних апрата
  Процењена вредност предмета продаје: 105.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.060,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 09:12:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 19454
  Датум продаје: 2019-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 427/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 918/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.446-533,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.223.266,5 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-02-18 08:38:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 19453
  Датум продаје: 2019-03-21
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: Стамбено насеље Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-43/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: 1. Путничко моторно возило марке “ BMW 320d ”, регистарске ознаке SM044-LT, сиве боје, број шасије WBAAX71000JW95580, година производње 2000
  Процењена вредност предмета продаје: 280.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00 ДИН


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767