ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1667 активних, од укупно 34526 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2021-06-17 10:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 37746
  Датум продаје: 2021-07-15
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Милована Гушића 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИВ 411/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 144/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ И БЕЛА ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.100,00


  Оглас поставио: Војислав Милајић
  Датум и време постављања: 2021-06-17 10:21:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Устаничка бр. 64, спрат 3
  Е-маил адреса: vmilajic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652402311
  ПИБ: 107582989
  Матични број: 62844663

  Број записа у бази: 37745
  Датум продаје: 2021-06-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Војислава Милајића, ул. Устаничка 64, 3. спрат
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-2099/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 334/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Митровић
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Стан бр. 3, укупне површине 109,9м2, петоипособни, у поткровљу стамбене зграде за колективно становање, Париска бр. 16/1, кат. парц. 1907 КО Стари Град, лист непоктретности 2048
  Процењена вредност предмета продаје: 34.533.519,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.187.463,51


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2021-06-17 10:16:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 37744
  Датум продаје: 2021-07-09
  Време продаје: 09 00
  Место продаје: електронско јавно надметање
  Пословни број судског предмета: ИИ 90/21
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 90/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.344.564,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2021-06-17 10:09:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 37743
  Датум продаје: 2021-07-15
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: портал Министарства правде (еаукција.суд.рс)
  Пословни број судског предмета: II. 196/21
  Број предмета јавног извршитеља: II. 180/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР ПАЈКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. воћњак 3. класе на к.п. 1545/1 КО Котешица, обим удела 1181/4726
  Процењена вредност предмета продаје: 112.512,91 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 78.759,04


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2021-06-17 10:03:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 37741
  Датум продаје: 2021-06-17
  Време продаје: 9:00 - 13:00h
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-203/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 580/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "INBERG" доо Бољевци
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило, приколица за камион, радна машина, теретно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 2.900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.030.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2021-06-17 09:51:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бате Јанковића 56, стан бр. 3
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 37740
  Датум продаје: 2021-07-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак.Бате Јанковић 56/3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-626/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: храм 032 пвц
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2021-06-17 09:49:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 37738
  Датум продаје: 2021-07-19
  Време продаје: 09.00 - 15.00
  Место продаје: електронска јавна продаја путем портала eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: ИИв 262/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 412/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: парцела бр. 563, породична стамбена зграда, бр. зграде 1, бр. етажа ПР 1, земљиште под зградом-објектом, ул. Сарајевска бр. 15, површине 43 м2, идентификацијом на терену утврђено је да је стамбена зграда на кат. парцели број 563 дограђена ван укњижених габарита тако да тренутна премерена основа износи око 122 м2, приближна нето површина износи око 95 м2, конструкција је зидана, аб серклажи, кровна конструкција је дрвена, покривена црепом, фасада делом малтерисана, делом необрађена, објекат је
  Процењена вредност предмета продаје: 2.116.126,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.481.288,76 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2021-06-17 09:47:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 37737
  Датум продаје: 2021-07-16
  Време продаје: 09:00 -13:00
  Место продаје: портал електронског јавног наметања
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 781/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр. зграде 1, у улици Стевана Петровића Брила, број 27 у Сремској Каменици
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. 1, у улици Стевана Петровића Брила, број 27 у Сремској Каменици, површине 110 м2, постојећа на кат парцели бр. 5243/4, уписано у Лист непокретности бр. 2816 КО Сремска Каменица, у својини извршних дужника у обиму удела од по 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 10.698.897,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.489.228,11 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2021-06-17 08:58:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 37736
  Датум продаје: 2021-07-14
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Слободан Живанов, ул. Футошка 20, спрат V, стан 26
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 273/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и кат парцела број 1395 уписано у ЛН 2552 КО Ђурђево
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у ЛН 2552 КО Ђурђево, парц. број 1395, Змљиште под зградом објкетом (бр. зграде 1) и земљиште уз зграду објекат све у површини од 04 а 03м2, са породичном стамбеном зградом изграђеној на кат. парцели 1395, све у улици Солунских добровољаца 79, у својини извршних дужника у обиму удела од по 1/4 делова
  Процењена вредност предмета продаје: 913.863,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 274.159,14 динара  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2021-06-17 08:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 37735
  Датум продаје: 2021-07-21
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-785/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живојин Митић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 15.06.2021. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 15.06.2021. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 15.06.2021. године


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2021-06-17 08:05:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 37734
  Датум продаје: 2021-07-01
  Време продаје: 09:00 -13:00
  Место продаје: портал електронског јавног наметања
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 854/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат. парцела број 569 КО Жабаљ, породична стамбена зграда, гаража, кат. парцела 568/1 КО Жабаљ, Кат.
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 569 КО Жабаљ, потес/улица Змај Јовина, земљиште под зградом и другим објектом површине 120м2, земљиште под зградом и другим објектом површине 24 м2, земљиште под зградом и другим објектом површине 23м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 387м2 - Породична стамбена зграда у ул. Змај Јовина кућни број 19, Гаража површине 24 м2, гаража повр 23 м2, кат. парцела 568/1 повр 601 м2, кат парцела 8590/2 ко Жабаљ, викенд кућа површине 95м2, помоћна зграда повр. 3 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 19.223.529,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.611.764,50 динара


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2021-06-16 18:40:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 37732
  Датум продаје: 2021-07-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ЕЛЕКТРОНСКА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Пословни број судског предмета: ИИ-862/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 957/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ; ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ; ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ; ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.120.459,00
  Почетна цена предмета продаје: 784.321,30


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2021-06-16 18:30:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 37731
  Датум продаје: 2021-07-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ЕЛЕКТРОНСКА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Пословни број судског предмета: ИИ-222/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 966/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЗЕМЉИШТЕМ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.361.142,85
  Почетна цена предмета продаје: 1.652.800,00


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2021-06-16 18:21:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 37730
  Датум продаје: 2021-07-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ЕЛЕКТРОНСКА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-110/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 19/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МИНИ МЛЕКАРА
  Опис предмета продаје: МИНИ МЛЕКАРА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЗЕМЉИШТЕМ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.391.010,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.373.707,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2021-06-16 15:49:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 37729
  Датум продаје: 2021-07-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 1011/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.пом 147/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Ћирић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 4.432.389,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.102.672,30


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2021-06-16 15:47:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 37728
  Датум продаје: 2021-07-21
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2158/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 15.06.2021. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 15.06.2021. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 15.06.2021. године


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2021-06-16 15:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 37727
  Датум продаје: 2021-07-09
  Време продаје: 09-13
  Место продаје: Електронска јавна продаја
  Пословни број судског предмета: 12 ИИ-737/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 148/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: двособан стан корисне површине 54 м2 (педесет четири метара квадратних)који се налази на другом спрату зграде за колективно становање у улици Милана Распоповића број 4 (четири), број објекта 1 (један), евиденцијски број 1 (један), број улаза 4 (четири), број посебног дела 11 (једанаест), изграђеној на катастарској парцели број 7143/4, уписаној у лист непокретности број 275 КО Вождовац.
  Процењена вредност предмета продаје: 9.042.217,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.329.551,90 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2021-06-16 15:18:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 37726
  Датум продаје: 2021-07-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозница, Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 557/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина - пословна зграда
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа
  Процењена вредност предмета продаје: 4.174.004,80
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2021-06-16 14:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 37725
  Датум продаје: 2021-07-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Бечеј, Главна 7-9
  Пословни број судског предмета: 29 Ив-6722/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.9/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Богдан Јуришић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: петоделни плакар беле боје
  Опис предмета продаје: петоделни плакар беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2021-06-16 14:37:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 37724
  Датум продаје: 2021-07-09
  Време продаје: 9-13 ЧАСОВА
  Место продаје: ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 342/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 666/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TIGAR TYRES" Д.О.О ПИРОТ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ и веш машина
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767