ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА

Тренутно је објављено 1809 активних, од укупно 44959 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:

Претрага може да се врши према имену и/или презимену јавног извршитеља, броју предмета јавног извршитеља или називу извршног повериоца, као и по подручју именовања јавног извршитеља.  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 15:45:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, Светог Саве 10
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 49358
  Датум продаје: 2023-01-05
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 440-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А1 Србија д.о.о. Београд


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 15:12:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 49357
  Датум продаје: 2022-12-06
  Број предмета јавног извршитеља: IIV364/2018 RANCIC MILORA
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 14:28:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Краља Милутина 46, 3. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0691005987
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 49356
  Датум продаје: 2022-12-26
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 443/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ELOK CENTAR DOO NIS


  Оглас поставио: Далибор Станојковић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 14:13:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска 19
  Е-маил адреса: daliborstanojkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0643066811
  ПИБ: 111693559
  Матични број: 65598957

  Број записа у бази: 49355
  Датум продаје: 2023-01-10
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.188/2022
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОТП БАНКА СРБИЈА" АД Нови Сад


  Оглас поставио: Далибор Станојковић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 14:09:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска 19
  Е-маил адреса: daliborstanojkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0643066811
  ПИБ: 111693559
  Матични број: 65598957

  Број записа у бази: 49354
  Датум продаје: 2023-01-09
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.184/2022
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ПРЕМИЈУМ ТЕПИСИ" ДОО Београд


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 13:43:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ivanazugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 49353
  Датум продаје: 2023-01-05
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 541/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИКОЛА ЖИВКОВИЋ


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 13:05:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 49352
  Датум продаје: 2022-12-08
  Број предмета јавног извршитеља: II89/2022 DUŠAN SARAPA
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LJILJANA DODER


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 12:24:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 49351
  Датум продаје: 2023-01-05
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-311/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станоје Филиповић


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 12:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 49350
  Датум продаје: 2022-12-29
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-476/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд


  Оглас поставио: Бранкица Степић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 12:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Краља Милана 45, 3. спрат, стан бр. 13
  Е-маил адреса: brankica@izvrsiteljstepic.rs
  Контакт телефон: 0606804490
  ПИБ: 111691178
  Матични број: 65597250

  Број записа у бази: 49349
  Датум продаје: 2023-01-05
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 70/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк директна АД Београд


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 09:30:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 49348
  Датум продаје: 2022-12-26
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 403-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ODM COLLECTIONS DOO


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2022-12-08 09:29:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 49347
  Датум продаје: 2022-12-28
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Радојевић


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2022-12-08 08:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3А
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 49346
  Датум продаје: 2023-01-05
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 463/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DAIK consulting & finance DOO ĆUPRIJA


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2022-12-08 08:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 49345
  Датум продаје: 2022-12-28
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 68/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank Direktna" АД Београд,


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2022-12-08 07:53:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 49344
  Датум продаје: 2022-12-28
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 297/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "3 BANKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2022-12-07 16:31:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 49343
  Датум продаје: 2022-12-29
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-445/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2022-12-07 16:29:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 49342
  Датум продаје: 2022-12-29
  Број предмета јавног извршитеља: иивк-816/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2022-12-07 16:27:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 49341
  Датум продаје: 2022-12-29
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-1138/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2022-12-07 14:53:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Далматинска 5
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 49339
  Датум продаје: 2022-12-27
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 264/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Стојановић из Београда


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2022-12-07 14:52:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Далматинска 5
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 49338
  Датум продаје: 2022-12-27
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Стојановић из Београда


Укупан број страница:

следећаУколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767