ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА

Тренутно је објављено 1747 активних, од укупно 47208 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:

Претрага може да се врши према имену и/или презимену јавног извршитеља, броју предмета јавног извршитеља или називу извршног повериоца, као и по подручју именовања јавног извршитеља.  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 16:36:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Др Зорана Ђинђића бр.22/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 51809
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-28
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-258/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Крагујевац


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 15:45:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 51808
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-26
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 277/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 14:41:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 51807
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-19
  Број предмета јавног извршитеља: 8 и.ив.1349/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марковић Михаило


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 14:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 51806
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-27
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 694/2022
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 14:22:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 51805
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-27
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 524/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Тодоровић


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 14:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3А
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 51804
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-05-03
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 796/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Страхиња Стјепановић


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 13:41:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 51803
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-27
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 999/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" , Београд


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 13:37:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 51802
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-28
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 1064/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град" Шабац


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 13:36:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 51801
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-27
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5353/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK DIREKTNA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 13:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 51800
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-28
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 349/2022
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 13:26:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 51799
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-24
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 29/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 13:01:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 51798
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-26
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 40/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 12:52:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 51797
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-27
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 286/23
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весела Камберовић Акил


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 12:52:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Светосавска 29
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0644455078
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 51796
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 361/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МОЈЕ КУПАТИЛО ДОО СТАРА ПАЗОВА


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 12:46:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 51795
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-28
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивk.182/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: A1 SRBIJA DOO


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 12:44:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 51794
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-28
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивk.147/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: A1 SRBIJA DOO


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 12:27:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 51793
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-28
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 448/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ" БЕОГРАД


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 12:01:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 51792
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-06-24
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 283/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд, Огранак ЕПС Снабдевање Београд


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 11:44:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 51791
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-26
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 287/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд, Огранак ЕПС Снабдевање Београд


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2023-03-31 11:26:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 51790
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-04-26
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 316/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД


Укупан број страница:

следећаУколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767