ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 21:34:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 25540
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: ВРБАС, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 9
  Пословни број судског предмета: и146/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ии22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствар
  Опис предмета продаје: фотеља, телевизор, комода
  Процењена вредност предмета продаје: од 300,00 до 15.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210,00 до 10.500,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 16:16:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 25539
  Датум продаје: 2019-12-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: И-89/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-155/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан у Сенти
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.916.526,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.149.915,60 дин


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2019-11-12 15:35:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 25538
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 437/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 136/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Анђелковић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност на парцели број 5096
  Опис предмета продаје: непокретност на парцели број 5096
  Процењена вредност предмета продаје: 4.091.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.863.840,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 15:10:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 25537
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И. 18/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 29/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КНЕЖЕВИЋ ОЗРЕНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: некретнина уписана у лист непокретности 2171 к.о. Челарево парц. Бр. 29 стан од једне собе – стан број 16, број посебно дела 16, површине 44м2 улаз број 1 у стамбеној згради за колективно становаење бр. 1 у ул. Словачка бр. 35, на којој су сувласници повериоци Јовановић Веронка са 1/8 идеалног дела, Векић Мира са 1/8 идеалног дела, Станковић Жељко са 1/8 идеалног дела, Станковић Милан са 1/8 идеална дела, Кнежевић Озренка са 2/8 идеална дела и дужник Хорват Смиља са 2/8 идеална дела.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.441.461,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.009.022,70 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 14:52:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 25536
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Краља Александра Првог Карађорђевића бр.15 спрат 3 (канцеларија јавног извршитеља Жељка Кесића)
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.220/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 31/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Intesa Leasing doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV LG Smart - Плинска пећ АЛФА 7 - 3 комада ЦРОВН,КОРЛ - ТЕА пећ - Кухињаки сто и шест столица - Веш машина БЕКО
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-12 14:34:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25535
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ииив 1523/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 346/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд-Стари Град, ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, МБ 21332836, ПИБ 110297938
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом,
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.222.752,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.555.962,90 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 14:29:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 25534
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Стевана Шупљикца бр. 99/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1Ии-505/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и 2 помоћне зграде са припадајућим земљиштем у Банатском Карловцу
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и 2 помоћне зграде са припадајућим земљиштем у Банатском Карловцу
  Процењена вредност предмета продаје: 104.334,82 рсд;2.962.871,88 рсд;356.872,52 рсд;390.069,97 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 73.034,37 рсд;2.074.010,32 рсд;249.810,76 рсд;273.048,98 рсд


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 14:14:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25533
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-769/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија"a.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 87.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 13:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 25531
  Датум продаје: 2019-11-26
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.16/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.15/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 13:30:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 25530
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-67/2019 од 04.04.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-197/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MANAGEMENT DOO, Београд - Савски Венац, ул. Владете Ковачевића бр. 2а, МБ 21313963, ПИБ 110191456
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5257 Ко Зрењанин 1 Број парцеле 3074 брзг 1 породична стамбена зграда и брзг 2 помоћна зграда све пр 1 Орлова 12 Процењене вредности 6.300.000,00 динара Све приватна својина Ивана Јовићевић Секулић, Зрењанин, ул. Орлова бр. 12, ЈМБГ 2702976805048 обим удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 6.300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 13:20:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 25528
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 197/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM DEBT MAAGEMENT DOO, Београд - Савски Венац, ул. Владете Ковачевића бр. 2а, МБ 21313963, ПИБ 110191456
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.066.500,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милица Митровић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 12:26:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајке Јевросиме бр. 34, стан 2
  Е-маил адреса: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692895153
  ПИБ: 108585756
  Матични број: 63555215

  Број записа у бази: 25527
  Датум продаје: 2019-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Мајке Јевросиме бр. 34, ст. 2
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-7165/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДПС КЛАС ГРОУП ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: 1) ПАРЦЕЛА 95/2 КО ЛУКАВИЦА, ЛАЗАРЕВАЦ, ЊИВА 5. КЛАСЕ, ВОЋЊАК 4. КЛАСЕ, ВИНОГРАД 4. КЛАСЕ; 2) ПАРЦЕЛА 853/1 КО ЛУКАВИЦА, ЛАЗАРЕВАЦ, ШУМА 4. КЛАСЕ; 3) ПАРЦЕЛА 315/7 КО БАРЗИЛОВИЦА, ЛАЗАРЕВАЦ, ШУМА 4. КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 723.832,82 динара, 2) 300.216,72 динара, 3) 104.540,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 361.916,41 динара, 2) 150.108,36 динара, 3) 52.270,40 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 12:02:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 25526
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 170/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 196/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 590.136,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 177.040,80 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 11:31:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 25525
  Датум продаје: 2019-12-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-44/2019 од 01.07.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ii 281/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Erste banka
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: parcela
  Опис предмета продаје: Непокретности непокретности уписане у лист непокретности број 3975 КО Перлез Парцела број 204 потес викенд зона Њива 1 класе површине 1х34а30м2 грађевинско земшљиште власништво извршног дужника, у износу од 8.696.783,85 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 8.696.783,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-11-12 11:26:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 25524
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 308/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.101/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младен Магденовски
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретности извршног дужника ФК Бачка 1901 Суботица, Суботица, обим удела 1/1, уписаних у лист непокретности бр.19989 КО Доњи Град и то: - парц.бр 31192/3: - пословни простор– три просторије пословних услуга, ламела 2, број посебног дела 8, - (3.525.624,00 динара), пословни простор – две просторије пословних услуга, ламела 2, број посебног дела 9, (2.467.936,80 динара); оба у згради пословних услуга, број зграде 1, број улаза 2; пословни простор – две просторије пословних услуга, број посеб
  Процењена вредност предмета продаје: 7.286.289,60 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-11-12 11:25:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 25523
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-148/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.51/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дојчило Шљукић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретности извршног дужника NEWLAND INVESTMENT DOO SUBOTICA, Суботица, Максима Горког 8, МБ: 21018457, обим удела 1/1, уписаних у уписаних у лист непокретности бр. 22117 КО ДОЊИ ГРАД и то: - парц.бр. 42520 – њива 2.класе, површине од 1xа36a99м2, на потесу Павловац; - парц.бр. 42520 – њива 2.класе, површине од 1xа36a99м2, на потесу Павловац; - парц.бр. 42521/1 – њива 2.класе, површине од 1xа00a41м2, на потесу Павловац; - парц.бр. 42521/4 – њива 2.класе, површине од 58a54м2, на потесу Павлов
  Процењена вредност предмета продаје: 21.757.239,50 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 10:48:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 25522
  Датум продаје: 2019-12-11
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-5/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-29/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живорад Николић, Пожаревац, ул. Хајдучка бр. 19, ЈМБГ 0509953762056,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: . Возило марке Opel тип Vivaro 1.9 број шасије WOLJ7ACA62V619495 евро дизел регистарске ознаке PO=026 PH, година производње 2002, пописна маркица АА109414
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-11-12 10:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 25521
  Датум продаје: 2019-12-09
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив-459/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-261/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-11-12 09:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 25520
  Датум продаје: 2019-12-10
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии3101/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 417/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HOLDCO TWO DOO BEOGRAD-STARI GRAD, Београд-Стари Град, ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, МБ 21332836, ПИБ 110297938
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: трособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.629.394,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.840.575,80 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-11-12 08:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25519
  Датум продаје: 2019-11-27
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: и.ив 132/19
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 84/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "УСпон" доо Чачак
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опис у закључку
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 160000.00
  Почетна цена предмета продаје: 112000,00


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767