ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1756 активних, од укупно 19094 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-04-19 08:07:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 20956
  Датум продаје: 2019-05-13
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИв 232/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.105/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Ивана Сивчев Марчетић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2019-04-19 08:01:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 20955
  Датум продаје: 2019-05-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 179/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.105/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Покрајински фонд за развој пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 2.374.090,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.661.863,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 18:53:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 20954
  Датум продаје: 2019-05-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.189/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.66/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: локал
  Опис предмета продаје: локал уписан у лист непокретости бр. 7957 к.о. Бачка Паланка – град, број парцеле 5030 ул. Југословенске армије бр. 106, локал бр. 3, ламела бр. 3 површине од 54м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 4.220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.954.000,00 динара.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-04-18 16:01:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 20953
  Датум продаје: 2019-05-17
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у месту Сирча бр. 344.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 214/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 15:45:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 20952
  Датум продаје: 2019-05-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2Ии5793/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1621/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда на кп.бр 1584/1, број зграде 1, улица Ужичка број 3, површине 50м2, објекат има одобрење за градњу, за објекат није издата употребна дозвола, земљиште под зградом и другим објектом, површине 50м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 93м2, укупне површине 1.43 ара, све у приватној својини извршних дужника са уделима од по 1/2, по листу непокретности 20522 за КО Лесковац
  Процењена вредност предмета продаје: 1.861.600,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.303.120,оо динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 15:36:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 20951
  Датум продаје: 2019-04-18
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1189/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” 51, Кауч, Сто и две столице, Орман једнокрилни, Ел. шпорет “Sloboda”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” 51, Кауч, Сто и две столице, Орман једнокрилни, Ел. шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 2.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00, 3.000,00, 1.500,00, 1.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 15:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 20950
  Датум продаје: 2019-05-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.325/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.139/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТИШМА МИЋО
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у Лист непокретности број 3139 к.о. Бач број парцеле 1210 к.о. Бач, породична стамбена зграда и две помоћне зграде на градском грађевинском земљишту парцеле у површини парцеле од 5 ари и 21 м2, све у улици Владимира Назора бр. 29, на којој је извршни дужник Каран Светозар сувласник у ½ дела износи 3.776.000,00 динара и непокретности уписане у Лист непокретности број 846 к.о. Бач парц. бр. 3880 к.о. Бач њива 5.класе у потезу „Пескара“ површине 72 ара и 89 м2, пољопр
  Процењена вредност предмета продаје: 4.354.809,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.048.366,30 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-04-18 15:03:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 20949
  Датум продаје: 2019-05-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у месту Ново Село бр. 275.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 379/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, веш машина и путничко моторно возило.
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 14:58:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 20948
  Датум продаје: 2019-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: IIv 6200/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv 203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PETROL DRUŠTVO ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA DOO Beograd Rakovica
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пашњак 5.класе површине 4.363 м2, пашњак 5.класе површине 5.043 м2, пашњак 4.класе површине 621м2
  Процењена вредност предмета продаје: 319.092,93 динара; 368.825,50 динара; 45.515,53 динара
  Почетна цена предмета продаје: 223.365,05 динара; 258,177,85 динара; 31.790,87 динара;


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-04-18 14:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 20947
  Датум продаје: 2019-05-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 1 И И-29/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-25/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-04-18 14:53:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 20946
  Датум продаје: 2019-05-31
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-61/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 21/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO Tomar
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладни уређаји
  Опис предмета продаје: расхладни уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 245.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 122.500,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-04-18 14:50:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 20945
  Датум продаје: 2019-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И И-55/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-34/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 25.000,00 динара, 10.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-04-18 14:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 20944
  Датум продаје: 2019-05-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4И Ив-49/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-23/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 5.000,00 динара, 120.000,00 динара, 25.000,00 динара, 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 14:13:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 20943
  Датум продаје: 2019-05-17
  Време продаје: 14:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 4 ии 2008/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 800/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: - стан број 11, површине 114,3 м2, на 5.спрату у стамбено-пословном објекту у Београду, у улици Димитрија Туцовића бр. 28а, у улазу из улице Димитрија Туцовића бр. 28а
  Процењена вредност предмета продаје: 185.000,00 ЕВРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-04-18 13:21:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 20942
  Датум продаје: 2019-05-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Новом Пазару у ул. Скојевска бр. 37.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 469/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 127/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МЕГАТЕРМ ДОО НОВИ ПАЗАР
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 13:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 20941
  Датум продаје: 2019-05-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-4768/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-383/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Стана бр. 2 (ТИП Д), поткровље, друга етажа, зграда бр. 1, број улаза 9, улица Византијски булевар, на катастарској парцели број 305, евиденциони број 12, површине 68m2, уписане у ЛН 3906, КО НИШ- ЋЕЛЕ КУЛА, у приватној својини извршног дужника, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 6.426.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.498.200,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 12:21:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 20940
  Датум продаје: 2019-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 722/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 12:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 20939
  Датум продаје: 2019-05-13
  Време продаје: 12
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.ivk-102/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.ivk-102/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Зеленило и гробља", Смедерево,
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Клупа дрво штоф браон боје за седење, дужина 2,5 м, 2.Шампоњера у комплету са фотељом за прање и
  Опис предмета продаје: 1.Клупа дрво штоф браон боје за седење, дужина 2,5 м, 2.Шампоњера у комплету са фотељом за прање и испирање, без ознака, 3.Хауба за сушење, без ознака,
  Процењена вредност предмета продаје: 52.970,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.485,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 11:41:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 20938
  Датум продаје: 2019-05-08
  Време продаје: 12 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-171/2016
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-A212/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УСЛУЖНО ТРГОВИНСКА РАДЊА "ТАХО ДИГИТАЛ ДЕЈА",ДЕЈАН ИВАНОВИЋ ПР, ПОЖАРЕВАЦ,
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Монитор марке Делл са тастатуром, старости око 10 година, 2Штампач марке Самсунг у функцји старос
  Опис предмета продаје: 1.Монитор марке Делл са тастатуром, старости око 10 година, 2Штампач марке Самсунг у функцји старости око 10 година, 3.Кућиште за компјутер марке ХП, старости око 10 година, 4.Гардеробер са чивилуком браон боје, старости 10 година, 5. Узани део ормара беж боје са 2 фиоке, старости 10 година,
  Процењена вредност предмета продаје: 12.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2019-04-18 11:32:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 20937
  Датум продаје: 2019-05-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, Светог Саве 26/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-789/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 81/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Делта Аграр ДОО Беогеад
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле
  Опис предмета продаје: број 163/9, 3ха27а82м2 број 361/9, 2ха34а24м2 број 1604, 33а29м2 број 1605,1ха04а22м2 број 4377/1,38а56м2 број 6412/2,19а99м2 број 6413/1,42а88м2 број 6507/1, 86а37м2 број 4626, 10а38м2 број 4627, 6а92м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.098.282,00 динара, 2.213.842,00 динара, 283.166,00 динара, 886.501,00 динара, 327.993,00 динара, 170.036,00 динара, 364.739,00 динара, 734.668,00 динара, 103.008,00 динара, 68.672,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.549.141,00 динара, 1.106.921,00 динара, 141.583,00 динара, 443.250,50 динара, 163.996,50 динара, 85.018,00 динара, 182.369,50 динара, 367.334,00 динара, 51.504,00 динара, 34.336,00 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767