ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 16240 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 21:10:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 17893
  Датум продаје: 2018-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: IIv 6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: IIv 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 33 "КУЉАНСКА " КУЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Kруњач за кукуруз , црвене боје, произвођач " ОТАЏАЦИ"
  Опис предмета продаје: Kруњач за кукуруз , црвене боје, произвођач " ОТАЏАЦИ"
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.500,00


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 17:06:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 17892
  Датум продаје: 2019-01-04
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 4 И.Ив.бр. 7207/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр. 62/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: COMBAT SECURITY MASTER д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1. износ од 2.000,00 динара по комаду; 2. износ од 1.800,00 динара по комаду; 3. износ од 3.500,00 динара по комаду; 4. износ од 5.000,00 динара по комаду; 5. износ од 1.200,00 динара по комаду; 6. износ од 25.000,00 динара по комаду; 7. износ од 25.000,00 динара по комаду; 8. износ од 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 70% од проценјене вредности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 16:45:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 17891
  Датум продаје: 2018-12-28
  Време продаје: биће утврђено накнадно
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 2 ии 1878/16
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 101/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: 1. земљишта на кат.парцели 87/9, укупне површине 709 м2 , број згр. 1, потес Крчевине, а које се састоји од: -земљиште под зградом – објектом, кат.парцела 87/9, површине 136 м2 , број згр. 1, потес Крчевине -земљиште уз зграду – објекат, кат.парцела 87/9, површине 500 м2 , број згр. 1, потес Крчевине -њиве треће класе, кат.парцела 87/9, површине 73 м2 , број зграде 1, потес Крчевине 2. стамбено пословна зграда, број зграде 1, број етажа По, Пр, Сп 2, кат. парцела 87/9, површине у габариту 13
  Процењена вредност предмета продаје: 214.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 107.000,00 еур


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 16:22:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 17890
  Датум продаје: 2018-12-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: II-553/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II-129/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sindikat JKP "Lisje"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Prva javna prodaja pokretnih stvari
  Опис предмета продаје: Kosilica za travu, Zvučnik, Pojačalo „Tehnics“ su-610, Muzički stub „Tehnics“, 1 set, Kompresor, Veš mašina „Gorenje“ wa 50065, Televizor „Vivax”, Televizor „Vox“,Klima uređaj „Midea”, Sto trpezarijski sa četiri stolice, 1 set, Fotelja, dvosed, trosed, 1 set, Sto, Komoda, Cipelarnik, Fiokar, orman
  Процењена вредност предмета продаје: Kosilica za travu-13.700,00 dinara, Zvučnik-6.000,00 dinara, Pojačalo „Tehnics“ su-610-4.000,00 dinara, Muzički stub „Tehnics“, 1 set-8.000,00 dinara, Kompresor-40.000,00 dinara, Veš mašina „Gorenje“ wa 50065-8.700,00 dinara, Televizor „Vivax”-20.500,00 dinara, Televizor „Vox“-10.500,00 dinara,Klima
  Почетна цена предмета продаје: Kosilica za travu-9.590,00 dinara, Zvučnik-4.200,00 dinara, Pojačalo „Tehnics“ su-610-2.800,00 dinara, Muzički stub „Tehnics“, 1 set-5.600,00 dinara, Kompresor-28.000,00 dinara, Veš mašina „Gorenje“ wa 50065-6.090,00 dinara, Televizor „Vivax”-14.350,00 dinara, Televizor „Vox“-7.350,00 dinara,Klima u


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 16:09:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 17889
  Датум продаје: 2018-12-31
  Време продаје: 10 30
  Место продаје: у канцеларији поступајућег јавног извршитеља на адреси Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57, Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Иив-229/2018 од 21.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-451/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљшите
  Опис предмета продаје: по списку
  Процењена вредност предмета продаје: непосредна погодба сагласност странака
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 еура


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 16:02:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 17887
  Датум продаје: 2018-12-31
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: у канцеларији поступајућег јавног извршитеља на адреси Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57, Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину И-59/2017 од 30.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: непосредна погодба сагласност странака
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 ЕУР


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 15:26:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 17885
  Датум продаје: 2019-01-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 2ИИ370/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Милојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило
  Процењена вредност предмета продаје: 350.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 дин.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-12-10 15:07:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 17884
  Датум продаје: 2018-12-28
  Време продаје: 08 часова
  Место продаје: Стара Пазова, Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 58/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косачица за траву; сто пластични; пластичне столице
  Опис предмета продаје: половна; плован; половне
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара; 1.000,00 динара ; 400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 динара; 700,00 динара; 280,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 15:03:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 17882
  Датум продаје: 2019-01-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 216/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 401/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: - породична стамбена зграда, број зграде 1, на парцели број 8983, Куцурски пут и помоћна зграда, број зграде 2, на парцели број 8983, Куцурски пут.
  Процењена вредност предмета продаје: 478.669,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 335.068,65 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 14:51:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 17876
  Датум продаје: 2019-01-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И-1080/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А298/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 212.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 127.440,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-12-10 14:35:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 17872
  Датум продаје: 2018-12-28
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ-52/15 и др
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 37/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Глушица Сања и др
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: радионица, канцеларија и магацин
  Опис предмета продаје: радионица, канцеларија и магацин
  Процењена вредност предмета продаје: 10.700.588,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.420.353,16 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 13:59:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 17870
  Датум продаје: 2019-01-09
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 283/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 612/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил и покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 149.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 107.280,00 рсд


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 13:56:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 17869
  Датум продаје: 2018-12-28
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. И 726/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 243/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa a.. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Кућа и земљиште око куће
  Процењена вредност предмета продаје: 542.945,00
  Почетна цена предмета продаје: 380.061,50


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 13:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 17868
  Датум продаје: 2019-01-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 100/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 674/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство аутомобил и трактор
  Процењена вредност предмета продаје: 328000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 229600 рсд


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 12:46:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 17867
  Датум продаје: 2018-12-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 1 И.И-169/2017 од 05.04.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-464/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Петровић, Блаце, ул. Карађорђева бр. 30
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотокултиватор ИМТ 506
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор ИМТ 506
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 11:16:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 17866
  Датум продаје: 2019-01-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 87/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопривредна стручна служба Врбас доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Rover", model "75", година производње 2003
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 дин.


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 09:54:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 17865
  Датум продаје: 2018-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-578/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-140/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Регал дневне собе, два двоседа и две фотеље, тв плазма "VIVAX"32,компјутерски сто и монитор, веш машина " Горење", веш машина " Беко", кварцна пећ " Quartz" VOS, "Privileg", кихињски елементи са судопером, машина за прање суђа " Елин", трпезарисјки сто са 6 столица, фрижидер " Samsung",фрижидер " Prestige", стилски намештај дрво-штоф, 4 фотеље и тросед,стилски лустери, витрина 180X1, клима уређај 12, слике са рамом, тв ОРИОН и комода са фиокама
  Процењена вредност предмета продаје: 361.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 253.050,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-12-10 08:49:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 17864
  Датум продаје: 2019-01-04
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: микроталасна „TCM“ ; звучници 3 комада „TRUST“ ; усисивач „LG“ ; ТВ „SAMSUNG“ 55 cm
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара ; 2.500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-12-10 08:40:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 17863
  Датум продаје: 2018-12-28
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1149/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аддико Банк АД Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.799.662,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.759.763,90 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-12-10 08:11:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 17862
  Датум продаје: 2018-12-28
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-2837/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 4933/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,комода, клима, веш машина....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767