ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1654 активних, од укупно 28038 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2020-08-04 12:48:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 30565
  Датум продаје: 2020-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, спрат 3, стан бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии 239/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-39/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: капија од кованог гвожђа са механизмом за даљинско управљање
  Опис предмета продаје: капија од кованог гвожђа са механизмом за даљинско управљање
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2020-08-04 12:27:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 30564
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 1а, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица за траву и Перач за прање аута
  Опис предмета продаје: Косилица за траву и Перач за прање аута
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 12:22:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 30563
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеју
  Пословни број судског предмета: I 3 ИИВ 61/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ17/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SP COMMERCE DOO KRAGUJEVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор у центру Новог Бечеја
  Опис предмета продаје: део парцеле број 2 - пословна зграда за коју није утврђена делатност – део објекта који има одобрење за употребу, површине 50 кв.м. на адреси Маршала Тита 2, Нови Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 630.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 11:54:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 30562
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.30/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.217/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање Триглав Осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Филип Љујић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 11:23:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Карађорђева 32/2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filip@gmail.com
  Контакт телефон: 0658103800
  ПИБ: 109650745
  Матични број: 64331540

  Број записа у бази: 30561
  Датум продаје: 2020-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедерево, ул. Карађорђева 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИВ-697/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-591/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕНЕРГО ИНВЕСТ НОВА ДОО
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Ближе описано у Закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у Закључку о првој усменој јавној продаји непокретности од 04.08.2020.године
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о првој усменој јавној продаји непокретности од 04.08.2020.године
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у Закључку о првој усменој јавној продаји непокретности од 04.08.2020.године
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у Закључку о првој усменој јавној продаји непокретности од 04.08.2020.године


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 11:23:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 30560
  Датум продаје: 2020-08-21
  Време продаје: 12
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: Ии-717/2015 од
  Број предмета јавног извршитеља: И И 169 2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROJECT ONE DOO, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНО СТАМБЕНА ЗГРАДА 3 КОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 148.000 ЕУРА
  Почетна цена предмета продаје: 88.800 ЕУРА


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 11:22:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 30559
  Датум продаје: 2020-09-04
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 366/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 308/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан и пословни простор за који није утврђена делатност
  Опис предмета продаје: двособан стан који се налази на првом спрату стамбене зграде за колективно становање број 6, на кат. парцели 1597/1 КО Нова Пазова и пословни простор за који није утврђена делатност-остава на кат. парцели бр. 1597/1 КО Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: од 183.331,04 динара до 1.443.649,18 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30 % процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-08-04 09:42:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 30557
  Датум продаје: 2020-09-04
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив а256/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање РЈ Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела број 12027
  Опис предмета продаје: Парцела број 12027, пољопривредно земљиште Жировачке оранице, њива 1.класе, површине 1566м2, уписано у Лист непокретности број 151 к.о. Рума
  Процењена вредност предмета продаје: 1.221.637,27 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-08-04 09:31:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 30556
  Датум продаје: 2020-09-04
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 77/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОРУМА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 (седам)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор ИМТ 533,, трактор Фендит 611, Сејалица, шпартач, тањирача, подривач, приколица
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 09:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 30554
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-1065/2019 од 04.02.2020.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 30/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породичне стамбене зграде број зграде 1 спратности пр+пк површина земљишта под зградом објектом 89м2 улица Спасоје Спасића постојећа на парцели број 189/5 КО Клек и парцела број 189/5 укупне површине 5а09м2 све уписано у лист непокретности број 765 КО Клек власништво извршног дужника, у износу од 3.000.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-08-04 08:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 30553
  Датум продаје: 2020-08-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 28991/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 88/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан број посебног дела 8/3, површине 39м2, у ул. Валентина Водника бр. 16 у Новом Саду
  Процењена вредност предмета продаје: 6.325.018,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.427.512,60 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 08:23:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 30552
  Датум продаје: 2020-08-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-14249/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1620/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Стојановић, Никола Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје:  обим удела од 1/3 породичне стамбене зграде, која се налази на адреси у Нишу, у улици Борској бр. 62, изграђена на катастарској парцели бр. 248, уписана у ЛН 1374, КО Ниш- Пантелеј, у приватној својини
  Процењена вредност предмета продаје: 5.146.666,67 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.602.666,66 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 08:11:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 30551
  Датум продаје: 2020-08-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-8782/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1791/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славица Тодоровић, Наташа Стојановић, Никола Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје:  Гаражa, на парцели бр. 248, која се налази у згради бр. 2, објекат изграђен без одобрења за изградњу, потес БОРСКА, уписане у ЛН 1374, КО НИШ- ПАНТЕЛЕЈ, у приватној својини извршног дужника, са уделом 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 705.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 493.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-08-04 08:03:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 30550
  Датум продаје: 2020-09-10
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић
  Пословни број судског предмета: И.И. 307/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 268/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОМИЋ ДРАГАНА из Буђановаца
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште у грађевинском подручју и породична стамбена зграда саграђена од мешовитог материјала, стар
  Опис предмета продаје: кат. парцела 984 КО Буђановци-земљиште у грађевинском подручју и породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 600.326,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-08-03 16:09:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 30549
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 И.И. 364/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 415/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Лепић, Тополовник
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Лап топ марке ASUS sonic master, са мишом, исправан у функцији 2. Штампач HP laser jet pro MFP M1
  Опис предмета продаје: 1. Лап топ марке ASUS sonic master, са мишом, исправан у функцији 2. Штампач HP laser jet pro MFP M127 fn и фотокопир
  Процењена вредност предмета продаје: 35.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.780,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2020-08-03 15:40:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 30548
  Датум продаје: 2020-09-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИВ 86/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 225/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4 класе
  Опис предмета продаје: њива 4 класе,парцела бр.720 укупне површине 10а и 73м2 КО Лисовић
  Процењена вредност предмета продаје: 486.990,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 243.495,25 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-08-03 15:29:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 30547
  Датум продаје: 2020-08-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 1599/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ Д.О.О, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-08-03 15:25:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 30546
  Датум продаје: 2020-08-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 35/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 197/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простори
  Опис предмета продаје: Пословни простор трговине 517 м2, пословни простор трговине 139 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 180.697.712,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.488.398,40 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-08-03 15:10:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 30545
  Датум продаје: 2020-08-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 2. Ив. 13/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 437/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sokoj-Organizacija muzičkih autora Srbije" Београд, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. 5 комада погребних сандука од саркофага 2. 5 комада погребних сандука од полусаркофага 3. 4
  Опис предмета продаје: 1. 5 комада погребних сандука од саркофага 2. 5 комада погребних сандука од полусаркофага 3. 4 комада обичних погребних сандука 4. 14 комада покрова за сандук 5. 10 комада погребних крстова
  Процењена вредност предмета продаје: 507.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 304.440,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2020-08-03 14:30:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Моше Пијаде 8/3
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 30544
  Датум продаје: 2020-08-26
  Време продаје: 13 ч
  Место продаје: Моше Пијаде бр.8/3
  Пословни број судског предмета: И-5249/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2084/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-стан
  Опис предмета продаје: стан ближе описан у Закључку о јавној продаји непокрентости И.И-2084/18 од 03.08.2020.године
  Процењена вредност предмета продаје: 5.288.188,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.701.731,60 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767