ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА

Тренутно је објављено 2448 активних, од укупно 56415 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:

Претрага може да се врши према имену и/или презимену јавног извршитеља, броју предмета јавног извршитеља или називу извршног повериоца, као и по подручју именовања јавног извршитеља.  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 14:51:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 61627
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-22
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 539/24
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Даринковић


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 14:46:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Краља Петра Првог 2, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 61626
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-23
  Број предмета јавног извршитеља: II 738/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dejan Dančetović


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 14:32:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 61625
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-23
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 684/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална занатско - трговинска радња "Пећанац" Радоичић Горан предузетник , Доње Бријање


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 14:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: office@izvrsiteljmd.rs
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 61624
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 850/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK DIREKTNA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 14:12:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Вука Караџића 47, 1. спрат, стан бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 61623
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-23
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 150/23
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Марковић


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 13:53:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 61622
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-21
  Број предмета јавног извршитеља: 226-ИИВ 25/23
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, 21000 Нови Сад, ул. Трг Слободе бр.5, МБ 08603537, ПИБ 100584604


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 13:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 61621
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-22
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 94/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Смиљка Михајловић


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2024-07-23 13:28:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 61620
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-23
  Број предмета јавног извршитеља: ii 564/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Велимировић


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 13:19:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
  Е-маил адреса: office@javni-izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0600571705
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 61619
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-28
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 176/2023
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Далибор Митић


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 12:41:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 61618
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-21
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК ПОМ 7635/24
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 12:16:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 61617
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-21
  Број предмета јавног извршитеља: 226-ИИВК 566/23
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: A1 Srbija d.o.o. Beograd, 11070 Београд - Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр.1ж, МБ 20220023, ПИБ 104704549


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 12:02:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 61616
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-23
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 267/2023
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Акционарско друштво за осигурање ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА" а.д.о. Београд


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 12:01:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Др Зорана Ђинђића бр.22/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 61615
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 395/23
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKE USLUGE I KONSALTING EOS MATRIX DOO BEOGRAD


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 11:53:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 61614
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-23
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 125/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: T.K.R. PIRAMIDA FASHION Лесковац


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 11:43:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 61613
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-23
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1477/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Милица Илић, Мал. Стефан Илић


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 11:29:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 61612
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-07-23
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2741/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јадранка Маловић


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 11:22:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 61611
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-23
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 117/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Михајло Станковић


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 11:11:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 61610
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-29
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 1106/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 10:50:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 61608
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-22
  Број предмета јавног извршитеља: 226-ИИВ 1/24
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA, 11000 Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2024-07-23 10:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 61607
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2024-08-29
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2400/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB Komercijalna banka AD Beograd


Укупан број страница:

следећаУколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767