ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА

Тренутно је објављено 1571 активних, од укупно 50753 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:

Претрага може да се врши према имену и/или презимену јавног извршитеља, броју предмета јавног извршитеља или називу извршног повериоца, као и по подручју именовања јавног извршитеља.  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 20:03:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 55596
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-10-27
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 485/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Министаврство пољопривреде и заштите животне средине


  Оглас поставио: Марина Антонић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 19:59:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Адмирала Вуковића 29, спрат 1, стан 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.antonic1@gmail.com
  Контакт телефон: 0668881101
  ПИБ: 108301260
  Матични број: 63358614

  Број записа у бази: 55595
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-03
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕОБАНКА А.Д. БЕОГРАД-У СТЕЧАЈУ


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2023-10-03 15:34:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 55594
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-10-05
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 477/23
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Инобачка доо Нови Сад


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 15:32:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0607605146
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 55593
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-10-23
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 130/2023
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Бабић


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 15:17:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 31/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 55592
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-10-31
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1749/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA а.д. Београд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 15:14:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 31/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 55591
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-10-31
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 11/23
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА БЕЛИ, ВЛАДИЦА СТОЈАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, ПРОКУПЉЕ


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 14:35:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Др Зорана Ђинђића бр.22/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 55590
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-01
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 328/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD)


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 14:12:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 55589
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-10-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 186 2023
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 14:06:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55588
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-02
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.670/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верица Станојевић


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 14:02:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55587
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-03
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 143/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:58:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55586
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-03
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 559/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:55:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55585
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-02
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 22/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55584
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-03
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 700/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:44:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55583
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-02
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 48/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП мобиле


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 55582
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-10-30
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 590/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Лозница Развој" Лозница


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:39:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55581
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-03
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 729/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Јавни градски превоз Града Ниша


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:36:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55580
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-08
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 608/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП мобиле


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 55579
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-08
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 6/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:26:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Војводе Мишића 41
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 55578
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-01
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 754/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2023-10-03 13:25:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 55577
  Датум продаје/рок за закључење уговора о непосреддној продаји/рок за достављање понуда: 2023-11-29
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-72/2023
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Комерцијална банка ад Београд


Укупан број страница:

следећаУколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767