ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА

Тренутно је објављено 1577 активних, од укупно 42425 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:

Претрага може да се врши према имену и/или презимену јавног извршитеља, броју предмета јавног извршитеља или називу извршног повериоца, као и по подручју именовања јавног извршитеља.  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 19:03:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 46602
  Датум продаје: 2022-09-13
  Број предмета јавног извршитеља: 225-ИИ 380/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Марковић


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 15:03:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900030
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 46599
  Датум продаје: 2022-09-09
  Број предмета јавног извршитеља: 225-ИИ 194/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Јеленковић


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 14:38:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Врачар, Дубљанска 48, 1. спрат, стан бр. 3
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 46598
  Датум продаје: 2022-08-31
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 12/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Аруновић, Светислав Максимовић


  Оглас поставио: Марина Пековић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 13:48:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 46597
  Датум продаје: 2022-09-09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 47/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТТП ДИСКОНТНА ПРОДАЈА ДОО У СТЕЧАЈУ


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 13:22:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 94
  Е-маил адреса: sonja.kovacevic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0114431112
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 46596
  Датум продаје: 2022-09-07
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 342/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 13:21:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 94
  Е-маил адреса: sonja.kovacevic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0114431112
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 46595
  Датум продаје: 2022-09-07
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 532/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 13:20:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 94
  Е-маил адреса: sonja.kovacevic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0114431112
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 46594
  Датум продаје: 2022-09-07
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 719/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 13:19:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 94
  Е-маил адреса: sonja.kovacevic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0114431112
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 46593
  Датум продаје: 2022-09-07
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 723/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 13:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 94
  Е-маил адреса: sonja.kovacevic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0114431112
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 46592
  Датум продаје: 2022-09-07
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 1128/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 13:16:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 94
  Е-маил адреса: sonja.kovacevic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0114431112
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 46591
  Датум продаје: 2022-09-07
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 1167/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 11:50:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Цара Лазара 9
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 46588
  Датум продаје: 2022-09-14
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 176/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мистрал Комерц Доо


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 11:50:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 46587
  Датум продаје: 2022-09-09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 477/2022
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД БЕОГРАД


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 11:06:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Светог Саве 8, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 46586
  Датум продаје: 2022-09-09
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 45/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојшин д.о.о.


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 10:25:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Цара Лазара 9
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 46585
  Датум продаје: 2022-09-14
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 780-21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2022-08-11 08:36:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 46584
  Датум продаје: 2022-09-09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 471/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ФИРМА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КОМПОНЕНТАМА ЗА СТОЧНУ ХРАНУ УРОВЦИ


  Оглас поставио: Ивана Букарица
  Датум и време постављања: 2022-08-11 08:05:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 46583
  Датум продаје: 2022-09-09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 323/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинко Чоловић


  Оглас поставио: Војислав Милајић
  Датум и време постављања: 2022-08-10 15:21:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Устаничка бр. 64, спрат 3
  Е-маил адреса: vmilajic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652402311
  ПИБ: 107582989
  Матични број: 62844663

  Број записа у бази: 46582
  Датум продаје: 2022-08-25
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нандор Вечерњаш


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2022-08-10 15:10:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 20, улаз 2, стан бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 46581
  Датум продаје: 2022-09-07
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 322/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ФАРМЕР" доо, Чачак, ул. Кнеза Милоша 99, МБ 17019171, ПИБ 101293290


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2022-08-10 14:51:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Војводе Мишића 41
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 46580
  Датум продаје: 2022-09-07
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 800/2
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2022-08-10 14:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 46579
  Датум продаје: 2022-09-08
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 98/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK DIREKTNA AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD PRIVREMENI RACUN


Укупан број страница:

следећаУколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767