ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 17:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22961
  Датум продаје: 2019-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-261/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-534/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво GETRACO DOO BOLJEVCI
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: двообразни плуг, сејалица са прикључним уређајима марке "МОРАВА"
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 17:09:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22960
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИВ-339/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-339/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКИХ АУТОРА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: пикадо електронски марке BASIMEX
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 16:10:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 22959
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-595/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "КРАГУЈЕВАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Микироталасна пећница, комода, телевизор и гардеробер
  Процењена вредност предмета продаје: 11.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.900,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 15:49:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22958
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крушевац, Константина Филозофа 3, спрат 2, стан 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-529/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина, машина за сушење веша
  Опис предмета продаје: Веш машина марке Gorenje, А класа; машина за сушење веша, марке Gorenje, WT941
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности од сваке појединачне вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 15:24:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22957
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 607/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв 203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прекупач марке "Мачванин"
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:45:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 22956
  Датум продаје: 2019-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3П.бр.2048/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-134/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Нишу
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 6.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00 4.200,00 7.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:27:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 22955
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 119/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Вукеновић ПР СЗТР "ВУКЕНОВИЋ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комби возило марке ,,Mercedes Benz“ тип ,,313 CDI“
  Опис предмета продаје: полован, година производње 2002., регистарских ознака RU022-KP, број шасије:WDB9036631R404899
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 295.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:08:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 22954
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 579/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.пом 94/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, плакар, микроталасна, телевизор, дрвена витрина, телевизор
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 20.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 динара, 14.000,00 динара, 2.100,00 динара, 2.800,00 динара, 4.900,00 динара, 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 22953
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Панчево, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 ИИ 172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дане Животин и Магдалена Лунг
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1.кухиња беж боје која се састоји од два висећа дводелна дела,ј2. комода браон боје са троје врата, пописана пописном маркицом АА 46259, 3.витрина браон боје, 4двосед беж боје,5.5.телевизор марке SAMSUNG сиве боје 6. компјутерски сто, 7ормар са једним вратима боје дрвета8.ормар са једним вратима (већи) боје дрвета.9дрвени сточић браон боје 10веш машина Горење W583 беле боје.11црни бицикли марке Алпина, 12зидно огледало (урамљено
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 18.000,00 2. 5.000,00 3. 10.000,00 4. 10.000,00 5.3.500,00 6. 5.500,00 7. 4.000,00 8. 7.000,00 9. 3.500,00 10. 12.000,00 11. 12.000,00 12. 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 14:01:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 22952
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-38/2019 од 15.05.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ii 228/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: unicredit banka
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве пољопривредно земљиште - утрживо
  Опис предмета продаје: у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-17 13:34:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22946
  Датум продаје: 2019-08-21
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И-782/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.258-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво ГЕТРАКО ДОО Бољевци
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле и објекти
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 13:11:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22945
  Датум продаје: 2019-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ 373/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 273/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела кожна фотеља...
  Опис предмета продаје: ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара...
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара...


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 13:06:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 22944
  Датум продаје: 2019-08-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: Ии-561/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-60/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд, Београд, ул. Булевар Милентија Поповића бр. 5б, МБ 07008724, ПИБ 101727995
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "VIVAX", процењене вредности 12.000,00 динара; Комода, половна, смеђе боје, процењен
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "VIVAX", процењене вредности 12.000,00 динара; Комода, половна, смеђе боје, процењене вредности 3.000,00 динара, Сто, полован, процењене вредности 2.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:54:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 22943
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: и.и 649/18
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 303/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХРАНИСАВЉЕВИЋ БОБАН
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: 7 парцела њиве и виноград
  Процењена вредност предмета продаје: 743.237,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 520.266,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:35:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22942
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИ 5276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1026/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жикица Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ НАМЕШТАЈ,
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 192.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 134.400,00 динара


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:30:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 22941
  Датум продаје: 2019-08-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ИНЂИЈА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8, ЛОКАЛ 13
  Пословни број судског предмета: Ии-304/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-36/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДМД Лимитед д.о.о., Инђија, ул. Пинц бб, МБ 20087048, ПИБ 104146517
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке Фуего; Седећа гарнитура Микеланђело коју чини тросед, три фотеље и клуб сто
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Фуего; Седећа гарнитура Микеланђело коју чини тросед, три фотеље и клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-07-17 12:23:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22940
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-296/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.87-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД СЕНТА-ПРОМЕТ ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПО СЕНТА, Сента, ул. Поштанска бр. 13
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 11:46:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 22938
  Датум продаје: 2019-08-06
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Милована Гушића бр. 38Б
  Пословни број судског предмета: ИИв. 900/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.169/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори,двд,мини линија
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 11:28:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 22937
  Датум продаје: 2019-08-13
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-136/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 48 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОМАРКЕТ ДОО, Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 41 КОМАД
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СЕМЕНА,ЂУБРИВА,ПРИХРАНЕ,ЦРЕВА,РЕНДЕ
  Опис предмета продаје: СЕМЕНА,ЂУБРИВА,ПРИХРАНЕ,ЦРЕВА,РЕНДЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 88.490,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.245,00


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2019-07-17 11:16:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 22936
  Датум продаје: 2019-08-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Земун, Стевана Марковића бр. 8/2
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 336/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 430/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГО ЗЕМУН
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела Шуме 6. класе, површине 34а15м2; 1/2 идеалног дела Њиве 5. класе, површине 64а98м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 64.486,13 рсд; 2. 352.771,22 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1. 45.140,29 рсд; 2. 246.939,85 рсд


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767