ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1644 активних, од укупно 25696 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:46:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 28010
  Датум продаје: 2020-03-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-3/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плакар, Пећ за грејање, Тв “Philips”
  Опис предмета продаје: Плакар, Пећ за грејање, Тв “Philips”
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00, 15.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00, 7.500,00, 4.000,00


  Оглас поставио: Катарина Симић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:29:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Мишарска 6
  Е-маил адреса: katarina.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014521886
  ПИБ: 111688002
  Матични број: 65594862

  Број записа у бази: 28009
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Мишарска 6
  Пословни број судског предмета: И-1418/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 789/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станија и Љубисав Ђурић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 76.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.200 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 15:29:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 28008
  Датум продаје: 2020-03-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ-2268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 513/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драги Арсић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6.100,00 кг
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 97.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:45:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 28007
  Датум продаје: 2020-03-16
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: И И-592/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 233/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Атанасковић, Врњачка Бања и Видосава Радовановић, Врњачка Бања,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: хотелски инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 2.096.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.048.000,00


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:31:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 28006
  Датум продаје: 2020-03-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд
  Пословни број судског предмета: 4 И.И.18557/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.562/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Тешмановић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 122.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.400,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:27:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 28005
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 934/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за судове, угаона гарнитура браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 28004
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд
  Пословни број судског предмета: И.И.1908/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Игор Павловић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 10.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.350,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-02-28 14:21:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 28003
  Датум продаје: 2020-03-26
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 5071/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 5/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЈАВОРНИК" ДОО, Суботица, ул. ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА бр. 123, МБ 08480087, ПИБ 100961109
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: 1/2 дела породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: од 13.643.916,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.550.741,75 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:51:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 28000
  Датум продаје: 2020-03-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ 20092/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1302/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Перкић Стошић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: грађевинска опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 1.450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 725.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:39:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 27999
  Датум продаје: 2020-04-09
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 354/19 ИИ282/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ280/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СРЕМСКА ПОЉА ИРИГ И ГОСПАВА НЕНАДОВИЋ ИЗ ВОГЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела са објектима
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле 211,212
  Процењена вредност предмета продаје: 6.164.418,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:20:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 27998
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 2851/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1961/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператрор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција доо
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: продаја предмета покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2020-02-28 13:07:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 27997
  Датум продаје: 2020-03-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 И.и 1283/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И342/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дострибуција доо
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: предмети покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 40.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.350,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 12:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 27996
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 222/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 227/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 943.368,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 471.684,40 динара


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2020-02-28 11:41:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12. Пешадијског Пука 13
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 27995
  Датум продаје: 2020-03-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, ул. 12. Пешадијски пук бр.13
  Пословни број судског предмета: ИИ-1886/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1664/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-02-28 11:22:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 27994
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Обилићева 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27993
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Горњи Милановац,Шкепа 103
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-429/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Гојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:31:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27992
  Датум продаје: 2020-03-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак,Љубић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-270/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:29:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27991
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Лучани,Дљин бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:27:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 27990
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Горњи Милановац,Рада Кончара 33
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-172/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2020-02-28 10:26:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 27989
  Датум продаје: 2020-03-27
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Карађорђева 16, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 675/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 339/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јарић Ружа
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: намештај и технички уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 26.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.550,00 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767