ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1825 активних, од укупно 33264 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 15:40:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 36345
  Датум продаје: 2021-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића 1, улаз из Ивана Броза 2
  Пословни број судског предмета: I 2 ИИв-255/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 191/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГИГАТРОН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ПРОДАЈА И СЕРВИС РАЧУНАРА НА ВЕЛИКО И МАЛО ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Растуривач за вештачко ђубриво „Ферти 300”
  Опис предмета продаје: Растуривач за вештачко ђубриво „Ферти 300”
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 15:29:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 36344
  Датум продаје: 2021-05-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Ии 34/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 24/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Миросављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 удела у Довособном стану у Сомбору у улици Стапарски пут бр. 22
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 911.280,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 636.869,52 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 14:46:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 36343
  Датум продаје: 2021-05-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1408/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Коцић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Видети у закључку од 15.04.2021. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 15.04.2021. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 15.04.2021. године


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 14:33:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 36342
  Датум продаје: 2021-05-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3/5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1778/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Никола Демировић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: видети у закључку од 15.04.2021. године
  Процењена вредност предмета продаје: 99.450,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 69.615,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 14:31:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Др Зорана Ђинђића бр.22/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 36341
  Датум продаје: 2021-05-14
  Време продаје: 09 часова
  Место продаје: ул. Др Зорана Ђинђића бр. 22/2
  Пословни број судског предмета: И.И-9522/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-590/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA АД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан у изградњи бр. 1, у приземљу стамбене зграде за колективно становање
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 6.540.377,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.578.263,90


  Оглас поставио: Петар Мустур
  Датум и време постављања: 2021-04-15 14:18:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Хајдук Вељкова 2
  Е-маил адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 111696528
  Матични број: 65601087

  Број записа у бази: 36340
  Датум продаје: 2021-05-14
  Време продаје: 09:00 - 13:00
  Место продаје: НА ПОРТАЛУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
  Пословни број судског предмета: ИИ-281/20
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-128/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Опис предмета продаје: ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАН У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ
  Почетна цена предмета продаје: БЛИЖЕ НАВЕДЕНА У САМОМ ЗАКЉУЧКУ


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 14:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 36339
  Датум продаје: 2021-05-14
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: https://eaukcija.sud.rs/
  Пословни број судског предмета: ИИВ-383/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 323/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SALVA-MAX DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 13:55:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 36338
  Датум продаје: 2021-05-14
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: https://eaukcija.sud.rs/
  Пословни број судског предмета: ИИ-152/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 247/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Гуслов
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 13:44:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 36337
  Датум продаје: 2021-05-14
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: https://eaukcija.sud.rs/
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 577/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Ћурчић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у сувласништву странака
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 24008 К.О. Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 2.896.290,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 13:29:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 36336
  Датум продаје: 2021-05-06
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 1 iiv 2671/2019
  Број предмета јавног извршитеља: 10 iiv 310/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANA AD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари за домаћинство
  Опис предмета продаје: . телевизор „Грундинг“ 2. телевизор „Фокс“ 3. комода (мала) 4. ормари (велики) 5. комода (велика) 6. комода
  Процењена вредност предмета продаје: 1. телевизор „Грундинг“ 10.000,00 динара 2. телевизор „Фокс“ 10.500,00 динара 3. комода (мала) 5.000,00 динара 4. ормари (велики) 5.000,00 динара 5. комода (велика) 7.000,00 динара 6. комода 3.500,00 динара Укупно 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари 28.700,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 13:00:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 36335
  Датум продаје: 2021-05-10
  Време продаје: 13.30 часова
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ии 199/19
  Број предмета јавног извршитеља: ии 199/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРГОВИНА ИГЊАТОВИЋ ДОО, ГОЛОЧЕЛО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 12:34:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 36334
  Датум продаје: 2021-05-06
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Панчево
  Пословни број судског предмета: 18 ИИ 382/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 162/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Далибор Илијевски
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гаража
  Опис предмета продаје: гаража, једно гаражно место
  Процењена вредност предмета продаје: 1.035.186,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.035.186,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-04-15 12:02:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 36333
  Датум продаје: 2021-05-13
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 46/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министрарство пољопривреде и заштите животне средине, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у својини извршног дужника уписане у Лист непокретности број 301 к.о. Буђановци
  Опис предмета продаје: Детаљан опис у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: 627.390,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 439.173,00 динара- 70% од процењене вредности непокретности.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 11:51:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 36332
  Датум продаје: 2021-05-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ив 3889/2012
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 487/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: уписане у Лист непокретности број 1084 КО Кљајићево, у својини извршног дужника Војислав Стјепановић
  Опис предмета продаје: уписане у Лист непокретности број 1084 КО Кљајићево, у својини извршног дужника Војислав Стјепановић, Кљајићево, ул. Милана Симића бр. 3, ЈМБГ 2607966182988, обим удела 1/1 и то: - парцела број 2033, коју чини породична стамбена зграда под бројем зграде 1, површине 1 а 21 м2, помоћна зграда под бројем зграде 2, површине 52 м2, помоћна зграда под бројем 3, површине 11 м2 и земљиште уз зграду-објекат површине 2 а 42 м2, као и на парцели број 2034 која представља њиву 2. класе површине 2 а 85 м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.281.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 896.980,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-04-15 11:40:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 36331
  Датум продаје: 2021-05-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 71/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕЛЕКТРОТЕРМ МЦ 022 Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трпезаријска гарнитура
  Опис предмета продаје: половно (тросед, двосед, фотеља, сточић)
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара- 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 10:38:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 36330
  Датум продаје: 2021-05-14
  Време продаје: од 09:00 до 15:00
  Место продаје: Портал електронске продаје
  Пословни број судског предмета: И И-177/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 516/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Стефановић, Иван Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двобразни плуг Дрљача четворокрилна Сунце за сено CO2 Апарат “Wiliger 160w” са боцом и манометри
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг Дрљача четворокрилна Сунце за сено CO2 Апарат “Wiliger 160w” са боцом и манометрима Компресор за фарбање 50л Пуромат “Katcher” Тракторска цистерна за воду 3200л Телевизор “Kopernikus” Сто и три столице Замрзивач “LTH” Фрижидер “Beko” Веш машина “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара 12.000,00 динара 50.000,00 динара 35.000,00 динара 6.000,00 динара 6.000,00 динара 90.000,00 динара 4.000,00 динара 4.000,00 динара 9.000,00 динара 6.000,00 динара 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара 8.400,00 динара 35.000,00 динара 24.500,00 динара 4.200,00 динара 4.200,00 динара 63.000,00 динара 2.800,00 динара 2.800,00 динара 6.300,00 динара 4.200,00 динара 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 10:35:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 36329
  Датум продаје: 2021-05-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И И-23/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 54/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Лазаревић-Живојиновић, Костолац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Трактор марке ИМТ 558, црвене боје, регистарске ознаке СО – ПОЖАРЕВАЦ 2397, у власништву извршног
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке ИМТ 558, црвене боје, регистарске ознаке СО – ПОЖАРЕВАЦ 2397, у власништву извршног дужника, пописна маркица АА 122 528 2. Тракторско буре за прскање марке МОРАВА 350 л, плаве боје 3. Сејалица 4-редна, производња ОЛТ ОСИЈЕК, плаве боје 4. Мешалица за бетон марке ЛИФАМ, исправна 5. Тракторска корпа 6. Плуг дворедни, марке ИМТ 7. Тракторска ралица марке ИМТ 8. Тракторски циклон за ђубриво марке ИМТ
  Процењена вредност предмета продаје: 386.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 270.760,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 10:10:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бате Јанковића 56, стан бр. 3
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 36328
  Датум продаје: 2021-05-14
  Време продаје: од 09-13ч
  Место продаје: преко портала електронског јавног надметања
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-189/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 85
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОРИГИНАЛ ПАРФЕМИ
  Опис предмета продаје: у добром стању,ново
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 09:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 36327
  Датум продаје: 2021-05-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 33/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: А1 Србија Д.О.О Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, бр.плен.марк. 000375
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2021-04-15 09:24:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 36326
  Датум продаје: 2021-05-14
  Време продаје: 09:00 до 13:00 часова
  Место продаје: Портал министарства правде епродаја https://eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: Ии 480/20
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 878/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јене Пашћик Ирен
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у улици Петра Драпшина бр. 128 у Кули
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 991.200,00 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767