ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1509 активних, од укупно 24757 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-01-20 10:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 26995
  Датум продаје: 2020-02-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Иив 523/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 433/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О. Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Клима уређај, спољна и унутрашња јединица марке Galanz, старости око 10 година 2.Шанк беле боје, 2
  Опис предмета продаје: 1.Клима уређај, спољна и унутрашња јединица марке Galanz, старости око 10 година 2.Шанк беле боје, 2,5 м дужине и 1м ширине
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2020-01-20 10:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 26994
  Датум продаје: 2020-02-20
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 Иив-18/2019 од 11.02.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-97/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 2290 КО Бачко Градиште Број парцеле 1791 земљиште у грађевинском подучју укупне површине 14а82м2 Број парцеле 1791 брзг 1 породична стамбена зграда брзг 2,3, помоћне зграде све Шаму Михаља 31 власништво извршног дужника, у износу од 176.250,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 176.250,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2020-01-20 09:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 26993
  Датум продаје: 2020-02-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: Иив 6946/2019
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 357/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sopharma trading" doo Beograd - Novi Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10256
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 10.687.351,76
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-01-20 09:23:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 26992
  Датум продаје: 2020-02-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-269/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1400/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BILJANA MILANOVIC PR, TR NODY ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: LCD телевизор, марке FOX, дијагонале 32 инча, LCD монитор, марке LG, дијагонале 22 инча, ознаке W2243S, Звучник 2+1, марке GENIUS (систем 2+1), Клима уређај са спољном и унутрашњом јединицом (12-ица), марке DELONGHI, са даљинским управљачем, Брачни кревет француски лежај, Гардеробер (петокрилни) са огледалима;
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.100,00


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26991
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-330/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.84/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Мерковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7136871554 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 2. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7143630794 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 3. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7179692974 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 4. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7157005957 – комада 1 - процењује се на износ од 176.410,0 РСД 5. Крава – HF, CRN – B идентификациони број: RS7107005950 –
  Процењена вредност предмета продаје: 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД + 176.410,00 РСД +176.410,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:24:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26990
  Датум продаје: 2020-02-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв-238/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.78/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.- NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Небојша Лабус, Суботица, ЈМБГ: 0709975820040, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 16491 КО Нови Град и то: парц.бр. 15293/1 – виноград 1.класе, површине 8а98м2, у улици Љермонтова
  Процењена вредност предмета продаје: 469.882,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:21:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26989
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1. ИИв.570/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.64/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршних дужника Ласло Берењи, Шупљак, ЈМБГ:2803970820054, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 13477 КО Палић и то: парц.бр. 6746/1 – земљиште под зградом - објектом, површине 4а43м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Лудашки шор 202, - објекат изграђен без дозволе; земљиште под зградом - објектом, површине 1а59м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Лудашки шор - - објекат изграђен без дозволе; земљиште под зградом - објектом, површине
  Процењена вредност предмета продаје: 10.428.486,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26988
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.517/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.150/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Istvan Tanacs
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: 1. Аутомобил TOYOTA, тип RAV 4 SOL, рег. ознаке: SU059-OS, број шасије: JTEHH20V906130080, чија је регистрација важила до 13.08.2015. године, - процењује се на износ од 573.934,00 РСД
  Процењена вредност предмета продаје: 573.934,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:16:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26987
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии472/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.141/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност у власништву Ратка Марића, ЈМБГ:0106963193060, обим удела 1/1, лица које је дужно да трпи намирење, уписана у лист непокретности бр.1349 КО ЛОВЋЕНАЦ: парц.бр 381: земљиште под зградом - објектом, површине од 88м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Ђуре Ђаковића 6; земљиште под зградом - објектом, површине од 68м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Ђуре Ђаковића; земљиште уз зграду - објекат, површине од 3а10м2;
  Процењена вредност предмета продаје: 810.451,35 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:15:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26986
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.402/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.118/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HERBA COOP EXPORT IMPORT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Зоран Стефановић, Суботица, ЈМБГ: 2405962822506, обим удела 9/45, уписана у лист непокретности бр. 7539 КО НОВИ ГРАД 2.непокретност извршног дужника Зоран Стефановић, Суботица, ЈМБГ: 2405962822506, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 15743 КО НОВИ ГРАД
  Процењена вредност предмета продаје: 143.868,00 РСД + 2.550.307,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:12:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26985
  Датум продаје: 2020-03-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: И.И.100/19
  Број предмета јавног извршитеља: 2Ии-98/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD / Република Србија - Министарство финансија
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Мишо Гале, Сента, у својини лица које је дужно да трпи намирење на непокретности, Ласло Ласло, Сента, ЈМБГ: 2907978820117, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр.18213 КО Сента: парц.бр. 1547/1 –стан, површине од 47м2, четврти спрат, број посебног дела 17, број зграде 1, број улаза 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Златне Греде 2;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.155.702,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:11:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26984
  Датум продаје: 2020-02-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2Ии-297/2019,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.79/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Ерика Берта, Ново Орахово, ЈМБГ: 1907961825058, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр.1807 КО НОВО ОРАХОВО: парц.број 916: земљиште под зградом - објектом, површине од 2a59м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Братства Јединства 40; земљиште под зградом - објектом, површине од 33м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Братства Јединства; земљиште под зградом - објектом, површине од 60м2, на коме је саграђена помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.903.064,22 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-01-19 17:09:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 26983
  Датум продаје: 2020-02-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 322/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.(2)102/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фондација Stiftung Kinderzukunft
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Rudolf Walter, Суботица, ЈМБГ: 2212923822504, обим удела 1/1, уписаних у лист непокретности бр. 15434 КО Нови Град и то: парц.бр 753/10 – земљиште под зградом објектом, површине од 1а86м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Золтан Кодаља 5; земљиште под зградом објектом, површине од 50м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Золтан Кодаља; земљиште под зградом објектом, површине од 70м2, на коме је саграђена помоћна зграда - базен, у у
  Процењена вредност предмета продаје: 14.396.700,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2020-01-18 01:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 26982
  Датум продаје: 2020-02-18
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: I 6 И И-1035/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ163/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хајрудин Балтић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ливада 6. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 229.645,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 160.751,50 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-01-17 17:11:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 26981
  Датум продаје: 2020-02-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 21 Ии 1/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасна Пацић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке LG са равним екраном, пописна маркица АА 109373 2. Акустична гитара марке IBANEZ
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке LG са равним екраном, пописна маркица АА 109373 2. Акустична гитара марке IBANEZ црне боје, пописна маркица АА 109374 3. Два звучника марке BOSE заједно са појачалом и плејером марке YAMAHА cd player dvd S661, појачало AX-496 RDS, пописна маркица АА 109375 4. Раван монитор са компјутерским кућиштем, марке SONY, пописна маркица АА 109376 5. Комплет тросед, двосед, фотеља, дрво – кожа марке DALLAS, пописна маркица АА 109377 6. Сандук за одлагање гардеробе, материјал
  Процењена вредност предмета продаје: 132.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 92.540,00


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2020-01-17 16:51:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 26980
  Датум продаје: 2020-02-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, Максима Горког 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-32/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат и њиве
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и две њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 3.584.694,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.509.285,8


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-01-17 15:54:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 26979
  Датум продаје: 2020-02-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 63/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, исправан у функцији 2. Угаона гарнитура материјал штоф
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке SAMSUNG LCD, исправан у функцији 2. Угаона гарнитура материјал штоф
  Процењена вредност предмета продаје: 29.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.700,00


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2020-01-17 15:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 26977
  Датум продаје: 2020-02-19
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: иив 1743/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључна машина, Телевизор, Тв Комода, Кухињски елементи, Ципелар, Кухињски елементи, Мали гардероб
  Опис предмета продаје: Прикључна машина- Дрљача, Телевизор марке Samsung, стари модел, Тв комода форма идеале, Кухињски елементи иверица, натур боја, Ципелар, беж бија иверица, Кухињски елементи иверица, Мали гардеробер, Комода иверица
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-01-17 15:36:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 26976
  Датум продаје: 2020-02-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чачак,Булевар танаска рајића ББ
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОСТИЋ ПРОМЕТ КД
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ ЗА БАГЕР
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2020-01-17 15:31:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 26974
  Датум продаје: 2020-02-06
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Чачак,Чачански батаљон 44
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 377/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MERCATOR S""
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинсту
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: описано у закључку о продаји појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењених


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767