ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1746 активних, од укупно 29826 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 15:53:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 32554
  Датум продаје: 2020-11-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВК А203/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А203/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, шарено, боја сиво - црно – беж боја 2.Телевизор марке Telefunke
  Опис предмета продаје: 1. Угаона гарнитура, материјал штоф, шарено, боја сиво - црно – беж боја 2.Телевизор марке Telefunken LCD, дијагонала 80 цм, исправан у функцији
  Процењена вредност предмета продаје: 42.480,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 15:48:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 32553
  Датум продаје: 2020-11-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1И-61/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-872/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - ВИШИ СУД У НИШУ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Њива, шума, пашњак
  Процењена вредност предмета продаје: 673.236,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 471.265,20 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2020-10-30 15:25:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 32552
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: www.eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: Ии 101/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 62/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Вршцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.585.098,56
  Почетна цена предмета продаје: 1.809.569,00


  Оглас поставио: Александар Николић ВР
  Датум и време постављања: 2020-10-30 14:44:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 32551
  Датум продаје: 2020-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.431/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1872/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трактор и струг
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-10-30 14:19:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 32550
  Датум продаје: 2020-11-30
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 26/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VIRGINIA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 (пет)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке ,SAMSUNG, Тв витрина, витрина, сто дрвени, тросед
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 14:15:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 32549
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-11813/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2078/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Лазаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 14:05:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 32548
  Датум продаје: 2020-11-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-13085/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1659/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније описано у закључку


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2020-10-30 14:01:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 32547
  Датум продаје: 2020-11-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: И 1071/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 180/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Гуцуња
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 79 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, слике
  Опис предмета продаје: Намештај, слике
  Процењена вредност предмета продаје: 1.699.031,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.189.321,70 динара


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2020-10-30 13:41:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 32546
  Датум продаје: 2020-11-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: е-аукција
  Пословни број судског предмета: ИИ-5017/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-72/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасна Гајицки
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга продаја непокретности на електронском јавном надметању ( еаукција )
  Опис предмета продаје: викенд кућа (ПР+СП) означена у листу непокретности као зграда број 1, на адреси Камењар 351, површине 27 м2, саграђена на парцели бр. 2918 и парцела бр. 2918 укупне површине 31 м2 (земљиште под зградом – објектом 27 м2, земљиште уз зграду објекат 4 м2) све уписано у лист непокретности 3825 К.О. Ветерник
  Процењена вредност предмета продаје: 4.234.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.117.000,00


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2020-10-30 13:03:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 32545
  Датум продаје: 2020-11-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: www.eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: ИИ-2786/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-357/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Трифуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва продаја непокретности на електронском јавном надметању ( еаукција )
  Опис предмета продаје: - Пољопривредно земљиште уписано у лист непокретности број 4444 К.О. Ђурђево, потес Ливаде 1, катастарска парцела број 7451/2, њива 4. класе површине 1 ха 85 ара и 81 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1558000
  Почетна цена предмета продаје: 1090600


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2020-10-30 12:47:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 32544
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 8067/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 15/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Добромиров, Нови Сад, ул. Владислава Каћанског 6, ЈМБГ 1109964800036 чији је пуномоћник адв. Никола Стеванић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан- дуплекс
  Процењена вредност предмета продаје: од 29.681.379,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 20.776.965,71 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 12:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 32543
  Датум продаје: 2020-11-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 143/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 143/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Лежај светло браон боје, материјал штоф 2. Телевизор марке THOMSON, старије производње
  Опис предмета продаје: 1. Лежај светло браон боје, материјал штоф 2. Телевизор марке THOMSON, старије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 11.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.080,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 12:25:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 32542
  Датум продаје: 2020-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 41/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд аутономне покрајине Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 3515400,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 12:20:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 32541
  Датум продаје: 2020-11-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 6Ии250/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Јовановић Брдарица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 330.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 231.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 11:50:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 32540
  Датум продаје: 2020-11-30
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Хајдук Вељкова бр.29 локал 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 6/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП мобиле доо Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бансек за обраду дрвета
  Опис предмета продаје: Ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 11:17:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 32539
  Датум продаје: 2020-11-13
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 592/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 592/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS у функцији, старије производње
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS у функцији, старије производње
  Процењена вредност предмета продаје: 5.900,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 10:59:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 32538
  Датум продаје: 2020-11-27
  Време продаје: 10:00 casova
  Место продаје: u prostorijama izdvojene poslovne jedinice, ul. Cara Dusana 49, Kraljevo
  Пословни број судског предмета: II br. 1276/19
  Број предмета јавног извршитеља: II br. 937/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: prodaja pokretnih stvari izvrsnog duznika
  Опис предмета продаје: pokretne stvari blize odredjene u zakljucku o prvoj javnoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 10:51:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 32537
  Датум продаје: 2020-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: ИИВ-280/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 111/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крајналић комуникације ДОО Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршно дужника
  Опис предмета продаје: Прекрупач, непознат произвођач и година производње Собни бицикл, непознат произвођач и година производње Витрина сиво-црне боје , непознат произвођач и година производње CRT телевизор, марке “SVA”, сиве боје, непозната година производње Гардеробер, браон боје, непознат произвођач и година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара 10.000,00 динара 7.000,00 динара 4000,00 динара 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара 5.000,00 динара 3.500,00 динара 2.000,00 динара 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 10:43:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 32536
  Датум продаје: 2020-11-30
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Хајдук Вељкова 29, лок. 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 51/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил марке фолсфаген пасат Б 5, Тракторска тањирача 20 дискова
  Опис предмета продаје: ближе одређено закључком
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 154.000,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2020-10-30 10:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 32535
  Датум продаје: 2020-11-27
  Време продаје: Прво електронско јавно надметање одржава се дана 27.11.2020. године у периоду од 09 до 15 часова пре
  Место продаје: Портал електронског јавног надметања који је доступан на интернет страници портала - www.еaukcija.gov.rs
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 325/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 399/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Влајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 14.000,00 динараУкупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767