ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 15:59:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 24183
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-2276/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-479/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособног стана у Новом Саду, ул. Максима Горког бр. 4, зграда број 1, улаз број 4/Д, пети спрат,
  Опис предмета продаје: једнособног стана у Новом Саду, ул. Максима Горког бр. 4, зграда број 1, улаз број 4/Д, пети спрат, број посебног дела 17, површине 35 м2. Приликом изласка на терен ради сачињавања извештаја о процени вредности непокретности констатовано је да је површина непокретности 40 м2, док се у листу непокретности наводи да је површина непокретности 35 м2. Разлика се јавља због ЈУС стандарда.Тераса је адаптирана, па тако сада део терасе представља кухињу, а други део ходник.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.352.005,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.046.403,50


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 15:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 24182
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2843/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1067/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Две микс приколице и тракторска приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 328.404,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 229.882,80 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 15:07:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24181
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ.1156/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.707/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 5. класе, шума 5. класе, ливада 5. класе
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 1.038.875,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 14:59:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24180
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: I.I-98/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-530/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PU Majski Cvet Veliko Gradi[te
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тv марке SAMSUNG дијагонала 80 LCD новије производње, пописна маркица АА109265
  Опис предмета продаје: Тv марке SAMSUNG дијагонала 80 LCD новије производње, пописна маркица АА109265
  Процењена вредност предмета продаје: 23.560,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.780,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 14:57:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 24179
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: И Ив-63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив-114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 6423,05еур
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:29:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 24178
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИв 836/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 362/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:26:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 24177
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 4 Ии-172/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-28/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: ПМВ Citroen Xsara Picasso, год. производње 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:25:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24176
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-132/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-284/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Erste bank A.D Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Тв Марке FOX новије производње, LCD дијагонала 80 cm,у функцији, 2.Круњач за кукуруз без ознаке,
  Опис предмета продаје: 1.Тв Марке FOX новије производње, LCD дијагонала 80 cm,у функцији, 2.Круњач за кукуруз без ознаке, старост око 20 година
  Процењена вредност предмета продаје: 52.832,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.416,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:12:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24175
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 321/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Мошорински
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у сувласништву извршног повериоца и извршних дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 22611 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 2.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.037.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:10:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 24174
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разне шоље за кафу, разне чаше и кригле, дрвена полица - пирамида, разни тањири и чиније, разне шерп
  Опис предмета продаје: Разне шоље за кафу, разне чаше и кригле, дрвена полица - пирамида, разни тањири и чиније, разне шерпе, столица канцеларијска, столица метална са пресвлаком, зидни сат, ципеле за скијање, држач котлића, керамичке плоче величине 60x120 цм, држач за кишобран са два кишобрана, апарат за ергонометрију, медицински апарат за дијагностику, медицински апарат за испитивање, апарат за притисак, торба за пијацу, столица на расклапање, стаклена витрина, теписи различитих величина, тег за вежбање, даска за п
  Процењена вредност предмета продаје: 218.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 153.090,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 13:08:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24173
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив-81/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Опрема за козметички салон
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 92.400,00 дин.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 12:39:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24172
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2Ii1396/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130II393/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Miloš Ćirić, Valjevo
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 dinara


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 12:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24171
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-209/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1109/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 51.559.292,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.090.804,45 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 12:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 24170
  Датум продаје: 2019-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 63/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 245/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЛАТКО ЋИРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) МОТОР "ТОМОС", 2) ПЛУГ ДВОБРАЗНИ, 3) МОТОКУЛТИВАТОР 506 СА ФРЕЗОМ,
  Опис предмета продаје: 1) АПН4 ПЛАВЕ БОЈЕ, 2) ЛИВНИЦА ОСИЈЕК- ЦРВЕНЕ БОЈЕ, 3) СА ТОЧКОВИМА И ФРЕЗОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 20.000,00 динара, 2) 35.000,00 динара 3) 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 14.000,00 динара, 2) 24.500,00 динара 3) 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 12:09:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24169
  Датум продаје: 2019-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 7 П 3333/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Штампач, скенер све у једном марке "HP PSC 2210", "RICOH FT 4522", аспиратор марке "Gorenje" и фрижидер "Satrap"
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 дин.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:18:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24168
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.340/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.242/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Њива 4. класе и њива 5.класе
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24167
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.651/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.304/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Нешић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Трактор марке ИМТ 539
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 11:08:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 24166
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А621/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 117.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:56:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24165
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 154/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-17 10:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24164
  Датум продаје: 2019-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-44/2019 од 01.07.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-281/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: Непокретности непокретности уписане у лист непокретности број 3975 КО Перлез Парцела број 204 потес викенд зона Њива 1 класе површине 1х34а30м2 грађевинско земшљиште власништво извршног дужника, у износу од 8.696.783,85 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 8.696.783,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767