ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1159 активних, од укупно 26016 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2020-03-31 12:09:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 28370
  Датум продаје: 2020-04-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИВ 1569/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka ad Kragujevac,ul.Kralja Petra I 26
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.450,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2020-03-25 10:18:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 28369
  Датум продаје: 2020-04-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 16358/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-642/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Станојевић, Гњилане, ул. Доња Будрига бб,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Коперникус”,Кухињски елементи комплет крем боје,Слика природа,Слика град на води,Слика ко
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-20 13:08:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28368
  Датум продаје: 2020-03-29
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 151/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Црномарковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у својини извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Инђији, ул.Београдска бр.1, број зграде1, саграђена на парцели број 2544/1-земљиште под зградом –објектом, површине 01а 62м2 и земљиште уз зграду-објекат, површине 87м2, све укупне површине 02а 49м2 и парцела број 2544/1-изграђено грађ.земљиште у Инђији, површине 02а 29м2 , све уписано у Лист непокретности број 953 к.о.Инђија , по цени од 3.290.070,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-03-19 18:36:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28367
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: II 489/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II 95/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD - U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2020-03-19 12:41:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 28366
  Датум продаје: 2020-03-19
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сарајевска 2А, спрат I, Београд
  Пословни број судског предмета: 3 ИИВ 6367/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 108/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porsche inter auto s doo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Продаја моторног возила ближе описаног у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 822.884,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 576.019,01 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-19 09:51:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28365
  Датум продаје: 2020-04-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ив.15/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv коперникус-1ком, плакар-2 ком,веш машина Беко-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.450,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-19 09:41:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28364
  Датум продаје: 2020-04-04
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.421/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: витрина-1ком, tv fox-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-03-18 08:44:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 28363
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Обилићева 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: И И-511/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 400/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Вучетић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-18 08:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28362
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.395/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Замрзивач ГОРЕЊЕ-1ком,мост регал-1ком,ТВ КОПЕРНИКУС-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 21.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.050,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-18 08:13:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28361
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.376/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-1ком,трпезаријска витрина-1ком,веш машина САМСУНГ-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-18 08:07:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28360
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.411/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ SHARP-1 ком, регал-1ком,плакар у ходнику-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-18 08:00:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28359
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.397/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ NOKIA-1 ком, видео рекордер LG-1ком,штампач LEXMAR-1ком,Веш машина АРДО 500-1 ком, Замрзивач МИНСК-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-18 07:44:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28358
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1280/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Кухињски елементи-5 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 14:40:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 28357
  Датум продаје: 2020-04-16
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: 28.новембар бб 1/ц
  Пословни број судског предмета: И.И 42/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 113/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ А.Д.О
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Бела техника, кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-17 13:57:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28356
  Датум продаје: 2020-04-24
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Ђокић, Снежана Ђокић, Зорка Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност у својини извршног дужника
  Опис предмета продаје: Парцела број 1459, површине 17229м2-пољопривредно земљиште, потес Вуковац, њива 4.класе, површине 12085м2, њива 5.класе, површине 5144м2, уписано у Лист непокретности бр.361 к.о.Огар
  Процењена вредност предмета продаје: 792.262,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 13:49:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28355
  Датум продаје: 2020-04-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна и плакар из два дела
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2020-03-17 13:34:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 28354
  Датум продаје: 2020-05-26
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, Милоша Обилића, 24/1
  Пословни број судског предмета: И-522/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-198/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТКЗР ОБРАДОВИЋ Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-03-17 13:25:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28353
  Датум продаје: 2020-04-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: II 365/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II 76/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Prva koriscenja (obim udela 1/1) nepokretnosti izvršnog dužnika
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 20109 KO Donji Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-03-17 13:16:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28352
  Датум продаје: 2020-04-03
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 151/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Црномарковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у својини извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Инђији, ул.Београдска бр.1, број зграде1, саграђена на парцели број 2544/1-земљиште под зградом –објектом, површине 01а 62м2 и земљиште уз зграду-објекат, површине 87м2, све укупне површине 02а 49м2 и парцела број 2544/1-изграђено грађ.земљиште у Инђији, површине 02а 29м2 , све уписано у Лист непокретности број 953 к.о.Инђија , по цени од 3.290.070,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 4.700.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2020-03-17 12:51:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 28351
  Датум продаје: 2020-04-02
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1615/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ТВ LG-1 ком,плакар- 1 ком,електрични шпорет Алфа плам-1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767