ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА

Тренутно је објављено 1565 активних, од укупно 40785 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:

Претрага може да се врши према имену и/или презимену јавног извршитеља, броју предмета јавног извршитеља или називу извршног повериоца, као и по подручју именовања јавног извршитеља.  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 11:38:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 44783
  Датум продаје: 2022-06-15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 2/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УЉАРИЦА НОВА ДОО


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 11:30:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Војводе Мишића 41
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 44782
  Датум продаје: 2022-06-15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 208/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАИФАИСЕН БАНКА


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 11:13:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 44781
  Датум продаје: 2022-06-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 252/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 11:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 44780
  Датум продаје: 2022-06-15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 30/22
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Курјаков


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 11:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0112107729
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 44779
  Датум продаје: 2022-06-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 30/2022
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit bank


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2022-05-18 10:52:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Трг републике 10
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 44778
  Датум продаје: 2022-06-15
  Број предмета јавног извршитеља: 4 ИИВ 291/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UTVA-INDUSTRIAL BUSINESS ZONE


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 10:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 44777
  Датум продаје: 2022-06-13
  Број предмета јавног извршитеља: II 117/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 09:59:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 44776
  Датум продаје: 2022-06-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 1150/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно Предузеће Електропривреда Србије Београд (Стари Град), Београд


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 09:53:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Моше Пијаде 8/3
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 44775
  Датум продаје: 2022-06-16
  Број предмета јавног извршитеља: II 3976/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Едвард Марковић


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2022-05-18 09:46:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 44774
  Датум продаје: 2022-06-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-203/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД, Београд, ул. ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2022-05-17 20:03:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 44773
  Датум продаје: 2022-06-03
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 23/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР на мало и велико ПП Петровић Драгољуб ПР Рековац


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2022-05-17 15:12:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 012512557
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 44772
  Датум продаје: 2022-06-15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 392/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије", Београд (Стари Град) Остали корисници јавних средстава, Београд - Стари Град


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2022-05-17 14:55:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 44771
  Датум продаје: 2022-06-13
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 330/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАША АИК БАНКА АД БЕОГРАД  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2022-05-17 14:45:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 012512557
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 44770
  Датум продаје: 2022-06-15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 40/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o, Београд


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2022-05-17 14:30:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Рума, 3.Војвођанске бригаде 22, стан 15
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 44769
  Датум продаје: 2022-06-10
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 297/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"КОМУНАЛАЦ"ИНЂИЈА


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2022-05-17 14:29:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 44768
  Датум продаје: 2022-06-17
  Број предмета јавног извршитеља: II 559/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dragoljub Karajicic, Gornje Nedeljice


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2022-05-17 14:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 012512557
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 44767
  Датум продаје: 2022-06-15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 483/2021
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Пожаревцу, Пожаревац


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2022-05-17 14:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 44766
  Датум продаје: 2022-06-13
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 30/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2022-05-17 14:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 44765
  Датум продаје: 2022-06-15
  Број предмета јавног извршитеља: II 221/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FONDACIJA AĆIMOVIĆ BEOGRAD


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2022-05-17 14:16:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Рума, 3.Војвођанске бригаде 22, стан 15
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 44764
  Датум продаје: 2022-06-10
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 159/21
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анастасија Таталовић и Љиљана Таталовић


Укупан број страница:

следећаУколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767