ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1383 активних, од укупно 31303 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 15:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 34198
  Датум продаје: 2021-02-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3И-278/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-572/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK АД БЕОГРАД, 11000БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 581,74 мкв, која се налази у улици Александра Петровића бр. 23 у Нишу, на кп. бр. 8760/2 КО Ниш Бубањ
  Процењена вредност предмета продаје: 32.868.310,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.720.986,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 15:34:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 34197
  Датум продаје: 2021-02-08
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-324/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ А69/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPTIBOX" ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 76 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 15:08:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 34196
  Датум продаје: 2021-02-17
  Време продаје: 09-13
  Место продаје: Електронска јавна продаја
  Пословни број судског предмета: 13 ИИ-5380/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 156/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: четворособан стан, површине 92 м2, у приземљу стамбене зграде у ул. Маршала Бирјузова бр. 39/А, број посебног дела 2, број евиденцијски 1, све на катастарској парцели бр. 2098, уписано у лист непокретности бр. 1457 КО Стари град.
  Процењена вредност предмета продаје: 20.929.721,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.650.804,70 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 15:03:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 34195
  Датум продаје: 2021-02-08
  Време продаје: 13:15
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 9 П-83/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 106/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 14:47:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 34194
  Датум продаје: 2021-02-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-148-19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-28-19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 14:21:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 34193
  Датум продаје: 2021-02-05
  Време продаје: 09.00 - 15.00
  Место продаје: електронска јавна продаја путем портала eaukcija.sud.rs
  Пословни број судског предмета: ИИ 512/2020
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 577/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАРОСЛАВ ЕДЕЛИНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сортирање, оптички сортер, произвођач „BUHLER“, година производње 2007, модел SORTEX K-BI,
  Опис предмета продаје: машина за сортирање, оптички сортер, произвођач „BUHLER“, година производње 2007, модел SORTEX K-BI, серија 8020.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.469.022,5 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.728.315,75 ДИНАРА


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 14:09:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 34192
  Датум продаје: 2021-02-11
  Време продаје: од 09:00 до 13:00
  Место продаје: Портал еАукција (eaukcija.sud.rs)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1848/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 14:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 34191
  Датум продаје: 2021-02-17
  Време продаје: 10 ЧАСОВА
  Место продаје: KEJ 2. OKTOBRA 13A
  Пословни број судског предмета: ИИв-217/2018 од 29.11.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 151 2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO RACA ZRENJANIN,
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 2 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 2323641,22
  Почетна цена предмета продаје: 1626548,85


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 13:48:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0114043320
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 34190
  Датум продаје: 2021-02-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 4472/14
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји покретних ствари
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји покретних ствари
  Почетна цена предмета продаје: 60 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-01-19 13:15:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 34189
  Датум продаје: 2021-02-05
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк а219/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) Дрвена клупа; 2) дрвена украсна саксија; 3) сто баштенски, гвоздени; 4) столица баштенска, гвозде
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-01-19 13:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 34188
  Датум продаје: 2021-02-05
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 100/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"КОМУНАЛАЦ"ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 (два)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Мешалица за бетон марке ,,ЛИФАМ,,; 2. Бицикл
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 10.000,00 динара; 2) 5.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 5.000,00 динара; 2) 2.750,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 12:50:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 34187
  Датум продаје: 2021-02-11
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв-1033/2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив-478/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA" а.д. Београд, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: - Стан број 1 коме је припојен пословни простор број 1, укупне површине 110 м2, у приземљу стамбено-пословне зграде бр. 1 у улици Ослобођења бр. 57, Смедерево, процењене тржишне вредности у укупном износу од 4.144.096,00 динара - Стан број 2 у поткровљу стамбено-пословне зграде бр. 1 у улици Ослобођења бр. 57, површине 110м2, процењене тржишне вредности у износу од 3.367.078,00 динара - Пословни простор бр. 3 за који није утврђена делатност, површине 57м2, у приземљу стамбено-пословне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 11.342.108,200 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.671.054,100 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 12:02:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 34184
  Датум продаје: 2021-02-05
  Време продаје: 09:00-13:00
  Место продаје: портал електронског јавног надметања
  Пословни број судског предмета: И.ив бр.6/2020
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 10/2020
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агро дукат" ДОО Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица киперка, шпартач, тањирача, дрљача, сетвоспремач
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица киперка, шпартач, тањирача, дрљача, сетвоспремач
  Процењена вредност предмета продаје: 557.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 390.040,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 12:34:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 34183
  Датум продаје: 2021-02-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 409/20
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1119/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјан Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породичне зграде са земљиштем
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 47.812.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.468.960,00 дин.  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 11:36:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 34182
  Датум продаје: 2021-02-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ. 124/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ, Судска јединица Нови Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор, бр.плен.марк. 000226
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 11:23:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 34181
  Датум продаје: 2021-02-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. БП 184/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУИ УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ TESM-SOLAR 13 ДОО ПРЕШЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 11:03:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 34179
  Датум продаје: 2021-02-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стамбено насеље Матија Хуђи 97/4 Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-439/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-278/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сава Шишљагић, Даринка Голић
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИКА
  Опис предмета продаје: 1. 1. Телевизор марке “ HITACHI ” црне боје 2. Двосед, тросед, фотеља у комплету, браон беж боје, дрво – мебл
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара 110.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара 77.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 10:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 34178
  Датум продаје: 2021-02-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-509/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станоје Филиповић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина.
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2021-01-19 10:05:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 34177
  Датум продаје: 2021-02-05
  Време продаје: 09:00-13:00 часова
  Место продаје: На порталу електронског јавног надметања Министарства Правде Републике Србије
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 306/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Коруга
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у својини извршног дужника и повериоца уписане у Лист Непокретности бр.133 к.о Кленак
  Опис предмета продаје: Детаљан опис у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.881.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.316.784,00 динара- 70% од процењене вредности непокретности.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2021-01-19 10:02:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 34176
  Датум продаје: 2021-02-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИв-443/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 36/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRIVIT DOO BEČEJ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина.
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767