ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:14:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12445
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 437/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија. ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица, кревет тросед, дрвена клупа, сто, дрвене столице
  Опис предмета продаје: тракторска приколица двоосовинка са рудом, кревет тросед, дрвена клупа браон боје и димензија 200*25*47 цм, сто налик на дрво браон боје, димензија 199*77*82 цм, дрвене столице браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 08:25:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12439
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1126/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-268/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PLAMEN-IN COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NI
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаљ
  Опис предмета продаје: Угаљ “коцка” (30/65), из рудника Крепољин - 100 тона - 600.000,00 динара Угаљ “грах” (5/25), из рудника Крепољин - 230 тона - 1.150.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1.175.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:39:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12416
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 09:13:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12403
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.И-193/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: градско грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, укупне површине 13 ари 83 м2 - 1.124.655,60 динара зграда број 1. изграђена на кп бр 3387 КО Супска, на месту званом ,,Крстин Браник,,по намени стамбено пословна зграда - салон намештаја, спратности: приземље + 2 спрата + поткровље, површине у основи 273 м2 - 90.098.463,00 динара зграда број 2. на месту званом ,,Крстин Браник,, по намени помоћна зграда, спратности: приземље, површине у основи 30 м2 - 1.139.670,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 92.362.788,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.653.952,02 динара  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12399
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.Ив-134/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: - 1/2 једнособног стана, као посебног дела зграде број 1-зграда за колективно становање, изграђене на кп бр 490/17 КО Јагодина, на мзв. Матине Циглане, улица Иванковачка број 14, у Јагодини, број посебног дела-стана: 8, површина стана 49м2, у поткровљу наведене зграде, улаз у зграду: улаз број 1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.450.219,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.015.153,94 динара
  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 14:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12375
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: Понуде до 29.10.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А153/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг Сервис
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторски плугови и тракторска сејалица
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, на адреси ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5, Алексинац, до 29.10.2018. године, и то до 16 часова. Тракторски плугови, Тракторска сејалица дворедна
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.400,00


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:05:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 12358
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр-2487/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А529/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине у габариту 113м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.075.148.00
  Почетна цена предмета продаје: Цена се слободно уговара јер се непокретност продаје непосредном погодбом


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:16:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12350
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-199/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-124/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" А.Д. Београд, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-22 14:26:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12338
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-116/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 4.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 2.250,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:30:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12334
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.И-212/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: виљушкар "INDOS" 2.500 кг, 200 радних сати, висина дизања 3,4 м
  Процењена вредност предмета продаје: 1.250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 625.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 13:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12333
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12:15
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-28/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" А.Д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12332
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 2а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тексас фармерице
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:20:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12330
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:44:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12323
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 571/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Гардиновачки
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 14:43:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12301
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-770/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5309/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Плугови дворедни, Тракторска прскалица, произвођач МОРАВА, Тракторска косачица, Дрљача, Садилица дворедна;
  Процењена вредност предмета продаје: 258.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 129.000,00  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:28:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12278
  Датум продаје: 2018-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: 38-03-00273-16-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А273/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор; Замрзивач, Кауч; Фотеља;Двд; Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор; Замрзивач, Кауч; Фотеља;Двд; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 8.000,00; 6.000,00; 3.000,00; 1.500,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 5.600,00; 4.200,00; 2.100,00; 1.050,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-01 15:20:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12276
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 8ИИВ 252/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 272/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator S doo Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 11:27:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12268
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку
  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 11:30:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12266
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку
  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 13:37:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12225
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Ечка ул. Загребачка 49
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.383/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима "ВОКС" -- Мотор ТОМОС аутоматик плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767