ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1623 активних, од укупно 11249 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-22 10:19:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9333
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 1161/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 177/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Халапи Ана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена лађа
  Опис предмета продаје: стамбена лађа
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.700.000,00 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-12 11:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9331
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.000,00 динара  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 11:47:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9310
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Иив бр.137/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Немања С. Дражић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: веш машина, телевизор марке "Sony", телевизор марке "Philips"
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 дин; 15.000,00 дин; 5.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин; 10.500,00 дин; 3.500,00 дин  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 09:30:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9242
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 902/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, компресор, апарат за варење
  Опис предмета продаје: Ауто приколица ручне израде без атеста, Компресор "prvapetoletka"2,2 kw-80л, Апарат за варење VAREX 160/180A
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.600,00 динара  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 9237
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.309-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СТАНДАРД БАЧКА ПАЛАНКА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: козметичка роба
  Опис предмета продаје: козметичка роба
  Процењена вредност предмета продаје: 1.563.909,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.094.736,79 динара


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 11:09:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 9217
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-3981/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХИДРО МАРКЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-01-11 09:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 9207
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 509-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТРОВИЋ БУДИСЛАВ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 214.307,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.015,26 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-04-02 14:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9132
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул 13. Маја бр. 9.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 18/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: телевизор, сто, комода...
  Процењена вредност предмета продаје: 119.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 13:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9075
  Датум продаје: 2018-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 97/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 258/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила
  Опис предмета продаје: VW Golf , FIAT ULYSSE
  Процењена вредност предмета продаје: 245000
  Почетна цена предмета продаје: 171500


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 14:37:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9035
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: Понуде до 17.05.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-449/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 17.05.2018. и то до 16 часова. Микроталасна пећница - Alaska; Двосед; Фотеља, комада два; Вентилатор подни; Клуб сто; Телевизор CRT GRUNDING дијагонале 72 cm са даљинским управљачем; Рачунарски сто, Монитор BELINEA дијагонале 17 инча; Штампач HP officejet all in one; Полица за TV; Клуб сточић; Угаона гарнитура; DVD MP3 Player AKA са субвуфером и 3 звучника..
  Процењена вредност предмета продаје: 69.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.850,00  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8841
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 174/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 257-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач,веш машина, телевизор, усисивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 11:05:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 8779
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-1680/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4133 2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН ВОЈНОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8758
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 160/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтацхем Петрол ДОО, Сремска Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.270.000,00 динара  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:13:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8753
  Датум продаје: 2018-05-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Војводе Степе бр. 289/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-602/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 222/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ СОНИ, ТВ комода, стаклени сточић, угаона гарнитура и фотеља-кожне, четири дрвене столице, две дрвене фотеље, тњепих шарени, ормар, кухиња, горњи и доњи део, машина за судове, веш машина, микроталасна, француски лежај
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-20 12:14:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8749
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 159/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтацхем Петрол ДОО, Сремска Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 250.000,00 динара  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-26 08:46:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8734
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-323-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, земљиште под зградом 87м2, земљиште по зградом 34 м2, земљиште под зградом 24 м2, земљиште под зградом 8 м2, земљиште уз зграду 314 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.221.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 09:23:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8691
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-28/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-198/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WESTERN STYLE A.D.-U STEČAJU, ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: КАУЧ ТРОСЕД, КРЕДЕНАЦ, ТЕЛЕВИЗОР, ВЕШ МАШИНА, СТОЛИЦЕ 6 КОМ., КРЕДЕНАЦ ИВЕРИЦА, ФРИЖИДЕР ОБОДИН
  Процењена вредност предмета продаје: УКУПНО 18.500, динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 12.950,00 динара


  Оглас поставио: Коста Брдарић
  Датум и време постављања: 2018-04-23 13:45:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Кондина 26, спрат 2, стан 4
  Е-маил адреса: kostabrdaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0652151011
  ПИБ: 108295591
  Матични број: 63355275

  Број записа у бази: 8513
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Кондина бр.26/4
  Пословни број судског предмета: 6 И.ИВ 3508/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 697/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MAPEI SRB DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура, фотеља, машина за прање суђа, трака за трчање, телевизор...
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-30 08:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8387
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Крушевцу ул. Цара Лазара бр. 36.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 460/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНЕЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 168 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Аутоделови и опрема за путничка моторна возила
  Процењена вредност предмета продаје: 1.247.495,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 623.747,50 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 12:45:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 8344
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 91/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влаовић Бранко
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 14629/2, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат, површине 1а 26м2, грађевинско земљиште са правом коришћења у државној својини, породична стамбена зграда, број 1, број етаже ПР1 СП1, улица Босанска бр.18, у приватној својини у обиму удела 1/2, уписане у лист непокретности број 10374 Панчево.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.579.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.789.500,00 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767