ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:22:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 13144
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 414/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО 'Адулт Травел Агенци'
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладни уређај - спољна јединица
  Опис предмета продаје: Расхладни уређај - спољна јединица, марка 'Корел'
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара по једном комаду
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара по једном комаду


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 12:50:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 13111
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Максима Горког 1а/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.4743/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.184/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОЛУБ ВУЧИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор за који није утврђена делатност површине 96м2, број стана 2, у приземљу пословне зг
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-09-04 11:52:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 13095
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 12:45
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: И И 4629/7
  Број предмета јавног извршитеља: И И 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН БАРБЕРИЋ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДА 6 КЛАСЕ ВИНОГРАДИ 2 КЛАСЕ КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Опис предмета продаје: ливада 6 класе површине 40а67м2 парцела 3519 л непокретности 139 с каменица потес старо село идеални део шестина виноград 2 класе површина 7а85м2 парцела 1346 1 л непокретности 6808 ко с каменица власништво дужника дваанаестина потес ново село и виногради 2 класе 16а 90м2 и 8а09м2 и 61 м2 парцеле 1346 2 1346 2 1346 4 као и 36м2 парцела 1346 5 све потес ново село к о сремска каменица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.351.628,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.175.814,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 15:39:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13091
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 992/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН СТАНИМИРОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 24.650.596,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.325.298,36 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:13:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13076
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 457/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 301/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Десимир Драгојловић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 143.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:47:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13074
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 370/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 644/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОНОМ - ФИТ" ДОО, Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FIAT, модел DOBLO CARGO 1.9 TD, регистарске ознаке PŽ 004-RJ, година производње 2006.
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 165.000,00  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 08:07:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 13069
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-2792/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Београд, ул. Македонска бр. 4, МБ 07046898, ПИБ 100001958 (огранак KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE - GLAVNA FILIJALA OSIGURANJA NIŠ, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 32А)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотокултиватор “IMT 506”; Дрљача трокрилна “IMT”
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор “IMT 506”; Дрљача трокрилна “IMT”
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00; 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00; 6.000,00


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 10:05:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 13058
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-671/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење "Подземни пролаз ГОРЧА-Ниш, Ниш, ул. Обреновићева - ПП Горча бр.локал Б10/7, МБ 17222708, ПИБ 102138476
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 542 покретне ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гардероба из бутика - више одевних предмета. закључком о продаји обухваћено је више одевних предмета
  Опис предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.800,00; 2.000,00; 2.200,00; 2.000,00; 1.300,00; 5.000,00; 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 900,00; 2.000,00; 2.200,00;2.000,00; 1.300,00; 5.000,00; 3.500,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:46:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 13049
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Обреж
  Пословни број судског предмета: И.Ив 265/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROMET TRGOVINU I USLUGE C.E.S. GROUP DOO BEOGRAD (STARI GRAD)
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДУБОКО ЗАМРЗНУТЕ КУПИНЕ
  Опис предмета продаје: ЗАМРЗНУТО ВОЋЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.350.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 15:13:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13023
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 856/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРЕТЕН СИМИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Грађевински контејнери (два комада) и компресор за ваздух
  Процењена вредност предмета продаје: 780.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 390.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 13:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13012
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 542/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјан Нујкић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Колица, бр.плен.марк. АА00362
  Опис предмета продаје: Колица, бр.плен.марк. АА00362
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 16:42:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13010
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.621/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.172/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазаревић Марко
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 09:23:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12999
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-25/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-30/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, као зграда број 3, изграђена на кп бр 1648 КО Параћин град, ул Подгоричка број 17, површине у основи 165 м2, спратности подрум + призмеље + спрат, објекат поседује одобрење за употребу
  Процењена вредност предмета продаје: 14.224.272,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.956.990,40 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 12:30:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 12980
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-663/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Конвектор за грејање ELDITERM 600w , Сушара за веш ELDISAN LUX 2000 w
  Процењена вредност предмета продаје: 688.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 344.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:40:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12976
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-57/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Пољопривредна приколица носивости 3 тоне; Трактор "Владимирец"
  Процењена вредност предмета продаје: 214.610,8 динара до 238.456,4 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.383,24 динара до 71.536,92 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 14:40:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12955
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-14963/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1693/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радосав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Застава 101 скала 55, регистарских ознака NI 107-FG, бр. шасије VX1128A00-01110911, бр. мотора 128A0641614816, снага/запремина 1116 cm/40 kw, год. производње 2007, црвене боје, број седишта 5; Ваљак произвођача Bomang...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 14:20:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12942
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-6/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eos Matrix doo
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 210000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 105000 рсд


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 11:06:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 12934
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-506/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће ,,ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:05:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12878
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 ИИВ 442/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 541/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Инфраструктура Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двосед,фотеља,сточић,телевизор,полица,DVD Player,витрина,клима уређај,радни сто,горњи део радног сто
  Опис предмета продаје: двосед,фотеља,сточић,телевизор,полица,DVD Player,витрина,клима уређај,радни сто,горњи део радног стола,орман,радни сто,орман,комода,шанк,горњи кухињски елементи,кухињска витрина,ципеларник,доњи кухињски елемент
  Процењена вредност предмета продаје: 126.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 16:00:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 12872
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: И Ив-382/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "KBM ASCO" DOO BEOGRAD- STARI GRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела број 13245/2 број зграде 1 земљиште под зградом-објектом у површини 6а 58м2, земљиште уз згр
  Опис предмета продаје: парцела број 13245/2 број зграде 1 земљиште под зградом-објектом у површини 6а 58м2, земљиште уз зграду-објекат 18а 09м2, парцела број 13245/2 број зграде 1 објекат осталих индустријских делатности у улици Југословенске народне армије 156 у приватној сојини 1/1 уписане у лист непокретности 461 к.о. Мол
  Процењена вредност предмета продаје: 4.375.610,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.062.927,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767