ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-08-24 12:33:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 14907
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 4 Ии-722/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дирекција за изградљу општине Стара Пазова ЈП - у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI, 2002. год.
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI, 2002. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 10:56:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14906
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 132/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 55/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZRNEX CO.05 DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: прецизнији подаци се
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прецизнији подаци се налазе у доле наведеном закључку о продаји
  Опис предмета продаје: прецизнији подаци се налазе у доле наведеном закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: прецизнији подаци се налазе у доле наведеном закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: прецизнији подаци се налазе у доле наведеном закључку о продаји


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 10:34:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 14905
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-3683/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-714/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Ћулибрк
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/5 идеалнa дела четворособног стана – дуплекса број 33, у површини од 100 m², у поткровљу стамбене зграде уписане у лист непокретности број 8538, К.О. Нови Сад 2, изграђене на катастарској парцели број 307, улица Аугуста Цесарца, број зграде 9, улаз број 8, Нови Сад.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.608.023,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 1.825.616,10 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 09:50:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14904
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 100/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 147/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: RENAULT TRAFIC
  Опис предмета продаје: RENAULT TRAFIC
  Процењена вредност предмета продаје: 202.092,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: 141.464,59 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 09:48:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14903
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 347/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 325/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КУЗМАНОВИЋ МОМИША из Сремске МИтровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица, трактор
  Опис предмета продаје: приколица, трактор
  Процењена вредност предмета продаје: од 170.000,00 динара до 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 119.000,00 динара до 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 09:45:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14902
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 561/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НС КОНТО 022 ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 100
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МИКРОНИЗИРАНИ ЗЕОЛИТ КАО ДОДАТАК СТОЧНОЈ ХРАНИ
  Опис предмета продаје: МИКРОНИЗИРАНИ ЗЕОЛИТ КАО ДОДАТАК СТОЧНОЈ ХРАНИ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 ДИНАРА ПО ЏАКУ
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 ДИНАРА ПО ЏАКУ


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 09:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14901
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 612/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ из Нове Пазове
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, 328м2, ул. Јоза Лауренчића бр. 4А, К.О. Земун Поље
  Опис предмета продаје: пословни простор, 328м2, ул. Јоза Лауренчића бр. 4А, К.О. Земун Поље
  Процењена вредност предмета продаје: 4.026.810,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.818.767,28 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 08:31:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14900
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-374/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-288/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AIK BANKA" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двокрилни орман, Шпорет “Smederevac”, Кауч, Кварцна грејалица, Веш машина “Samsung” Ecobubble wf 17
  Опис предмета продаје: Двокрилни орман, Шпорет “Smederevac”, Кауч, Кварцна грејалица, Веш машина “Samsung” Ecobubble wf 1704, Телевизор “Grundig” 72cm, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 1.000,00 динара, 12.000,00 динара, 7.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 500,00 динара, 6.000,00 динара, 3.500,00 динара, 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 08:24:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14899
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-132/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” 56 cm crt, Сто и четири столице, Кауч, Фрижидер “Obodin”, DVD “Shokwave”, Кухиња ко
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” 56 cm crt, Сто и четири столице, Кауч, Фрижидер “Obodin”, DVD “Shokwave”, Кухиња комплет са висећим елементима, 4 метра, иверица, Мобилни телефон “Nokia C5”, Музички стуб “Levis”, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 5.000,00 динара, 1.000,00 динара, 15.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 2.000,00 динара, 3.500,00 динара, 2.500,00 динара, 500,00 динара, 7.500,00 динара, 750,00 динара, 1.000,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 08:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14898
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm crt, Кауч, Сто и шест столица, Витрина - дрво, Мали сточић
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm crt, Кауч, Сто и шест столица, Витрина - дрво, Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 2.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 1.000,00 динара, 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 16:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14897
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 144/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 16:38:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14896
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 148/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 148/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Генерали Осигурање" Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 16:28:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14895
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 42/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Камелеон микс доо, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 16:27:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14894
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.и 196/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 229/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Прокредит банка А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1. Њива 3. класе 2. Земљиште под делом зграде 3. Њиве 3. класе 4. Њиве 3. класе 5. Њиве 3. класе 6. Њиве 2. класе 7. Њиве 6. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 139.445,00 динара 2. 59.014,00 динара 3. 118.088,00 динара 4. 1.081.171,00 динара 5. 339.985,00 динара 6. 2.894.010,00 динара 7. 163.895,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 16:20:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14893
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 69/18
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 69/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 16:14:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14892
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 67/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 16:01:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14891
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-182/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А268/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице, Телевизор “Kopernikus” 51cm, Кауч, Фотеља, ТВ полица, Телевизор “EI NIŠ”
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице, Телевизор “Kopernikus” 51cm, Кауч, Фотеља, ТВ полица ,Телевизор “EI NIŠ”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 2.500,00 динара, 3.500,00 динара, 1.500,00 динара, 1.000,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 15:55:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14890
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-95/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОСМАН ДОО ГУНАРОШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Лампа за инсекте ; сто и 5 (пет) столица ; комода са огледалом ; ТВ „Alien“ 52 cm ; орман 5 вертикала ; косилица за траву Alko
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара ; 6.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 2.500,00 динара ; 40.000,00 динара ; 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 15:49:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14889
  Датум продаје: 2018-09-23
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-237/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD", Београд, ул. ДАЛМАТИНСКА бр. 22, МБ 07534183,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10.ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гарнитура “Мојца, Симпо”- две фотеље и тросед, Телевизор “Samsung” lcd 32, Музички стуб” Aiwa”, Веш
  Опис предмета продаје: Гарнитура “Мојца, Симпо”- две фотеље и тросед, Телевизор “Samsung” lcd 32, Музички стуб” Aiwa”, Веш машина “Gorenje”, Двокрилни орман, Усисивач “Fox”, Микроталасна “ Gorenje”, Сто и четири столице , Комода са фиокама, Кухиња са елементима 4м
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара 10.000,00 динара 3.000,00 динара 8.000,00 динара 4.000,00 динара 2.000,00 динара 2.000,00 динара 5.000,00 динара 3.000,00 динара 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 дин, 5.000,00 дин, 1.500,00 дин, 4.000,00 дин, 2.000,00 дин, 1.000,00 дин, 1.000,00 дин, 2.500,00 дин, 1.500,00 дин, 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 15:43:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14888
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-7117/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А1201/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се казан и прекрупач
  Опис предмета продаје: Казан за топљење масти са оштећењем, прекрупач за круњење кукуруза
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 дин, 18.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00 дин, 12.600,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767