ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 08:44:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 9897
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И.И-771/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1049/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Николић, Бојан Антић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке WEG сиво црне боје, дијагонале 51 цм - 3.000,00 динара Гарнитура за седење тросед, двосед и фотеља - 10.000,00 динара Клуб сто црне боје 100 x 60 цм - 4.500,00 динара Клима уређај, беле боје марке VOX , 12 BTU - 9.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 26.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.250,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 09:54:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9896
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-128/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"KOPERNIKUS"91 I, Микроталасна "WEG" , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"OBODIN" , Веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор"KOPERNIKUS"91 I, Микроталасна "WEG" , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"OBODIN" , Веш машина"ARDO" , Усисивач"WOX"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 4,000.00 , 10,000.00 , 5,000.00 10,000.00 , 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,000.00 , 2,400.00 , 6,000.00 ,3,000.00 , 6,000.00 , 1,200.00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 09:08:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 9895
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Лозница развој" Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 10:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9894
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-127/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке VOX CRT дијагонала екрана 51cm, полован Регал, четвороделни, са фиокама, полицама и стакленом витрином, полован Фотеља, двосед и тросед, стање половно Клуб сточић, полован Радијатор на струју, произвођач “JUGOTERM” полован Компјутер са монитором, кућиштем, тастатуром и мишем, полован Полица за компјутер, половна Замрзивач, произвођач LTH полован Машина за прање веша, произвођач BEKO, половна
  Процењена цена предмета продаје: 74.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 08:02:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 9893
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 536/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 Holding Kapital doo
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, зграда и пашњак
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 69.403.305,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.701.652,74 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-06 08:07:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9892
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1054/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аддико Банк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 6.623.108,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.636.175,60 динара  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 18:46:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9888
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 26/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранковић Милош из Змињака
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 15:33:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9885
  Датум продаје: 2018-05-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2И-6439/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1907/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: 6 просторија којима није утврђена делатност
  Процењена цена предмета продаје: 4.293.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.575.800,00 дин.


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 09:51:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 9884
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2,Земун
  Пословни број судског предмета: И-104/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-718/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда,корисне површине 151,72м2,улица Краља Петра I 53,на кат парцели број 1270;Дограђени део породичне стамбене зграде,површине 111,86м2(53,81м2 у приземљу и 58,05м2 на спрату),није укњижен,на кат. парцели 1270;Новоизграђени објекат,који у природи представља зимску башту,површине 40,88м2,није укњижен,на кат.парцели 1270.Све уписано у лист непокретности 1725 КО Лазаревац
  Процењена цена предмета продаје: 14.096.510,18
  Почетна цена предмета продаје: 7.048.255,09


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 11:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9882
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: Понуде до 14.05.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИ-561/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3739/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијана Миладиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 14.05.2018. године до 16 часова. Клуб сточић, Угаона гарнитура, Фотеља, Телевизор марке VOX, Замрзивач 410 марке OBODIN комада 2, Кухиња горе 3 елемента и доле 3 елемента са судопером, Кревет на развлачење, Шпорет на чврсто гориво марке Смедеревац, Регал угаони са стакленим полицама, Барске столице, комада 3, Гардеробер дводелни...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 14:27:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 9878
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, Ул. Максима горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: И(ив).93/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А63/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK, ад Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 5б
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛАКО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Лако теретно возило марке РЕНАУЛТ, тип КАНГОО, година производње 1998
  Процењена цена предмета продаје: 142.458,60
  Почетна цена предмета продаје: 71.229,30


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-07 23:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 9873
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.294/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.10.2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 08:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9869
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-10065/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5051/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Удео од 1/2 у сусвојини извршног дужника на двособном стану у Нишу
  Опис предмета продаје: Удео од 1/2 у сусвојини извршног дужника на двособном стану који се налази у Нишу, у ул. Бранка Крсмановића бр. 20, у склопу стамбене зграде за колективно становање, бр. зграде 1, бр. улаза 20, на шестом спрату, бр. посебног дела 36, површине 58 m2 (структуре просторија: дневна соба 14 m2, трпeзарија 8,10 m2, кухиња 6,10 m2, купатило 4,40 m2, остава 1,70 m2, спаваћа соба 12,70 m2, тераса 4,00 m2 и ходник 7,00 m2), на КП бр. 1002 Ниш-Ћеле Кула, уписаном у ЛН бр. 5914 КО Ниш-Ћеле Кула
  Процењена цена предмета продаје: 2.577.375,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.288.687,50


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 14:49:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9866
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-724/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4592/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лена Јоцић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и гаражом
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 3, у државини извршног дужника, са обимом удела 1/1, на катастарској парцели број 2394, улица Скопска, уписано у лист непокретности број 1628 К.О: Алексинац варош (објекат изграђен без дозволе); Земљиште под зградом-објектом, површине 90 m2, земљиште под делом зграде површине 13 m2, земљиште уз зграду објекат површине 114 m2, у државини извршног дужника; Гаража, број зграде 4, (објекат изграђен без одобрења за градњу), у државини извршног дужника...
  Процењена цена предмета продаје: 2.664.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.332.450,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 14:24:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9864
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 987/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 717/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгутин Димитријевић из Краљева и Ружица Стојановић из Ниша
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар и аутомобил
  Опис предмета продаје: кућни инвентар и аутомобил марке "PEUGEOT 605"
  Процењена цена предмета продаје: 185.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 92.500,00 дин.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 11:36:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9860
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.87/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШКО ДАНИКОВ ВОРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Лист непокретности бр.8620 К.О.Зрењанин -Породична стамбена зграда 140м2 иззграђена на кат.парцели 12342/2 - Земљиште уз зграду и други објекти 3а и 98м2 са правом коришћења укупне пов.5аи38м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.448.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.224.000,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-03-09 14:50:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 9855
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-181/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Надица Аћимов
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: ствари покућства
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-04-04 17:49:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 9854
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.124/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 8622 КО Хоргош
  Процењена цена предмета продаје: 1.275.039,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 10:27:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9852
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.655/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАНКО ДУЧИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда пов.206м2 у Честерегу саграђена на кат.парцели бр.719 - Пом.зграда пов.34м2 на истој парцели - Земљиште уз зграду 05 ари - Њиа друге класе пов.01ари и 74м2 - Њива друге класе 19 ари и 76 м2 на парцели кат.бр.720
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 12:35:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 9851
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Лозница Развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 114.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767