ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 13:17:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 4555
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 143/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине и опрема
  Опис предмета продаје: машине и опрема за Ал ПВЦ столарије
  Процењена цена предмета продаје: 19.622.777,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 9.811.388,50 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 15:20:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 4554
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-1849/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1074/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Стајић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство
  Опис предмета продаје: Украсна лампа, Баштенска гарнитура - двосед и две фотеље, Баштенски сто са стаклом, Тросед, Двосед, Фотеља, Телевизор Samsung CRT, 42 cm, Украсни сточић, мањи, Украсни сточић, већи, Гардеробер велики, Гардеробер мањи, Француски лежај, Полица троделна, отворена, са фиокама...
  Процењена цена предмета продаје: 266.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 133.200,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 08:46:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 4543
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: Иив207/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.137/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LDV INŽENJERING DOO ŠID
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: надгробна спомен плоча са постољем од гранита
  Опис предмета продаје: надгробна спомен плоча са постољем од гранита
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 08:43:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 4541
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв412/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.254/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURT DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: туш кабине
  Опис предмета продаје: туш кабине
  Процењена цена предмета продаје: од 46.428,00 динара до 48.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 23.214,00 динара до 24.060,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-18 19:01:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 4538
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.80/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BRANTNER OTPADNA PRIVREDA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 20.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 5.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 4.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 6.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 1.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 1.200,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 2.400,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 20:20:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Миленка 13/9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 4530
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у ул.Војводе Миленка. бр.13
  Пословни број судског предмета: Ии 740/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.79/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Милинковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: покретне ствари извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 ДИНАРА, 7.000,00 ДИНАРА, 2 Х 10.000,00 ДИНАРА, 6.000,00 ДИНАРА, 25.000,00 ДИНАРА, 6.000,00 ДИНАРА, 10.000,00 ДИНАРА, 10.000,00 ДИНАРА, 30.000,00 ДИНАРА, 15.000,00 ДИНАРА, 10.000,00 ДИНАРА, 10.000,00 ДИНАРА, 3.000,00 ДИНАРА, 30.000,00 ДИНАРА, 7.000,00 ДИНАРА, 10.000,00 ДИНАРА, 3.000,00 ДИНА
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара, 2.100,00 динара, 3.000,00 динара, 1.800,00 динара, 7.500,00 динара, 1.800,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 9.000,00 динара, 4.500,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 900,00 динара, 9.000,00 динара, 2.100,00 динара, 3.000,00 динара, 900,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 13:47:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 4529
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.144/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга
  Опис предмета продаје: објекат пословних услуга, број зграде 1, површине 2593m², приземље, Панчево, саграђен на кат.парцели број 417/10, све према листу непокретности број 1456 КО Ратина, обим удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 57.250.202,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 28.625.101,00 дин.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 14:58:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 4525
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-3629/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-731/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: породичне стамбене зграде, на парцели бр. 7376//1, бр. зграде 1, потес ДУРЛАН, КО НИШ-ПАНТЕЛЕЈ, уписане у ЛН 3901, са уделом 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 8.692.875,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.346.437,50 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-15 20:19:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 4520
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И-110/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE AD UŽICE
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 16104 КО Сента
  Процењена цена предмета продаје: 58.336.510,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.168.255,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-07-20 08:37:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 4496
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А346/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пера Поцик
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара, 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 15.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.500,00 динара, 1.500,00 динара, 2.000,00 динара, 2.000,00 динара, 7.500,00 динара, 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-22 08:05:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4493
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 198/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стечајна маса Србомонт -градња ДОО у стечају, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 6.400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.560.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 14:36:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 4490
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 525/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга КАРАЂОРЂЕВО О.СОЛ.О
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 106 КО Српска Црња
  Процењена цена предмета продаје: 660.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 330.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:32:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 4485
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии.126/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И(2)122/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тибор Рекецки
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр. 1114 - земљиште под зградом- објектом, површине 2а01м2, на коме је саграђена помочна зграда, у улици Маршала Тита 27; земљиште под зградом- објектом, површине 81м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Маршала Тита; земљиште под зградом- објектом, површине 78м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Маршала Тита; земљиште под зградом- објектом, површине 56м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Маршала Тита; земљиште под зградом- објектом, површине 3а05м2, на ком
  Процењена цена предмета продаје: 5.420.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.710.000,00 РСД


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-08-09 19:08:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 4481
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: ИИ.167/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.53/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Церовац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом- објектом, површине 44м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Косте Трифковића 48; земљиште уз зграду - објекат, површине 1а25м2, у улици у улици Косте Трифковића
  Процењена цена предмета продаје: 2.700.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.350.000,00 РСД


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-08 22:13:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 4476
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.496-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 160.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 50.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 10.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 14.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 30.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 25.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 5.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-07-24 13:32:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 4464
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за промет робе на велико и мало "Топлица Експорт Импорт" ДОО, Сремчица
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор катодни "KAMACROWN"
  Опис предмета продаје: телевизор катодни "KAMACROWN"
  Процењена цена предмета продаје: 5.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 15:10:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 4463
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-32/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А 266/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Василије Гицић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор SAMSUNG 107cm и млин крњач за кукуруз "Оџаци"
  Опис предмета продаје: Телевизор SAMSUNG 107cm и млин крњач за кукуруз "Оџаци"
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара за први предмет продаје и 18.342,00 динара за други предмет продаје
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара за први предмет продаје и 9.171,00 динара за други предмет продаје


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 13:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4456
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 15:45
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 26/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Гарнитура за дневну собу, тросед, двосед и фотеља, штофана, бордо боје, 2.Витрина за дневну собу са сточићем, светло браон боје, 3.Телевизор марке „Samsung“, сиве боје, 24 инча, 4.Телевизор марке „Fuego“, сиве боје, 54 cm, 5.Ормар за спаваћу собу, трокрилни, светло браон боје, 6.Витрина за телевизор, светло браон боје, 7.Мини линија „Sony“, без ознака, сиве боје, са звучницима, 8.Рачунар Пентијум 4, са TFT монитором, 21 инч, црне боје, 9.Ормар за спаваћу собу, петокрилни, светло браон боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 4.000,00 дин. до 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 7.500,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-08 10:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 4452
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-956/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 535/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Стојановић, Снежана Стевановић, Виолета Илић, Маријана Стаменковић, Мирослав Станковић, Наташа Златановић, Славица Станковић,
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја машна за кондиторске производе
  Опис предмета продаје: Ротациона пећ за пециво и кондиторске производе марке-MONDIAL FORNI, тип-ROTOPLUS, непозната година производње, Ротациона пећ за пециво и кондиторске производе марке-MONDIAL FORNI, тип-MIDIMARKET, непозната година производње, Миксер за тесто марке-SULTANELI MAKINA, земља порекла Турска, непозната година производње, ПЕР МЛИН-машина за прављење чоколаде ,1000 кг, сиве боје, ручна израда,непозната година производње, ПЕР МЛИН-машина за прављење чоколаде ,1000 кг, сиве боје, ручна израда,непозната
  Процењена цена предмета продаје: 3.071.330,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.149.931,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 14:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 4442
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Коче Коларова 27
  Пословни број судског предмета: 2П.9/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-291/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Виши суд Зрењанин
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке Шкода октавиа
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767