ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 01:06:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7244
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии 296/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 221/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коста Андрић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност-пашњак 3. класе, површине 4.000,00 квм
  Опис предмета продаје: Непокретност-пашњак 3. класе, површине 4.000,00 квм
  Процењена цена предмета продаје: 340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 170.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 12:23:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 7235
  Датум продаје: 2018-02-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пухово бб, Општина ЛУчани
  Пословни број судског предмета: И 656/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "НС Експорт"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12.000,00 динара
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, ЕИ Ниш, Ел. шпорет Слобода, кауч црвени тросед, машина за судове Гпорење-стари тип
  Процењена цена предмета продаје: 4 комада
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:29:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7215
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А129/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СР "АУТОЛАКИРЕРСКА РАДЊА МИЈАТОВИЋ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-01-13 08:08:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 7213
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја
  Опис предмета продаје: 1. Касетофон, 2. Пекач за палачинке, 3. Фискална каса, 4. Дрвени сто.
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 09:16:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 7211
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановића бр. 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 663/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милић Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 75.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.850,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7184
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.ИВ 85/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Пера Турс Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv crown, сточић за тв
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 15:05:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 7179
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.354-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 187-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србије АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан - дуплекс
  Процењена цена предмета продаје: 86.500,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 43.250,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 15:34:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7177
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Иив. 74/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CENTROSINERGIJA DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 15:10:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 7174
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.384/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србије АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена цена предмета продаје: 5.095.484,94
  Почетна цена предмета продаје: 3.566.839,46


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 15:48:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7136
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-137/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-637/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Маринчић, Тодор Маринчић, Илија Маринчић, Богдан Маринчић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, у ул. Аце Милојевића бр.49, спратности Пр+1+Пк, укупне површине 400m2; Помоћна зграда,бр.2, спратности Пр+1, укупне површине 35m2, са обимом удела у државини извршног дужника од 1/2; Помоћна зграда ,бр.2, спратности Пр+1, укупне површине 35m2, са обимом удела у државини извршног дужника од 1/2;
  Процењена цена предмета продаје: 5.106.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.574.550,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:10:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7132
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 13:22:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 7125
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 869/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Иванчок
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички делови извршног дужника
  Опис предмета продаје: 11/12 сувласничког дела извршног дужника на катастарској парцели 5770 , уписане у лист непокретности 2431 ко Црепаја, 3/4 сувласничког дела извршног дужника на катастарској парцели 5771 у листи непокретности 2432 ко Црепаја, 2/8 савласничког дела извршног дужника на катастарској парцели 5113/1 уписане у лист непокретности број 701 КО Глогоњ.
  Процењена цена предмета продаје: 3.245.837,73 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.272.086,41 рсд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:25:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7124
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 838/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 461/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 125.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 11:15:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7077
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 791/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Вујин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 22057 КО Зрењанин I
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 12:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7018
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив 40/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредитбанка Србија ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 16.01.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 191.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:38:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 6994
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.1417/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: четвороипособан стан - дуплекс
  Процењена цена предмета продаје: 12.753.330,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.927.331,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6977
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-189/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе, као пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: КП бр. 3957, њива 4. класе, као пољопривредно земљиште, површине 5.21,70 ха, уписана у ЛН бр. 578 КО Клока, РГЗ СКН Топола
  Процењена цена предмета продаје: 21.334,3369 евра
  Почетна цена предмета продаје: 10.667,17 евра


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 08:27:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 6976
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 1035/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.- 75/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Технолошки факултет Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Volkswagen Caddy Kombi 1.4, годиште 1999., бела боја
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-19 14:53:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6972
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 944/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А291/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ла Фантана ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: микроталасна,тв
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 13:45:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6965
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.304/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Номил промет" доо Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лимени лампек, Intex базен, аутомобил, тример за траву, приколица за мотокултиватор, електронска диг
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767