ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-05 13:58:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11969
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ив-83/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.456/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Vitamix-klas" СТР
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, њива 2. класе, њиве 3.класе и ливаде 6.класе, земљиште под зградом
  Процењена вредност предмета продаје: 234.922,00 динара,2.663.568,00 динара, 511.404,00 динара, 188.713,00 динара, 150.493,00 динара, 408.670,00 динара, 41.082,00 динара, 317.205,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од сваке појединачне процењене вредности


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-05 13:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11968
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И-604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 296/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Брзован из Банатског Новог села
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 4.класе површине 58а 95м2
  Процењена вредност предмета продаје: 516.874,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 258.437,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-02 07:03:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 11967
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.600/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZIM-PROMET DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO UVOZ-IZVOZ, SUBOTICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 125 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 18:04:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 11966
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Данила Киша бр. 43 , Нови Сад.
  Пословни број судског предмета: И.И. 99/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Рубежић
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плутајући објекат-стамбена лађа
  Опис предмета продаје: Плутајући објекат- стамбена лађа Беочин, НС-П--946-А произведен 1977 године,дужина 44,52 м,ширина 8,02м, висина трупа 1,52м,дозвољена носивост 218,12 Т, који се састоји од 10 спаваћих кабинадневног боравка, кухиње, санитарног чвора, котларнице,
  Процењена вредност предмета продаје: 2.350.351,49 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.645.246,04 дин.


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:36:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 11965
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: Ии 3696/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.33/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маркез Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Сремским Карловцима и пашњак 6.класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Сремским Карловцима и пашњак 6.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.477.812,50
  Почетна цена предмета продаје: 738.906,25


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 11964
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: Ии 3687/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија -Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште у грађевиснком подручју и пољопривередно земљиште
  Опис предмета продаје: Земљиште у грађевиснком подручју и пољопривередно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 4.578.004,40
  Почетна цена предмета продаје: 2.289.002,20


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 11962
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: ИИВ 864/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Grande Adriatic Food doo Leskovac
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шума 3.класе
  Опис предмета продаје: Шума 3.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 109.177,50
  Почетна цена предмета продаје: 32.753,25


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 16:23:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 11959
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 2026/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 308/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан и гаражно место у насељу Belville у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се стан површине 95 м2 који се налази на трећем спрату стамбене зграде и гаражно место површине 12 м2 које се налази у подруму стамбене зграде у Београдаду - Новом Београду - насељу Belville, ул. Булевар Црвене армије кућни бр. 11Г
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна вредност обе непокретности 25.083.222,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена 17.558.255,40 динара


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 16:07:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 11958
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, Ул. Максима горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: 3Ив 1526/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А16/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" A.D
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Уметничке слике и бела техника
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 197.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.250,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 16:03:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 11957
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 449/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.231/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:47:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 11956
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И.35/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПМИ "Победа" д.о.о. Аранђеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машина
  Опис предмета продаје: Плуг, дрљача, тракторска коса, тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 230.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 161.000,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:37:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11955
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-4374/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор, комода, двд, звучници, сто, микроталасна пећ, лаптоп, ормар и плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:32:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11954
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-838/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: CD resiver "ONKYO"
  Опис предмета продаје: CD resiver "ONKYO"
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:27:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11953
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-719/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LIMUNDOGRAD DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: ЛАПТОП, ТЕЛЕВИЗОР И ДРВЕНИ СТОЧИЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.700,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:18:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11952
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I2 И Ив-340/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: путничко возило RENAULT MEGANE –SCENIK регистарска ознака BT 016 - ZG број шасије VF1JA050525521191, број мотора F9QK732C290396, запремина мотора 1870 cm гориво- евро дизел, годиште 2001 ; путничко возило SUZUKI WAGON R GL 55 регистарска ознака BT 010 RŽ број шасије TSMMMA53S00157007 број мотора G13BB247338 запремина мотора 1298 гориво бензин, годиште 2002 ; путничко возило FORD ESKORT регистарска ознака BT 005 W2, годиште 1998, бензин 1.6
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара ; 150.000,00 динара ; 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:13:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 11951
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.47/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Двособан стан, бр. 29, у ул. Луке Војводића бр.83, површине 60 м2, уписан у листу непокретности бр. 1752 К.О. Стара Раковица
  Процењена вредност предмета продаје: 6.541.329,53 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.578.930,68 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 14:50:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11950
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-533/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Кадрић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са комодом, Подностојећи вентилатор, Полица за телевизор са комодом, Трпезаријски сто, Столице, 6 комада, LCD телевизор марке ADLER 32 инча са даљинским управљачем, Кухиња горе три елемента и доле два са судопером, Гардеробер троделни (FORMA IDEALE), Брачни кревет, Компјутерски сто, Компјутерска столица, LCD монитор LG 32 инча, Гардеробер четвороделни (FORMA IDEALE), Комода, Замрзивач марке GORENJE 410 литара (сандучар), Угаона гарнитура - кожа, Ципелар, Баштенски сто...
  Процењена вредност предмета продаје: 214.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.360,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 14:46:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11949
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 120/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАТИЦА ЛОГАРУШИЋ из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 153 са објектима и катастарска парцела број 154, КО Беркасово
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 153 са објектима и катастарска парцела број 154, КО Беркасово
  Процењена вредност предмета продаје: 1.423.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 996.240,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 10:14:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 11947
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.591/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.95/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO COMPART Бачка Топола
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ледомат,, Пунилица, Перач
  Опис предмета продаје: Ледомат, Пунилица, Перач
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 , 800.000,00 , 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00, 400.000,00, 50,000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-31 12:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11946
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 7899/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А117/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање а.д.о. у ликвидацији, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: неуписана гаража, њиве....
  Процењена вредност предмета продаје: од 900.629,64 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 270.188,89 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767