ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 08:37:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 6198
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.169/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.194/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "С.М. Ђукић" д.о.о. Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство - (намештај и техника)
  Процењена цена предмета продаје: 214.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149.800,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 11:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6195
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-149/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-259/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Naftachem Doo Sremska Kamenica
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор-девет и више просторија техничких услуга
  Опис предмета продаје: Пословни простори-девет и више просторија техничких услуга, површине 257 м2, који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно становање- Булевар Ослобођења 53-61, број зграде 1, у Новом Саду, Булевар Ослобођења бр.53, број улаза 57А, саграђене на парцели бр. 6919, уписане у ЛН 11108 КО Нови Сад 1. Закуп који је уписан у катастар није узет у обзир при процени, јер није уписан у исти пре најстаријег заложног права. Део пословног простора је у функцији трговине, а не техничких услуга.
  Процењена цена предмета продаје: 39.974.079,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.987.039,50 динара


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:36:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 6189
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: ИИв 544/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А13/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALENIK SDN DOO из Вршца
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља пописне маркице УС 03410 2. стаклени сто пописне маркице УС 03407 3. два табуреа пописне маркице УС 03408 4. радни сто пописне маркице УС 03405 5. кожна фотеља пописне маркице УС 03406 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем пописне маркице УС 034037. „LG“ монитор пописне маркице УС 03404 8. „HP“ штампач пописне маркице УС 034019. „Philips“ телефон и факс 10. полица од трске
  Процењена цена предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља 4.000,00 динара 2. стаклени сто 2.000,00 динара 3. два табуреа 1.000,00 динара по комаду 4. радни сто 3.000,00 динара 5. кожна фотеља 4.000,00 динара 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем 5.000,00 динара 7. „LG“ монитор 3.000,00 динара 8. „HP“ штампач 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља 2.000,00 динара, 2. стаклени сто 1.000,00 динара, 3. два табуреа 500,00 динара по комаду, 4. радни сто 1.500,00 динара, 5. кожна фотеља 2.000,00 динара, 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем 2.500,00 динара, 7. „LG“ монитор 1.500,00 динара, 8. „HP“ штампач 1.500


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:40:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6185
  Датум продаје: 2017-11-11
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-592/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-209/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRGOVINSKO-USLUŽNO DRUŠTVO MIHAJLOVIĆ EXPORT-IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PARAĆIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило и приколица
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке MAN 19 464; регистарских ознака NI034-VP; број шасије WMAT50ZZZ1M322969; година производње 2001; запремина снага 12816 цм3/338kw; носивост 12580 кг; боја – зелена; Приколица – рег. број AA 421 NI; произвођач – VACKENHUT SJ 24 L; број шасије WWA00000039636879; година производње 1996.
  Процењена цена предмета продаје: 1.847.167,00
  Почетна цена предмета продаје: 646.508,45


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 15:05:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6181
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.1846/14
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.187/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хибрид доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно визило
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 15:39:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 6177
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шумадијско зрно
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор, прикључно возило, аутомобил
  Опис предмета продаје: Возила извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 618.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 309.000,00 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 09:14:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6176
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 30/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стана Васић, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и кат. парцела 1861/22 КО Попучке
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и кат. парцела 1861/22 КО Попучке
  Процењена цена предмета продаје: 3.109.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.554.500,00 dinara


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:10:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 6166
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 393/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А176/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вукоја Драгољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: Кућа са окућницом, започетом дискотеком и спратном кућом
  Процењена цена предмета продаје: 19.023.968,24
  Почетна цена предмета продаје: 9.511.984,12


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 14:28:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6162
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 3.И Ив-23/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВ-А173/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Пословна зграде број 1 на КП. Број 1023 КО Књажевац површине у основи 47 м2, која се састоји од приземља и поткровља, са припадајућим земљиштем на КП бр. 1203 КО Књажевац, површине 94 м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.391.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.695.950,00


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-10-06 11:39:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6160
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: ИИв.12/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом - објектом у површини од 76м2, на коме је изграђена породична стамбена зграда у улици I. Реон Богараш 21; земљиште уз зграду - објекат у површини од 5а00м2, у улици I. Реон Богараш; њива 2. класе у површини од 29а25м2 , у улици I. Реон Богараш
  Процењена цена предмета продаје: 2.020.021,51 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.414.015,06 РСД


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-10-06 11:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6159
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ив.182/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив(2)58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: право својине на 1/2 удела непокретности уписаних у листу непокретности бр. 5596 к.о. Ада: парц.бр. 4404 – земљиште под зградом-објектом, у површини од 01а46м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици 1. маја 15; земљиште под зградом-објектом, у површини од 19м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици 1. маја; земљиште уз зграду-објекат, у површини од 01а32м2, у улици 1. маја, укупно повершине 02а97м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.100.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.050.00,00 РСД


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-10-06 11:31:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6158
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии 112/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радул Љубисављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: двособан стан у приземљу, број стана 1, број улаза 1, у згради за за колективно становање, површине од 69м2
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 РСД


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 14:35:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6157
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 21И И-1175/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225- И.И-А561/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Велкановић, Шарбановац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. удело од 1/2 на КП 9668/7, потес Караула, Земљиште под објектом 30 м2 и земљиште уз зграду 4а и 65м2 , укупне површине 4а, 95м2 , КО Валакоње , лист непокретности број 1275 , и удела од 1/2 на Породичној стамбеној згради бр. 1 на КП 9668/7,КО Валакоње, лист непокретности број 1275, процењене вредности од 238.150,00 динара, што укупно износи 328.480,00 динара; 2. удело од 1/2 на КП 9668/11, потес Караула, Земљиште под објектом 30 м2 и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 542.460,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 271.230,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 14:31:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6153
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.126/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајевић Петрол доо
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторски плуг
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 13:02:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6152
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-2963/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-627/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NEW BALKAN TRANS ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари -разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 252.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:52:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6151
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.12/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна тестера
  Опис предмета продаје: "Oleo Mac GS650"
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 09:36:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6137
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А180/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LA FANTANA ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 15:50:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6128
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.226/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.243/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгош Паплудис из Бора
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: мања комода, комода са фиокама, плакар у ходнику
  Процењена цена предмета продаје: 16.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.250,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 15:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6122
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-284/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225 И.Ив А127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ANLEK DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 126
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у продајним објектима извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Пописане ствари представљају средства и опрему у продајним објеката и део робе која је у њима затечена.
  Процењена цена предмета продаје: 1.125.177,72
  Почетна цена предмета продаје: 612.588,86


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 12:56:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 6117
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И. 1385/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. А45/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор Горење, веш машина Горење, рачунар са монитороом, телевизор Филипс
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 30.10.2017.
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767