ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 14:00:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13211
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1164/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-557/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности у ванкњижној сусвојини
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.856.289,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 928.144,85 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 13207
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 216/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЋУРЧИН РАДОСЛАВ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ Рено Лагуна
  Опис предмета продаје: Пмв Рено Лагуна
  Процењена вредност предмета продаје: 290.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 203.000,00


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 09:25:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 13205
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.749/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: веш машина "Gorenje" WA60065, телевизор "VOX"стари модел, кауч плаве боје комада 2, комплет кухиња са судопером, телевизор "Panasonic"
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 11:51:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13204
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-1299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-322/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИМИТОН ДОО НИШ-ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за прање пода “Columbus RA55/K40”
  Процењена вредност предмета продаје: 531.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 265.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:19:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13202
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјуца Гилезан
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1691 КО Ечка
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:46:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13196
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 140/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:41:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13194
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мијаиловић Марко из Липолиста
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13193
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:34:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13192
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-4/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тибор Нађ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: витрина ; кожна гарнитура тросед, фотеља, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара ; 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:22:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13190
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 316-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДРА ЈОТИЋ, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај, телевизор, ДВД плејер, машина за прање судова, машина за веш, трпезаријски сто
  Опис предмета продаје: Клима уређај"Housel", телевизор"Quart", ДВД плејер"LG", машина за прање судова"Siemens", машина за веш"Gorenje", трпезаријски сто
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај"Housel"-10.000,00 динара, телевизор"Quart"-15.000,00 динара, ДВД плејер"LG"-5.000,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-15.000,00, машина за веш"Gorenje"-15.000,00 динара, трпезаријски сто-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај"Housel"-6.000,00 динара, телевизор"Quart"-9.000,00 динара, ДВД плејер"LG"-3.000,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-9.000,00, машина за веш"Gorenje"-9.000,00 динара, трпезаријски сто-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-06-18 09:44:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 13188
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 26/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФИТОЛЕК ДОО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.827.173,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.979.021,10


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 16:10:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13187
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Ии-278/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-324/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: њива и објекатпословних услуга
  Процењена вредност предмета продаје: 6.624.783,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.312.391,60 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:10:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 13184
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.И. 1197/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 284/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТАР ЂОКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја
  Опис предмета продаје: 1. Пољопривредна прскалица "Бата", 2. Мотокултиватор "Горење", 3. Трмер " VILLAGER" 4. Тракторска фреза ИМТ 5. Дворедна сејалица за кукуруз
  Процењена вредност предмета продаје: 270.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 135.000,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 15:20:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13183
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 И.1186/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.202/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Жупунски
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 402.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.600,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 15:00:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13178
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-37/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 463/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Радић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се пољопривредна земљишта
  Опис предмета продаје: Ливаде, њиве, обим удела власништва 4/5
  Процењена вредност предмета продаје: 2.653,00 дин, 59.829,00 дин, 11.671,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.857,10 дин, 41.880,30 дин, 8.169,70 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 08:06:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13175
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-435/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Баштенска љуљуашка, плаве боје; 2. Баштенска гарнитура сто и 4 столице, плетена, дрвена; 3. Телевизор марке VOX, LCD, црне боје, око 50 инча.
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00-15.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 08:44:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13174
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: и.ив 57/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајфајзен банка
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - - пољопривредном земљишту, воћњак 4. класе, потес окућница, кат. парцела бр. 1854/2, површине 37а
  Опис предмета продаје: - - пољопривредном земљишту, воћњак 4. класе, потес окућница, кат. парцела бр. 1854/2, површине 37а 97м2, у износу од 224.972,00 динара - - - шумском земљишту, шума 4. класе, кат. парцела бр. 1857/2 површине 19а 63м2, у износу од 139.569,00 динара - - - пољопривредном земљишту, њива 5. класе, потес Церје, кат. парцела бр. 2114/2, површине 35а 16м2, у износу од 104.144,00 динара - - - пољопривредном земљишту, њива 5. класе, потес Ракићевица, кат. парцела бр. 2435/2, површине 19а 76м2,у износу
  Процењена вредност предмета продаје: 601.915,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.957,50 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-07-03 13:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 13170
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И И-258/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Гајин и Перица Милићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности која је уписана у лист непокретности број 7831 К.О. Зрењанин I и која у својој природи јесте: - На парцели број 455 у улици Цара Душана број 108, породична стамбена зграда (зграда број 1) и земљиште под зградом објектом површине 1а 42м2, помоћна зграда зграда (зграда број 2) и земљиште под зградом објектом површине 43м2, помоћна зграда зграда (зграда број 3) и земљиште под зградом објектом површине 12м2, помоћна зграда зграда (зграда број 4) и земљиште под зградом објектом површине
  Процењена вредност предмета продаје: 3.544.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.360.600,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:52:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13163
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-598/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трајче Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се непокретности - пољопривредна земљишта
  Опис предмета продаје: њиве, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 130.338,00 дин, 155.530,00 дин, 152.646,00 дин....
  Почетна цена предмета продаје: 91.236,60 дин, 108.871,00 дин, 106.852,20 дин


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 11:42:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 13161
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 273/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Јосиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: кућни инвентар ближе описан у закључу о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 154.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.800,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767