ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:16:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6592
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-908/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5704/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: ормар, комода.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 12:37:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6591
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 09:45
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 1П.бр.535/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Основни суд у Краљеву, Судска јединица у Врњачкој Бањи
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја путничког моторног возила
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке „VOLKSWAGEN“, модел GOLF 2, 1987 год. бр, мотора PUS 72010500031, број шасије WVWZZZ19ZHB896971, плаве боје, регистрационе ознаке VB-012-MŽ
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-25 10:01:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6590
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-2487/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 4943/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, комода
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 12:39:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 6588
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.И.153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.017.124,45
  Почетна цена предмета продаје: 508.562,22


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-10-28 11:10:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 6585
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Краљево-Рибница, ул. Црвеног крста бр. 82.
  Пословни број судског предмета: И.И 530/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 303/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Вулић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: телевизор, сто, фотеља...
  Процењена цена предмета продаје: 76.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 38.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:39:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6583
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.400/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips,комода за тв, микроталасна lg, веш машина candy
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:43:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6582
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А1013/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина vox, tv colossus
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-23 18:25:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 6581
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив-93/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А7-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUBANKA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 16.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 10.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 5.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 8.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 2.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 17:14:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 6578
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ив 460/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SLAVOLJUB IVKOVIĆ PR TRSTAL
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - канцеларијска опрема и моторно возило
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 16:06:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 6574
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: И.бр.193/16, ИИ.бр.62/2016, И.бр.55/17, ИИ.бр.54/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 752/2016, И.И 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Попарић, Небојша Јовановић, Лепосавић Младена, Радослав Вранић
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Резервоар за лож уље, резервоар за ТНГ, алуминијумски радијатори
  Опис предмета продаје: Хоризонтални цилиндрични двоплаштни резервоар за лако лож уље, запремине 50м3, хоризонтални цилиндрични резервоар за смештај течног нафтног гаса, запремине 30м3, алуминијумски радијатори
  Процењена цена предмета продаје: 1.050.000,00 РСД, 1.650.000,00 РСД, 88.800,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 РСД, 825.000,00 РСД, 44.400,00 РСД


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 10:11:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 6568
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И-470/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.68/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 13:27:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6566
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 636/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живана Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у сувласништву странака
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 1816 КО Српски Елемир и у лист непокретности 1818 КО Српски Елемир
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 13:50:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6565
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.632/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Стари град Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пикап марке „Фиат“, комерцијалне ознаке „Добло“, метални рафови за складиштење робе, канцеларијски
  Опис предмета продаје: Пикам марке Фиат, ком. ознаке Добло, беле боје, без регистарских ознака, са регистарском налепницом ŠA-042-RW, метални рафови за складиштење робе 12 комада, дрвени канцеларијски столови 5 комада, канцеларијске столице од еко коже 3 комада, металне столике, тапациране, 10 комада.
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 дин, 60.000,00 дин, 50.000,00 дин, 30.000,00 дин, 40.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 дин, 30.000,00 дин, 25.000,00 дин, 15.000,00 дин, 20.000,00 дин.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-03 13:35:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 6563
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, ул. Цара Лазара бр. 38, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И.688/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.263/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Краљеву
  Опис предмета продаје: Стан бр. 9, ул. Обилићева, укупне површине 177 м2, уписан у листу непокретности бр. 7522 К.О. Краљево
  Процењена цена предмета продаје: 10.551.693,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.275.846,50 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 15:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6562
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-14726/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1542/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Перовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине
  Опис предмета продаје: Опрема за реглажу трапа са дизалицом, Hofman, Машина за балансирање гума, Ravaglioli, Машина за балансирање гума Beissbarth, Машина за балансирање гума, SRM U 75, Компресор PSA Nitrogen, Машина за демонтажу пнеуматика, Skam, 720 version, Ауто дизалица стубна, висине око 4 m, носивости 6t, Ауто дизалица стубна, висине 5 m, носивости 6t, Ауто дизалица стубна, висине 3 m, носивости 6t, Ravaglioli, Ауто дизалица стубна, висине око 5 m, носивости 6t...
  Процењена цена предмета продаје: 1.980.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 990.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 09:12:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6550
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.545/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: двокрилни плакар
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 10:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6547
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 985/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 175/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле ближе наведене у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.180.880,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.590.440,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6537
  Датум продаје: 2017-11-19
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.103/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 405x4, oznaka BO 030-ZT, br.šasije VF315BD708903782
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 13:56:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6536
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-5913/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2857/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT марке "VORTEX" дијагонале 54 cm, Веш машина марке "INDESIT" WIA 600, LED телевизор марке "ARIELLI" дијагонале 32 инча са даљинским управљачем, Сто, Четири столице, Мини линија марке "AKAI" са два звучника, Замрзивач вертикални без ознака;
  Процењена цена предмета продаје: 37.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.800,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 15:22:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 6525
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: 5-Ии 1736/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МТС БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекти и земљиште
  Опис предмета продаје: Продају је идеални делови 2 стамбена и 2 помоћна објекта, и идеални делови на 6 парцела - пољопривредно земљиште у Звечкој - Обрановац.
  Процењена цена предмета продаје: 4.133.385,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.893.369,85 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767