ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 14:04:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 4996
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр.116/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 10.347.580,40
  Почетна цена предмета продаје: 5.173.790,20


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-07-17 13:18:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 4995
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3. Ии.183/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИМРЕ ГОР
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, ГОРЊИ РИТ
  Опис предмета продаје: њива 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 407.965,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 203.982,57


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 13:14:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 4994
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговачко предузеће Експорт-Импорт "ПЕЛОПОНЕЗ" ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор површине 24 м2, Пословни простор површине 58 м2, Пословни простор површине 4 м2, Трособан стан површине 66 м2, Трособан стан површине 66 м2
  Процењена цена предмета продаје: 16.088.662,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 9.653.173,20 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 13:34:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4990
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И 2565/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојадин Нешић, Краљево, ул. Сарајевска бр. 25, ЈМБГ 1511962721824
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „CROWN” Led, 32 HD, црне боје; 2. Ормар, двокрилни, браон боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 14.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 дин. до 4.200,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 11:46:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 4985
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1987/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 489/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелица Цветковић из с. Павловац, Град Врање и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њиве
  Процењена цена предмета продаје: 794.058,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 397.029,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 09:18:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4980
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 27/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАТЕКС ДОО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „SAMSUNG“, сиве боје, 54 цм; 2. Витрина браон боје са стакленим крилима; 3. Регал, трокрилни, светло браон боје; 4. Фотеља на расклапање, штофана.
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 4.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 10:44:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4974
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.И-14/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛКОП ДОО РАШКА, Рашка, ул. Власово, МБ 20414782, ПИБ 105564324
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Ормар са четири крила, браон боје; 2.Телевизор марке EI NIŠ, црне боје, 54 цм; 3. Комода за телевизор, црне боје; 4. Компјутер марке “ SAMSUNG” са монитором, црно-сиве боје; 5. Регал, браон-црне боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 4.000,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-08-08 13:53:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 4964
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: ИИ 568/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гвозденац Слободан
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возила
  Опис предмета продаје: 1.„ BMW X5“ , година производње 2001, 2.„ BMW 520I“ година производње 2001, 3.„CHRYSLER“ тип 300M
  Процењена цена предмета продаје: 1.„ BMW X5“ , година производње 2001-726.000,00 динара , 2.„ BMW 520I“ година производње 2001-460.000,00 динара , 3.„CHRYSLER“ тип 300M-605.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.„ BMW X5“ , година производње 2001-363.000,00 динара, 2.„ BMW 520I“ година производње 2001-230.000,00 динара , 3.„CHRYSLER“ тип 300M-302.500,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 11:54:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 4955
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.И.2481/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.502/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Јевремовић, Милан Јевремовић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, која се налази у ул. Кнеза Михаила бр. 61/ Г, зграда бр. 1, спратности Пр
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, која се налази у ул. Кнеза Михаила бр. 61/ Г, зграда бр. 1, спратности Пр, површине у основи 128 м2, на кп бр. 9640, уписано у лист непокретности бр. 9239 К.О. Крагујевац 3
  Процењена цена предмета продаје: 2.483.578,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.241.789,00


  Оглас поставио: Александра Трешњев
  Датум и време постављања: 2017-09-08 11:27:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јужни булевар 116/3
  Е-маил адреса: aleksandratresnjev@gmail.com
  Контакт телефон: 0648266561
  ПИБ: 107620718
  Матични број: 62845929

  Број записа у бази: 4953
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 15:45
  Место продаје: Јужни булевар бр. 116/3, Београд
  Пословни број судског предмета: Ив-2118/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-20/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србија ад
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке БМВ 520, година производње 1990
  Процењена цена предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-14 10:09:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4948
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-3234/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 6967/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, тв ормар, појачало....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 09:11:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4940
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 459/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-231/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Игор Солдатовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „PHILIPS“, црне боје, 54 cm; 2. Сто за телевизор од иверице, светло браон боје; 3. Троделна витрина од дрвета, браон боје, са фиокама, крилима и стакленим делом; 4. Две столице од дрвета, седећи део пресвучен еко кожом; 5. Кауч странице пресвучене еко кожом и седећи део пресвучен меблом; 6. Ципелар од иверице, браон боје; 7. Веш машина марке „BOŠ“, беле боје; 8. Два табуреа пресвучена еко кожом, црне боје; 9. Мали сто од иверице;10. Стона лампа;11.Баштенска гарнитура од прућа.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 4.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 08:46:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4939
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-60/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАГОДИНСКА ПИВАРА, ФАБРИКА СЛАДА, ПИВА, КВАСЦА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА ЈАГОДИНА- У СТЕЧАЈУ, Јагодина, ул. Стевана Првовенчаног б3 133, МБ 0714435, ПИБ 101324110
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „Samsung“ 63 цм, сиве боје; 2. Полица за телевизор, светле браон боје; 3. Сточић за дневну собу, светло браон боје; 4. Регал дводелни, црне боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 12.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 6.000,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-14 09:36:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4937
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-525/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5321/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат
  Опис предмета продаје: мешалица, тв....
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-14 09:19:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4936
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17714-308/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 12390/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: плакар
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-14 09:07:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4935
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-422/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 2519/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: музичка линија, слике...
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-17 11:07:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4934
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 427/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 120/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 16:24:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4918
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 303/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А52/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке „Samsung“, 23 инча, црне боје, P2370HP;2.Полица за телевизор, браон боје;3.Мобилни телефон, марке „LG“, модел G2, црне боје, напрсао „тач“;4.Регал, угаони, са мостом, више делова, светло браон боје;5.Лап топ марке „SIMENS“, црне боје;6.Радни сто за компјутер, светло браон боје;7.Мултифункционални апарат, скенер, штампач, беле боје, SCX4216F;8.Фотеље, штофане, са дрвеним наслонима, браон боје, три комада;9.DVD, марке „LG“ црне боје, неисправан, за делове и др.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-12 13:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 4910
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.41/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.195/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Стакић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: камион
  Опис предмета продаје: Камион са церадом марке „ТАМ“, комерцијалне ознаке „130-Т11“, плаве боје, са регистарском ознаком LO-061-JV
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-08-29 14:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 4909
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краљево, ул. Стевана Филиповића бр. 14
  Пословни број судског предмета: И.И 50/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живка Чукарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Столарска машина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина
  Опис предмета продаје: Машина за столарску радионицу
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767