ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 12:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7744
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр.106/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за промет и услуге АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Сушаре за сушење дувана,2 ком
  Процењена цена предмета продаје: 480.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 240.000,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:11:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7743
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-399/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1602/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Ранђеловић ПР DEJAN RANĐELOVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINA I AGENCIJA ZA NEKRETNINE MOBI SOKOBANJA
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор марке ORION LCD дијагонале 40 инча са даљинским управљачем, Угаона гарнитура на развлачење, Клуб сточић беле боје, Дрвени клуб сточић браон боје, Тепих - овални димензије 1 x 1.5 m, тепих - четвртасти димензије 1 x 1,5 m, Фотеље (два комада), Мини линија AIWA, Два звучника, Електрична грејалица FAIRLINE, Аспиратор SIEMENS, Телевизор PROTEC дијагонале 32 инча LCD са држачем, Комода са троја врата, Гардеробер, Радни сто, дечији, Тепих четвртасти 1,20 x 1,65 cm, Вентилатор;
  Процењена цена предмета продаје: 105.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.750,00  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 08:30:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 7739
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.706/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: клуб сто са стакленом плочом, LCD телевизор "LG", угаона гарнитура, лап том марке "TOSHIBA", комплет кухиња са судопером, микроталасна "Gorenje"
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 12:58:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7728
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 735/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD" из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности – пословног простора у Београду
  Опис предмета продаје: Друга продаја непокретности – и то пословног простора, за који није утврђена делатност са подрумом 12,25 м2 и WC-ом 1,43 м2 у подруму, број посебног дела 2, корисне површине 45,55 м2 у приземљу зграде у улици Лозничкој бр. 17, постојеће на катастарској парцели број 872 КО Врачар, уписаној у лист непокретности број 408 КО Врачар.Тржишна вредност пословног простора је одређена као тржишна вредност усељивог пословног простора.
  Процењена цена предмета продаје: 13.725.465,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.876.232,50


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 15:08:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7723
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.567/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.193/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање АДО Крагујевац-у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дрвена комода, телевизор, мини линија, штампач, рачунар, монитор
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-29 10:59:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7713
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 2553/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Бурај, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: слика,куржна тестера, машина за сушење, љуљашка, веш машина....
  Процењена цена предмета продаје: од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 14:23:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7695
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 324/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Котарац
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 14:47:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7683
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 518/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MESSER TEHNOGAS"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 15:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 7677
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.83/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Лозница развој" Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-11-28 12:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 7672
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: И.И-4249/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А42/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MBT PETIMPORT doo, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: парцела бр. 3637/21 КО Петроварадин, потес Мишелук, виноград 2. класе од 1147 м2, врста земљишта градско грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 4.052.243,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.026.121,50 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 08:26:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 7665
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.278/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв AKAI 61cm, музичка линија са звучницима PHILIPS, комода за ТВ браон боје, комплет висећа кухиња, фотеља, сто за дневну собу, две кожне столице
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-12-01 10:46:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 7654
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.Ив 96/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 167/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, двд, кревет, ел. шпорет, регал, собни регал
  Процењена цена предмета продаје: 13.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.750,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 12:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7651
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Грубјеша
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, тракторска прскалица, дрљача, плуг
  Опис предмета продаје: Аутомобил, тракторска прскалица, дрљача, плуг
  Процењена цена предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.500,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:08:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7645
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-55/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-77/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Соле Комерц ДОО Добановци
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:12:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7644
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв.185/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-118/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 11:42:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7643
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: И.И 137/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-65/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 12:08:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7642
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: ИИв.37/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раиффеисен банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:58:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7641
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв.30/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пираеус Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Хидраулична преса 50 т, ручно прављена и покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Хидраулична преса 50 т, ручно прављена и покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 174.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 08:53:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7640
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: 4 ИИв.72/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пираеус Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор "Вивакс"
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:19:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 7634
  Датум продаје: 2017-12-30
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-572/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.290/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Дина Хаџић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Моторно возило марке VOLKSWAGEN, модел GOLF, регистарска ознака NP 027-PS, број шасије WVWZZZ1HZPP259791, број мотора ABD183146, година производње 1993
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 РСД


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767