ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 09:50:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10216
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Книћанин ул.Војводе Стевана Книћанина 61
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-706/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Камп приколица - Пластични чамац
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-02-21 14:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 10213
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића 5
  Пословни број судског предмета: Ии 407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: виноград,воћњак,њива
  Опис предмета продаје: виноград прве класе површине 33а 24м2,воћњак друге класе површине 3а 35м2,њива 2 класе површине 6а 32м2
  Процењена цена предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500.897,01 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 09:19:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10207
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 393/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 611/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 11:38:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10206
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 382/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А147/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: сетвоспремач, тракторска прскалица, дрљача
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 дин; 40.000,00 дин; 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 дин; 20.000,00 дин; 12.500,00 дин


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 13:10:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10200
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1280/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар-гардеробер са огледалом
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10199
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр.368/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденко Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена цена предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 13:13:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10197
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1275/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал,плакар у ходнику, витрина
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 10:04:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10192
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-295/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Шпорет на чврсто гориво-Смедеревац,регал спаваће собе,монитор ТВ-"HANDIC",звучник "AIWA",монитор "Philips" и угаона гарнитура
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-02-21 09:13:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 10187
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1998/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1258/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословно стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Пословно стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 18.364.074,50 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.591.019,00 дин.


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:42:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 10182
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Хилти и Апипонг
  Опис предмета продаје: Hilti TE 17 i Apipong za savijanje lima dužine 1m
  Процењена цена предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.400,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 15:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 10178
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 132.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.000,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-03-21 12:57:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10177
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И И-935/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност која је уписана као приватна својина 1/1 извршног дужника у лист непокретности број 88
  Опис предмета продаје: Објекат је у предњем делу изграђен од дрвета као брвнара, на поду су керамичке плочице, зидови су обложени дрвеном чамовом ламперијом, кровна констукција је дрвена, кровни покривач је бетонски цреп. У наставку се налази мањи озидани део, где су остава и санитарни чвор. Из зиданог дела је надкривени део делом озидан опеком, а делом од челичних цеви, кровна конструкција је дрвена, кровни покривач салонит, испод надстрешнице је бетонски под. На објекту постоји прикључак на струју и на воду, канализ
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:27:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10174
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Иив 309/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 7/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 118.236,20 дин; 59.118,10 дин; 236.472,40 дин; 307.414,12 дин;307.414,12; 236.472,40 дин; 236.472,40 дин; 1.655.306,80 дин; 402.003,08 дин; 106.412,58 дин; 827.653,40 дин; 496.592,04 дин
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процење вредности


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 16:13:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10167
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: иив 82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР-Делиблато, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: прикључна машина за трактор- брана и тањирача
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 динара (по 40.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 динара (по 12.000,00 динара)


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 12:54:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljmarkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 10165
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Ии - 827/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ, ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари, бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 74.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 37.000,00 рсд


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 13:15:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10163
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр.876/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 252/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом, њива 2. класе
  Процењена цена предмета продаје: 1.219.961,11 дин; 157.845,33 дин
  Почетна цена предмета продаје: 609.980,55 дин; 78.922,67 дин


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-02-20 10:07:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 10161
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 09:00h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановић 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2 Иив. 543/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара (укупна вредност покретних ствари)
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 15:20:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10158
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 Ии.247/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Смиљка Николић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.201.618,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.809,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 13:59:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10141
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.и 460/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маrfin bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Две непокретности ко
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 98м2 и помоћна зграда површине 11м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.991.721,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.495.860,75 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 10:58:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10137
  Датум продаје: 2018-04-14
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6 И.И.150/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.202/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање А.Д.О у ликвидацији Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал дневна соба, tv crown, микроталасна горење, веш машина VM 1450, TV LG, регал у спаваћој соби, регал браон боје у дневној соби
  Процењена цена предмета продаје: 56.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767