ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13352
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FUEGO” 51 CRT Веш машина “GORENJE WA5065” Кауч Радни сто за компјутер Компјутер са монито
  Опис предмета продаје: Телевизор “FUEGO” 51 CRT Веш машина “GORENJE WA5065” Кауч Радни сто за компјутер Компјутер са монитором, тастатуром и мишем. Монитор марке “SAMSUNG” 17” Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 7.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 3,500,00 1,500,00 500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:29:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13350
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А349/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Свиња 70кг Свиња 70кг Свиња 50кг Трактор 542 ИМТ
  Опис предмета продаје: Свиња 70кг Свиња 70кг Свиња 50кг Трактор 542 ИМТ
  Процењена вредност предмета продаје: 10.500,00 10.500,00 7.500,00 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.250,00 5.250,00 3,750,00 100.000,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:29:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 13349
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 677/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 465/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕКИЋ НОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) КАТОДНИ ТЕЛЕВИЗОР, 2) КОМПЈУТЕР, 3) СТУБНА БУШИЛИЦА, 4) БРУСИЛИЦА, 5) ПЛИНСКА БОЦА, 6) ЦРЕВА ЗА К
  Опис предмета продаје: ближе означен опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара, 2) 6.000,00 динара, 3) 15.000,00 динара, 4) 3.000,00 динара, 5) 2.000,00 динара, 6) 3.000,00 динара, 7) 5.000,00 динара, 8) 8.000,00 динара, 9) 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.500,00 динара, 2) 3.000,00 динара, 3) 7.500,00 динара, 4) 1.500,00 динара, 5) 1.000,00 динара, 6) 1.500,00 динара, 7) 2.500,00 динара, 8) 4.000,00 динара, 9) 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:24:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13348
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А182/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Телевизор ‘’KOPERNIKUS’’ 51 cm Двокрилни орман Регал Сателитска антена са ресивером Сто и две
  Опис предмета продаје: Кауч Телевизор ‘’KOPERNIKUS’’ 51 cm Двокрилни орман Регал Сателитска антена са ресивером Сто и две столице Сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 5.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 2.500,00 1,500,00 3.500,00 3.500,00 1,500,00 500,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 13:31:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 13347
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И-6167/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТРИГЛАВ,БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТВ БЕКО Е 51, шиваћа машина са сандуком, мини шпорет са две рингле " Слобода", комплет кухиња, замрзивач " Горење", фрижидер "Кончар", веш машина "Беко", мотокултиватор- ручне израде и апарат за заваривање
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:22:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13346
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А149/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’ОRION’’ crt 51 cm Сто и четири столице Фрижидер ‘’Beko’’, комбиновани Кауч Замрзивач ‘’E
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’ОRION’’ crt 51 cm Сто и четири столице Фрижидер ‘’Beko’’, комбиновани Кауч Замрзивач ‘’Excelence’’, вертикални
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 4.000,00 9.000,00 7.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 2.000,00 4.500,00 3.500,00 2.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:09:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13343
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 923/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЛС БРОДАРСТВО ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ШЉУНКА
  Опис предмета продаје: ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ШЉУНКА
  Процењена вредност предмета продаје: 4.680.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-21 14:27:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13341
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 311/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга "Грабовци"
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке ,,Форд“ тип ,,Ескорт“ полован, зелене боје, рег. озн. ,,RU 051-BE“, СД 0261; Мототрцикл ма
  Опис предмета продаје: ПМВ марке ,,Форд“ тип ,,Ескорт“ полован, зелене боје, рег. озн. ,,RU 051-BE“, СД 0261; Мототрцикл марке ,,Томос“, полован, црвене боје, СД 0026; Приколица, једноосовинска, половна, СД 0259
  Процењена вредност предмета продаје: 176.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 123.200,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:23:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13340
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии5181/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Спасојевић Бранислав, Тител
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-21 14:20:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13339
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 277/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица метална, са јастуцима, црне боје, половна, комада 12; Сто метал-мермер, полован, површине 10
  Опис предмета продаје: Столица метална, са јастуцима, црне боје, половна, комада 12; Сто метал-мермер, полован, површине 100x50 цм, комада 2; Сто, метал-мермер, овални, полован, комада 3; Сто метални, полован; Столице, металне, беле боје, комада 2
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 08:34:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13338
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-596/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1945/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војислав Мијаиловић ПР ВОЈИСЛАВ МИЈАИЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА УН РАДАЉЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Металне конструкције за монтажну халу
  Процењена вредност предмета продаје: 950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 475.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 13:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13336
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Иив 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомоби
  Опис предмета продаје: "FORD MONDEO", аутоматик, сиво-металик боје
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-21 13:51:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13335
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.45-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЋ БОЈОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.859.113,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.301.379,10 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 13:39:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13334
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Иив-1345/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-21 13:21:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 13333
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-1016/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мехмед Вејапи, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 27.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.800,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-21 12:56:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13331
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЈКО ЖАРКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 8.644.759,20
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 12:29:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13330
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-2053/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-502/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Радојчић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 144.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 101.150,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 12:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13328
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-27/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 27/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНА МБ ДОО-У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари
  Опис предмета продаје: млин за кукуруз, стубна шлајферица, копир апарат неисправан, унутрашња камера-3 комада, спољашња камера, систем за видео надзор
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин, 7.000,00 дин, 35.000,00 дин, 3.000,00 дин/ком, 8.000,00 дин, 4.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 дин, 4.900,00 дин, 24.500,00 дин, 2.100,00 дин/ком, 5.600,00 дин, 2.800,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13325
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 139/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 170/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Оливера
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 - предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара и др
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13324
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 722.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 505.400,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767