ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:27:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12060
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 35 И.бр.1133/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И -А114/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милка Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, комода, ормар.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “BEKO”, CRT, црне боје; 2. Комода, браон боје; 3. Ормар браон боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00-6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300,00-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 08:54:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12059
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-180/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-499/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA MONTAŽU I TRGOVINU AGMA-S DOO ĆUPRIJA
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Локал - пословни простор
  Опис предмета продаје: Локал бр. 6, у ламели 3, локација 1, позициониран у стамбено-пословној згради која се налази у Ћуприји у улици Карађорђевој бр.27, а која је изграђена на кп. бр. 1348, 1347/1, 1247/2, 1346, 1344/2, 1344/6, 1344/5 и 1349 КО Ћуприја – град, укупне површине 56.78 м2, који се налази у ванкњижној својини извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 2.467.572,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.727.300,68 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 08:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 12058
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-278/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 42
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 08:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12057
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 247/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 247/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП комунално стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура црна ; ТВ „LG“ “32
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 08:14:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 12055
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.1197/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште 19 парцела
  Процењена вредност предмета продаје: 2.379.328,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.665.529,60


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 08:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12054
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 1208/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 980/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радивоје Лукић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комбајн
  Опис предмета продаје: Комбајн, марке "CLAAS", зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 08:10:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12053
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: И ив. 766/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 324/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР „MД-ДР“ РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГАН ПР УЖИЦЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладна виртрина, радни сто, бојлер и прохромска комора
  Опис предмета продаје: расхладна витрина „Фриго Рума“ L-1m, радни сто од прохрома 50 x 50, бојлер 80 l и прохромска комора „Фриго Рума“ 2 x 0,5 x 0,3
  Процењена вредност предмета продаје: 106.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.480,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 16:15:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12052
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 126/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бановац Драгица из Бановог Поља
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 16:07:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 12051
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 634/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Дејан Укропина, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 2 ТВ-а, веш - машина
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 79.100,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 15:38:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12050
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 18058-0716
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А161/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Sony”; Усисивач “Samsung”; Двд “Vox” Сто и две столице; Двокрилни орман; Мали сточић; Ра
  Опис предмета продаје: Телевизор “Sony” ; Усисивач “Samsung”; Двд “Vox”; Сто и две столице; Двокрилни орман; Мали сточић; Расхладна витрина; Микроталасна; Тостер “šekspir”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 2.000,00; 1.000,00; 4.000,00; 3.000,00; 2.000,00; 12.000,00; 2.000,00; 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 1.400,00; 700.00; 2.800,00; 2.100,00; 1.400,00; 8.400,00; 1.400,00; 700,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-05-08 15:37:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 12049
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-4522/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 721/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕЈАН КРУПНИКОВИЋ ПР АЛЛЦАФЕ ЧАЧАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР, ВАГА И ПЕЋ
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР, ВАГА И ПЕЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 15:36:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12048
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИв-543/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А202/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TEHNOUNION NAIS DOO ZA PROIZVODNJU I PRODAJU OPREME ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LED, марке COLOSSUS, Гардеробер са полицом за телевизор и стакленом витрином, Француски лежај (еко кожа), Фиокар са 5 фиока, Веш машина марке Hexagon line, ознаке WDO 1264 L, Купатилско огледало са комодом и фиокама (комплет), Усисивач марке ARNICE TRIA PRO, Микроталасна пећ, марке GORENJE ознаке MO 17 MS, Клима уређај, марке VOX, спољна и унутрашња јединица (дванаестица), Ципеларник, Клиб стаклени сточић, Полица за телевизор са стакленом витрином, LED телевизор, марке COLOSSUS...
  Процењена вредност предмета продаје: 256.550,00
  Почетна цена предмета продаје: 179.585,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 15:22:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12047
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 374/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 374/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Микроталасна „SAMSUNG“ ; ТВ „PANASONIC“ “48 ; Сушилица за веш „GORENJE“
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-06-12 11:58:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 12046
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И И-450/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРООМЕГА ДОО ЖАБАЉ
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 1. непокретност која је уписана као приватна својина 1/1 извршног дужника у ЛН број 639 К.О. Кикинда, а коју у својој природи чини породична стамбена зграда, на парцели број 4678, у улици Краља Петра Првог број 72, површине 1а 52м2; 2. непокретност која је уписана као приватна својина 1/1 извршног дужника у ЛН број 571 К.О. Мокрин, а коју у својој природи чини: - породична стамбена зграда, број зграде 1, на парцели број 2142, у улици Светог Саве број 67, површине 1а 30м2 и земљиште под
  Процењена вредност предмета продаје: 6.565.650,00 динара и 828.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.595.955,00 динара и 579.600,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 13:13:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 12045
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 169/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.619/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: кућа у ул. Стеве Сингера бр. 2 у Лазаревцу, спратности П+1 укупне површине 135м2, која је изграђена на кат.парцели бр. 239/18, уписане у лист непокретности 1372 КО Лукавица
  Процењена вредност предмета продаје: 4.840.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.420.340,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 14:43:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 12044
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 352/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИН. ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШИМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: TORPEDO”,зелене боје, модел TD 7506 A, недостају седиште, рег. ознака, рег. маркица и акумулатор
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 560.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:12:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12043
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: ИИв-219/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 17.700,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 8.850,00


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 14:11:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 12042
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.-373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лидија Голубовић и Душан Голубовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеална 1/2 двособног стана укупне корисне површине 74м2
  Опис предмета продаје: Идеална 1/2 двособног стана укупне корисне површине 74м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.411.658,92
  Почетна цена предмета продаје: 988.161,24


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 09:18:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 12041
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: ИВ. 1056/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ODM COLLECTIONS DOO"
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела
  Опис предмета продаје: Катастарске парцеле, потес Лунка, потес Шируриле кут, потес Вијиле Дин Су.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.264.820,55 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 379.446,17 рсд


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-06-06 14:18:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 12040
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв-150/16 и др.
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-130/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бета семе доо Голубинци
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 2. класе, пољопривредно земљиште, површине 68 а 44 м2
  Опис предмета продаје: њива 2. класе, пољопривредно земљиште, површине 68 а 44 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.060.991,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 742.693,77 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767