ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 10:33:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 9341
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 713/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А270/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Перовић Гојко и Баровић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.742.298,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.919.608,6 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 09:26:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 9340
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-159/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-290/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, уписаној на кат. парцели број 383/1, површине 28а и 43м2, потес Конаврље, која представља виноград 3. класе уписаној у лист непокретности број 650КО Винча
  Процењена цена предмета продаје: 956.283,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 09:12:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 9339
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-85/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA А.Д. БЕОГРАД, Булевар Михаила Пупина 165г, МБ 07792247, ПИБ 100000354
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн бр.399 К.О. Крњешевци, парц бр.1959/1, потес Лукин Салаш, њива 4. класе површине 62а 55м2 и њива 5. класе површине 49а 92м2, укупне површине 1ха 12а 47м2, све грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.
  Процењена цена предмета продаје: 42.744.223,50 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 29.920.956,45 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 09:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9338
  Датум продаје: 2018-05-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1092/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "OBODIN" , ,Замрзивач"LTH"4100L, Телевизор"PHILIPS",Бар кућни , Веш машина "GORENJE"
  Опис предмета продаје: Фрижидер "OBODIN" , ,Замрзивач"LTH"4100L, Телевизор"PHILIPS",Бар кућни , Веш машина "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 6,000.00 , 7,000.00 , 4,000.00 ,10,000.00 ,7,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,000.00 , 3,500.00 , 2,000.00 ,5,000.00 , 3,500.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 09:06:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9337
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"PHILIPS" 38cm, Веш машина "GORENJE" , Oрман двокрилни
  Опис предмета продаје: Телевизор"PHILIPS" 38cm, Веш машина "GORENJE" , Oрман двокрилни
  Процењена цена предмета продаје: 3,000.00 , 7,000.00 , 2,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 1,500.00 , 3,500.00 ,1,000.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 09:00:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9335
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А439/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"Grunding"72LCD , Телевизор "Philips"51 cm , Удисивач "Trisa" , Лап топ"HR PRESARIO"2100
  Опис предмета продаје: Телевизор"Grunding"72LCD , Телевизор "Philips"51 cm , Удисивач "Trisa" , Лап топ"HR PRESARIO"2100
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 4,000.00 , 2,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 2,000.00 ,1,000.00 , 2,500.00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 08:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9334
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1160/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Томислав, Сивац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена лађа
  Опис предмета продаје: стамбена лађа
  Процењена цена предмета продаје: од 1.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.020.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 08:36:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9333
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 1161/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 177/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Халапи Ана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена лађа
  Опис предмета продаје: стамбена лађа
  Процењена цена предмета продаје: од 4.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.700.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 08:06:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9332
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2289/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 457/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шереш Валерија, Темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина,тв,музичка линија.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 08:01:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9331
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,неисправан компјутер...
  Процењена цена предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 07:53:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9330
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 152/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 199/017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бензинска станица Радун, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: штампач,слике,тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 07:37:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9329
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 83/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 296/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,фелне, половне гуме
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 16:49:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 9328
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића 5
  Пословни број судског предмета: Ии. 420/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.52/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА-ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Philips,Gorenje,Samsung,
  Опис предмета продаје: Телевизор,полице за дневну собу,витрина и сто за дневну собу,веш машина,орман за спаваћу собу,телевизор,кухињски елементи,орман антиквитет
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 16:17:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9327
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика сточне хране " DE HEUS", Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 16:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 9326
  Датум продаје: 2018-02-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.И.211/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.159/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са прпадајућом парцелом и њиве различитих класа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са прпадајућом парцелом и њиве различитих класа
  Процењена цена предмета продаје: 5.014.501,56
  Почетна цена предмета продаје: 3.510,151,09


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:52:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 9325
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: и-737/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии-170/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан површине 122 м2
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 5.989.313,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.192.519,10 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:51:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9324
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 93/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 149/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Мтс Банка" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Vox", 81cm,LCD
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:49:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9323
  Датум продаје: 2018-02-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 27/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:42:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9321
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А354/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 203/941 реалног дела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 7251 КО Чајетина
  Процењена цена предмета продаје: 629.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 440.510,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 10:41:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 9320
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 959/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 161/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОРП МБ КОМЕРЦ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: старо гвожђе
  Опис предмета продаје: машинске пресе и пећи за жарење
  Процењена цена предмета продаје: 84.000 рсд, 30.000 рсд, 24.000 рсд, 62.000 рсд, 15.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 58.800 рсд, 21.000 рсд, 16.800 рсд, 43.400 рсд, 10.500 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767