ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 14:01:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11574
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-254/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MISTER KIRBERG" ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „ELIN“ “42 ; Комода са полицама „Браон“ ; Тросед, двосед, фотеља „Беж“; Микроталасна „Samsung“ ; Клуб сто ; Тепих 2x3 ; Тепих овални црвени ; Усисивач KIRBY SINTRIA ; Орман са огледалом ; Судомашина
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 7.000,00 динара; 5.000,00 динара ; 40.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 13:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 11573
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Иив бр. 199/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОДАТОН Д.О.О. Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена цена предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 13:34:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11572
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 507/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нинослав Нинковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 2. КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВА 2. КЛАСЕ, површине 86а 29м2, у Богарошу, уписана у листу непокретности број 234 К.О. Гунарош, на парцели 2542
  Процењена цена предмета продаје: 1.164.915,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 815.440,50 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 13:18:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 11571
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИШТВАН ФЕКЕТЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: земљиште уз зграду, земљиште под зградом, и њива 3. класе на парцели 1452, КО Бачко Градиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.360.654,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.652.457,80 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 13:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11570
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив 1051/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 60/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Возило марке Renault Clio 1.5 dci VAN; Возило марке Lancia Beta
  Процењена цена предмета продаје: 190.000,00дин и 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 133.000,00 дин и 35.000,00 дин


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-18 12:51:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 11566
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарат за варење, косачица за траву
  Опис предмета продаје: апарат за варење Варстрој, 180 ампера, косачица за траву, на струју Север Суботица
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 дин. до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 дин. до 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 12:46:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 11565
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: улица Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5, Београд-Врачар
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-2428/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-74/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран КАСТРАТОВИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан, 36,70м2, Земун, ул. Раде Кончара бр. 17
  Опис предмета продаје: Стан број 5, на првом спрату стамбене зграде у улици Раде Кончара бр. 17, корисне површине 36,70м2, који је уписан као посебан део зграде број 7, изграђене на катастарској парцели 16356, уписане у Лист непокретности 2992 КО Земун
  Процењена цена предмета продаје: 5.179.892,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.625.925,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 12:39:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11564
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 38/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Пучковић пр трговина погребном опремомо и превоз посмртних остатака
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 12:32:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 11563
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1И-и-3230/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-171/2017, И.И-180/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Игор Ђорђевић, Љубинка Стојановић, Зоран Стојичић, Бојко Живковић, Петар Додић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена цена предмета продаје: 18.144.810,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.701.367,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-04-18 12:21:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 11562
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНО - САВРЕМЕНА ИСХРАНА ЖИВОТИЊА ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 433.116,00
  Почетна цена предмета продаје: 303.181,20


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 11:28:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11560
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.235/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-435/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Радојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 динара до 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 11:13:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11559
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стева Видовића, Ваљево, ул. Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр.245/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Божић, Таково бб
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле бр. 1967/13, 1968/8 и 2207/2 све уписане у ЛН бр. 728 КО Врело
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела бр.1967/13, потес Поток, пољопривредно земљиште, њива 3. класе, површине 0.07.09 ха;Катастарска парцела бр.1968/8, потес Поток, пољопривредно земљиште, њива 3. класе, површине 2.22.96 ха;Катастарска парцела бр.2207/2, потес Доњи крај, пољопривредно земљиште, њива 3. класе, површине 0.90.00 ха све уписане у ЛН бр. 728 КО Врело у приватној својини извршног дужника Милош Јокић, са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 84.079,24 динара за катастарску парцелу бр.1967/13, 1.322.024,59 динара за катастарску парцелу бр. 1968/8 и 426.918,60 динара за катастарску парцелу бр. 2207/2
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности непокретности наведена у Закључку о првој продаји и износи 58.855,46 динара за катастарску парцелу бр. 1967/13, 925.417,21 динара за катастарску парцелу бр. 1968/8 и 298.843,02 динара за катастарску парцелу бр. 2207/2


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:57:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11558
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОШЕН ЛИДИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2988/6 К.О. Лаћарак
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2988/6 К.О. Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: 1.750.901,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 875.450,78 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:44:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11556
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 407/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив.4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроинвест фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 56.000,00 диннара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:40:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11553
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 902/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, компресор, апарат за варење
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.800,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:38:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11552
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.И. 6683/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: путничко возило
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило RENAULT ESPACE
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11551
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.И. 4960/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А196/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11550
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. А238/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција д.о.о. огранак „Електродистрибуција Крагујева“
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника, трактор, аутомобил
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 214.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:29:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11549
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.И. 712/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.121/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратко Перовић
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 119.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.800,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-18 09:49:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11547
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив25/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 461/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена цена предмета продаје: од 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 150.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767