ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:14:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14622
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.372/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП " СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "застава" тип "скала 55", црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:11:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14621
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии 322/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке "PEUGEOT" тип "206", црвене боје, полован, reg. ozn. "RU 048-ŠA"
  Опис предмета продаје: ПМВ марке "PEUGEOT" тип "206", црвене боје, полован, reg. ozn. "RU 048-ŠA"
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 118.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:09:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 14620
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 34/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Јанков
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Бифе, ТВ "Ruwa", веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 156.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 78.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:08:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14619
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 70/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Ћурчић и АУТО ЦЕНТАР ЋУРЧИЋ ДОО РАШКА
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 952.740,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 666.918,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:05:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14618
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-209/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Keno” 51“ Кауч Замрзивач “Exelent” Сто и четири столице Двокрилни орман Фрижидер “G
  Опис предмета продаје: Телевизор “Keno” 51“ Кауч Замрзивач “Exelent” Сто и четири столице Двокрилни орман Фрижидер “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 8000,00 8000,00 3000,00 3000,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 5600,00 5600,00 2100,00 2100,00 3500,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:01:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 14617
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: биће утврђено накнадно
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 иив 4025/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 455/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан, двоетажни у приземљу и на спрату, који се налази у Београду, ул. Омладинска бр. 11а, број зграде 1, површине 109 м2, који се налази на кат.парцели бр. 21654/1, уписано у Листу непокретности бр. 3085 КО Савски венац, у својини извршног дужника PREDUZEĆE ZA KONSALTING MARKETING I POMOĆ PRI ZAPOŠLJAVANJU LINK CONSULTANTS INTERNATIONAL DOO BEOGRAD, Београд, ул. Омладинска бр. 11 А, МБ 17454307, ПИБ 102644657, број рачуна 355-0003200161096-78 који се води код банке ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ
  Процењена вредност предмета продаје: 372.857,24 Евра
  Почетна цена предмета продаје: цена непокретности се слободно уговара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 14:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 14615
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: И.И 17072/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1160/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Баловић из Београда
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан број 5 (лево), на првом спрату зграде у Београду, у ул. Кнеза Милоша 65, постојеће на катастарској парцели 1277/1, уписане у листу непокретности 187 КО Савски венац
  Процењена вредност предмета продаје: 16.811.927,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.768.349,41 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 14:39:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14614
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-5218/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2543/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Зулфић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 13:57:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 14612
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: Р1 3/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 279/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНКИЦА МИЛЕКИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРОСОБАН СТАН ПОВРШИНЕ 72 М2
  Опис предмета продаје: трособан стан у Ужицу Ул. Топличка
  Процењена вредност предмета продаје: 5.522.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.865.680,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 13:48:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14611
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-156/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-95/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Миловановић, Милош Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Електромотор 2 комада, произвођач Sever тип ZK 180 L 4, стање полован, Пастеризатор на плин, произвођач IGO Љубљана, стање полован, Метални рам за полице 6м x 1,8м x 0,77м, стање полован, Сталажа метална 8м x 1,95м x 1м, стање половна, Ручни палетар 2 комада, стање половни, неисправни, Ручни палетар, стање полован, Клима уређај са спољном јединицом без даљинског GALANZ - 2 комада, стање половне, Клима уређај са спољном јединицом без даљинског 24-ка произвођач Тадиран стање полован...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 13:23:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 14610
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИв 859/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: путничко возило Fiat punto 1998
  Процењена вредност предмета продаје: 118020.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 82641,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-14 13:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14609
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.287-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 7.201.050,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.040.735,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 12:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14608
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-858/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ "БАДЊЕВО" НЕГОТИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двосед “San” Сточић 57-138 Кухиња “Vita” 3m (доњи елементи + висећи делови “Горење”)
  Опис предмета продаје: Двосед “San” Сточић 57-138 Кухиња “Vita” 3m (доњи елементи + висећи делови “Горење”)
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 7.000,00 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 4.900,00 168.000,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 12:48:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 14607
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ-4620/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1904/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Михајловић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Урсуз со Врање 1971
  Опис предмета продаје: трактор урсуз
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 12:41:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 14606
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, венац В. Ж. Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ132/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.127.420,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.489.194,00 дин.


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 12:21:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14605
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Воје Радића број 5а/19, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ. 3384/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Белопољац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед; чајни сточић; комода; орман; угаона комода; фотеља
  Опис предмета продаје: тросед-црвени плиш; чајни сточић-пуно дрво; комода-пуно дрво; угаона комода; фотеља црвени плиш
  Процењена вредност предмета продаје: тросед износ од 30.000,00 динара; чајни сточић износ од 10.000,00 динара; комода износ од 15.000,00 динара; орман износ од 15.000,00 динара; угаона комода износ 10.000,00 динара; фотеља износ од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: тросед износ од 21.000,00 динара; чајни сточић износ од 7.000,00 динара; комода износ од 10.500,00 динара; орман износ од 10.500,00 динара; угаона комода износ 7.000,00 динара; фотеља износ од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 11:46:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 14604
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-85/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТВ ПЛАЗМА, ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО СА 6 СТОЛИЦА, КОМБИНОВАНИ ШПОРЕТ, ФРИЖИДЕР , КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ СА СУДОПЕРОМ, ФРИЖИДЕР БЕКО, ФРИЖИДЕР ГОРЕЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 91.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.700,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 11:28:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14603
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-528/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Sony” 63” Тросед Сто и две столице Муз .стуб “Pioneer” Ел. Шпорет “Artur martin” М
  Опис предмета продаје: Телевизор “Sony” 63” Тросед Сто и две столице Муз .стуб “Pioneer” Ел. Шпорет “Artur martin” Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 7000,00 8000,00 3000,00 4000,00 8000,00 1000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 4000,00 1500,00 2000,00 4000,00 500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 10:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14602
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 Ив 109/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 309/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Интераграр СРБ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.652.443,8 динара
  Почетна цена предмета продаје: 991.466,28 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 10:41:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 14601
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.543/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-137/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕЉА ЈУНИОР ДОО ЗРЕЉАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛ TOYOTA YARIS
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767