ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:50:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 16291
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-320/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Петковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: путнички аутомобил ,,Renault megane"
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 16290
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 1073/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВУКОТИЋ СТЕВАНИЈЕ из Инђије
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари – возила MERCEDES BENC C220
  Опис предмета продаје: путничког возила марке: „MERCEDES BENC C220 HOC" број шасије: „WDB2021211A605137", број мотора: „60491010128592", запремина мотора: 2155 ццм, снага мотора: 70 kw година производње-набавке: 1998, боја бела У тренутку процене предметно возило је старо 19 год
  Процењена вредност предмета продаје: 208.988,99
  Почетна цена предмета продаје: 146.292,29


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 16289
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 358/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD " из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – пословног простора 29 м2 y Београду
  Опис предмета продаје: пословног простора за који није утврђена делатност, на адреси у ул. Живојина Лукића Вајара бр. 14, приземне спратности, бр. зграде 1, број улаза 14, број посебног дела 1, површине 29 м2, који се налази на КП 6721/13 уписан у лист непокретности бр. 4658 КО Нови Београд. Утврђена вредност некретнине је 4.144.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 4.144.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.900.800,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:22:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 16288
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета: 21 Ии. 17/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Далибор Бубњевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:17:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 16287
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 507/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 197/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ES TOURS" DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два теретна моторна возила, виљушкар и приколица
  Опис предмета продаје: 1: Теретно моторно возило марке SCANIA, NV 008-GT; 2: теретно моторно возило марке MAN, NV 008-MC; 3: виљушкар марке LINDE H50; 4: приколица "ŠTICAR" марке "DOLL", AA-439 NV
  Процењена вредност предмета продаје: 1: 790.000,00; 2: 1.340.000,00; 3: 1.000.000,00; 4: 680.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1: 553.000,00; 2: 938.000,00; 3: 700.000,00; 4: 476.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 16286
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии. 618/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 523/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Громовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 49.090,35
  Почетна цена предмета продаје: 34.363,24


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:08:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 16285
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 310/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1641/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Георгина Лојаница
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "ZASTAVA RIVAL 35.10", регистарске ознаке UE 063-ZN, године производње 2002.
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:00:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16284
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36; Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-50/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-155/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Палетни складишни рекал у расхл. коморама, кпл, 1 комад, пАлармни систем-некомплетан и неисправан, (
  Опис предмета продаје: Палетни складишни рекал у расхл. коморама, кпл, 1 комад, пАлармни систем-некомплетан и неисправан, (преостало 40% од комплетног уређаја), 1 комад, Котао за грејање, 1 комад, Агрегат за ел.енергију MERCEDES-KONČAR, у квару, комплетан, 1 комад, Машина-линија за сортирање јабука, 1 комад;
  Процењена вредност предмета продаје: 3.784.337,20
  Почетна цена предмета продаје: 1.892.168,60


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-15 11:39:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16283
  Датум продаје: 2018-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у месту Подунавци бр. 83 Б.
  Пословни број судског предмета: И.И 605/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 196/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ”ВРУЋИ ИЗВОРИ” ДОО ГРАЧАЦ и М.З. ГРАЧАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.900,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:16:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 16282
  Датум продаје: 2018-12-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: иив 602/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 564/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 47000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 32900 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 11:34:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 16281
  Датум продаје: 2018-11-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 12/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.775,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 886.387,5 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 11:28:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 16280
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр. 2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 494/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 55/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВС ЗОО ЛЕК ДОО БАДОВИНЦИ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела број 2212
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 2212 која се налазиу Штитару, потес Буџаци, њива 3. класе, површине 0.54.24 ха, врста земљишта пољопривредна, уписана У Лист непокретности број 2018 за К.О. Штитар
  Процењена вредност предмета продаје: 379.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 265.860,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:20:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 16279
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв 718/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 653/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Слађана Живадиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна машина
  Опис предмета продаје: Балирка за сено
  Процењена вредност предмета продаје: 156000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 109200 рсд


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 11:06:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 16274
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.538/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.267/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дмитровић Милица Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 38361 кг
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзнута малина
  Опис предмета продаје: замрзнута малина различитог квалитета
  Процењена вредност предмета продаје: 3.153.490,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.207.443,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 10:00:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 16272
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 51/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 74/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 2.953.727,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.476.863,75 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-15 09:51:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16271
  Датум продаје: 2018-11-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Угљарево бб.
  Пословни број судског предмета: И.И 1196/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 409/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 08:47:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 16270
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1985/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.1275/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: виноград 4.класе површине 13а 96м2, потес Страна, шума 3.класе, површине 25а 81м потес Страна, њива 6.класе површине 1ха 02а 25м2 потес Страна...
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу од 2.337.537,03 динара за наведене непокретности, појединачни износи су ближе одређени у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу од 1.636.275,92 динара за наведене непокретности, појединачни износи су ближе одређени у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 08:38:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16269
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:15
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1298-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Teletech” 51 Kауч Сто и четири столице Двосед Веш машина “Gorenje” WA 500 Ел. Шпоре
  Опис предмета продаје: Телевизор “Teletech” 51 Kауч Сто и четири столице Двосед Веш машина “Gorenje” WA 500 Ел. Шпорет “МBS arturmartn” Мали сточић Телевизор “Teletech” 51
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 8000,00 4000,00 6000,00 9000,00 9000,00 1500,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 750,00 2.500,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 08:15:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 16268
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.43/12
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.50/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за превоз, туризам и трговину на велико и мало "ЛИКА" доо Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотокултиватор са приколицом, прекрупач, мешалица, млин, вага, прекрупач, кукуруз у клипу
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-10-15 08:13:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 16267
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.297-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 5.227.915,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.613.957,50 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767