ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:03:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13308
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Иив-695/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-194/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 16:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 13307
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 165/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Гавранић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 викенд куће и 1/2 њиве
  Опис предмета продаје: 1/2 њиве 5. класе у површини 0.13 ха и 1/2 викенд куће нето површине 70 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.545,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 567.772,60 дин.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:58:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 13306
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 19 И Ив-711/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 339/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: трособан стан број 3, површине 76,57м2 , на првом спрату стамбеног објекта спратности По+П+3+Пк, у улици Шуматовачка број 15, у Београду, који се налази на кат.парц. број 3796/1, лист непокретности број 2071 КО Врачар
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 евра


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:33:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13305
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ивањица,Брезова бб
  Пословни број судског предмета: ИВ 178/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-295/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПР АГРО - МАНОЈЛОВИЋ ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор са прскалицом
  Опис предмета продаје: није у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 1.150,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 805,00 еура


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13304
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1260/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’ELTE’’ 31 cm Кауч Сто и шест столица Замрзивач ‘’Beko’’410 L Микроталасна пећ ‘’Superior
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’ELTE’’ 31 cm Кауч Сто и шест столица Замрзивач ‘’Beko’’410 L Микроталасна пећ ‘’Superior’’ Мобилни телефон ‘’Alcatel Pixi’’
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 14.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 7.000,00 4,000,00 5,000,00 1.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:20:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13303
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-185/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Medion lcd 24” Уљани радоијатор “HELER” Кауч Судо машина “AEG LAVATERM T500” Музичка лин
  Опис предмета продаје: Телевизор “Medion lcd 24” Уљани радоијатор “HELER” Кауч Судо машина “AEG LAVATERM T500” Музичка линија “BENCH KH2800”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 1.000,00 6.000,00 10.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 500,00 3,000,00 5,000,00 500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:18:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13302
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-7301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3557/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед (на развлачење – за спавање), Двосед, Фотеља, Полица за телевизор са две усправне комоде (беле боје), Клуб сточић (беле боје), Кухиња (три доња елемента са судопером и шест висећих елемената), Клуб сточић (бели), Клуб сточић (црни), Клуб сточић (црвени), Компјутерски сто, Фиокар са три фиоке, Систем звучника 5+1 GENIUS, Веш машина GORENJE WA 62115...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:13:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13301
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А770/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фиксни телефон “PHILIPS” Телевизор “EI NIŠ” 51 Фрижидер “GORENJE” Замрзивач “GORENJE” 410L ДВД “SAM
  Опис предмета продаје: Фиксни телефон “PHILIPS” Телевизор “EI NIŠ” 51 Фрижидер “GORENJE” Замрзивач “GORENJE” 410L ДВД “SAMSUNG” Фотеља Бушилица “Einhel”
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 4.000,00 6.000,00 9.000,00 1.000,00 2.500,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 500,00 2,000,00 3,000,00 4,500,00 500,00 1.250,00 1.500,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:02:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13300
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1071/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНВЕСТБАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ У стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 258.650,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 181.055,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13299
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-36/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 4/12 сувласничког удела породичне стамбене зграде саграђене на катастарској парцели број 3730 514 К.О. Рума, ул. Саве Ковачевића бр. 34
  Процењена вредност предмета продаје: 711.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 498.036,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13298
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: индустријске зграде
  Опис предмета продаје: индустријске зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 212.974.210,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.256.440,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13297
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-2699/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се парцеле - виноград, њиве
  Опис предмета продаје: Кп.бр. 41 у ЛН 737 КО Међа, виноград 3. класе, површине 14,18 ари, својина приватна 1/1, кп.бр. 1986 у ЛН 53 КО Међа, њива 5. класе, површине 41,26 ари, својина приватна 1/2, кп.бр. 723 у ЛН 765 КО Међа, њива 4. класе, површине 75,43 ари, својина приватна 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 33.519,00 дин, 24.383,00 дин, 178.301,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 23.463,30 дин, 17.068,10 дин, 124.810,70 дин


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 13:46:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13296
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 263/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН СТАЈИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 13:42:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13295
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИЦА МИХАЈЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 13:38:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13294
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.441/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: плуг двобразни, чекрк за дрва
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 13:20:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 13293
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 384/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 79/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом и земљиштем
  Процењена вредност предмета продаје: 3.898.656,30 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.729.059,41 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 12:04:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13292
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-10950/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 87.500,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:59:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13291
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.522-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОШКО НЕНЕЗИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.199,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.240.539,30


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:52:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 13290
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузељевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:44:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13289
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 46/16
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 46/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767