ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 15:01:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 7985
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4. Ии.151/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.25/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Богосављев
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.890.432,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.323.302,40 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 14:54:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 7984
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-420/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободанка Влајчић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са пратећим објектима на адреси Орфелинова бр. 5
  Процењена цена предмета продаје: 102.186.740,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.530.718,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 14:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7983
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ-14/2016 и И-120/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Piraeus bank' a.d. Beograd, ul. Milentija Popovica br. 5 B
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја - Зграда индустрије коже и крзна, број етажа 1ПР+1Сп, земљиште под зградом-објект
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја - Зграда индустрије коже и крзна, број етажа 1ПР+1Сп, земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, на кат.парц.1846/2 уписано у лист непокретности број 813 КО Расна-СКН Прибој
  Процењена цена предмета продаје: 3.801.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.280.924,00 динара (60% од процењене вредности)


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 14:37:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7982
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ-73/2017 од 13.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-123/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD, ul. Vuka Karadzica br. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/3 идеалног дела парцеле бр. 604, ливада 6. класе, површине 29А,потес зеленика, уписано у лист непо
  Опис предмета продаје: 1/3 идеалног дела парцеле бр. 604, ливада 6. класе, површине 29А,потес зеленика, уписано у лист непокретности 299 КО Гвоздац-СКН Бајина Башта
  Процењена цена предмета продаје: 93.733,33 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 46.866,66 рсд


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 14:29:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 7981
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-420/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛОБОДАНКА ВЛАЈЧИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПОВРШИНЕ 10М2, У УЛИЦИ МАЛОГ РАДОЈИЦЕ БР.5
  Процењена цена предмета продаје: 1.239.679,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 867.775,30 ДИН


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 14:20:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 7980
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.262/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Братнер отпадна привреда"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: берач за кукуруз "Змај" 212
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 108.000,00 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 14:12:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 7979
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 522/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 483/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADS WINE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: УДЕО У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
  Опис предмета продаје: 3.38426512% УДЕЛА ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА "ELEKTROMETAL" AD ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ "ТОЗА МАРКОВИЋ" ДОО КИКИНДА
  Процењена цена предмета продаје: 15.230.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 10.661.000,00 ДИН


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 13:28:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7978
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 64/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 83/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " GOMEX" Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед, двосед и фотеља, телевизор, веш машина, трпезаријски сто са шест столица
  Опис предмета продаје: тросед, двосед и фотеља- екокожа крем боје, Телевизор марке Skyworth, 49 инча, веш машина марке LG,трпезаријски сто са шест столица
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара до 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 13:18:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 7977
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.226/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.37/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: клима, орман, радни сто, монитор, компјутер, штампач, бицикла, косилица, усисивач, бушилица, секач, компресор, фрижидер, косилица, мердевине, мешалица, циркулар,
  Процењена цена предмета продаје: укупно 221.000,00 динара (од 3.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 154.700,00 динара (од 2.100,00 динара до 14.000,00 динара)


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 13:11:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 7976
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 1528/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии-328/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија " ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" ГФ ОСИГУРАЊЕ КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, трактор
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 12:51:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7975
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 25/2016а
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 25/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „GRUND“ 51 cm ; Орман ; Kрупара „LIFAN“
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 11:55:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 7974
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: И И-89/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И-418/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живорад Јаковљевић
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-16 11:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7973
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 37/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Профил Змијање СЗР, Бачки Јарак
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски прибор, материјал....
  Опис предмета продаје: фах,штампач,телефон....
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 10:06:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7972
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 1 433/12
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.514,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 690.908 ДИНАРА


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-16 09:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7971
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1Ии 133/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пластичне столице сиве боје, комада 6; ТВ Марке "Samsung", дијагонале 81 цм; Сто дрвени површине 300
  Опис предмета продаје: Пластичне столице сиве боје, комада 6; ТВ Марке "Samsung", дијагонале 81 цм; Сто дрвени површине 300x100 цм; Фрижидер марке "Prestige", zapremine 100l, беле боје, полован
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 09:21:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7970
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.183/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИМРЕ ГОР
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, ГОРЊИ РИТ
  Опис предмета продаје: њива 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 407.965,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 203.982,57


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-16 09:18:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7969
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Иив 98/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОМАРКЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преса за сено, половна, црвене броје; Двобразни берач за кукуруз марке "Змај", црвене боје, полован;
  Опис предмета продаје: Преса за сено, половна, црвене броје; Двобразни берач за кукуруз марке "Змај", црвене боје, полован; Сејалица за поврће, половна, плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 840.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 09:15:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 7968
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и. 146/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.а194/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПЦ ЕПАРХИЈА ШУМАДИЈСКА
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 104
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај,бела техника,техника, лампе,слике, ...
  Опис предмета продаје: Намештај,бела техника,техника, лампе,слике, иконе,ТА пећ, дрвена врата, књиге
  Процењена цена предмета продаје: 264.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 158.700,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 09:04:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 7967
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-218/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта уписаних у лист непокретности број 73 К.О. Горович и лист непокретности број 216 К.О. Жабаре.
  Процењена цена предмета продаје: 21.156,96 еура, у динарској противвредности у износу од 2.614.863,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Зорица Милошевић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 19:58:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Чеде Васовића 10
  Е-маил адреса: office@izvrsitelj-milosevic.rs
  Контакт телефон: 0652637465
  ПИБ: 108588176
  Матични број: 63556904

  Број записа у бази: 7966
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Чеде Васовића бр. 10, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-230/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: - Земљиште укупне површине 594м2 и породична стамбена зграда у основи површине 89м2, бр. зграде 1, број парцеле 1338 КО Костолац град.
  Процењена цена предмета продаје: 1.971.693,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 887.262,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767