ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 14:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 6484
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, Жарка Зрењанина 11ж
  Пословни број судског предмета: ИИ 174/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 49/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 16ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за млевење меса, месарски сто, плинска пећ са две рингле, дизалица за аутомоторе, баштенски с
  Опис предмета продаје: Машина за млевење меса, месарски сто, плинска пећ са две рингле, дизалица за аутомоторе, баштенски сто и столице....
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00рсд; 5.000,00рсд; 12.000,00рсд; 4.000,00рсд; 7.000,00рсд; 6.000,00рсд; 3.000,00рсд; 7.000,00рсд; 7.000,00рсд; 4.000,00рсд; 9.000,00рсд; 15.000,00рсд; 12.000,00рсд; 5.000,00рсд; 6.000,00рсд; 8.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00рсд; 3.500,00рсд; 8.400,00рсд; 2.800,00рсд; 4.900,00рсд; 4.200,00рсд; 2.100,00рсд; 4.900,00рсд; 4.900,00рсд; 2.800,00рсд; 6.300,00рсд; 10.500,00рсд; 8.400,00рсд; 3.500,00рсд;4.200,00рсд;5.600,00рсд;


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-09-20 13:54:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 6483
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв-215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-12/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бета семе доо Голубинци
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор ИМТ модел 560 нерегистрован
  Опис предмета продаје: трактор ИМТ модел 560 нерегистрован
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-09-20 13:53:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 6482
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2878/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 489/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Перовић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два теретна возила
  Опис предмета продаје: Теретно возило FIAT SCUDO и теретно возило PEUGEOT PARTNER
  Процењена цена предмета продаје: 610.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.700,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 13:44:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 6481
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: И-1038/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А147/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Нонић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двосед, тросед и фотеља, веш машина, клима и спаваћа соба
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 175000
  Почетна цена предмета продаје: 122500


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 12:57:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 6480
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ-716-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу
  Опис предмета продаје: Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 1. 94.860,00 динара; 2. 13.038.800,00 динара; 3. 241.740,00 динара; 4. 356.072,72 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 66.402,00 динара; 2. 9.127.160,00 динара; 3. 169.218,00 динара; 4. 249.250,90 динара;


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 12:32:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 6479
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И-120/15; ИВ-14/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PIRAEUS BANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5 Б
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокртности-ЗИО 2011, Зграда индустрије коже и крзна,бр.зграде 1,бр. етажа 1Пр+1Сп,зем
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокртности-ЗИО 2011, Зграда индустрије коже и крзна,бр.зграде 1,бр. етажа 1Пр+1Сп,земљиште под зградом-објектом површине 1А 26м2,земљиште уз зграду-објекат површине 4А 34м2,потес 'Јелав', кат.парц.1846-2,лист непокретности број 813 КО Рача-СКН Прибој
  Процењена цена предмета продаје: 3.801.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.280.924,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 12:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0638517131
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 6478
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И. 231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Блажа Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Угаона гарнитура - у процењеној вредности од 30.000,00 динара - Полица за телевизор са ормаром - у
  Опис предмета продаје: - Угаона гарнитура - у процењеној вредности од 30.000,00 динара - Полица за телевизор са ормаром - у процењеној вредности од 32.000,00 динара - Телевизор ЈTC - у процењеној вредности од 25.000,00 динара - Фотеље, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 14.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 12.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Угаона гарнитура - у процењеној вредности од 30.000,00 динара - Полица за телевизор са ормаром - у процењеној вредности од 32.000,00 динара - Телевизор ЈTC - у процењеној вредности од 25.000,00 динара - Фотеље, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 14.000,00 динара - Кухињски сто - у процењ
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2017-09-20 11:50:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 6477
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-86-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД- У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор бр. 5, корисне површине 45 м2, који је уписан као посебан део зграде бр. 1, ул. Гогољева бр. 6, кат. парцела бр 1185
  Процењена цена предмета продаје: 4.472.871,66 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.131.010,16 дин


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 11:41:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6476
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.158/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.301/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕКО РАЂЕВИНА ДОО КРУПАЊ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори и кућни регал
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „WEG“, Телевизор марке „VOX“, Кућни регал.
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 3.000,00 динара.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-20 11:36:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6475
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-217-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-186-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CREDIT AGRICOLE BANKA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 50500,00
  Почетна цена предмета продаје: 35350,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-09-20 10:42:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6474
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-709/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј&М CORN DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности уписане у ЛН 2649 КО Мраморак, ЛН 2287 КО Делиблато и ЛН 3123 КО Мраморак
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у ЛН 2649 КО Мраморак, ЛН 2287 КО Делиблато и ЛН 3123 КО Мраморак
  Процењена цена предмета продаје: 1065494,86, 1541149,56, 157034,98, 130155,61, 69751,41, 147119,48, 132448,32, 186903,95, 110138,45, 147450,16, 125393,82, 64019,63, 164613,68, 34743,43, 121481,99, 58827,96, 1024053,21, 1129197,19, 1226259,53, 979635,19
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 09:52:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 6473
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Ии-576/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А208/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Динић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 195000
  Почетна цена предмета продаје: 97500


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 09:46:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 6472
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: ИИ 178/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 18/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „SBERBANK SRBIJA“ a.d. Београд – Нови Београд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се двособан стан површине 53 м2 који се налази у Београду, ул. Боривоја Стевановића бр. 51.
  Процењена цена предмета продаје: 7.404.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.442.760,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 09:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6471
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-2285/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Немања Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство
  Опис предмета продаје: LCD Телевизор марке Finlux 40", Комода за телевизор са полицама, Клима уређај Midea 9, са унутрашњом и спољном јединицом и даљинским управљачем, Клуб сточић, Тросед, Двосед, Фотеља, Чивилук са комодом и огледалом, Кухиња једноделна горе и дводелна доле са судопером, Усисивач Samsung 1600 W, комплетан, Ормар, Ноћна комода, Чивилук са огледалом, Гардеробер четвороделни, Гардеробер троделни, Комода са фиокама, Угаона гарнитура скај - штоф, Фотеља, Комода за телевизор, Клуб сточић...
  Процењена цена предмета продаје: 194.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 136.150,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 09:20:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 6470
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И-1726/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1350/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Michael Ristić
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: - путничко моторно возило, регистарских ознака: PN028-KV, марка и тип CITROEN C8, са бројем шасије VF7DE4HXE76088192, са бројем мотора VF7EBRHTB13041181, година производње 2003. година
  Процењена цена предмета продаје: 360.850,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.595,35 динара


  Оглас поставио: Срђан Радивојевић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 09:17:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Димитрија Туцовића 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.radivojevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0603099790
  ПИБ: 108167738
  Матични број: 63263206

  Број записа у бази: 6469
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, улица Максима Горког бр. 10
  Пословни број судског предмета: ИИв-241/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NINEKS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, USLUGE I EXPORT-IMPORT NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 126
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: ауто опрема и делови
  Процењена цена предмета продаје: 97.130,82
  Почетна цена предмета продаје: 67.991,57


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-09-20 08:56:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 6466
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 613/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (огранак "Електродистрибуција" Крагујевац))
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника, покућство и алат
  Опис предмета продаје: телевизор, кухињаки делови, гарнитура, ормар, монитори, столице за компјутер, фотеље, тросед, ручна циркуларна тестера,убодна теестера, бимбало
  Процењена цена предмета продаје: 61.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.840,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 08:41:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6465
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ив-345/08
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А91/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара до 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 08:16:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6464
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ63/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, трпезаријски сто са 6 столица, телевизор
  Опис предмета продаје: веш машина "Беко" , трпезаријски сто са 6 столица, телевизор марке "Беко"
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3500,00 динара до 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 16:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 6463
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр. 5
  Пословни број судског предмета: Иив 159/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАИФФЕИСЕН БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тосхиба,Ибм,Елинд
  Опис предмета продаје: телевизор,двд плејер,машина за сушење веша,гарнитура за седење, лап-топ,кућни рачунар,веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 114.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 79.800,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767