ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 16:39:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8382
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.И 51/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 51/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 12:03:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 8381
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 153/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАНКА ДРОБЊАК
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат. парцеле 971/2, 971/8, 1036, 1037, 1048/2, 1049/2, 1051, 1052, 1075/2, 2333/4 све КО Глумач упис
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 1.794.295,80
  Почетна цена предмета продаје: 897.147,90


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 09:30:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8380
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 869/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KING-KOMERC IMPORT DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 15:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8379
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1753/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 995/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, Гарантни фон Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Замрзивач, марке-Ободин, 310 l, беле боје, непозната година производње Машина за веш, марке-ARDO, тип-А500, беле боје, непозната година производње CRT Телевизор, марке-SAMSUNG, сиве боје, непозната година производње Електрични шпорет, марке-ALFAPLAM, беле боје, непозната година производње Витрина из 3 дела, брао боје, непозната година производње Фотеља, браон боје, непозната година производње...
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 11:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8378
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И Ив-397/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.ИВ-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Напредак Ковин, у Стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 5000,00, 5000,00, 8000,00, 12000,00, 15000,00, 12000,00, 25000,00, 12000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-04 15:10:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8377
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.И 231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 194/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аддико банка
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан, који се налази на трећем спрату стамбене зграде у ул. Светозара Марковића бр. 65, бр. зграде 2
  Опис предмета продаје: стан, који се налази на трећем спрату стамбене зграде у ул. Светозара Марковића бр. 65, бр. зграде 2, број посебног дела 9, површине 63 м2, на КП бр. 4273 КО Чачак, а све према листу непокретности 9381 КО Чачак, у својини Владимира Јањића, Чачак, ул. Светозара Марковића 65/9
  Процењена цена предмета продаје: 5.062.611,65
  Почетна цена предмета продаје: 2.531.305,82


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-12-04 15:07:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 8376
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ-670/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-284/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: млт Дарко Ремељеј
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 836.135,00
  Почетна цена предмета продаје: 585.294,50


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-04 15:03:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8375
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.и82/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 463/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ
  Опис предмета продаје: CITROEN тип: XSARA, регистарске ознаке GM 024- ČŽ, сиве боје, године производње 2002
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-01-08 10:19:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8374
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.278/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Врњачкој Бањи
  Опис предмета продаје: Стан број 21, површине 50 м2, ул. Ужичка 13/б, локација Сунчани брег, Врњачка Бања
  Процењена цена предмета продаје: 3.872.784,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.936.392,25 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2018-01-02 18:08:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 8373
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-973/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Далибор Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине за прераду пластике и секундарна пластика
  Опис предмета продаје: млин за млевење пластике, екструдер за топљење пластике, секундарна пластика
  Процењена цена предмета продаје: укупно 288.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 144.250,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-04 14:30:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8372
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12.оо часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 479/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сарић Весна, Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 6.023.834,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.216.684,43 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 14:25:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 8371
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2261/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А410/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "S-LEASING" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве, виногради, воћњак
  Опис предмета продаје: атари села Пољска Ржана и Трњана
  Процењена цена предмета продаје: укупно 994.290,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 696.003,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 14:22:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8370
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3234/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 467/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саманта Сарић, Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 3.055.177,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.138.624,36 динара  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 14:18:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8369
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 И-551/2013 од 10.05.2013.
  Број предмета јавног извршитеља: ииа 203/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР РАЛЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: 1.Угаона трпезариска гарнитура са две столице и столом - 10.000 2.Веш машина - 5.000 динара 3.Замрзивач - 3.000 динара 4.Микроталасна пећница – 3.000 динара 5.Сони ТВ – 4.000 динара 6.Соковник - 3.000 динара
  Процењена цена предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-04 14:14:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8368
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3123/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 463/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Неорчић Марко Немања, Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 5.200.113,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.640.079,31 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-04 14:10:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8367
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии2259/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Танкосић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 2.889.831,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.022.881,91 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-16 14:15:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8366
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2708/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 383/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Балаћ, Футог
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 5.280.715,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.696.500,61 динара  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 10:25:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8365
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-140/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SWIM ДОО ШАБАЦ, ул. Карађорђева бр. 34/1, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторнa возилa
  Опис предмета продаје: Трактор рег. ознака RU8816, марке IMT, тип 5136 DV, бр. шасије 201000131, број мотора: 674495J, година производње 1983., 2. Путничко возило марке Volkswagen, типа Golf, рег.ознака: RU041-ZJ, година производње 2004., 3. Теретно возило марке Zastava, типа 621, нерегистрован, у возном стању, година производње 1978.
  Процењена цена предмета продаје: 1. 840.000,00 дин., 2. 500.000,00 дин., 3. 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 420.000,00 дин., 2. 250.000,00 дин., 3. 60.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 13:32:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8364
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 679/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 154.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 107.800,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 10:06:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8363
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна и Александар Спиридоновић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12000,00, 12000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767