ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-03-12 13:16:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10661
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 226-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1045-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ђорђић
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор "Sony", гарнитура за седење, трпезари
  Опис предмета продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада, телевизор "Sony", гарнитура за седење-два двоседа и фотеља, трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада
  Процењена цена предмета продаје: клима "Vox"- 10.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 4.000,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-50.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-30.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 4.000,00 динара по
  Почетна цена предмета продаје: клима "Vox"- 5.000,00 динара, трпезаријски сто-4.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 2.000,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-25.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-15.000,00 динара, трпезаријски сто-4.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 2.000,00 динара по


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 14:42:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 10660
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ.БР.154/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MEDICAL DOO МИОНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ТРИ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ, ЈЕДНА ЊИВА
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 2.198.042,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 1.538.629,74 динара  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 12:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 10659
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 22/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 45/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porsche Leasing
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, дрвена витирна, мини линија, уљани радијатор, ормар иверица
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара, 7.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.600,00 динара, 2.100,00 динара, 1.800,00 динара, 900,00 динара, 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 12:27:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 10658
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Иив. 173/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПАТЕНТ ЦО. ДОО МИШИЋЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, компјутер, расхладна комора, дизалица за палете, хранилића за пилиће, виљушкар, плоча за шпорет
  Опис предмета продаје: ТВ, компјутер, расхладна комора, дизалица за палете, хранилића за пилиће, виљушкар, плоча за шпорет и пшеница
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: ствар слободне погодбе


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 12:27:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10657
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-158/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАШУМЕ" Београд ШГ"Топлица"
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја шумског земљишта
  Опис предмета продаје: 1/6 к.п. бр281 КО Мачја стена, површине 14 ха 35а 74 м2
  Процењена цена предмета продаје: 964.801,71
  Почетна цена предмета продаје: 675.361,24


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 12:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 10656
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1480/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Томислав
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Коцић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 12:06:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: predragkocic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0621137376
  ПИБ: 108301624
  Матични број: 63358428

  Број записа у бази: 10655
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Предрага Коцића из Лесковца, ул. Млинска бр. 19
  Пословни број судског предмета: Ив-1820/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Костић ПР, аутопревозничка радња "Аутопревозник Костић" Лесковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 81
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари- машине
  Опис предмета продаје: машине за производњу крема, вафли и бомбона
  Процењена цена предмета продаје: 16.775.376,46
  Почетна цена предмета продаје: 11.742.763,52


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 11:51:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 10654
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИв. 101-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 145-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредитбанка Србија ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство и аутомобил марке Форд фокус
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 12.03.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 487.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 11:29:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10653
  Датум продаје: 2018-04-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 828/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопривредно газдинство Павла Ненадовића
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 13 кат.парцела са 3 објекта, К.О. Вогањ и К.О. Марђелос
  Опис предмета продаје: 13 кат.парцела са 3 објекта, К.О. Вогањ и К.О. Марђелос
  Процењена цена предмета продаје: од 25.927,47 динара до 6.164.418,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 18.149,22 динара до 4.315.092,60 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 11:25:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10652
  Датум продаје: 2018-04-09
  Време продаје: 12
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 29 ИИ. 56/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-101/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Јанковић, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе- 48А 83 М2-земљиште у грађевинском подручју
  Процењена цена предмета продаје: 752.876,17
  Почетна цена предмета продаје: 225.862,85


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 09:26:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10651
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A922/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"Panasonic" , Фрижидер "SONY" , Витрина дрвена , сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор"Panasonic" , Фрижидер "SONY" , Витрина дрвена , сто и четири столице
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 6,000.00 , 7,000.00 , 4,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 4,200.00 , ,4,900.00 , 2,800.00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 08:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10650
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: I-39 ИИВ бр. 1372/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 22/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еurobank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 53.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.750,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 08:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10649
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 532/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „ KOPERNIKUS“, црне боје, crt; 2. Витрина, браон боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-11 11:16:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 10648
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 955/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 282/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бабић Иван
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-11 11:14:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 10647
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 891/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 317/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојадинов Тамара
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-03-09 23:34:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 10646
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-65/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 721155,00
  Почетна цена предмета продаје: 360577,5


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-03-09 23:31:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 10645
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-69/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 5652149,50
  Почетна цена предмета продаје: 2826074,75


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 16:09:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 10644
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 452/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 39.933,76 еура у динарској противвреднсоти по средњем курсу НБС -а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 19.966,88 еура у динарској рротиввредности по средњем курсу НБС - а на дан исплате


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 14:13:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 10643
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин, Канцеларија Јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 366/17 ОД 08.01.2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Солеша, Неготин, ЈМБГ 0307942752014, чији је пуномоћник адв. Митар Јаковљевић, Неготин, Краљевића Маркка 4
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке „Ренаулт Клио“, регистарских ознака НГ020-CY, год.производње 2002 Бр.шасије:VF1BB080
  Опис предмета продаје: покретности су у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 1. Аутомобил марке „Ренаулт Клио“, регистарских ознака НГ020-CY, год.производње 2002 Бр.шасије:VF1BB080F26203307, процењена вредност- 141.600,00 динара 2. Аутомобил марке “ОПЕЛ модел ВЕКТРА“, регистарских ознака НГ018-ED Бр.шасије:W0L000087S1209151, процењена вредност- 82.600,00 динара 3. Моторцикл
  Почетна цена предмета продаје: 1. Аутомобил марке „Ренаулт Клио“, регистарских ознака НГ020-CY, год.производње 2002 Бр.шасије:VF1BB080F26203307,почетна цена 70.800,00 динара, 2. Аутомобил марке “ОПЕЛ модел ВЕКТРА“, регистарских ознака НГ018-ED Бр.шасије:W0L000087S1209151, почетна цена - 41.300,00 динара, 3. Моторцикл мар


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 15:49:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10642
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-288/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"TELETECH" , Веш машина "GORENJE" , Сто и четири столице, кауч , Двокрилни рман , Усисивач
  Опис предмета продаје: Телевизор"TELETECH" , Веш машина "GORENJE" , Сто и четири столице, кауч , Двокрилни рман , Усисивач"SLOBODA" Замрзивач "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 8,000.00 , 4,000.00 , 5,000.00 , 3.000.00 , 1.000, 00 , 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 4,000.00 ,2.000.00 , 2,500.00 , 1.500,00 , 500.00 , 3.500.00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767