ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 13:38:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7052
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-174/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-143/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Крстовић из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела 1045
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 1045, укупне површине 62а 97м2
  Процењена цена предмета продаје: 188.910,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.455,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 12:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7051
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.45/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEST PRACTICE GROUP DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: овце
  Опис предмета продаје: четири овце са бројевим пасоша: 610285789; 810056154; 310570878; 210570879
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара (укупно)
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара (укупно)


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 11:38:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7050
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.22/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.64/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке PEUGEOT, модел 4007
  Опис предмета продаје: 2.0 HDI
  Процењена цена предмета продаје: 950.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 475.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 11:31:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7049
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1091/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.403/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радисав Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 183.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 91.500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-11 10:46:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7048
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3605/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 184/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојановић Милан, Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 10.610.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.427.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-11-11 18:13:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 7047
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-67/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-21/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад адо
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: PEUGEOT 607 2.2 HDI TITANE
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 607 2.2 HDI TITANE
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 7045
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 315/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 71/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 4, 5 И 6 КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: - Њива5. Класе, површине 1ха 63 а 91м2, потес Дебељак, парцела 6557/1, пољопривредно земљиште. - Њива5. Класе, површине 65 а 80 м2, потес Дебељак, парцела 6557/2, пољопривредно земљиште. - Њива5. Класе, површине 70 а 60 м2, потес Дебељак, парцела 6557/3, пољопривредно земљиште. - Њива5. Класе, површине 70 а 44 м2, потес Дебељак, парцела 6557/4, пољопривредно земљиште. - Њива6. Класе, површине 17 м2, потес Дебељак, парцела 6557/4, пољопривредно земљиште. - Њива4. Класе, површине 3 ха 58 а 52
  Процењена цена предмета продаје: 20.820.960,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.574.672,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 09:11:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7044
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-18656/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3724/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Фреза IMT са копачицама; Веш машина KONČAR VM 067 FC; Телевизор VOX LCD 102 cm;
  Процењена цена предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-11 08:54:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 7043
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 1/4/406, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии 128/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 27/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Ивановић и Роса Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 19:17:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7042
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 360/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 360/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:19:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7041
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: ИИ-315/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-А560/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Петровић, Бор,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекат
  Опис предмета продаје: Објекат трговине, површине 16м/2 на кат.парцели бр.2538/7, бр.зг.1, бр.етаже 1, уписан у лист непокретности 55 КО Бор I, на адреси Краља Петра Првог 16/В у Бору.
  Процењена цена предмета продаје: 771.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 540.330,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 16:01:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 7040
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Вилине воде 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 877/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД, Београд и Малбекс ВБИ ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Непокретна имовина
  Процењена цена предмета продаје: 97.922.835,76 дин
  Почетна цена предмета продаје: 68.545.985,32 дин


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 15:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 7038
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а
  Пословни број судског предмета: 4-Ии-1351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 783/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ремонтна радионица, ресторан, сервис радионица, сервис радионица, управна зграда, конструкциони биро, гаража, зграда пословних услуга, магацин
  Процењена цена предмета продаје: 375.235.861,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 15:21:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7037
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"VOX" 55cm, Веш машина "GORENJE" , Усисивач "SLOBODA" , Комппјутер са монитором
  Опис предмета продаје: Телевизор"VOX" 55cm, Веш машина "GORENJE" , Усисивач "SLOBODA" , Комппјутер са монитором
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 8,000.00 , 2,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 5,600.00 , 1,400.00 ,3,500.00 ,


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 09:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 7034
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.53/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Милојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 136.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 68.250,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 10:12:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 7032
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-4876/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А87/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда број 1
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, у Крагујевцу, ул. Миливоја Милентијевића бр. 13, површине у габариту 52 м2, спратности Пр1, у власништву заложног дужника са обимом удела од 1/1, а која зграда се налази на кп.бр. 13226, површине 6,44 ара, у власништву Републике Србије са правом коришћења заложног дужника са обимом удела од 1/1, све уписано у Лн.бр. 5010 КО Крагујевац 1
  Процењена цена предмета продаје: 25.984,00 евра (3.096.513,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 12.992,00 евра (1.548.256,50 динара)


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 15:02:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7031
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И-105/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОША МОНТАЖА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ормари, столови, столице и фотеља, комоде
  Опис предмета продаје: 4 двокрилна ормара браон боје, 1 једнокрилни ормар браон боје, 3 канцеларијска стола, 5 столица за седење и фотеља, 3 комоде
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 дин, 7.000,00 дин, 21.000,00 дин, 10.000,00 дин, 9.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 дин, 4.900,00 дин, 14.700,00 дин 7.000,00 дин, 6.300,00 дин


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 14:56:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7030
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И-1437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1128/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранко Ранчић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда трговине
  Опис предмета продаје: зграда број 1. изграђена на кп бр. 5295/4 КО Параћин град, ул. Видовданска број 58, по намени зграда трговине, спратности: приземље + спрат, објекат поседује одобрење за употребу, облик права: својина, врста својине: приватна, уписано у ЛН бр 5238 КО Параћин град
  Процењена цена предмета продаје: 33.103.273,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.930.981,90


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:38:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7029
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.711/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.187/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна тестера, компресор за ваздух, тример за траву, брусилица
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 13:58:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 7028
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.462/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кристина Панић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 64.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.250,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767