ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 09:51:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 13711
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Момчила Тешића бр. 14, I спрат, стан 4, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И. 135/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EXPOBANK' A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја, ЗИО 2016 - Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огла
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја, ЗИО 2016 - Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 13:13:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 13710
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 40/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'DDM DEBT MANAGEMENT' D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја, ЗИО 2011 - Непокретност предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Друга продаја, ЗИО 2011 - Непокретност предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: 147.294,12 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 44.188,23 рсд


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 13:06:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 13709
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И. 34/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'FORTUNA ASTRUM LTD' D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја - Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја - Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 12:27:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 13708
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И. 121/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Јокић из Новог Сада
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја - Двособан стан, број посебног дела 25, корисне површине-грађевинске 47 м2 који с
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја - Двособан стан, број посебног дела 25, корисне површине-грађевинске 47 м2 који се налази у поткровљу стамбене зграде за колективно становање-категорија 'А,' број зграде 1, број улаза 4, у улици Врањевина бр. 206, постојећи на катастарској парцели број 4638/18, уписан у лист непокретности број број 6888 КО Чајетина
  Процењена вредност предмета продаје: 6.937.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.856,040,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 12:25:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13707
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: иив 156/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Зока промет' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, витрина иверица, стаклени сто, гарнитура
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара, 12.000,00 динара, 4.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 динара, 8.400,00 динара, 2.800,00 динара, 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 12:20:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 13706
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ив.249-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 310/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 3.000,00 рсд; 2. 3.000,00 рсд; 3. 4.000,00 рсд; 4. 15.000,00 рсд; 5. 10.000,00 рсд; 6. 10.000,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 2.100,00 рсд; 2. 2.100,00 рсд; 3. 2.800,00 рсд; 4. 10.500,00 рсд; 5. 7.000,00 рсд; 6. 7.000,00 рсд;


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13705
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 24 Ив. бр. 8728/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зубна ординација "Срећковић"
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-06 10:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13704
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИ. 125/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 18/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило марке 'FIAT', модел: ' DUCATO FURGON 2.3 JTD, број шасије: ZFA25000001098480,
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке 'FIAT', модел: ' DUCATO FURGON 2.3 JTD, број шасије: ZFA25000001098480, година производње: 2006., регистарских ознака: ST 038-ŠŽ, СД 0016; Моторно возило марке ' PEUGEOT', модел: '607 2.0 HDI', број шасије: VF39DRHSB92050072, година производње: 2001., регистарских таблица: ST 028-ZL, СД 0562; Радна машина за прераду соје, капацитет 250 кг/х, произвођач 'Екструдери Станишић', година прозиводње: 2016, СД 0603
  Процењена вредност предмета продаје: 1.595.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.116.990,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-06 09:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13703
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 253/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 135/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Драгојловић Цилибанов
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Појачало 'Чајавец', половно, црне боје; Стона лампа, метал-стакло, половна; ТВ марке 'Samsung', поло
  Опис предмета продаје: Појачало 'Чајавец', половно, црне боје; Стона лампа, метал-стакло, половна; ТВ марке 'Samsung', полован, сиве боје; Монитор марке 'Siemens', полован, сиве боје; Фотеља, дрво-скај, половна, беле боје; Фотеља, дрво-скај, половна, браон боје; ТВ марке 'Toshiba' , полован, црне боје; Рачунар са монитором, полован; Штампач марке 'HP' , полован, црне боје; Табуре, полован, беж боје; Столица, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 27.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.320,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-06 08:46:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13702
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13 улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'Комуналац' ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица, једноосовинска, половна
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, једноосовинска, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-06 08:32:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13701
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 1516/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, дрвени, полован; Столица дрвена половна; Тв марке "Philips", полован, црне боје; Сто клубски, п
  Опис предмета продаје: Сто, дрвени, полован; Столица дрвена половна; Тв марке "Philips", полован, црне боје; Сто клубски, полован; Двосед, мебл, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 19.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.650,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 07:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 13700
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 674/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 79/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симо Ненадић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Опел Астра, годиште 2001.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 16:33:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13699
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 34/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Јанков
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Бифе, ТВ Ruwa, веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: 156.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 78.000,00 дин.


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 16:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 13698
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: Ив-2869/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Београдски трговински центар у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни намештај
  Опис предмета продаје: Комода, сточић, фотеље, двосед, плакар, телевизор, лап топ
  Процењена вредност предмета продаје: 92000
  Почетна цена предмета продаје: 64,400


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 14:13:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13696
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.116/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.170/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијамант А.Д. Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за судове Beko, шпорет са равном плочом Beko, сто, угаона гарнитура, полица за Тв, лцд тв LG
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 15:00:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 13695
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Мандић
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда, Призренска 25, Нови Сад
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда, Призренска 25, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 2.954.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.477.250,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 14:44:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13694
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 81/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР 'Венац'
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ковчег пвц, полуковчег дрвени
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара, 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 динара, 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 14:41:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13693
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 220/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Агроинвест фонд' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: силокомбајн шемпетер једноредни
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 13:00:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 13692
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 183/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TAKOVO OSIGURANJE ADO KRAGUJEVAC" u likvidaciji
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, орман, сточић, клима, компијутер, сто за компијутер, кухиња, микроталаснамашина за сушење веша, телевизор марке "vox", ветерина за телевизор са висећим полицама
  Процењена вредност предмета продаје: 117.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 58.500,00 РСД


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 14:38:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13691
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 888/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милошевић Правдољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарат за заваривање, телевизор ЛЦД Адлер, сто и 6 столица
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара, 13.000,00 динара, 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара, 9.100,00 динара, 11.200,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767