ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-14 19:52:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15365
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 910/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-14 19:43:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15364
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 907/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 09:28:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15363
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића бр.1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 674/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СУБОТИЦАГАС" СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - циркулар марке „DEPRO M1X-2T“, број пленидбене маркице 000266, чија процењена вредност износи 4.00
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у закључку о другој јавној продаји од 11.09.2018.године
  Процењена вредност предмета продаје: 122.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 61.000,00 дин


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-10-10 15:09:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 15362
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 13/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живковић Војислав
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кована капија
  Опис предмета продаје: кована капија
  Процењена вредност предмета продаје: 230,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 115.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 08:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15361
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-139/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-39/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PIRAEUS BANK" А.Д. Београд, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "C180 Esprit"
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 08:57:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15360
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Воје Радића број 5а/19, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ. 3384/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Белопољац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед; чајни сточић; комода; орман; угаона комода; фотеља
  Опис предмета продаје: тросед-црвени плиш; чајни сточић-пуно дрво; комода-пуно дрво; угаона комода; фотеља црвени плиш
  Процењена вредност предмета продаје: тросед износ од 30.000,00 динара; чајни сточић износ од 10.000,00 динара; комода износ од 15.000,00 динара; орман износ од 15.000,00 динара; угаона комода износ 10.000,00 динара; фотеља износ од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: тросед износ од 15.000,00 динара; чајни сточић износ од 5.000,00 динара; комода износ од 7.500,00 динара; орман износ од 7.500,00 динара; угаона комода износ 5.000,00 динара; фотеља износ од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-12 08:57:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15359
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: 1-Иив 154/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД", 11000 БЕОГРАД, ул. Алексиначких рудара бр.10/18, МБ 20843721, ПИБ 107646767
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ 'Volkswagen' тип 'Passat', 1983,. годиште, регистрација истекла
  Опис предмета продаје: ПМВ 'Volkswagen' тип 'Passat', 1983,. годиште, регистрација истекла
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 08:28:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15357
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-55/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-189/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миланче Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет марке „NEFF“, са равном плочом, Кухињски аспиратор марке „DAVOLINE“, Фрижидер марк
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет марке „NEFF“, са равном плочом, Кухињски аспиратор марке „DAVOLINE“, Фрижидер марке „ELEKTRA BREGENZ“, Фрижидер марке „GORENJE“,процењене вредности у износу од 5.900,00 динара 5. Висећи кухињски елементи, црвене боје, Кухињски елемент са судопером, Дрвени сто кухињски, Дрвене столице кухињске, 6 ком, Дрвена витрина, Пегла марке „CALOR“, Даска за пеглање, Тепих, 5 ком, Хоклица, Клима уређај марке „MIDEA“, Завесе, 2 ком, Фрижидер марке „BIRA“, Пегла марке „ITO“, Касетофон марке
  Процењена вредност предмета продаје: 96.640,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.320,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:28:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15356
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии. 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.112/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дуда Штефан
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило - аутомобил
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило - аутомобил RENAULT LAGUNA B56, тамно-сиве боје, рег.ознака BČ-019YG
  Процењена вредност предмета продаје: 360000
  Почетна цена предмета продаје: 252000


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-12 08:21:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15355
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.12-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АПР САША БРКЉАЧ ПРЕДУЗЕТНИК
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 1.062.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 734.400,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-10-12 00:41:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 15353
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Пушкинов трг бр.5, ул.3, сп.1, ст. 15
  Пословни број судског предмета: И И.72/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB BANKA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршних дужникa
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 4510 КО Хоргош
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 17:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15352
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 3Ии бр. 1094/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Виши суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 4084, њива 4. класе површине 0.06.84 ха, кат.парцела 4091, њива 3.класе површине 0.98.72 ха и њиа 5. класе површине 0.11.68ха, све уписано у ЛН 93 КО Дреновац
  Процењена вредност предмета продаје: 434.397,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 304.078,32 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-10-11 21:35:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 15351
  Датум продаје: 2018-12-05
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 316/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Муњиза
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: парцеле 1537/1, 1537/2, 1537/3
  Процењена вредност предмета продаје: 377.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 539.571,42


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 15:44:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 15349
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Генерал Милојка Лешјанина број 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-567/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке “FOX model 32DLE272” 1 11.500,00 2. ТВ марке “VIVAX LCD TV-2650” 1 8.400,00 3. Тросед беж боје, еко кожа 1 8.000,00 4. Двосед беж боје, еко кожа 1 5.800,00 5. Монитор марке “ASUS” црне боје 1 7.000,00
  Процењена вредност предмета продаје: 11.500,00 8.400,00 8.000,00 5.800,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.050,00 5.628,00 5.600,00 4.060,00 4.900,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 15:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15348
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 44/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош и Ана Ђурић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 15:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15347
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 214/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 214/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКС ЕХПРЕСС КУРИР, ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 15:25:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15346
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 40/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 40/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Богатић", Богатић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 15:24:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 15345
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: И И-13/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-133/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Татић
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Управна зграда бр.91, укупне површине 192мк2, на К.П. бр. 2805/1 КО Ниш-Бубањ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.324.905,49
  Почетна цена предмета продаје: 1.394.943,29


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 10:10:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15344
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-6661/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-802/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 2.205.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.102.500,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 14:46:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 15343
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.бр. 109/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2096/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: П.Д. "АУТО НАПРЕДАК" д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 87.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.600,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767