ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:37:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 12419
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-216/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-269/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шћурк Јоза
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Ford Fokus, бр.шасије WF0NXXGCDN2R40819, рег.ознаке SM024-ĆŠ, година производње 2002., у моменту пописа путничко возило је било регистровано до 25.05.2018.године.
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 14:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12418
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А970/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА" КЊАЖЕВАЦ, Књажевац, ул. МИЛОША ОБИЛИЋА бр. 1, МБ 17217666, ПИБ 100407422
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Ansonic’’ CRT 51 cm; Музички стуб ‘’First’’; Регал; Двокрилни орман; Фотеља на развлачењ
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Ansonic’’ CRT 51 cm; Музички стуб ‘’First’’; Регал; Двокрилни орман; Фотеља на развлачење; Тросед; Веш машина ‘’Končar’’; Кауч; Радни сто; Замрзивач вертикални ‘’Obod’’; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 3.000,00; 7.000,00; 6.000,00; 4.000,00; 9.000,00; 10.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 8.000,00; 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00; 1.500,00; 3.500,00; 4.200,00; 2.000,00; 4.500,00; 5.000,00; 3.500,00; 1.500,00; 4.000,00; 3.000,00


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 14:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 12417
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 И ИВ 625/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 427/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнично возило
  Опис предмета продаје: JAGUAR XTYPE
  Процењена вредност предмета продаје: 420000
  Почетна цена предмета продаје: 294000


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 14:37:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12416
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 14:16:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12415
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- 1080/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Nokia’’ crt 72cm; Два двокрилна ормана; Веш машина ‘’Аrdo А500’’; Замрзивач ‘’Minsk 17’
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Nokia’’ crt 72cm; Два двокрилна ормана; Веш машина ‘’Аrdo А500’’; Замрзивач ‘’Minsk 17’’; Mали сточић ‘’дрво-стакло’’; Штампач ‘’Lexmark x5150’’
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 8.000,00; 10.000,00; 9.000,00; 3.000,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00; 5.600,00; 7.000,00; 6.300,00; 2.100,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 13:52:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12414
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FUEGO” 51 CRT; Веш машина “GORENJE WA5065”; Кауч; Радни сто за компјутер; Компјутер са мо
  Опис предмета продаје: Телевизор “FUEGO” 51 CRT; Веш машина “GORENJE WA5065”; Кауч; Радни сто за компјутер; Компјутер са монитором, тастатуром и мишем. Монитор марке “SAMSUNG” 17”; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 8.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 1.000,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 5.600,00; 4.900,00; 2.100,00; 700,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 13:17:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12413
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-185/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Medion lcd 24”; Уљани радоијатор “HELER”; Кауч; Судо машина “AEG LAVATERM T500”; Музичка
  Опис предмета продаје: Телевизор “Medion lcd 24”; Уљани радоијатор “HELER”; Кауч; Судо машина “AEG LAVATERM T500”; Музичка линија “BENCH KH2800”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 1.000,00; 6.000,00; 10.000,00; 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00; 700,00; 4.200,00; 7.000,00; 700,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12412
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.204/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: усисивач vox, плакар у ходнику
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 12:03:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12411
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛИДИЈА ДОШЕН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 2988/6
  Опис предмета продаје: њива 2.класе, површине 86а 61м2, њива 3. класе, површине 38а 60м2, уписане у лист непокретности бр. 4481 К.О Лаћарак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.750.901,56 дин
  Почетна цена предмета продаје: 875.450,78 дин


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:46:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 12410
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 13:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-4282/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-341/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан 51 м2 у Лесковцу
  Процењена вредност предмета продаје: 24.724,40 евра
  Почетна цена предмета продаје: 12.362,20 евра


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 11:41:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 12407
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВК. 301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика"
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: комплет кухиња са судопером, замрзивач "ГОРЕЊЕ", ЛЦД телевизор "ХАИЕР", угаона гарнитура са фотељом, клуб сто дрвени са плочом, дрвени регал
  Процењена вредност предмета продаје: 111.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 55.500,00


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 11:30:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 12406
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 1121/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЛАДОСТ" Д.О.О. Горња Јајина
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТЕЛЕВИЗОР "ЛГ", ПОЛИЦА ЗА ТЕЛЕВИЗОР, КЛУБ СТО ДРВЕНИ, УГАОНА ГАРНИТУРА
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-05-21 11:01:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12405
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-501/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 54/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Гачић ПР Гачић Стефан ПР трговина на мало - металном робом бојама и стаклом "Боја промет", Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 90.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.060,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:22:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12404
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 277/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ Сусек
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Витрина, кауч, кухиња, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 82.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 41.250,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12403
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-193/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: градско грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, укупне површине 13 ари 83 м2 - 1.124.655,60 динара зграда број 1. изграђена на кп бр 3387 КО Супска, на месту званом ,,Крстин Браник,,по намени стамбено пословна зграда - салон намештаја, спратности: приземље + 2 спрата + поткровље, површине у основи 273 м2 - 90.098.463,00 динара зграда број 2. на месту званом ,,Крстин Браник,, по намени помоћна зграда, спратности: приземље, површине у основи 30 м2 - 1.139.670,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 92.362.788,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.653.952,02 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12402
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- 939/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Решо ‘’Слобода’’; Телевизор ‘’Фуего’’; Усисивач; Мобилни телефон ‘’LG L50’’; Фритеза ‘’Provision’’
  Опис предмета продаје: Решо ‘’Слобода’’; Телевизор ‘’Фуего’’; Усисивач; Мобилни телефон ‘’LG L50’’; Фритеза ‘’Provision’’
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00; 5.000,00; 2.000,00; 3.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 500,00; 2.500,00; 1.000,00; 1.500,00; 1.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:25:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12401
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.733/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.127/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђурић Василије Радомир
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: крава, овце "Алпина"
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-06-18 08:31:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12400
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 3909-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан површине 49 м2, на четвром спрату, Сремска бр. 1
  Процењена вредност предмета продаје: 6.372.979,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.461.085,30 дин.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:25:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12399
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.Ив-134/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: - 1/2 једнособног стана, као посебног дела зграде број 1-зграда за колективно становање, изграђене на кп бр 490/17 КО Јагодина, на мзв. Матине Циглане, улица Иванковачка број 14, у Јагодини, број посебног дела-стана: 8, површина стана 49м2, у поткровљу наведене зграде, улаз у зграду: улаз број 1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.450.219,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.015.153,94 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:16:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12398
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А770/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фиксни телефон “PHILIPS”; Телевизор “EI NIŠ” 51; Фрижидер “GORENJE”; Замрзивач “GORENJE” 410L; ДВД
  Опис предмета продаје: Фиксни телефон “PHILIPS”; Телевизор “EI NIŠ” 51; Фрижидер “GORENJE”; Замрзивач “GORENJE” 410L; ДВД “SAMSUNG”; Фотеља; Бушилица “Einhel”
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00; 4.000,00; 6.000,00; 9.000,00; 1.000,00; 2.500,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 700,00; 2.800,00; 4.200,00; 6.300,00; 700,00; 1.750,00; 2.100,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767