ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 09:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 5545
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.247/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.685/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Ђуровић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ливада 5. класе, воћњак 4. класе, ливада 4. класе, њива 5. класе, њива 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 432.945,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 303.061,50 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-06 15:36:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5544
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Половне покретне ствари описане у Закључку о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 15.000,00 динара, бр. 2 - 5.000,00 динара, бр. 3 - 9.000,00 динара, бр. 4 - 14.000,00 динара...
  Почетна цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 7.500,00 динара, бр. 2 - 2.500,00 динара, бр. 3 - 4.500,00 динара, бр. 4 - 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 15:58:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5542
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: Ии. 20/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Станић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Двособни стан у стамбено пословној згради постојећој у Ужицу, бр. зграде 1, Ул. Вуколе Дабића бр. 6. четврти спрат, број посебног дела 16, грађевинске површине 41 м2, постојећег на кат. парцели бр. 9098 КО Ужице, са обимом удела 1/1, све по ЛН број 1386 КО Ужице.
  Процењена цена предмета продаје: 5.012.660,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.508.862,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 15:52:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5541
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 1166/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 82/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-09 15:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5540
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-262/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милија Савић, Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја њива, шума, ливада у општини Ивањица, катастарски операти Бедина Варош
  Процењена цена предмета продаје: Око 894.630,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: Око 626.241,00 дин.


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 15:19:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 5539
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 493/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 493/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор плазма "ТОШИБА", музичка линија "ТЕХНИКС", трпезаријски сто, микроталасна пећ "САМСУНГ", трпезаријске столице-еко кожа, тросед-еко кожа (сиве боје), клупа за седење
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.800,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 15:18:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 5538
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Вилине воде 6, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1408-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Лукић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 187.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 56.100,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-09 15:11:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5537
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-685/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 563/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радул Чакаревић, Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор VIVAX, Прикључна машина дрљача
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 14:36:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5536
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-211/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 47/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Апарат за заваривање SGA 140 ; Кутија са разним алатом ; Паралелне стеге Virovitica ; Пумпа за воду „Straus“ STJPW 1200 ; ТВ „Sony“ 42“ ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Орман
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 6.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-02 14:09:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5535
  Датум продаје: 2017-09-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.498/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips, плакар, радио ei nis
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-02 14:00:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5534
  Датум продаје: 2017-09-30
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.591/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг, компјутер belinea, dvd са звучницима самсунг, регал
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-02 14:05:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5533
  Датум продаје: 2017-09-30
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.630/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал беле боје, tv ivory, мини линија tec, трпезаријска комода, плакар у ходнику
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 13:09:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5532
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.584/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: multi COOCER Gorenje
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:22:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5531
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.626/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox, tv lg
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 13:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5530
  Датум продаје: 2017-09-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.594/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: компјутер са монитором HANSS-6
  Процењена цена предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:29:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5529
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.597/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox, регал беле боје, компјутер HP Pavilion са монитором Packard
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:19:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5528
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.601/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv tesla, регал браон боје, плакар у ходнику, мини линија schneider
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:11:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5527
  Датум продаје: 2017-10-01
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.92/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, веш машина Горење
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 11:15:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5526
  Датум продаје: 2017-10-01
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.506/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv fox,tv philips, регал
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 13:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 5525
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2892/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А506/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЖИТОРАЂА"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор марке -TELETECH, CRT 54 cm, сиве боје, непозната година производње Сто за телевизор, браон боје, непозната година производње Витрина, браон боје, непозната година производње Ел. Шпорет, елегант 911, браон боје, непознате марке и године производње Замрзивач,410 l, марке-GORENJE, беле боје, непозната година производње Микроталасна марке-LG, беле боје, непозната година производње Фрижидер марке-OBODIN, браон боје,непозната година производње(неисправан) Машина за веш марке-EIDA S18.5, бел
  Процењена цена предмета продаје: 70.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.350,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767