ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 16:20:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 7120
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 234/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 226/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Аранђеловић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна машина
  Опис предмета продаје: Вучна дрљача
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 10:47:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 7119
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр. 5
  Пословни број судског предмета: И.ив 159/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" A .D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, двд,машина за сушење веша, гарнитура за седење,лап топ,кућни рачунар, веш машина
  Опис предмета продаје: техника
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара,3.000,00 динара,20.000,00 динара,10.000,00 динара,20,000 динара,30.000,00 динара,25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара,1.500,00 динара,10.000,00 динара,5.000,00 динара,10.000,00 динара,15.000,00 динара,12.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 10:37:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 7118
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр. 5
  Пословни број судског предмета: Ии 44-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 13-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рачунар, Веш машина
  Опис предмета продаје: техника
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара, 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-09 11:41:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7117
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-978/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5774/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв,фотеља....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 09:45:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7116
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лепосава Календер
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 37.450,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.725,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-09 11:20:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7115
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11901-1901/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 9256/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: скутер
  Опис предмета продаје: скутер
  Процењена цена предмета продаје: од 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 09:17:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7114
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-581/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"MULTITEC"55cm ,Замрзивач "GORENJE"410l , Веш машина "VOX"
  Опис предмета продаје: Телевизор"MULTITEC"55cm ,Замрзивач "GORENJE"410l , Веш машина "VOX"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 7,000.00 , 10,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 , 4,900.00 ,7,000.00 ,


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 09:01:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7113
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 236/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.124/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗР Ролекс ПР Ђоковић Младен из Ужица
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: дванаест (12)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаје се лимарски алат - машина за савијање лима, маказе за сечење лима, машина за роловање лима , рунд машина, аутомобил форд ескорт и покретне ствари пописане по кући...
  Процењена цена предмета продаје: 398.000,00 динара - у закључку о продаји одређена цена за сваку покретну ствар посебно
  Почетна цена предмета продаје: 278.600,00 динара - у закључку о продаји одређена цена за сваку покретну ствар посебно


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 08:50:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7112
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-539/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"SAMSUNG"5s , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"INTERNATIONAL" , Музички стуб"LG"
  Опис предмета продаје: Телевизор"SAMSUNG"5s , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"INTERNATIONAL" , Музички стуб"LG"
  Процењена цена предмета продаје: 5.000.00 , 6.000.00 , 5.000.00 , 3.000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 4,200.00 , 3,500.00 ,2,100.00 ,


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-09 10:55:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7110
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 850/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 155/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО, у ликвидацији, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: кућни апарати
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: усисивач, тв......
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 600,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 16:48:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 7109
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: И-1038/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А147/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Нонић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: двосед, тросе и фотеља; веш машина; клима; спаваћа соба
  Процењена цена предмета продаје: 175000
  Почетна цена предмета продаје: 122500


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 16:45:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 7108
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: ив-70/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Ив-100/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв.Миладиновић Драгиша
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 16:42:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 7107
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: И-73/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво ТАКОВО Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнично возило, гумена кола, фреза ИМТ 506, приколица за фрезу
  Процењена цена предмета продаје: 164.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 114.8000,00


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 16:17:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7105
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: 130/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Шабић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трактор IMT, Трокрилна дрљача, Корпа за трактор, Буре за прскање, Коса за 506, Точкови за фрезу 506, Фреза 506 са мотичицама, Компресор BALMA LT 200, Гер машина за алуминијум, Скела гвоздена (састоји се од 4 велике и 2 мале), Преса за алуминијум
  Процењена цена предмета продаје: 324.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 226.800,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-10-12 15:34:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 7104
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 725/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 168/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Cleijen BV ,Холандија и M & V Investments AD Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Ливаде, пашњаци, шума, воћњак, породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 9.431.574,83
  Почетна цена предмета продаје: 6.602.102,25


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-10-12 15:23:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 7103
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-14/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФЕРОТЕХНА ДОО, Београд - Земун
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАМИОН марке DAF XF 95
  Опис предмета продаје: 2002. годиште, нерегистрован, у возном стању
  Процењена цена предмета продаје: 650.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 455.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 13:41:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7101
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 13:34:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7100
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.Ив.58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар трокрилни, плакар за тв, тв електа, веш машина горење
  Процењена цена предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 13:56:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7098
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-20331/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А4001/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Цојић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Фрижидер OBOD, вертикални; Веш машина GORENJE WA583; Телевизор CRT SAMSUNG дијагонале 61 cm, Фотеља од еко коже и дрвета; CRT телевизор FUEGO дијагонале 48 cm; Полица за ТВ са стакленом витрином; Кревет са фиоком; Гардеробер;
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 13:52:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0642044044
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 7097
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 1036/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИЛОВИЋ И ЖИЛОВИЋ ДОО
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност- стамбени објекат
  Опис предмета продаје: стамбени објекат површине 400м2
  Процењена цена предмета продаје: 21.526.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.068.340,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767