ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Коцић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 12:59:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: predragkocic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0621137376
  ПИБ: 108301624
  Матични број: 63358428

  Број записа у бази: 10721
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Предрага Коцића из Лесковца, ул. Млинска бр. 19
  Пословни број судског предмета: Ии-5347/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Цветковић из Власотинца, ул. Душанова бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари- ауто
  Опис предмета продаје: аутомобил марке "Honda Civic"
  Процењена цена предмета продаје: 225.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.500,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 15:17:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 10720
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ивк-670/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк-670/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чистоћа"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:39:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10719
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-94/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР марке PHILIPS, ДВОСЕД, ФОТЕЉА – два комада, ПЛИНСКА ПЕЋ марке ALFA PLAM, ЛАП ТОП марке ASUS, КОМОДА ЗА ТЕЛЕВИЗОР
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 динара,3.000,00 динара,4.000,00 динара,5.000,00 динара,20.000,00 динара,2.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.000,00 динара, 2.500,00 динара,10.000,00 динара, 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:01:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10718
  Датум продаје: 2018-05-12
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.79/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.77/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.237 површине 0.14,23ха њива 6.класе лн.69 КО Вина, кп.310 површине 1.15,62ха њива 5.класе лн.69 КО Вина, кп.316 површине 0.10,12ха пашњак 4.ласе лн.69 КО Вина, кп.320 површине 0.06,78 ха њива 5.класе лн.69 КО Вина, кп.384 површине 0.10,11ха шума 3.класе лн.69 КО Вина, кп.385 површине 0.18,03ха шума 3.класе лн.69 КО Вина, кп.386 површине0.35,05ха пашњак 4.класе лн.69 КО Вина, кп.730 површине 0.04,02ха њива 6.класе лн.КО Вина, кп.1038 површине 0.01,13ха њива 6.класе лн.69 КО Вина, и ост. по Зак
  Процењена цена предмета продаје: 9.680 евра
  Почетна цена предмета продаје: 4.480 евра


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-13 15:06:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10717
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: П. 582/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Руми
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто дрвени, површине 180x50 цм, полован, СД 0180; Столица метал-дрво, комада 3, СД 0181
  Опис предмета продаје: Сто дрвени, површине 180x50 цм, полован, СД 0180; Столица метал-дрво, комада 3, СД 0181
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-10 12:05:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10716
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ив-338/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А62/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ДРВЕНА ВИТРИНА, ТРОСЕД, КРЕВЕТ, ВИТРИНА, КРЕДЕНАЦ, ФОТЕЉЕ – 3 комада
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00 динара,2.000,00 динара, 2.000,00 динара,1.000,00 динара,2.000,00 динара,3.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 динара, 1.000,00 динара, 1.000,00 динара, 500,00 динара, 1.000,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 14:59:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 10715
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-164/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROTIM PLUS DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР "VOLVO"-814
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 14:57:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 10714
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ив-432/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ив-104/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фриком
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и возила извршног дужника, Аутомобил Опел Астра, Мопед Педа Пиколо
  Процењена цена предмета продаје: 385.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 269.500,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 13:04:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 10713
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв 80/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 7/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ АГРО ФОКУС ПАН ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште, њива 5.класе
  Опис предмета продаје: Непокретност РГЗ СКН Ковин, бр.784 К.О. МРАМОРАК, парцела 3027, 58а07м2, потес ЧИБУК, пољопривредно земљиште, њива 5.класе, 1/1 приватна својина
  Процењена цена предмета продаје: 639.587,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 383.752,20 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:48:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10712
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Иив 51/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Холдинг компанија "Пољопривредно-индустријски комабинат Алексинац" - у стечају, Алексинац
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прохромска расхладна витрина-дводелна Фригожиг, Топлотна расхладна витрина-четвороделна, Пулт за бур
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена цена предмета продаје: 1.575.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.103.130,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:37:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10711
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 553/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 427/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobanka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стмабена зграда , спратности ПР1+ ПК1
  Процењена цена предмета продаје: 4.513.016,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.159.111,76 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:27:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10710
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 8/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Поткозарје ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто дрвени, површине 100x50цм сд 1424; Паркет дрвени 0,25м2, пакет, комада 13; Веш машина марке "Гор
  Опис предмета продаје: Сто дрвени, површине 100x50цм сд 1424; Паркет дрвени 0,25м2, пакет, комада 13; Веш машина марке "Горење", беле боје, половна
  Процењена цена предмета продаје: 30.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.200,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10709
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 147/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen" тип "Golf" рег озн. "SM- 020.-PM", караван, половно, сив
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen" тип "Golf" рег озн. "SM- 020.-PM", караван, половно, сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:17:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10708
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 4П-73/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А15/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Шиду
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна за воду, запремине 3.000,00 литара
  Опис предмета продаје: Цистерна за воду, запремине 3.000,00 литара
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10707
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: И.И. 142/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРАНКА БАЛИНД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, приземна,помоћна зграда (5 објеката)
  Опис предмета продаје: укупне површине 7а 15 м2, У ДЕЛУ 1/2
  Процењена цена предмета продаје: 1.792.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 896.475,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10706
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-Иив 8/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто-клубски, дрво стакло, сиве боје, полован, сд 0593; Угаона гарнитура, мебл-еко, кожа, крем боје,
  Опис предмета продаје: Сто-клубски, дрво стакло, сиве боје, полован, сд 0593; Угаона гарнитура, мебл-еко, кожа, крем боје, половна, СД 0594; Комода-дрвена, СД 0595; Табуре, еко кожа, крем боје СД 0596
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:09:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10705
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 250/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 131/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бео-Легал ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима Уређај марке "Мидеа"
  Опис предмета продаје: Клима Уређај марке "Мидеа"
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:08:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10704
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 303/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 195/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
  Опис предмета продаје: КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 977 И 978 УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 505 КО СТЕЈАНОВЦИ
  Процењена цена предмета продаје: 3.850.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.925.080,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:05:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10703
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 247/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "240 D" reg. ozn "RU 035-AL", половно, зелене боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "240 D" reg. ozn "RU 035-AL", половно, зелене боје, СД 0350
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:00:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10702
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Фиат" тип "Уно", нерегистровано,половно, зелене боје; "Tomos Automati
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Фиат" тип "Уно", нерегистровано,половно, зелене боје; "Tomos Automatic", полован, плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767