ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12484
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цигла, црвене боје, половна, комада 15.000,00, утврђене вредности 10,00 динара/комад
  Опис предмета продаје: Цигла, црвене боје, половна, комада 15.000,00, утврђене вредности 10,00 динара/комад
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:41:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12483
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1659/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1037/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banca Srbija ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "Panasonic",угаона гарнитура, сто и четири столице, регал, телевизор "Panasonic",две фотељ
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 109.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:40:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12482
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотоцикл марке ,,SYM“, полован, сиве боје, запремине мотора 150 ццм
  Опис предмета продаје: Мотоцикл марке ,,SYM“, полован, сиве боје, запремине мотора 150 ццм
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:38:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12481
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Опис предмета продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.450,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:35:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12480
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Опис предмета продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Процењена вредност предмета продаје: 2.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.030,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:31:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12479
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.И 76/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А76/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво УКУС
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цигла, жуте боје, комада 4000
  Опис предмета продаје: Цигла, жуте боје, комада 4000
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:30:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12478
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 40/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "Samsung", машина за сушење веша "Wirthpool", електрични шпорет " Elegant", микроталасна п
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:28:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12477
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 322/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке "Застава" тип "Yugo", црвене боје, полован
  Опис предмета продаје: ПМВ марке "Застава" тип "Yugo", црвене боје, полован
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:25:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12476
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 3/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 13/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: регал- тв полица, телевизор "Vivax",музички стуб "Aiwa", тросед, двосед, сто и четири столице, ТА пе
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.700,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:25:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12475
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 179/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Станојчић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "KOPERNIKUS", полован, црне боје СД 0149; Веш Машина марке "Gorenje" половна, беле боје, СД
  Опис предмета продаје: ТВ марке "KOPERNIKUS", полован, црне боје СД 0149; Веш Машина марке "Gorenje" половна, беле боје, СД 0148; Сто дрвени површине 120x60 цм, СД 0147; Столица дрво-еко кожа, комада 6 СД 0146
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:21:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12474
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 16/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LUPO HOME LINE DOO Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Соковник "Lupo Marshal", беле боје; Тв марке "SONY", дијагонале102 цм
  Опис предмета продаје: Соковник "Lupo Marshal", беле боје; Тв марке "SONY", дијагонале102 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:18:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12473
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхадна витрина, половна; Тв марке "SAMSUNG", полован
  Опис предмета продаје: расхадна витрина, половна; Тв марке "SAMSUNG", полован
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:15:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12472
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "SAMSUNG" полован, сиве боје
  Опис предмета продаје: Тв марке "SAMSUNG" полован, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:15:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 12471
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: ИВ 393/13
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 56/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом-објектом, породична стамбена зграда, помоћна зграда. њива 6. класе
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом-објектом, породична стамбена зграда, помоћна зграда. њива 6. класе, све непокретности на працели 1013/2, уписане у лист непокретностти 4210 КО Сремска Каменица
  Процењена вредност предмета продаје: 14.610.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.766.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:14:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12470
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 111/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 145-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Тигар Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: регал двокрилни, DVD " Toshiba", телевизор "Samsung", сточић
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 15.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.850,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:13:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12469
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "SAMSUNG", дијагонале 81 цм, полован, црне боје
  Опис предмета продаје: Тв марке "SAMSUNG", дијагонале 81 цм, полован, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:11:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12468
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто за билијар, полован; Звучник полован, црне боје
  Опис предмета продаје: Сто за билијар, полован; Звучник полован, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:10:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12467
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 282/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПАВЛА НЕНАДОВИЋА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 парцела, објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле број 211, 212 са објектима, 678/5, 681/2, 681/3, 681/4 К.О. Вогањ; 19/9, 19/10,
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле број 211, 212 са објектима, 678/5, 681/2, 681/3, 681/4 К.О. Вогањ; 19/9, 19/10, 19/35, 19/36, 55/11, 55/20, 96/142 К.О. Марђелос
  Процењена вредност предмета продаје: од 25.927,47 динара до 6.164.418,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 18.149,22 динара до 4.315.092,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:09:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12466
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 962/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 595/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: музички стуб, двосед, двокрилни орман, штампач, шпорет на дрва
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 14:50:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12465
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-88/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-500/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пламенко Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке ТАМ 75 Т 5-В
  Опис предмета продаје: Камион марке ТАМ 75 Т 5-В
  Процењена вредност предмета продаје: 177.270,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.089,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767