ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 14:08:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15436
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК..772/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг, витрина, двокрилни плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 13:49:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 15435
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 101/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И.143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: земљиште уз зграду и породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 626.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 438.200,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 13:29:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15434
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 118/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 998/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "МОСТОНГ" ОЏАЦИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ИНКУБАТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФАЗАНА И ДОМАЋИХ ПИЛИЋА „МОРАВА ПОЖАРЕВАЦ“ КАПАЦИТЕТА 15.000 ЈАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ИНКУБАТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФАЗАНА И ДОМАЋИХ ПИЛИЋА „МОРАВА ПОЖАРЕВАЦ“ КАПАЦИТЕТА 15.000 ЈАЈА
  Процењена вредност предмета продаје: 1.800.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.260.000,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-09-13 13:26:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 15433
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 426-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А21-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 1, у приземљу, површине 63 м2, бр.зграде бр. 5, број улаза Л5, на кат.парц. 5607/5, у власништву извршног дужника у уделу 1/3.
  Процењена вредност предмета продаје: 976.364,38 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 292.909,31 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 12:48:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15432
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 66/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 392/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њива
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њива
  Процењена вредност предмета продаје: 1.477.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 886.350,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-13 12:44:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15431
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 69-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 20-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Халкбанка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке Фиат Пунто
  Опис предмета продаје: путничковозило марке Фиат Пунто
  Процењена вредност предмета продаје: 118.044,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.022,35 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 12:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15430
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 947/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А238/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 805.525,51 динар
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности (не и цена испод које се предметне непокретности не могу продати) износи 30% од процењене вредности непокретности (с тим да ће се предметне непокретности продати по цени нижој од 30% процењене вредности непокретности само уз сагласност извршног повериоца по чијем предлогу


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 12:05:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15429
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ив.365-14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 527/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари ближе наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари ближе наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 12:01:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15428
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.Ив.116-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 124/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари ближе наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари ближе наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:56:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 15427
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб/8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК А5/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А5/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАНДАРД" ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомат за кафу "Фаема"; Аутомат за кафу "Асторија"; Дрвени шанк
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара; 15.000,00 динара; 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:54:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15426
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.Ив.18-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари ближе наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари ближе наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:48:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 15425
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2. спрат 4. / Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.И 410/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 27/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Херба цооп експорт
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4/1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - земља
  Опис предмета продаје: Опис предмета продаје непокретности у Закључку о јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 3.727.817,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.609.472,35 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:47:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15424
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.Ив.66-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари ближе наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари ближе наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 15423
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: Ии 3996/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.87/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА, ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН које заступа Државно правобранилаштво Оделење Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни теретно возило
  Опис предмета продаје: 1. половно теретно возило марке ТАМ 75, год.производње 1980, рег ознака NS 246-FČ, бр.шасије PUS82360400079
  Процењена вредност предмета продаје: 230.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 161.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:39:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15422
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 5.И.ив.105-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 200/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описанe у закључку у прилогу оглас
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - предмет продаје, ближе описанe у закључку у прилогу оглас
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари наведене у закључку у прилогу оглaса
  Почетна цена предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари наведене у закључку у прилогу оглaса


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15421
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ив.743-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 103/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15420
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-689/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-788/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGRIUM DOO Сремска Митровица, ул. Јарачки пут бр.8
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: комбајн марке "ЗАСТАВА", година производње 1974.
  Процењена вредност предмета продаје: 650.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 320.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:31:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15419
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.135-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу оглас
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу оглас
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:28:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15418
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1683/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Н. Костић из Братмиловца
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Хилти НН марка Грађевинарска дизалица „ВРАБАЦ“ (Вилаџер) Моторна тестера на струју НН марка Мото кул
  Опис предмета продаје: Хилти НН марка Грађевинарска дизалица „ВРАБАЦ“ (Вилаџер) Моторна тестера на струју НН марка Мото култиватор 506 s са фрезом и точковима,
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:26:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 15417
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии.232-18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 310/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описанa у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Процењенa вредност непокретности наведенa у закључку у прилогу огласа


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767