ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-16 08:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7142
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 1736-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 302-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОТОР ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/6 породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: 1/6 породичне стамбене зграде, Бачки Јарак, улица Ивана Милутиновића 43
  Процењена цена предмета продаје: 246.043,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 172.230,56 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-16 08:13:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7140
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-1494/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 3590/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: факс телефон,компјутер...
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-10-15 01:10:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7139
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 385/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружице Јеротић из Штрпца код Прњавора
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – половине породичне стамбене зграде у Земуну
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности - и то половине идеалних делова породичне стамбене зграде у ул. Ђуре Ђапића бр. 17, површине 174м2.
  Процењена цена предмета продаје: 12.130.584,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.278.350,40


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-10-15 00:46:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7138
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 420/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – пословног простора-једне просторије на Новом Београду
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности - и то пословног простора-једне просторије у ул. Булевару Зорана Ђинђића бр. 209, површине 15м2, спрат приземље, број зграде 1 који се налази у склопу стамбене зграде за колективно становање.
  Процењена цена предмета продаје: 2.462.738,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.723.916,60


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-10-15 00:19:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7137
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 387/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Живкић из Приштине
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – двособног стана на Новом Београду
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности - и то двособног стана у ул. Данила Лекића Шпанца бр. 23, површине 63м2 који се налази на другом спрату стамбене зграде за колективно становање.
  Процењена цена предмета продаје: 9.161.712,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.413.198,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:52:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7136
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-137/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-637/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Маринчић, Тодор Маринчић, Илија Маринчић, Богдан Маринчић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, у ул. Аце Милојевића бр.49, спратности Пр+1+Пк, укупне површине 400m2; Помоћна зграда,бр.2, спратности Пр+1, укупне површине 35m2, са обимом удела у државини извршног дужника од 1/2; Помоћна зграда ,бр.2, спратности Пр+1, укупне површине 35m2, са обимом удела у државини извршног дужника од 1/2;
  Процењена цена предмета продаје: 5.106.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.574.550,00


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 18:49:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7135
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк-А377/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПВВ НИШ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: веш машине ( Кончар и Горење )
  Процењена цена предмета продаје: 60000
  Почетна цена предмета продаје: 42000


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 18:46:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7134
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИВК-А339/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена цена предмета продаје: 75000
  Почетна цена предмета продаје: 52500


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 15:52:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 7133
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И.и 41/17 од 24.04.2017.године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 60/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PIRAEUS BANK S.A" са седиштем Amerikis 4,Атина, Хеленска Република
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности и земљиште под и око објеката на катастарској парцели бр. 11858/1 лист непокретности б
  Опис предмета продаје: Непокретности и земљиште под и око објеката на катастарској парцели бр. 11858/1 лист непокретности бр. 8339 КО Србобран ближе описаних у Закључку о продаји од 13.10.2017. године
  Процењена цена предмета продаје: 172.188.531,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 137.750.824,80 динара ( 80% од процењене вредности)


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 15:31:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7132
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 15:12:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 7131
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: Ив. 979/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 151/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕСАРА ММАРЈАНОВИЋ, Видоје Марјановић ПР
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Покретне ствари наве
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: Покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00, 10.000,00, 15.000,00, 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00, 7.000,00, 10.500,00, 17.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 14:00:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7130
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 9/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 10:26:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7129
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-5654/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3605/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 50 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине
  Опис предмета продаје: Струг Ада POTISJE PA-501М, година производње 1986, радна дужина 1,5 м; стање просечно, у радном стању; Струг ADA POTISJE PA-501м , година производње 1986, радна дужина 1,5 м; стање просечно у радном стању; Координантна бушилица „STANKOV IMPORT“ год.производње 1990; у радном стању, просечна; Стубна дизалица „MINOR" носивости 500 кг, са даљинским управљањем; исправна у функцији; Кран (крански мост) са кранским стазама, дужине 70 метра и распона 14 метра кранског моста...
  Процењена цена предмета продаје: 28.833.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.649.900,00


  Оглас поставио: Тања Ијачић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 13:33:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 7128
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-365/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии-19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности-њиве друге класе потес Велики Рит Нови Сад
  Опис предмета продаје: Непокретности- њиве друге класе потес Велики Рит Нови Сад
  Процењена цена предмета продаје: 5.967.810,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.177.467,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 13:30:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7127
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 20/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 20/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Концерн за производњу и промет кондиторних производа Бамби
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 13:09:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 7125
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 869/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Иванчок
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички делови извршног дужника
  Опис предмета продаје: 11/12 сувласничког дела извршног дужника на катастарској парцели 5770 , уписане у лист непокретности 2431 ко Црепаја, 3/4 сувласничког дела извршног дужника на катастарској парцели 5771 у листи непокретности 2432 ко Црепаја, 2/8 савласничког дела извршног дужника на катастарској парцели 5113/1 уписане у лист непокретности број 701 КО Глогоњ.
  Процењена цена предмета продаје: 3.245.837,73 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.272.086,41 рсд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 12:56:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7124
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 838/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 461/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 125.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 12:06:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7123
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 68/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЊА АРСОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност, катастарска парцела бр. 306 и породична стамбена зграда на парц.бр. 306 - КО Крушедол
  Опис предмета продаје: непокретност, катастарска парцела бр. 306 и породична стамбена зграда на парц.бр. 306 - КО Крушедол Село
  Процењена цена предмета продаје: 2.412.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.206.000,00 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 16:16:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 7122
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 124/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 188/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни намештај
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 16:19:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 7121
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И 77/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Књаз Милош А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничи аутомобил, Peugeot 205
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767