ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 14:59:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 5633
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 15ИИ.бр.464/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.39/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Помоћна зграда бр.2 и помоћна зграда бр.3
  Опис предмета продаје: Право коришћења на непокретности, уписане у листу непокретности бр.12467 К.О. Нови Пазар, Служба за катастар непокретности Нови Пазар, изграђеној на к.п. бр. 11350 и то: помоћна зграда, бр.зг.2 и помоћна зграда, бр.зг.3
  Процењена цена предмета продаје: 31.876,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 15.938,00 еура


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 14:20:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5632
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карађорђева бр.15/5
  Пословни број судског предмета: И(ив).34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка А.Д. Београд, 11000 БЕОГРАД, ул. Светог Саве бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари покућинства
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке пописане покретне ствари засебно


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 14:18:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 5631
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 6 И.И.895/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1268/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младен Стоиљковић и други
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: бунта цеви и бунта арматуре
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 189.000,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 11:23:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5630
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.422/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Инфраструктура Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор,телевизор,телевизор, штампачи
  Опис предмета продаје: телевизор марке самсунг, телевизор марке филипс, телевизор марке панасоник, штампачи хп пхотосмарт
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00 дин, 17.000,00 дин, 12.000,00 дин, 10.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.700,00 дин, 11.900,00 дин, 8.400,00 дин, 7.000,00 дин


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 11:23:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5629
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: И.И-123/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 151/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илија Ивић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп. бр. 12978 њива 3. класе површине 83,86 ари уписана у лн. бр. 2983 КО Породин, облик својине прив
  Опис предмета продаје: Кп. бр. 12978 њива 3. класе површине 83,86 ари уписана у лн. бр. 2983 КО Породин, облик својине приватна, обим удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 838.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 587.020,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-08-15 10:46:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 5628
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.281-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошковић Драго
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: ЊИВА
  Процењена цена предмета продаје: 189.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 132.300,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 12:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 5627
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: ИИ 280/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 123/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИХАИЛО МРЧАРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шума у околини Београда.
  Опис предмета продаје: Шума 2. класе површине 29 а 19 м2, земљиште у грађевинском подручју, потес Девотинац, катастарска парцела бр. 1369/23, уписано у лист непокретности бр. 2732, К.О. Баћевац.
  Процењена цена предмета продаје: 1.468.053,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 734.026,88 динара


  Оглас поставио: Ненад Боторић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 10:16:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29
  Е-маил адреса: nenadbotoric@gmail.com
  Контакт телефон: 0603335344
  ПИБ: 107628907
  Матични број: 62876107

  Број записа у бази: 5626
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 11. Октобра 29, Бечмен, општина Сурчин
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-777/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОБРИЦА КУЗМАНОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАМБЕНА ЗГРАДА И ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: Стамбена зграда, приземна, површине 52м2, са земљиштем уз зграду од 5 ари и бочњак 3. класе 11.65 ари. Њиве 2. класе на кат. парцели 2778/5 i 2778/6 површине 2 ара и 16м2 и 1 ар и 95м2 ,ван граница градског грађевинског земљишта
  Процењена цена предмета продаје: 2.931.826,57
  Почетна цена предмета продаје: 2.052.278,57


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-08-15 09:07:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 5625
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.308-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гараже- станови- локал
  Опис предмета продаје: гараже-станови-локал
  Процењена цена предмета продаје: 22.090.550,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.463.385,06 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-08-15 09:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 5624
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А-183-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Ћириловић, Носовић Милорад, Новковић Владимир, Кулик Јурај, Црвени Павле, Радошевић Маринко, Мадацки Михал и Подунавље Футог
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: ЊИВА
  Процењена цена предмета продаје: 15.443.411,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.810.388,39 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-08-15 08:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 5623
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2365/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 390/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: телевизор, комода, машина за веш, машина за судове,сто
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.200,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 07:59:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Мајур, Улица Светог Саве број 42
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 5622
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: Мајур, ул. Светог Саве бр.42
  Пословни број судског предмета: 4И бр.1219/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 13/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простори
  Процењена цена предмета продаје: 20.946.239,00 динара, 5.174.975,40 динара и 2.587.487,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.662367,30 динара, 3.622.482,78 динара и 1.811.2414,39 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 17:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5621
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 3 Ии. 44/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИ-377/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PETROL DRUŠTVO ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: Аутомобил-CHRYSLER 2.0, JA STRAZUS ,бензин,
  Процењена цена предмета продаје: 330.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 165.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 18:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5620
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 227/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 227/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојиша Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 17:58:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5619
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Трговина Игњатовић"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 17:53:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5618
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 577/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 577/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 17:51:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5617
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 424/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 424/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 17:47:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5616
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: М
  Пословни број судског предмета: И.нт 11/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 11/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђокић Стоиша
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 17:38:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5615
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 25/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 16:21:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5614
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Иив 12/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор „LG “ 32 “ 2. Лап топ „Dell Inspirion“ N4050 3. Микроталасна „Samsung“ 4. Усисивач „Samsung“ 5. Регал високи сјај 4 дела 6. Трпезаријски сто 5 столица 7. Клима уређај„Samsung “12
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767