ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 10:27:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12506
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 777/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 597/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ ДОО ЗА МАРКЕТИНГ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 205
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мешовита роба
  Опис предмета продаје: школски прибор, канцеларијски прибор, канцеларијски инвентар, играчке
  Процењена вредност предмета продаје: 1.270.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 635.050,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:14:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12505
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.419.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 993.384,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:10:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12504
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- А588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина ‘’EI Nis’’ superior; Витрина; Телевизор “VOX”; Кауч; Мали сточић
  Опис предмета продаје: Веш машина ‘’EI Nis’’ superior; Витрина; Телевизор “VOX”; Кауч; Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 4.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 2.000,00; 2.500,00; 2.500,00; 1.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:07:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 12503
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 21/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А36/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИВОРАД МИЈАТОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: КАТ.ПАРЦ БР 23 И ПОР
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц број 23 земљиште под зграфдом и обејкотм у површини 0.00.45ха, змљиште уз зграду - објекат
  Опис предмета продаје: кат.парц број 23 земљиште под зграфдом и обејкотм у површини 0.00.45ха, змљиште уз зграду - објекат у површини од 0.05.00 ха и њива 1.класе у површини од 0.00.17ха, све у укупној површини од 0.05.62ха, земљиште у грађевинском подручју заједно са једном призменом продоичном стамбеном зградом број 1 површине у основи 45м2, постојећој на овој парцели, све непокретности су уписане у Лист непокретности број 307 КО Уб
  Процењена вредност предмета продаје: 1.911.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12502
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 266 К.О. Деч са објектима
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 266 К.О. Деч са објектима
  Процењена вредност предмета продаје: 17.728.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.410.076,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 09:55:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12501
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49
  Пословни број судског предмета: ИИ.921/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.561/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Н СПОРТ ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: кат. парцела број 15, њива 1. класе, површине 5567м2, Јежевички кључ, обим удела 1/2, лист непокретности број 292 КО Балуга Трнавска
  Процењена вредност предмета продаје: 417.525,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 292.267,50 дин.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-23 09:50:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12500
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У Краљеву у ул. Аеродромска бр. 1/и.
  Пословни број судског предмета: И.И. 71/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 169/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXTRA BOJADIX EKSPORT-IMPORT DOO, KRALJEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, возило у квару, има неисправан мотор и није у возном стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-23 09:00:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12499
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.309-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАНДАРД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: козметичка роба
  Опис предмета продаје: козметичка роба
  Процењена вредност предмета продаје: 1.563.909,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 781.954,85 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:38:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12498
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4493/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР "ВУЛКАН И" ПР Снежана Ковачевић, Каћ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 490.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12496
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-407/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 57/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Вучетић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (282 комада)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: залихе по основу књиговодствене листе стања залиха материјала магацин 20 UNIKO
  Процењена вредност предмета продаје: 898,778.20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:31:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12494
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-137/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Диана Ивић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (935 комада)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне ствари по основу књиговодствене листе залиха готових производа у магацину 01 "SNEŽANA"
  Процењена вредност предмета продаје: 558,200.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:23:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12493
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 307/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 307/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Радио апарат „Phillips“ 1936 ; Орман са витрином ; Упаљач 1892
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара ; 7.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 07:49:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12492
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И 2334/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 346/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Благоје Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 729.010,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-23 07:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12491
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна; Сто дрвени, п
  Опис предмета продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна; Сто дрвени, површине 150X80цм; Дрвене столице, половне, комада 4; Сто дрвени; површине 100x70цм, беле боја; Тросед-мебл, полован; Радио са ЦД плејером, полован, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 12490
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.84/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PD B2 HOLDING KAPITAL d.o.o.
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 20455 КО Стари Град
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност ближе одређенa у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 16:32:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 12489
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 189/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 151/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор и тракторска приколица
  Опис предмета продаје: трактор ИМТ без кабине без рег.ознака, приколица радноосовниска тракторска
  Процењена вредност предмета продаје: трактор 240.000,00 динара, тракторска приколица 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 16:08:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 12488
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-420/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А52/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА-ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор,полице за дневну собу, витрина и сто за дневну собу, веш машина,корман за спаваћу собу из
  Опис предмета продаје: Philips,Gorennje, Samsung
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12487
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: Ив-353/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А117/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сејалица
  Опис предмета продаје: Сејалица црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:56:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12486
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- 635/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комбиновани фрижидер ‘’Gorenje’’; Ел. шпорет ‘’Sloboda’’; Сто и четири столице; Кауч; Веш машина ‘’
  Опис предмета продаје: Комбиновани фрижидер ‘’Gorenje’’; Ел. шпорет ‘’Sloboda’’; Сто и четири столице; Кауч; Веш машина ‘’Gorenje apollo‘’; Две фотеље; Телевизор ‘’Samsung‘’ 51 cm crt
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 8.000,00; 4.000,00; 7.000,00; 7.000,00; 5.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00; 5.600,00; 2.800,00; 4.900,00; 4.900,00; 3.500,00; 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:46:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12485
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 97/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 142/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУЛИЋИ" ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "Univerzum2, усисивач "Samsung", монитор "Belinea", машина за судове"Miele", звучници " C
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 26.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.550,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767