ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8476
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2. И И-28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Суботица
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Говорница црвене боје ; Писаћи сто број 1 ; Полица за штампач ; Писаћи сто број 2 ; Писаћи сто број 3 ; Штампач CANON I 455 ; Скенер HP 1050A ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; 12 канцеларијских столица ; Писаћи сто црвене боје ; Уљани радијатор ; Сто црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 1.000,00 ; 500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:35:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8475
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Te comtrols'
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, ормар - иверица, ормар - дрво
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара, 1.500,00 динара, 2.400,00 динара, 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:05:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8474
  Датум продаје: 2017-12-23
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Котража бб, Гуча
  Пословни број судског предмета: Ив-66/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Павићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: метална ограда
  Опис предмета продаје: 80м металне ограде плаве боје са клизном капијом
  Процењена цена предмета продаје: 6000,00 динара по дужном метру
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 по дужном метру


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:04:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8473
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3П 187/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.208/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Књажевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv lg, компјутер, радни сто
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-12-07 13:06:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 8472
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив.3-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.11-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лепосава Јовановић ПР преноћиште Двор
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарат за заваривање, апарат за заваривање, тремлица за сечење метала, стубна бушилица
  Опис предмета продаје: апарат за заваривање, апарат за заваривање електро, тремлица за сечење метала, стубна бушилица
  Процењена цена предмета продаје: апарат за заваривање 44.000,00 дин, апарат за заваривање електро 12.000,00 дин, тремлица за сечење метала 40.000,00 дин, стубна бушилица 46.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: апарат за заваривање 22.000,00 дин, апарат за заваривање електро 6.000,00 дин, тремлица за сечење метала 20.000,00 дин, стубна бушилица 23.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 13:04:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8471
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-208/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"MEDISON "24"led , Машина за сушење веша "Aeg lavatherrm T 500"" , комода за телевизор,Ел.
  Опис предмета продаје: Телевизор"MEDISON "24"led , Машина за сушење веша "Aeg lavatherrm T 500"" , комода за телевизор,Ел.шпорет "LOYDS"
  Процењена цена предмета продаје: 9,000.00 , 1,500.00 ,8.000.00 , 7,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 5,400.00 ,900.00 ,4,800.00 , 4,200.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 12:56:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8470
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А359/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"ADLER"32LCD , Веш машина "BEKO" , Двокрилни орман , Комода за телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор"ADLER"32LCD , Веш машина "BEKO" , Двокрилни орман , Комода за телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 10,000.00 , 3,000.00 , 6,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 ,7,000.00 , 2,100.00 ,4,200.00 ,


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 12:56:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 8469
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 527/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Вулићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: радни сто, пентиум 4, кожна фотеља, штампач за веће формате, штампач-скенер, пентиум 4
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 10.000,00 динара, 3.000,00 динара, 37.000,00 динара, 22.000,00 динара, 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.750,00 динара, 5.000,00 динара, 1.500,00 динара, 18.500,00 динара, 11.000,00 динара, 8.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-07 12:07:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8467
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 59/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војновић млдб. Зорана
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај марке ,,Fox“; Lcd Телевизор марке ,,Vivax“; Овални сто пречника 50 цм; Столица метал-ко
  Опис предмета продаје: Клима уређај марке ,,Fox“; Lcd Телевизор марке ,,Vivax“; Овални сто пречника 50 цм; Столица метал-кожа, комада 6, половне; Тв витрина дрво-стакло, половна; ДВД плејер марке ,,Орион“; ЛЦД телевизор марке ,,FOX“
  Процењена цена предмета продаје: 67.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.900,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 11:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 8466
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 452/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и комплетно опремљено грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 44.463,76 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 22.231,88 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан исплате


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 11:38:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8465
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А258/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "GORENJE" , Веш машина "BEKO" , Телевизор"LG" ,Грејалица"FUEGO", Клима "VIVAX"
  Опис предмета продаје: Фрижидер "GORENJE" , Веш машина "BEKO" , Телевизор"LG" ,Грејалица"FUEGO", Клима "VIVAX"
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 8,000.00 ,30,000.00 , 1,000.00 , 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 , 5,600.00 ,21,000.00 , 700.00 , 8,400.00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 11:24:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8464
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 552/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А178/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Суломар Марија и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 652.948,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: 326.474,17 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 10:26:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8463
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: Ии. 142/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРАНКА БАЛИНД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, приземна,помоћна зграда (5 објеката)
  Опис предмета продаје: укупне површине 7а 15 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.792.950,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.255.065,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 10:03:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8462
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12.30 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Васиљ Шево
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 4227 и кат.парц. број 4289 К.О. Равње
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 4227 и кат.парц. број 4289 К.О. Равње
  Процењена цена предмета продаје: ОД 588.851,69 ДИНАРА ДО 692.081,46 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: од 176.655,50 динара до 207.624,43 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 09:58:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8461
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 690/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 540/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Стојановић, Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фрижидер, замрзивач, веш машина, телевизор, електрични шпорет
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 15:43:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8460
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1150/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 802/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симић Љиљана , Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке CItroen Xara Picasso
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 330.831,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 165.415,50 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 09:52:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 8459
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-181/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-261/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, породичне и стамбено-пословне зграде
  Опис предмета продаје: Стамбено пословна зграда објекат бр. 1, површине у основи 94м2, број кат.парцеле 772, уписане у лист непокретности 845 КО Топола. Породично стамбена зграда објекат број 3, површине у основи 68м2, број кат. парцеле 772, уписане у лист непокретности бр.845 КО Топола
  Процењена цена предмета продаје: 3.648.834,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 09:42:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8458
  Датум продаје: 2018-01-08
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А260/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 09:34:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8457
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење о извршењу Основног суда Нови Сад-судска јединица Бечеј 6И-273/2017 од 21.06.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD, Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6, МБ 07726716, ПИБ 100228215
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 12916 КО Нови Бечеј: - Породична стамбена зграда број 42/а Слободана Перића број зграде 1 на катастарској парцели број 1757/2
  Процењена цена предмета продаје: 3.123.066,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.561.533,34


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 09:28:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8456
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-263/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,оо дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767