ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 10:01:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 15458
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 10 II 706/18
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ii 358/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJE AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: • једноипособном стану број 83, ул. Јурија Гагарина, број улаза 199, у површини од 59м2, на VIII спрату стамбене зграде за колективно становање број 1, саграђене на катастарској парцели бр. 5068 КО Нови Београд, све уписано у Листу непокретности број 4277 КО Нови Београд
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000.00 EVRA
  Почетна цена предмета продаје: 56.700.00 EVRA


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 09:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 15457
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 534/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пимит доо Сомбор
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: крава
  Опис предмета продаје: крава
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:51:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 15455
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3ИИ 132/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.127.420,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.063.710,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 09:44:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 15454
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5ii 706/18
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ii 358/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJE AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособном стану број 16, ул. Антифашистичке борбе, број улаза 21Е, у површини од 108м2, на VI спрату стамбено пословне зграде број 6, саграђене на катастарској парцели бр. 2265/9, КО Нови Београд, све уписано у Листу непокретности број 4783 КО Нови Београд,
  Процењена вредност предмета продаје: 183.000,00 EVRA
  Почетна цена предмета продаје: 128.100,00 EVRA


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 09:24:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15453
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 251/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 251/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агро-банекс" доо, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 09:17:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15452
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 224/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 224/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агро-банекс" доо, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 08:58:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 15451
  Датум продаје: 2018-11-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.439/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.223/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Вукојевић и Радојка Вукојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 167.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 83.650,00 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-09-14 09:15:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 15450
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 2/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Влаховић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 492 КО Црвенка
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.479,40
  Почетна цена предмета продаје: 567.739,70


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 09:10:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15449
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: иив.602/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1Иив.182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Јандрић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило, преса за балирање, карета, тракторска коса
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 13.09.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: возило 160.000,00 динара, преса за балирање 100.000,00 динара, карета 15.000,00 динара, траксторска коса 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-09-14 08:49:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 15448
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 522/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕНЕРГЕТИКА" ДОО Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: комода, телевизор и машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-14 08:26:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15447
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИв.142/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговина ЧАВРА д.о.о., Ваљево, ул. Попучке бб, МБ 20270497, ПИБ 104903922
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Котао за централно грејање, МБС, нов, црвене боје,; МЕГАЛ, 32КW, косо ложиште, нов
  Опис предмета продаје: Котао за централно грејање, МБС, нов, црвене боје,; МЕГАЛ, 32КW, косо ложиште, нов
  Процењена вредност предмета продаје: 279.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 115.080,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 16:54:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15446
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: И.И-492/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-46/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 15:15:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15445
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: Ии 62/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 93/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Золтан Сабо и Жолт Сабо, Бечеј, ул. Милана Гаврића бр. 1
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: полуприколица "Kogel" и тегљач "MAN"
  Опис предмета продаје: Полуприколица „КOGEL“ тип „SN 24 P 170” ; Тегљач марке „MAN“ 19.403 FLS,
  Процењена вредност предмета продаје: 473.000,00 динара;592.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 331.100,00 динара;414.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 10:48:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 15443
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИв-852/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU C.I.A.K. DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 422 t
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: прецизније наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.448.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.224.400,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-14 20:27:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15442
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 826/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE СРБИЈА А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 19054 К.О. Зрењанин
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 14:52:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 15441
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП 'Пошта Србије'
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор ЛЦД, пентиум, радни сто за рачунар
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара, 13.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара, 9.100,00 динара, 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 14:16:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15440
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.704/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, TV SHARP, машина за шивење Багат, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 20.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.350,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 14:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15439
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.705/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг, двокрилни плакар, трпезаријска комода, клавир NOKTURNO
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 15:14:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15438
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-6837/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3812/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура - штоф, Полица - витрина, Гардеробер дводелни са мањом комодом, Полица за телевизор, ЦРТ телевизор 55 цм дијагонала, марке ORION, DVD плејер са 4+1 звучницима, марке LG, Клуб сточић, Компјутерски сто, Лаптоп рачунар Toshiba 15,6 инча дијагонала, ознака SA50-452, Столица од ратана, Кухиња - доле дводелна са судопером, горе четвороделна, Веш машина Gorenje WA 583, Комода са три преграде и две фиоке, ЦРТ телевизор NEO 54 цм дијагонала...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 14:11:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15437
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.734/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: микроталасна Samsung RE637, веш машина CUX, машина за шивење Багат, регал
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767