ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 13:19:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13796
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 13:15
  Место продаје: ТОРДА ул. Ади Ендреа 45
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.980/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,VIP MOBILE" DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ ПРИЈЕМНИК ,,GRUNDING", ПРЕКРУПАЧ ,,СЕВЕР", ЧАРОБНА ПЕЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 13:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13795
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Српска Црња, Босанска бр. 142
  Пословни број судског предмета: Ии 1023/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 129/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАТЈАНА КОСТАДИНОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: КОМПЛЕТ КУХИЊА, ТВ LCD ,,WIVAH", ЛАП ТОП ,,TOSHIBA", ФРИЖИДЕР
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 10:24:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13794
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2ИИВ 314/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 39
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи, горњи висећи и доњи кухињски елементи, микроталсана, блендер, дрвени сто, столица
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, горњи висећи и доњи кухињски елементи, микроталсана, блендер, дрвени сто, столица, сталажа, собна лампа, двосед, фотеља, сто, комода за телевизор, ципеларник, комода са полицама и вратима, сто за рачунар, монитор, звучници, тастатура, кућиште за рачунар, радни сто, висећа зидна комода, машина за сушење веша, вентилатор, фрижидер, двокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 131.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.750,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-11 10:19:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13793
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'КОМУНАЛАЦ' ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ 'ЗАСТАВА' тип 'FLORIDA', полован, зелене боје, рег. озн, IN 021 PR
  Опис предмета продаје: ПМВ 'ЗАСТАВА' тип 'FLORIDA', полован, зелене боје, рег. озн, IN 021 PR
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 09:44:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13792
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: II 6 ИИВ 391/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 496/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: С лизинг доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угаона гарнитура,горњи кухињски елементи,једнокрилни горњи кухињски елемент,доњи кухињски елемент,ор
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура,горњи кухињски елементи,једнокрилни горњи кухињски елемент,доњи кухињски елемент,ормар дрвени,двокрилни ормар,телевизор,трпезаријски сто,дрвене столице,ТВ, полица,ормар-шифоњер,трокрилни ормар,полица са 5 преграда,усисивач,фотеља,двокрилни ормар,ормарни део са двоје врата,једнокрилни ормар,сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 170.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.050,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 10:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13791
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 172/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 172/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РТР "Албатрос ММ" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 10:12:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13790
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИВ 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Атлантик Брендс доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сечење саламе, дигитална вага за мерење, машина за сечење саламе, полица, сто, расхладна в
  Опис предмета продаје: маш. за сеч. саламе, дигит. вага за мерење , маш. за сеч. саламе, пол. са 5 преграда 73*50*192 цм, сто дим. 70*50*84 цм, полица димензија 73*50*192 цм, полица налик на дрво беле боје са 5 преграда дим 67*50*192, полица дим 80*50*192цм, полица дим 73*50*192цм, полица дим 79*50*192цм, расхл. витр. дим 195*106*135 цм, расхл. витр. дим 247*114*142цм, расхл. витр. дим 200*108*140цм, пол. дим76*50*192цм, пол.дим 76*50*192цм, витрина, пол дим 76*50*192, пол дим 83*50*192цм, расхл.витр дим 80*80*129цм.
  Процењена вредност предмета продаје: 315.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 157.700,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 10:03:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13789
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ 536/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 643/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пиреус банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ормар, фотеље, сточић, орман,
  Опис предмета продаје: ормар једнокрилни, фотеље од штофа, сточић налик на дрво браон боје, орман двокрилни бело- црвене боје , димензија 127*50*187 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 11:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 13788
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Нишу И Ив-369/2018 од 09.03.2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SIRIJUS-M" DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пећ за каљење метала, ознака МР200, стање половно
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-11 09:52:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13787
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 326/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'КОМУНАЛАЦ' ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мешалица за бетон, половна
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-11 09:34:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13786
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 142/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвени сто, 60x50цм; Пластичне столице, комада 3; Веш машина марке "Горење" , половна, беле боје
  Опис предмета продаје: Дрвени сто, 60x50цм; Пластичне столице, комада 3; Веш машина марке "Горење" , половна, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-11 09:24:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13785
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 322/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке "PEUGEOT" тип "206", црвене боје, полован, reg. ozn. "RU 048-ŠA"
  Опис предмета продаје: ПМВ марке "PEUGEOT" тип "206", црвене боје, полован, reg. ozn. "RU 048-ŠA"
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 165.200,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 09:21:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13784
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А60/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретне ствари износи 50% од процењене вредности ствари из става I овог закључка. Цена покретне ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-11 09:15:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13783
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Иив 290/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Oriflame kozmetika" DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеља , дрво-мебл, црно-беле боје; Регал, дрво иверица, беле боје, полован; Сто дрвени, полован; Ст
  Опис предмета продаје: Фотеља , дрво-мебл, црно-беле боје; Регал, дрво иверица, беле боје, полован; Сто дрвени, полован; Столица дрво еко кожа, половна, црне боје, комада 4
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 09:05:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13782
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 10/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 36/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.236,5 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.240.565,55 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 14:06:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 13781
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/I/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А208/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: прецизније наведено у закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 201.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.840,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 08:34:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13780
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.181.491,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 827.043,7 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 13:05:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13779
  Датум продаје: 2018-09-01
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.411/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за комуналне делатности Бадњево Неготин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: машина за млевење меса, вага за мерење ,,Maxima", вертикалана расхладна витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 12:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13778
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 471/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-263/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00-66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 750,00-33.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 15:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 13777
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ив-13/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.Ив.16/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 и 2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.340.323,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.338.226,10 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767