ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 10:41:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14643
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: 94-03-00519-16-0250
  Број предмета јавног извршитеља: 94-03-00519-16-0250
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Сто и две столице, Ципеларник, Елекрични шпорет, Мини шпорет, Орман
  Опис предмета продаје: Кауч, Сто и две столице, Ципеларник, Елекрични шпорет, Мини шпорет, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00, 3.000,00, 2.000,00, 7.000,00, 3.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00, 2.100,00, 1.400,00, 4.900,00, 2.100,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 09:59:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14642
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судске јединице Нови Бечеј I -6 Иив-8/2018 од 24.02.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 47/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Опортунити банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5539 КО Ново Милошево Парцела број 13335 њива 3 класе површине 25а11м2 њива 4 класе површине 13а33м2 њива 5 класе површине 04а82м2 Укупне површине 43а26м2 Процењене вредности 413.000,00 динара. Суседи на парцели: 1. Мио Мар Аграр ДОО ЗРЕЊАНИН Карађирђев трг 34 2. Мирјан Раказов Ново Милошево Аркадија Попов 105
  Процењена вредност предмета продаје: 413.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 09:51:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14641
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: 90-03-00413-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-413/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “AEG” , Микроталасна “GORENJE”, Звучниk “PIONIR”, Mузички стуб “SONY”
  Опис предмета продаје: Телевизор “AEG”, Микроталасна “GORENJE”, Звучниk “PIONIR”, Mузички стуб “SONY”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00, 4.000,00, 3.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00, 2.800,00, 2.100,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 09:16:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14640
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” 72” Teлевизор “Philips” 51” Лап топ “Hp presario” 2100” Усисивач “Trisa”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” 72” Teлевизор “Philips” 51” Лап топ “Hp presario” 2100” Усисивач “Trisa” Микроталасна “Elite”
  Процењена вредност предмета продаје: 6000,00 5000,00 5000,00 2000,00 3000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3000,00 2500,00 2500,00 1000,00 1500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 09:06:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14639
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: 66-03-00460-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-460/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман, Телевизор “FUNAL”, Кауч
  Опис предмета продаје: Орман, Телевизор “FUNAL”, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00, 4.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00, 2.800,00, 4.900,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 08:53:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14638
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-111/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51” Сто и четири столице Кауч Фотеља на развлачење Фрижидер “Obodin”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51” Сто и четири столице Кауч Фотеља на развлачење Фрижидер “Obodin” Oрман
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 4000,00 6000,00 4000,00 5000,00 4000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 2000,00 3000,00 2000,00 2500,00 2000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-15 08:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14637
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии 142/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвени сто, 60x50цм; Пластичне столице, комада 3; Веш машина марке "Горење" , половна, беле боје
  Опис предмета продаје: Дрвени сто, 60x50цм; Пластичне столице, комада 3; Веш машина марке "Горење" , половна, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-15 08:09:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14636
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1137/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1137/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач-сандучар; Плински решо "Слобода"; Фрижидер-Ободин; ТВ "LG" E 51;Кухињски елементи са судоп
  Опис предмета продаје: Замрзивач-сандучар; Плински решо "Слобода"; Фрижидер-Ободин; ТВ "LG" E 51;Кухињски елементи са судопером; Фрижидер; Компјутер Pent IV са пратећом опремом; TV "Vorteks"
  Процењена вредност предмета продаје: Замрзивач-сандучар-5.000,00 динара; Плински решо "Слобода"-2.500,00 динара; Фрижидер-Ободин-4.500,00 динара; ТВ "LG" E 51-5.000,00 динара;Кухињски елементи са судопером-8.000,00 динара; Фрижирер-6.000,00 динара; Компјутер Pent IV са пратећом опремом-10.000,00 динара; TV "Vorteks"-6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Замрзивач-сандучар-1.500,00 динара; Плински решо "Слобода"-750,00 динара; Фрижидер-Ободин-1.350,00 динара; ТВ "LG" E 51-1.500,00 динара;Кухињски елементи са судопером-2.400,00 динара; Фрижирер-1.800,00 динара; Компјутер Pent IV са пратећом опремом-3.000,00 динара; TV "Vorteks"-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-15 08:08:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14635
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'КОМУНАЛАЦ' Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ 'ЗАСТАВА' тип 'FLORIDA', полован, зелене боје, рег. озн, IN 021 PR
  Опис предмета продаје: ПМВ 'ЗАСТАВА' тип 'FLORIDA', полован, зелене боје, рег. озн, IN 021 PR
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-15 08:06:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14634
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2165/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2165/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Peugeot 309, 1991. година производње, број шасије VF33CDJZ210351449
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Peugeot 309, 1991. година производње, број шасије VF33CDJZ210351449-30.587,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Peugeot 309, 1991. година производње, број шасије VF33CDJZ210351449-9.176,25 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-15 08:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14633
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 395/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 395/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER, TV PLAZMA, Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER, TV PLAZMA, Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER-30.000,00 динара, TV PLAZMA-30.000,00 динара, Веш машина Горење-13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај MIDEA INVENTER-18.000,00 динара, TV PLAZMA-18.000,00 динара, Веш машина Горење-7.800,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-15 08:01:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14632
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2522/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2522/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто са осам столица
  Опис предмета продаје: Сто са осам столица
  Процењена вредност предмета продаје: Сто са осам столица-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Сто са осам столица-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 20:12:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 14631
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб/8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 50/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стечајна маса "Семе Тамиш" а.д. за дораду семена - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословна зграда
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 16:06:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14630
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрична косилица за траву без имена Тример за траву MART GARDEN Замрзивач сандучар TV VIVAX
  Опис предмета продаје: Електрична косилица за траву без имена Тример за траву MART GARDEN Замрзивач сандучар TV VIVAX
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 5.600,00 7.000,00 10.500,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:46:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 14629
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-465/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-50/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара,5.000,00 динара, 4.000,00 динара,4.000,00 динара,6.000,00 динара,15.000,00 динара,3.000,00 динара,3.000,00 динара,2.500,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:38:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 14628
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 543-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 132-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АЛПРОМ" доо Футог
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: дрвени клуб сто, комплет кухиња, ЛЦД телевизор "ВИВАХ", веш машина "БЕКО"
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.200,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:34:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 14627
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 11-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 11-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: веш машина "ЗАНИССИ", телевизор "ГОРЕЊЕ", фотеља, вентилатор собни "КЕНО", клуб сто са стакленом плочом, комплет кухиња са судопером
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:29:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 14626
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 1121-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 14-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЛАДОСТ" доо Горња Јајина
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ЛЦД телевизор "ЛГ", полица за телевизор, клуб сто дрвени, угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:25:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14625
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" D.O.O.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице еко кожа, ТВ "PHILIPS", грејалица "TRISTAR", електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 15:20:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14624
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.921/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОТP BANKA SRBIJA" A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 на катастарској парцели бр. 1676/2, Ерићи 126, уписано у лист непокретности 978 К.О.Доња Буковица
  Процењена вредност предмета продаје: 6.270.875,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.135.347,50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767