ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 12:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13329
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 30/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, радни сто за рачунар, уљани радијатор, радни сто, метална полица
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 7.500,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара, 2.500,00 динара, 1.500,00 динара, 3.750,00 динара, 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 12:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13328
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-27/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 27/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНА МБ ДОО-У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари
  Опис предмета продаје: млин за кукуруз, стубна шлајферица, копир апарат неисправан, унутрашња камера-3 комада, спољашња камера, систем за видео надзор
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин, 7.000,00 дин, 35.000,00 дин, 3.000,00 дин/ком, 8.000,00 дин, 4.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 дин, 4.900,00 дин, 24.500,00 дин, 2.100,00 дин/ком, 5.600,00 дин, 2.800,00 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:46:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13327
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 214/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 278/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INVEST INŽENJERING DOO za telekomunikacije građevinarstvo trgovinu na veliko i EXPORT IMPORT NOVI SAD,
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 13326
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-2608/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 910/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Шеваљевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 5.886.360,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13325
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 139/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 170/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Оливера
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 - предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара и др
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13324
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 722.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 505.400,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:22:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13323
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.396-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат МИЛАН ШТРБАЦ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 527.023,00
  Почетна цена предмета продаје: 368.916,10


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:16:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13322
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 9551-347/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 249/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:09:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13320
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Приколица за фрезу Корпа за трактор, Млин за кукуруз, Хранилица за пилиће, Буре, 200 l, Моторна тестера, Моторна тестера, STIHL, Преносна клима, GORENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 213.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149.100,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:45:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 13319
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И. 605/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА,БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: орман дневна соба, уметничка слика уље на платну, сто за компијутер, кухињски елементи, веш машина whirpool,месингана колица за пиће,орман спаваћа соба
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:37:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 13318
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И. 407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист бр.1356 к.о. Фекетић, број парцеле 2232,2233,2234,
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13317
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 619/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 842/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 6.703.592,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 3.351.796,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:30:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13316
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-936/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-197/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ - ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ - ПАЛИЛУЛА Фреза ИМТ 506, Приколица за фрезу, Моторна тостера, Канта за прскање, леђна, Апарат за варење, Замрзивач, Електрична вага,
  Процењена вредност предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.100,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:29:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13315
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-4367/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 8100/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,тв комода, веш машина....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13314
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судске јединице Нови Бечеј I-6 И-106/2017 од 24.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: кредит агриколе банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекти
  Опис предмета продаје: 1. -Парцела бр. 1092/2 породична стамбена зграда-зграда бр. 1 Слободана Перића 49 земљиште под зградом-објектом површине 1а 22м2 , помоћна зграда-зграда бр. 2 Слободана Перића земљиште под зградом-објектом површине 34м2 , Слободана Перића земљиште уз зграду-објекат површине 1а 86м2 , укупно 3а 42м2 . -парцела бр. 1093/2 Слободана Перића њива 1. класе површине 7а 15м2 . Процењене вредности 1.831.685,40 динара 2. -парцела бр. 17678 велики Рит њива 4. класе површине 1ха 70а 66м2 –пољопривредно зем
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:15:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13313
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 155/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 155/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:11:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13312
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 36/16
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 36/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13311
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИ 482/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 430/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Никодиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фотеља,комода,стерео уређај,тв,VHS уређај,стона лампа,стаклени сточић,орман,двокрилни стаклнени део-
  Опис предмета продаје: фотеља,комода,стерео уређај,тв,VHS уређај,стона лампа,стаклени сточић,орман,двокрилни стаклнени део-комода,једнокрилни орман,тв,чивилук,дрвена комода,двокрилни орман,комода дрвена,горњи кухињски елемент,доњи кухињски елемент,дрвени сто
  Процењена вредност предмета продаје: 241.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.700,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:37:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13310
  Датум продаје: 2018-06-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Мршинци бб, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-1142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-357/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило трактор раковица 60 имт
  Опис предмета продаје: Теретно возило застава црвена кабина, Трактор Раковица у возном стању са чекрком, и трактор ИМТ 560 са утоварном руком
  Процењена вредност предмета продаје: 1.080.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 540.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:16:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13309
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Иив-45/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Тодоровић ПР "GORAB TODOROVIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO NAŠA PUMPA LESKOVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 79.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.300,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767