ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 09:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 6505
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1689/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан, Нови Сад - Руменачки пут 25., 74 м2, седми спрат
  Процењена цена предмета продаје: 6.577.241,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.604.068,70


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-21 08:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6504
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-316/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 10771/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена цена предмета продаје: од 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 19:01:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6503
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: Инт46/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Инт46/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојана Милановић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 17:09:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 6501
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр. 5
  Пословни број судског предмета: Ии 44-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 13-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рачунар, Веш машина
  Опис предмета продаје: Мц рачунар, Север веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 23.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.100,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-09-20 16:25:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 6500
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 111, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И. 253/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Радосављевић, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретне имовине
  Опис предмета продаје: Њива 7. класе, површине од 45а 87м2, уписане у ЛН бр. 189 КО Ровни, на парцели бр. 451/1, Стубиште
  Процењена цена предмета продаје: 184.927,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 129.449,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-09-20 16:20:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 6499
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 111, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 265/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Палас систем д.о.о. Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретне имовине
  Опис предмета продаје: теретно возило Fiat Ducato 33 JTD, рег.ознака ŠA 059-MŽ, година производње 2005.
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-09-20 16:13:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 6498
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 111, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И 299/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 155/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Максимовић, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретне имовине
  Опис предмета продаје: путничко возило Fiat Punto рег.ознака VA 084-PS, година производње 2001.
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-09-20 16:10:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 6497
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 111, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И. 51/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 111/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Пурић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретне имовине
  Опис предмета продаје: 1. Мешаона за сточну храну са електричним мотором, 2. Сточна вага са оградом, мерни опсег до 1.400 кг, 3. Rasipač veštačkog đubriva (cikon)
  Процењена цена предмета продаје: за предмет под бр. 1 - 48.000,00 динара, за предмет под бр. 2. - 75.000,00 динара, за предмет под бр. 3. - 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: за предмет под бр. 1 - 24.000,00 динара, за предмет под бр. 2. - 37.500,00 динара, за предмет под бр. 3. - 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 15:45:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6496
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 21 Ив- 168/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А229/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДВД -СЕРВИС И ОБУКА ДОО, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизо, угаона гарнитура, таклени сто, мини линија
  Опис предмета продаје: телевизо, угаона гарнитура, таклени сто, мини линија
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 15:42:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 6495
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Решење о извршењу Основног суда у Врбасу ИИв 185/17 од 12.05.2017.год
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Z. ZADRUGA DEBELJAČKI NADALJ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 400
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Овце и козе
  Опис предмета продаје: Око 400 оваца и коза-регистрованих, продаје се цело стадо.
  Процењена цена предмета продаје: 7.147.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.003.040,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-09-20 15:30:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 6494
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 530/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника и покућство
  Опис предмета продаје: сто, телевизор, замрзивач, ормар, машина за веш, витрина
  Процењена цена предмета продаје: 21.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.260,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-09-20 15:19:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6493
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И 1053/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HIBRID" doo Beograd, Београд, ул. Цара Николаја II бр. 82-84
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 5. класе
  Опис предмета продаје: њива 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 875.952,99
  Почетна цена предмета продаје: 613.167,09


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 15:10:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6492
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.53/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.235/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јубанка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил марке ,,OPEL“, комерцијалне ознаке ,,ASTRA“, сиве боје, регистарске ознаке ŠA-073-RĐ
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 14:55:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6491
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.182/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.330/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марковић Радован
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил марке „FIAT“, комерцијалне ознаке „STILO“, црне боје, регистарске ознаке LO-047-ZP
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 14:49:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6490
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.315/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.448/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кат.парцеле бр. 4972/5, Кат парцела број 5353, Кат парцела број 6441/1, све из ЛН број 937 КО Горња
  Опис предмета продаје: Кат парцела бр 4972/5 потес Симићи по начину коришћења шума 5 класе површине 0.19,58 ха у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1; кат парцела бр 5353 потес Неваче по начину коришћења њива 3 класе површине 0.60,88 ха ут приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1; като начину парцела бр 6441/1 потес Пјескови по начину коришћења њива 2 класе површине 0.28,43 ха у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 81.844,87 динара; 1.407.368,00 динара; 491.839,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.922,43 динара, 703.684,00 динара, 245.919,50 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 14:26:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6489
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда број 1, спратности ПР1, улица Мишарска бр.19, у приватној својини извршних
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, спратности ПР1, улица Мишарска бр.19, у приватној својини извршних дужника са обимом удела од по ½, изграђена на кп.бр. 3633, површине 10,14 ара, која се води као земљиште под зградом - објектом (пов.1,61 ара), земљиште уз зграду - објекат (пов.5 ара) и воћњак 3. класе (пов.3,53 ара), а која парцела је у власништву Републике Србије и на којој парцели извршни дужници имају право коришћења са уделом од по ½, све уписано у лист непокретности бр.2861 КО Аранђеловац
  Процењена цена предмета продаје: 5.357.852, 00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.750.496,40 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-09-20 14:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 6488
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило AUDI
  Опис предмета продаје: модел А6 - караван, страних регистарских ознака
  Процењена цена предмета продаје: 188.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 131.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 14:18:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6487
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.155/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за превоз терета
  Опис предмета продаје: приколица за превоз терета од 1 t, руске производње, марке „LADA“
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 14:15:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6486
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чолић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 44
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тв катодни, рекордер, фиксни телефон, касетофон, комода дрвена, ручна машина, фиксни телефон,кухињск
  Опис предмета продаје: тв катодни, рекордер, фиксни телефон, касетофон, комода дрвена, ручна машина, фиксни телефон,кухињски елементи , полица, кожна гарнитура, тв катодни,видео рекордер..
  Процењена цена предмета продаје: 111.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 14:10:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6485
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.620/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори
  Опис предмета продаје: телевизор марке Beko, телевизор марке Philips
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 5.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767