ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 13:07:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8009
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 296/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 299/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Деретић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 4.241.186.84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.241.186.84 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-17 11:17:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8007
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 439-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранисављевић Горан
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, парцела и њива
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, парцела и њива
  Процењена цена предмета продаје: 217.428,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: 152.200,08 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 10:48:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8006
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 500/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тимер Јанош и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: ИИв. 250/2016
  Процењена цена предмета продаје: 494.617,2 динара
  Почетна цена предмета продаје: 247.308,6 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 09:48:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 8005
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИв 248/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Код фарбара доо Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Емајл лак, Емајл лак нитро, лазурни лак, ципеле радне
  Опис предмета продаје: Емајл лак, Емајл лак нитро, лазурни лак, ципеле радне
  Процењена цена предмета продаје: 19.880,00дин; 3.280,00дин; 3.850,00дин; 2.940,00дин 10.880,00дин; 14.350,00дин; 22.400,00дин; 20.210,00дин; 16.800,00дин; 22.500;00дин
  Почетна цена предмета продаје: 19.880,00дин; 2.296,00дин; 3.850,00дин; 2.058,00дин; 7.616,00дин; 10.045,00дин; 15.680,00дин; 14.147,00дин; 11.760,00дин; 15.750,00дин


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-17 09:11:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8002
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А-121-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВУЛЕТИЋ ЗОРИЦА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 5.573.730,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.901.611,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-17 09:05:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8001
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А-183-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Ћириловић, Носовић Милорад, Новковић Владимир, Кулик Јурај, Црвени Павле, Радошевић Маринко, Мадацки Михал, Подунавље Футог, Ивковић Дражан
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: ЊИВА
  Процењена цена предмета продаје: 15.443.411,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.721.705,99 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 09:02:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8000
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-117/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А97/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Здравковић, Врњачка Бања, ул. Пролетерске дивизије бр. 11/5
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 6.000,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 08:58:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7999
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.261/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Копаоник" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретни метални контењер за смештај радника
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 240.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 08:37:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 7998
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-471/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари (телевизор, намештај, слике...)
  Процењена цена предмета продаје: 91.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 08:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 7997
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.768/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Samsung" стари модел, фотеља црвена, кауч жути штоф, кауч сиви штоф, комплет рачунар са монитором
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.700,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 08:32:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7996
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 743/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-333/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ташић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Машина за бризгање пластике, марке „ENGEL“, тип LS 450/150, серијски број 8170, година производње 1977., зелене боје, са пратећим ормаром за струју
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретне ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретне ствари се слободно уговара.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 07:51:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7995
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИВИЈЕ ЦЕНТАР ДОО ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни инвентар
  Опис предмета продаје: кућиште компјутера марке "МS", кућиште компјутера марке "Blueberry", монитор марке "Asus" серијски број FCLUTF306114, монитор марке "LG" серијски број W19345 AECIQQPH, тастатура марке "MS", тастатура марке "GENIUS", канцеларијске столице 3 комада, канцеларијски сто 2 комада браон боје, штампач "HP DESK JET" ing advatage 1515
  Процењена цена предмета продаје: од 800,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 400,00 динара до 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 18:26:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7994
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 721/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-318/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: 1. Машина за бризгање пластике, „BOY“ 50 T2, 160 bar, година производње 1983., плаве боје; 2. Машина за бризгање пластике, марке „KLÖCKNER – FERROMATIK GMBH, Malterdingen – Germany“, тип F60, серијски број 117210, година производње 1980., зелено – наранџасте боје.
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара по машини
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 16:42:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 7993
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.282/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA A.D.- BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 7б, МБ 07759231, ПИБ 100001159
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, површине 149 м2, у улици Петријевска бб, виноград 2 класе, површине 320 м2, у улици Петријевска бб, земљиште под зградом – објектом површине 149 м2, у улици Петријевска бб, земљиште уз зграду – објекат површине 500 м2, у улици Петријевска бб, приватна својина 1/1, број катастарске парцеле 10297/3, све уписано у листу непокретности 10037 КО Смедерево.
  Процењена цена предмета продаје: 6.036.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.018.012,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 16:42:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7992
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-182/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велинка Савић из Глушаца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шпедитер, плуг, кобила
  Опис предмета продаје: шпедитер "ДУБРАВА", плуг "ИМТ 752", кобила араберка
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-11-16 16:22:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 7990
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-359/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-58/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цермат доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарати за варење
  Опис предмета продаје: апарат за инверторско варење, апарат за варење CO2
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин/ком
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин/ком


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 16:06:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7989
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.9/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Властимир, Николић Ђурђија, Симић Љубисава
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, шума 5. класе, њива 7. класе, њива 6. класе, виноград 3. класе, ливада 5. класе, воћњак 4. класе, њива 8. класе, шума 4. класе, пашњак 3. класе, њива 7. класе, ливада 6. класе
  Процењена цена предмета продаје: 3.033.037,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.123.125,09 дин


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-11-16 15:24:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7988
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: 217-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ии 186-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кредит агриколе банка Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: разне покретне ствари, тросед, тв пријемник..
  Процењена цена предмета продаје: 48500
  Почетна цена предмета продаје: 24250


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 15:33:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 7987
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ-228/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-400/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗРМАЊА ДОО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ БЕОГРАД-ЗЕМУН
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.ГАРДЕРОБЕР ИВЕРИЦА БЕЖ БОЈЕ 2.ТЕЛЕВИЗОР QUADRO 2000.ГОД. 3.КРЕВЕТ ТРОСЕД ТАПАЦИР , БРАОН БОЈЕ 4.КОСАЧИЦА МОТОРНА QVANTUM XN45,ЦРВЕНЕ БОЈЕ 5.ПРИКОЛИЦА ЗА МОТОКУЛТИВАТОР 6.САМОХОДНА КОСАЧИЦА МУТА ГОРЕЊЕ ЗЕЛЕНА/ЦРВЕНА 7.ФРЕЗЕР ЗА КОСАЧИЦУ ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ 8.ДВОБРАЗНИ ПЛУГОВИ ЦРВЕНЕ БОЈЕ 9.ТРАКТОРСКА КОСА ЦРВЕНЕ БОЈЕ 10.ДРЉАЧА ЦРВЕНЕ БОЈЕ 11.ДВОБРАЗНИ ПЛУГОВИ ЗЕЛЕНЕ БОЈЕ
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 259.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 129.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 15:04:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 7986
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Момчила Тешића бр. 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ. 205/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 476/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Halkbank' a.d. Beograd, ul. Bulevar Milutina Milankovica br. 9 e
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности- 1. Стан 1/1, бр. зграде1, број улаза 1, сутурен, корисне површне 45 м2,
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности- 1. Стан 1/1, бр. зграде1, број улаза 1, сутурен, корисне површне 45 м2, кат.парцела 4586/17, лист непокретности 3388 КО Чајетина; 2. Стан бр. 1/8, бр. зграде 4, бр. улаза 8, приземље, површине 52 м2, кат парц. 4586/17, лист непокретности бр. 3388 КО Чајетина;
  Процењена цена предмета продаје: 1. 3.744.450,0 рсд; 2. 5.563.220,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 2.621.115,00 рсд; 2. 3.894.254,00 рсд;


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767