ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 11:24:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 11594
  Датум продаје: 2018-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-1269/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 408/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војводина Технопромет доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор бр.10 за који није утврђена делатност у Београду,Нови Београд,Палмира Тољатија бр.5,површина 844м2,
  Процењена цена предмета продаје: 80.531.029,60
  Почетна цена предмета продаје: 40.265.514,80


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 10:44:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11593
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-348/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1417/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD Телевизор, марке-MEDION, дијагонале 110 cm, црне боје, непозната година производње Комода, браон боје непозната година производње Витрина браон боје, непозната година производње Електрични шпорет, марке-SLOBODA, непозната година производње Гардеробер браон боје, непозната година производње Веш машина, марке-GORENJE, непозната година производње Гардеробер браон боје, непозната година производње Неисправни монитор, непозната година производње IPOD DOCK,...
  Процењена цена предмета продаје: 51.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.050,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 10:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11592
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ISCO" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретна ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 10:26:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 11591
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1445/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Мијајловић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:06:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 11590
  Датум продаје: 2018-05-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. 12/6, Атеница, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-575/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Веш машина Горење, ТВ НЕО, машина за судове
  Процењена цена предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:02:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 11589
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 109/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рац Ференц
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 770 КО Врбас-град
  Процењена цена предмета продаје: 590.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 413.000,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 08:29:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 11588
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-434/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача -Гарантни фонд из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке „Samsung“, 2. Телевизор ЛЦД марке “Samsung”- 3. Телевизор марке „Philips“ 4.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке „Samsung“, број маркице АА36739 2. Телевизор ЛЦД марке “Samsung”- неисправан број маркице АА36740, 3. Телевизор марке „Philips“ број маркице АА36741, 4. Клима уређај марке „Korel“ број маркице АА36742,
  Процењена цена предмета продаје: 1. процењена вредност 5.000,00 динара; 2. процењена вредност 2.000,00 динара; 3. процењена вредност 3.000,00 динара; 4. процењена вредност 15.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. почетна цена 2.500,00 динара; 2. почетна цена 1.000,00 динара; 3. почетна цена 1.500,00 динара; 4. почетна цена 7.500,00 динара.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 08:29:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11587
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OPPORTUNITY BANKA" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: градско грађ. земљиште под зградом-објектом број 1, пов. 59 м2, парцела 20357/1 у Мохачкој 10, градско грађ. земљиште уз зграду-објекат , пов. 5 ари, парцела 20357/1 у Мохачкој , градско грађ. земљиште, њива 3. класе, пов. 1 ар 10 м2, парцела 20357/1 у Мохачкој,остало вештачки створено неплодно градско грађевинско земљиште, пов. 55 м2, парцела 20357/5 у Мохачкој,породична стамбена зграда број 1, број етажа 1, Мохачка 10, на парцели 20357/1
  Процењена цена предмета продаје: 980.695,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 07:58:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 11586
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИв-144/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Risk manager doo"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке Голф 2
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Голф 2, регистрационе ознаке PA072-XL, марке и типа Volkswagen 19 ed golf, број маркице АА 36694
  Процењена цена предмета продаје: 53.120,38 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.184,27 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 07:36:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 11585
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-436/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 61/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николај Каравашкин
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај марке „Vox“, ,Трпезаријски сто са шест столица ,Телевизор марке „Samsung“ ,Микроталас
  Опис предмета продаје: 1. Клима уређај марке „Vox“, број маркице АА 36733 ; 2. Трпезаријски сто са шест столица број маркице АА 36734 , 3. Телевизор марке „Samsung“ број маркице АА 36735 ; 4. Микроталасна пећница број маркице АА 36736 ; 5. Фрижидер марке „Ariston“ комбиновани број маркице АА 36737 ; 6. Мобилни телефон марке „Iphone 6“ ; 7. Апарат -плотна за печење палачинке број маркице АА 36738 ;
  Процењена цена предмета продаје: 1. процењена вредност 15.000,00 динара; 2. процењена вредност 30.000,00 динара; 3. процењена вредност 15.000,00 динара;; 4. процењена вредност 5.000,00 динара;; 5. процењена вредност 15.000,00 динара; 6. процењена вредност 20.000,00 динара; 7. процењена вредност 3.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. почетна цена 7.500,00 динара; 2. почетна цена 15.000,00 динара; 3. почетна цена 7.500,00 динара; 4. почетна цена 2.500,00 динара; 5. почетна цена 7.500,00 динара; 6. почетна цена 10.000,00 динара; 7. почетна цена 1.500,00 динара;


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 07:21:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 11584
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-562/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 85/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило – аутомобил марке Мерцедес 230Е
  Опис предмета продаје: Путничко возило – аутомобил марке Мерцедес 230Е, регистрационе ознаке PA001-TC, број шасије WDB1240231A971607
  Процењена цена предмета продаје: 106.566,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.283,11 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 17:11:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11583
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1211/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-576/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 4.000,00 динара до 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 16:56:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 11582
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.623/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Миленијум Осигурање" А.Д.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за путничко моторно возило, аутомобил "Renault Laguna", моторна тестера, апарат за варење,
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 16:48:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 11581
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.430/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив.102/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу промет и услуге " Леон" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лап топ рачунар HP ProBook 4530s
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 16:09:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11580
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: И.И-172/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Васић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке Тошиба, бр. пописне маркице 000346, чија је процењена вредност 20.000 динара 2. SONY PLA
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке Тошиба, бр. пописне маркице 000346, чија је процењена вредност 20.000 динара 2. SONY PLAYSTATION са три џојстика, бр. пописне маркице 000345, чија је процењена вредност 10.000 динара 3. Регал за телевизор који се састоји од 5 елемената, бр. пописне маркице 000347, чија је процењена вредност 25.000 динара 4. Сет за покер „Texas Hold’em Mickey“, бр. пописне маркице 000348, чија је процењена вредност 12.000 динара 5. Комода са фиокама, бр. пописне маркице 000349, чија је процењена вре
  Процењена цена предмета продаје: 1
  Почетна цена предмета продаје: 999


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 15:29:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 11579
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-2181/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-302/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миланко Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: разно
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Монитор, гардеробери, кухињски елементи, клима, веш машина, копи апарат, штампачи...
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 15:28:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11578
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИВ-400-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZOM-IMPEX ДОО СУБОТИЦА, ул. Вука Караџића бр.8
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под земљом пов.72м2, земљиште под зградом пов.28м2, земљиште уз зграду пов.5а 00м2, воћњак 2.класе пов.9а 59м2, помоћна зграда, воћњак 2.класе пов.48а 45м2, њива 5.класе 48а 45м2
  Процењена цена предмета продаје: 201.974,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 141.382,26 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 15:11:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11577
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо 36 Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ-82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ђелић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG , Монитор (посебно) марке SA
  Опис предмета продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG , Монитор (посебно) марке SAMSUNG, Ледни и аутомилер марке WILINGER, Тример марке STRAUS, Моторно возило марке FORD ORION, Моторно возило марке OPEL VEKTRA
  Процењена цена предмета продаје: 134.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 93.800,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 14:35:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 11576
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Иив бр. 530/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 120/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРИОЛУКС ДОО Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена цена предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 14:04:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 11575
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.294/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "1. МАЈ" Крупањ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: продаја непосредном погодбом


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767