ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:31:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 16311
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИв 229/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 68/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: Opel Corsa
  Процењена вредност предмета продаје: 200000
  Почетна цена предмета продаје: 100000


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:28:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16310
  Датум продаје: 2018-11-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Четврта црногорска бр. 30 Г
  Пословни број судског предмета: И.И 471/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 235/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:27:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 16309
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 Иив 1863/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 810/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Erste bank a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: VW Golf
  Процењена вредност предмета продаје: 50000
  Почетна цена предмета продаје: 25000


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:24:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 16308
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-43/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 71/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Winner doo Leskovac
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се кућни апарати, намештај
  Опис предмета продаје: Телевизор ЛГ 42", комода браон боје, лаптоп Леново Г50-30 80ГО са пуњачем, микроталасна Беко моц20100с и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара, 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара, 10.500,00 динара, 14.000,00 динара, 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:23:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 16307
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ив 36/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 281/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: VW Caddy
  Процењена вредност предмета продаје: 350000
  Почетна цена предмета продаје: 245000


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:15:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 16306
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 32/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Васке импорт доо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 122000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 85400 рсд


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:06:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 16305
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 1324/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 112/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАН СТЕФАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ТРИ ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ У НОВОМ САДУ УЛИЦА СИРИШКА 33 ЛИСТ ННЕПОКРЕТНОСТИ БР
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА И ТРИ ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ У НОВОМ САДУ УЛИЦА СИРИШКА 33 ЛИСТ ННЕПОКРЕТНОСТИ БР 15879 КО НОВИ САД 1 НА ПАРЦЕЛИ БР 347 СВЕ ЗЕМЉИШТЕ ПО ЗГРАДОМ ОБЈЕКТОМ И ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ ОБЈЕКАТ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ТРОЈАНКА ТОДОРОВИЋ ДВЕ ЧЕТВР РАДМИЛА МАТИЋ ЈЕДНА ЧЕТВР СНЕЖАНА ТОДОРОВИЋ ОЉАЧА ЈЕДНА ЧЕТВР
  Процењена вредност предмета продаје: 9.165.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.415.500,00


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 16304
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 551/18
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 14:44:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 16303
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 102/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И 171/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда , број зграде 1, спратности ПР1+СП1
  Процењена вредност предмета продаје: 4.372.859,80
  Почетна цена предмета продаје: 3.061.001, 86


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:00:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 16302
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: иив 401/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив 4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и домаће животиње
  Процењена вредност предмета продаје: 115000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 80500 рсд


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 14:35:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16301
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А988/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD), Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Ansonic” 72, Кауч, Сто и три столице, Веш машина “Горење” WA61061, Eл.Шпорет “Слобода”,
  Опис предмета продаје: Телевизор “Ansonic” 72, Кауч, Сто и три столице, Веш машина “Горење” WA61061, Eл.Шпорет “Слобода”, Фрижидер “Беко” комбиновани
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 6.000,00, 4.000,00, 8.000,00, 8.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 4.200,00, 2.800,00, 5.600,00, 5.600,00, 7.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 14:29:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16300
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 125/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 200-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа "Ђулићи"
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разноврсне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 14:07:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 16299
  Датум продаје: 2018-11-03
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.863/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, веш машина VOX, TV VOX неисправан
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 14:01:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 16298
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.911/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv panasonic
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 13:59:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 16297
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.972/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv tesla, регал, dvd toshiba
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 13:57:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 16296
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.867/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung, регал, веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-15 13:54:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16295
  Датум продаје: 2018-11-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Ушћу у ул. 7. јула бр. 204.
  Пословни број судског предмета: И.И 733/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 258/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирчета Ђорић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 13:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 16294
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1561/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-125/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕРСТЕ БАНК" А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 породична стамбена
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр. 1 површине 143 м2 у улици Ивањданска бр. 38 у Бегечу на парцели бр. 1056 лист непокретности 3662 КО Бегеч
  Процењена вредност предмета продаје: 2.531.865,77 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.772.306,04 динара


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 13:32:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 16293
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 493/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 402/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HERTBERRY DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословна зграда
  Опис предмета продаје: Пословна зграда за коју није утврђена делатност број зграде 3 , спратности ПР1 + ПК1
  Процењена вредност предмета продаје: 42.822.255,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.975.578,50 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 12:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 16292
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии. 491/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 334/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Никачевић и Мирослава Никачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 12.494.696,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.746.287,20


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767