ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:31:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8599
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-306/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERKBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности -шуме и њиве
  Опис предмета продаје: 1/1 шума, 4. класе, 78а 56м2;1/1 шума, 4. класе, 1ха 29а 45м2;1/1 шума, 4. класе, 1ха 27а 27м2;1/1 пашњак, 6. класе, 49а 45м2;1/1 ливада, 7. класе, 49а 88м2;
  Процењена цена предмета продаје: 416.041,80; 628.241,40; 350.799,57; 145.546,05; 383.768,58;
  Почетна цена предмета продаје: 208.020,90; 314.120,70; 175.399,79; 72773,03; 191.881,79;


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 08:05:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8598
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А86/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Ковачевић адвокат, Шид, ул. Јанка Чмелика 37, МБ 56358137, ПИБ 101232287
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: 1.парцела бр. 1637, њива 4.класе, површине 63а 35м2, пољопривредно земљиште, 2. парцела бр. 1638, њива 4. класе, површине 80а 01м2, пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 1. 690.677,25 дин., 2. 872.313,92 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 483.474,08 дин., 2. 610.619,74 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 20:34:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 8597
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИ 369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Кула
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео извршног дужника у обиму удела 9/24
  Опис предмета продаје: непокретности и то сувласничког удела Станке Рашковић, Београд, ул. Карла Лукача бр. 9, у обиму од 9/24 а која је: уписана у лист непокретности 3691 к.о. Црвенка под парцелним бројем 3066/1, породична стамбена зграда, број 1, земљиште под зградом –објектом у површини 03 ара 74м2, помоћна зграда број 2 (не постоји), земљиште под зградом –објектом у површини 30м2, земљиште уз зграду-објекат у површини од 5а 00м2, њива 1.класе, у површини 1а 51м2, укупно 10 ари и 55м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.115.625,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 780.937,50 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 19:53:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 8596
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИв 89/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марфин банк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео у 1/2 дела непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности извршног дужника уписане у лист непокретности број: 5551 КО Кула у власништву извршног дужника Николић Живојина, Кула, ул. 4. Јула бр. 20, и то: - 1/2 идеалног дела породичне стамбене зграде која се налази на катастарској парцели 1152/61 број зграде 1, - 1/2 идеалног дела породичне стамбене зграде која се налази на катастарској парцели 1152/61 број зграде 2, - 1/2 идеалног дела помоћне стамбене зграде која се налази на катастарској парцели 1152/61 број зграде 3
  Процењена цена предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 840.000,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 16:45:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8595
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Стојилковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, воћњак,њива,пашњак, зграда за коју није позната намена
  Опис предмета продаје: - Земљиште под зградом-објектом, ул. Митровска бр. 8, површине 1 а 75 м2, бр. зграде 1, бр. парцеле 1745, уписано у Лист непокретности бр. 268 КО Рођевац, у приватној својини извршног дужника Срђан Митровић, Свилајнац, село Роћевац, ЈМБГ 1203974723915, у уделу 1/1 - у процењеној вредности од 62.475,00 динара - Земљиште уз зграду-објекат, ул. Митровска, површине 5 а 00 м2, бр. парцеле 1745, уписано у Лист непокретности бр. 268 КО Рођевац, у приватној својини извршног дужника Срђан Митровић, Свил
  Процењена цена предмета продаје: - Земљиште под зградом-објектом, ул. Митровска бр. 8, површине 1 а 75 м2, бр. зграде 1, бр. парцеле 1745, уписано у Лист непокретности бр. 268 КО Рођевац, у приватној својини извршног дужника Срђан Митровић, Свилајнац, село Роћевац, ЈМБГ 1203974723915, у уделу 1/1 - у процењеној вредности од 62.475,
  Почетна цена предмета продаје: - Земљиште под зградом-објектом, ул. Митровска бр. 8, површине 1 а 75 м2, бр. зграде 1, бр. парцеле 1745, уписано у Лист непокретности бр. 268 КО Рођевац, у приватној својини извршног дужника Срђан Митровић, Свилајнац, село Роћевац, ЈМБГ 1203974723915, у уделу 1/1 - у процењеној вредности од 62.475,


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 15:37:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 8594
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: Ии-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 758/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Путничко Opel Corsa
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 1.750,00 евра


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 14:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 8593
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1Иив - 417/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Специјална болница за психијатријске болести "Др. Славољуб Бакаловић" Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке "BELORUS"
  Опис предмета продаје: Трактор марке "BELORUS", тип MTZ 820, регистарске ознаке PAAAC - 93, број шасије 08081512, година производње 2003, број мотора 556206, снаге 60, запремине 4750.
  Процењена цена предмета продаје: 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:39:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8591
  Датум продаје: 2018-01-28
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.476/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.629/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милаћевић Јована из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, тв самсунг,лап топ хп, веш машина горење
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:34:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8590
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1009/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар, музичка линија стандард, веш маш ELIN
  Процењена цена предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:50:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8588
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.929/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 09:22:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 8587
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-513/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србије"а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пекарска опрема
  Опис предмета продаје: 1.пекарска пећ РАМЕ-30; 2.пекарска пећ - DADEX; 3. делилица за тесто; 4. моторно возило IVECO
  Процењена цена предмета продаје: 990.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 297.000,00


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 15:47:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 8585
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 2009/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Моторно возило марке "Volkswagen Passat" година призводње 1988.
  Процењена цена предмета продаје: 50000
  Почетна цена предмета продаје: 25000


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 15:50:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 8584
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 33630/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 816/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Моторно возило марке "chevrolet spark,,
  Процењена цена предмета продаје: 400000
  Почетна цена предмета продаје: 200000


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 14:58:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 8583
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 97/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борислав П. Суботић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: Теретно возило - тегљач марке ИВЕКО тип МАГИРУС 440 ЕТ, година производње 2001.
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:15:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 8582
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 845/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАНА СИМИЋА из Београда као правни следбеник Милице Симић из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – куће у Београду
  Опис предмета продаје: куће бр. 6, у ул. Жарка Вуковића Пуцара у Београду, постојећој на кат. парцели бр. 13217/8, ( ранији број кат. парц. бр. 3217/8, уписана у тадашњем ЗКУЛ 3823 КО Београд 6), бр. зграде 1, уписана у лист непокретности 1926 КО Чукарица, сувласништво извршног повериоца и извршних дужника.
  Процењена цена предмета продаје: 13.413.154,86
  Почетна цена предмета продаје: 9.389.208,402


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8581
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар , Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 192/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач, ТА пећ, телевизор, електрични шпорет, трокрилни орман беле боје, пластични сто и четири с
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 12:50:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8580
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 258/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 548/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.400,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-12-12 12:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 8579
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 226-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1045-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада, телевизор "Sony", гарнитура за седење-
  Опис предмета продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада, телевизор "Sony", гарнитура за седење-два двоседа и фотеља, трпезаријски сто, трпезаријске столице
  Процењена цена предмета продаје: клима "Vox"-10.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00, трпезаријске столице-6 комада-4.000,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-50.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-30.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада-4.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: клима "Vox"-7.000,00 динара, трпезаријски сто-5.600,00, трпезаријске столице-6 комада-2.800,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-35.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-21.000,00 динара, трпезаријски сто-5.600,00 динара, трпезаријске столице-6 комада-2.800,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 11:25:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8576
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 582/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А188/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИК БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 160.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-01-12 08:17:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8575
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 660/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 429-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Србислав Војчић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор МТЗ 1979 год.
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767