ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:46:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10850
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4И.и.бр.146/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Филиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 576 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 576 ком,
  Опис предмета продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 576 ком,
  Процењена цена предмета продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 576 ком, укупне процењене вредности 1.580.544,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о другој јавној продаји и износи 790.272,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 10:25:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 10849
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВА ПЛАНОЈЕВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 100% удела у фирми "Monitorlift DOO Beograd" из Београда
  Опис предмета продаје: 100% удела у педузећу за инжењеринг пројектовање монтажу одржавање и ремонт лифтова и покретних степеница "Monitorlift DOO Beograd" из Београда, Савског венца, ул. Савска бр. 33, матични број 07784066, ПИБ 100118156
  Процењена цена предмета продаје: 38.767.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.136.900,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 10:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10848
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-740/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-616/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Мнистарство пољопривреде и заштите животе средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: дрљача марке "ОЛТ ОСИЈЕК", плуг са два крака, шифоњер, ормани, телевизор, двд уређај, музички уређај, полица, фотеља, сто и столице
  Процењена цена предмета продаје: 152.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 106.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 09:59:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10847
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-463/2017 од 27.12.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 501/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: б2 холдинг
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности 3301 КО Кикинда Породична стамбена зграда број 1 саграђена на парцели број 9620/1 број етажа ПР 1 ПК 1 на адреси Његошева 23 У износу од 4.273.920,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 4.273.920,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.991.744,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:42:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10846
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-992/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-464/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА ад Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 80, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 15.000,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-19 08:40:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10845
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 326/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Калман Петар Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаражно место
  Опис предмета продаје: гаражно место
  Процењена цена предмета продаје: од 1.434.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.004.080,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 12:01:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10844
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 1464/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕЗА
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.101.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 16:28:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 10843
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 И 1545/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 504/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Костић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда пословних услуга
  Опис предмета продаје: Зграда у Мијатовцу
  Процењена цена предмета продаје: 3566643,99
  Почетна цена предмета продаје: .


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 16:25:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 10842
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1709/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 974/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гајић Милица
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан број 4 , корисне површине 49.49м2
  Процењена цена предмета продаје: 6400000
  Почетна цена предмета продаје: 3200000


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 16:23:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 10841
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1184/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1161/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двоспбан стан
  Процењена цена предмета продаје: 4797891,21
  Почетна цена предмета продаје: 3358523,85


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 16:20:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 10840
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 22830/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1163/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Трособан Стан у Ресавској 33, Београд
  Процењена цена предмета продаје: 12550000
  Почетна цена предмета продаје: 6275000


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 11:49:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10839
  Датум продаје: 2018-05-05
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.989/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар, компјутер с монитором SAMSUNG
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:11:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10838
  Датум продаје: 2018-05-05
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1074/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vivax, полица за тв, регал, клима KOREL
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 17:08:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10837
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1007/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-453/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верољуб Томовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 катастарских парце
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја катастарских парцела
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 356.841,00 динар
  Почетна цена предмета продаје: 249.788,70 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 16:54:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 10836
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: Ии.182/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ МЕСА И МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА СТОЈИЋ ДОО ОБРЕНОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стамбена викенд кућа, број зграде 1, на к.п. 726/25 КО Доброселица, уписана у л.н. 1239 КО Доброселица, назив улице Шаиновци, површине под објектом 46 м2, облик својине приватна, удео 1/1, кат. пар. 726/25 КО Доброселица, укупне површине 642 м2, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, земљиште под зградом површине 46 м2 и пашњак 8 класе у површини од 596 м2, облик својине приватна, удео 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 2.426.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.213.200,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 16:26:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10835
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан М. Милошевић, Доња Ливадица
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, њива 1. класе, шума 5. класе, помоћне зграде
  Процењена цена предмета продаје: 3.513.167,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.756.583,50 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-04-13 09:44:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10834
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 1650-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 97-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан-дуплекс
  Опис предмета продаје: Стан-дуплекс бр. 25, површине 132 м2, у ул. Станоја Станојевића бр. 14
  Процењена цена предмета продаје: 11.454.696,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.727.348,00 дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-04-17 08:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10833
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 461-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А40-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Тв, ормар, пегла, усисивач
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:46:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10832
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 74/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 118-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Мтс Банка" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лаптоп, веш машина,музички стуб, телевизор, усисивач, приколица за фрезу, мини линија
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 41.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.500,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10831
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-16/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Ковачевић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767