ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:59:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15569
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 386/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 447/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРИУМ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мешаона за прављење хране, Млин, Приколица 3Т
  Опис предмета продаје: Мешаона за прављење хране, Млин, Приколица 3Т
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара до 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.000,00 динара до 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:56:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15568
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 205/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 324/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР, ПЛУГ
  Опис предмета продаје: ТРАКТОР, ПЛУГ
  Процењена вредност предмета продаје: од 355.893,00 динара до 1.660.834,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.162.583,00 динара до 249.125,10 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:53:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15567
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 378/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 357/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉУБИЧИЋ СЛАВИША из Ирига
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за обраду дрвета и друге машине
  Опис предмета продаје: машина за обраду дрвета и друге машине
  Процењена вредност предмета продаје: од 35.700,00 динара до 357.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 17.850,00 динара до 178.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:49:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15566
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 107/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 72/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1429/5, спортско игралиште, К.О. Попинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1429/5, спортско игралиште, К.О. Попинци
  Процењена вредност предмета продаје: 4.249.630,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.274.889,24 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:47:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15565
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 259/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 355/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТПР ГАНО ТОШИЋ ДРАГАН ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: камион "Там"; камион "Мерцедес", ближе описан у закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:43:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15564
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРТИНОВИЋ МАРИЦА из Шашинаца
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине и остало
  Опис предмета продаје: пољопривредне машине и остало
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 550.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.400,00 динара до 385.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:39:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15563
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.110.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:30:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 15562
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 61/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 147/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Млинокомерц" доо Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: 1. њива 5. класе површине 12а 34м2 и 2. њива 6.класе површине 5а 51м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 86.3800,00 динара 2. 33.060,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60 % од сваке појединачне процењене вредности


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 16:03:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 15561
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А223/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС РУМА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеље-еко кожа
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 13:39:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15560
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИв-997/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-358/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војкан Милетић ПР GRAĐEVINSKO-USLUŽNA RADNJA TREND VOJKAN MILETIĆ PR KRALJEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Млински ваљак-ваљна столица, произвођач BUHLER BROTHERS, ознака 71424 В, стање:половна, Млински ваљак-ваљна столица, произвођач BUHLER BROTHERS, ознака 71200,стање:половна, Млински ваљак-ваљна столица, произвођач BUHLER BROTHERS, ознака 75528, стање:половна, Млински ваљак-ваљна столица,произвођач BUHLER BROTHERS, ознака 71177, стање: половна
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 15:21:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15559
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 776/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ "ФРИКОМ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2173 КО Меленци
  Процењена вредност предмета продаје: 248.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 173.600,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 15:01:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 15558
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1435/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 212/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАКСИМОВИЋ САША
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНСКИ НАМЕШТАЈ
  Опис предмета продаје: металне полице, ормарићи, колица, решетке
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000 рсд, 3.000 рсд, 3.000 рсд, 20.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 24.500 рсд, 2.100 рсд, 2.100 рсд, 14.000 рсд


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:46:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 15557
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 13:20
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 1607/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 218/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛАТАС МАРИНА
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: поцинковано газиште, магацински раф
  Опис предмета продаје: поцинковано газиште, магацински раф
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000 рсд, 200.000 рсд, 200.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 22.500 рсд, 100.000 рсд, 100.000 рсд


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:43:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 15556
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:10
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 1434/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 211/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРКОВИЋ ЖЕЉКО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: магицински раф
  Опис предмета продаје: магицински раф
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000 рсд, 200.000 рсд, 200.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 100.000 рсд, 100.000 рсд, 100.000 рсд


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:40:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 15555
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1433/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 210/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајачић Милан
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: газиште од лима, магицински раф
  Опис предмета продаје: газиште од лима, магицински раф
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000 рсд, 200.000 рсд, 130.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 15.000 рсд, 100.000 рсд, 65.000 рсд


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:48:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 15554
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: и.и.бр.1998/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.1313/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште, породични стамбени објекат
  Опис предмета продаје: њива 6.класе, површине 26м2, потес Мали Вепрак, њива 6.класе, површине 2а 59м2, потес Мали Вепрак, њива 6.класе, површине 39а 48м2, потес Мали Вепрак....
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 3.541.607,16 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу за све непокретности 1.770.803,58 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 14:28:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15553
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: I.I.532/18
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пауновић Завиша из Бора
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv colossus,веш машина gorenje senso, замрзивач горење, мотокултиватор 506 исправан-нерегистрован
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 15552
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева бр. 111
  Пословни број судског предмета: I.I. 798/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности - друго усмено јавно надметање
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем на КП 2179/3, потес Непчин, уписана у ЛН бр. 841 К.О. Попучке
  Процењена вредност предмета продаје: 2.685.885,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.342.942,51 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:25:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15551
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-574/2017 од 21.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Путничко возило „RENAULT MEGANE“ број шасије VF1KMOJOH34567658 број мотора K4MT760D227750 рег. ознака SU 053-YA ; Mикроталасна „SAMSUNG“ ; Клима „MIDEA“ 12 ; ТВ „SAMSUNG“ 42 ; Комода и висећи елементи ; Комода
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2018-09-18 14:24:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 15550
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева бр. 111
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 42/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 102/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности - прво усмено јавно надметање
  Опис предмета продаје: 1 Шума 7 класе, 12а50м2, к.п. 41/4, ЛН 121 КО Кунице, 2. Њива 5 класе, 33а63 м2, к.п. 334/1, ЛН бр. 121 КО Кунице
  Процењена вредност предмета продаје: 1. - 103.381,25 динара, 2. - 208.603,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. - 72.366,87 динара, 2. - 146.022,30 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767