ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2017-10-20 09:13:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 7261
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4325-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А19-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пут Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Телевизор, рачунар, монитор, звучници, кауч, сто, столице, мини линија
  Процењена цена предмета продаје: 55.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 27.750,00 дин


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-08 15:32:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7258
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И Ив-141/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Николић ПР, Радња за промет робе на велико и мало Водомаркет Никола Тесла
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: преса за сено - сламу, мотокултиватор 2008206, ралица, плуг двобразни
  Опис предмета продаје: преса за сено - сламу, мотокултиватор 2008206, ралица, плуг двобразни
  Процењена цена предмета продаје: 125.170,50, 83.447,00, 33.378,80, 16.689,40
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 15:27:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 7257
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 11: 00 h
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 2 ии 1878/16 од 27.01.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: 1. земљишта на кат.парцели 87/9, укупне површине 709 м2 , број згр. 1, потес Крчевине, а које се састоји од: -земљиште под зградом – објектом, кат.парцела 87/9, површине 136 м2 , број згр. 1, потес Крчевине -земљиште уз зграду – објекат, кат.парцела 87/9, површине 500 м2 , број згр. 1, потес Крчевине -њиве треће класе, кат.парцела 87/9, површине 73 м2 , број зграде 1, потес Крчевине 2. стамбено пословна зграда, број зграде 1, број етажа По, Пр, Сп 2, кат. парцела 87/9, површине у габариту 13
  Процењена цена предмета продаје: 214.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 107.000,00 еур


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 15:26:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7256
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.600/14
  Број предмета јавног извршитеља: Ив.200/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хибрид доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 15:29:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7255
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.75/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, монитор, комода за телевизор
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 15:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7254
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А236/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за дистрибуцију топлотне енергије Мајданпек
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари/ Покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT марке CROWN Полица за књиге и телевизор - стара Сточић - стари Радни сто – стари Фотеље – старе Веш машина марке Beko Сто са 3 столице
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 14:09:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7253
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.214/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А109/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, сто са столицама, витрина, лаптоп, замрзивач, регал, мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 10.000,00 дин; 10.000,00 дин; 20.000,00 дин; 20.000,00 дин; 12.000,00 дин; 8.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин; 7.000,00 дин; 7.000,00 дин; 14.000,00 дин; 14.000,00 дин; 8.400,00 дин; 5.600,00 дин


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:52:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 7252
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 4иив 3047/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 494/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GAMICO FAKTORING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаражна места
  Опис предмета продаје: гаражна места 1 и 2, ул Косте Јовановића бр. 55, уписана у Листу непокретности 5108 КО Вождовац, катастарска парцела 4864,
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 еур


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:40:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7251
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-33/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. "Јединство" Кладово
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари/ Покућство
  Опис предмета продаје: Регал 4 дела - стари Сточић за дневну собу - стари Табуре – црвене боје Комплет гарнитура (тросед, двосед и фотеља) Комода - стара Телевизор CRT марке NEO Кухињски сто са 3 столице Веш машина марке Gorenje Предсобље са огледалом - старо
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 23.250,00 дин


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:38:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 7250
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21Ии 376/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "Чуруг"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 24196,4 евра
  Почетна цена предмета продаје: 16937,48 евра


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:34:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7249
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр.68/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив бр.30/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд, ул. Милентија Поповића 5 б, МБ:17082990, ПИБ:100000627
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: Кућни намештај и технички уређаји наведени у Закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:30:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 7248
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 5ии 1319/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 584/16 веза 10 ии
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан број 2, бр. зграде 1, број улаза 55, на првом спрату породичне стамбене зграде, у улици Косте Јовановића број 55, површине 128 м2, на катастарској парцели број 4864, све уписано у Листу непокретности број 5108 КО Вождовац,
  Процењена цена предмета продаје: 335.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 234.500,00 еур


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:17:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7246
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-4491/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2273/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор марке “Philips”, дијагонале 82 cm, Полица за телевизор, Гардеробер са полицом за телевизор и стакленом витрином, Компјутерски сточић, Монитор марке “SONY”, Кауч на развлачење, Фотеље, 2 комада, ТА пећ марке "Ellind 3”, Сточић, Фотеље, 3 комада;
  Процењена цена предмета продаје: 66.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.550,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:02:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7245
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 369/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станчић Бранислав
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: К.О. НОВИ БЕЧЕЈ, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 04 АРА 00 М2
  Процењена цена предмета продаје: 698.841,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 489.188,70 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:01:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7244
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии 296/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 221/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коста Андрић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:00:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7243
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4ИИ бр.14/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac, Крагујевац , Улица и број: Краља Петра I 26 Матични број: 07654812, ПИБ: 101458655
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тример за траву VILAGER, моторна тестера VILAGER, пуњач за акумулатор, телевизор PHILIPS, телевизор
  Опис предмета продаје: Тример за траву VILAGER, моторна тестера VILAGER, пуњач за акумулатор, телевизор PHILIPS, телевизор ELIN, веш машина GORENJE, рачунар пентијум 4, замрзивач GORENJE
  Процењена цена предмета продаје: Тример за траву VILAGER 10.000,00 РСД, моторна тестера VILAGER 10.000,00 РСД, пуњач за акумулатор 8.000,00 РСД, телевизор PHILIPS 12.000,00 РСД, телевизор ELIN 12.000,00 РСД, веш машина GORENJE 10.000,00 РСД, рачунар пентијум 4 10.000,00 РСД, замрзивач GORENJE 10.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: Тример за траву VILAGER 7.000,00 РСД, моторна тестера VILAGER 7.000,00 РСД, пуњач за акумулатор 5.600,00 РСД, телевизор PHILIPS 8.400,00 РСД, телевизор ELIN 8.400,00 РСД, веш машина GORENJE 7.000,00 РСД, рачунар пентијум 4 7.000,00 РСД, замрзивач GORENJE 7.000,00 РСД


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 13:50:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7242
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4И.Ив.бр.71/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.22/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD, NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 2а, МБ:08761132, ПИБ:101643574
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прекрупач са круњачем, фреза MIO150", фрижидер BEKO, замрзивач, телевизор SAMSUNG, кревет, веш маши
  Опис предмета продаје: Прекрупач са круњачем, фреза MIO150", фрижидер BEKO, замрзивач, телевизор SAMSUNG, кревет, веш машина ELIN, фотеља
  Процењена цена предмета продаје: Прекрупач са круњачем 20.000,00 РСД, фреза MIO150" 28.000,00 РСД, фрижидер BEKO 10.000,00 РСД, замрзивач 10.000,00 РСД, телевизор SAMSUNG 5.000,00 РСД, кревет 5.000,00 РСД, веш машина ELIN 8.000,00 РСД, фотеља 3.500,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: Прекрупач са круњачем 14.000,00 РСД, фреза MIO150" 19.600,00 РСД, фрижидер BEKO 7.000,00 РСД, замрзивач 7.000,00 РСД, телевизор SAMSUNG 3.500,00 РСД, кревет 3.500,00 РСД, веш машина ELIN 5.600,00 РСД, фотеља 2.450,00 РСД


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 13:33:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7240
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: Посл.Бр.1 ИИв.249/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр.59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Београд - Стари Град, ул. Вука Караџића бр.10, МБ:17171178, ПИБ:100002532
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 91 пар обуће
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дечија обућа
  Опис предмета продаје: 91 пар различитих модела дечије обуће
  Процењена цена предмета продаје: Укупно процењена цена предмета продаје 106.750,00 динара (појединачне цене за сваки модела исказане у закључку о првој јавној продаји)
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена продаје 74.725,00 динара ( појединачне цене за сваки модела износи 70% процењене вредности исказане у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 15:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 7239
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр.19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-2437/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-644/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU TRGOCENTAR, LESKOVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 53
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: 8 гајбе Coca Cole са абалажом празне на палети 11 гајби EFES 2 гајбе LAV 4 гајбе Heineken 4 гајбе Holstein 2 гајбе PEPSI 1 палета СКОПСКО 33 гајби са празном амбалажом 1 палета СКОПСКО 50 гајби са амбалажом 4 палета СКОПСКО 50 гајби са амбалажом Палета са 33 гајби Coca Cole празне 3 палете са по 50 празних гајби (Pils Plus) 1 палета са 21 гајбом Палета са 48 гајби Coca Cole празне Палета PEPSI коле са 24 гајби од којих 4 празне Палета PEPSI коле са 38 гајби од којих 12 празне Палета PEPSI коле с
  Процењена цена предмета продаје: 205.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 102.920,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 09:17:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7237
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.ив.529/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив.234/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "N&S COM" сзтр
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: собна бицикла, монитор, телевизор, седална гарнитура, ТА пећ, дрвена витрина
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767