ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 11:33:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13908
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 27/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 62/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Генерали осигурање Србија" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт тв, дрвена комода, тросед од еко коже, ТА пећ, ормар од иверице, машина за веш Горење, лцд монит
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:30:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13907
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.и-2053/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-502/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Радојчић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 144.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.250,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 11:42:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13906
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди - судске јединице Нови Кнежевац I-3 Ии-430/2017 од 29.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 469/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6470 КО Нови Кнежевац Породична стамбена зграда број зграде 1 број етажа пр1 која се налази у улици Јована Поповића 50 на парцели број 2007 Помоћна зграда, број зграде 2 број етажа пр1 која се налази у улици Јована Поповића на парцели број 2007 На износ од 824.868,49 динара Непокретност је слободна од лица и ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 824.868,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 11:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13905
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1243/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1077/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стево Станишић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:24:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13904
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2985/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-927/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андрија Бојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 169.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.750,00 дианра


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 11:38:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 13903
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Ибарских Рудара број 9/9, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 670/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,ШУМАДИЈА" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке ,,Whirplool", лап топ марке ,,Lenovo" неисправан, микроталасна марке ,,Samsung", LC
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина износ од 5.000,00 динара, лап топ износ од 4.000,00 динара, микроталасна износ од 2.000,00 динара, LCD телевизор износ од 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина износ од 2.000,00 динара, лап топ износ од 2.000,00 динара, микроталасна износ од 1.000,00 динара, LCD телевизор износ од 4.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-13 11:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13902
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-582/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5378/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.400,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 11:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13901
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.и. 181/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 146/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Богота компани" д.о.о. Ужице
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13900
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-791/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5587/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 08:14:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13899
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-20009/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1684/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK A.D
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 91
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 247.150,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 123.575,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 08:06:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13898
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.ив-695/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-194/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-13 07:33:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13897
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ЕД 6421765985
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 179/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд - Стари град
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат
  Опис предмета продаје: брусилица,компресор.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 07:55:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13896
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 206/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1546/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1: Теретно моторно возило марке FIAT, модел DUCATO; 2: теретно моторно возило марке ZASTAVA 50.8;
  Опис предмета продаје: 1: Теретно моторно возило марке FIAT, модел DUCATO; 2: теретно моторно возило марке ZASTAVA 50.8;
  Процењена вредност предмета продаје: 1: 430.000,00; 2: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1: 215.000,00; 2: 120.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:23:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13895
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии 1244/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чедомир Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 4.572.018,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13894
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-1381/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: стеван Шарковић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ормар
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 900,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 16:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13893
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по споразуму странака
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.217.329,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.552.130,58 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 16:19:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 13892
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-50/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стечајна маса "СЕМЕ-ТАМИШ", Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда за коју није позната намена
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 10.699.388,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.498.571,60


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 16:06:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13891
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 331/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 13889
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии 30/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 21/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Пругић Милеуснић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и њива 1. класе у Суботици, Ул. Матије Гупца бр. 74
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са две помоћне зграде, земљиштем под зградама, земљиштем уз зграду и њиву 1. класе у Суботици, Ул. Матије Гупца бр. 74
  Процењена вредност предмета продаје: 4.966.922,86 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.483.461,43 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 15:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13888
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И 596/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 107/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 сувласничког дел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 сувласничког дела непокретности; породична сстамбена зграда у Ср. Митровици, ул. Ђуре Јакшића бр
  Опис предмета продаје: 1/2 сувласничког дела непокретности; породична сстамбена зграда у Ср. Митровици, ул. Ђуре Јакшића бр.14, 62м2, кат.парц.број 3952/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.003.372,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 602.023,38 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767