ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-27 11:24:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12613
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 40000
  Почетна цена предмета продаје: 20000


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-05-26 13:17:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12612
  Датум продаје: 2018-06-09
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.323/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: двобразни плуг ,,Лесковац", тањирача ,,OLT"
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:07:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 12611
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: и.ивк 390/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 390/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Брачни кревет,Тв полица,комода са огледалом од иверице,собна комода ОД ДРВЕТА,ВЕШ МАШИНА лг,ВЕШ МАШИ
  Опис предмета продаје: Брачни кревет, процењена вредност 20.000,00 динара, - ТВ полица од иверице, димезија 140цм x 120цм х 30цм, процењена вредност 6.000,00 динара, - Комода са огледалом од иверице, процењена вредност 10.000,00 динара, - Собна комода од дрвета, димезија 80цм x 80цм х 50цм, процењена вредност 5.000,00 динара, - Веш машина ЛГ модел WD10264TP, процењена вредност 15.000,00 динара, - Веш машина САМСУНГ модел WFB467H, процењена вредност 15.000,00 динара, - Замарзивач сандучар,410 л, проц
  Процењена вредност предмета продаје: 106.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.000,00 динара


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-05-25 17:22:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 12610
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.584.694,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.502.285,80


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 16:36:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 12609
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 347/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Кумуналац" Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Јавна продаја покретних ствари непоседном погодбом
  Опис предмета продаје: Ормар двокрилни, ормар трокрилни, полице за књиге
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 16:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 12608
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 106/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Јавна продаја покретних ствари непоседном погодбом
  Опис предмета продаје: ТВ Toshiba, трокрилни ормар, лаптоп Lenovo,
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 24.600,00 дин.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:54:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 12607
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева 15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И 280/20174
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 340/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit bank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: телевизор, тв комода црне боје са полицама, угаона гарнитура, мини линија(музички стуб)
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 3.000,00 динара 2. 2.500,00 динара 3. 10.000,00 динара 4.3.000,00 динара 5.5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:39:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12606
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, витрина, полице, сточић, горњи и доњи кухињски елементи
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:35:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12605
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А571/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 37, МБ 07005466, ПИБ 100001378
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “TEVION” 31; Кауч; Сто; Шест столица; Двокрилни орман; Мали сточић
  Опис предмета продаје: Телевизор “TEVION” 31; Кауч; Сто; Шест столица; Двокрилни орман; Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 4.000,00; 3.000,00; 1.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00; 4.900,00; 2.100,00; 2.800,00; 2.100,00; 1.050,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:28:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12604
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 57/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србија адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Микроталасна „Quadro“, Аспиратор „Quadro“ ; Кухињски намештај ; ТВ „Beko“ 55 cm ; Трпезаријски сто и 6 столица ; Крупара кућна израда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 10:45:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12603
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1209/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv orion, tv sony, веш машина горење
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12602
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: горњи кухињски елемент, доњи кухињски елементи, телевизор, монитор, полица, орман, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.100,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 10:48:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12601
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв фокс
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:11:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12600
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 36/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА СТЕПАНОВ ВЕТ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Vox, Монитор марке Samsung
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:10:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12599
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А513/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 37, МБ 07005466, ПИБ 100001378
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “KOPERNIKUS” 51; Сто и четири столице; Кауч; Двокрилни орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “KOPERNIKUS” 51; Сто и четири столице; Кауч; Двокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 3.000,00; 4.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 2.100,00; 2.800,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:04:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 12598
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 677/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 465/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕКИЋ НОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1) КАТОДНИ ТЕЛЕВИЗОР, 2) КОМПЈУТЕР, 3) СТУБНА БУШИЛИЦА, 4) БРУСИЛИЦА, 5) ПЛИНСКА БОЦА, 6) ЦРЕВА ЗА К
  Опис предмета продаје: 1) ТЕЛЕВИЗОР СА КАТОДНОМ ЦЕВИ "ROLSEN PRO LINE STEREO", 2) КОМПЈУТЕР У КОМПЛЕТУ,КУЋИШТЕ "Comtrade", МОНИТОР "LG" 19", 3)СТУБНА БУШИЛИЦА, 4)1,5kW, 5)ЦРВЕНА, 9)МАРКЕ РАДЕ КОНЧАР, ТИП 5Б-1, 18,2 kWA3) ТРАКТОР МАРКЕ ИМТ 533 СА КАБИНОМ, 4) МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ 506 СА ФРЕЗОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 3.000,00 динара, 2) 6.000,00 динара, 3) 15.000,00 динара, 4) 3.000,00 динара, 5) 2.000,00 динара, 6) 3.000,00 динара, 7) 5.000,00 динара, 8) 8.000,00 динара, 9) 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 1.500,00 динара, 2) 3.000,00 динара, 3) 7.500,00 динара, 4) 1.500,00 динара, 5) 1.000,00 динара, 6) 1.500,00 динара, 7) 2.500,00 динара, 8) 4.000,00 динара, 9) 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:01:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12597
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-346/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: горњи кухињски елементи, доњи кухињски елементи, тросед, телевизор, полица, фотеља, сточић, компјутерски сто, компјутер, тастатура, миш, плајстејшн 2, телевизор, ормани, витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 69.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.650,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 15:01:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12596
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 181/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИМРЕ ШИПОШ ПРЕДУЗЕТНИК
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине за прераду меса и машина за прање судова
  Опис предмета продаје: Ледомат марке Маја, Лодна, Кожуљарка, Машина за млевење меса, сто, Виљушкар, Шкаф 2 комада, Казан за шурење, сто, саламорезница, машина за прање судова марке
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.545, 00 динара до 70.910,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.127,32 динара до 42.546,42 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12595
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ 393/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/3 идеалног дела парцеле број 1287/46, потес СЕЛО, њива 1. класе, површине 1439м2, земљиште у грађе
  Опис предмета продаје: 1/3 идеалног дела парцеле број 1287/46, потес СЕЛО, њива 1. класе, површине 1439м2, земљиште у грађевинском подручју, на којој извршни дужник има право својине у наведених 1/3 идеалног дела, све уписано у л.н.бр. 978 к.о. Бешка; 1/3 идеалног дела парцеле број 2144/7, потес Рибарица, њива 1. класе, површине 1996м2, пољопривредно земљиште, на којој извршни дужник има право својине у наведених 1/3 идеалног дела, све уписано у л.н.бр. 978 к.о. Бешка;1/3 идеалног дела парцеле број 2143/7, потес Риб
  Процењена вредност предмета продаје: 373.809,00
  Почетна цена предмета продаје: 261.666,30


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:50:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12594
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.529/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 Комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пумпа, приколица, расипач
  Опис предмета продаје: Моторна пумпа за воду, приколица за стоку, расипач за ђубриво
  Процењена вредност предмета продаје: 90000
  Почетна цена предмета продаје: 45000


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767