ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 14:15:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 5819
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 82/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 349/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, ул. Рајићева бр. 27-29,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 4. класе, 12 А 22м2; Пашњак 3. класе, 7 А, Пољопривредно земљиште 5 А, лист непокретности 245 К
  Опис предмета продаје: Њива 4. класе, 12 А 22м2; Пашњак 3. класе, 7 А, Пољопривредно земљиште 5 А, лист непокретности 245 КО Горобиље
  Процењена цена предмета продаје: 205.870,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 144.109,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 17:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5818
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 11:40
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И бр. 177/09
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светомир Рогоњић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Радни сто са фиокама, светло браон боје; 2. Телевизор марке „PHILIPS“, crt, сиве боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 600,00 динара до 900,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-09-14 13:48:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5817
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 29 И Ив-289/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А46/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRАEUS BANKA ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛА МАРКЕ FIAT PUNTO
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛА МАРКЕ FIAT PUNTO, регистарске ознаке ZR 065 ĐO, година производње 1997.
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 17:59:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5816
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 08:45
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.И-721/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-318/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја машина
  Опис предмета продаје: 1. Машина за бризгање пластике, „BOY“ 50 T2, 160 bar, година производње 1983., плаве боје; 2. Машина за бризгање пластике, марке „KLÖCKNER – FERROMATIK GMBH, Malterdingen – Germany“, тип F60, серијски број 117210, година производње 1980., зелено – наранџасте боје.
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара по машини
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара по машини


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 14:24:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 5815
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 506/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга КАРАЂОРЂЕВО О.СОЛ.О
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 605 КО Александрово
  Процењена цена предмета продаје: 1.397.340,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 698.670,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 13:21:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 5814
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕЛОПОНЕЗ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАМБЕНА ЗГРАДА,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Опис предмета продаје: У ДОБРОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 16.088.662,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 9.653.173,20 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 17:56:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5813
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.И-743/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-333/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ташић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за бризгање пластике, марке „ENGEL“, тип LS 450/150, серијски број 8170, година производње 1977., зелене боје, са пратећим ормаром за струју
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 13:58:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 5812
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-89/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MITSIDES POINT DOO Сремска Митровица
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: силоси за житарице
  Процењена цена предмета продаје: 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 450.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Милошевић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 12:53:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Чеде Васовића 10
  Е-маил адреса: office@izvrsitelj-milosevic.rs
  Контакт телефон: 0652637465
  ПИБ: 108588176
  Матични број: 63556904

  Број записа у бази: 5811
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Чеде Васовића бр. 10, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-230/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: - Земљиште укупне површине 594м2 и породична стамбена зграда у основи површине 89м2, бр. зграде 1, број парцеле 1338 КО Костолац град.
  Процењена цена предмета продаје: 1.971.693,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.380.185,33


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-09-14 10:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5810
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-1814/2009
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: РАСХЛАДНА ВИТРИНА ЗА ПИЋЕ
  Опис предмета продаје: РАСХЛАДНА ВИТРИНА ЗА ПИЋЕ, са стакленим вратима
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара, 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-22 12:30:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5809
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-569/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 454/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Кривокућа
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: БИК, бр. 2056, процена тежине око 400кг, КРАВА, бр. 0608, процена тежине око 300кг, КРАВА, бр. 0101, процена тежине око 250кг, ЈУНИЦА, бр. 0102, процена тежине око 120кг, ОВЦЕ, 7 комада (6 оваца беле боје, једна црне), процена тежине по комаду око 40кг
  Процењена цена предмета продаје: 254.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 177.800,00 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 12:29:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 5808
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А448/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Мошорински, Анђелка Реџа
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/12 идеалног дела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/12 дела непокретности извршног дужника уписаних у лист непокретности број: 5910 КО Зрењанин I
  Опис предмета продаје: 1/12 дела непокретности извршног дужника уписаних у лист непокретности број: 5910 КО Зрењанин I
  Процењена цена предмета продаје: 59.682,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.777,40 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 12:23:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0638261196
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 5807
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 Ии 1303/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 537/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Живановић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособни стан
  Опис предмета продаје: Једнособни стан површине 48 м2
  Процењена цена предмета продаје: 8.227.731,84
  Почетна цена предмета продаје: 5.759.412,29


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-22 12:14:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5806
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-1035/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank a.d. Beograd, Београд, ул. Милутина Миланковића 17
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, пашњак и воћњак
  Процењена цена предмета продаје: 651.411,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 325.705,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-22 12:05:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5805
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-211/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Калушевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Трактор марке IMT 558, Виле за трактор, Косачица Горење
  Процењена цена предмета продаје: 755.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 528.500,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 11:23:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5804
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 54/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 210/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат. парцела број 2416 на којој је подигнура породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: кат. парцела број 2416 на којој је подигнута породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.820.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.274.280,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 11:19:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5803
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 94/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМР, Приколица, Пужни транспортер Беље
  Опис предмета продаје: Трактор ИМР, Приколица, Пужни транспортер Беље
  Процењена цена предмета продаје: од 15.050,00 динара до 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.535,00 динара до 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 11:14:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 5802
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-218/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта уписаних у лист непокретности број 73 К.О. Горович и лист непокретности број 216 К.О. Жабаре.
  Процењена цена предмета продаје: 21.156,96 еура, у динарској противвредности у износу од 2.614.863,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 11:09:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 5801
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Ии бр.271/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А110/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Станковић
  Надлежни суд: Виши суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор имт-533, електрични прекрупач марке "мачванин", вага за мерење стоке
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 дин; 40.000,00 дин; 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 дин; 28.000,00 дин; 42.000,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 09:56:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5799
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 2/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 3767/4, потес Изворац, њива 4. класе површине 1ха 43а 87м2, КО Мартинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 3767/4, потес Изворац, њива 4. класе површине 1ха 43а 87м2, КО Мартинци
  Процењена цена предмета продаје: 1.897.303,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.328.112,10 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767