ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 13:52:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 10924
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 778/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Cyclon Lubricants doo, Beograd
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена цена предмета продаје: 2.197.141,07 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.098.570.54 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 15:47:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10923
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИВ 216/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 254/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА АД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљишна парцела бр. 493 на којој су изграђене породична стамбена зграда и помоћне зграде, парцела б
  Опис предмета продаје: земљишна парцела бр. 493 на којој су изграђене породична стамбена зграда и помоћне зграде, парцела бр. 494,парцела 495 и парцела 496
  Процењена цена предмета продаје: 123.734,58 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.120,37 динара  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 15:40:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10922
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИв 376/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 224/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VB LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, 68М2, К.О. Сремска Митовица
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, 68М2, К.О. Сремска Митовица
  Процењена цена предмета продаје: 5.268.640,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.634.320,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 10921
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ии-5604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-1332/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пословног објекта, у габариту површине 3 а 24 m, земљиште под зградом која је означена под бројем 1, површине 3 а 24 m2 , њиве 2. класе, површине 17 а 19 m2
  Процењена цена предмета продаје: 5.089.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.544.700,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 15:14:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Таковска 25, 3 спрат, канцеларија 14
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 10920
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Таковска 25, III/14
  Пословни број судског предмета: ИИ 508/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, њива 3.класе, њива 4. класе, њива 5. класе, њива 6. класе, воћњак 2. класе, виноград 3. класе, шума 3. класе,
  Процењена цена предмета продаје: Укупна вредност свих непокретности износи 2.537.703,70 динара, у закључку су ближе одређени износи са сваку парцелу појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:41:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10919
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 181/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 188/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мк моунтаин ресорт
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 14:58:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10918
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И.220/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d. Beograd,Булевар Михаила Пупина 165 г , Нови Београд,МБ:07792247,ПИБ:100000354
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни комплекс "M Kilt konfekcija", саграђен на к.п. 2118/2, све уписано у лист непокретности бр.
  Опис предмета продаје: Објекат текстилне индустрије -ПРОИЗВОДНА ХАЛА- П= 458м2, бр.зграде 1, бр.етажа. Пр1,потес Доњи крај, помоћна зграда П= 38м2,бр.зграде2,бр.етажа Пр1, потес Доњи крај,Помоћна зграда,П= 11м2, број зграде 3, бр.етажа Пр1,потес Доњи крај, објекат текстилне индустрије -МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР- П= 507м2,бр.зграде 4, бр.етажаПр1+Сп1,потес Доњи крај,помоћна зграда,бр.зграде 5,бр.етажа Пр1,потес Доњи крај,помоћна зграда,бр.зграде 6,бр.етажа Пр1,потес Доњи крај
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 29.100.861,58 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о првој јавној продаји и износи 20.370.603,10 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 14:57:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10917
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2. И Ив-349/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 151/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AS CARGO TRANSPORT" ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: путничко возило „LANCIA“ PHEDRA 2,2 . регистарска ознака SU 053 – TT, број шасије – ZLA17900013204619, број мотора – 4HW4002973, година производње 2005, снага 94 KW, погонско гориво euro dizel
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 14:13:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 10915
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 4 Иив-1220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.102/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Профипласт д.о.о
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена цена предмета продаје: Фотеља сиве боје 6.000,00 динара, Мини линија Sony 10.000,00 динара, Стаклени сто 15.000,00 динара, Угаона гарнитура 70.000,00 динара, кафе сто 10.000,00 динара, тв полица 10.000,00 динара, тв 20.000,00 динара, клима уређај vox 20.000,00 динара, столица барска 5.000,00 динара, лустер 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фотеља сиве бојр 4.200,00 динара, Мини линија Sony 7.000,00 динара, Стаклени сто 10.500,00 динара, Угаона гарнитура 49.000,00 динара, кафе сто 7.000,00 динара, тв полица 7.000,00 динара, тв 14.000,00 динара, клима уређај Vox 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-20 14:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10911
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ии 81/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Лазаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - парцела број 613/2, површине 691м2, градско грађевинско земљиште, на којој се налазе земљиште уз з
  Опис предмета продаје: - парцела број 613/2, површине 691м2, градско грађевинско земљиште, на којој се налазе земљиште уз зграду - објекат површине 378м2 и њива 2.класе површине 313м2, на којој извршни дужник има право својине у целости, све уписано у л.н.бр. 540 к.о. Јазак село; -парцела број 850, површине 878м2, пољопривредно земљиште, на којој се налази њива 3.класе, површине 878м2, на којој извршни дужник има право својине у целости, све уписано у л.н.бр..540 к.о. Јазак село
  Процењена цена предмета продаје: 139.340,00
  Почетна цена предмета продаје: 97.538,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 13:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10910
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.29/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ћосић, Крњево
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: њива 2. класе и њива 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: укупно 77.514,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 38.757,35 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 12:03:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10909
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 996/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 949/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Бабић и др
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њиве
  Процењена цена предмета продаје: 562.231,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: 281.115,69 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 12:24:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10908
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 1И.Ивк.262/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Братнер Отпадна Привреда" Нови Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: берач за кукурузе Змај 212
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 10:52:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10907
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 Ии.115/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.71/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошко Станимиров и Анђелка Момиров
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 239.528,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 167.669,60 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 10:36:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10906
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 713/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А270/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Перовић Гојко и Баровић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.742.298,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.371.149,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 08:48:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10905
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 5400/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4052/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Kadet plus" d.o.o. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 10:03:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10904
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 4/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " Farmalogist" doo, Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 120
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Веш машина,плинска пећ,штампачи,радни столови,дрвене полице,ормари-витрине,мердевине,усисивачи,кухињски елементи са судопером,електрична вага,компјутерске столице,дечија колица,сандуче за прву помоћ,пулт-шалтер продајни простор,мерачи нивоа глукозе у крви, изложбене витрине,компјутерски звучници,фотеља на развлачење, кревет штош жути, уљани радијатор, решо са две рингле, клима уређаји
  Процењена цена предмета продаје: 1.250.650,00
  Почетна цена предмета продаје: 625.325,00


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 09:57:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 10903
  Датум продаје: 2018-04-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин, канцеларија Јаног извршитеља
  Пословни број судског предмета: 1И 614/14 од 19.08.2014.год
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАСТИМИР БРКИЋ из Сикола
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пашњак 4. Класе, на Кп.бр. 11317 у површини од 0.00,75 ха, уписана у ЛН 3616 КО Сиколе 1
  Опис предмета продаје: У ЛОШЕМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 217.445,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 152.211,50 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 09:37:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10902
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 69/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А450/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CERENA TRADE
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКОЛИЦЕ
  Опис предмета продаје: ПРИКОЛИЦЕ
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 09:29:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 10901
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 3312/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 99/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ксенија Цвијовић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Новоформирана стамбена јединица број 14, површине 119,00 м2, кућни број 26, улица Хаџи Проданова у Београду-Врачар, кат.парцела број 196/1 КО Врачар
  Процењена цена предмета продаје: 16.886.985,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.820.889,50 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767