ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 12:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12512
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А149/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’ОRION’’ crt 51 cm, Сто и четири столице, Фрижидер ‘’Beko’’ комбиновани, Кауч, Замрзивач
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’ОRION’’ crt 51 cm, Сто и четири столице, Фрижидер ‘’Beko’’ комбиновани, Кауч, Замрзивач ‘’Excelence’’, вертикални
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00. 4.000,00, 9.000,00, 7.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 2.800,00, 6.300,00, 4.900,00, 3.500,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-23 11:52:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12511
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЈКО ЖАРКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 8.644.759,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 11:42:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 12510
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 607/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PWW' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Форд Есцорт
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 11:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 12509
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Ии - 979/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Четворострана бањалица; Комбинована машина; Циркулар са бочним колицима; Столарски оберфрезер; Тракаста шлајферица; Бансек; Струг за дрво; Компијутер са монитором маерке "SIEMENS"; Телевизор марке "LG"; Витрина за телевизор; Мини линија са два звучника марке "AIWA", двосед; фотеља; сточић; веш машина; кухиња са 4 горња и 1 доњим елементом; машина за прање судова марке "GORENJE"; Кухињски сто; 4 столице;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.268.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 887.600,00 рсд


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:37:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12508
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 38-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 29-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, комода, фотеља, двосед, регала
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 16.250, дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:30:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12507
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ии 223/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,0 ДИНАР И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:28:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12506
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 777/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 597/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ ДОО ЗА МАРКЕТИНГ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 205
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мешовита роба
  Опис предмета продаје: школски прибор, канцеларијски прибор, канцеларијски инвентар, играчке
  Процењена вредност предмета продаје: 1.270.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 889.070,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:14:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12505
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.419.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 993.384,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:10:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12504
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- А588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина ‘’EI Nis’’ superior; Витрина; Телевизор “VOX”; Кауч; Мали сточић
  Опис предмета продаје: Веш машина ‘’EI Nis’’ superior; Витрина; Телевизор “VOX”; Кауч; Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 4.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 2.000,00; 2.500,00; 2.500,00; 1.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:07:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 12503
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 21/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А36/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИВОРАД МИЈАТОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: КАТ.ПАРЦ БР 23 И ПОР
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц број 23 земљиште под зграфдом и обејкотм у површини 0.00.45ха, змљиште уз зграду - објекат
  Опис предмета продаје: кат.парц број 23 земљиште под зграфдом и обејкотм у површини 0.00.45ха, змљиште уз зграду - објекат у површини од 0.05.00 ха и њива 1.класе у површини од 0.00.17ха, све у укупној површини од 0.05.62ха, земљиште у грађевинском подручју заједно са једном призменом продоичном стамбеном зградом број 1 површине у основи 45м2, постојећој на овој парцели, све непокретности су уписане у Лист непокретности број 307 КО Уб
  Процењена вредност предмета продаје: 1.911.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 10:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12502
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 266 К.О. Деч са објектима
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 266 К.О. Деч са објектима
  Процењена вредност предмета продаје: 17.728.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.410.076,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 09:55:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12501
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49
  Пословни број судског предмета: ИИ.921/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.561/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Н СПОРТ ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: кат. парцела број 15, њива 1. класе, површине 5567м2, Јежевички кључ, обим удела 1/2, лист непокретности број 292 КО Балуга Трнавска
  Процењена вредност предмета продаје: 417.525,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 292.267,50 дин.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-23 09:50:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12500
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У Краљеву у ул. Аеродромска бр. 1/и.
  Пословни број судског предмета: И.И. 71/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 169/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXTRA BOJADIX EKSPORT-IMPORT DOO, KRALJEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, возило у квару, има неисправан мотор и није у возном стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-23 09:00:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12499
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.309-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАНДАРД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: козметичка роба
  Опис предмета продаје: козметичка роба
  Процењена вредност предмета продаје: 1.563.909,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 781.954,85 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:38:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12498
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4493/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР "ВУЛКАН И" ПР Снежана Ковачевић, Каћ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 490.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12496
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-407/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 57/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Вучетић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (282 комада)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: залихе по основу књиговодствене листе стања залиха материјала магацин 20 UNIKO
  Процењена вредност предмета продаје: 898,778.20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:31:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12494
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-137/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Диана Ивић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (935 комада)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне ствари по основу књиговодствене листе залиха готових производа у магацину 01 "SNEŽANA"
  Процењена вредност предмета продаје: 558,200.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:23:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12493
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 307/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 307/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Радио апарат „Phillips“ 1936 ; Орман са витрином ; Упаљач 1892
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара ; 7.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 07:49:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12492
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И 2334/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 346/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Благоје Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 729.010,00
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-23 07:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12491
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна; Сто дрвени, п
  Опис предмета продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна; Сто дрвени, површине 150X80цм; Дрвене столице, половне, комада 4; Сто дрвени; површине 100x70цм, беле боја; Тросед-мебл, полован; Радио са ЦД плејером, полован, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767