ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-21 08:49:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15635
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 815/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 815/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило "Mercedes 290E TD"
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило "Mercedes 290E TD"-1998. год.,-246.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило "Mercedes 290E TD"-1998. год.,-73.962,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 08:49:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 15634
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 138/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.79/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 4.304.282,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.012.997,61


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-21 08:28:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15633
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии2580/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 185/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг сервис Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: француски лежај, клима, плакар.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:39:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 15632
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: ИИв.583/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: машина за закивање чела гајбе са корпусом-машина за сечење стубића,машина за спајање стубића са челом, машина за закивање патоса за кочиће-стубиће, машина за повезивање патоса са корпусом, машина за повезивање патоса са челом, машина за прављење елемената патоса, машина за израду патоса, машина за сечење фурнира са два ножа,машина за коплетирање патоса,машина за резање дрвета, машина за љуштење коре, машина за љуштење са BERKOLOM
  Процењена вредност предмета продаје: 9.143.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.400,100,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:26:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15631
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ив-291/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-202/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Marfin bank" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 659.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 461.300,00 дин


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15630
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 148/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 148/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Генерали Осигурање" Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:21:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15629
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-95/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 42/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОСМАН ДОО ГУНАРОШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Лампа за инсекте ; сто и 5 (пет) столица ; комода са огледалом ; ТВ „Alien“ 52 cm ; орман 5 вертикала ; косилица за траву Alko
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара ; 6.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 2.500,00 динара ; 40.000,00 динара ; 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:19:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15628
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 679/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 679/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15627
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИв-282/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Atlantic brands" друштво са ограниченом одговорношћу за промет и услуге
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило - марке "Opel Combo"
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 165.200,00 дин


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:07:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15626
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ив-113/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-92/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:02:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15625
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 81/17
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 14:58:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15624
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 15/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Недић пр П.А. "Флора"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 14:57:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 15623
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина број 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, КЈС 81685, МБ 20116803, ПИБ 104244673
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствариж
  Опис предмета продаје: ТА пећ Усисивач марке “VOX 2000W” Покретна клима “VIVAX ACP-09PT25NC”
  Процењена вредност предмета продаје: 15.500,00 3.000,00 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.850,00 2.100,00 14.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 14:39:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15621
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 531/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А 154/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗРОКА ТУТЊЕВИЋ ПР ВРБАС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00; 3.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 14:39:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 15620
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-485/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "КРАГУЈЕВАЦ", КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор, клуб сто, микроталасна пећница и трпезаријски сто
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.400,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 14:37:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15619
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ив-438/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus bank а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000.00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 дин


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 14:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15618
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Ив-80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријска Комерцијална банка АИК банка Акционарско друштво, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 13:45:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15617
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: I 3 Иив 72/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: З.З.ПАОР-Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: круњач за кукуруз, телевизор са кућиштем марке FOX, полица за телевизор браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 динара (10.000,00 динара, 2.000,00 динара и 2.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00 динара (7.000,00 динара, 1.400,00 динара и 1.400,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Младеновић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 13:42:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка 3, стан 12
  Е-маил адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 110505219
  Матични број: 64881841

  Број записа у бази: 15616
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског станка бр.3, стан 12
  Пословни број судског предмета: и.ив 132/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив86/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Донић ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕХНИКА и намештај
  Опис предмета продаје: рачунар пентијум 4, радни сто
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-20 13:17:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15615
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии.102/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-40/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Вајс, Суботица, ул. Лајоша Јоа бр.71, ЈМБГ 2210967820026
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда саграђена на парцели бр. 292/1, Цара Уроша 14, земљиште под зградом-објект
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда саграђена на парцели бр. 292/1, Цара Уроша 14, земљиште под зградом-објектом површине 82м2, Цара Уроша, земљиште уз зграду-објекат, површине 03а 10м2, укупне површине од 03а 92м2 њива Јовинац, површине 12а 48м2, све уписано у лист непокретности бр. 408 КО Јазак Село
  Процењена вредност предмета продаје: 1.145.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 801.640,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767